Идет загрузка документа (38 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовое положение о доме ночного пребывания

Минтруда
Положение, Приказ от 14.02.2006 № 31
редакция действует с 12.05.2015

Типове положення
про будинок нічного перебування

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства праці та соціальної політики України
 від 4 травня 2007 року N 207
,
 
наказами Міністерства соціальної політики України
від 27 вересня 2011 року N 366
,
 від 1 квітня 2015 року N 361

(У тексті та додатку 1 Типового положення слова "бездомних громадян" у всіх відмінках замінено словами "бездомних осіб" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства соціальної політики України від 27 вересня 2011 року N 366)

(У тексті Типового положення слова "Міністерство праці та соціальної політики України" у всіх відмінках замінено словами "Міністерство соціальної політики України" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства соціальної політики України від 1 квітня 2015 року N 361)

1. Загальні положення

1.1. Будинок нічного перебування (далі - нічліжний будинок) є закладом соціального захисту для ночівлі (розміщення на ніч) бездомних осіб (далі - клієнти).

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 27.09.2011 р. N 366)

1.2. Нічліжний будинок утворюється місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, релігійними організаціями, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, фізичними особами відповідно до потреб регіону.

(пункт 1.2 у редакції наказу Міністерства
соціальної політики України від 27.09.2011 р. N 366)

1.3. Нічліжний будинок реорганізовується та ліквідовується його засновниками.

1.4. Нічліжний будинок може бути:

юридичною особою, яка має печатку, штамп зі своїм найменуванням, бланки, самостійний баланс, реєстраційні рахунки;

структурним або відокремленим підрозділом (філія, бюро, відділення тощо) закладу для бездомних осіб або соціальних служб.

(абзац третій пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 27.09.2011 р. N 366
,
 у редакції наказу Міністерства соціальної
 політики України від 01.04.2015 р. N 361)

1.5. Нічліжний будинок підпорядковується засновнику в порядку, передбаченому законодавством.

1.6. У своїй діяльності нічліжний будинок керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

1.7. Нічліжний будинок утворюється у разі наявності необхідної матеріально-технічної бази, зокрема приміщень, які відповідають чинним санітарним і технічним вимогам, вимогам пожежної безпеки.

Умови розташування, харчування, побутового, медичного обслуговування клієнтів та утримання приміщень нічліжного будинку регулюються нормативами, передбаченими чинним законодавством для підприємств громадського харчування, гуртожитків та лікувальних закладів.

2. Мета та завдання будинку нічного перебування

2.1. Метою діяльності нічліжного будинку є зменшення кількості осіб, які ночують на вулиці, шляхом організації їх ночівлі та надання інших видів послуг.

2.2. Для досягнення зазначеної мети нічліжний будинок:

2.2.1. Надає соціальну послугу "надання притулку" (надання ліжко-місця з комунально-побутовими послугами; забезпечення твердим та м'яким інвентарем, за можливості одягом, взуттям, харчуванням; створення умов для здійснення санітарно-гігієнічних заходів, дотримання особистої гігієни; надання інформації з питань соціального захисту населення; допомога в отриманні безоплатної правової допомоги; представництво інтересів тощо).

(підпункт 2.2.1 пункту 2.2 у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України від 01.04.2015 р. N 361)

2.2.2. Забезпечує клієнтів (за рішенням засновників) під час надання ліжко-місця:

- комплектом постільної білизни;

- одягом, взуттям;

- разовим харчуванням;

- послугами перукаря;

- послугами майстрів щодо лагодження одягу та взуття;

- першою медичною допомогою;

- тощо.

2.2.3. Проводить рекламно-пропагандистську роботу серед населення щодо існуючої мережі закладів соціального захисту бездомних осіб.

2.2.4. Взаємодіє із заінтересованими місцевими органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, державними і недержавними установами та закладами, громадськими організаціями в частині забезпечення послугами бездомних осіб.

2.2.5. Взаємодіє з центрами обліку бездомних осіб у частині інформування про наявні вільні місця та сприяння в отриманні соціальних послуг.

(пункт 2.2 доповнено підпунктом 2.2.5 згідно з наказом
Міністерства соціальної політики України від 27.09.2011 р. N 366)

3. Умови прийняття та відрахування з будинку нічного перебування

3.1. Нічліжний будинок надає послуги бездомним особам, які досягли 18 років, та на законних підставах проживали і після втрати прав на житлові приміщення проживають на території України на підставі їх звернення та документів, що посвідчують особу (за наявності).

(абзац перший пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 27.09.2011 р. N 366)

Приймання до нічліжного будинку попереднього медичного обстеження не потребує.

У разі звернення до нічліжного будинку безпритульних дітей вони в супроводі працівників нічліжного будинку направляються до притулків для дітей служб у справах дітей за територіальним принципом розташування. У разі, якщо до нічліжного будинку звернулися бездомні особи з дітьми, діти направляються до притулків для дітей служби у справах дітей лише за згодою батьків.

(абзац третій пункту 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 04.05.2007 р. N 207)

У разі звернення до нічліжного будинку інвалідів, громадян похилого віку заклад взаємодіє зі структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих комітетів відповідних рад щодо направлення даних осіб до установ соціального обслуговування.

(абзац четвертий пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 01.04.2015 р. N 361)

3.2. Протипоказаннями для прийняття до нічліжного будинку є стан гострого алкогольного та/або наркотичного сп'яніння, а також наявні ознаки гострого захворювання.

3.3. Обсяг наданих клієнту послуг залежить від його індивідуальних потреб та конкретних умов, що сприяють реінтеграції.

3.4. Припинення надання послуг нічліжного будинку здійснюється у разі:

відмови клієнта від отримання соціальної послуги "надання притулку";

закінчення строку дії договору про надання соціальної послуги "надання притулку";

зміни місця проживання/перебування клієнта;

направлення клієнта до стаціонарної інтернатної установи або закладу, інших закладів або установ постійного перебування;

порушення клієнтом правил внутрішнього розпорядку (за рішенням керівника закладу);

смерті клієнта.

(пункт 3.4 у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України від 01.04.2015 р. N 361)

4. Організація роботи будинку нічного перебування

4.1. Для забезпечення комплексного підходу до надання соціальних послуг бездомним особам та для відновлення цілісності особистості нічліжний будинок співпрацює з іншими закладами соціального захисту для бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, громадськими, благодійними, релігійними організаціями тощо.

4.2. У нічліжному будинку облаштовуються:

- чергова частина;

- адміністративне приміщення;

- спальні для чоловіків і жінок;

- душова, пральня, дезкамера;

- медичний ізолятор;

- буфет (їдальня) за умови харчування клієнтів;

- камера схову для особистих речей.

4.3. За рішенням засновників при нічліжному будинку можуть функціонувати:

- перукарня;

- майстерня з лагодження одягу та взуття;

- банк одягу та взуття (гуманітарна допомога);

- інші дільниці.

4.4. При зверненні клієнтів працівники нічліжного будинку:

- заповнюють анкету первинного тестування (додаток 1) за згодою клієнта та ознайомлюють їх під підпис з умовами перебування у нічліжному будинку;

- визначають ліжко-місце для ночівлі клієнта;

- направляють клієнта з метою його подальшої реінтеграції до медичних закладів для проведення медичного обстеження, у разі відсутності посвідчення про облік - до Центру обліку бездомних осіб.

4.5. Режим роботи нічліжного будинку залежить від пори року, особливостей регіону тощо і затверджується засновником.

4.6. При зверненні бездомної особи соціальний працівник реєструє його, заповнюючи журнал звернень. У разі необхідності приймає речі на збереження.

Фахівець із соціальної роботи провадить первинне тестування, відповідну роз'яснювальну роботу, визначає ліжко-місце громадянина для ночівлі тощо.

Медична сестра здійснює первинний медичний огляд, видає направлення до медичних закладів (за згодою) за територіальним розташуванням нічліжного будинку для проходження медичного обстеження. У разі необхідності надає первинну медичну допомогу.

4.7. Нічліжний будинок інформує Центр обліку бездомних осіб про новоприбулих клієнтів, які не мають посвідчення про облік.

4.8. Пункт 4.8 виключено

(згідно з наказом Міністерства соціальної
політики України від 27.09.2011 р. N 366,
у зв'язку з цим пункти 4.9 - 4.10
вважати відповідно пунктами 4.8 - 4.9)

4.8. Документація, що ведеться працівниками нічліжного будинку:

- журнал звернень, де зазначаються прізвище, ім'я, по батькові клієнта, вік, стать, види соціальних послуг, що надані;

- анкета первинного тестування;

- журнал збереження особистих речей;

- журнал приймання-здавання чергувань.

Інші види документації заповнюються в залежності від видів послуг, що надає нічліжний будинок.

4.9. Соціальні послуги в нічліжному будинку можуть надаватись клієнтам як на платній, так і на безоплатній основі відповідно до Закону України "Про соціальні послуги".

Кошти, отримані від оплати за послуги, спрямовуються виключно на розвиток та утримання нічліжного будинку.

5. Фінансова і виробничо-господарська діяльність будинку нічного перебування

5.1. Нічліжний будинок фінансується та утримується за рахунок:

- коштів засновників;

- коштів, що виділяються із місцевих бюджетів на соціальний захист населення;

- благодійних внесків юридичних та фізичних осіб;

- інших надходжень, не заборонених законодавством України.

5.2. Фінансово-господарська діяльність нічліжного будинку здійснюється відповідно до кошторису доходів і видатків, штатного розпису, що затверджуються засновником. Примірні штатні нормативи будинку нічного перебування на 30 осіб додаються (додаток 2).

Кошти нічліжного будинку використовуються виключно для здійснення його функцій та оплати праці працівників.

Посадові оклади, умови оплати праці, тривалість робочого часу та відпусток працівників нічліжного будинку встановлюються відповідно до діючого законодавства.

Посади, не передбачені цим Положенням, та їх чисельність уводяться залежно від конкретних умов діяльності нічліжного будинку за рішенням засновників у межах фонду оплати праці.

5.3. У разі потреби нічліжний будинок може залучати до роботи фахівців на підставі трудових угод. Розмір винагороди визначається за домовленістю сторін.

До діяльності нічліжного будинку можуть залучатися клієнти, громадяни, які перебувають на обліку в центрах зайнятості, та волонтери відповідно до діючого законодавства на громадських засадах.

5.4. Майном нічліжного будинку є:

- майно, передане засновником;

- майно, передане в користування юридичними і фізичними особами на добровільних засадах.

6. Керівництво будинком нічного перебування

6.1. Нічліжний будинок очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади засновником закладу.

6.2. Директор нічліжного будинку:

- здійснює керівництво діяльністю закладу;

- несе персональну відповідальність за виконання покладених на нічліжний будинок завдань;

- визначає ступінь відповідальності інших працівників закладу;

- представляє нічліжний будинок в установах, підприємствах і організаціях, укладає договори;

- у межах своєї компетенції видає накази, вирішує питання добору кадрів, затверджує функціональні обов'язки працівників, уживає заходів заохочення, а в разі порушень трудової дисципліни чи невиконання функціональних обов'язків накладає адміністративні стягнення;

- уносить пропозиції засновникам щодо структури, штатного розпису, кошторису витрат нічліжного будинку в межах граничної чисельності та нормативно-правових актів з цих питань;

- розпоряджається майном, коштами в межах затвердженого кошторису;

- дотримується вимог з охорони праці, виробничої санітарії і протипожежної безпеки, організовує систематичне навчання працівників з питань охорони праці;

- відповідає за ведення бухгалтерського та статистичного обліку, складання звітності за затвердженими формами і подання її в установлені терміни відповідним органам.

7. Контроль за діяльністю будинку нічного перебування

7.1. Контроль за діяльністю нічліжного будинку здійснюють засновники закладу, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

(пункт 7.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства соціальної політики України від 27.09.2011 р. N 366
,
 у редакції наказу Міністерства соціальної
 політики України від 01.04.2015 р. N 361)

7.2. Перевірка роботи і ревізія фінансово-господарської діяльності нічліжного будинку провадиться засновниками та іншими спеціально вповноваженими органами відповідно до чинного законодавства України.

7.3. Нічліжний будинок готує і подає звіт про свою діяльність один раз на рік станом на 15 січня згідно з формою звітності N 1-БГ "Звіт про діяльність закладів соціального захисту для бездомних громадян", затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 17 липня 2006 року N 264, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 серпня 2006 року за N 954/12828 (зі змінами).

(розділ 7 доповнено пунктом 7.3 згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 01.04.2015 р. N 361)

 

Начальник Управління у справах
бездомних громадян та осіб,
звільнених із місць позбавлення волі
 

 
 
О. В. Суліма
 

 

АНКЕТА
первинного тестування

1. Прізвище ___________________________________________________________________________

2. Ім'я ________________________________________________________________________________

3. По батькові _________________________________________________________________________

4. Чи змінював прізвище, ім'я, по батькові (коли, де та з якої причини) __________________________
_____________________________________________________________________________________

5. Число, місяць, рік народження _________________________________________________________

6. Місце народження ___________________________________________________________________

7. Останнє постійне місце проживання (реєстрації) __________________________________________
______________________________________________________________________________________

8. Стать (чол., жін.) ____________________________________________________________________

9. Громадянство _______________________________________________________________________

10. Коли, з якої країни прибув(ла) в Україну ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

11. Документ, що засвідчує особу (N, серія, виданий) ________________________________________
_____________________________________________________________________________________

12. Документи та довідки, що є в наявності (N, серія, виданий) _______________________________
_____________________________________________________________________________________

13. Чи є потреба у відновленні документів (яких) ___________________________________________

14. Місце видачі втраченого паспорта (N, серія паспорта)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

15. Наявність коштів на відновлення документів та оформлення реєстрації
_____________________________________________________________________________________

16. Освіта (загальна, спеціальна, вища) ____________________________________________________

17. Професія, фах ______________________________________________________________________

18. Останнє місце роботи (коли звільнений, причина звільнення) _____________________________
_____________________________________________________________________________________

19. Джерело доходів на даний час ________________________________________________________

20. Сімейний стан _____________________________________________________________________

21. Прізвище, ім'я, по батькові матері, батька (дата і рік народження, місце проживання) ___________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

22. Прізвище, ім'я, по батькові дітей (дата і рік народження, місце проживання)
_____________________________________________________________________________________

23. Чи позбавлений батьківських прав (ким, коли) __________________________________________
_____________________________________________________________________________________

24. Наявність інших родичів, їх місце проживання __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

25. Відомості про осіб, з якими на даний час підтримуються близькі стосунки
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

26. Що призвело до втрати житла ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

27. Місце проживання (нічлігу) на даний час _______________________________________________

28. Термін перебування на вулиці ________________________________________________________

29. Який вид допомоги потребує _________________________________________________________

30. Чи має бажання змінити своє становище _______________________________________________

31. Які дії було вжито для зміни свого становища ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

32. Чи притягувався до кримінальної відповідальності (ким, коли, за що, стаття КК)
_____________________________________________________________________________________

33. Коли, на якій підставі звільнений _____________________________________________________

34. Довідка про звільнення (N, дата, ким видана) ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________

35. Де і коли став на адміністративний облік як особа, звільнена з місць позбавлення волі ______________________________________________________________________________________

36. Чи звертався раніше по допомогу до закладів соціального захисту для бездомних осіб _____________________________________________________________________________________

Підпис працівника, який заповнював анкету _______________________________________________
                                                                                                                  (П. І. Б.                                                                     підпис) 

"___" ________________ р. 

 

Начальник Управління у справах
бездомних громадян та осіб,
звільнених із місць позбавлення волі
 

 
 
О. В. Суліма
 

 

Примірні штатні нормативи
будинку нічного перебування на 30 осіб*

Посада  

Кількість одиниць 

Примітки 

1. Директор 

 

2. Заступник директора з господарських питань 

При 100 і більше ліжко-місцях 

3. Бухгалтер 

 

Кількість штатних одиниць бухгалтера визначається на основі Міжгалузевих нормативів чисельності працівників бухгалтерського обліку, затверджених наказом Мінпраці України від 26.09.2003 N 269 

4. Соціальний працівник  

 

5. Сестра медична 

 

6. Фахівець із соціальної роботи  

На групу 30 осіб 

7. Черговий з режиму 

З урахуванням змінної роботи (1 доба/3 доби) 

8. Сестра-господиня 

 

9. Дезінфектор 

Уводиться за наявності дезінфекційної камери 

10. Кухар 

Уводиться за наявності їдальні  

11. Мийник посуду  

Уводиться за наявності їдальні  

12. Машиніст із прання та ремонту спецодягу 

Уводиться за умови надання комплекту постільної білизни 

13. Водій автотранспортних засобів 

1. Уводиться при потребі та за наявності на балансі автотранспортного засобу.
2. Кількість штатних одиниць водія автотранспортних засобів розраховується із розрахунку одна штатна одиниця на 1 автотранспортний засіб (1 автотранспортний засіб на 150 осіб, що обслуговуються) 

14. Прибиральник службових приміщень  

1. Уводиться при потребі.
2. Кількість штатних одиниць прибиральників службових приміщень визначається на основі Міжгалузевих норм чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі (будівлі управлінь, конструкторські і проектні організації), затверджених наказом Мінпраці України від 11.05.2004 N 105 

____________
* Інші посади та їх кількість уводяться в залежності від конкретних умов обслуговування за рішенням засновників

 

Начальник Управління у справах
бездомних громадян та осіб,
звільнених із місць позбавлення волі
 

 
 
О. Суліма
 

Опрос