Идет загрузка документа (304 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции по организации работы органов государственного пожарного надзора

Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы (2)
Приказ, Инструкция от 06.02.2006 № 59
Утратил силу

Про затвердження Інструкції з організації роботи органів державного пожежного нагляду

Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
від 6 лютого 2006 року N 59

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 квітня 2006 р. за N 480/12354

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій
 та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
від 18 лютого 2008 року N 128
,
 від 13 липня 2009 року N 481

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України
від 25 травня 2012 року N 863)

Відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку", Положення про Державну пожежну охорону, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 року N 508, Положення про Державний департамент пожежної безпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 року N 500, та з метою вдосконалення функціонування органів державного пожежного нагляду МНС України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації роботи органів державного пожежного нагляду (додається).

2. Начальникам ГУ(У) МНС України в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі організувати вивчення Інструкції з особовим складом і забезпечити її застосування органами державного пожежного нагляду.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Державного департаменту пожежної безпеки МНС України полковника внутрішньої служби Улинця Е. М.

 

Міністр 

В. І. Балога 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. Дашкевич
 

 

ІНСТРУКЦІЯ
з організації роботи органів державного пожежного нагляду

(У тексті Інструкції слова "проектно-кошторисна документація" в усіх відмінках замінено словами "проектна документація" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18 лютого 2008 року N 128)

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з організації роботи органів державного пожежного нагляду (далі - Інструкція) розроблена відповідно до Законів України "Про пожежну безпеку", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", Положення про Державну пожежну охорону, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 року N 508 (із змінами), Положення про Державний департамент пожежної безпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 року N 500 (із змінами), Порядку розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2007 року N 1324, та інших нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки.

(частина перша пункту 1.1 у редакції наказу Міністерства України з
 питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

Інструкція визначає порядок організації та здійснення державними інспекторами державного пожежного нагляду за дотриманням на території України вимог пожежної безпеки центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від їх організаційно-правових форм та форм власності, включаючи об'єкти, які становлять власність іноземних юридичних осіб або підприємців з іноземними інвестиціями, громадянами України, іноземними громадянами, особами без громадянства.

1.2. Державний пожежний нагляд здійснюють:

Державний департамент пожежної безпеки - урядовий орган державного управління, який діє у складі МНС;

територіальні органи державного пожежного нагляду - управління (відділи) з питань наглядово-профілактичної діяльності, підпорядковані Державному департаменту пожежної безпеки, на які покладено здійснення державного пожежного нагляду;

(абзац третій пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
 від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

місцеві органи державного пожежного нагляду - відділення, відділи, управління тощо з питань наглядово-профілактичної діяльності, підпорядковані територіальним органам державного пожежного нагляду, на які покладено його здійснення, або Державному департаменту пожежної безпеки.

1.3. Державний пожежний нагляд очолює начальник Державного департаменту пожежної безпеки (далі - Держпожбезпеки), який за посадою є головним державним інспектором України з пожежного нагляду. Перший заступник начальника Держпожбезпеки є одночасно першим заступником головного державного інспектора України з пожежного нагляду. Заступники начальника Держпожбезпеки є одночасно заступниками головного державного інспектора України з пожежного нагляду. Начальники структурних підрозділів Держпожбезпеки та їх заступники є одночасно старшими державними інспекторами України з пожежного нагляду.

Начальники територіальних органів державного пожежного нагляду за посадою є головними державними інспекторами з пожежного нагляду Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а їх заступники, які відповідно до покладених на них функцій здійснюють контроль за організацією наглядово-профілактичної роботи, є заступниками головних державних інспекторів з пожежного нагляду.

Начальники місцевих органів державного пожежного нагляду є головними державними інспекторами з пожежного нагляду міст, селищ міського типу, районів у містах, районів, підрозділів пожежної охорони на договірних об'єктах.

(абзац третій пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
 від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

Інші посадові особи Держпожбезпеки, територіальних та місцевих органів державного пожежного нагляду, які відповідно до покладених на них функцій здійснюють контроль за дотриманням вимог пожежної безпеки, є відповідними державними інспекторами (України, областей, міст, селищ міського типу, районів у містах, районів, підрозділів пожежної охорони на договірних об'єктах) з пожежного нагляду.

(абзац четвертий пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
 від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

У разі відсутності начальника Держпожбезпеки обов'язки головного державного інспектора України з пожежного нагляду виконує його перший заступник або один із заступників, на якого покладені відповідні функції.

У разі відсутності начальника територіального органу державного пожежного нагляду обов'язки головного державного інспектора з пожежного нагляду виконує заступник головного державного інспектора з пожежного нагляду або особа, яка згідно з наказом виконує його обов'язки, а в місцевому органі - державний інспектор з пожежного нагляду, на якого покладені відповідні функції.

На посади начальників органів державного пожежного нагляду призначаються особи, які мають практичний стаж роботи в органах державного пожежного нагляду не менше ніж 3 роки та у яких є відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче, ніж "спеціаліст" за напрямом "пожежна безпека". На посади інженерно-інспекторського складу органів державного пожежного нагляду призначаються особи, у яких є відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче, ніж "бакалавр" за напрямом "пожежна безпека". Разом з цим допускається призначення на посади органів держпожнагляду осіб, які мають відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче, ніж "спеціаліст" за напрямом "будівництво" або "правознавство", а також інших спеціальностей, враховуючи спеціалізацію основного виробництва відповідної територіальної одиниці, за умови проходження ними курсів перекваліфікації у навчальних закладах системи МНС за напрямом "пожежна безпека". Призначення, повторний прийом, поновлення, переведення з інших міністерств та органів виконавчої влади на посади середнього та старшого начальницького складу органів держпожнагляду, присвоєння інженерно-інспекторському складу первинних та чергових спеціальних звань, а також внесення змін до штатної чисельності органів держпожнагляду здійснюються наказом Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи за погодженням з Держпожбезпеки відповідно до внесених керівниками територіальних органів держпожнагляду пропозицій до подання начальників головних управлінь (управлінь) МНС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

(абзац сьомий пункту 1.3 у редакції наказу Міністерства України з
 питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
 від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

1.4. Органи держпожнагляду у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами МНС, а також рішеннями місцевих Рад та їх виконкомів, прийнятими в межах їх компетенції, та цією Інструкцією.

(пункт 1.4 у редакції наказу Міністерства України з
 питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
 від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

1.5. Органи державного пожежного нагляду мають власну печатку та бланк.

1.6. Відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" органи державного пожежного нагляду не залежать від будь-яких господарських органів, об'єднань громадян, політичних формувань, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Вони вирішують покладені на них завдання у взаємодії з іншими державними органами, добровільними протипожежними об'єднаннями і формуваннями громадян.

1.7. Контроль за виконанням вимог пожежної безпеки на об'єктах Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Адміністрації Держприкордонслужби України та Державного департаменту України з питань виконання покарань здійснюється їх службами пожежної безпеки.

(абзац перший пункту 1.7 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
 від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

Згідно з інструкціями про порядок здійснення державного пожежного нагляду на цих об'єктах органи державного пожежного нагляду один раз на п'ять років проводять перевірки діяльності служб та підрозділів пожежної охорони з вибірковою перевіркою стану пожежної безпеки на підконтрольних їм об'єктах.

1.8. Контроль за виконанням правил пожежної безпеки в лісах, на підземних об'єктах, у шахтах, розрізах і кар'єрах, рудниках, копальнях, при будівництві тунелів і гідротехнічних споруд, у разі проведення вибухових робіт, облаштування та експлуатації газового господарства, у рухомому складі залізничного, морського, річкового, повітряного і автомототранспорту, морських і річкових спорудах, що знаходяться на плаву, на нафто-, газо- і продуктопроводах здійснюється згідно із чинним законодавством відповідними органами та службами органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать вказані об'єкти, споруди або лісовий фонд.

1.9. Державний пожежний нагляд за виконанням вимог пожежної безпеки на об'єктах, які розташовані в лісах, на об'єктах морського, річкового, повітряного та залізничного транспорту (крім рухомого складу), здійснюється органами державного пожежного нагляду на підставі спільних нормативно-правових актів та цієї Інструкції.

1.10. Контроль за виконанням правил пожежної безпеки під час проектування, будівництва, технічного переоснащення, реконструкції та експлуатації об'єктів іноземних фірм і спільних підприємств регулюється законодавством або умовами, передбаченими договорами сторін, якщо вони не суперечать чинному законодавству.

1.11. Державний пожежний нагляд за введенням в експлуатацію та експлуатацією електроустановок здійснюється в порядку, установленому МНС і Мінпаливенерго.

1.12. У цій Інструкції поняття вживаються у такому значенні:

Будівництво - нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт будинків, споруд та інших об'єктів, технічне переоснащення підприємств.

(поняття пункту 1.12 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
 від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

Відключення дільниць електромережі - дільниця, експлуатація якої припинена шляхом накладання однієї пломби, печатки або безпосереднього знеструмлення, незалежно від кількості електроспоживачів, які на ній знаходяться.

Відомчі організації - сукупність підприємств, установ та організацій, які обслуговують відповідну галузь державного управління.

Вибухопожежонебезпечний об'єкт - об'єкт з наявністю приміщень виробничого, складського чи іншого призначення, який належить згідно з Общесоюзными нормами технологического проектирования "Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности", затвердженими 27.02.86 МВС СРСР (далі - ОНТП 24-86), до категорії "А" та "Б" за вибухопожежною небезпекою.

Види робіт та послуг діяльності протипожежного призначення - окремі роботи (послуги), визначені Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів та Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам, затвердженими наказом Держпідприємництва України та МНС України від 01.09.2004 N 99/33 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 13.09.2004 за N 1144/9743 та N 1145/9744 (далі - Ліцензійні умови), які виконуються в межах діяльності протипожежного призначення.

Державний інспектор з пожежного нагляду - посадова особа органу державного пожежного нагляду, яка наділена законами та іншими нормативно-правовими актами повноваженнями щодо здійснення державного пожежного нагляду.

Державний пожежний нагляд (далі - держпожнагляд) - це наглядова діяльність спеціально уповноважених державних органів у сфері пожежної безпеки, пов'язана із здійсненням контролю за виконанням і додержанням вимог та вирішення інших встановлених законодавством питань у цій сфері.

Діяльність протипожежного призначення - господарська діяльність з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів.

Документ дозвільного характеру - дозвіл, висновок, погодження, свідоцтво тощо, який дає суб'єкту господарювання право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності.

Експертиза щодо пожежної безпеки - дослідження, випробування, перевірка, аналіз, оцінка науково-технічних розробок, проектної, проектної та іншої документації, новоутворених або діючих підприємств та інших об'єктів, технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування, пристроїв, матеріалів, речовин відповідності нормативно-правовим актам з питань пожежної безпеки.

(абзац одинадцятий пункту 1.12 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

Абзац дванадцятий пункту 1.12 виключено

(згідно з наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій
 та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
 від 18.02.2008 р. N 128,
 у зв'язку з цим абзаци тринадцятий - двадцять п'ятий
 уважати абзацами дванадцятим - двадцять четвертим)

Засоби протипожежного захисту - технічні засоби, призначені для запобігання, локалізації та ліквідації пожеж, захисту людей, матеріальних цінностей та довкілля від впливу небезпечних факторів пожежі. До засобів протипожежного захисту належать: установки пожежної сигналізації та пожежогасіння, системи оповіщення людей про пожежу і керування евакуацією, системи протидимного захисту, системи централізованого пожежного спостереження, первинні засоби пожежогасіння, блискавкозахист, вогнезахист конструкцій, протипожежні перешкоди та системи протипожежного водопостачання.

Ліцензіат - суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.

Ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання Ліцензійних умов.

Об'єкт з масовим перебуванням людей - це будинки дитячих дошкільних та навчальних закладів, лікувальних закладів із стаціонаром, культових будинків та споруд, будинків для людей похилого віку та інвалідів, санаторіїв і закладів відпочинку, культурно-просвітніх та видовищних закладів, критих спортивних споруд, готелів, мотелів, кемпінгів, ринки, а також інші аналогічні за призначенням об'єкти з постійним або тимчасовим перебуванням людей з кількістю 50 осіб та більше.

Оцінка протипожежного стану об'єкта - визначення відповідності приміщень, будівель, споруд та територій, технологічних процесів, організаційної роботи тощо вимогам нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки.

Підконтрольні об'єкти - рухоме та нерухоме майно підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, а також інших об'єктів, які належать до сфери управління суб'єктів господарювання або фізичних осіб - підприємців, щодо якого встановлені вимоги пожежної безпеки, за виконанням і додержанням яких здійснюється нагляд (контроль) органами держпожнагляду.

(абзац сімнадцятий пункту 1.12 у редакції наказу Міністерства України з
 питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

Пожежна небезпека - сукупність чинників, які зумовлюють можливість виникнення та (або) розвитку пожежі на об'єкті.

(абзац вісімнадцятий пункту 1.12 у редакції наказу Міністерства України з
 питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

Пожежонебезпечна продукція - продукція з такими властивостями, прояв яких створює (може створити) пожежну небезпеку.

Припис держпожнагляду на усунення порушень вимог пожежної безпеки (далі - припис) - обов'язкова для виконання у визначені строки письмова вимога посадової особи органу держпожнагляду відповідному керівнику (власнику) або уповноваженим особам суб'єкта господарювання, фізичним особам - підприємцям та громадянам щодо усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної безпеки.

(абзац двадцятий пункту 1.12 у редакції наказу Міністерства України з
 питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

Продукція протипожежного призначення - продукція, що призначена для забезпечення пожежної безпеки, у тому числі пожежна техніка, обладнання, спорядження, вогнегасні і вогнезахисні речовини, засоби спеціального зв'язку і управління, а також інші засоби, що спрямовані на запобігання, виявлення і гасіння пожеж та проведення пожежно-рятувальних робіт.

Сертифікат відповідності - документ, який підтверджує, що продукція, системи якості, системи управління якістю, системи управління довкіллям, персонал відповідає встановленим вимогам конкретного стандарту чи іншого нормативного документа, визначеного чинним законодавством.

Система централізованого пожежного спостереження - комплекс технічних засобів, призначений для передавання у заданому вигляді повідомлень про виникнення пожеж і технічний стан установок пожежної автоматики (пожежогасіння, пожежної сигналізації, димовидалення) з об'єкта протипожежного захисту на пункт зв'язку чергових частин пожежно-рятувальних підрозділів, а також їх приймання, оброблення, передавання і реєстрування.

Суб'єкт господарювання - зареєстрована в установленому порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка провадить господарську діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності.

Експертний висновок - документ, який складений за результатами перевірки (оцінки) протипожежного стану підприємства, об'єкта, приміщення, технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування, пристроїв, матеріалів, речовин та здійснення експертизи проектної документації на об'єкти будівництва щодо відповідності вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки.

(пункт 1.12 доповнено абзацом згідно з наказом Міністерства України з
 питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

Мала архітектурна форма - невелика одноповерхова пересувна споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, або стаціонарна споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру має площу до 30 кв. м, яка виконується із полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без улаштування фундаментів.

(пункт 1.12 доповнено абзацом згідно з наказом Міністерства України з
 питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

Розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов - рішення органу ліцензування (територіального органу ліцензування) про необхідність усунення ліцензіатом у встановлені строки порушень ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність установленим вимогам.

(пункт 1.12 доповнено абзацом згідно з наказом Міністерства України з
 питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

Технічні умови - комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об'єкта архітектури, які мають відповідати його розрахунковим параметрам з пожежної безпеки.

(пункт 1.12 доповнено абзацом згідно з наказом Міністерства України з
 питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

2. Обов'язки, права та відповідальність посадових осіб органів держпожнагляду

2.1. Обов'язки посадових осіб держпожнагляду визначаються у їх посадових інструкціях начальниками органів держпожнагляду відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку", інших нормативно-правових актів та цією Інструкцією.

(пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
 від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

2.2. Основні обов'язки посадових осіб органів держпожнагляду:

2.2.1. Здійснення держпожнагляду за виконанням встановлених законодавством вимог пожежної безпеки міністерствами, іншими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання, а також громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які проживають або тимчасово перебувають в Україні.

(пункт 2.2 доповнено новим підпунктом 2.2.1 згідно з наказом Міністерства
 України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
 від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128,
 у зв'язку з цим підпункти 2.2.1 - 2.2.13 уважати підпунктами 2.2.2 - 2.2.14)

2.2.2. Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства з питань пожежної безпеки в населених пунктах, на підконтрольних об'єктах, громадянами, надання обов'язкових до виконання приписів щодо усунення порушень вимог пожежної безпеки.

2.2.3. Здійснення контролю за дотриманням вимог пожежної безпеки під час проектування, будівництва, реконструкції, технічного переоснащення та експлуатації будівель, споруд та інших об'єктів, участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію будівель, споруд та інших об'єктів, а також у відведенні територій під будівництво.

2.2.4. Здійснення контролю за дотриманням Ліцензійних умов суб'єктами господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення.

2.2.5. Контроль за наявністю сертифікатів відповідності з питань пожежної безпеки в Українській державній системі сертифікації продукції - Системі сертифікації УкрСЕПРО (далі - УкрСЕПРО) на продукцію та матеріали, у тому числі що застосовуються при наданні послуг і виконанні робіт протипожежного призначення.

2.2.6. Здійснення дозвільно-реєстраційних функцій щодо фізичних та юридичних осіб у сфері пожежної безпеки згідно з чинним законодавством.

2.2.7. Проведення технічних розслідувань, перевірок заяв, повідомлень та іншої інформації про пожежі та злочини, пов'язані з ними, дізнання у справах про пожежі і порушення протипожежних правил.

2.2.8. Здійснення адміністративно-правової діяльності та застосування наданих згідно з чинним законодавством прав.

2.2.9. Проведення консультацій посадових осіб об'єктів та громадян з питань пожежної безпеки.

2.2.10. Здійснення контролю за справністю та цільовим використанням засобів протипожежного захисту.

2.2.11. Проведення масово-роз'яснювальної роботи серед населення щодо запобігання пожежам, сприяння діяльності добровільної та місцевої пожежної охорони, інших протипожежних формувань.

2.2.12. Здійснення перевірок діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, відомчих організацій щодо забезпечення ними протипожежного захисту населених пунктів та об'єктів, що їм підпорядковані.

2.2.13. Взаємодія з іншими органами державного нагляду щодо питань пожежної безпеки.

2.2.14. Здійснення обліку і аналізу пожеж та їх наслідків, розробка відповідних заходів, спрямованих на їх попередження.

2.2.15. Здійснення погодження будівельних норм, стандартів, регламентів, технічних умов, інших нормативно-технічних документів у відповідності з вимогами нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки.

(пункт 2.2 доповнено підпунктом 2.2.15 згідно з наказом Міністерства
 України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
 від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

2.3. Посадові особи органів держпожнагляду мають право:

2.3.1. Проводити в робочий час за місцем провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання або його відокремлених підрозділів у присутності керівника, або його заступника, або уповноваженої особи суб'єкта господарювання планові та позапланові перевірки підприємств, установ, організацій, будівель, споруд, новобудов та інших підконтрольних об'єктів всіх форм власності, одержувати під час здійснення державного пожежного нагляду необхідні пояснення, відомості, довідки, документи, матеріали.

(абзац перший підпункту 2.3.1 пункту 2.3 у редакції наказу Міністерства
 України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
 від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

На об'єктах приватної власності контролювати умови безпеки людей на випадок пожежі, а також вирішення питань пожежної безпеки, що стосуються прав та інтересів інших юридичних осіб і громадян.

2.3.2. Залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій за погодженням з їх керівниками до проведення планових та позапланових перевірок, а також незалежної експертизи.

2.3.3. Надавати (надсилати) керівникам центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій або уповноваженим ними особам, а також громадянам обов'язкові для виконання приписи, постанови, розпорядження, експертні висновки (з питань проведення експертизи проектної документації) про усунення порушень і недоліків у роботі, пов'язаній із забезпеченням пожежної безпеки та проведенням заходів щодо запобігання пожежам, здійснювати контроль за їх виконанням.

(підпункт 2.3.3 пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
 від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

2.3.4. Отримувати безкоштовно від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян відомості і документи, які характеризують стан пожежної безпеки на об'єктах, дані про пожежі, технічну документацію на розроблення і виготовлення пожежонебезпечних приладів, обладнання та іншої продукції, речовин і матеріалів, відповідні статистичні дані, дислокацію об'єктів, технічні паспорти та іншу інформацію з питань, які належать до компетенції держпожнагляду, а також одержувати від керівника (власника) суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи необхідні пояснення, відомості, довідки, документи, матеріали.

(підпункт 2.3.4 пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
 від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

2.3.5. Здійснювати контроль за виконанням протипожежних вимог, передбачених стандартами, нормами і правилами, під час проектування (вибірково), будівництва, реконструкції, розширення чи технічного переоснащення, капітального ремонту підприємств, будівель, споруд та інших об'єктів.

2.3.6. Притягати до адміністративної відповідальності посадових осіб об'єктів та громадян згідно з чинним законодавством.

У разі виявлення факту провадження господарської діяльності в галузі пожежної безпеки, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, без одержання відповідної ліцензії, провадження господарської діяльності без одержання дозволу органу держпожнагляду на початок роботи підприємств та оренду приміщень, а також подання суб'єктом господарювання органу держпожнагляду недостовірної інформації про відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства або у разі завідомо неправдивого виклику пожежної охорони складати протоколи про адміністративні правопорушення.

(абзац другий підпункту 2.3.6 пункту 2.3 у редакції наказу Міністерства
 України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
 від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

2.3.7. Проводити попередні перевірки обставин і причин виникнення пожеж, загибелі та травмування людей, знищення або пошкодження матеріальних цінностей.

2.3.8. Відповідно до наказу МНС від 21.10.2004 N 130 "Про затвердження Інструкції про порядок та умови застосування органами державного пожежного нагляду запобіжних заходів", зареєстрованого в Мін'юсті 08.11.2004 за N 1416/10015, за порушення вимог законодавства у сфері пожежної безпеки, що створюють загрозу виникнення пожежі або перешкоджають її гасінню та евакуації людей, застосовують до суб'єктів господарювання санкції у вигляді запобіжних заходів.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 року N 150 "Про затвердження Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень" (із змінами) у разі невиконання умов забезпечення пожежної безпеки, зазначених у дозволі на початок роботи підприємств та оренду приміщень, органи держпожнагляду мають право анулювати дані дозволи.

У разі виявлення порушень якості виконання робіт та надання послуг протипожежного призначення суб'єктами господарювання, які мають відповідні ліцензії, посадові особи органів держпожнагляду протягом 10 робочих днів надають до органу ліцензування (територіального органу ліцензування) письмову інформацію про такі порушення для вжиття заходів реагування.

(підпункт 2.3.8 пункту 2.3 у редакції наказу Міністерства України з
 питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
 від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

2.3.9. Перевіряти наявність документів, які дають право на виконання пожежонебезпечних робіт.

2.3.10. Проводити практичне відпрацювання планів евакуації людей або дій працівників об'єкта на випадок пожежі.

2.3.11. Контролювати діяльність служб пожежної безпеки, а також відомчої, місцевої, добровільної пожежної охорони, пожежно-технічних комісій.

2.3.12. Вимагати від суб'єкта господарювання усунення виявлених порушень вимог законодавства у сфері пожежної безпеки та припинення дій, які перешкоджають здійсненню держпожнагляду.

(пункт 2.3 доповнено підпунктом 2.3.12 згідно з наказом Міністерства
 України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
 від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

2.3.13. Фіксувати процес здійснення перевірок протипожежного стану суб'єктів господарювання на засоби аудіо- та відеотехніки.

(пункт 2.3 доповнено підпунктом 2.3.13 згідно з наказом Міністерства
 України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
 від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

2.4. Посадові особи органів держпожнагляду під час виконання функцій державного пожежного нагляду зобов'язані:

повно, об'єктивно та неупереджено здійснювати держпожнагляд у межах повноважень, передбачених законодавством;

дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із суб'єктами господарювання;

не втручатися і не перешкоджати здійсненню господарської діяльності під час здійснення планових та позапланових перевірок, якщо це не загрожує життю та здоров'ю людей, не спричиняє небезпеки виникнення пожеж та перешкод для їх гасіння;

забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці суб'єкта господарювання, що стає доступною посадовим особам під час здійснення держпожнагляду;

ознайомити керівника суб'єкта господарювання, або його заступника, або уповноважену ним особу з результатами перевірок у встановлені законом строки;

за зверненням суб'єкта господарювання надавати консультаційну допомогу;

за зверненням представників профспілки або уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці надавати можливість брати участь у перевірках протипожежного стану об'єктів та розглядати їх пропозиції.

(главу 2 доповнено новим пунктом 2.4 згідно з наказом Міністерства
 України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
 від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128,
 у зв'язку з цим пункти 2.4 - 2.7 уважати пунктами 2.5 - 2.8)

2.5. При здійсненні держпожнагляду розпорядження та доручення головних державних інспекторів з пожежного нагляду та їх заступників є обов'язковими для виконання підлеглими їм державними інспекторами, якщо вони не суперечать законодавству.

2.6. За неналежне виконання посадових інструкціях та за перевищення повноважень посадові особи держпожнагляду несуть відповідальність у порядку, установленому чинним законодавством.

(пункт 2.6 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
 від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

2.7. Ніхто не має права втручатись у діяльність державних інспекторів, окрім вищих за статусом посадових осіб органів держпожнагляду.

2.8. Не дозволяється залучати державних інспекторів до виконання робіт, не передбачених функціональними обов'язками.

3. Організація діяльності органів держпожнагляду

3.1. Основні функції урядового, територіальних та місцевих органів держпожнагляду

3.1.1. Держпожнагляд здійснюється на відповідних рівнях: урядовому, територіальному та місцевому.

3.1.2. Урядовий орган держпожнагляду (Держпожбезпеки) здійснює свої функції на підставі законів та інших нормативно-правових актів, а також Положення. Держпожбезпеки є центральним органом ліцензування діяльності протипожежного призначення.

Держпожбезпеки:

здійснює управління системою держпожнагляду в Україні;

установлює порядок організації та здійснення держпожнагляду;

контролює діяльність підпорядкованих органів держпожнагляду;

здійснює нормативне регулювання у сфері пожежної безпеки в Україні, координує діяльність з цих питань міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади та громадських організацій;

розробляє за участю центральних та місцевих органів виконавчої влади проекти загальнодержавних та регіональних програм забезпечення пожежної безпеки та пожежної охорони в Україні та контролює їх виконання;

здійснює, у межах наданих повноважень, через територіальні та місцеві органи держпожнагляду державний пожежний нагляд в Україні за дотриманням в населених пунктах, на підконтрольних об'єктах, громадянами вимог законодавства з питань пожежної безпеки;

видає та переоформлює ліцензії, видає дублікати ліцензій на здійснення діяльності протипожежного призначення, здійснює в межах компетенції контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов, видає розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов та анулює ліцензії та приймає рішення про визнання ліцензій недійсними, формує і веде ліцензійний реєстр;

видає дозволи на початок роботи, технічні умови до початку проектування, виконує експертизу щодо пожежної безпеки проектів будівництва, капітального ремонту та реконструкції об'єктів незалежно від форм власності, а також експертизу протипожежного стану об'єктів, бере участь у комісіях з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів;

(абзац десятий підпункту 3.1.2 пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

погоджує проекти нормативно-правових актів, будівельні норми, стандарти, технічні регламенти та умови, що стосуються пожежної безпеки, за участю центральних органів виконавчої влади розробляє і затверджує державні правила і норми пожежної безпеки;

здійснює через Державний центр сертифікації МНС сертифікацію на відповідність вимогам пожежної безпеки пожежонебезпечної продукції, виробів пожежної техніки та обладнання протипожежного призначення;

організовує ведення державного статистичного обліку пожеж та їх наслідків;

бере участь у складі постійно діючої слідчо-оперативної групи МВС під час розслідування злочинів, пов'язаних з пожежами;

організовує та здійснює адміністративно-правову діяльність;

надає відповідно до законодавства платні послуги у сфері пожежної безпеки;

виконує інші функції державного нагляду в Україні, які передбачені Законом України "Про пожежну безпеку", Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

3.1.3. Територіальні органи держпожнагляду (територіальні органи ліцензування діяльності протипожежного призначення) самостійно і через підпорядковані їм органи держпожнагляду організовують виконання вимог чинного законодавства України та здійснюють систематичний контроль за дотриманням вимог законодавства з питань пожежної безпеки, а також:

здійснюють аналіз та облік пожеж;

контролюють роботу місцевих органів держпожнагляду за всіма напрямами діяльності;

проводять навчання посадових осіб органів держпожнагляду щодо підвищення їх професійного рівня;

контролюють використання наданих прав місцевими органами держпожнагляду, дотримання законності при їх застосуванні;

розглядають заходи протипожежного захисту об'єктів, на які не встановлено норми та правила пожежної безпеки, і вносять пропозиції до Держпожбезпеки для узгодження;

упроваджують передовий досвід роботи щодо організації протипожежного захисту об'єктів;

перевіряють відповідність Ліцензійним умовам документів на видачу відповідних ліцензій, які подаються суб'єктами господарювання до Держпожбезпеки як центрального органу ліцензування робіт та послуг протипожежного призначення;

здійснюють контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов;

здійснюють аналіз діяльності підпорядкованих органів держпожнагляду, визначають основні фактори, які впливають на результати роботи, та вживають заходів щодо її вдосконалення;

контролюють роботу місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, відомчих організацій у частині забезпечення пожежної безпеки населених пунктів і об'єктів;

контролюють діяльність служб пожежної безпеки, а також відомчої, місцевої, добровільної пожежної охорони, пожежно-технічних комісій;

видають документ дозвільного характеру, уносять у встановленому порядку пропозиції щодо їх анулювання та реєструють декларації відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;

(абзац тринадцятий підпункту 3.1.3 пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

надають відповідно до законодавства платні послуги у сфері пожежної безпеки;

проводять експертизи протипожежного стану об'єктів, проектної документації з пожежної безпеки та іншої документації;

беруть участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів;

розглядають відповідно до Закону України "Про звернення громадян" запити, пропозиції, заяви, скарги юридичних осіб і громадян, публікації у пресі, повідомлення по радіо і телебаченню з питань пожежної безпеки та приймають відповідні рішення;

контролюють проведення навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб та працівників підприємств, установ та організацій, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою;

взаємодіють зі службами ГУМВС-УМВС з питань попередження, розслідування, розкриття та обліку злочинів, що пов'язані з пожежами;

виконують інші функції, що випливають з покладених на них завдань.

3.1.4. Місцеві органи держпожнагляду:

здійснюють планові та позапланові перевірки протипожежного стану об'єктів на закріплених територіях;

здійснюють перевірку діяльності відомчих організацій щодо забезпечення ними пожежної безпеки об'єктів, що їм підпорядковані;

контролюють виконання в населених пунктах, на об'єктах та громадянами вимог законодавства з питань пожежної безпеки;

видають документ дозвільного характеру, вносять у встановленому порядку пропозиції щодо анулювання документів дозвільного характеру та реєструють декларації відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;

(абзац п'ятий підпункту 3.1.4 пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

ведуть облік, аналіз пожеж та їх наслідків на закріпленій території, аналізують причини випадків загибелі та травмування людей під час пожеж, розробляють та здійснюють заходи щодо їх попередження;

взаємодіють зі страховими організаціями, органами внутрішніх справ та медичними закладами з питань обліку пожеж та їх наслідків;

проводять експертизи протипожежного стану об'єктів, проектної документації з пожежної безпеки, іншої документації;

проводять масово-роз'яснювальну роботу з питань пожежної безпеки;

проводять дізнання у справах про пожежі і порушення протипожежних правил та пожежно-технічні розслідування причин виникнення пожеж;

надають відповідно до законодавства платні послуги у сфері пожежної безпеки;

контролюють впровадження на об'єктах засобів протипожежного захисту, їх технічний стан та виведення сигналів від пожежної автоматики об'єктів на пульти пожежного спостереження;

перевіряють роботу пожежно-технічних комісій та добровільних пожежних дружин (команд) об'єктів;

здійснюють контроль за розробленням та виготовленням пожежонебезпечних приладів, обладнання та іншої продукції, речовин і матеріалів;

взаємодіють з органами внутрішніх справ з питань попередження, розслідування, розкриття та обліку злочинів, пов'язаних з пожежами;

здійснюють контроль за дотриманням протипожежних вимог будівельних норм, правил пожежної безпеки під час проектування та будівництва;

взаємодіють з іншими органами державного нагляду з питань пожежної безпеки;

здійснюють контроль за впровадженням сертифікованої продукції протипожежного призначення на об'єктах незалежно від форм власності, а також за наявності ліцензій в організаціях, що виконують послуги протипожежного призначення;

контролюють організацію навчання працівників підприємств, установ, організацій і населення правилам пожежної безпеки;

здійснюють вибірково в навчальних закладах освіти, закладах підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів, на підприємствах, в установах і організаціях контроль за підготовкою працівників, учнів і студентів з питань пожежної безпеки;

взаємодіють зі страховими організаціями з питань посилення протипожежного захисту застрахованих об'єктів;

взаємодіють з протипожежними об'єднаннями громадян;

розглядають згідно із Законом України "Про звернення громадян" запити, пропозиції, заяви, скарги юридичних осіб і громадян, публікації у пресі, повідомлення по радіо і телебаченню з питань пожежної безпеки та приймають відповідні рішення;

здійснюють діяльність відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності";

виконують інші функції, що випливають з покладених на них завдань.

3.2. Планування роботи органів держпожнагляду

3.2.1. Діяльність органів держпожнагляду здійснюється відповідно до планів, які розробляються урядовим, територіальними та місцевими органами держпожнагляду.

3.2.2. Плани роботи повинні складатися на основі аналізу обстановки з пожежами, стану пожежної безпеки об'єктів, сезонних пожежно-профілактичних заходів, а також з урахуванням рішень органів законодавчої та виконавчої влади.

3.2.3. В органах держпожнагляду розробляються плани роботи:

в урядовому - на квартал (з розбивкою по структурних підрозділах);

(абзац другий підпункту 3.2.3 пункту 3.2 у редакції наказу Міністерства
 України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
 від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

у територіальних - на квартал, а в їх структурних підрозділах (відділ, відділення, сектор) - на місяць. Крім того, у територіальних органах розробляються основні напрями пожежно-профілактичної роботи на рік, які надсилаються до місцевих органів держпожнагляду;

у місцевих - на квартал. Кожний державний інспектор - на місяць та здійснює щоденний облік виконаної роботи.

Абзац п'ятий пункту 3.2.3 виключено 

(згідно з наказом  Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій
 та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
 від 18.02.2008 р. N 128)

3.2.4. Плани робіт органів держпожнагляду затверджуються:

в урядовому - начальником Держпожбезпеки за погодженням із заступником Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи - куратором;

(підпункт 3.2.4 пункту 3.2 доповнено новим абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128,
у зв'язку з цим абзаци другий - четвертий уважати абзацами третім - п'ятим)

територіальних - керівником територіального органу держпожнагляду;

місцевих - керівником місцевого органу держпожнагляду.

Плани робіт органів держпожнагляду можуть включатися окремим розділом до планів робіт територіальних та місцевих органів управління з питань надзвичайних ситуацій, які затверджуються в установленому порядку.

3.2.5. Держпожбезпеки за погодженням із заступником Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи - куратором затверджує графік перевірки організації діяльності підпорядкованих йому територіальних органів.

Територіальним органом держпожнагляду перевірки організації діяльності підпорядкованих місцевих органів здійснюються відповідно до затверджених графіків.

Керівники відповідних органів держпожнагляду здійснюють контроль за своєчасним виконанням планів робіт.

Про виконання заходів у планах робляться відповідні відмітки. Позапланова робота обліковується додатково.

(підпункту 3.2.5 пункту 3.2 у редакції наказу Міністерства
 України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
 від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

3.2.6. Посадові інструкції керівників територіальних органів держпожнагляду затверджуються начальником Держпожбезпеки.

(абзац перший підпункту 3.2.6 пункту 3.2 у редакції наказу Міністерства
 України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
 від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

Посадові інструкції заступників керівників та державних інспекторів з пожежного нагляду територіальних органів, напрями їх роботи, перелік закріплених за ними об'єктів, посадові інструкції керівників та державних інспекторів місцевих органів держпожнагляду, напрями роботи, перелік закріплених за ними об'єктів та межі дільниць визначаються та затверджуються керівниками територіальних органів держпожнагляду.

(підпункт 3.2.6 пункту 3.2 доповнено новим абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128,
у зв'язку з цим абзаци другий - четвертий уважати абзацами третім - п'ятим)

Для здійснення наглядової діяльності у функціональних обов'язках за державними інспекторами закріплюються об'єкти в конкретних територіальних зонах, а також визначаються напрями роботи (розслідування, облік та аналіз пожеж, розробка попереджувальних заходів за конкретними причинами пожеж, адміністративно-правова та нормативно-технічна робота, робота з відомчими організаціями, контроль за виконанням законодавства з питань пожежної безпеки, робота з громадськістю тощо).

Допускається проводити закріплення об'єктів за галузевою ознакою (промислові підприємства, навчальні заклади, культурно-видовищні, лікувально-оздоровчі та дитячі установи, об'єкти транспорту і зв'язку, торговельно-складські об'єкти, комунально-побутові підприємства, новобудови тощо).

Місцеві органи держпожнагляду постійно здійснюють контроль за повнотою обліку об'єктів і вносять зміни в журнал обліку об'єктів.

3.2.7. При здійсненні наглядової діяльності органи держпожнагляду взаємодіють з іншими органами державного нагляду.

3.3. Планові та позапланові перевірки

3.3.1. Державний пожежний нагляд за виконанням встановлених законодавством вимог пожежної безпеки міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання, а також громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які проживають або тимчасово перебувають в Україні, здійснюється відповідними органами державного пожежного нагляду шляхом проведення планових та позапланових перевірок.

3.3.2. Перевіркам підлягають об'єкти в населених пунктах і об'єкти, які належать до сфери управління суб'єктів господарювання, та інші підконтрольні об'єкти.

Перевірки поділяються на планові та позапланові.

Під час проведення планових перевірок здійснюється огляд (обстеження) територій, будівель, споруд та приміщень, проводиться перевірка функціонування підрозділів відомчої, місцевої та добровільної пожежної охорони й інших протипожежних формувань, роботи пожежно-технічної комісії, а також будь-яких документів чи предметів, які стосуються забезпечення пожежної безпеки.

3.3.3. Планові перевірки об'єктів, які належать до сфери управління (власності, володіння, користування) суб'єктів господарювання, здійснюються відповідно до квартальних планів-графіків, які затверджуються керівниками відповідних органів держпожнагляду до 20 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.

Планові перевірки протипожежного стану будівель, споруд та приміщень міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів, органів місцевого самоврядування та підвідомчих їм структурних підрозділів, обласних, міських, районних, селищних і сільських рад та інших об'єктів, які відповідно до законодавства не належать до суб'єктів господарювання (далі - інші підконтрольні об'єкти), проводяться щороку відповідними територіальними або місцевими органами держпожнагляду, за якими вони закріплені, згідно із затвердженими річними графіками їх перевірок.

У разі взяття на облік нового об'єкта (при підписанні акта державної комісії, видачі дозволу, реєстрації декларації тощо) в кварталі, на який затверджений план-графік, планова перевірка такого об'єкта проводиться в наступному кварталі.

У разі взяття на облік нових об'єктів із середнім або незначним ступенем прийнятного ризику планування перевірок таких об'єктів починати з першого кварталу 2011 року.

(підпункт 3.3.3 пункту 3.3 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у
 справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
 від 13.07.2009 р. N 481,
у зв'язку з цим абзац четвертий вважати відповідно абзацом п'ятим)

Перевірки посольств, консульств та інших іноземних представництв, які користуються екстериторіальністю, органи держпожнагляду можуть проводити тільки на їх прохання і згідно з письмовим дозволом офіційного представника цих установ.

3.3.4. Строк здійснення планової перевірки об'єктів, які належать до сфери управління суб'єктів господарювання, не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - п'яти робочих днів. Продовження строку здійснення планової перевірки не допускається.

Строк здійснення планової перевірки інших підконтрольних об'єктів встановлюється керівником відповідного органу держпожнагляду залежно від характеристики об'єктів.

3.3.5. Періодичність проведення планових перевірок об'єктів суб'єктів господарювання встановлюється з урахуванням ступеня ризику їх господарської діяльності, який визначається відповідно до Порядку розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2007 року N 1324.

Планові перевірки суб'єктів господарювання з високим ступенем прийнятного ризику проводяться щороку, а також можуть здійснюватися комплексно, із залученням представників Державного комітету промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки, інших органів державного нагляду, а також профспілкових органів на підставі погоджених заінтересованими сторонами квартальних планів спільних перевірок та спільного рішення керівників цих органів.

Планові перевірки суб'єктів господарювання з середнім ступенем прийнятного ризику проводяться один раз на три роки, починаючи з I кварталу 2011 року.

(абзац третій підпункту 3.3.5 пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у
 справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
 від 13.07.2009 р. N 481)

Планові перевірки суб'єктів господарювання з незначним ступенем прийнятного ризику проводяться один раз на п'ять років, починаючи з I кварталу 2011 року.

(абзац четвертий підпункту 3.3.5 пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у
 справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
 від 13.07.2009 р. N 481)

3.3.6. Перелік об'єктів суб'єктів господарювання, нагляд за протипожежним станом яких здійснюється Держпожбезпеки, визначається та затверджується керівником цього органу.

Перелік об'єктів суб'єктів господарювання з високим та середнім ступенем прийнятного ризику, нагляд за протипожежним станом яких здійснюється територіальними та місцевими органами держпожнагляду, визначається та затверджується керівником територіального органу держпожнагляду.

Перелік об'єктів суб'єктів господарювання з незначним ступенем прийнятного ризику, нагляд за протипожежним станом яких здійснюється місцевим органом держпожнагляду, визначається та затверджується керівником цього органу.

Облік об'єктів суб'єктів господарювання та інших підконтрольних об'єктів, нагляд за протипожежним станом яких здійснюють місцеві органи держпожнагляду, а також проведених планових і позапланових перевірок здійснюється в Журналі обліку підконтрольних об'єктів (додаток 1).

Органи держпожнагляду постійно здійснюють контроль за повнотою обліку об'єктів суб'єктів господарювання та інших підконтрольних об'єктів і вносять відповідні зміни до Журналу їх обліку.

3.3.7. Відповідні органи держпожнагляду оприлюднюють критерії та періодичність проведення планових перевірок протипожежного стану об'єктів суб'єктів господарювання шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет або на власних веб-сайтах.

3.3.8. Планові перевірки об'єктів суб'єктів господарювання та інших підконтрольних об'єктів проводяться у присутності керівників (власників) підприємств, установ, організацій, або їх заступників, або фізичних осіб - підприємців (далі - керівники об'єктів), або уповноважених ними осіб за умови їх письмового повідомлення про перевірку (далі - повідомлення) не пізніше як за десять днів до дня їх здійснення.

Повідомлення надсилається рекомендованим листом чи телефонограмою або вручається особисто керівнику об'єкта або уповноваженій ним особі під розписку.

У разі наявності на об'єктах суб'єктів господарювання та інших підконтрольних об'єктах приміщень, дільниць тощо, які здаються в оренду, орган держпожнагляду безпосередньо або через орендодавця зобов'язаний ознайомити орендарів про дату та час здійснення планової перевірки та забезпечити їх присутність під час перевірки.

3.3.9. Для здійснення планової (позапланової) перевірки керівник відповідного органу держпожнагляду видає наказ, який має містити найменування суб'єкта господарювання, що має перевірятись, та предмет перевірки.

Керівник відповідного територіального органу держпожнагляду щомісячно своїм наказом затверджує план-графік планових перевірок об'єктів, які закріплені за керівником відповідного місцевого органу держпожнагляду.

3.3.10. На підставі наказу оформляється посвідчення на проведення планової чи позапланової перевірки (далі - посвідчення) (додаток 2), яке підписується керівником або заступником керівника відповідного органу держпожнагляду (із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові), засвідчується печаткою та реєструється у спеціальному Журналі реєстрації посвідчень (додаток 3) даного органу.

Посвідчення також оформляється і для перевірки інших підконтрольних об'єктів.

Посвідчення перед початком здійснення перевірки разом із службовим посвідченням, що засвідчує особу органу держпожнагляду, пред'являється керівнику об'єкта або уповноваженій ним особі. Копія посвідчення на проведення перевірки надається суб'єкту господарювання.

За відсутності даних про найменування суб'єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу або прізвища, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснюється перевірка, а також у разі початку роботи суб'єктом господарювання без отримання відповідних дозвільних документів у посвідченні на проведення перевірки зазначається тільки місцезнаходження об'єкта та інші дані без найменування суб'єкта господарювання.

Посвідчення є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення перевірки.

Посадова особа органу держпожнагляду без посвідчення на проведення перевірки та службового посвідчення не має права на здійснення перевірки.

3.3.11. Перед проведенням планових перевірок державний інспектор повинен ознайомитись з відповідними галузевими правилами та нормами з питань пожежної безпеки, з матеріалами про пожежі та попередніми перевірками, а також з технічною документацією і довідковою літературою, яка характеризує пожежну небезпеку об'єкта суб'єкта господарювання та іншого підконтрольного об'єкта.

Керівник органу держпожнагляду зобов'язаний періодично перевіряти підготовленість державних інспекторів до проведення перевірок.

3.3.12. Перед початком здійснення перевірки посадова особа органу держпожнагляду вносить запис до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності).

3.3.13. Позапланові перевірки об'єктів суб'єктів господарювання з високим, середнім і незначним ступенями прийнятного ризику та інших підконтрольних об'єктів, які проводяться з метою контролю за виконанням приписів, постанов та розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов, здійснюються за рішенням керівника відповідного органу держпожнагляду.

Позапланові перевірки об'єктів суб'єктів господарювання з середнім та незначним ступенями прийнятного ризику не проводяться за умови укладення договорів добровільного страхування відповідальності перед третіми особами, за винятком здійснення перевірок об'єктів будівництва, а також умов виконання постанов про застосування запобіжних заходів та перевірки виконання приписів, виданих за результатами проведення планової перевірки.

Позапланові перевірки протипожежного захисту територій зернових посівів, місць переробки та зберігання врожаю здійснюються один раз на рік, незалежно від форми власності сільгосппідприємства, на підставі рішення місцевих органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування.

Позапланові перевірки щодо контролю за виконанням постанов про застосування запобіжних заходів, дотриманням умов відкриття об'єктів та усунення недоліків проводяться за рішенням керівника відповідного органу держпожнагляду у разі, якщо протягом місяця від дати приведення постанови в дію не надійшло звернення керівника об'єкта або уповноваженої ним особи щодо необхідності проведення робіт з виконання заходів пожежної безпеки, а також у разі відсутності звернень про отримання права на подальшу роботу (експлуатацію) або перевищення термінів виконання протипожежних заходів, зазначених у гарантійних зобов'язаннях, та/або в плані виконання заходів.

При проведенні позапланових перевірок повідомлення керівнику об'єкта або уповноваженій ним особі не надсилається.

Під час проведення позапланової перевірки з'ясовуються лише ті питання, необхідність яких стала підставою для здійснення вказаного заходу, з обов'язковим їх зазначенням у посвідченні. Керівник об'єкта або уповноважена ним особа має право ознайомитися з підставою проведення позапланової перевірки та отримати копії відповідних документів.

Строк здійснення позапланової перевірки не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - двох робочих днів. Продовження строку здійснення позапланової перевірки не допускається.

Позапланові перевірки об'єктів суб'єктів господарювання, які проводяться з метою контролю за виконанням приписів та постанов, до 1 січня 2011 року можуть не проводитися за умови, що керівник суб'єкта господарювання самостійно повідомляє орган державного пожежного нагляду про виконання відповідного розпорядчого документа (припис, постанова) і усунення виявлених за результатами перевірки порушень вимог пожежної безпеки з наданням матеріалів (проектно-кошторисна документація, договори на виконання протипожежних робіт, розрахунки з оплати за виконання робіт тощо), які це підтверджують. У такому разі перевірка достовірності наданих керівником суб'єкта господарювання даних проводиться під час наступної планової перевірки.

(підпункт 3.3.13 пункту 3.3 доповнено абзацом восьмим згідно з
 наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у
 справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
 від 13.07.2009 р. N 481)

3.3.14. У разі, якщо за результатами планової (позапланової) перевірки об'єктів суб'єктів господарювання виявлені порушення вимог законодавства у сфері пожежної безпеки, посадова особа органу держпожнагляду складає акт перевірки додержання (виконання) суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки (далі - акт).

Посадова особа органу держпожнагляду зазначає в акті стан виконання керівником об'єкта або уповноваженою ним особою вимог пожежної безпеки, а в разі невиконання - детальний опис виявлених порушень з посиланням на відповідні вимоги законодавства та норми у сфері пожежної безпеки.

В останній день перевірки два примірники акта підписуються посадовими особами органу держпожнагляду, які здійснювали перевірку, та керівником об'єкта або уповноваженою ним особою.

У разі, якщо керівник об'єкта або уповноважена ним особа робить зауваження щодо здійснення перевірки, то вони є невід'ємною частиною акта, який підписується із зауваженнями.

У разі відмови керівника об'єкта або уповноваженої ним особи від підписання акта або отримання його другого примірника посадова особа органу держпожнагляду вносить до нього відповідний запис та надсилає його рекомендованим листом з повідомленням за місцезнаходженням суб'єкта господарювання або його відокремленого підрозділу.

Один примірник акта вручається керівнику об'єкта або уповноваженій ним особі, а другий зберігається в наглядовій справі органу держпожнагляду.

3.3.15. На підставі акта, складеного за результатами планової перевірки, під час якої виявлено порушення протипожежних вимог, протягом п'яти робочих днів після її завершення складається припис на усунення порушень вимог пожежної безпеки (додаток 4), в якому також відображаються заходи щодо усунення недоліків у діяльності адміністрації щодо забезпечення пожежної безпеки об'єктів, що перевіряються. Запропоновані приписами заходи повинні обґрунтовуватись вимогами нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки та обговорюватись з керівниками об'єктів або уповноваженими ними особами із установленням термінів їх виконання, які до 1 січня 2011 року мають становити 30 діб.

(абзац перший підпункту 3.3.15 пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у
 справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
 від 13.07.2009 р. N 481)

Припис має два розділи. До першого розділу включаються невиконані заходи попереднього припису із зазначенням минулих термінів їх виконання та пропонуються нові терміни, а до другого - нові запропоновані заходи і терміни їх виконання.

Припис складається не менше ніж у двох примірниках, з яких перший з підписом посадових осіб органу держпожнагляду, які її здійснювали, вручається керівнику об'єкта або уповноваженій ним особі для виконання, а другий з підписом керівника об'єкта або уповноваженої ним особи щодо погоджених термінів та одержання залишається в органі держпожнагляду для здійснення контролю. У разі неможливості вручення керівнику об'єкта або уповноваженій ним особі припису він направляється рекомендованим листом з повідомленням, про що у копії проставляється відповідний вихідний номер і дата направлення, або здається в канцелярію суб'єкта господарювання з відміткою на копії відповідного вхідного номера та дати.

Припис складається також у разі перевірки інших підконтрольних об'єктів відповідно до викладених вище вимог. Припис зберігається в наглядовій справі до повного його виконання, але не менше 5 років.

Протипожежні вимоги до орендованих будинків, споруд і приміщень пропонуються сторонами згідно зі статтею 5 Закону України "Про пожежну безпеку" і договором оренди.

За висновками перевірок державних, відомчих, кооперативних житлових будинків приписи вручаються керівникам відповідних житлових організацій.

При проведенні перевірок у попередньому приписі державний інспектор з пожежного нагляду зобов'язаний зробити відмітки. При виконанні протипожежних заходів навпроти кожного з них робиться позначка "виконано", ставиться дата перевірки та підпис відповідного державного інспектора, а при невиконанні - в кінці припису відмічаються порядкові номери невиконаних пунктів, указуються заходи, які вжиті до винних осіб, а також запобіжні заходи, з чим ознайомлюється керівник об'єкта або уповноважена ним особа.

За невиконання заходів припису та у разі виявлення нових порушень встановлених законодавством вимог пожежної безпеки державний інспектор з пожежного нагляду вживає заходів щодо притягнення винних осіб до відповідальності та (або) застосування запобіжних заходів відповідно до законодавства.

3.3.16. У разі письмового звернення керівника об'єкта посадова особа органу держпожнагляду проводить оцінку (експертизу) протипожежного стану підприємства, об'єкта, приміщення в порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 року N 774 "Про затвердження тарифів на проведення органом державного пожежного нагляду оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта, приміщення та проектно-кошторисної документації, затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи". За результатами оцінки (експертизи) складається експертний висновок протипожежного стану об'єкта (додаток 5). У такому разі відповідний наказ та посвідчення на право перевірки не оформлюються.

Оцінка (експертиза) протипожежного стану об'єкта проводиться також для оформлення матеріалів на одержання дозволу на початок роботи відповідно до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 року N 150. Висновок з оцінки (експертизи) протипожежного стану об'єкта є чинним для одержання дозволу протягом трьох місяців з дня її проведення.

Проведення органами держпожнагляду оцінки (експертизи) протипожежного стану об'єкта прирівнюється до планової перевірки за умови складання та вручення керівнику (власнику) об'єкта або уповноваженій ним особі експертного висновку протипожежного стану об'єкта. У такому разі акт за результатами перевірки не складається.

Виявлені під час такої перевірки порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки оформлюються приписом, який вручається керівнику (власнику) об'єкта або уповноваженій ним особі разом з експертним висновком.

3.3.17. На всі об'єкти суб'єктів господарювання або інших підконтрольних об'єктів заводиться окрема наглядова справа, у якій зберігаються документи і матеріали листування з питань пожежної безпеки, у тому числі матеріали перевірок та експертиз протипожежного стану орендованих будівель та приміщень, а також копії дозволів на їх оренду та інші документи, що характеризують стан протипожежного захисту об'єкта згідно з Вимогами до змісту наглядової справи, її ведення та зберігання (додаток 6) та Загальними відомостями про об'єкти, які повинні бути відображені в наглядовій справі (додаток 7).

У сільських районах наглядові справи групуються в загальні наглядові справи за сільськими радами. У такій наглядовій справі також відображаються загальні відомості про об'єкти, які розташовані на території сільської ради.

У житловому секторі наглядові справи заводяться на житлові організації або дільниці.

У наглядовій справі також зберігаються: акти перевірки; копії наказів на проведення перевірки; повідомлення про перевірку; посвідчення на перевірку тощо.

3.3.18. Керівник відповідного органу держпожнагляду зобов'язаний постійно здійснювати контроль за своєчасним виконанням плану-графіка перевірок об'єктів суб'єктів господарювання та плану-графіка перевірок інших підконтрольних об'єктів, розглядати матеріали наглядової справи після кожної перевірки об'єкта, але не менше одного разу на рік. За результатами перевірки наглядової справи робити письмові відмітки щодо її ведення і якості нагляду.

3.3.19. Щороку до 1 квітня відповідний орган держпожнагляду готує звіт про виконання плану-графіка перевірок об'єктів суб'єктів господарювання за попередній рік, який оприлюднюється в мережі Інтернет або на власних веб-сайтах.

3.3.20. Профілактика пожеж в індивідуальних житлових будинках та квартирах проводиться шляхом роз'яснення правил пожежної безпеки через засоби масової інформації, усної пропаганди, розповсюдження листівок, навчання населення заходам пожежної безпеки за місцем роботи та проживання.

До цієї роботи можуть залучатися працівники підрозділів відомчої, місцевої, добровільної пожежної охорони, а також члени добровільних протипожежних об'єднань громадян, працівники житлово-експлуатаційних установ, організацій соціального захисту населення, медичних установ, сільських та селищних рад тощо, за згодою.

(пункт 3.3 у редакції наказу Міністерства України з
 питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
 від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

3.4. Нормативно-технічна робота

3.4.1. Нормативно-технічна робота здійснюється посадовими особами урядового та територіальних органів держпожнагляду, а також підготовленими фахівцями місцевих органів держпожнагляду. Облік цієї роботи ведеться у журналах обліку новобудов (додаток 6), обліку розглянутих проектів (додаток 7), обліку експертиз проектів (додаток 8), обліку роботи в архітектурно-технічних радах (додаток 9), обліку консультацій (додаток 10), обліку та перевірки проектних організацій (додаток 11).

3.4.2. Основними завданнями нормативно-технічної роботи є:

3.4.2.1. Попереднє узгодження можливості розміщення об'єкта будівництва на території, що обслуговується. Контроль за відповідністю проектної документації на будівництво об'єктів протипожежним вимогам норм проектування. Контроль за виконанням запроектованих протипожежних заходів у період будівництва об'єктів.

3.4.2.2. Участь у роботі комісій з вибору земельних ділянок (трас) під будівництво. Надання технічних умов до початку проектування згідно із Порядком надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1999 року N 2328.

(підпункт 3.4.2.2 пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

3.4.2.3. Проведення експертиз проектної документації об'єктів будівництва, а також іншої документації щодо дотримання вимог пожежної безпеки.

3.4.2.4. Погодження обґрунтованих відхилень від протипожежних вимог норм проектування та проектних рішень, на які відсутні норми проектування.

3.4.2.5. Контроль за дотриманням вимог правил пожежної безпеки під час ведення будівельно-монтажних робіт.

3.4.2.6. Контроль за проектуванням та будівництвом пожежних депо при забудові населених пунктів та об'єктів різного призначення.

3.4.2.7. Контроль за здійсненням інженерно-технічних заходів протипожежного захисту населених пунктів та об'єктів різного призначення щодо лінії цивільного захисту на стадіях проектування та будівництва.

3.4.2.8. Участь у проведенні робочих та державних приймальних комісій з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.

3.4.2.9. Вибірковий контроль за дотриманням вимог пожежної безпеки в проектній документації, яка розробляється проектними організаціями незалежно від форм власності.

3.4.2.10. Взаємодія з іншими органами державного нагляду та проектними організаціями з питань:

забезпечення впровадження заходів пожежної безпеки під час розробки схем генеральних планів промислових підприємств, проектів планування та забудови населених пунктів;

вивчення та узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду розробки заходів пожежної безпеки в процесі проектування і будівництва.

3.4.2.11. Участь в організації та проведенні семінарів, нарад, науково-практичних конференцій з питань пожежної безпеки з фахівцями проектних, будівельних організацій та пожежної охорони, що ведуть нормативно-технічну роботу.

3.4.2.12. Узагальнення та аналіз роботи проектних організацій щодо розробки та впровадження ними в проектній документації протипожежних вимог.

3.4.2.13. Контроль за відповідністю вимогам пожежної безпеки, державних і відомчих будівельних норм, національних стандартів (далі - ДСТУ), стандартів організацій (далі - СОУ), галузевих стандартів (далі - ГСТУ), технічних регламентів, технічних умов (далі - ТУ), міжнародних стандартів (далі - ГОСТ).

3.4.2.14. Участь у роботі експертно-технічних, науково-технічних, наукових і містобудівельних рад структурних підрозділів уповноваженого органу виконавчої влади з питань будівництва та архітектури України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та нарадах, що проводяться замовниками та підрядниками.

(підпункт 3.4.2.14 пункту 3.4 у редакції наказу Міністерства України з
 питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
 від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

3.4.2.15. Вивчення характерних пожеж, при необхідності підготовка інформації проектним, будівельним організаціям про їх наслідки з пропозиціями щодо поліпшення проектування протипожежних заходів.

3.4.2.16. Проведення консультацій з представниками проектних, будівельних та інших організацій, а також громадянами з питань пожежної безпеки.

3.4.2.17. Розгляд листів, скарг та заяв з питань дотримання протипожежних вимог, норм і правил при проектуванні та будівництві.

3.4.2.18. Узгодження проектів будівельних норм і правил, ТУ, ДСТУ, ГОСТ, СОУ та інших нормативних документів.

3.4.2.19. Формування та ведення довідково-інформаційного фонду.

3.4.3. Розгляд та державна експертиза проектної документації.

3.4.3.1. Проектна документація, у тому числі й проекти повторного застосування, які прив'язуються до початку будівництва будівель та споруд усіх об'єктів незалежно від форм власності на території, що обслуговується, підлягає державній експертизі (перевірці) на відповідність нормативним актам з пожежної безпеки.

(абзац перший підпункту 3.4.3.1 пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

Державна експертиза проектної документації проводиться згідно з Порядком затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 року N 1269, та Порядком проведення державної експертизи щодо пожежної безпеки проектів будівництва та іншої документації, затвердженим наказом МНС України від 23.11.2004 N 186, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.11.2004 за N 1515/10114.

(абзац другий підпункту 3.4.3.1 пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

3.4.3.2. Державній експертизі щодо пожежної безпеки підлягає проектна документація на затверджувальній стадії проектування відповідно до ДБН А.2.2-3-2004 "Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва", затвердженого наказом Державного комітету будівництва та архітектури України від 20.01.2004 N 8.

(абзац перший підпункту 3.4.3.2 пункту 3.4 у редакції наказу Міністерства
 України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
 від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

Після проведення експертизи з пожежної безпеки та надання висновку державної експертизи з пожежної безпеки на затверджувальній стадії проектування орган держпожнагляду має право перевірки проектної документації на стадії Р, який завершується рекомендацією щодо виконання будівельних робіт. Необхідність розгляду стадії Р зазначається в експертному висновку на затверджувальній стадії.

(підпункт 3.4.3.2 пункту 3.4 доповнено новим абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128,
у зв'язку з цим абзаци другий та третій уважати абзацами третім та четвертим)

При необхідності можуть бути витребувані розрахункові дані та висновки щодо шляхів евакуації, протидимного захисту, автоматичних засобів пожежогасіння, мереж водопостачання, легкоскидних конструкцій, категорій будівель і приміщень, вибухопожежонебезпечні та пожежонебезпечні зони класу виробничих приміщень та установок, розрахунки щодо витрат вогнегасячих речовин, необхідних для пожежогасіння, на вогнестійкість та горючість конструкцій і матеріалів, результатів науково-дослідних робіт, що стосуються питань забезпечення пожежної безпеки об'єкта будівництва.

(абзац третій підпункту 3.4.3.2 пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

Розгляд проектів електророзподільних улаштувань та електричних підстанцій, зовнішніх та внутрішніх електромереж підприємств та установ, влаштування газового обладнання на об'єктах органами держпожнагляду здійснюється тільки в частині їх відповідності протипожежним вимогам норм проектування.

(абзац четвертий підпункту 3.4.3.2 пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

3.4.3.3. Органи держпожнагляду у визначені законодавством терміни розглядають проекти, робочі проекти та робочу документацію, що оформлені в установленому порядку, підписані авторами проекту і мають архівні номери.

(підпункт 3.4.3.3 пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

3.4.3.4. За результатами державної експертизи проектної документації оформляється експертний висновок, який підписується начальником (заступником начальника) органу держпожнагляду та безпосереднім виконавцем експертизи та засвідчується печаткою органу держпожнагляду (додатки 12 та 13).

Порушення вимог пожежної безпеки в експертних висновках повинні викладатися чітко.

У експертний висновок можуть включатись рекомендації щодо посилення протипожежної безпеки об'єкта, розроблені з урахуванням аналізу пожеж та проведених науково-дослідних робіт.

Помітки (записи, узгодження, штампи) на кресленнях робити забороняється.

3.4.3.5. Висновки експертизи надсилаються відповідальним виконавцям комплексної державної експертизи, а також територіальному (місцевому) органу держпожнагляду.

3.4.3.6. За проектами систем оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі, внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання, установки автоматичного пожежогасіння та пожежної сигналізації, димовидалення, обладнання блискавкозахисту, підвищення вогнестійкості конструкцій будівель та споруд, висновки експертизи щодо пожежної безпеки, винесені урядовим або територіальним органом, надсилаються замовнику (проектній організації) та відповідному нижчестоящому органу держпожнагляду.

(підпункт 3.4.3.6 пункту 3.4 у редакції наказу Міністерства
 України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
 від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

3.4.3.7. У разі виявлення відхилень у типових проектах від протипожежних вимог норм проектування органи держпожнагляду повинні інформувати урядовий орган держпожнагляду.

При цьому слід ураховувати, що проектна організація, яка виконує прив'язку типового проекту, відповідає за дотримання в ньому чинних норм і при прив'язці його повинна усунути недоліки, що мали місце в проекті.

3.4.4. Контроль за дотриманням проектними організаціями вимог пожежної безпеки.

3.4.4.1. Для здійснення вибіркового контролю за виконанням вимог норм і правил у проектах, усі проектні організації, розташовані в межах підконтрольної органу держпожнагляду території, повинні бути взяті на облік та закріплені за працівниками територіальних органів держпожнагляду.

Філії інститутів, проектні контори, творчі архітектурні майстерні, бюро підприємств і організацій можуть закріплюватися за працівниками місцевих органів держпожнагляду.

3.4.4.2. Порядок вибіркового контролю за відповідністю проектної документації на будівництво об'єктів протипожежним вимогам норм у проектних організаціях визначається територіальними органами держпожнагляду. Перевірка проектних організацій проводиться одним або кількома (бригадою) державними інспекторами.

До перевірки можуть залучатися (за погодженням з керівниками відповідних організацій) працівники інших органів державного нагляду, а також працівники головної проектної організації при перевірці її філій.

3.4.4.3. Перелік проектної документації, яку намічається перевірити, установлюється відповідно до узагальнених зауважень проведених експертиз та тих проектів, що не пройшли експертизу.

3.4.4.4. Крім проектної документації, у проектній організації перевіряються:

наявність оригіналу ліцензії на виконання проектних робіт;

внесення в норми проектування змін та доповнень до протипожежних вимог, затверджених після їх офіційного видання;

внесення в проекти змін та доповнень за приписами, листами та висновками експертизи щодо пожежної безпеки;

організація навчання проектувальників вимогам пожежної безпеки;

здійснення нормоконтролю з питань пожежної безпеки.

У головних проектних організаціях - розробниках норм і правил проектування можуть перевірятися роботи щодо вдосконалення протипожежних вимог норм на підставі аналізу пожеж і проведених наукових розробок.

Про результати перевірки письмово інформується керівництво проектної організації.

Виявлені під час перевірки порушення норм і правил проектування пропонуються до усунення приписом держпожнагляду. У разі наявності грубих порушень випуск і застосування проектів забороняється у встановленому порядку.

За результатами перевірки в проектній організації проводиться обговорення виявлених порушень та підсумкова нарада.

3.4.5. Під час експертизи та розгляду проектів перевіряється передбачення в проекті сертифікованих систем активного і пасивного протипожежного захисту та сертифікати з визначеними показниками пожежної небезпеки будівельних виробів та матеріалів.

3.4.6. Участь органів держпожнагляду в роботі комісій з вибору земельних ділянок (трас) для будівництва.

3.4.6.1. Органи держпожнагляду:

надають замовникам за їх письмовим зверненням технічні умови щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта будівництва згідно з Порядком надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1999 року N 2328;

у разі участі у роботі комісій з вибору земельної ділянки (траси) для будівництва розглядають та надають відповідні висновки.

(підпункт 3.4.6.1 пункту 3.4 у редакції наказу Міністерства
 України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
 від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

3.4.6.2. До складу комісії з вибору земельної ділянки (траси) для будівництва включається керівний склад територіальних та місцевих органів держпожнагляду. До неї можуть включатися посадові особи тільки місцевого органу держпожнагляду, у тому випадку, якщо за наміченими заходами із забезпечення пожежної безпеки об'єкта на рекомендованій земельній ділянці (трасі) є висновок територіального органу.

3.4.6.3. При розгляді намічених протипожежних заходів у проектних рішеннях при виборі земельної ділянки (траси) для будівництва необхідно звертати особливу увагу на:

відповідність зонування об'єкта вимогам пожежної безпеки;

врахування пануючих вітрів, рельєфу місцевості і протипожежних відстаней при розміщенні об'єктів відносно сусідніх об'єктів, населених пунктів, лісів, торфовищ тощо;

забезпечення об'єктів основними дорогами та проїздами, розташування пожежних депо за умови забезпечення можливості своєчасного прибуття підрозділу на пожежу.

3.4.6.4. Копії затвердженого акта комісії з вибору земельної ділянки (траси) для будівництва, висновків (технічних умов) територіального органу держпожнагляду із запропонованими протипожежними заходами направляються на контроль до місцевого органу держпожнагляду.

3.4.7. Нагляд за об'єктами, що будуються.

3.4.7.1. Усі новобудови незалежно від форм власності та джерел фінансування, що розміщуються в зоні обслуговування відповідного органу держпожнагляду, беруться на облік і закріплюються за державними інспекторами територіальних та місцевих органів держпожнагляду.

Перелік новобудов, нагляд за якими здійснює урядовий орган державного управління, визначається Держпожбезпеки.

Перелік новобудов, що закріплюються за територіальними та місцевими органами держпожнагляду, визначається керівником територіального органу.

Держпожбезпеки також має право здійснювати нагляд за новобудовами, які не визначені Переліком новобудов, віднесених до урядового органу державного управління.

(підпункт 3.4.7.1 пункту 3.4 у редакції наказу Міністерства
 України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
 від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

3.4.7.2. Під час здійснення нагляду за об'єктами, що будуються, перевіряються:

наявність висновку експертизи та дозволу на початок будівництва;

наявність у підрядної організації оригіналу ліцензії на провадження будівельної діяльності;

відповідність робочої документації нормам проектування та усунення раніше виявлених порушень норм і правил;

відповідність виконаних будівельно-монтажних робіт протипожежним вимогам та затвердженим проектам;

виконання вимог правил пожежної безпеки під час проведення будівельно-монтажних робіт;

здійснення авторського нагляду проектною організацією.

3.4.7.3. Періодичність перевірок об'єктів, що будуються, встановлюється територіальними та місцевими органами держпожнагляду залежно від важливості об'єктів, термінів та темпів будівництва, але не менше ніж один раз на рік або 2-х разів за період будівництва (якщо воно триває менше одного року).

Рекомендується перевірки об'єктів, що будуються, проводити у дні авторського нагляду проектної організації спільно з представниками інших органів державного нагляду.

3.4.7.4. Перевірки великих будівель слід проводити бригадним методом.

Контроль за будівництвом об'єктів іноземними фірмами здійснюється відповідно до Положення про порядок державного пожежного нагляду за будівництвом об'єктів іноземними фірмами, затвердженого наказом МНС України від 05.07.2004 N 297, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.07.2004 за N 905/9504.

3.4.7.5. За виявленими порушеннями протипожежних вимог норм проектування в проектах, проектній та генпідрядній будівельній організаціям направляється припис. При відхиленнях від затвердженого проекту, що допустили будівельники під час будівництва об'єкта, припис направляється керівнику генпідрядної будівельної організації, а при необхідності - замовнику і проектній організації.

Заходи протипожежного захисту, які передбачені проектом, включаються до припису держпожнагляду тільки в разі їх невиконання під час будівництва.

3.4.7.6. У разі будівництва без позитивних висновків експертизи щодо пожежної безпеки або за наявності порушень правил пожежної безпеки, які створюють загрозу виникненню пожежі на об'єкті, що будується, а також відхилення від проекту або протипожежних вимог норм проектування, будівельно-монтажні роботи або експлуатація окремих апаратів, опалювальних пристроїв, дільниць електромереж припиняються в установленому порядку.

У цих випадках при необхідності вноситься пропозиція щодо припинення фінансування будівельних робіт.

3.4.7.7. На об'єкти, що будуються, з моменту надання технічних умов заводиться наглядова справа. На групу будівель, розташованих на загальному будівельному майданчику, а також при забудові будівлями за типовими проектами допускається вести одну наглядову справу.

3.4.7.8. У наглядовій справі на новобудову повинні зберігатися:

контрольний лист (додаток 14);

копія акта комісії із наміченої земельної ділянки (траси) під будівництво;

технічні умови;

копії експертних висновків;

матеріали перевірок (за умови їх проведення);

листування з питань протипожежного захисту об'єкта будівництва.

Після закінчення будівництва до наглядової справи повинні додаватися матеріали з прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта.

3.4.7.9. Наглядові справи на новобудови ведуться протягом усього терміну будівництва, а після прийняття в експлуатацію їх матеріали долучаються до наглядової справи на об'єкт, де зберігаються постійно.

3.4.8. Участь органів держпожнагляду в роботі комісій з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.

3.4.8.1. До складу державних комісій залучаються посадові особи органів держпожнагляду, перелік яких установлюється Держпожбезпеки та територіальним органом держпожнагляду.

Заміна посадових осіб органів держпожнагляду, включених до складу державних комісій, як правило, не допускається.

До участі в робочих і державних комісіях, як правило, залучаються державні інспектори, які здійснювали нагляд у період проектування та будівництва.

3.4.8.2. Посадові особи органу держпожнагляду, залучені до робочої чи державної комісії з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом і реконструкцією об'єктів, до початку роботи в комісії повинні вивчити нормативні документи, проектні протипожежні заходи і матеріали наглядової справи, а також скласти перелік питань, що підлягають перевірці під час прийняття в експлуатацію об'єкта.

3.4.8.3. Під час прийняття участі в роботі комісій з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, державний інспектор перевіряє:

відповідність виконаних протипожежних заходів за затвердженим проектом діючим нормам проектування і наданої генпідрядником виконавчої документації;

акти прийняття прихованих робіт;

сертифікат відповідності продукції протипожежного призначення, свідоцтво про визнання;

акти прийняття та випробування засобів протипожежного захисту;

акти випробування систем вентиляції (димовидалення).

3.4.8.4. При прийманні систем протипожежного захисту повинно бути звернено увагу на укомплектованість штатів служб об'єкта відповідними спеціалістами або наявність договору із спеціалізованою організацією, яка має відповідну ліцензію з технічного обслуговування і підтримування вказаних систем і установок у працездатному стані.

3.4.8.5. При необхідності (відсутність актів на приховані роботи, наявність об'єктивних показників, що ставлять під сумнів правильність виконання робіт) державний інспектор повинен вимагати провести в його присутності контрольне розкриття окремих конструкцій, повторне або додаткове випробування обладнання, установок.

3.4.8.6. За наявності на закінченому будівництвом об'єкті порушень протипожежних вимог нормативних документів або невиконання передбачених проектом протипожежних заходів державний інспектор акт робочої та державної комісії не підписує, а він висловлює письмово голові комісії свою особливу думку.

3.4.8.7. Підпис державного інспектора в акті державної комісії є згодою того органу, який він представляє, на початок роботи об'єкта з дня його затвердження в установленому порядку.

3.4.8.8. Про наслідки участі в роботі державної комісії державний інспектор доповідає письмово начальнику органу держпожнагляду, від якого він був призначений в комісію.

3.4.8.9. Керівництво територіальних і місцевих органів держпожнагляду зобов'язане систематично перевіряти ступінь підготовленості державних інспекторів до виконання обов'язків члена робочої і державної комісій і якість їх роботи шляхом вибіркової перевірки протипожежного стану окремих об'єктів під час роботи приймальних комісій або після прийняття їх в експлуатацію.

3.4.9. Інформаційна робота.

3.4.9.1. Забезпечення органів держпожнагляду нормативно-технічною літературою проводиться централізовано, через Держпожбезпеки та територіальні органи держпожнагляду. Необхідна література замовляється попередньо за тематичними планами видавництв.

3.4.9.2. Держпожбезпеки та територіальні органи держпожнагляду систематично інформують відповідно територіальні та місцеві органи держпожнагляду про введення в дію, внесення змін та доповнень і відміну будівельних норм і правил, ТУ, ДСТУ, СОУ та інших нормативних документів.

3.4.9.3. В органах держпожнагляду створюються довідково-інформаційні фонди з використанням сучасних засобів оргтехніки і обчислювальної техніки, де разом з літературою зберігаються і накопичуються проектні матеріали з технічними рішеннями засобів протипожежного захисту, окремих характерних деталей, вузлів, конструкцій тощо. Ці матеріали можуть використовуватися як ілюстрації і посібники при консультаціях і проведенні занять з посадовими особами органів держпожнагляду, проектувальних і будівельних організацій.

3.4.9.4. У кожному органі держпожнагляду створюється робоча бібліотека нормативно-технічної та іншої пожежно-технічної літератури. Цю літературу слід зберігати у певному порядку, що забезпечує швидкий пошук, і оприбутковувати в спеціальній книзі (інвентарній). Для зручності використання літератури рекомендується створювати спеціальну тематичну картотеку і довідково-інформаційний фонд.

3.4.10. Узгодження проектів будівельних норм і правил, ТУ, ДСТУ, СОУ та інших нормативних документів. Погодження обґрунтованих відхилень від норм проектування та проектних рішень, на які відсутні норми проектування.

3.4.10.1. Узгодження проектів будівельних норм і правил, ТУ, ДСТУ, СОУ та інших нормативних документів проводиться Держпожбезпеки згідно з Інструкцією про погодження з органами державного пожежного нагляду проектів національних стандартів, стандартів організацій, норм, правил, технічних умов, інших нормативно-технічних документів, що стосуються забезпечення пожежної безпеки, та підготовку відгуків щодо них, затвердженою наказом МНС України від 02.09.2004 N 38, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 15.09.2004 за N 1158/9757.

3.4.10.2. Погодження обґрунтованих відхилень від норм проектування та проектних рішень, на які відсутні норми проектування, в типових проектах, у проектах на будівництво унікальних споруд та особливо важливих об'єктів, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, проводиться Держпожбезпеки.

3.4.10.3. Погодження обґрунтованих відхилень від норм проектування та проектних рішень, на які відсутні норми проектування в типових проектах, що розробляються для відповідного регіону, проводиться територіальним органом держпожнагляду.

3.4.10.4. Місцевим органом держпожнагляду погодження відхилень від норм проектування та проектних рішень, на які відсутні норми проектування, не дозволяється.

3.4.10.5. Розгляд та узгодження з органами держпожнагляду проектних рішень, на які відсутні норми щодо забезпечення пожежної безпеки, а також обґрунтованих часткових відхилень від вимог нормативних документів у проектній документації проводиться згідно з Положенням про порядок погодження з органами державного пожежного нагляду проектних рішень, на які не встановлено норми та правила, обґрунтованих відхилень від обов'язкових вимог нормативних документів, затвердженим наказом МНС України від 15.11.2004 N 170, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.11.2004 за N 1467/10066.

Територіальні органи держпожнагляду інформують Держпожбезпеки про прийняті погодження обґрунтованих відхилень від норм проектування та проектних рішень, на які відсутні норми проектування.

3.5. Ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

3.5.1. Господарська діяльність, пов'язана з наданням послуг і виконанням робіт протипожежного призначення, здійснюється на підставі ліцензій, що видаються Держпожбезпеки в порядку, встановленому Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів та Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність установленим вимогам, що затверджені наказом Держпідприємництва України та МНС України від 01.09.2004 N 99/33 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 13.09.2004 за N 1144/9743 та за N 1145/9744.

3.5.2. Діяльність, пов'язана з наданням послуг і виконанням робіт протипожежного призначення, включає:

проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінку протипожежного стану об'єктів;

проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам.

3.5.3. Господарська діяльність з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів включає в себе такі послуги і види робіт:

проектування установок пожежогасіння (водяне, пінне, газове, порошкове, аерозольне), пожежної сигналізації, систем протидимного захисту, оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі, пожежного спостереження, пристроїв для захисту будинків і споруд від розрядів блискавки та вогнезахисту конструкцій;

монтаж, технічне обслуговування установок пожежогасіння (водяне, пінне, газове, порошкове, аерозольне);

монтаж, технічне обслуговування установок пожежної сигналізації;

монтаж, технічне обслуговування систем оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі;

монтаж, технічне обслуговування систем протидимного захисту;

технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння (водяні, водопінні, порошкові, газові вогнегасники, пожежні кран-комплекти);

монтаж, технічне обслуговування систем пожежного спостереження;

спостереження за установками пожежної автоматики об'єктів;

монтаж, технічне обслуговування пристроїв для захисту будинків і споруд від розрядів блискавки;

монтаж протипожежних воріт, дверей, димових люків, вогнезатримувальних пристроїв;

вогнезахисна обробка деревини (глибока, поверхнева) та тканин;

вогнезахисна обробка кабельної продукції;

захист вогнезахисними матеріалами металевих, залізобетонних та інших конструкцій;

мурування, ремонт і очищення печей, камінів, димоходів (димарів);

оцінка протипожежного стану об'єктів.

Господарська діяльність з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам уключає такі послуги і роботи:

проведення випробувань речовин, матеріалів на їх пожежну небезпеку;

проведення випробувань будівельних конструкцій, виробів та обладнання на відповідність вимогам пожежної безпеки;

проведення випробувань пожежних машин, вогнегасників, пожежно-технічного озброєння, установок пожежогасіння, установок пожежної сигналізації, вогнегасних та вогнезахисних засобів, засобів індивідуального захисту пожежників.

3.5.4. Ліцензія видається суб'єкту господарювання окремо на кожен вид господарської діяльності на підставі заяви про видачу ліцензії та за умови його відповідності згідно з поданими документами Ліцензійним умовам. До заяви про видачу ліцензії додаються документи, що визначені Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 року N 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності" (із змінами).

Суб'єкт господарювання може отримати ліцензію як на весь вид господарської діяльності, так і частково з окремих видів послуг і робіт. У такому разі в ліцензії після виду господарської діяльності зазначаються ті послуги та роботи, на які вона поширюється.

3.5.5. Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження певного виду господарської діяльності здійснюють у межах своїх повноважень шляхом проведення планових і позапланових перевірок органи контролю:

орган ліцензування діяльності протипожежного призначення та територіальні органи ліцензування діяльності протипожежного призначення;

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва і його територіальні органи.

3.5.6. Органом ліцензування та територіальними органами ліцензування діяльності протипожежного призначення планові і позапланові перевірки здійснюються згідно з Порядком контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів та проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам, який затверджений наказом Держпідприємництва України та МНС України від 01.09.2004 N 98/34 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.09.2004 за N 1146/9745.

3.5.7. Суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення без ліцензії або з порушенням Ліцензійних умов, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

3.5.8. Посадові особи органів держпожнагляду при виявленні під час проведення перевірок об'єктів, а також при прийнятті в експлуатацію виконаних робіт з монтажу систем протипожежного захисту та вогнезахисної обробки, порушень Ліцензійних умов та фактів здійснення господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, без наявної ліцензії повинні протягом 10-ти робочих днів надати до відповідного територіального органу ліцензування діяльності протипожежного призначення інформацію про ці порушення.

3.6. Адміністративно-правова діяльність

3.6.1. Посадові особи органів держпожнагляду мають право відповідно до чинного законодавства притягати до адміністративної відповідальності керівників, посадових осіб, інших працівників підприємств, установ, організацій, юридичних осіб та громадян, винних у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконанні приписів, постанов органів держпожнагляду, використанні пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням.

3.6.2. Порядок провадження за адміністративними справами про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконання приписів і постанов посадових осіб органів держпожнагляду та діловодство у цій діяльності здійснюється згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, а також відповідно до наказу МНС України від 23.07.2003 N 251 "Про затвердження та введення в дію Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, Інформаційної картки про адміністративне правопорушення та Порядку заповнення Інформаційної картки про адміністративне правопорушення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.10.2003 за N 966/8287.

3.6.3. Застосування запобіжних заходів у разі порушення правил пожежної безпеки, що створює загрозу виникнення пожежі або перешкоджає її гасінню, евакуації людей, у випадку випуску пожежонебезпечної продукції, систем і засобів протипожежного захисту з відхиленням від стандартів чи технічних умов або у разі їх відсутності, а також у разі виявлення порушень протипожежних вимог, передбачених стандартами, нормами і правилами, під час проектування (вибірково), будівництва, реконструкції, розширення чи технічного переоснащення до їх усунення, уповноваженими на те посадовими особами органів держпожнагляду, визначається Законом України "Про пожежну безпеку", постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 року N 508 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку" (із змінами), іншими нормативно-правовими актами.

3.6.4. Порядок та умови застосування органами держпожнагляду запобіжних заходів, права посадових осіб органів держпожнагляду, обов'язки керівників (власників) об'єктів під час застосування запобіжних заходів, а також здійснення контролю за дотриманням законності в цій сфері діяльності регламентується наказом МНС України від 21.10.2004 N 130 "Про затвердження Інструкції про порядок та умови застосування органами державного пожежного нагляду запобіжних заходів", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08.11.2004 за N 1416/10015.

3.7. Проведення розслідувань та дізнання у справах про пожежі

3.7.1. Відповідно до частини 6 статті 101 Кримінально-процесуального кодексу України органи держпожнагляду є органами дізнання у справах про пожежі і порушення протипожежних правил.

3.7.2. Організація роботи органів дізнання регламентується Кримінально-процесуальним кодексом України, нормативно-правовими актами, Положенням про органи дізнання в системі МНС, затвердженим наказом МНС України від 27.04.2004 N 187 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.06.2004 за N 711/9310, і будується за центральним, територіальним та місцевим принципами з урахуванням оперативної обстановки з пожежами.

3.7.3. Питання взаємодії органів внутрішніх справ та органів держпожнагляду з розслідування пожеж та злочинів, пов'язаних з ними, регламентуються наказом МВС України та МНС України від 26.08.2003 N 943/302 "Про взаємодію органів внутрішніх справ України та органів Державного пожежного нагляду МНС України в попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів, пов'язаних із пожежами", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.08.2003 за N 829/8150.

3.7.4. Питання про порядок прийому, реєстрації, обліку і розгляду в апаратах та підрозділах ГУ(У) МНС заяв, повідомлень та іншої інформації про пожежі та злочини, пов'язані з ними, регулюються Кримінально-процесуальним кодексом України та наказом МНС України від 18.02.2004 N 79 "Про затвердження і введення в дію Інструкції та статистичного звіту про роботу органів дізнання".

3.7.5. Порядок складання матеріалів за фактами перевірок заяв, повідомлень та іншої інформації про пожежі, провадження дізнання у справах про пожежі і порушення правил пожежної безпеки здійснюється згідно з наказом МНС України від 05.07.2004 N 301 "Про затвердження Інструкції, Типових положень та норм належності табельного майна".

3.8. Організація обліку пожеж та їх наслідків

3.8.1. Відповідно до Закону України "Про державну статистику" в Україні ведеться єдиний облік пожеж та їх наслідків.

Порядок обліку пожеж, загиблих та травмованих громадян на пожежах, суми матеріальних втрат від пожеж визначено постановою Кабінету Міністрів України 26 грудня 2003 року N 2030.

3.8.2. За кожним фактом пожежі, у тому числі й тих, перевірка яких здійснювалася за заявою або не інакше як під час звірки із органами внутрішніх справ, страховими організаціями (компаніями) чи медичними закладами, складається Картка обліку пожежі (далі - Картка). Бланк Картки та Інструкція про порядок її заповнення регламентуються наказом МНС України від 29.01.2004 N 39 "Про Заходи щодо організації виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року N 2030". Картці присвоюється номер, під яким вона реєструється в Журналі обліку пожеж.

Картка призначена для фіксації інформації про пожежі з метою аналізу і розробки заходів щодо їх попередження.

Картка заповнюється окремо на кожну пожежу, яка підлягає обліку, підписується виконавцем і керівником органу держпожнагляду, які відповідають за достовірність викладених у ній відомостей, і не пізніше 10 діб після ліквідації пожежі один її примірник направляється до територіального органу держпожнагляду для включення до масиву даних про пожежі, а другий залишається у місцевому органі і в обов'язковому порядку долучається до матеріалів справи про пожежу.

Уточнені дані про пожежі, виявлені під час попередніх перевірок заяв чи провадження дізнання, звірки з даними органів внутрішніх справ, медичних закладів, страхових організацій (компаній), надаються щомісяця (не пізніше 25 числа) до територіального органу держпожнагляду у вигляді зведеної таблиці із зазначенням номерів раніше направлених карток і уточнених даних.

Щомісяця до 10 числа наступного за звітним періодом місяця територіальні органи держпожнагляду направляють до Держпожбезпеки та Українського науково-дослідного інституту пожежної безпеки МНС в електронному вигляді масив даних про пожежі поточного року.

3.8.3. На основі даних масиву карток обліку пожеж в органах держпожнагляду щомісяця, щокварталу та щороку здійснюється аналіз пожеж, який ілюструється таблицями, графіками, діаграмами, схемами, картами тощо.

3.8.4. При здійсненні аналізу враховуються соціальні, економічні, демографічні та інші чинники, які можуть вплинути на загальну ситуацію з пожежами в регіоні, наводяться приклади характерних пожеж.

3.8.5. На основі проаналізованих даних здійснюється прогноз ситуації з пожежами та розробляються пожежно-профілактичні заходи, спрямовані на недопущення загострення ситуації з пожежами, попередження випадків загибелі та травмування людей на пожежах.

3.8.6. Питання взаємодії з закладами охорони здоров'я щодо інформування органів держпожнагляду про звернення чи доставку до медичних закладів для надання медичної допомоги осіб з тілесними ушкодженнями чи отруєнням, отриманими під час пожежі (її вторинних проявів), або тих, що померли від травм і впливу небезпечних факторів пожежі, регулюється наказом МНС України та МОЗ України від 07.06.2005 N 38/253 "Про інформування органів державного пожежного нагляду про звернення чи доставку до медичних закладів осіб з тілесними ушкодженнями чи отруєннями, отриманими під час пожежі", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.07.2005 за N 711/10991.

3.9. Масово-роз'яснювальна робота з питань профілактики пожеж

3.9.1. Масово-роз'яснювальна робота організовується і здійснюється територіальними та місцевими органами держпожнагляду спільно зі спеціально створеними при ГУ(У) МНС підрозділами (центр пропаганди), метою якої є підвищення рівня обізнаності населення з питань пожежної безпеки та формування уважного ставлення до встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

3.9.2. Органи держпожнагляду з метою проведення масово-роз'яснювальної роботи:

надають методичну допомогу управлінням (відділам) освіти у проведенні в дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах заходів, направлених на вивчення вимог пожежної безпеки та обережного поводження з вогнем;

організовують та контролюють передачу текстів протипожежних застережень, звернень до населення через радіовузли об'єктів та об'єктів з масовим перебуванням людей, соціально-побутових підприємств, залізничних, морських, річкових та автовокзалів, метрополітенів, аеропортів;

організовують, спільно з зацікавленими установами, виготовлення та розміщення в житлових будинках, на об'єктах з масовим перебуванням людей та інших об'єктах листівок, пам'яток з інструкціями про заходи пожежної безпеки в побуті та рекомендаціями про порядок дій на випадок пожежі;

організовують виступи з протипожежної тематики на батьківських зборах та перед учнями у загальноосвітніх закладах;

з метою популяризації професії рятівника організовують відвідування дітьми пожежно-технічних виставок, музеїв тощо;

спільно з управліннями (відділами) освіти, добровільним пожежним товариством, іншими громадськими організаціями з метою виховання у дітей навичок обережного поводження з вогнем організовують роботу дружин юних пожежних, проведення конкурсів, фестивалів, вікторин з протипожежної тематики;

вживають заходів щодо встановлення біля адмінбудинків підрозділів МНС та у місцях масового перебування людей стендів протипожежного спрямування та зовнішньої соціальної реклами на автотранспорті, вулицях населених пунктів, автошляхах;

контролюють проведення житлово-комунальними установами та виконавчими комітетами сільських і селищних рад навчання населення правилам пожежної безпеки в побуті;

готують для висвітлення в засобах масової інформації, Інтернет-виданнях, на власних сайтах Інтернету проблемні матеріали з питань пожежної безпеки;

при проведенні пожежно-технічних обстежень об'єктів незалежно від форм власності державними інспекторами з пожежного нагляду залучають представників засобів масової інформації для висвітлення порушень правил пожежної безпеки;

проводять зустрічі з трудовими колективами, населенням, на яких інформують про актуальні проблеми забезпечення пожежної безпеки в регіоні;

організовують розробку, виготовлення та розповсюдження видавничо-друкарської, сувенірної, іграшкової продукції на протипожежну тематику;

надають інформацію про пожежі та їх наслідки представникам різних релігійних конфесій з метою доведення її до віруючих;

вживають інші заходи щодо підвищення обізнаності населення з питань пожежної безпеки.

Обов'язковою тематикою виступів у засобах масової інформації повинні бути питання пожежної безпеки, пов'язані з початком пожежонебезпечних періодів року, сільськогосподарських робіт, новорічних та інших свят, оздоровчого періоду, навчального року, роз'ясненням Закону України "Про пожежну безпеку" та правил пожежної безпеки в побуті і на виробництві.

3.9.3. Облік масово-роз'яснювальної роботи ведеться у спеціальному журналі обліку масово-роз'яснювальної роботи з питань пожежної безпеки через засоби масової інформації (додаток 15).

3.10. Перевірка роботи та надання допомоги підпорядкованим органам держпожнагляду

3.10.1. Основною формою роботи територіальних органів держпожнагляду в місцевих органах є перевірка та надання практичної допомоги в організації діяльності, втілення передового досвіду та досягнень науки і техніки.

3.10.2. Перевірки поділяються на комплексні, контрольні та цільові.

3.10.2.1. Комплексна перевірка - перевірка вищим за статусом органом держпожнагляду підпорядкованих органів держпожнагляду, яка проводиться з метою вивчення стану справ із здійснення наглядової діяльності за протипожежним станом населених пунктів та об'єктів, забезпечення виконання вимог законодавства з питань пожежної безпеки, попередження пожеж у регіоні, втілення позитивних форм та методів профілактичної роботи, усунення недоліків, виявлених під час попередніх перевірок. Під час її проведення надається допомога у вирішенні службових завдань, перевіряються знання працівниками нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки.

3.10.2.2. Контрольна перевірка - перевірка вищим за статусом органом держпожнагляду ходу усунення виявлених під час комплексної перевірки недоліків у службовій діяльності підлеглих органів держпожнагляду.

3.10.2.3. Цільова перевірка - вибіркова перевірка організації та здійснення одного з основних напрямів держпожнагляду (якість нагляду, нормативно-технічна робота, розслідування пожеж, їх облік та аналіз, адміністративно-правова діяльність, масово-роз'яснювальна робота, перевірка діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади тощо).

3.10.3. Надання практичної допомоги - допомога, яка надається органам держпожнагляду щодо вдосконалення наглядових функцій, профілактичної роботи із запобігання пожежам, проведення розслідування пожеж тощо при наявності низьких показників роботи.

3.10.4. Перевірка діяльності здійснюється бригадою або індивідуально найбільше підготовленими державними інспекторами згідно із завданням, затвердженим керівником органу держпожнагляду.

3.10.5. Територіальні органи держпожнагляду перевіряються комплексно відповідно до планів роботи МНС та Держпожбезпеки.

(підпункт 3.10.5 пункту 3.10 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

3.10.6. Місцеві органи держпожнагляду перевіряються комплексно відповідно до затверджених керівниками територіальних органів держпожнагляду графіків, але не рідше одного разу на 5 років.

(підпункт 3.10.6 пункту 3.10 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

3.10.7. Під час перевірок перевіряється та оцінюється весь комплекс питань, які стосуються організації і здійснення держпожнагляду, зокрема:

повнота та законність виконання вимог нормативно-правових актів і нормативних документів, які регламентують діяльність з організації та здійснення держпожнагляду;

якість планування роботи з урахуванням аналізу наглядової діяльності в галузі пожежної безпеки;

якість перевірок протипожежного стану та приписів за результатами перевірок;

динаміка оперативної обстановки з пожежами;

ефективність контролю за виконанням приписів та своєчасне їх виконання;

дозвільна діяльність органів держпожнагляду;

ефективність та повнота використання наданих органам держпожнагляду прав;

взаємодія органів держпожнагляду з іншими органами державного нагляду;

забезпеченість органів держпожнагляду нормативно-технічною літературою та знання інженерно-інспекторським складом вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки;

дізнання у справах про пожежі і порушення протипожежних правил, застосування кримінального та кримінально-процесуального законодавства;

масово-роз'яснювальна робота та використання засобів масової інформації для цієї мети;

ведення нормативно-технічної роботи;

облік пожеж та вжиття заходів щодо стабілізації стану з пожежами на підконтрольних об'єктах;

інші функції, які покладені на органи держпожнагляду.

3.10.8. Контрольні перевірки проводяться по мірі необхідності, але не раніше як через рік після комплексної перевірки органів держпожнагляду.

3.10.9. Виходячи з оперативної обстановки з пожежами, практична допомога органам держпожнагляду може надаватися шляхом організації та проведення комплексної перевірки окремих населених пунктів та об'єктів з розробкою заходів до поліпшення їх протипожежного захисту.

3.10.10. За наслідками перевірок та надання практичної допомоги складається довідка, яка розглядається на оперативній нараді з розробленням заходів щодо усунення недоліків.

3.11. Організація роботи з перевірки і надання допомоги центральним органам виконавчої влади

3.11.1. Для організації роботи з перевірки діяльності та надання практичної допомоги з координації дій і вдосконалення роботи, яка пов'язана із забезпеченням пожежної безпеки, центральними органами виконавчої влади та їх структурними підрозділами в областях, містах та районах закріплюються відповідними наказами посадові особи урядового, територіального та місцевого органів держпожнагляду.

До проведення таких перевірок можуть залучатися представники Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки, підрозділи у складі ГУ(У) МНС по взаємодії з центральними і місцевими органами виконавчої влади та інші зацікавлені органи.

3.11.2. На кожний центральний орган виконавчої влади, обласні, міські та районні відомчі організації заводяться наглядові справи, в яких містяться основні відомості щодо питань забезпечення пожежної безпеки:

перелік об'єктів, що їм підпорядковані;

потенційно небезпечні об'єкти, об'єкти з підвищеним рівнем вибухопожежонебезпеки;

протипожежний стан об'єктів і про пожежі, які виникали на них;

виконання державних програм забезпечення пожежної безпеки, планів комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, рад з безпечної життєдіяльності населення щодо посилення пожежної безпеки;

накази та розпорядження з питань пожежної безпеки;

наявність та необхідність створення добровільних пожежних дружин та інших невоєнізованих формувань;

обладнання об'єктів установками автоматичної пожежної сигналізації;

наявність пожежної техніки;

протипожежне водопостачання об'єктів, що їм підпорядковані;

проведення конференцій, нарад, семінарів з питань пожежної безпеки;

організація навчання працівників правилам пожежної безпеки;

випуск на об'єктах, що їм підпорядковані, пожежонебезпечної продукції, протипожежного обладнання та наявність відповідних ліцензій;

інші відомості, пов'язані з організацією пожежної безпеки об'єктів, що їм підпорядковані.

3.11.3. Комплексні перевірки діяльності центральних органів виконавчої влади, відомчих організацій Автономної Республіки Крим, обласних, міст Києва і Севастополя здійснюються один раз на 5 років (згідно з графіком Держпожбезпеки), міських та районних відомчих організацій - один раз на 2 роки (згідно з графіком територіального органу держпожнагляду).

Перевірки організації роботи зазначених центральних і місцевих органів виконавчої влади та відомств з питань пожежної безпеки можуть також здійснюватися за прийнятим рішенням Президента України чи Кабінету Міністрів України, а також при погіршенні ситуації, що склалася з пожежами, або із забезпеченням протипожежного захисту підвідомчих об'єктів за розпорядженням головного державного інспектора України з пожежного нагляду і погодженням відповідного центрального органу виконавчої влади.

3.11.4. Під час перевірки визначаються такі питання:

організація виконання вимог Закону України "Про пожежну безпеку" та інших нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки;

наявність розпоряджень та рішень з виконання законодавчих актів, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України з питань пожежної безпеки;

стан організації виконання державних програм забезпечення пожежної безпеки, рішень комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, рад з безпечної життєдіяльності населення щодо посилення пожежної безпеки;

наявність у центральному органі виконавчої влади та в його структурних підрозділах (незалежно від форм власності та видів діяльності) служб пожежної безпеки (далі - СПБ) або працівника, який за функціональними обов'язками здійснює контроль та вдосконалює роботу із забезпечення пожежної безпеки об'єктів, що їм підпорядковані. Наявність Положення про СПБ, узгодженого з Держпожбезпеки;

облік та аналіз пожеж, які сталися на об'єктах, наявність матеріалів їх службового розслідування;

розробка і виконання сезонних протипожежних заходів (на весняно-літній та осінньо-зимовий пожежонебезпечні періоди);

наявність перспективних та поточних планів протипожежних заходів з визначенням необхідної кількості матеріальних ресурсів та фінансування їх виконання;

внесення до щорічного бюджету цільових коштів на проведення обов'язкових видів страхування членів добровільних пожежних дружин, потенційно небезпечних об'єктів, виконання заходів протипожежного захисту тощо;

наявність наказів та інструкцій, які регламентують організацію пожежно-профілактичної роботи на об'єктах, порядок проходження навчання з правил пожежної безпеки працівниками;

організація роботи відомчої пожежної охорони, пожежно-технічних комісій, добровільних пожежних дружин (обов'язкове їх страхування);

діяльність відповідальних осіб відомства, на яких покладено організацію протипожежного захисту, наявність функціональних обов'язків;

вплив і заходи, які застосовувались до керівників та інших посадових осіб, які не забезпечують протипожежний захист об'єктів;

ступінь виконання заходів, запропонованих приписами держпожнагляду;

реагування керівництва на подання органів держпожнагляду;

організація та здійснення перевірок стану утримання установок пожежної автоматики, протипожежного водопостачання та первинних засобів пожежогасіння;

організація та здійснення заходів щодо ідентифікації об'єктів з підвищеним рівнем вибухопожежонебезпеки, паспортизації потенційно небезпечних об'єктів;

наявність обліку пожежно-технічного обладнання, пожежної техніки, автоматичних засобів сповіщення і гасіння пожеж, порядок їх обслуговування;

створення на об'єктах груп з обслуговування установок автоматичного протипожежного захисту і порядок навчання цих груп;

наявність ліцензій на виконання робіт і послуг протипожежного призначення;

організація і проведення оглядів протипожежного стану об'єктів;

обговорення питань про стан пожежної безпеки об'єктів і заходів до його поліпшення на засіданнях, колегіях, нарадах керівників об'єктів та інше;

включення питань пожежної безпеки в колективні договори тощо.

3.11.5. За результатами перевірки складається довідка, у якій відображаються:

діяльність адміністрації щодо забезпечення пожежної безпеки;

ступінь виконання заходів, запропонованих у попередній довідці;

недоліки та їх причини в організації протипожежного захисту об'єктів;

конкретні рекомендації щодо усунення недоліків.

3.11.6. Органи держпожнагляду вносять пропозиції щодо обговорення результатів перевірки на колегіях, нарадах з керівниками підлеглих установ, організацій, підприємств з прийняттям конкретних рішень.

3.11.7. За результатами перевірок відомчих організацій територіальними органами держпожнагляду надається узагальнена інформація до Держпожбезпеки з проблемними питаннями, вирішення яких належить до центральних органів виконавчої влади.

3.12. Організація роботи з перевірки і надання допомоги місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з питань пожежної безпеки

3.12.1. На кожен місцевий орган виконавчої влади та орган місцевого самоврядування заводяться наглядові справи, де мають концентруватися основні відомості з питань забезпечення пожежної безпеки.

3.12.2. Урядовим органом держпожнагляду здійснюються комплексні перевірки діяльності обласних державних адміністрацій з питань пожежної безпеки з періодичністю один раз на 5 років. Територіальними органами держпожнагляду з такою ж періодичністю здійснюються комплексні перевірки діяльності місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування з питань пожежної безпеки.

3.12.3. Додатково можуть здійснюватися перевірки організації роботи державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування за рішенням Президента України, Кабінету Міністрів України, а також при погіршенні ситуації, що склалася з пожежами або із забезпеченням протипожежного захисту відповідних населених пунктів і об'єктів, за розпорядженням головного державного інспектора України з пожежного нагляду.

3.12.4. Під час перевірки визначаються такі питання:

організація виконання вимог законодавства з питань пожежної безпеки;

наявність рішень та розпоряджень та ступінь їх виконання;

розроблення комплексних програм, планів, додаткових заходів, спрямованих на посилення пожежної безпеки;

розробка і виконання сезонних протипожежних заходів (на весняно-літній та осінньо-зимовий пожежонебезпечні періоди);

організація виконання державних та регіональних програм забезпечення пожежної безпеки, рішень постійних комісій центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, рад з безпечної життєдіяльності населення щодо посилення пожежної безпеки та їх фінансування;

проведення аналізу причин невиконання нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки;

наявність переліку потенційно небезпечних об'єктів (об'єктів з підвищеним рівнем вибухопожежонебезпеки), розміщених на відповідній території;

робота комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а також рад з безпечної життєдіяльності населення;

ступінь виконання заходів, запропонованих приписами органів держпожнагляду;

забезпеченість населених пунктів необхідною кількістю пожежних підрозділів;

стан протипожежного водопостачання населених пунктів та об'єктів, стан протипожежного захисту будівель підвищеної поверховості;

робота структурних підрозділів щодо забезпечення пожежної безпеки підвідомчих об'єктів;

вирішення питань щодо створення у сільських населених пунктах, у яких відсутні підрозділи державної пожежної охорони, підрозділів місцевої та інших видів пожежної охорони;

вирішення питань щодо виділення коштів на фінансування та матеріально-технічне забезпечення підрозділів пожежної охорони тощо.

3.12.5. Органи держпожнагляду вносять пропозиції Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування щодо додаткового фінансування установ, закладів та підрозділів державної пожежної охорони і місцевої пожежної охорони, придбання пожежної техніки, будівництва та капітального ремонту будівель пожежних депо, оплати комунальних послуг та інших експлуатаційних витрат за рахунок коштів місцевих бюджетів відповідно до законодавства України.

3.13. Організація та здійснення державного пожежного нагляду на об'єктах, що охороняються підрозділами Державної пожежної охорони на підставі договорів

3.13.1. Держпожнагляд на об'єктах (далі - договірні об'єкти), які охороняються підрозділами Державної пожежної охорони на підставі договорів (далі - об'єктові підрозділи ДПО), здійснюється посадовими особами місцевих органів держпожнагляду, які входять до складу зазначених підрозділів, в порядку, визначеному Законом України "Про пожежну охорону", Положенням про Державну пожежну охорону, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 року N 508 (із змінами), та цією Інструкцією.

3.13.2. Контроль за додержанням вимог пожежної безпеки на договірних об'єктах проводиться цілодобово або щоденно з урахуванням режиму роботи об'єкта, встановленого правилами внутрішнього трудового розпорядку.

3.13.3. Територіальні органи держпожнагляду здійснюють контроль за організацією державного нагляду у сфері пожежної безпеки на договірних об'єктах та службовою діяльністю місцевого органу держпожнагляду. Вони також мають право брати участь в планових перевірках об'єктів, що охороняються.

3.13.4. Посадові інструкції інженерно-інспекторського складу об'єктового підрозділу ДПО розробляються з урахуванням специфіки об'єкта (кількості та архітектурно-планувальних особливостей будівель, споруд або устаткування, вибухопожежонебезпеки технологічних процесів, обсягів та складності контрольованих вимог пожежної безпеки, умов праці тощо) відповідно до вимог цієї Інструкції.

3.13.5. Планові перевірки об'єктів, що охороняються, проводяться щороку.

Інженерно-інспекторський склад об'єктового підрозділу ДПО також бере участь у планових перевірках цехів, дільниць тощо, які проводяться за участю членів пожежно-технічної комісії об'єкта.

Позапланові перевірки здійснюються згідно з графіком, який в обов'язковому порядку погоджується з керівником (власником) об'єкта, з урахуванням ступеня ризику його господарської діяльності, який визначається відповідно до Порядку розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2007 року N 1324.

Результати перевірок об'єктів оформлюються у порядку, визначеному пунктом 3.3 цієї Інструкції.

3.13.6. Службова діяльність органу держпожнагляду об'єктового підрозділу ДПО планується відповідно до вимог цієї Інструкції. Керівники та інженерно-інспекторський склад цих підрозділів складають індивідуальні плани роботи на місяць та здійснюють щоденний облік проведеної роботи. У планах передбачаються заходи, що випливають з аналізу оперативно-службової діяльності об'єктового підрозділу ДПО, протипожежного стану об'єктів, планів їх перспективного розвитку, реконструкції та технічного переоснащення.

3.13.7. З настанням пожежонебезпечних періодів, а також при планово-попереджувальних ремонтах, при недостатній кількості інженерно-інспекторського складу і при проведенні великої кількості пожежонебезпечних робіт до перевірки наявності та цілісності первинних засобів пожежогасіння, внутрішніх пожежних кранів, дотримання вимог пожежної безпеки при користуванні електронагрівальними, опалювальними та охолоджувальними приладами, перевірок протипожежного стану і контролю за дотриманням протипожежного режиму в окремих приміщеннях об'єкта залучаються особи з числа добровільних пожежних дружин договірного об'єкта.

На період ремонтних і пусконалагоджувальних робіт, виведення установок на режим нагляд за цими роботами з боку місцевого органу держпожнагляду посилюється.

3.13.8. Крім загальних функцій, організація держпожнагляду на договірних об'єктах також передбачає:

здійснення щоденного контролю за станом пожежної безпеки об'єкта в цілому і його окремих дільниць силами особового складу об'єктового підрозділу ДПО;

контроль за впровадженням і технічним станом автоматичних установок пожежогасіння та сигналізації, систем димовидалення і оповіщення про пожежу, первинних засобів пожежогасіння та протипожежного водопостачання;

контроль за додержанням правил пожежної безпеки під час проведення вогневих та інших пожежонебезпечних робіт;

контроль за якістю проведення планово-попереджувальних робіт та технічного обслуговування обладнання на вибухопожежонебезпечних дільницях;

контроль за наявністю сертифікатів відповідності з питань пожежної безпеки в Українській державній системі сертифікації продукції - Системі сертифікації УкрСЕПРО (далі - УкрСЕПРО) на продукцію та матеріали, у тому числі на ті, що застосовуються при наданні послуг і виконанні робіт протипожежного призначення;

здійснення дозвільно-реєстраційних функцій щодо фізичних та юридичних осіб у сфері пожежної безпеки згідно з чинним законодавством;

участь у розробці об'єктових, цехових та інших інструкцій з питань пожежної безпеки, планів ліквідації пожеж та аварій;

контроль за наявністю протоколів випробувань з визначеними показниками пожежної небезпеки на будівельні конструкції та матеріали;

здійснення обліку й аналізу пожеж та їх наслідків, розробка відповідних заходів, спрямованих на їх попередження;

інформування керівництва об'єктів (письмово - не менше одного разу на квартал, усно - при проведенні нарад тощо) про стан пожежної безпеки, хід виконання приписів, а також про заходи, що випливають з аналізу протипожежного стану об'єкта тощо.

3.13.9. Усі працівники з числа інженерно-інспекторського складу об'єктового підрозділу ДПО повинні мати у робочій папці або сейфі (враховуючи режимні вимоги):

посадові інструкції і виписку з плану роботи підрозділу;

план-схему дільниці (сектору) із зазначенням розташування джерел протипожежного водопостачання, місць проїзду по території об'єкта тощо;

перелік будівель, цехів, лабораторій, споруд, установок, складів, приміщень та інших об'єктів, що знаходяться на закріпленій дільниці (секторі), із зазначенням категорії пожежної небезпеки, а також стислу характеристику їх пожежної небезпеки;

перелік об'єктів нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технологічного переоснащення;

правила та інструкції про заходи пожежної безпеки для об'єктів, що розташовуються на дільниці (секторі);

відомості про первинні засоби пожежогасіння, які є на дільниці (секторі), системи та установки протипожежної автоматики, графіки планово-попереджувальних ремонтів і перевірок цих систем та установок, інструкції щодо контролю за їх працездатністю;

журнали (відомості) обліку вогнегасників на закріплених ділянках;

документи з питань, що стосуються спеціалізації працівника об'єкта, списки членів добровільних пожежних дружин, плани-конспекти для проведення занять, бесід, інструктажів та інші матеріали, що стосуються роботи з питань пожежної безпеки на закріпленій дільниці (секторі).

Щодо кожного цеху (корпусу, виробництва тощо) закріплений за ним інженерно-інспекторський склад веде наглядову справу.

3.13.10. На договірному об'єкті розробляються маршрутні картки, в яких указується перелік цехів, майстерень, складів, установок та інших приміщень і споруд, що підлягають огляду, найменування і характеристика вогненебезпечних дільниць, цехів, складів, лабораторій та інших споруд, час прибуття до того чи іншого приміщення (об'єкта), а також обов'язки інженерно-інспекторського складу.

Періодичність перевірок маршрутами встановлюється керівником місцевого органу держпожнагляду за погодженням із адміністрацією об'єкта.

Результати перевірки протипожежного стану об'єкта записуються в Журналі спостереження за протипожежним станом об'єкта (додаток 18), про виявлені недоліки інженерно-інспекторський склад письмово доповідає керівнику місцевого органу держпожнагляду.

3.13.11. Контроль за проведенням вогневих та інших пожежонебезпечних робіт

3.13.11.1. На виконання тимчасових вогневих робіт оформлюється письмовий наряд-допуск, який підписує головний інженер, головний технолог, начальник цеху або головний будівельник.

3.13.11.2. Наряд-допуск на проведення тимчасових зварювальних та інших вогневих робіт оформляється у двох примірниках і подається до органу держпожнагляду напередодні проведення таких робіт. Узгодження щодо проведення аварійних робіт здійснюється безпосередньо на місці відповідальними особами від адміністрації об'єкта та представником органу держпожнагляду.

3.13.11.3. Наряди-допуски, які надійшли до органу держпожнагляду на об'єкті, реєструються в Журналі обліку тимчасових вогневих робіт (додаток 19), розглядаються особисто керівником цього органу або особою, яка виконує його обов'язки. Після цього керівник органу держпожнагляду або особа, яка виконує його обов'язки, направляє працівника з числа інженерно-інспекторського складу для огляду та узгодження місця проведення зварювальних та інших вогневих робіт. На вибухо- і пожежонебезпечних виробничих дільницях огляд повинен здійснюватися безпосередньо керівником органу держпожнагляду або досвідченою посадовою особою цього органу.

3.13.11.4. Порядок та вимоги щодо проведення зварювальних та інших вогневих робіт повинні відповідати вимогам Правил пожежної безпеки в Україні.

(главу 3 доповнено пунктом 3.13 згідно з наказом
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

 

Начальник Держпожбезпеки
полковник внутрішньої служби
 

 
Е. М. Улинець
 

 

(У назві додатків 1 - 15 слово "пункту" та цифри "3.2.3, 3.3.16, 3.3.19, 3.3.20, 3.4.1, 3.4.3.4, 3.4.7.8 та 3.9.3" відповідно виключено згідно з наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18 лютого 2008 року N 128)

ЖУРНАЛ
обліку підконтрольних об'єктів

I. Характеристика району /міста, селища міського типу/

1. Площа / га/ ___________________ кількість населення ________________

2. Кількість населених пунктів ______________________________________

3. Кількість об'єктів, у т. ч. з високим ступенем прийнятного ризику, з середнім ступенем прийнятного ризику, з незначним ступенем прийнятного ризику

4. Кількість потенційно небезпечних об'єктів _______, у тому числі підвищеної небезпеки __________________

5. Кількість будинків підвищеної поверховості __________________________

II. Перелік об'єктів

N
з/п 

Найменування об'єкта, місцезнаходження 

Відомча належність 

Дати планових та позапланових перевірок 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

Дільниця N ______ Державний інспектор ______________

Об'єкти з високим ступенем прийнятного ризику, з середнім ступенем прийнятного ризику, з незначним ступенем прийнятного ризику

Примітки: 

1. 

У графах 5 і далі планові перевірки позначаються літерою "П", позапланові перевірки - літерами "Пз". 

2. 

Планові перевірки відмічаються у чисельнику із зазначенням місяця їх проведення, у знаменнику відмічаються здійснені позапланові перевірки та дата їх проведення. 

III. Об'єкти, що обладнані засобами пожежної автоматики /за дільницями інспекторів/

N
з/п 

Найменування об'єкта, його місцезнаходження, приналежність 

Тип установки пожежної автоматики, кількість направлень шлейфів 

Рік уведення в експлуатацію, капремонту 

Найменування організації, яка здійснює технічне обслуговування 

Відмітка про перевірку установки пож. автоматики, про спрацювання, дата, тех. стан системи 

Примітка. 

У наглядових справах на кожен об'єкт повинні зберігатися копії актів приймання в експлуатацію систем пожежної автоматики /у тому числі після капітального ремонту/. 

 

Перший заступник начальника
Держпожбезпеки
генерал-майор служби цивільного
захисту
 

 
 
 
І. Я. Кріса
 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
 від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)
 

Найменування відповідного органу держпожнагляду
_____________________________________________________________________________________ 

ПОСВІДЧЕННЯ

"___" ____________ 200_ року 

N _____ 

        Видане на проведення ____________________________ перевірки ________________________
                                                                         (вказується тип перевірки)                                                (найменування суб'єкта
_____________________________________________________________________________________,
                             господарської діяльності або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
розташованого ________________________________________________________________________
                                         (місцезнаходження суб'єкта господарювання та/або
_____________________________________________________________________________________
                                                 його відокремленого підрозділу або фізичної особи - підприємця) 

       Відповідно до Законів України "Про пожежну безпеку", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", Положення про Державну пожежну охорону, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 року N 508, Порядку розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2007 року N 1324, та наказу _______________________________________________________________________________
                                                           (назва територіального або місцевого органу держпожнагляду)
від "___" _______ 200_ року N ____, з метою ______________________________________________
                                                                                   (вказується предмет перевірки - здійснення держпожнагляду за дотриманням
_____________________________________________________________________________________
                                     правил пожежної безпеки, перевірка виконання приписів, постанов, розпоряджень 
_____________________________________________________________________________________
                                                 посадових осіб органів держпожнагляду, надходження заяви тощо)
_____________________________________________________________________________________
доручається __________________________________________________________________________
                                                       (посада, звання, прізвище та ініціали працівників, які здійснюють перевірку)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
у термін з "___" ____________ по "___" ____________ 200_ року провести перевірку протипожежного стану будівель, споруд, приміщень тощо.

        Попередня планова (позапланова) перевірка (потрібне підкреслити) проводилася в період з
"    " ____________ 200_ року по "   " ____________ 200_ року. 

___________________________
(посада відповідного керівника 

 

 

___________________________
органу держпожнагляду) 

____________________
(підпис) 

___________________
(П. І. Б.) 

М. П. 

  

"   " ____________ 200 _ року 

 

Перший заступник начальника
Державного департаменту
пожежної безпеки
генерал-майор служби цивільного
захисту
 

 
 
 
 
І. Я. Кріса
 

(Інструкцію доповнено новим додатком 2 згідно з наказом
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

 

ЖУРНАЛ
реєстрації посвідчень на перевірку

 

Перший заступник начальника
Державного департаменту
пожежної безпеки
генерал-майор служби цивільного
захисту
 

 
 
 
 
І. Я. Кріса
 

(Інструкцію доповнено новим додатком 3 згідно з наказом
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128,
у зв'язку з цим додатки 2 - 15 уважати відповідно додатками 4 - 17)

 

МНС України

ДЕРЖАВНИЙ ПОЖЕЖНИЙ НАГЛЯД

ПРИПИС
на усунення порушень вимог пожежної безпеки

Кому: ________________________________________________________________________________
                                        /указати посаду, прізвище та ініціали керівника (власника) підприємства, установи,
______________________________________________________________________________________
                                      організації (уповноваженої особи) або будинку, відповідального квартиронаймача/
______________________________________________________________________________________
"___" ____________ 200_ р. проведено планову (позапланову) перевірку ________________________
                                                                                             /потрібне підкреслити/
______________________________________________________________________________________
                                        /указати, що обстежувалось, місцезнаходження об'єкта, посаду та прізвище
______________________________________________________________________________________
                                        працівника державного пожежного нагляду, який проводив перевірку/
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
разом з _______________________________________________________________________________
                                                /указати посади та прізвища осіб, які брали участь у перевірці/
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

З метою усунення недоліків, які виявлені під час перевірки встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку", Положення про Державну пожежну охорону, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 року N 508 (із змінами), пропонується вжити такі заходи:

N
з/п 

Найменування заходу
(посилання на нормативний акт) 

Термін виконання 

Відмітка про виконання 

Ужиті заходи

Дата 

Адміністративне стягнення 

Запобіжні заходи 

призупинення експлуатації приміщення, агрегатів, дільниць електромереж тощо 

призупинення експлуатації об'єкта, відміна дозволу на початок роботи 

При незгоді із запропонованими заходами чи термінами їх виконання припис у 10-денний термін з дня його вручення може бути оскаржено, вищестоящого органу чи посадової особи державного пожежного нагляду

__________________________________________
/посада, прізвище працівника
__________________________________________
державного пожежного нагляду/
__________________________________________ 

__________________________
/підпис/
 
 
"___" ____________ 200_ р. 

Припис для виконання отримав 

  

__________________________________________
/посада, прізвище/ 

__________________________
/підпис/ 

"___" ____________ 200_ р. 

  

Результати перевірок:

Дата перевірки 

Номери невиконаних пунктів 

Хто проводив перевірку 

Хто ознайомлений 

Ужиті заходи реагування 

посада, прізвище 

підпис 

посада, прізвище 

підпис 

 

Перший заступник начальника
Держпожбезпеки
генерал-майор служби цивільного
захисту
 

 
 
 
І. Я. Кріса
 

 

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
протипожежного стану об'єкта

        Мною, ___________________________________________________________________________,
                                                                            (посадова особа органу держпожнагляду)
"   " ____________ 200_ р. проведена експертиза протипожежного стану
______________________________________________________________________________________
                                                                        (найменування та місцезнаходження об'єкта)
______________________________________________________________________________________
                                                    (прізвище, ім'я та по батькові керівника (власника) об'єкта)
        Характеристика об'єкта _____________________________________________________________
                                                                                                   (будівля, розмір, поверховість, ступінь
______________________________________________________________________________________
                                   вогнетривкості, шляхи евакуації, водопостачання, електрообладнання, опалення,
______________________________________________________________________________________
                                                                      системи виявлення та гасіння пожеж тощо)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
        Проведеною експертизою протипожежного стану виявлені порушення вимог протипожежних норм та правил
______________________________________________________________________________________
                                   (указати перелік порушень, виявлених під час експертизи, з посиланням на вимоги
______________________________________________________________________________________
                                                                                               нормативних актів)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

Начальник органу держпожнагляду 

М. П. 

____________________
(підпис) 

Експертизу провів 

  

____________________
(підпис) 

 

Перший заступник начальника
Держпожбезпеки
генерал-майор служби цивільного
захисту
 

 
 
 
І. Я. Кріса
 

 

ВИМОГИ
до змісту наглядової справи, її ведення та зберігання

1. У наглядовій справі зберігаються:

1.1. Загальні відомості про об'єкт.

1.2. Приписи державного пожежного нагляду за результатами планових та позапланових перевірок.

1.3. Довідки за результатами перевірок діяльності адміністрації.

1.4. Постанови про застосування запобіжних заходів.

1.5. Подання в органи влади й управління, до вищестоящих організацій та керівництву підприємства з питань забезпечення пожежної безпеки.

1.6. Копії експертних висновків за проектами будівництва нових та реконструкції існуючих будівель.

1.7. Копії експертних висновків протипожежного стану об'єкта.

1.8. Копії актів приймання в експлуатацію систем протипожежної автоматики /у тому числі після капітального ремонту/.

1.9. Накази й розпорядження керівництва об'єкта з питань забезпечення пожежної безпеки.

1.10. Матеріали про роботу з громадськими протипожежними формуваннями.

1.11. Інші матеріали, що стосуються забезпечення пожежної безпеки об'єкта.

2. Кожній наглядовій справі присвоюється номер, який відповідає номеру Журналу обліку підконтрольних об'єктів.

3. На обкладинці справи вказується її номер, назва об'єкта, його місцезнаходження, відомча приналежність, номер дільниці, ступінь прийнятного ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки.

4. Наглядові справи повинні постійно зберігатись у місці, визначеному керівником місцевого органу держпожнагляду.

5. При штатних змінах у складі органу держпожнагляду передача наглядових справ від одного інспектора до іншого оформлюється актом, який підписується обома інспекторами та затверджується керівником місцевого органу держпожнагляду.

6. У кінці року закріпленим інженерно-інспекторським складом здійснюється перевірка наявності наглядових справ, про що доповідається керівнику місцевого органу держпожнагляду.

 

Перший заступник начальника
Держпожбезпеки
генерал-майор служби цивільного
захисту
 

 
 
 
І. Я. Кріса
 

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
 від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
про об'єкти, які повинні бути відображені в наглядовій справі

1. Назва та місцезнаходження об'єкта ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
2. Відомча належність ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
3. Прізвище, ім'я та по батькові керівництва (телефон) ________________________________________
______________________________________________________________________________________,
посадової особи, відповідальної за пожежну безпеку (телефон) _________________________________
______________________________________________________________________________________.
4. Поверховість ________________________________________________________________________.
5. Ступінь вогнестійкості ________________________________________________________________.
6. Перелік розташованих будівель та споруд ________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
7. Перелік орендарів ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
8. Категорія вибухопожежної небезпеки згідно з ОНТП-24-86 _________________________________.
9. Наявність потенційно небезпечних об'єктів, об'єктів підвищеної небезпеки (група)
______________________________________________________________________________________.
10. Кількість осіб, що працюють на об'єкті _______________________________________, у тому числі:
10.1. Посадових осіб ____________, осіб, які пройшли навчання правилам пожежної безпеки _________;
10.2. Осіб, задіяних на роботах з підвищеною небезпекою ________, осіб, які пройшли навчання правилам пожежної безпеки __________.
11. Наявність телефонного зв'язку _________________________________________________________.
12. Ужиті заходи щодо усунення недоліків: притягнуто посадових осіб до адмінвідповідальності ________________; призупинено: будівель ________________; споруд ______________; приміщень ______________; дільниць електромережі _______________.
13. Наявність ДПД (ДПК) загальнооб'єктових, цехових (для об'єктів сільрад МПО):
13.1. Кількість членів ДПД (ДПК), МПО __________________ (застраховано ____________________);
13.2. Кількість пожежних автомобілів ____________________, у тому числі несправних ___________;
13.3. Кількість пожежних мотопомп _____________________, у тому числі несправних ___________.
14. Наявність ПТК: загальнооб'єктових __________________, цехових __________________________.
15. Наявність протипожежного водопостачання:
15.1. Пожежних гідрантів ___________________, водоймищ ___________________, з них відповідно несправних __________________, _______________________;
15.2. Необхідно побудувати пожежних гідрантів _______________, водоймищ ___________________;
15.3. Внутрішніх пожежних кранів усього _____________, з них несправних ________________, не укомплектованих _______________;
15.4. Кількість будівель, де необхідно влаштування протипожежного водопроводу
______________________________________________________________________________________.
16. Наявність дозволу на початок роботи: 

N
з/п 

Назва об'єкта, будівлі, приміщення 

Дата видачі дозволу 

Термін дії дозволу 

  

  

  

  

  

  

  

  

17. Відомості про пожежі та їх наслідки: кількість пожеж ______________, загинуло людей ___________________, матеріальні збитки від пожеж ________________________. 

Відомості
в розрізі окремо розміщеної будівлі, споруди, а в житлових будівлях - у розрізі під'їздів

N
з/п
 

  

Вимагається згідно з нормами та правилами пожежної безпеки 

У наявності 

Технічний стан 

Наявність сертифіката

1 

  

2 

3 

4 

5 

Автоматичне пожежогасіння:
        водяне
        пінне
        газове
        порошкове
        аерозольне 

  

  

  

  

Найменування приладу управління автоматичними установками пожежогасіння 

  

  

  

  

Наявність протипожежних
дренчерних завіс 

  

  

  

  

Наявність установок пожежогасіння, які працюють в автономному режимі 

  

  

  

  

Автоматична пожежна сигналізація:
        адресована
        неадресована 

  

  

  

  

Найменування приймально-контрольного приладу 

  

  

  

  

Виведення на пульт централізованого пожежного спостереження 

  

  

  

  

Наявність системи протидимного захисту 

  

  

  

  

Наявність внутрішнього протипожежного водопроводу* 

  

  

  

  

10 

Наявність блискавкозахисту 

  

  

  

  

11 

Вогнезахист конструкцій:
        дерев'яних конструкцій
        металевих конструкцій
        кабельних проходок (тунелів) 

  

  

  

  

12 

Протипожежні перешкоди:
        стіни
        перегородки
        перекриття
        двері
        ворота
        люки
        завіси (екрани)
        клапани
        вікна 

  

  

  

  

13 

Первинні засоби пожежогасіння (кількість, марка):
        вуглекислотні
        порошкові
        водяні
        водопінні
        пожежні щити 

  

  

  

  

____________
* Необхідно враховувати вимоги пункту 4.5 СНиП 02.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий".

 

Перший заступник начальника
Держпожбезпеки
генерал-майор служби цивільного
захисту
 

 
 
 
І. Я. Кріса
 

 

ЖУРНАЛ
обліку новобудов та видачі технічних умов

N
з/п 

Назва та належність новобудови 

Місцезнаходження будівництва 

Організація, яка веде будівництво 

Назва проектної організації, яка розробила проект (генпідрядник) 

Номер та дата видачі технічних умов

Сума сплати за рахунком за видачу технічних умов

Дата початку будівництва 

Коли, де та ким розглянуто проект, номери справ та сторінок, де зберігається експертний висновок або припис 

Посада, прізвище та ініціали закріпленого працівника держпожнагляду 

Відмітки про перевірки новобудови 

Дата здачі об'єкта в експлуатацію 

10 

11 

12 

 

Перший заступник начальника
Держпожбезпеки
генерал-майор служби цивільного
захисту
 

 
 
 
І. Я. Кріса
 

(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
 від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

 

ЖУРНАЛ
обліку розглянутих проектів

N
з/п 

Найменування проекту 

Проектна організація, що розробляла проект 

Місцезнаходження будівництва 

Прізвище та ініціали працівника держпожнагляду, який розглядав проект 

N, дата висновку за проектом. Справа, де зберігається 

Примітка 

 

Перший заступник начальника
Держпожбезпеки
генерал-майор служби цивільного
захисту
 

 
 
 
І. Я. Кріса
 

 

ЖУРНАЛ
обліку експертиз проектів

N
з/п 

Власник проекту 

Найменування проекту 

Проектна організація, що розробляла проект 

Місцезнаходження будівництва 

Дата подання проекту на експертизу 

N, дата експертного висновку 

N, дата позитивного експертного висновку 

Прізвище та ініціали працівника держпожнагляду, що проводив експертизу 

Примітка 

10 

 

Перший заступник начальника
Держпожбезпеки
генерал-майор служби цивільного
захисту
 

 
 
 
І. Я. Кріса
 

 

ЖУРНАЛ
обліку роботи в архітектурно-технічних радах

N
з/п 

Дата засідання 

Які питання розглядались і хто був присутній від органу держпожнагляду 

Унесені пропозиції, прийняті рішення 

Примітка 

 

Перший заступник начальника
Держпожбезпеки
генерал-майор служби цивільного
захисту
 

 
 
 
І. Я. Кріса
 

 

ЖУРНАЛ
обліку консультацій

N
з/п 

Дата 

Назва організації, посада та прізвище особи, яка консультувалась 

Тема консультації 

Прізвище особи, яка надавала консультацію 

 

Перший заступник начальника
Держпожбезпеки
генерал-майор служби цивільного
захисту
 

 
 
 
І. Я. Кріса
 

 

ЖУРНАЛ
обліку та перевірки проектних організацій

N
з/п 

Назва проектної організації, належність, місцезнаходження 

Прізвище, ініціали і номери телефонів директора та головного інженера проектного інституту 

Номери телефонів головних інженерів проекту та техвідділу 

Дати перевірок, номери справ та сторінок, де зберігаються матеріали перевірок 

10 

 

Перший заступник начальника
Держпожбезпеки
генерал-майор служби цивільного
захисту
 

 
 
 
І. Я. Кріса
 

 

Назва органу держпожнагляду,
який проводив експертизу проектної документації

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

_______________________________________________________________
/найменування органу державного пожежного нагляду/

  Проведеною експертизою правильності і повноти виконання протипожежних вимог нормативно-правових актів у проектній документації на ___________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                                 /назва об'єкта/
виявлені порушення вимог пожежної безпеки: ______________________________________________
______________________________________________________________________________________.
                                                                 перелік зауважень /пропозицій/ з обгрунтуванням 

        Згідно з Порядком затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 року N 1269, та Порядком проведення державної експертизи щодо пожежної безпеки проектів будівництва та іншої документації, затвердженим наказом МНС України від 23.11.2004 N 186 "Про проведення державної експертизи щодо пожежної безпеки проектів будівництва та іншої документації", зареєстрованим в Мін'юсті 30.11.2004 за N 1515/10114, для одержання позитивних результатів експертизи необхідно відкоригувати проектну документацію та подати на повторну експертизу в установленому порядку.

        У разі незгоди з експертним висновком Вам надається право в місячний термін оскаржити його до вищестоящого органу державного пожежного нагляду чи суду, а також до органу, що затвердив нормативні акти з пожежної безпеки. 

Начальник органу держпожнагляду 

М. П. 

__________________________
(підпис) 

Особа, що проводила експертизу 

  

__________________________
(підпис) 

 

Перший заступник начальника
Держпожбезпеки
генерал-майор служби цивільного
захисту
 

 
 
 
І. Я. Кріса
 

(додаток 14 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
 від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

 

Назва органу держпожнагляду,
який проводив експертизу проектної документації

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

_______________________________________________________________
/найменування органу державного пожежного нагляду/

     Проведеною експертизою правильності і повноти виконання протипожежних вимог нормативно-правових актів у проектній документації на ___________________________
                                                                                                                                                                                /назва об'єкта/
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
порушень вимог пожежної безпеки не виявлено. 

Начальник органу державного
пожежного нагляду 

 
М. П. 

____________________________
(підпис) 

Особа, що проводила експертизу 

  

____________________________
(підпис) 

 

Перший заступник начальника
Держпожбезпеки
генерал-майор служби цивільного
захисту
 

 
 
 
І. Я. Кріса
 

 

КОНТРОЛЬНИЙ ЛИСТ

        На _______________________________________________________________________________
                                                                       (місцезнаходження новобудови, її належність)
______________________________________________________________________________________

        Будівництво ведеться за проектом ____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                         (індивідуальний чи типовий, номер шифру чи замовлення)
______________________________________________________________________________________,
розробленому у __________ році _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                             (назва та місцезнаходження проектної організації, яка розробила його) 

        Прив'язку здійснено ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                  (назва та місцезнаходження проектної організації, яка виконувала проект прив'язки)
______________________________________________________________________________________

        Будівництво веде __________________________________________________________________
                                                                         (назва та місцезнаходження генпідрядної будівельної організації)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
        Замовник _________________________________________________________________________
                                                                    (назва та місцезнаходження організації, прізвище керівника)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

        Початок будівництва _______________________________________________________________
                                                                                                                     (рік, місяць) 

        Закінчення будівництва _____________________________________________________________
                                                                                                                                 (рік, місяць)

        Кошторис вартості новобудови _______________________________________________________
                                                                                                                                                   (сума)
______________________________________________________________________________________

        Експертиза проекту проведена _______________________________________________________
                                                                                                                     (назва органу держпожнагляду,
______________________________________________________________________________________
                                              номер та дата позитивного експертного висновку, ким підписаний)
______________________________________________________________________________________ 

Заходи, передбачені проектом

N
з/п 

Назва заходу 

Номери аркушів проекту 

Відмітка про виконання 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Контрольний лист склав:

________________________________
                         (прізвище, ініціали) 

___________________
(підпис) 

"   " ____________ ____ р. 

  

Відмітка
про прийняття об'єкта в експлуатацію приймальною комісією.

1. Дата підпису акта робочої комісії, ким підписаний _________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2. Дата підпису акта державної комісії, ким підписаний _______________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
3. Дата підпису акта технічної комісії, ким підписаний ________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4. Дата початку роботи __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

  

Перший заступник начальника
Держпожбезпеки
генерал-майор служби цивільного
захисту
 

 
 
 
І. Я. Кріса
 

 

ЖУРНАЛ
обліку масово-роз'яснювальної роботи з питань пожежної безпеки через засоби масової інформації

N
з/п 

Хто підготував матеріали 

Назва ЗМІ, куди направлено матеріали 

Тема матеріалу 

Час або дата виходу матеріалів у ЗМІ 

Примітка 

 

Перший заступник начальника
Держпожбезпеки
генерал-майор служби цивільного
захисту
 

 
 
 
І. Я. Кріса
 

 

ЖУРНАЛ
спостереження за протипожежним станом об'єкта

 

Перший заступник начальника
Державного департаменту
пожежної безпеки
генерал-майор служби цивільного
захисту
 

 
 
 
 
І. Я. Кріса
 

(Інструкцію доповнено додатком 18 згідно з наказом
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

 

Журнал
обліку тимчасових вогневих робіт

_______________________________,
(назва об'єкта) 

що охороняється 

________________________________
(назва підрозділу МНС) 

 

Перший заступник начальника
Державного департаменту
пожежної безпеки
генерал-майор служби цивільного
захисту
 

 
 
 
 
І. Я. Кріса
 

(Інструкцію доповнено додатком 19 згідно з наказом
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

Опрос