Идет загрузка документа (59 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об упорядочении условий оплаты труда работников приютов для детей, центров социально-психологической помощи, социально-психологической реабилитации детей, социально-психологической реабилитации детей и молодежи с функциональными ограничениями, социальных общежитий для детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, социальных центров матери и ребенка, центров для ВИЧ-инфицированных детей и молодежи, центров ресоциализации наркозависимой молодежи

Министерство по делам семьи; молодежи и спорта
Приказ от 15.03.2006 № 794
Утратил силу

Про впорядкування умов оплати праці працівників притулків для дітей, центрів соціально-психологічної допомоги, соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центрів ресоціалізації наркозалежної молоді

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
від 15 березня 2006 року N 794

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 травня 2006 р. за N 510/12384

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
 від 27 листопада 2006 року N 4010
,
 від 11 квітня 2007 року N 1081
,
 від 8 червня 2007 року N 2033
,
 від 17 вересня 2008 року N 3808
,
 від 29 грудня 2008 року N 5072
,
 від 21 червня 2010 року N 1851
,
 від 3 серпня 2010 року N 2597
,
 від 9 серпня 2010 року N 2679
,
 від 5 листопада 2010 року N 3929
,
 від 8 грудня 2010 року N 4437
,
 від 11 лютого 2011 року N 439
,
 від 27 квітня 2011 року N 1420
,
 від 22 червня 2011 року N 2041

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства соціальної політики України
 від 18 травня 2015 року N 526)

(У назві та тексті наказу після слів "соціальних центрів матері та дитини" доповнено словами "центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді" згідно з наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 27 листопада 2006 року N 4010)

(У заголовку, тексті, додатках до наказу: після слів "центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді" доповнено словами "центрів ресоціалізації наркозалежної молоді"; слова "соціальних гуртожитків" замінено словами "соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"; слова "притулків для неповнолітніх служб у справах неповнолітніх" замінено словами "притулків для дітей" згідно з наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 3 серпня 2010 року N 2597)

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами) та від 20 лютого 2006 року N 172 "Про встановлення посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298" та з метою упорядкування умов оплати праці працівників притулків для дітей, центрів соціально-психологічної допомоги, соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молод, центрів ресоціалізації наркозалежної молодіі НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників притулків для дітей, центрів соціально-психологічної допомоги, соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центрів ресоціалізації наркозалежної молоді згідно з додатком 1;

(абзац другий пункту 1 у редакції наказу Міністерства
 України у справах сім'ї, молоді та спорту від 11.04.2007 р. N 1081)

схеми тарифних розрядів посад працівників притулків для дітей, центрів соціально-психологічної допомоги, соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центрів ресоціалізації наркозалежної молоді за розрядами Єдиної тарифної сітки згідно з додатками 2 - 6.

2. Надати право керівникам притулків для дітей, центрів соціально-психологічної допомоги, соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центрів ресоціалізації наркозалежної молоді в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах, установлювати:

1) конкретні розміри посадових окладів (ставок заробітної плати, тарифних ставок) працівників притулків для дітей, центрів соціально-психологічної допомоги, соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центрів ресоціалізації наркозалежної молоді згідно із затвердженими цим наказом схемами тарифних розрядів та розмірами доплат і надбавок до них;

2) посадові оклади заступників керівників притулків для дітей, центрів соціально-психологічної допомоги, соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центрів ресоціалізації наркозалежної молоді, заступників керівників структурних підрозділів цих закладів на 5 - 15 відсотків, головних бухгалтерів - на 10 - 30 відсотків, помічників керівників - на 30 - 40 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів, затвердженими цим наказом;

3) надбавки працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки).

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР "народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

в) за спортивні звання "заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" - у розмірі 20 відсотків, "майстер спорту міжнародного класу" - 15 відсотків, "майстер спорту" - 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником закладу;

г) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

4) доплати працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам притулків для дітей, центрів соціально-психологічної допомоги, соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центрів ресоціалізації наркозалежної молоді їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих закладів;

б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку;

в) за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності в працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником закладу.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;

г) за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу;

5) водіям автотранспортних засобів:

надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям I класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час;

6) надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один(а) посадовий оклад (ставка заробітної плати, тарифна ставка) на рік, крім матеріальної допомоги на поховання;

7) установлювати посадові оклади (ставки заробітної плати, тарифні ставки) керівникам, фахівцям, службовцям, робітникам структурних підрозділів і окремим працівникам притулків для дітей, центрів соціально-психологічної допомоги, соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центрів ресоціалізації наркозалежної молоді, посади (професії) яких не передбачені цим наказом, у розмірах, установлених для аналогічних категорій працівників бюджетних установ, закладів та організацій відповідних галузей.

Застосовувати умови оплати праці для:

педагогічних працівників притулків для дітей, центрів соціально-психологічної допомоги, соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центрів ресоціалізації наркозалежної молоді відповідно до умов оплати праці відповідних працівників навчальних закладів, установ освіти;

медичних працівників притулків для дітей, центрів соціально-психологічної допомоги, соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центрів ресоціалізації наркозалежної молоді відповідно до умов оплати праці відповідних працівників закладів охорони здоров'я.

3. Затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах коштів на оплату праці.

Преміювання керівників притулків для дітей, центрів соціально-психологічної допомоги, соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центрів ресоціалізації наркозалежної молоді, їх заступників, установлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.

Відповідність наукового ступеня керівників, заступників керівників профілю їх діяльності визначається органом вищого рівня.

4. Керівникам притулків для дітей, центрів соціально-психологічної допомоги, соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центрів ресоціалізації наркозалежної молоді запровадити умови оплати праці відповідно до цього наказу і провести розрахунки заробітної плати, починаючи з 1 січня 2006 року.

5. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 30 листопада 2005 року N 3008 "Про впорядкування умов оплати праці працівників притулків для неповнолітніх служб у справах неповнолітніх, центрів соціально-психологічної допомоги, соціально-психологічної реабілітації дітей", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2005 року за N 1568/11848.

 

Міністр 

Ю. О. Павленко 

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра праці та
соціальної політики України

 
Н. І. Іванова

Заступник Міністра
фінансів України

 
В. М. Матвійчук

Голова Центрального
комітету профспілки
працівників культури України

 
 
Л. Ф. Перелигіна

 

РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників
притулків для дітей, центрів соціально-психологічної допомоги, соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центрів ресоціалізації наркозалежної молоді

Примітки:

1. У 2011 році посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду з 1 січня - 613 гривень; з 1 квітня - 625 гривень; з 1 липня - 635 гривень; з 1 вересня - 641 гривня; з 1 жовтня - 660 гривень; з 1 грудня - 704 гривні.

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

 

Директор департаменту
економіки та фінансів
 

 
Р. А. Мироненко
 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 України у справах сім'ї, молоді та спорту від 27.11.2006 р. N 4010
,
 у редакції
наказів Міністерства України
 у справах сім'ї, молоді та спорту від 11.04.2007 р. N 1081
,
 від 08.06.2007 р. N 2033
,
 від 17.09.2008 р. N 3808
,
 із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства
 України у справах сім'ї, молоді та спорту від 29.12.2008 р. N 5072
,
 від 21.06.2010 р. N 1851
,
 від 09.08.2010 р. N 2679
,
 від 05.11.2010 р. N 3929
,
 від 08.12.2010 р. N 4437
,
 від 11.02.2011 р. N 439
,
 від 27.04.2011 р. N 1420
,
 від 22.06.2011 р. N 2041)

 

СХЕМА
 тарифних розрядів посад керівних і педагогічних працівників притулків для дітей, центрів соціально-психологічної допомоги, соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центрів ресоціалізації наркозалежної молоді

Посада 

Тарифні розряди 

Директор, завідувач 

12 - 13 

Вихователь, вихователь-методист, вихователь соціальний по роботі з дітьми-інвалідами, вчитель-реабілітолог, соціальний педагог, практичний психолог, логопед: 

 

вищої категорії 

12 

першої категорії 

11 

другої категорії 

10 

без категорії* 

8 - 9 

Музичний керівник, інструктор з праці**: 

 

вищої категорії 

10 

першої категорії 

другої категорії 

без категорії 

Черговий з режиму 

Тарифні розряди встановлюються за наслідками атестації.

____________
* Фахівцям, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра (до введення в дію Закону України "Про освіту" - середню спеціальну освіту), установлюється 9-й тарифний розряд.

Фахівцям, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про освіту" - середньої спеціальної освіти), установлюється 8-й тарифний розряд.

** Фахівцям, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про освіту" - середньої спеціальної освіти), установлюється 7-й тарифний розряд.

 

Директор департаменту
економіки та фінансів
 

 
К. Є. Крищенко
 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 України у справах сім'ї, молоді та спорту від 27.11.2006 р. N 4010)

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад медичних працівників притулків для дітей, центрів соціально-психологічної допомоги, соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центрів ресоціалізації наркозалежної молоді

Посада 

Тарифні розряди 

Лікар, який має: 

 

вищу кваліфікаційну категорію 

13 

першу кваліфікаційну категорію 

12 

другу кваліфікаційну категорію 

11 

без категорії 

10 

Сестра медична, сестра медична з масажу, масажист, яка(ий) має: 

 

вищу кваліфікаційну категорію 

першу кваліфікаційну категорію 

другу кваліфікаційну категорію 

без категорії 

 

Директор департаменту
економіки та фінансів
 

 
К. Є. Крищенко
 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 України у справах сім'ї, молоді та спорту від 27.11.2006 р. N 4010)

 

СХЕМА
 тарифних розрядів посад керівників інших структурних підрозділів, фахівців і технічних службовців притулків для дітей, центрів соціально-психологічної допомоги, соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центрів ресоціалізації наркозалежної молоді

Посада 

Тарифні розряди 

Фахівець із соціальної роботи: 

  

провідний 

11 

першої категорії 

10 

другої категорії 

без категорії 

Бухгалтер, юрисконсульт, психолог: 

 

провідний 

9; 10 

першої категорії 

8; 9 

другої категорії 

7; 8 

без категорії 

6; 7 

Завідувач господарства 

7; 8 

Касир, секретар, діловод, адміністратор черговий 

4; 5 

 

Директор департаменту
економіки та фінансів
 

 
К. Є. Крищенко
 

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 України у справах сім'ї, молоді та спорту від 27.11.2006 р. N 4010)

 

СХЕМА
тарифних розрядів професій робітників притулків для дітей, центрів соціально-психологічної допомоги, соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центрів ресоціалізації наркозалежної молоді

Посада 

Тарифні розряди 

Робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків, споруд і обладнання: 

 

при виконанні робіт з 2 - 5 професій 

6; 7 

при виконанні робіт з 6 і більше професій 

Помічник вихователя 

5; 6 

Робітник, зайнятий експлуатацією та обслуговуванням котельні, оператор котельні, машиніст (кочегар) котельні  

4; 5 

Машиніст із прання та ремонту білизни, оператор пральних машин 

2; 3 

Кухар 

5; 6 

Кастелянка, комірник, дезінфектор, прачка, прибиральник службових приміщень 

Вахтер, двірник, садівник, підсобний робітник, опалювач 

 

Директор департаменту
економіки та фінансів
 

 
К. Є. Крищенко
 

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 України у справах сім'ї, молоді та спорту від 27.11.2006 р. N 4010)

 

Схема тарифних розрядів професій водіїв автотранспортних та мототранспортних засобів

Назва професій  

Вид автотранспортного засобу  

Тарифні розряди за групами автомобілів 

1. Водій автотранспортних засобів 

1. Автобуси, габаритна довжина яких: 

 

до 7,5 м 

понад 7,5 до 9,5 м 

понад 9,5 м  

2. Автомобілі швидкої медичної допомоги та оперативні автомобілі із спеціальним звуковим сигналом (типу "сирена") з робочим обсягом двигуна: 

 

до 1,8 літра 

понад 1,8 до 3,5 літра 

понад 3,5 літра 

3. Легковий автомобіль (у тому числі спеціальні) з робочим обсягом двигуна: 

 

до 1,8 літра 

понад 1,8 до 3,5 літра 

понад 3,5 літра 

2. Водій мототранспортних засобів  

Мотоцикл, моторолер 

 

Директор департаменту
економіки та фінансів

 
К. Є. Крищенко

Опрос