Идет загрузка документа (46 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовое положение о центре социальной адаптации освобожденных лиц

Минтруда
Положение, Приказ от 14.02.2006 № 31
редакция действует с 12.05.2015

Типове положення про центр соціальної адаптації звільнених осіб

(назва із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 соціальної політики України від 07.07.2011 р. N 273)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства праці та соціальної політики України
 від 4 травня 2007 року N 207
,
 
наказами Міністерства соціальної політики України
 від 7 липня 2011 року N 273
,
 від 27 вересня 2011 року N 366
,
 від 1 квітня 2015 року N 361

1. Загальні положення

1.1. Центр соціальної адаптації звільнених осіб (далі - Центр) є спеціальною соціальною установою, діяльність якої спрямована на поступове повернення осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також звільнені від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом (далі - клієнти), до самостійного загальноприйнятого соціально-нормативного життя в суспільстві шляхом надання їм соціальних послуг та сприяння в отриманні іншої допомоги з урахуванням індивідуальних потреб.

(пункт 1.1 розділу 1 у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України від 07.07.2011 р. N 273)

1.2. Центр може утворюватися та утримуватися за рахунок добровільних пожертвувань підприємств, установ, організацій, релігійних об'єднань і внесків окремих громадян.

1.3. Центр може утворюватись як установа денного перебування клієнтів або установа тимчасового перебування клієнтів.

(розділ 1 доповнено новим пунктом 1.3 згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 07.07.2011 р. N 273
,
 у зв'язку з цим пункти 1.3 - 1.7 вважати відповідно пунктами 1.4 - 1.8
)

1.4. Засновниками Центру можуть бути місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, об'єднання громадян, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності.

1.5. Центр утворюється, реорганізовується та ліквідовується його засновниками.

1.6. Центр здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства соціальної політики України, інших нормативно-правових актів, а також цього Положення.

(пункт 1.6 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства соціальної політики України від 07.07.2011 р. N 273,
 від 27.09.2011 р. N 366)

1.7. Центр може бути:

юридичною особою, що має печатку, штамп зі своїм найменуванням, бланки, самостійний баланс, рахунки в банках;

структурним або відокремленим підрозділом (філія, бюро, відділення тощо) закладу для бездомних осіб або соціальних служб.

(пункт 1.7 у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України від 01.04.2015 р. N 361)

1.8. Центр утворюється у разі наявності необхідної матеріально-технічної бази, зокрема приміщень, які відповідають чинним санітарним і технічним вимогам, вимогам пожежної безпеки.

Умови розташування, харчування, побутового, медичного обслуговування клієнтів та утримання приміщень Центру регулюються нормативами, передбаченими чинним законодавством для підприємств громадського харчування, гуртожитків та лікувальних закладів.

2. Мета та завдання Центру

2.1. Основною метою Центру є реінтеграція та соціальна адаптація клієнтів.

(абзац перший пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства соціальної політики України від 07.07.2011 р. N 273)

Для досягнення зазначеної мети Центр:

• створює умови, які сприяють ефективному формуванню особистісних якостей клієнтів, зміцненню та відновленню їх соціально-корисних зв'язків, протидіє можливому негативному впливу на цих осіб;

• надає клієнтам соціальні послуги;

• здійснює індивідуально-виховну роботу з клієнтами;

• здійснює соціальний патронаж;

• залучає клієнтів до громадсько-корисної праці, у тому числі на створених у Центрі міні-виробництвах;

• вирішує питання з органами управління освітою і наукою, молоддю та спортом, навчальними закладами про підвищення професійно-технічного та загальноосвітнього рівня клієнтів;

(абзац восьмий пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства соціальної політики України від 07.07.2011 р. N 273)

надає допомогу в оформленні необхідних документів для звернення до територіальних органів Державної міграційної служби з метою подальшої реєстрації місця проживання клієнта та оформлення документів, що посвідчують особу.

(пункт 2.1 розділу 2 доповнено абзацом дев'ятим згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 07.07.2011 р. N 273)

2.2. Для успішного вирішення завдань Центр забезпечує роботу з надання таких соціальних послуг:

"соціальна адаптація" (допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення; надання інформації з питань соціального захисту населення; представництво інтересів; корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному житті; допомога в оформленні документів; сприяння працевлаштуванню; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв'язків тощо);

"соціальний супровід при працевлаштуванні та на робочому місці" (регулярні зустрічі з отримувачем послуги; відвідування на робочому місці; сприяння в отриманні інших послуг, організації взаємодії з іншими суб'єктами соціального супроводу; навчання та розвиток трудових і соціальних навичок тощо);

"надання притулку" (надання ліжко-місця з комунально-побутовими послугами; забезпечення твердим та м'яким інвентарем, за можливості одягом, взуттям, харчуванням; створення умов для здійснення санітарно-гігієнічних заходів тощо);

інші соціальні послуги, визначені законодавством України.

(пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 07.07.2011 р. N 273
,
 у редакції наказу Міністерства соціальної
 політики України від 01.04.2015 р. N 361)

3. Умови прийняття до Центру

3.1. Центр надає соціальні послуги громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які досягли 35 років, постійно проживають на території України і звернулися до Центру протягом шести місяців після звільнення з установ виконання покарань.

(пункт 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 07.07.2011 р. N 273)

3.2. До Центру приймаються особи, які втратили соціально корисні зв'язки, мають труднощі у влаштуванні на роботу, мають можливу загрозу негативного впливу з боку оточення.

3.3. Прийняття до Центру здійснюється на підставі:

• особистої заяви;

• паспорта (за наявності);

• довідки про звільнення;

• медичної довідки про стан здоров'я;

• висновку педагога соціального (за наявності);

• двох фотокарток розміром 3 х 4.

3.4. У разі звернення до Центру громадян, які хворі на туберкульоз в активній стадії, венеричні та гострі інфекційні захворювання, ВІЛ/СНІД, онкологічні захворювання III та IV клінічних груп, психічні захворювання, нарко- та алкозалежність, адміністрація Центру направляє їх до закладів охорони здоров'я за територіальним розташуванням Центру.

Працівники Центру, які надають допомогу ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД клієнтам, мають право на соціальний захист відповідно до Закону України "Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення".

3.5. Громадяни похилого віку та інваліди I і II груп з числа звільнених осіб, які потребують постійного стороннього догляду, направляються до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у місті (крім міст Києва та Севастополя) рад з метою подальшого влаштування до будинків-інтернатів, у тому числі спеціальних будинків-інтернатів, інших закладів соціальної підтримки (догляду) в установленому законодавством порядку.

(пункт 3.5 розділу 3 у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України від 07.07.2011 р. N 273
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 соціальної політики України від 01.04.2015 р. N 361)

3.6. Громадяни віком від 15 до 35 років отримують соціальну допомогу в центрах соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та інших закладах  і установах системи сім'ї, молоді та спорту на підставах і в порядку, передбачених законодавством.

(абзац перший пункту 3.6 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 04.05.2007 р. N 207
,
 наказом Міністерства соціальної
 політики України від 07.07.2011 р. N 273)

Як виняток, за умови складних життєвих обставин, за рішенням адміністрації Центру до Центру можуть бути прийняті особи віком від 18 до 35 років.

(абзац другий пункту 3.6 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства соціальної  політики України від 07.07.2011 р. N 273)

3.7. Терміни та умови перебування у Центрі, умови надання та припинення послуг, правила, права та обов'язки сторін зазначаються в Примірній угоді між центром соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, та клієнтом (додаток 1), яка підписується між Центром, в особі директора, та клієнтом під час зарахування його до Центру.

4. Права та обов'язки клієнтів

4.1. Клієнти мають право:

• протягом трьох останніх місяців перебування в місцях позбавлення волі за заявою отримувати консультаційні послуги працівників Центру;

• за відсутності житла на підставі рішення адміністрації Центру проживати в Центрі до можливості самостійно сплачувати вартість проживання;

• отримувати безкоштовно натуральну допомогу у вигляді одягу, взуття, постільної та натільної білизни, засобів санітарії та гігієни, речей першої необхідності тощо;

• користуватися побутовими об'єктами, що є в Центрі (безкоштовно до моменту працевлаштування);

• отримувати триразове харчування в їдальні Центру (безкоштовно до моменту працевлаштування);

• отримувати безкоштовну медичну допомогу;

• користуватися художньою, навчальною, періодичною літературою, засобами масової інформації, спортивним інвентарем, що є в Центрі;

• працювати на створеному в Центрі міні-виробництві або за його межами;

• отримувати професійну підготовку, підвищувати свою кваліфікацію;

• ознайомлюватися з правилами Центру, додаток 2, власними правами та обов'язками.

4.2. Клієнти повинні:

• під час поселення в Центр пройти медичне обстеження в обсязі, що встановлюється медичною частиною Центру;

• дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, затверджених адміністрацією Центру;

• сповіщати про час і місце перебування в разі виходу за територію Центру;

• не вживати алкоголь та наркотичні речовини; палити в спеціально відведених місцях;

• уживати заходів щодо працевлаштування;

• після влаштування на роботу сплачувати вартість харчування і комунальних послуг та кожні три місяці подавати довідку про доходи.

4.3. Час перебування клієнта в Центрі залежить від його індивідуальних особливостей та конкретних умов, що сприяють соціальній адаптації цієї особи до умов на волі.

(пункт 4.3 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 07.07.2011 р. N 273)

4.4. Відрахування з Центру здійснюється на підставі особистої заяви клієнта або за рішенням директора Центру у разі порушення клієнтом угоди.

5. Організація роботи Центру

5.1. Для успішної організації соціальної роботи Центр розробляє методичні рекомендації використання форм і засобів роботи зі звільненими та втілює їх у практичну діяльність.

5.2. До складу Центру входять:

• житлові приміщення, душова, санітарний вузол, пральня;

• їдальня, харчоблок;

• медичний пост, медичний ізолятор;

• адміністративні приміщення, приміщення для відпочинку;

• господарські, виробничі приміщення;

• тощо.

5.3. На створених у Центрі міні-виробництвах організовується професійне навчання клієнтів. За узгодженням з органами освіти можуть бути вирішені питання навчання, з органами Державного центру зайнятості - перепідготовки.

5.4. З метою ефективності та поліпшення роботи щодо визначення основних напрямків індивідуально-виховного впливу на клієнта в Центрі здійснюється вивчення його особистості. Для цього працівники Центру, за згодою клієнта, мають право отримувати інформацію від органів і установ виконання покарань, органів внутрішніх справ та інших організацій та установ.

5.4.1. Консультативно-виховна робота з адаптації з клієнтами протягом трьох останніх місяців їх перебування в місцях позбавлення волі проводиться педагогами соціальними Центру.

5.4.2. Індивідуальна робота з клієнтами здійснюється соціальними працівниками.

5.4.3. Вивчення особистостей клієнтів, здійснення психокорекційного впливу, розробка рекомендацій забезпечуються практичними психологами.

5.4.4. Організація освітньої, культурно-масової, фізично-виховної роботи з клієнтами здійснюється відповідними працівниками на підставі цивільно-правового договору.

5.4.5. Для надання медичної допомоги клієнтам у Центрі працюють фельдшер та сестра медична, які, у разі потреби, направляють клієнта на стаціонарне лікування до закладів охорони здоров'я за територіальним розташуванням Центру.

5.4.6. Для проведення виховної роботи з клієнтами можуть залучатися на добровільних засадах представники громадських та релігійних організацій, установ, окремі громадяни. Методичне керівництво роботою цих осіб покладається на працівників Центру.

6. Керівництво Центру

6.1. Центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади засновником у порядку, передбаченому чинним законодавством.

6.2. Директор Центру:

• здійснює керівництво діяльністю Центру;

• несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань;

• представляє Центр в установах, підприємствах, організаціях, укладає договори;

• видає накази, затверджує функціональні обов'язки працівників, контролює дотримання трудової дисципліни, уживає заходів заохочення (стягнення);

• призначає на посади і звільняє з посад працівників Центру;

• уносить пропозиції щодо структури, штатного розпису, кошторису витрат;

• затверджує правила внутрішнього розпорядку;

• розпоряджається майном, коштами Центру;

• дотримується вимог з охорони праці, виробничої санітарії та гігієни, протипожежної безпеки;

• відповідає за ведення фінансового обліку;

• проводить приймання клієнтів.

6.3. Директор має право клопотати перед судовими та правоохоронними органами про застосування відповідних заходів щодо клієнта в разі порушення ним правил, установлених для осіб, які проживають у Центрі.

6.4. Примірні штатні нормативи центру соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, додаються (додаток 3).

7. Фінансова і виробничо-господарська діяльність Центру

7.1. Діяльність Центру здійснюється за рахунок:

• коштів місцевого бюджету;

• благодійних внесків юридичних та фізичних осіб;

• інших джерел, не заборонених законодавством України.

Кошти Центру використовуються виключно на його утримання та розвиток.

7.2. Посадові оклади, умови оплати роботи, тривалість робочого часу та відпусток працівників Центру встановлюються відповідно до умов, передбачених для працівників спеціальних будинків-інтернатів.

7.3. У Центрі для організації трудового виховання і забезпечення клієнтів продуктами харчування власного виробництва можуть створюватися підсобні господарства, різноманітні промислові міні-виробництва, багатопрофільні майстерні, цехи, дільниці з необхідним інвентарем, обладнанням, транспортом та іншими засобами сільськогосподарського виробництва.

До трудових процесів у підсобних господарствах та інших виробничих підрозділах Центру залучаються клієнти, а також можуть залучатися наймані працівники, розмір винагороди яких визначається за домовленістю сторін.

7.4. Центр для розвитку матеріально-технічної бази, благоустрою може використовувати допомогу підприємств, установ, організацій, релігійних конфесій, благодійних об'єднань, окремих громадян.

8. Контроль за діяльністю Центру

8.1. Контроль за діяльністю Центру здійснюють засновники закладу, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

(пункт 8.1 у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України від 01.04.2015 р. N 361)

8.2. Перевірка роботи і ревізія фінансово-господарської діяльності Центру проводиться засновниками та іншими спеціально вповноваженими органами відповідно до чинного законодавства України.

8.3. Центр готує і подає звіт про свою діяльність один раз на рік станом на 15 січня згідно з формою звітності N 1-ЗО "Звіт про діяльність установ для осіб, звільнених з місць позбавлення волі", затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 17 липня 2006 року N 264, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 серпня 2006 року за N 954/12828 (зі змінами).

(розділ 8 доповнено пунктом 8.3 згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 01.04.2015 р. N 361)

 

Начальник Управління у справах
бездомних громадян та осіб,
звільнених із місць позбавлення волі
 

 
 
О. В. Суліма
 

 

Примірна угода між центром соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, та клієнтом

УГОДА N ______
про надання послуг Центром соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі

________________________________________ в особі _______________________________________,
                                 (назва закладу)                                                                                                         (директор Центру)
який діє на підставі ____________________________________________ (далі - Центр), з одного боку,
та ____________________________________________ (далі - Клієнт), з іншого боку (далі - Сторони),
                                           (П. І. Б. користувача послуг)
уклали цю Угоду про таке:

1. Обов'язки Сторін

1.1. Центр зобов'язується надати Клієнту такі послуги із соціальної адаптації (необхідне підкреслити):

• тимчасове проживання на період                                                        ____________;

• харчування на період                                                                             ____________;

• користування душем та пральнею на період                                       ____________;

• збереження речей та документів на період                                          ____________;

• консультації психолога, психодіагностика, психокорекція;

• допомога у здобутті освіти;

• організація дозвілля;

• первинний медичний огляд, у разі потреби, надання першої медичної допомоги та направлення до закладів охорони здоров'я за територіальним розташуванням Центру;

• видача одягу та взуття тощо (за потреби та наявності);

• роз'яснення чинного законодавства; консультації з питань попередження бездомності тощо;

• сприяння у працевлаштуванні;

• інші.

1.2. Клієнт зобов'язується:

• надавати повну та правдиву інформацію;

• виконувати правомірні вимоги соціальних працівників;

• дотримуватися Правил внутрішнього розпорядку для Клієнтів, установлених санітарних та протипожежних норм.

2. Відповідальність Сторін

У разі порушення положень пункту 1 даної Угоди Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

3. Умови розірвання Угоди

Сторони мають право на розірвання Угоди в односторонньому порядку в разі недотримання ними положень даної Угоди.

4. Урегулювання спорів

Спори, які виникатимуть між Сторонами та стосуються виконання зобов'язань за цією Угодою, вирішуватимуться шляхом переговорів. Таке вирішення має бути письмово зафіксоване та підписане Сторонами.

5. Термін дії Угоди

5.1. Дана Угода набирає чинності з _______ ___ та діє до ________ ___.

5.2. Термін дії Угоди може бути продовжений за взаємною згодою Сторін на визначений Сторонами термін.

6. Додаткові умови

6.1. Дана Угода складена у 2 (двох) примірниках українською мовою.

6.2. Зміни та додатки до даної Угоди повинні бути викладені письмово та є невід'ємними частинами цієї Угоди.

7. Реквізити Сторін 

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 

 

Начальник Управління у справах
бездомних громадян та осіб,
звільнених із місць позбавлення волі
 

 
 
О. В. Суліма
 

 

Загальні правила перебування на території та в приміщеннях Центру

1. Клієнт Центру зобов'язаний:

• виконувати обов'язки та завдання, обумовлені індивідуальними планами адаптації;

• дотримуватись норм санітарії та гігієни;

• дотримуватись розпорядку дня;

• дотримуватись правил техніки безпеки та пожежної безпеки;

• дотримуватись загальноприйнятих норм сумісного проживання;

• при прийманні на ночівлю здавати особисті речі в камеру схову;

• бережливо ставитись до майна Центру.

2. На території Центру забороняється:

• уживати алкогольні напої та наркотичні речовини;

• перебувати в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння;

• поводитись агресивно стосовно інших клієнтів, персоналу Центру;

• висловлюватись ненормованою лексикою;

• палити в не встановлених для цього місцях;

• проносити та зберігати зброю, вибухонебезпечні матеріали, колючі та ріжучі предмети;

• приводити з собою тварин;

• псувати майно Центру.

Клієнтам, які не дотримуються правил перебування, надання послуг обмежується або припиняється (ст. 15 Закону України "Про соціальні послуги").

За розкрадання та вмисне псування майна Центру клієнт несе адміністративну чи кримінальну відповідальність у залежності від завданої матеріальної шкоди відповідно до законодавства України.

Правила є обов'язковими для дотримання усіма клієнтами Центру.

 

Начальник Управління у справах
бездомних громадян та осіб,
звільнених із місць позбавлення волі
 

 
 
О. В. Суліма
 

 

Примірні штатні нормативи центру соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі*

N з/п 

Посада 

Кількість клієнтів Центру 

‹ 30 

30 - 60 

60 - 90 

1. 

Директор 

1,0 

1,0 

1,0 

2. 

Заступник директора 

0,5 

3. 

Бухгалтер 

Кількість штатних одиниць визначається на основі Міжгалузевих нормативів чисельності працівників бухгалтерського обліку, затверджених наказом Мінпраці України від 26.09.2003 N 269 

4. 

Касир 

Кількість штатних одиниць визначається на основі Міжгалузевих нормативів чисельності працівників бухгалтерського обліку, затверджених наказом Мінпраці України від 26.09.2003 N 269 

5. 

Завідувач господарства 

0,5 

0,5 

1,0 

6. 

Соціальний працівник 

2,0 

4,0 

6,0 

7. 

Педагог соціальний  

1,0 

1,0 

1,0 

8. 

Практичний психолог 

1,0 

1,0 

1,0 

9. 

Інструктор з праці 

1,0 

1,5 

2,0 

10. 

Фельдшер 

0,5 

0,5 

0,5 

11. 

Сестра медична 

4,0 

4,0 

4,0 

12. 

Кухар 

2,0 

2,0 

2,0 

13. 

Офіціант 

0,5 

0,5 

0,5 

14. 

Мийник посуду 

0,5 

0,5 

0,5 

15. 

Прибиральник службових приміщень 

Кількість штатних одиниць визначається на основі Міжгалузевих норм чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі (будівлі управлінь, конструкторські та проектні організації), затверджених наказом Мінпраці України від 11.05.2004 N 105 

16. 

Машиніст із прання та ремонту спецодягу 

0,5 

0,5 

1,0 

17. 

Черговий з режиму 

4,0 

4,0 

8,0 

18. 

Сторож 

Кількість штатних одиниць визначається на основі Міжгалузевих норм чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі (будівлі управлінь, конструкторські та проектні організації), затверджених наказом Мінпраці України від 11.05.2004 N 105 

____________
* Інші посади та їх кількість уводяться в залежності від конкретних умов обслуговування за рішенням засновника

 

Начальник Управління у справах
бездомних громадян та осіб,
звільнених із місць позбавлення волі
 

 
 
О. В. Суліма
 

Опрос