Идет загрузка документа (490 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам рыбного хозяйства

Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы (2)
Приказ, Нормы от 11.04.2006 № 214
действует с 01.07.2006

Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам рибного господарства

Наказ Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи
від 11 квітня 2006 року N 214

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 квітня 2006 р. за N 473/12347

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам рибного господарства (далі - Норми), що додаються.

2. Уважати такими, що не застосовуються на території України, Типові галузеві норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям рибної промисловості, затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії ВЦРПС від 20 лютого 1980 року N 43/П-2.

3. Наказ увести в дію з 1 липня 2006 року.

4. Управлінню правового забезпечення (Сухар А. В.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Державному департаменту промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Саварин М. В.) ужити заходів щодо внесення наказу до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

6. Головному редактору журналу "Охорона праці" Яковенку М. Г. опублікувати наказ у черговому номері журналу.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову Держпромгірнагляду Саварина М. В.

 

Міністр 

В. І. Балога 

 

НОРМИ
БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Ці Норми розроблено відповідно до Закону України "Про охорону праці", постанови Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2001 року N 952 "Про затвердження Програми розвитку виробництва засобів індивідуального захисту працівників на 2001 - 2004 роки".

1.2 Норми поширюються на підприємства, установи, організації рибного господарства (незалежно від форм власності та підпорядкування) і на фізичних осіб, які виконують роботи, пов'язані з океанічним та морським рибальством, морськими рибними портами, сітков'язальним виробництвом, переробкою риби й інших водних живих ресурсів, холодильниками, тарним виробництвом, рибним промислом на внутрішніх водоймах, товарним рибництвом, відтворенням рибних запасів та інших водних живих ресурсів, а також рибоводно-меліоративні роботи, охорону водних живих ресурсів і регулювання рибальства.

1.3 Норми розроблено для професій працівників, зайнятих на виконанні робіт, наведених у пункті 1.2 цих Норм, перелік яких відповідає Класифікатору професій ДК 003:2005, прийнятому наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 за N 375. Класифікація та позначення захисних властивостей засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) залежно від небезпечних і шкідливих виробничих факторів застосована відповідно до вимог пункту 1.2 ГОСТ 12.4.011-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация" (Система стандартів безпеки праці. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги і класифікація).

1.4 Крім цих Норм, працівники підприємств, установ, організацій рибного господарства, які виконують роботи, що належать до інших видів економічної діяльності, повинні забезпечуватися ЗІЗ згідно з чинним законодавством, а також чинними нормами безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ працівникам, зайнятим у відповідних галузях економіки.

1.5 Порядок забезпечення працівників підприємств, установ, організацій необхідними для трудового процесу ЗІЗ, а також порядок їх утримання та зберігання визначені Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 29.10.96 N 170, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.11.96 за N 667/1692 (ДНАОП 0.00-4.26-96), згідно з яким власник або вповноважений ним орган (роботодавець) зобов'язаний забезпечити працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ, що відповідають вимогам чинних нормативних актів.

1.6 Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду з охорони праці, професійні спілки та служби охорони праці підприємств, установ, організацій.

1.7 Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах, в установах, організаціях здійснюють трудові колективи через обраних ними уповноважених та професійні спілки в особі своїх виборних органів і представників, а в разі відсутності професійних спілок - уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці.

2 НОРМИ БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА

N
з/п 

Код згідно з Класифі-
катором професій ДК 003:2005
 

Професійна назва роботи 

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ 

Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ* 

Строк носіння (місяців) 

2.1 СУДНА ВИРОБНИЧОГО ФЛОТУ ТА ОБСЛУГОВУВАЛЬНІ СУДНА ПІД ЧАС ДОБУВАННЯ РИБИ В ПРОМИСЛОВИХ РАЙОНАХ АНТАРКТИКИ (ПІВДЕННІШЕ 40° ПІВДЕННОЇ ШИРОТИ), ПІВНІЧНОЇ І ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИН АТЛАНТИЧНОГО ОКЕАНУ, ТИХОГО ОКЕАНУ (ПІВНІЧНІШЕ 42° ПІВНІЧНОЇ ШИРОТИ) 

7422.2
8340.2 

Бондар
Матрос 

Під час виконання бондарних робіт і ремонту тари: 

  
  

  
  

Костюм брезентовий 

Вн 

Костюм рибальський 

Нж 

5,5 

Костюм утеплений для рибалок 

Вн, Тн 

Светр напіввовняний 

Тн 

16 

Білизна тепла (2 пари) 

Тн 

Чоботи шкіряні 

Ми, Сж 

Нарукавники прогумовані 

Вн  

Онучі вовняні 

Тн 

Рукавиці брезентові 

Ми  

15 днів 

Рукавички гумові 

Вн 

15 днів 

Шапка-вушанка 

  

24 

8340.2
1221.2 8340.2
 
 
 
7224.2 7124.2 7411.2 

Боцман
Майстер з добування риби
Матроси всіх найменувань, окрім матросів-водолазів, матросів, зайнятих обробкою риби, прибиранням приміщень
Тесляр судновий
Столяр судновий Приймальник-здавальник харчової продукції (виробництво м'ясних та рибних продуктів) 

Костюм брезентовий 

Вн 

Костюм рибальський 

Нж 

3,5 

Костюм утеплений для рибалок 

Вн, Тн 

Светр напіввовняний 

Тн 

16 

Білизна тепла (2 пари) 

Тн 

Чоботи шкіряні 

Ми, Сж 

Нарукавники прогумовані 

Вн 

Рукавички бавовняні трикотажні 

Ми 

10 днів 

Рукавички гумові 

Вн 

15 днів 

Онучі вовняні 

Тн 

Рукавиці брезентові 

Ми 

15 днів 

Шапка-вушанка 

  

16 

На промислових суднах: 

  

  

Чоботи гумові жиростійкі замість чобіт шкіряних 

Нж, Сж 

5123
5123 

Буфетник судновий
Офіціант судновий 

Халат бавовняний (2 шт.) 

З 

Черевики шкіряні 

Ми, См 

Ковпак або косинка бавовняні (2 шт.) 

З 

Фартух (2 шт.) 

З, Ми 

3433
2411.2
2412.2
2149.2
3439
2444.2
4121 

Бухгалтер
Бухгалтер (з дипломом спеціаліста) Інженер з організації праці
Інженер з підготовки виробництва Інспектор
Перекладач
Рахівник 

Костюм бавовняний або халат бавовняний 

З, Ми 

12 

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

16 

Черевики шкіряні 

Ми, См 

16 

7216.2
7216.2 

Водолаз
Матрос-водолаз 

Комбінезон бавовняний 

З, Ми 

Плащ прогумований з капюшоном 

Вн, Ми 

24 

Чоботи шкіряні високі 

Ми, См 

16 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Рукавички шкіряні 

Ми, Тн 

Кожушок 

Тн 

48 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

16 

Валянки 

Тн 30 

16 

Калоші гумові на валянки 

В, См 

16 

Шапка-вушанка зі шкіряним верхом 

  

32 

Шапка в'язана 

  

Вовняна білизна: 

  

  

Светр 

Тн 

16 

Рейтузи 

Тн 

16 

Феска 

Тн 

16 

Рукавички 

Тн 

Панчохи 

Тн 

Шкарпетки 

Тн 

Панчохи хутряні 

Тн 

16 

Рукавиці 

Тн 

        Примітка 1 до пункту 5. Вовняна білизна надається в особисте користування кожному водолазу й надівається тільки на час спускання у воду. Під час робіт на великих глибинах і в особливо холодний період вовняна білизна надається в подвійному комплекті.
        Примітка 2 до пункту 5. Водолазним фахівцям (код 3141) на час спускання у воду вовняна білизна надається як чергова за нормами водолазів.
        Примітка 3 до пункту 5. Водолазам легкого спорядження під час спускання у воду надається тільки вовняна білизна: светр, рейтузи, підшоломник, панчохи, кеди - на термін до зносу. 

3141
1226.2
1226.2
 
4223
7243.2
8340.2 

Гідроакустик
Начальник радіостанції
Начальник суднового пункту радіоконтролю
Радіооператор
Радіотехнік
Електрорадіонавігатор 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

16 

Светр напіввовняний 

Тн 

16 

Черевики шкіряні 

Ми, См 

Галоші діелектричні 

Эн 

Чергові 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Рукавички бавовняні трикотажні 

Ми 

20 днів 

Шапка в'язана 

  

1237.1
2143.2
2412.2 

Головний технолог
Інженер-енергетик (електрик)
Інженер з нормування праці 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

16 

Чоботи шкіряні 

Ми, См 

12 

Рукавички бавовняні 
трикотажні 

Ми 

20 днів 

Шапка-вушанка 

  

16 

7212.2 

Електрогазозварник судновий 

Костюм бавовняний з вогнезахисним просоченням 

Тр 

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

Чергова 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

Чергові 

Чоботи шкіряні 

Ми, См 

Рукавиці брезентові 

Ми 

1,5 

Шапка-вушанка 

  

16 

Шапка в'язана 

  

Окуляри захисні 

Закриті 

До зносу 

1226.2
1226.2
3142 

Завідувач складу
Начальник постачання
Підшкіпер 

Під час виконання робіт у сховищах продовольства: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

16 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

16 

Чоботи кирзові 

Ми, См 

16 

Нарукавники прогумовані 

Вн 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

1,5 

Шапка-вушанка 

  

16 

10 

2145.2 

Інженер спеціального флоту 

Під час добування риби: 

  

  

Костюм бавовняний 

З, Ми 

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

Светр напіввовняний 

Тн 

16 

Чоботи шкіряні 

Ми, Сж 

Рукавички бавовняні трикотажні 

Ми 

20 днів 

Рукавиці брезентові 

Ми 

20 днів 

Шапка-вушанка 

  

16 

Рукавички гумові 

Вн 

20 днів 

11 

3152
3142
1222.2
1222.2 

Інспектор з безпеки мореплавання
Капітан-наставник
Начальник експедиції (промислової)
Начальник району 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

16 

Плащ гумовий 

Вн, З, Ми 

16 

Чоботи шкіряні 

Ми, См 

12 

Рукавички бавовняні трикотажні 

Ми 

20 днів 

Шапка-вушанка 

  

16 

12 

8340.2 

Камбузник 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

Фартух прогумований 

Вн, Ми 

Черевики шкіряні 

Ми, См 

13 

1226.2
1226.1
1226.2 

Капітан
Капітан-директор
Помічник капітана 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

Костюм утеплений для рибалок 

Вн, Тн 

16 

Чоботи шкіряні 

Ми, См 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

1,5 

Шапка-вушанка 

  

16 

14 

9132
6121 

Кастелянка
Санітар ветеринарної медицини 

Халат бавовняний (2 шт.) 

З 

Черевики шкіряні 

Ми, См 

Ковпак або косинка бавовняні (2 шт.) 

З 

15 

9411 

Комірник 

Напівкомбінезон бавовняний 

З, Ми 

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

16 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

16 

Чоботи кирзові 

Ми, См 

16 

Нарукавники прогумовані 

Вн 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Шапка-вушанка 

  

16 

16 

9322 

Підсобний робітник 

Під час виконання на складі транспортних робіт: 

  

  

Напівкомбінезон бавовняний 

З, Ми 

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

16 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

16 

Чоботи кирзові 

Ми, См 

16 

Нарукавники прогумовані 

Вн 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Шапка-вушанка 

  

16 

17 

2221.2
3231
2230.2 

Лікар судновий
Сестра медична
Фельдшер на морських і річкових суднах 

Халат медичний (2 шт.) 

З, Ми 

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

Чергова 

Светр напіввовняний 

Тн 

16 

Черевики шкіряні 

Ми, См 

Ковпак або косинка бавовняні (2 шт.) 

З 

18 

8251.2
8251.2 

Оператор друкарського устаткування
Друкар по жерсті 

Напівкомбінезон бавовняний 

З, Ми 

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

Чергова 

Черевики шкіряні 

Ми, См 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Шапка-вушанка 

  

16 

19 

1221.2
8340.2
9322
7411.2
7411.2 

Майстер з оброблення риби
Матрос трюмний
Оброблювач морепродуктів
Оброблювач риби
Оброблювач морського звіра 

Костюм брезентовий 

Вн 

Костюм рибальський 

Нж 

Костюм утеплений для рибалок 

Вн, Тн 

Светр напіввовняний 

Тн 

16 

Білизна тепла (2 пари) 

Тн 

Чоботи шкіряні 

Ми, Сж 

Рукавички бавовняні трикотажні 

Ми 

20 днів 

Рукавички гумові 

Вн 

15 днів 

Нарукавники прогумовані 

Вн 

Онучі вовняні 

Тн 

Рукавиці брезентові 

Ми 

15 днів 

Шапка-вушанка 

  

16 

Для матроса трюмного під час роботи в трюмі взимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

Чергова 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

Чергові 

Валянки 

Тн 30 

Чергові 

Калоші гумові на валянки 

В, См 

Чергові 

20 

8340.2
9132 

Матрос
Прибиральник виробничих
приміщень 

Під час прибирання виробничих приміщень: 

  

  

Халат бавовняний (2 шт.) 

З 

Черевики шкіряні 

Сж 

Ковпак або косинка бавовняні (2 шт.) 

З 

Для прибирання місць загального користування додатково: 

  

  

Чоботи гумові 

В, См 

Рукавички гумові 

Вн 

Чергові 

21 

8264.2 

Машиніст із прання та ремонту спецодягу 

Халат бавовняний (2 шт.) 

З 

Фартух прогумований з нагрудником 

Вн, Ми 

Чоботи гумові 

В, См 

22 

8163.2 

Машиніст компресора для подавання повітря водолазам 

Напівплащ з плащтканини 

Вн 

24 

Чоботи кирзові 

Ми, См 

16 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

1,5 

Кожушок 

Тн 

32 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

16 

Валянки 

Тн 30 

16 

Калоші гумові на валянки 

В, См 

16 

Шапка-вушанка 

  

32 

Рукавиці теплі 

Тн 

16 

23 

8340.2 

Кочегар судна 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

Костюм рибальський 

Нж 

Черговий 

Черевики шкіряні 

Ми, См 

Рукавиці брезентові 

Ми 

20 днів 

Сітка кочегарська (3 шт.) 

Тр 

Окуляри козиркові 

  

До зносу 

24 

6153
 
8124.2
8251.2
8161.2
 
8340.2
8223.2
 
 
8163.2
8163.3
8252.2
8163.2 

Машиніст рибопромислових машин і механізмів (відкрите море)
Машиніст вантажних механізмів
Машиніст вибіркової машини
Машиніст двигунів внутрішнього згоряння
Машиніст рибоборошняної установки
Машиніст лакувальних машин (бляшано-банкове та тубне виробництва)
Машиніст насосних установок
Машиніст рибопідіймача
Машиніст різальних машин
Машиніст холодильних установок 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

Костюм рибальський 

Нж 

Черговий 

Черевики шкіряні 

Сж 

Рукавиці брезентові 

Ми 

Окуляри козиркові 

 

До зносу 

25 

3141
2359.2
3115
3141
3115
 
3115
3115
3115
3115
8340.2 

Механік із суднових систем
Механік-наставник
Механік виробництва
Механік груповий флоту (з флоту)
Механік дизельної та холодильної установок
Механік з підіймальних установок
Механік перевантажувальних машин
Механік радіонавігаційної системи
Механік рефрижераторних установок
Машиніст помповий (донкерман) 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

Костюм утеплений для 
рибалок 

Вн, Тн 

12 

Чоботи шкіряні 

Ми, См 

Рукавиці брезентові 

Ми 

20 днів 

Шапка в'язана 

 

26 

8340.2
8163.2
 
8163.3
8340.2
 
8340.2
9322
3113
 
3113
7241.2 

Моторист (машиніст)
Моторист (машиніст) рефрижераторних установок
Моторист електродвигунів
Моторист самостійного керування судновим двигуном
Моторист трюмовий
Моторист-мастильник
Електромеханік загальносуднового електроустаткування
Електромеханік
Електрик судновий 

Напівкомбінезон 
бавовняний 

З, Ми 

Сорочка бавовняна 

З, Ми 

Костюм утеплений для рибалок 

Вн, Тн 

12 

Черевики шкіряні 

Ми, См 

Галоші діелектричні 

Эн 

Чергові 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

20 днів 

Для електромеханіків та електриків суднових (усіх найменувань) додатково: 

  

  

Фартух прогумований 

  

  

з нагрудником 

Вн, Ми 

До зносу 

Окуляри захисні 

Закриті 

До зносу 

27 

5123 

Кухар судновий 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

Фартух бавовняний (2 шт.) 

З, Ми 

Черевики шкіряні 

Ми, См 

Ковпак бавовняний (3 шт.) 

З, Ми 

28 

1223.2
 
2211.2
7243.1
3119
3211
 
2113.2
4121
4190 

Начальник лабораторії з контролю виробництва
Бактеріолог
Дозиметрист
Лаборант (ветеринарна медицина)
Технік-лаборант (біологічні дослідження)
Хімік (в лабораторії)
Обліковець
Табельник 

Халат бавовняний 

З 

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

16 

Чоботи кирзові 

Ми, См 

12 

Шапка-вушанка 

 

16 

29 

7233.1
7233.1
7233.1 

Слюсар-ремонтник судновий
Слюсар-монтажник судновий
Слюсар-судноремонтник 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

Чергова 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

Чергові 

Чоботи шкіряні 

Ми, См 

Шапка-вушанка 

  

16 

Окуляри захисні 

Закриті 

До зносу 

30 

7233.1 

Токар судновий 

Напівкомбінезон бавовняний 

З, Ми 

Сорочка бавовняна 

З, Ми 

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

Чергова 

Черевики шкіряні 

Ми, См 

Окуляри захисні 

Закриті 

До зносу 

        Примітка до підрозділу 2.1. Членам суднових команд, які несуть зовнішню вахту, слід видавати: 

  

  

  

Плащ непромокальний з капюшоном 

Вн 

Черговий 

Кожушок 

Тн 

Черговий 

Шапка-вушанка 

  

Чергова 

Валянки 

Тн 30 

Чергові 

Калоші гумові на валянки 

В, См 

Чергові 

2.2 СУДНА ВИРОБНИЧОГО ФЛОТУ ТА ОБСЛУГОВУВАЛЬНІ СУДНА ПІД ЧАС ДОБУВАННЯ РИБИ В МОРСЬКИХ РАЙОНАХ, НЕ ВКАЗАНИХ У ПІДРОЗДІЛІ 2.1 

2.2.1 Добувні, пошукові та науково-дослідні судна 

31 

7422.2
8340.2 

Бондар
Матрос 

Під час виконання бондарних робіт і ремонту тари: 

  

  

Костюм брезентовий 

Вн 

Чоботи шкіряні 

Ми, Сж 

Нарукавники прогумовані 

Вн 

Рукавиці брезентові 

Ми 

15 днів 

32 

8340.2
1221.2
8340.2
 
 
 
7224.2
7124.2 

Боцман
Майстер з добування риби
Матроси всіх найменувань, окрім матросів-водолазів, матросів, зайнятих обробкою риби, прибиранням приміщень
Тесляр судновий
Столяр судновий 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

Костюм рибальський 

Нж 

Чоботи гумові жиростійкі 

Нж, Сж 

Рукавички бавовняні трикотажні 

Ми 

15 днів 

Рукавички гумові 

Вн 

15 днів 

Рукавиці брезентові 

Ми 

15 днів 

Зюйдвестка 

З 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Костюм утеплений для рибалок 

Вн, Тн 

36 

33 

3141
1226.2
1226.2
 
4223
7243.2
8340.2 

Гідроакустик
Начальник радіостанції
Начальник суднового пункту радіоконтролю
Радіооператор
Радіотехнік
Електрорадіонавігатор 

Напівкомбінезон бавовняний 

З, Ми 

Галоші діелектричні 

Эн 

Чергові 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

34 

1226.2
1226.1
1226.2
3142 

Капітан
Капітан-директор
Помічник капітана
Шкіпер 

Костюм рибальський 

Нж 

Чоботи шкіряні 

Ми, См 

12 

Рукавички бавовняні трикотажні 

Ми 

Рукавиці брезентові 

Ми 

20 днів 

Зюйдвестка 

З 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Костюм утеплений для рибалок 

Вн, Тн 

36 

35 

3142
3142 

Капітан-наставник
Капітан груповий 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

16 

Чоботи шкіряні 

Ми, См 

16 

Рукавички бавовняні трикотажні 

Ми 

1,5 

36 

9411 

Комірник 

Напівкомбінезон бавовняний 

З, Ми 

Чоботи кирзові 

Ми, См 

16 

Нарукавники прогумовані 

Вн 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

20 днів 

37 

6152 

Приймальник плавзасобів 

Костюм рибальський 

Нж 

Чоботи гумові рибальські 

В, Сж 

Рукавиці брезентові 

Ми 

20 днів 

Зюйдвестка 

З 

16 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

38 

7233.1
7233.1
7233.1 

Слюсар-ремонтник судновий
Слюсар-монтажник судновий
Слюсар-судноремонтник 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

Чоботи шкіряні 

Ми, См 

Окуляри захисні 

Закриті 

До зносу 

39 

 7233.1

Токар судновий   

Напівкомбінезон бавовняний 

З, Ми 

Сорочка бавовняна 

З, Ми 

Черевики шкіряні 

Ми, См 

Окуляри захисні 

Закриті 

До зносу 

        Примітка 1 до підрозділу 2.2.1. У південних районах замість чобіт шкіряних і чобіт жиростійких видаються чоботи гумові рибальські на 12 місяців та онучі бавовняні на 9 місяців.
        Примітка 2 до підрозділу 2.2.1. Члени берегових бригад, які зайняті обслуговуванням промислових суден у період міжрейсових стоянок, отримують спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту за нормами, передбаченими в даному підрозділі для відповідних професій. 

2.2.2 Приймально-транспортні, рефрижераторні, буксирні, нафтоналивні, технічні, портові, навчальні судна, судна і плавзасоби для органів рибоохорони. Плавучі заводи (бази), плавучі холодильники та плавучі крани 

40 

3142
3142
8340.2 

Багермейстер
Помічник багермейстера
Боцман 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

Чоботи кирзові 

Ми, Сж 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

1,5 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

41 

7422.2
7224.2
7124.2 

Бондар
Тесляр судновий
Столяр судновий 

Костюм брезентовий 

Вн 

Чоботи кирзові 

Ми, Сж 

Рукавиці брезентові 

Ми 

15 днів 

42 

1237.1
2412.2
2143.2
1222.2 

Головний технолог
Інженер з нормування праці
Інженер-енергетик (електрик)
Начальник цеху 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

Чоботи шкіряні 

Ми, См 

12 

Рукавички бавовняні трикотажні 

Ми 

20 днів 

43 

8340.2 

Днювальний 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

Фартух білий (2 шт.) 

З, Ми 

Черевики шкіряні 

Ми, См 

44 

8340.2 

Електрорадіонавігатор 

Напівкомбінезон бавовняний 

З, Ми 

Фартух прогумований з нагрудником 

Вн, Ми 

До зносу 

Сорочка бавовняна 

З, Ми 

Черевики шкіряні 

Ми, См 

Галоші діелектричні 

Эн 

Чергові 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Шапка в'язана 

  

16 

Окуляри захисні 

Закриті 

До зносу 

45 

3113
 
3113
7241.2
8163.3 

Електромеханік загальносуднового електроустаткування
Електромеханік
Електрик судновий
Моторист електродвигунів 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

Фартух прогумований з нагрудником 

Вн, Ми 

До зносу 

Черевики шкіряні 

Ми, См 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Галоші діелектричні 

Эн 

Чергові 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

1,5 

Окуляри захисні 

Закриті 

До зносу 

46 

1226.2
1226.2
3142 

Завідувач складу
Начальник постачання
Підшкіпер 

Чоботи кирзові 

Ми, См 

16 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

1,5 

47 

2145.2 

Інженер спеціального флоту 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

Чоботи шкіряні 

Ми, См 

Рукавички бавовняні трикотажні 

Ми 

20 днів 

Рукавички гумові 

Вн 

20 днів 

48 

1226.2
1226.1
1226.2 

Капітан
Капітан-директор
Помічник капітана 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

Костюм утеплений для рибалок 

Вн, Тн 

16 

Чоботи шкіряні 

Ми, См 

12 

Рукавиці комбіновані трикотажні 

Ми, Тн 

1,5 

Шапка-вушанка 

  

16 

49 

8333.3
8340.2 

Лебідник
Стерновий (керманич) 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

Чоботи кирзові 

Ми, См 

16 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

1,5 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

50 

8251.2
8251.2 

Оператор друкарського устаткування
Друкар по жерсті 

Напівкомбінезон бавовняний 

З, Ми 

Черевики шкіряні 

Ми, См 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

1,5 

51 

1221.2
9322
7411.2
7411.2
7411.2
7411.2 

Майстер з оброблення риби
Оброблювач морепродуктів
Оброблювач риби
Оброблювач морського звіра
Оброблювач крабів
Приймальник-здавальник харчової продукції (виробництво м'ясних та рибних продуктів) 

Костюм рибальський 

Нж 

3,5 

Чоботи кирзові 

Ми, См 

Рукавиці брезентові 

Ми 

1,5 

Під час роботи на рибоприймальних і рибообробних суднах: 

  

  

Нарукавники прогумовані 

Вн 

Чоботи гумові рибальські 

  

  

замість чобіт кирзових 

В, Сж 

Рукавички бавовняні 

Ми 

15 днів 

Рукавички гумові 

Вн 

15 днів 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Шапка-вушанка 

  

16 

52 

6153
 
8124.2
8161.2
 
8340.2
8223.2
 
 
8163.2
8163.3
8252.2
8163.2 

Машиніст рибопромислових машин і механізмів (відкрите море)
Машиніст вантажних механізмів
Машиніст двигунів внутрішнього згоряння
Машиніст рибоборошняної установки
Машиніст лакувальних машин (бляшано-банкове та тубне виробництва)
Машиніст насосних установок
Машиніст рибопідіймача
Машиніст різальних машин
Машиніст холодильних установок 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

Черевики шкіряні 

Сж 

Рукавиці брезентові 

Ми 

20 днів 

Окуляри козиркові 

 

До зносу 

53 

3141
3115
3115
 
3115
3115
3115
3115
8340.2 

Механік із суднових систем
Механік виробництва
Механік дизельної та холодильної установок
Механік з підіймальних установок
Механік перевантажувальних машин
Механік радіонавігаційної системи
Механік рефрижераторних установок
Машиніст помповий (донкерман) 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

Чоботи шкіряні 

Ми, См 

Рукавиці брезентові 

Ми 

1,5 

54 

1222.2
 
2211.2
7243.1
3227
3211
 
2113.2
4121
4190 

Начальник лабораторії з контролю виробництва
Бактеріолог
Дозиметрист
Лаборант (ветеринарна медицина)
Технік-лаборант (біологічні дослідження)
Хімік (у лабораторії)
Обліковець
Табельник 

Халат бавовняний 

З, Ми 

Чоботи кирзові 

Ми, См 

12 

        Примітка до підрозділу 2.2.2. Членам суднових команд промислового і транспортного флоту, зайнятим завантаженням і вивантаженням рибної продукції в охолоджених трюмах, необхідно додатково видавати: 

  

  

  

Светр напіввовняний 

Тн 

24 

Рукавиці утеплені прогумовані 

Ми, Тн 

1,5 

Шапка-вушанка 

  

24 

Шкарпетки вовняні 

Ми, Тн 

Валянки 

Тн 30 

24 

Калоші гумові на валянки 

В, См 

12 

Під час завантаження рибної продукції без упаковки: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

Вн, Ми 

Черговий 

        Примітка до підрозділу 2.2. Членам суднових команд, які несуть зовнішню вахту, необхідно видавати: 

  

  

  

Плащ непромокальний з капюшоном 

Вн 

Черговий 

Кожушок 

Тн 

Черговий 

Шапка-вушанка 

  

Чергова 

Валянки 

Тн 30 

Чергові 

Калоші гумові на валянки 

В, См 

Чергові 

2.3 СУДНА КРАБОЛОВНИХ ФЛОТИЛІЙ 

55 

8340.2 

Матрос 

Костюм брезентовий 

Вн 

Костюм утеплений для рибалок 

Вн, Тн 

Фартух прогумований з нагрудником 

Вн, Ми 

Чоботи гумові жиростійкі 

Нж, Сж 

Рукавички бавовняні 

Ми 

7 днів 

Рукавички гумові 

Вн 

10 днів 

Нарукавники 

Ми 

Наколінники 

Ми 

Рукавиці брезентові 

Ми 

20 днів 

Зюйдвестка 

З 

56 

8340.2 

Моторист (машиніст) 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

Костюм рибальський 

Нж 

Черговий 

Костюм утеплений для рибалок 

Вн, Тн 

12 

Черевики шкіряні 

Сж 

Рукавички бавовняні 

Ми 

20 днів 

Рукавиці брезентові 

Ми 

20 днів 

57 

3142
3142 

Шкіпер
Підшкіпер 

Костюм брезентовий 

Вн 

Костюм утеплений для рибалок 

Вн, Тн 

12 

Чоботи гумові жиростійкі 

Нж, Сж 

Рукавички бавовняні 

Ми 

15 днів 

Рукавиці брезентові 

Ми 

20 днів 

Зюйдвестка 

З 

Рукавички гумові 

Вн 

15 днів 

        Примітка 1 до підрозділу 2.3. Членам екіпажів суден краболовних флотилій, не вказаним у даному підрозділі, спецодяг, спецвзуття й інші засоби індивідуального захисту видаються за нормами, передбаченими для відповідних спеціальностей підрозділів 2.1 і 2.2 залежно від районів промислу.
        Примітка 2 до підрозділу 2.3. Членам суднових команд, які несуть зовнішню вахту, слід видавати: 

  

  

  

Плащ непромокальний з капюшоном 

Вн 

Черговий 

Кожушок 

Тн 

Черговий 

Шапка-вушанка 

  

Чергова 

Валянки 

Тн 30 

Чергові 

Калоші гумові на валянки 

В, См 

Чергові 

2.4 ПРИБЕРЕЖНИЙ ЛОВ 

58 

9213
1222.2 

Рибалка кефального господарства
Начальник тоні 

Костюм рибальський 

Нж 

12 

Чоботи гумові рибальські 

В, Сж 

12 

Рукавиці брезентові 

Ми 

Зюйдвестка 

З 

24 

Фартух прогумований 

Вн, Ми 

Черговий 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Костюм утеплений для рибалок 

Вн, Тн 

12 

Валянки 

Тн 30 

36 

Калоші гумові на валянки 

В, См 

24 

59 

6152 

Рибалка прибережного лову 

Костюм рибальський 

Нж 

12 

Чоботи гумові рибальські 

В, Сж 

12 

Рукавиці брезентові 

Ми 

Зюйдвестка 

З 

24 

Під час обробки риби додатково: 

  

  

Фартух прогумований 

Вн, Ми 

Черговий 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Костюм утеплений для рибалок 

Вн, Тн 

12 

Валянки 

Тн 30 

36 

Калоші гумові на валянки 

В, См 

24 

        Примітка 1 до пункту 59. Залежно від умов праці замість костюма рибальського та фартуха прогумованого можуть видаватися: 

  

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

12 

Плащ непромокальний з капюшоном 

Вн 

24 

Фартух прогумований з нагрудником 

Вн, Ми 

Черговий 

Під час ведення підлідного лову додатково: 

  

  

Кожушок 

Тн 

48 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

12 

Шапка-вушанка 

  

48 

Рукавиці теплі 

Тн 

        Примітка 2 до пункту 59. Залежно від умов праці замість кожушка можуть видаватися: 

  

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

12 

Плащ непромокальний з капюшоном 

Вн 

24 

60 
 

1221.2
1226.2
 
3212 

Майстер з добування риби
Начальник пункту (рибоприймального)
Технік-рибовод 

Плащ прогумований 

Вн, Ми 

24 

Чоботи гумові рибальські 

В, Сж 

24 

61 

6152 

Машиніст рибопромислових машин і механізмів (внутрішні та прибережні води) 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

12 

Чоботи кирзові 

Ми, См 

12 

Рукавиці брезентові 

Ми 

2.5 ПІДВОДНІ ЛАБОРАТОРІЇ ТА АПАРАТИ 

2.5.1 Підводні лабораторії 

62 

3142
1226.2
3115
 3113
2149.2 

Капітан підводного апарата
Помічник капітана
Механік
Електромеханік підводного апарата
Інженер з підводно-технічних робіт 

Комбінезон бавовняний 

З, Ми 

12 

Черевики шкіряні 

Ми, См 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Светр вовняний 

Тн 

12 

Рейтузи вовняні 

Тн 

12 

Феска вовняна 

Тн 

12 

Рукавички вовняні 

Тн 

Панчохи вовняні 

Тн 

Шкарпетки вовняні 

Тн 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Костюм утеплений для рибалок 

Вн, Тн 

16 

Чоботи шкіряні 

Ми, См 

12 

Шапка-вушанка 

  

48 

В екваторіальних і тропічних водах додатково: 

  

  

Комплект для рибалок, які працюють в умовах тропіків 

Тк 

12 

Напівчеревики з текстильним верхом 

З, Ми 

12 

Під час технічного обслуговування підводних апаратів додатково: 

  

  

Костюм бавовняний з кислотозахисним просоченням 

К 20 

Черговий 

Фартух прогумований з нагрудником 

Вн, Ми 

Черговий 

Окуляри захисні 

Закриті 

Чергові 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Галоші діелектричні 

Эн 

Чергові 

Під час прибирання місць загального користування додатково: 

  

  

Халат бавовняний 

З 

Черговий 

Чоботи гумові 

В, См 

Чергові 

Рукавички гумові 

Вн 

Чергові 

63 

2221.2
5123 

Лікар судновий
Кухар судновий 

Комбінезон бавовняний 

З, Ми 

12 

Черевики шкіряні 

Ми, См 

12 

Светр вовняний 

Тн 

12 

Рейтузи вовняні 

Тн 

12 

Феска вовняна 

Тн 

12 

Рукавички вовняні 

Тн 

Панчохи вовняні 

Тн 

Шкарпетки вовняні 

Тн 

Лікарю додатково: 

  

  

Халат бавовняний 

З 

12 

Ковпак бавовняний 

З 

12 

Кухарю додатково: 

  

  

Костюм бавовняний 

З, Ми 

Черговий 

Фартух бавовняний 

З, Ми 

Черговий 

Ковпак бавовняний 

З 

Черговий 

2.5.2 Підводні апарати 

64 

3142
3115
2149.2 

Капітан підводного апарата
Механік
Інженер з підводно-технічних робіт 

Комбінезон бавовняний 

З, Ми 

12 

Черевики шкіряні 

Ми, См 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Светр вовняний 

Тн 

12 

Феска вовняна 

Тн 

12 

Рукавички вовняні 

Тн 

Панчохи вовняні 

Тн 

Шкарпетки вовняні 

Тн 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Костюм утеплений для рибалок 

Вн, Тн 

16 

Чоботи шкіряні 

Ми, См 

12 

Шапка-вушанка 

  

48 

В екваторіальних і тропічних водах додатково: 

  

  

Комплект для рибалок, які працюють в умовах тропіків 

Тк 

12 

Напівчеревики з текстильним верхом 

З, Ми 

12 

Під час технічного обслуговування підводних апаратів додатково: 

  

  

Костюм бавовняний з кислотозахисним просоченням 

К 20 

Черговий 

Фартух прогумований з нагрудником 

Вн, Ми 

Черговий 

Окуляри захисні 

Закриті 

Чергові 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Галоші діелектричні 

Эн 

Чергові 

        Примітка 1 до підрозділу 2.5. Вовняна білизна надається в особисте користування кожному члену екіпажу підводної лабораторії та підводного апарата й одягається тільки на час занурення на борту підводної лабораторії чи підводного апарата, а також у водолазному спорядженні. Під час робіт на великих глибинах і в особливо холодний період вовняна білизна надається в подвійному комплекті.
        Примітка 2 до підрозділу 2.5. Чергові засоби індивідуального захисту рекомендується надавати не менше ніж два комплекти оптимальних розмірів на кожний екіпаж підводної лабораторії та підводного апарата. 

2.6 МОРСЬКІ РИБНІ ПОРТИ 

65 

3142
3142
3142 

Багермейстер
Багермейстер-капітан
Помічник багермейстера 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

Чоботи кирзові 

Ми, Сж 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

1,5 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Шапка-вушанка 

  

32 

66 

2211.2
2212.2
2211.2
2114.2
1237.1
1237.1
1237.1
2111.2
2112.2
3111 

Бактеріолог
Біохімік
Гідробіолог
Гідролог
Головний синоптик
Головний теплотехнік
Головний технолог
Інженер-радіолог
Океанолог
Технік-океанолог 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

Чоботи кирзові 

Ми, См 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

1,5 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Шапка-вушанка 

  

32 

Валянки 

Тн 30 

48 

Калоші гумові на валянки 

В, См 

16 

67 

8340.2
8340.2 

Береговий боцман
Береговий матрос 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

Чоботи кирзові 

Ми, Сж 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

1,5 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Шапка-вушанка 

  

36 

Валянки 

Тн 30 

48 

Калоші гумові на валянки 

В, См 

12 

68 

8290.3 

Випробувач металевих канатів та ланцюгів 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

Чоботи кирзові 

Ми, Сж 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

1,5 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Шапка-вушанка 

  

36 

Валянки 

Тн 30 

48 

Калоші гумові на валянки 

В, См 

12 

69 

8334.2
8321.2
8334.2
8334.2 

Водій електро- та автовізка
Водій мототранспортних засобів
Водій навантажувача
Водій самохідних механізмів 

Куртка брезентова 

Вн, Ми 

12 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

Чоботи кирзові 

Ми, См 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

1,5 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Шапка-вушанка 

  

32 

Валянки 

Тн 30 

48 

Калоші гумові на валянки 

В, См 

16 

70 

7216.2
1237.1
 3141
2149.2
1226.2 

Водолаз
Головний водолазний фахівець
Водолазний фахівець
Інженер з підводно-технічних робіт
Майстер водолазних робіт 

Комбінезон бавовняний 

З, Ми 

Плащ прогумований з капюшоном 

Вн, Ми 

24 

Чоботи шкіряні високі 

Ми, См 

16 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Рукавиці шкіряні 

Ми, Тн 

Кожушок 

Тн 

48 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

16 

Валянки 

Тн 30 

16 

Калоші гумові на валянки 

В, См 

16 

Шапка-вушанка зі шкіряним верхом 

  

32 

Шапка в'язана 

  

16 

Вовняна білизна: 

  

  

Светр 

Тн 

16 

Рейтузи 

Тн 

16 

Феска 

Тн 

16 

Рукавички 

Тн 

Панчохи 

Тн 

Шкарпетки 

Тн 

Панчохи хутрові 

Тн 

16 

Рукавиці 

Тн 

        Примітка 1 до пункту 70. Вовняна білизна надається в особисте користування кожному водолазу й одягається тільки на час спускання у воду. Під час робіт на великих глибинах і в особливо холодний період вовняна білизна надається в подвійному комплекті.
        Примітка 2 до пункту 70. Водолазним фахівцям (код 3141) на час спускання у воду вовняна білизна надається як чергова за нормами водолазів.
        Примітка 3 до пункту 70. Водолазам легкого спорядження під час спускання у воду надається тільки вовняна білизна: светр, рейтузи, підшоломник, панчохи, кеди - на термін до зносу. 

71 

3141
1237.1
8340.2 

Гідроакустик
Головний електрорадіонавігатор
Електрорадіонавігатор 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

16 

Светр напіввовняний 

Тн 

16 

Черевики шкіряні 

Ми, См 

Галоші діелектричні 

Эн 

Чергові 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Рукавички бавовняні трикотажні 

Ми 

20 днів 

Шапка в'язана 

  

72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2213.2
8163.2
8163.2
6152
3152
3152
1223.2
8163.2
1223.2
 
3142
1222.2
8332.1
 
1226.2
3212 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Інженер-гідротехнік
Наглядач гідротехнічних споруд
Оглядач гідротехнічних об'єктів
Приймальник плавзасобів
Старший інспектор з гідроспоруд
Інспектор гідротехнічний
Виконавець днопоглиблювальних робіт
Водороздавальник порту
Командир землесоса, земснаряда, дноочищувального снаряда
Лоцман
Майстер з ремонту гідроспоруд
Машиніст землесосного плавучого
несамохідного снаряда
Начальник вахти лоцманської
Технік-гідротехнік 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Плащ прогумований з капюшоном 

Вн, Ми 

24 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

Чоботи кирзові 

Ми, См 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

1,5 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

  

Шапка-вушанка 

  

36 

Валянки 

Тн 30 

32 

Калоші гумові на валянки 

В, См 

24 

73 

1229.1
1226.1
1226.1
2149.2
3152
1226.2
1226.2
1226.1
 
1226.2
1226.2
1226.2 

Головний державний реєстратор суден
Головний капітан
Головний штурман
Державний реєстратор суден
Капітан портового нагляду
Капітан порту (морського)
Начальник портового нагляду
Начальник порту (морського, річкового, рибного тощо)
Начальник пристані
Начальник причалу
Начальник пункту (заготівельного, навантажувально-розвантажувального, портового, рибоприймального, суднового, навчально-тренувального тощо) 

Костюм бавовняний  

З, Ми  

8  

Костюм утеплений для рибалок 

Вн, Ти  

16  

Чоботи шкіряні  

Ми, См  

12  

Рукавиці комбіновані

Ми

1,5

Шапка-вушанка  

  

16  

74 

1237.1
1237.1
1222.1 

Головний електрик
Головний електромеханік
Головний енергетик 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

Чоботи кирзові 

Ми, См 

12 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Галоші діелектричні 

Эн 

Чергові 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

1,5 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Шапка-вушанка 

  

32 

Валянки 

Тн 30 

48 

Калоші гумові на валянки 

В, См 

16 

75 

9322
3422
8273.3
 
7233.2
9322
7241.2 

Готувач сіткоматеріалів
Експедитор транспортний
Завантажувач-вивантажувач харчової продукції
Слюсар аварійно-відбудовних робіт
Ремонтувальник сітковиробів
Монтер судноплавної обстановки 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

Чоботи кирзові 

Ми, См 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

1,5 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Шапка-вушанка 

  

32 

Валянки 

Тн 30 

48 

Калоші гумові на валянки 

В, См 

16 

76 

2114.2 

Девіатор 

Плащ непромокальний з капюшоном 

Вн 

Черговий 

Чоботи гумові 

В, См 

16 

Онучі байкові 

Тн 

Рукавички вовняні 

Тн 

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

24 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

24 

Шапка-вушанка 

  

24 

Валянки 

Тн 30 

24 

Калоші гумові на валянки 

В, См 

24 

77 

9142
8154.2 

Дезінфектор
Дезактиваторник 

Костюм прогумований 

Вн, Ми 

12 

Чоботи гумові 

В, См 

Рукавички гумові 

Вн 

Чергові 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Респіратор 

Газопилозахисний 

До зносу 

Окуляри захисні 

Закриті 

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Шапка-вушанка 

  

32 

Валянки 

Тн 30 

48 

Калоші гумові на валянки 

В, См 

16 

78 

2149.2
3119
2149.2
 
4133
8340.2
 
4133
 
 
 
8340.2
 
4133 

Диспетчер з флоту
Диспетчер порту
Інженер-диспетчер з руху флоту (у флоті)
Інформатор судноплавної обстановки
Бригадир поста судноплавної обстановки
Оператор диспетчерського руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на автомобільному (морському, річковому) транспорті
Постовий робітник судноплавної обстановки
Старший оператор диспетчерського руху флоту 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

Черевики шкіряні 

Ми, См 

12 

79 

3141
 
3113 

Електромеханік груповий флоту (з флоту)
Електромеханік маяка 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

Черевики шкіряні 

Ми, См 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Галоші діелектричні 

Эн 

Чергові 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

1,5 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Шапка-вушанка 

  

32 

Валянки 

Тн 30 

48 

Калоші гумові на валянки 

В, См 

16 

80 

3113
3113
 
7241.2
3113
 
7241.2
 
7241.1
 
8340.2
7241.2 

Електромеханік
Електромеханік груповий перевантажувальних машин
Електромеханік з ліфтів
Електромеханік з підіймальних установок
Електромеханік торговельного та холодильного устаткування
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
Крановий електрик
Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

Чоботи кирзові 

Ми, См 

12 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Галоші діелектричні 

Эн 

Чергові 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

1,5 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Шапка-вушанка 

  

32 

Валянки 

Тн 30 

48 

Калоші гумові на валянки 

В, См 

16 

81 

2149.2
2149.2
 
 
2145.2
2145.2
 
2145.2
2145.2
8163.3
4190 

Інженер з аварійно-рятувальних робіт
Інженер з боротьби з аварійними розливами нафти й нафтопродуктів у морі
Інженер із суднопідіймальних робіт
Інженер з технічної діагностики
котельного і турбінного устаткування
Інженер-механік з флоту груповий
Інженер спеціального флоту
Оператор очисних споруд
Спостерігач за забрудненням природного середовища 

Плащ прогумований з капюшоном 

Вн, Ми 

24 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

Чоботи кирзові 

Ми, См 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

1,5 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Шапка-вушанка 

  

32 

Валянки 

Тн 30 

48 

Калоші гумові на валянки 

В, См 

16 

82 

3449
 
3152
3152
3152
3152
3152
3152
7233.1
8163.2
3142
3142 

Інспектор державний з маломірних суден
Інспектор з безпеки мореплавання
Інспектор з охорони праці
Інспектор з розслідування аварій суден
Інспектор-капітан
Інспектор підіймальних споруд
Інспектор портового нагляду
Перевірник судновий
Суднопропускник
Шкіпер рейду
Шкіпер 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

Чоботи кирзові 

Ми, См 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

1,5 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Шапка-вушанка 

  

32 

Валянки 

Тн 30 

48 

Калоші гумові на валянки 

В, См 

16 

83 

2221.2 

Лікар пункту охорони здоров'я 

Халат медичний (2 шт.) 

З, Ми 

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

Чергова 

Светр напіввовняний 

Тн 

16 

Черевики шкіряні 

Ми, См 

Ковпак або косинка бавовняні (2 шт.) 

З 

84 

8333.2 

Ліфтер 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

Чоботи кирзові 

Ми, См 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

1,5 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Шапка-вушанка 

  

32 

Валянки 

Тн 30 

48 

Калоші гумові на валянки 

В, См 

16 

85 

1226.2
 
  
1226.2
 
1226.2
 
 
1226.2
1226.2 

Майстер аварійно-рятувальних, суднопідіймальних, підводно-технічних та інших спеціальних робіт
Майстер бази технічного
обслуговування флоту
Майстер навантажувально-розвантажувальних робіт
Майстер надувних рятувальних засобів
Майстер портових майстерень 

Плащ прогумований з капюшоном 

Вн, Ми 

24 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

Чоботи кирзові 

Ми, См 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

1,5 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Шапка-вушанка 

  

32 

Валянки 

Тн 30 

48 

Калоші гумові на валянки 

В, См 

16 

86 

1222.2
 
1222.2
 
1222.2
7233.2
 
7233.2
 
3115 

Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів
Майстер з ремонту технологічного устаткування
Майстер з ремонту транспорту
Слюсар з ремонту технологічних установок
Слюсар з такелажу й вантажозахватних пристроїв
Технік з механізації трудомістких процесів 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

Чоботи кирзові 

Ми, См 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

1,5 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Шапка-вушанка 

  

32 

Валянки 

Тн 30 

48 

Калоші гумові на валянки 

В, См 

16 

87 

8340.2
1226.2 

Матрос пожежний
Начальник пожежного катера 

Костюм бавовняний з вогнезахисним просоченням 

Тр 

Чоботи кирзові 

Ми, См 

12 

Рукавиці брезентові 

Ми 

1,5 

Каска захисна 

  

До зносу 

Протигаз 

Промисловий 

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Шапка-вушанка 

  

32 

Валянки 

Тн 30 

48 

Калоші гумові на валянки 

В, См 

16 

88 

8340.2
8333.2
8340.2
8163.3
7233.2 

Матрос-рятівник
Машиніст вантажного причалу
Машиніст помповий (донкерман)
Машиніст рибопідіймача
Машиніст сухих докових установок 

Плащ прогумований з капюшоном 

Вн, Ми 

24 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

Чоботи кирзові 

Ми, См 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

1,5 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Шапка-вушанка 

  

32 

Валянки 

Тн 30 

48 

Калоші гумові на валянки 

В, См 

16 

89 

8122.2
 
8159.2
8333.2
8333.2 

Машиніст завантажувальних механізмів
Машиніст мостового перевантажувача
Машиніст перевантажувачів
Машиніст підіймача 

Плащ прогумований з капюшоном 

Вн, Ми 

24 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

Чоботи кирзові 

Ми, См 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

1,5 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Шапка-вушанка 

  

32 

Валянки 

Тн 30 

48 

Калоші гумові на валянки 

В, См 

16 

90 

8333.2 

Механізатор (докер-механізатор) комплексної бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 

Куртка брезентова 

Вн, Ми 

12 

Брюки бавовняні 

З, Ми 

12 

Чоботи кирзові 

Ми, См 

12 

Калоші гумові 

В, Ми, См 

12 

Наспинники 

  

Чергові 

Наплічники 

  

Чергові 

Рукавиці брезентові 

Ми 

20 днів 

Шлем бавовняний 

З 

Черговий 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Шапка-вушанка 

  

32 

Валянки 

Тн 30 

48 

Калоші гумові на валянки 

В, См 

16 

91 

3115
 
 
  
3115
3115 

Механік груповий перевантажувальних машин (навантажувально-розвантажувальних механізмів)
Механік з кранового господарства
Механік з підіймальних установок 

Плащ прогумований з капюшоном 

Вн, Ми 

24 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

Чоботи кирзові 

Ми, См 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

1,5 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Шапка-вушанка 

  

32 

Валянки 

Тн 30 

48 

Калоші гумові на валянки 

В, См 

16 

92 

3141
3115
 
3115
3141 

Механік груповий флоту (з флоту)
Механік ізотермічних вагонів для перевезення живої риби
Механік маяка
Механік портового флоту 

Плащ прогумований з капюшоном 

Вн, Ми 

24 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

Чоботи кирзові 

Ми, См 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

1,5 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Шапка-вушанка 

  

32 

Валянки 

Тн 30 

48 

Калоші гумові на валянки 

В, См 

16 

93 

7233.1
  
7241.1 

Налагоджувальник автоматизованих вагон-вагів
Налагоджувальник приладів, апаратури та систем автоматичного контролю, регулювання та керування (налагоджувальник КВП та автоматики) 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

Чоботи кирзові 

Ми, См 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

1,5 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Шапка-вушанка 

  

32 

Валянки 

Тн 30 

48 

Калоші гумові на валянки 

В, См 

16 

94 

5169 

Охоронник 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

Чоботи кирзові 

Ми, См 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

1,5 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Шапка-вушанка 

  

32 

Рукавички бавовняні трикотажні 

Ми 

20 днів 

Валянки 

Тн 30 

48 

Калоші гумові на валянки 

В, См 

16 

95 

9332
 
4131 

Прийомоздавальник вантажу та багажу
Тальман 

Плащ прогумований з капюшоном 

Вн, Ми 

24 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

Чоботи кирзові 

Ми, См 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

1,5 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Шапка-вушанка 

  

32 

Валянки 

Тн 30 

48 

Калоші гумові на валянки 

В, См 

16 

96 

8162.2 

Чистильник 

Комбінезон бавовняний з водовідштовхувальним просоченням 

Ву, Ми 

12 

Фартух гумовий з нагрудником 

Ву 

Чоботи гумові 

В, См 

12 

Нарукавники гумові 

Вн, Ми 

Чергові 

Респіратор 

Газопилозахисний 

До зносу 

Протигаз шланговий 

ПШ-2 

Черговий 

2.7 СІТКОВ'ЯЗАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО, ВИГОТОВЛЕННЯ ТА РЕМОНТ ЗНАРЯДЬ ЛОВУ, ТАКЕЛАЖУ І ПАРУСНОГО СПОРЯДЖЕННЯ 

97 

8264.2
8264.2
7421.2
 
8264.3 

Варник апрету
Заготівник хімічних розчинів та фарб
Просочувальник пиломатеріалів та виробів з деревини
Віджимач (виробництво текстилю) 

Костюм бавовняний з кислотозахисним просоченням або халат бавовняний з кислотозахисним просоченням 

К 20 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

Вн, Ми 

12 

Чоботи гумові 

В, См 

12 

Рукавички гумові 

Вн 

Окуляри захисні 

Закриті 

До зносу 

98 

9332 

Зв'язувальник сіток 

Фартух прогумований з нагрудником 

Вн 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

99  

9322 

Вигрібальник костриці 

Халат бавовняний з пилонепроникної тканини 

З, Пм 

12 

Респіратор 

Газопилозахисний 

До зносу 

Окуляри захисні 

Закриті 

До зносу 

100 

8262.2
8262.2
6152
7432.2 

В'язальник
Сіткоплетільник
Виробник знарядь лову
Контролер сітковиробів 

Під час виготовлення дерев'яних знарядь лову: 

  

  

Фартух бавовняний з нагрудником 

З, Ми 

Для виготовлювачів сіткових знарядь лову та в'язальників сіток додатково: 

  

  

Халат бавовняний (для жінок) 

З 

12 

Комбінезон бавовняний (для чоловіків) 

З, Ми 

12 

Рукавички бавовняні 

Ми 

1 (під час роботи з капроном) 

Рукавички бавовняні 

Ми 

10 днів (під час роботи з полістиролом тощо) 

101 

8231.2
 
9322 

Заготівник такелажу інженерного майна
Підсобний робітник 

Під час заготовки такелажу, підбір і гужиків: 

  

  

Костюм брезентовий 

Вн 

12 

Чоботи кирзові 

Ми, См 

12 

Рукавиці брезентові 

Ми 

20 днів 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Шапка-вушанка 

  

16 

Валянки 

Тн 30 

48 

Калоші гумові на валянки 

В, См 

16 

102  

8264.2
8152.2
8264.2 

Фарбувальник (виробництво текстилю)
Просочувальник паперу та тканини
Оператор просочувального устаткування 

Під час фарбування та просочування сіткоматеріалів та ниток консервувальними складами: 

  

  

Костюм брезентовий 

Вн 

12 

Чоботи гумові 

В, См 

12 

Рукавички гумові 

Вн 

Чергові 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Респіратор 

Газопилозахисний 

До зносу 

Окуляри захисні 

Закриті 

До зносу 

103 

8261.2
8261.2
 
8262.3
9322 

Оператор чесального устаткування
Оператор чесально-в'язального устаткування
Чистильник устаткування
Укладальник-пакувальник 

Під час чищення обладнання чесальних, крутильних і підготовчих машин, укладання, пакування та лагодження сіток: 

  

  

Халат бавовняний з пилонепроникної тканини 

З, Пм 

12 

104 

8264.2 

Відварник 

Під час відварювання пряжі: 

  

  

Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням 

Вн, Ми 

12 

Чоботи гумові 

В, См 

12 

Рукавички гумові 

Вн 

Окуляри захисні 

Закриті 

До зносу 

105 

8261.3
8261.2 

Обчісувальник барабанів
Оператор розпушувально-тіпального агрегату 

Комбінезон бавовняний 

З, Ми 

12 

Респіратор 

Газопилозахисний 

До зносу 

Окуляри захисні 

Закриті 

До зносу 

106 

8264.2
8261.2 

Сушильник (виробництво текстилю) 
Оператор сушильного устаткування 

Фартух бавовняний з нагрудником 

З, Ми 

12 

Туфлі на повстяній підошві 

  

Чергові 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

        Примітка 1 до підрозділів 2.6, 2.7, 2.9, 2.10. Працівникам підприємств рибного господарства України, які не вказані в галузевих нормах названих вище підрозділів, спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту надаються під час роботи: на суднобудівних та судноремонтних підприємствах - за нормами, установленими для працівників суднобудівних та судноремонтних підприємств відповідно морського і річкового флоту; у морських рибних портах - за нормами, установленими для працівників портів морського транспорту; на жерстянобанкових заводах (фабриках) - за нормами жерстянобанкового виробництва; на берегових холодильниках - за нормами холодильної промисловості; на виробництві та ремонті тари - за нормами деревообробного виробництва.
        Примітка 2 до підрозділів 2.6, 2.7, 2.9, 2.10. Працівникам, перерахованим у пунктах 111, 116 підрозділу 2.8 "Обробка риби та інших водних живих ресурсів", а також вагарям, комірникам холодильних і морозильних камер, вантажникам холодильника, морозильних камер рефрижератора, камери попереднього охолодження дефростера, робітникам швидкоморозильного апарата та льодосховища (льоду з поверхневих водних об'єктів) підрозділу 2.9 "Холодильники та холодильні установки" даних норм (див. нижче), замість штанів бавовняних з утепленою прокладкою може надаватися костюм утеплений для рибалок з тим самим терміном носіння. 

2.8 ОБРОБКА РИБИ ТА ІНШИХ ВОДНИХ ЖИВИХ РЕСУРСІВ 

2.8.1 Обробка риби на плавучих заводах (базах) та берегових рибообробних підприємствах 

107 

8271.3
8271.2
8271.2
8275.2
8154.1
8271.2
 
 
8275.2
 
8340.2
8153.2
7411.2
 
8275.3 

Апаратник вітамінізації жиру
Апаратник гідролізу жиру й печінки
Апаратник опромінювання жиру
Апаратник рафінації жирів та олій
Апаратник екстрагування
Варник харчової сировини та продуктів (виробництво м'ясних та рибних продуктів)
Машиніст подрібнювальних установок (харчова промисловість)
Машиніст рибоборошняної установки
Сепараторник біомаси
Сушильник харчової продукції (м'ясні та рибні продукти)
Холодильщик харчової продукції 

На жирових заводах під час переробки жирів і печінки: 

  

  

Комбінезон бавовняний 

З, Ми 

12 

Черевики шкіряні 

Сж 

12 

Рукавички бавовняні трикотажні 

Ми 

Рукавички гумові 

Вн 

У вітамінних цехах: 

  

  

Халат бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

Сж 

12 

Рукавички бавовняні трикотажні 

Ми 

Рукавички гумові 

Вн 

108 

8271.1
 
 
8221.3 

Апаратник стерилізації консервів (виробництво м'ясних та рибних продуктів)
Термостатник 

Фартух прогумований з нагрудником 

Вн, Ми 

Черевики на дерев'яній підошві 

З, Тп 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

20 днів 

109 

8275.2 

Бланшувальник 

Халат бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

Вн 

Чоботи гумові 

В, Сж 

Рукавички гумові на теплій основі 

Вн, Тн 

20 днів 

Рукавички бавовняні трикотажні 

Ми 

20 днів 

110 

7422.2 

Бондар-закупорювач (виробництво харчової продукції) 

Фартух прогумований з нагрудником 

Вн 

Чоботи гумові 

В, См 

Нарукавники прогумовані 

Вн 

Рукавиці брезентові 

Ми 

20 днів 

111 

8271.2
 
 
8275.3
9322 

Машиніст закупорювальних машин (виробництво м'ясних та рибних консервів)
Заливальник продуктів консервування
Укладальник-пакувальник 

Фартух прогумований з нагрудником 

Вн, Ми 

Чоботи гумові 

В, Сж 

Нарукавники прогумовані 

Вн 

Рукавички бавовняні трикотажні 

Ми 

10 днів 

У зимовий час додатково: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

24 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

24 

Шапка-вушанка 

  

16 

Валянки 

Тн 30 

36 

Калоші гумові на валянки 

В, См 

16 

112 

8271.2
 
 
9411 

Контролер харчової продукції (виробництво м'ясних та рибних продуктів)
Вагар 

Фартух прогумований з нагрудником 

Вн 

Черевики шкіряні 

Сж 

Рукавички бавовняні трикотажні 

Ми 

10 днів 

113 

8290.2 

Маркувальник 

Фартух прогумований з нагрудником 

Вн 

Рукавички бавовняні трикотажні 

Ми 

20 днів 

114 

8271.2 

Обжарювальник харчових продуктів (виробництво м'ясних та рибних продуктів) 

Фартух прогумований з нагрудником 

Вн 

Чоботи гумові 

В, Сж 

Нарукавники прогумовані 

Вн 

Рукавички бавовняні трикотажні 

Ми 

10 днів 

115 

7411.2 

Оброблювач риби 

Під час виливання, викидання риби, миття харчової сировини, матеріалів, тари: 

  

  

Костюм рибальський 

Нж 

Фартух прогумований з нагрудником 

Вн 

Чоботи гумові рибальські 

В, Сж 

Нарукавники прогумовані 

Вн 

Рукавички гумові на теплій основі 

Вн, Тн 

20 днів 

Рукавиці брезентові 

Ми 

20 днів 

Зюйдвестка 

З 

24 

Рукавички гумові 

Вн 

15 днів 

Під час виливання рибонасосними установками: 

  

  

Костюм рибальський 

Нж 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

Вн 

12 

Чоботи гумові 

В, Сж 

12 

Під час розморожування, обробки-різання риби вручну, розбирання-сортування, наколювання, нанизування, посолу: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

Вн 

Чоботи гумові 

В, Сж 

Нарукавники прогумовані 

Вн 

Рукавички гумові на теплій основі 

Вн, Тн 

20 днів 

Рукавички бавовняні трикотажні 

Ми 

10 днів 

Під час обробки-різання риби на машинах: 

  

  

Комбінезон бавовняний 

З, Ми 

12 

Чоботи гумові 

В, Сж 

Нарукавники прогумовані 

Вн 

Рукавички бавовняні трикотажні 

Ми 

15 днів 

116 

7411.2
 
 
9322 

Сортувальник у виробництві харчової промисловості (м'ясні та рибні продукти)
Укладальник продуктів консервування 

На сухих роботах: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

Вн, Ми 

12 

Рукавички гумові на теплій основі 

Вн 

20 днів 

Рукавички бавовняні трикотажні 

Ми 

10 днів 

На мокрих роботах додатково: 

  

  

Чоботи гумові 

В, Сж 

Нарукавники прогумовані 

Вн 

Усім у зимовий час додатково: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

24 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

24 

Валянки 

Тн 30 

36 

Калоші гумові на валянки 

В, См 

16 

117 

7411.2 

Сушильник харчової продукції (м'ясні та рибні продукти) 

Нарукавники прогумовані 

Вн 

Рукавички бавовняні трикотажні 

Ми 

118 

8271.2
3115
7233.1 

Оператор коптильної установки
Механік
Слюсар-ремонтник 

Комбінезон бавовняний 

З, Ми 

12 

Черевики шкіряні 

Сж 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

119 

9322 

Підсобний робітник 

Під час протирання банок, накладання кришок: 

  

  

Фартух клейончастий з нагрудником 

Вн, Ми 

Нарукавники прогумовані 

Вн 

Рукавички бавовняні трикотажні 

Ми 

20 днів 

120 

7411.2 

Приймальник-здавальник харчової продукції (виробництво м'ясних та рибних продуктів) 

Плащ брезентовий 

Вн, Ми 

Черговий 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

У зимовий час додатково: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

Чергова 

Шапка-вушанка 

  

16 

Валянки 

Тн 30 

Чергові 

Калоші гумові на валянки 

В, См 

Чергові 

У разі використання гужового транспорту в зимовий час додатково: 

  

  

Кожух 

Тн 

Черговий 

121 

9333 

Вантажник 

Під час навантаження-розвантаження живої риби, роботи на живорибних базах: 

  

  

Костюм рибальський 

Нж 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

Вн, Ми 

12 

Чоботи гумові 

В, Сж 

12 

Рукавиці брезентові 

Ми 

20 днів 

2.8.2 Обробка крабів 

122 

8221.2
9411
8271.2
 
 
7233.2 

Апаратник стерилізації
Вагар
Контролер харчової продукції (виробництво м'ясних та рибних продуктів)
Слюсар з ремонту технологічних установок 

Фартух прогумований з нагрудником 

Вн, Ми 

Черевики шкіряні 

Сж 

Рукавички бавовняні трикотажні 

Ми 

10 днів 

123 

8271.2

8333.3 

Варник харчової сировини та продуктів (виробництво м'ясних та рибних продуктів)
Лебідник 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

Плащ прогумований 

Вн, Ми 

Черговий 

Чоботи шкіряні 

Ми, См 

Рукавиці брезентові 

Ми 

20 днів 

124 

7411.2 

Сортувальник у виробництві харчової промисловості (м'ясні та рибні продукти) 

Костюм рибальський 

Нж 

5,5 

Халат бавовняний 

З 

Фартух прогумований з нагрудником 

Вн, Ми 

Чоботи гумові 

В, Сж 

Нарукавники прогумовані 

Вн 

Рукавички бавовняні трикотажні 

Ми 

10 днів 

Рукавички гумові на теплій основі 

Вн 

20 днів 

Напальники гумові 

Вн 

10 днів 

У зимовий час додатково: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

125 

7411.2 

Оброблювач крабів 

Під час відчеплення крабів та їх рознесення, оброблення та рознесення крабів, крабових ніжок: 

  

  

Костюм рибальський 

Нж 

5,5 

Костюм утеплений для рибалок 

Вн, Тн 

Фартух прогумований з нагрудником 

Вн 

Чоботи гумові 

В, Сж 

Нарукавники прогумовані 

Вн 

Рукавички бавовняні трикотажні 

Ми 

20 днів 

Рукавички гумові на теплій основі 

Вн 

10 днів 

Рукавиці брезентові 

Ми 

20 днів 

Зюйдвестка 

З 

Під час миття, сортування та укладання крабового м'яса, миття харчової сировини, матеріалів, тари: 

  

  

Костюм рибальський 

Нж 

5,5 

Халат бавовняний 

З 

Фартух прогумований з нагрудником 

Вн, Ми 

Чоботи гумові 

В, Сж 

Нарукавники прогумовані 

Вн 

Рукавички бавовняні трикотажні 

Ми 

10 днів 

Рукавички гумові на теплій основі 

Вн 

20 днів 

Напальники гумові 

Вн 

10 днів 

У зимовий час додатково: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

126 

7411.2 

Приймальник-здавальник харчової продукції (виробництво м'ясних та рибних продуктів) 

Костюм рибальський 

Нж 

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

Фартух прогумований з нагрудником 

Вн 

Чоботи гумові 

В, Сж 

Рукавички гумові на теплій основі 

Вн 

10 днів 

Нарукавники клейончасті 

Вн 

Рукавички бавовняні трикотажні 

Ми 

10 днів 

2.8.3 Обробка морського звіра 

127 

7411.2
8271.2
 
 
8275.2
 
7411.2
8265.2
 
 
7441.2
8265.2 

Оброблювач морського звіра
Варник харчової сировини та продуктів (виробництво м'ясних та рибних продуктів)
Машиніст подрібнювальних
установок (харчова промисловість)
Засолювач шкур
Машиніст віджимального устаткування (шкіряне та шкіросировинне виробництво)
Міздрильник шкур
Пресувальник шкур 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

Вн 

Чоботи шкіряні 

Ми, Сж 

12 

Нарукавники прогумовані 

Вн 

Рукавиці брезентові 

Ми 

20 днів 

На зніманні, посолі шкур, струганні сала й віджиманні: 

  

  

Костюм прогумований (замість костюму бавовняного) 

Вн 

12 

2.8.4 Обробка морських продуктів 

128 

8152.2
7411.2
 
9322 

Апаратник випарювання
Сушильник харчової продукції (м'ясні та рибні продукти)
Оброблювач морепродуктів 

Під час очищення, сушіння агару, агароїду 

  

  

Халат бавовняний 

З 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

Вн 

129 

8152.2
8154.2
9322 

Апаратник варіння
Вапногасильник
Оброблювач морепродуктів 

Під час розливання агарового бульйону, віджимання морських водоростей на пресах, різання агарового холодцю, варіння желатину 

  

  

Костюм прогумований 

Вн 

12 

Чоботи гумові 

В, См 

Рукавички гумові 

Вн 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

130 

8271.2 

Варник харчової сировини та продуктів (виробництво м'ясних та рибних продуктів) 

Костюм прогумований 

Вн 

Черговий 

Чоботи гумові 

В, См 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

131 

9322 

Оброблювач морепродуктів 

Фартух прогумований з нагрудником 

Вн 

Черевики шкіряні 

Сж 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Під час хімічної обробки морської капусти тільки: 

  

  

Костюм прогумований 

Вн, Ми 

12 

Чоботи гумові 

В, См 

Рукавички гумові 

Вн 

Чергові 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Респіратор 

Газопилозахисний 

До зносу 

Окуляри захисні 

Закриті 

До зносу 

132 

7411.2 

Вибільник агарового холодцю 

Костюм прогумований 

Вн 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

Вн 

12 

Чоботи гумові 

В, См 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

133 

7411.2 

Сортувальник у виробництві харчової продукції (м'ясні та рибні продукти) 

Під час сортування морепродуктів: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

Вн 

12 

Рукавички бавовняні трикотажні 

Ми 

2.8.5 Утилізація відходів 

134 

8152.2
8154.1
8290.2
8340.2
9322
8153.2 

Апаратник випарювання
Апаратник екстрагування
Зливальник-розливальник
Машиніст рибоборошняної установки
Пресувальник рибного борошна
Сепараторник біомаси 

Під час екстракції жиру, приготування рибного борошна: 

  

  

Комбінезон бавовняний 

З, Ми 

12 

Черевики шкіряні 

Сж 

Рукавички бавовняні трикотажні 

Ми 

20 днів 

Рукавички гумові 

Вн 

20 днів 

135 

8271.2 

Варник харчової сировини та продуктів (виробництво м'ясних та рибних продуктів) 

Під час варіння клейового бульйону, приготування рибного борошна: 

  

  

Костюм прогумований 

Вн 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

Вн 

Чоботи шкіряні 

Ми, Сж 

12 

Рукавички бавовняні трикотажні 

Ми 

Ковпак або косинка бавовняні 

З 

Рукавички гумові 

Вн 

20 днів 

136 

9322 

Підсобний робітник 

Під час збирання і транспортування відходів, прибирання виробничих приміщень: 

  

  

Костюм бавовняний 

З, Ми 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

Вн 

Чоботи шкіряні 

Ми, См 

12 

Нарукавники прогумовані 

Вн 

Рукавиці брезентові 

Ми 

20 днів 

2.9 ХОЛОДИЛЬНИКИ ТА ХОЛОДИЛЬНІ УСТАНОВКИ 

137 

9411 

Вагар  

Під час роботи в холодильних і морозильних камерах: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Шапка-вушанка 

  

36 

Валянки 

Тн 30 

48 

Калоші гумові на валянки 

В, См 

12 

138 

9333 

Вантажник 

Під час обслуговування холодильника, морозильних камер, рефрижератора, камери попереднього охолодження дефростера: 

  

  

Куртка брезентова 

З, Ми 

12 

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

18 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

18 

Шапка-вушанка 

  

18 

Валянки 

Тн 30 

18 

Калоші гумові на валянки 

В, См 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

139 

7242.2 

Електромонтер з обслуговування електроустановок 

Під час ремонту та обслуговування вантажних підйомників холодильника: 

  

  

Комбінезон бавовняний 

З, Ми 

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

18 

Шапка-вушанка 

  

16 

Черевики шкіряні 

Ми, См 

Галоші діелектричні 

Эн 

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

До зносу 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

140 

7241.1 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

Під час обслуговування холодильних камер: 

  

  

Комбінезон бавовняний 

З, Ми 

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

18 

Шапка-вушанка 

  

18 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Черевики шкіряні 

Ми, См 

Рукавички діелектричні 

Эн 

До зносу 

Галоші діелектричні 

Эн 

До зносу 

Протигаз 

Промисловий 

До зносу 

141 

8163.3 

Заготівник льоду 

Під час роботи на льодозаводі: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

18 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

18 

Плащ непромокальний 

Ву 

Черговий 

Шапка-вушанка 

  

18 

Валянки 

Тн 30 

18 

Калоші гумові на валянки 

В, См 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми, Тхп 

142 

8333.2 

Ліфтер 

Під час обслуговування ліфта холодильника: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Шапка-вушанка 

  

16 

Валянки 

Тн 30 

48 

Калоші гумові на валянки 

В, См 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

143 

1222.2 

Майстер 

Під час роботи у морозильному відділенні: 

  

  

Костюм або комбінезон бавовняні 

З, Ми 

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

18 

Черевики шкіряні 

Ми, См 

Берет напіввовняний 

З 

Галоші діелектричні 

Эн 

Чергові 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Протигаз (два комплекти) 

Промисловий 

До зносу 

144 

8163.2 

Машиніст холодильних установок 

Костюм або комбінезон бавовняні 

З, Ми 

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

18 

Черевики шкіряні 

Ми, См 

Берет напіввовняний 

З 

Галоші діелектричні 

Эн 

Чергові 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

Протигаз (два комплекти) 

Промисловий 

До зносу 

Під час обслуговування холодильно-газового агрегату: 

  

  

Комбінезон бавовняний 

З, Ми 

12 

Чоботи кирзові 

Ми, См 

24 

Рукавиці брезентові 

Ми 

145 

8271.2 

Оператор швидкоморозильних апаратів 

Куртка брезентова 

З, Ми 

12 

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

18 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

18 

Валянки 

Тн 30 

18 

Калоші гумові на валянки 

В, См 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

146 

8275.3 

Холодильщик харчової продукції 

Під час обслуговування холодильника, морозильних камер, рефрижератора, камери попереднього охолодження дефростера: 

  

  

Куртка брезентова 

З, Ми 

12 

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

18 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

18 

Шапка-вушанка 

  

18 

Валянки 

Тн 30 

18 

Калоші гумові на валянки 

В, См 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Під час мокрого заморожування та льодосольовою сумішшю: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

24 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

24 

Фартух бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з нагрудником 

Вн 

Чоботи гумові 

В, См 

12 

Нарукавники бавовняні з водовідштовхувальним просоченням 

Ву, Ми 

Шапка-вушанка 

  

24 

Рукавиці брезентові 

Ми 

Під час набивання льоду та солі в кишені охолоджувальних складів: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

Ву, Ми 

Черевики шкіряні 

Ми, См 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми, Тхп 

Під час роботи з рідким аміаком: 

  

  

Фартух бавовняний з кислотозахисним просоченням з нагрудником 

Яж 

Комбінезон і шолом бавовняні з кислотозахисним просоченням 

Яж 

12 

Рукавички гумові кислотолугостійкі 

К 20, Щ 20 

Чоботи гумові кислотолугостійкі 

К 20, Щ 20 

12 

Респіратор 

Газопилозахисний 

Черговий 

Окуляри захисні 

Герметичні 

Чергові 

На зовнішніх роботах з аміаком узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Шапка-вушанка 

  

36 

147 

9132 

Прибиральник виробничих приміщень 

Під час прибирання холодильної і морозильної камер: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

24 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

24 

Шапка-вушанка 

  

24 

Валянки 

Тн 30 

36 

Калоші гумові на валянки 

В, См 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

148 

7241.2 

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 

Під час ремонту та обслуговування вантажних підйомників холодильника: 

  

  

Комбінезон бавовняний 

З, Ми 

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

18 

Черевики шкіряні 

Ми, См 

Галоші діелектричні 

Эн 

До зносу 

Рукавички діелектричні 

Эн 

До зносу 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

149 

7233.1 

Слюсар-ремонтник 

Під час ремонту холодильного устаткування в камерах: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

18 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

18 

Шапка-вушанка 

  

18 

Валянки 

Тн 20 

24 

Калоші гумові на валянки 

В, См 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Фартух прогумований 

Вн 

Протигаз 

Промисловий 

До зносу 

150 

3419 

Товарознавець 

Під час роботи в холодильній камері: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Шапка-вушанка 

  

36 

Валянки 

Тн 30 

48 

Калоші гумові на валянки 

В, См 

12 

2.10 ВИРОБНИЦТВО ТАРИ 

151 

7221.2
7422.2 

Бандажник
Бондар 

Фартух із суцільнокрійним нагрудником 

Щ 20 

Чоботи кирзові 

Ми, Сж 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

15 днів 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

18 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

18 

Шапка-вушанка 

  

18 

Валянки 

Тн 30 

24 

Калоші гумові на валянки 

В, См 

12 

152 

9333 

Вантажник 

Куртка брезентова 

Вн, Ми 

12 

Брюки бавовняні 

З, Ми 

12 

Чоботи кирзові 

Ми, См 

12 

Калоші гумові 

В, См 

12 

Наспинники 

  

Чергові 

Наплічники 

  

Чергові 

Рукавиці брезентові 

Ми 

Шлем бавовняний 

З 

Черговий 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

18 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

18 

Шапка-вушанка 

  

18 

Валянки 

Тн 30 

24 

Калоші гумові на валянки 

В, См 

12 

153 

8211.3
 
7423.2
8211.1 

Верстатник бляшано-банкового устаткування
Верстатник деревообробних верстатів
Верстатник широкого профілю 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Черевики шкіряні 

Ми, См 

12 

Окуляри захисні 

Закриті 

До зносу 

154 

8223.3 

Знімач-змивальник фарб і лаків 

Халат або напівкомбінезон з сорочкою бавовняні 

З, Ми 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Головний убір 

З 

До зносу 

Черевики шкіряні 

Ми, См 

  

Респіратор 

Газопилозахисний 

До зносу 

Окуляри захисні 

Закриті 

До зносу 

155 

7223.1 

Налагоджувальник устаткування бляшано-банкового виробництва 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

Чоботи кирзові 

Ми, См 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

1,5 

156 

7422.2 

Обсмолювач бочок 

Костюм бавовняний з вогнезахисним просоченням 

Тп 400 

Рукавиці брезентові 

Ми 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Шапка-вушанка 

  

36 

Валянки 

Тн 30 

48 

Калоші гумові на валянки 

В, См 

12 

157 

7422.2
7124.2
9322 

Столяр
Тесляр
Підсобний робітник 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

Чоботи кирзові 

Ми, См 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

1,5 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Шапка-вушанка 

  

36 

Валянки 

Тн 30 

48 

Калоші гумові на валянки 

В, См 

12 

158 

9322 

Сушильник жерсті 

Куртка брезентова 

Вн, Ми 

12 

Брюки бавовняні 

З, Ми 

12 

Чоботи кирзові 

Ми, См 

12 

Рукавиці брезентові 

Ми 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Шапка-вушанка 

  

36 

Валянки 

Тн 30 

48 

Калоші гумові на валянки 

В, См 

12 

2.11 ВІДТВОРЕННЯ РИБНИХ ТА ІНШИХ ВОДНИХ ЖИВИХ РЕСУРСІВ. ТОВАРНЕ РИБНИЦТВО 

159 

2211.2
1237.1
2211.2
2211.2
1221.2
 
6151
2211.2 

Гідробіолог
Головний рибовод
Іхтіолог
Іхтіопатолог
Завідувач господарства (ставового, рибоводного)
Рибовод (кваліфікований робітник)
Рибовод (професіонал) 

Костюм прогумований 

Вн 

12 

Плащ прогумований 

Вн 

Черговий 

Чоботи гумові рибальські 

В, Сж 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

24 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

24 

Шапка-вушанка 

  

24 

Валянки 

Тн 30 

36 

Калоші гумові на валянки 

В, См 

24 

160 

1237.1
2213.2
3152
3212 

Головний гідротехнік
Інженер-гідротехнік
Старший інспектор з гідроспоруд
Технік-гідротехнік 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

12 

Чоботи гумові 

В, См 

12 

Рукавички гумові 

Вн 

Чергові 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

24 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

24 

Шапка-вушанка 

  

24 

Валянки 

Тн 30 

36 

Калоші гумові на валянки 

В, См 

24 

161 

6151
 
8163.3
6152
 
 
8332.2 

Машиніст машин та механізмів внутрішніх водоймищ
Машиніст рибопідіймача
Машиніст рибопромислових машин та механізмів (внутрішні та прибережні води)
Річковий робітник на експлуатації та обслуговуванні несамохідних плавучих снарядів та інших плавучих засобів 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

Костюм рибальський 

Нж 

Черговий 

Чоботи гумові 

В, Сж 

12 

Рукавиці брезентові 

Ми 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

24 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

24 

Шапка-вушанка 

  

24 

Валянки 

Тн 30 

36 

Калоші гумові на валянки 

В, См 

24 

2.12 ОХОРОНА ВОДНИХ ЖИВИХ РЕСУРСІВ ТА РЕГУЛЮВАННЯ РИБАЛЬСТВА 

162 

3449
 
3449 

Інспектор державний з конвенційного рибальства
Інспектор державний рибоохорони 

Плащ гумовий 

Вн 

Черговий 

Чоботи кирзові 

Ми, См 

Чергові 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

24 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

24 

Шапка-вушанка 

  

24 

Валянки 

Тн 30 

36 

Калоші гумові на валянки 

В, См 

24 

163 

2211.2
2211.2
6151
2211.2 

Іхтіолог
Іхтіопатолог
Рибовод (кваліфікований робітник)
Рибовод (професіонал) 

Костюм прогумований 

Вн 

12 

Плащ прогумований 

Вн 

Черговий 

Чоботи гумові рибальські 

В, Сж 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

24 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

24 

Шапка-вушанка 

  

24 

Валянки 

Тн 30 

36 

Калоші гумові на валянки 

В, См 

24 

164 

6151 

Рибовод (кваліфікований робітник) 

Під час супроводжування вантажів у живорибних залізничних вагонах та живорибних машинах: 

  

  

Плащ гумовий 

Вн 

  

Чоботи кирзові 

Ми, См 

  

Під час виконання робіт у холодну пору року додатково: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

24 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

24 

Шапка-вушанка 

  

24 

165 

8332.2
 
 
 
9311 

Річковий робітник на експлуатації та обслуговуванні несамохідних плавучих снарядів та інших плавучих засобів
Робітник на геофізичних роботах 

Під час виконання рибоводно-меліоративних робіт, у промірних партіях: 

  

  

Плащ прогумований 

Вн 

Черговий 

Чоботи гумові рибальські 

В, Сж 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

24 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

24 

Шапка-вушанка 

  

24 

Валянки 

Тн 30 

36 

Калоші гумові на валянки 

В, См 

24 

166 

8312.2
8340.2
8340.2 

Сигналіст
Сигналіст боновий
Доглядач вогнів 

Плащ прогумований 

Вн 

Черговий 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

24 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

24 

Шапка-вушанка 

  

24 

2.13 ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА 

167 

8221.2 

Апаратник вакуум-сушильної установки 

Халат бавовняний 

З 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

168 

8152.1 

Апаратник випарювання 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

12 

Фартух із суцільнокрійним нагрудником прогумований 

Вн, Щ 20 

Черговий 

Чоботи гумові 

В, См 

12 

Рукавички гумові 

Вн 

Чергові 

169 

8154.2 

Апаратник регенерації 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

Ву, Ми 

Черевики шкіряні 

Ми, См 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

170 

8153.2 

Апаратник фільтрації 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

12 

Фартух із суцільнокрійним нагрудником прогумований 

Ву, Щ 20 

Черговий 

Черевики юхтові 

З, Ми, Сж 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Окуляри захисні 

Закриті 

Чергові 

171 

7414.2 

Буртоукладач 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

12 

Плащ бавовняний з водовідштовхувальним просоченням 

Ву, З, Ми 

Черговий 

Чоботи гумові 

В, См 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Шапка-вушанка 

  

36 

172 

7412.2 

Вальцювальник сировини та напівфабрикатів 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

12 

Фартух із суцільнокрійним нагрудником прогумований 

Щ 20 

Черевики юхтові 

Ми, См 

12 

Рукавички комбіновані 

Ми 

Окуляри захисні 

Закриті 

Чергові 

Респіратор протипиловий 

  

До зносу 

173 

9322 

Вибивальник м'якої тари 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

12 

Черевики юхтові 

Ми, См 

12 

Окуляри захисні 

Закриті 

До зносу 

Респіратор протипиловий 

  

До зносу 

174 

9322
9322 

Готувач харчової сировини
Готувач харчової сировини та матеріалів 

Фартух із суцільнокрійним нагрудником прогумований 

Щ 20 

12 

Черевики юхтові 

Ми, См 

12 

Рукавички гумові 

Вн 

Чергові 

Респіратор протипиловий 

  

До зносу 

175 

9322 

Дозувальник харчової продукції 

Під час дозування, розливання та змішування харчових продуктів: 

  

  

Халат бавовняний 

З 

12 

Фартух із суцільнокрійним нагрудником 

Щ 20 

12 

Чоботи гумові 

В, См 

12 

Рукавички трикотажні 

Ми 

Окуляри захисні 

Закриті 

Чергові 

Респіратор протипиловий 

  

Черговий 

176 

8273.3 

Завантажувач-вивантажувач харчової продукції 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

12 

Фартух із суцільнокрійним нагрудником прогумований 

Вн, Щ 20 

Черговий 

Черевики юхтові 

Ми, См 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Окуляри захисні 

Закриті 

Чергові 

Респіратор протипиловий 

  

Черговий 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка та штани з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Шапка-вушанка 

  

36 

Валянки 

Тн 30 

16 

Калоші гумові на валянки 

В, См 

12 

177 

8290.2 

Зливальник-розливальник 

Під час розливання харчових продуктів: 

  

  

Халат бавовняний 

З 

12 

Фартух із суцільнокрійним нагрудником прогумований 

Щ 20 

12 

Чоботи гумові 

В, См 

12 

Рукавички трикотажні 

Ми 

178 

9411 

Комірник 

Під час відпускання бензину і мастильних матеріалів: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

Нм 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Під час роботи з етилованим бензином додатково: 

  

  

Чоботи гумові 

В, Нм 

24 

Нарукавники гумові 

Вн, Нм 

24 

Рукавички гумові 

Нм 

12 

179 

7233.2 

Контролер матеріалів, металів, напівфабрикатів та виробів 

Під час приймання, сортування і бракування брудних та промаслених великих деталей: 

  

  

Фартух бавовняний з кислотозахисним просоченням 

К 20 

Черговий 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

180 

8159.1 

Лаборант хімічного аналізу 

Під час роботи з етилованим бензином: 

  

  

Фартух гумовий з нагрудником 

Ву 

24 

Нарукавники гумові 

Ву 

24 

Рукавички гумові 

Вн 

12 

Окуляри захисні 

Герметичні 

До зносу 

181 

8331.2 

Майстер-налагоджувальник з технічного обслуговування машинно-тракторного парку 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Окуляри захисні 

Герметичні 

182 

8275.2 

Машиніст подрібнювальних установок (харчова промисловість) 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

12 

Черевики юхтові 

Ми, См 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Чергові 

Респіратор 

Газопилозахисний 

До зносу 

183 

8152.2 

Машиніст мийних машин 

Під час миття та очищення чанів, цистерн, камер, бочок, ванн, обладнання: 

  

  

Комбінезон бавовняний з водовідштовхувальним просоченням 

Вн, Ми 

12 

Фартух гумовий з нагрудником 

Вн 

Чоботи гумові 

В, См 

12 

Нарукавники гумові 

Вн, Ми 

Чергові 

Респіратор 

Газопилозахисний 

До зносу 

Протигаз шланговий 

ПШ-2 

Черговий 

184 

8163.2 

Машиніст насосних установок 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

12 

Черевики шкіряні 

Ми, См 

12 

Чоботи гумові 

В, См 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

185 

8290.2 

Машиніст пакувальної машини 

Фартух бавовняний 

З, Ми 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

186 

8333.2 

Машиніст перевантажувачів 

Комбінезон бавовняний 

З, Ми 

12 

Черевики шкіряні 

Ми, См 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Шапка-вушанка 

  

36 

187 

8273.2 

Машиніст розмелювального устаткування 

Костюм бавовняний 

З, Ми  

12 

Фартух із суцільнокрійним нагрудником 

Щ 20 

12 

Чоботи гумові 

В, См 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

188 

7223.1 

Налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

12 

Галоші діелектричні 

Эн 

Чергові 

Рукавички діелектричні 

Эн 

Чергові 

У вологих та запилених цехах: 

  

  

Костюм бавовняний 

З, Ми 

12 

Черевики юхтові 

З, Ми, См 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Окуляри захисні 

Закриті 

Чергові 

Респіратор 

Газопилозахисний 

До зносу 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

189 

8154.2 

Нейтралізаторник 

Халат бавовняний 

З 

12 

Фартух із суцільнокрійним нагрудником 

Щ 20 

Черевики юхтові 

З, Ми, Сж 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Окуляри захисні 

Закриті 

До зносу 

Протигаз фільтрувальний 

  

Черговий 

190 

8278.3 

Оброблювач технологічних місткостей і тари 

Під час миття та очищення чанів, цистерн, камер, бочок, ванн, обладнання: 

  

  

Комбінезон бавовняний 

Ву, Щ 20 

12 

Фартух із суцільнокрійним нагрудником прогумований 

Щ 20 

Чоботи гумові 

В, См 

12 

Рукавички гумові 

Вн 

Чергові 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Чергові 

Респіратор 

Газопилозахисний 

До зносу 

Протигаз шланговий 

ПШ-2 

Черговий 

Під час підготування пляшок та ящиків: 

  

  

Фартух бавовняний 

З, Ми 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Під час підготування бочкотари: 

  

  

Костюм бавовняний 

З, Ми 

12 

Чоботи гумові 

В, См 

12 

Рукавички гумові 

Вн 

Чергові 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

191 

7422.2 

Обсмолювач бочок 

Фартух прогумований з нагрудником 

Ву, Ми 

Рукавички бавовняні трикотажні 

Ми 

Окуляри захисні 

Закриті 

До зносу 

192 

8290.2 

Оформлювач готової продукції 

Фартух бавовняний 

З, Ми 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

193 

4133 

Провідник із супроводжування вантажів 

Під час супроводжування вантажів у залізничних вагонах з харчовою продукцією: 

  

  

Кожух 

Тн 

Черговий 

Валянки 

Тн 30 

Чергові 

Калоші гумові на валянки 

В, См 

24 

194 

9142
9322 

Дезінфектор
Підсобний робітник 

Під час дезінфекції, дезінсекції й дератизації складських і виробничих приміщень, а також залізничних вагонів, суден та інших об'єктів: 

  

  

Комбінезон і шолом бавовняні із пилонепроникної тканини 

З, Яа, Ят 

12 

Білизна натільна 

З, Ми 

Чоботи гумові 

В, См 

12 

Рукавиці кислотозахисні 

К 20, Ми 

44 

Респіратор 

Газопилозахисний 

Черговий 

Окуляри захисні 

Закриті з непрямою вентиляцією 

Чергові 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Штани бавовняні з утепленою прокладкою 

Тн 

36 

Під час приймання, сортування і бракування брудних та промаслених великих деталей: 

  

  

Фартух бавовняний з кислотозахисним просоченням 

Нм 

Черговий 

Рукавиці комбіновані 

Ми, Нм 

195 

9322 

Укладальник-пакувальник 

Фартух бавовняний 

З, Ми 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Під час виконання закупорювальних робіт: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

Вн, Ми 

Рукавички бавовняні трикотажні 

Ми 

Окуляри захисні 

Закриті 

До зносу 

____________
* Згідно з ГОСТ 12.4.103-83 "ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук" (ССБП. Одяг спеціальний захисний, засоби індивідуального захисту ніг і рук. Класифікація).

 

Начальник відділу організації
державного нагляду в АПК та
соціально-культурній сфері
 

 
 
В. С. Ткачов
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра
аграрної політики України
 

 
С. І. Мельник
 

Заступник директора виконавчої
дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних
захворювань України
 

 
 
 
 
О. О. Постоюк
 

Голова Державного комітету
ядерного регулювання України
 

 
О. А. Миколайчук
 

Заступник директора Національного
науково-дослідного інституту охорони праці
 

 
К. Н. Ткачук
 

Голова Центрального комітету
профспілки працівників рибного
господарства України
 

 
 
М. М. Петров
 

Заступник Міністра праці та
соціальної політики України
 

 
В. Тьоткін
 

Опрос