Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядков использования средств, предусмотренных в Государственном бюджете Украины Министерству культуры и туризма Украины по некоторым программам

Министерство культуры и туризма
Порядок, Приказ от 19.04.2006 № 188
Утратил силу

Про затвердження Порядків використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України Міністерству культури і туризму України за деякими програмами

Наказ Міністерства культури і туризму України
від 19 квітня 2006 року N 188

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 квітня 2006 р. за N 484/12358

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства культури і туризму України
 від 29 листопада 2006 року N 986

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства культури України
 від 27 червня 2018 року N 602)

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" (із змінами) та на виконання доручення Прем'єр-міністра України від 09.03.2006 N 68730/506/1-05 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1 Порядок використання коштів державного бюджету на поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів і концертних організацій;

1.2 Порядок використання коштів державного бюджету на фінансову підтримку гастрольної діяльності;

1.3 Порядок використання коштів державного бюджету на здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів і державну підтримку регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва;

1.4 Порядок використання коштів державного бюджету на здійснення заходів з відтворення культури національних меншин;

1.5 Порядок використання коштів державного бюджету на здійснення заходів щодо встановлення культурних зв'язків з українською діаспорою;

1.6 Порядок використання коштів державного бюджету на здійснення заходів з виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді;

1.7 Порядок використання коштів державного бюджету на забезпечення розвитку та застосування української мови;

1.8 Порядок використання коштів державного бюджету на заходи Всеукраїнського товариства "Просвіта";

1.9 Порядок використання коштів державного бюджету на заходи щодо запобігання незаконному переміщенню культурних цінностей через державний кордон України, сприяння їх поверненню державам, яким вони належали.

2. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра В. В. Корнієнка.

 

Міністр 

І. Д. Ліховий 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Міністр фінансів України 

В. М. Пинзеник 

 

ПОРЯДОК
використання коштів державного бюджету на поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів і концертних організацій

1. Порядок використання коштів державного бюджету на поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів і концертних організацій (далі - Порядок) визначає механізм використання коштів Державного бюджету України на поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів і концертних організацій.

2. Міністерство культури і туризму України (далі - МКТ України) здійснює видатки на поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів і концертних організацій у межах бюджетних призначень, встановлених Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік за бюджетною програмою 1801150 "Поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів і концертних організацій".

3. Кошти, що виділяються на здійснення заходів щодо поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів і концертних організацій (далі - заходи), використовуються на:

- оновлення експозицій національних та державних музеїв, репертуарів театрів, концертних організацій (придбання творів образотворчого, драматичного, музичного мистецтва, створення нових вистав, концертних програм та забезпечення їх костюмами та реквізитом);

- викуп колекції образотворчого мистецтва Акціонерного товариства "Градобанк" у державну власність.

4. Заходи відповідно до цього Порядку здійснюються шляхом проведення торгів (тендерів) згідно із Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

5. У разі оновлення підприємствами, установами чи організаціями, що віднесені до сфери управління МКТ України, вистав, концертних та циркових програм костюмами та реквізитом, видатки на які здійснюються з державного бюджету, за постановами колегії МКТ України відповідним наказом МКТ України затверджується План заходів.

У разі потреби до Плану заходів у встановленому порядку вносяться зміни.

Підставою для включення конкретних заходів до Плану заходів є завдання, визначені державними програмами, актами законодавства України, дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами колегії МКТ України та наказами МКТ України.

На здійснення заходів у кожному окремому випадку МКТ України видається наказ, у якому визначається: назва заходу, його виконавець (розпорядник державних коштів), дата і місце проведення, сума витрат на проведення заходу.

До наказу додається кошторис витрат на підготовку та проведення заходу, затверджений виконавцем.

У разі виникнення потреби МКТ України може в установленому порядку вносити зміни до наказу та за згодою виконавця - до кошторису витрат на підготовку й проведення заходу.

(пункт 5 у редакції наказу Міністерства
 культури і туризму України від 29.11.2006 р. N 986)

6. За постановами колегії МКТ України відповідним наказом МКТ України затверджується План заходів щодо придбання творів образотворчого, драматичного, музичного мистецтва, створення нових вистав, концертних програм, видатки на які здійснюються з державного бюджету.

Підставою для включення конкретних заходів до Плану заходів є завдання, визначені державними програмами, актами законодавства України, дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами колегії МКТ України та наказами МКТ України.

На здійснення заходів в кожному окремому випадку МКТ України видається наказ, в якому визначаються: назва заходу, його виконавець, дата і місце проведення, сума витрат на проведення заходу.

З виконавцем заходу укладається державний контракт.

До державного контракту додається кошторис витрат на підготовку та проведення заходу, затверджений виконавцем та погоджений з МКТ України.

У разі виникнення потреби МКТ України може в установленому порядку вносити зміни до наказу та за згодою виконавця - до державного контракту та кошторису витрат на підготовку та проведення заходу.

7. З метою недопущення виникнення кредиторської заборгованості на кінець року в разі зменшення бюджетних призначень під час уточнення показників Державного бюджету України на відповідний рік до тендерної документації, наказу та державного контракту обов'язково включається вимога про відповідне коригування суми та зобов'язання МКТ України.

(пункт 7 у редакції наказу Міністерства
 культури і туризму України від 29.11.2006 р. N 986)

8. За постановою колегії МКТ України відповідним наказом МКТ України затверджується викуп колекції образотворчого мистецтва Акціонерного товариства "Градобанк" у державну власність за рахунок коштів державного бюджету.

Кошти на викуп колекції образотворчого мистецтва Акціонерного товариства "Градобанк" у державну власність виділяються замовнику, який в установленому порядку визначається МКТ України.

Укладені договори з замовниками є підставою для перерахування коштів із Державного бюджету України відповідним виконавцям.

9. Бухгалтерський облік та фінансова звітність про використання коштів державного бюджету на заходи відповідно до цього Порядку здійснюються згідно з чинним законодавством України.

У разі необхідності МКТ України має право одержувати від виконавців заходів іншу інформацію в межах своєї компетенції.

10. Особи, винні в порушенні бюджетного законодавства, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

11. Виконавці щоквартально у строк, визначений МКТ України, подають звітність про використання бюджетних коштів за встановленою формою.

12. МКТ України здійснює контроль за витрачанням коштів державного бюджету та належним виконанням умов наказів, державних контрактів та договорів. У разі неповного витрачання коштів МКТ України здійснює перерозподіл виділених асигнувань у межах бюджетних призначень, затверджених законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.

(пункт 12 у редакції наказу Міністерства
 культури і туризму України від 29.11.2006 р. N 986)

13. МКТ України у визначений для подання фінансової звітності термін надає Міністерству фінансів України та Державному казначейству України звіт про використання коштів державного бюджету, виділених на здійснення заходів відповідно до цього Порядку.

 

Начальник управління оплати
праці та бюджетних програм
 

 
Н. Ю. Солодченко
 

Опрос