Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о Государственной экологической инспекции Азовского моря

Министерство охраны окружающей природной среды Украины (2)
Приказ от 30.03.2006 № 147
Утратил силу

Про внесення змін до Положення про Державну екологічну інспекцію Азовського моря

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
від 30 березня 2006 року N 147

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 квітня 2006 р. за N 464/12338

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства охорони навколишнього
 природного середовища України від 23 лютого 2004 року N 64
 
згідно з наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
 від 6 грудня 2006 року N 527)

З метою підвищення ефективності здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення та охорону природних ресурсів, екологічну та в межах своєї компетенції радіаційну безпеку, з питань поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами) НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Положення про Державну екологічну інспекцію Азовського моря Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, затвердженого наказом Мінприроди України від 23.02.2004 N 64, зареєстрованого в Мін'юсті України 26.02.2004 за N 250/8849, що додаються.

2. Начальнику Державної екологічної інспекції - Головному державному інспектору України з охорони навколишнього природного середовища М. Кострову забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Міністр 

П. Ігнатенко 

 

Зміни до Положення
про Державну екологічну інспекцію Азовського моря Міністерства охорони навколишнього природного середовища України

1. Пункт 1 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Інспекція в межах своїх повноважень забезпечує реалізацію державної політики в галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки".

2. У пункті 3 слова "Державною інспекцією охорони Чорного моря" замінити словами "Державною Азово-Чорноморською екологічною інспекцією".

3. Абзац другий пункту 4:

після слів "раціонального використання" доповнити словами "відтворення та охорони";

слова "(крім надр)" замінити словами "(крім лісів)";

після слів "радіаційної безпеки" доповнити словами "поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами)".

4. Абзац третій пункту 4 після слова "використанням" доповнити словом "відтворенням".

5. В абзаці четвертому пункту 4 слова "(крім надр)" замінити словами "(крім лісів)".

6. Абзац п'ятий пункту 4 після слова "відходів" доповнити словами "(крім поводження з радіоактивними відходами)".

7. В абзаці шостому пункту 4 слова "(крім надр)" замінити словами "(крім лісів)".

8. В абзаці третьому підпункту 1 пункту 5 слова "(крім надр)" замінити словами "(крім лісів)".

9. Абзац шостий підпункту 1 пункту 5 після слова "відходів" доповнити словами "(крім поводження з радіоактивними відходами)".

10. В абзаці сьомому підпункту 1 пункту 5 слово "використання" замінити словами "використанням, відтворенням та охороною".

11. Підпункт 2 пункту 5:

після слова "використання" доповнити словами "відтворення та охорони";

слова "(крім надр)" замінити словами "(крім лісів)".

12. В абзаці третьому підпункту 3 пункту 5:

абревіатуру "СБУ" замінити словами "Служби безпеки України";

після слів "військової техніки" доповнити словами "крім випадків особливих ситуацій, що оголошуються відповідно до законодавства України".

13. В абзаці третьому підпункту 8 пункту 5 слова "(крім надр)" замінити словами "(крім лісів)".

14. В абзаці першому підпункту 9 пункту 5 слова "(крім надр)" замінити словами "(крім лісів)".

15. В абзаці третьому підпункту 9 пункту 5 слова "(крім надр)" замінити словами "(крім лісів)".

16. Абзац п'ятий підпункту 9 пункту 5 після слова "відходів" доповнити словами "(крім поводження з радіоактивними відходами)".

17. У підпункті 12 пункту 5 слова "(крім надр)" замінити словами "(крім лісів)".

18. Підпункт 14 пункту 5 після слова "України" доповнити словами "в межах своєї компетенції".

19. Підпункт 16 пункту 5 після слова "Інспекції" доповнити словами "після погодження їх з Головним державним інспектором України з охорони навколишнього природного середовища або особою, яка його заміщає".

20. У підпункті 18 пункту 5 слова "(крім надр)" замінити словами "(крім лісів)".

21. Підпункт 19 пункту 5 після слова "підготовки" доповнити словами "та перепідготовки".

22. Підпункт 20 пункту 5 після слів "Азовського морів" доповнити словами "у межах своєї компетенції".

23. Підпункт 1 пункту 6:

слова "автомобільними, повітряними, залізничними і плавучими транспортними засобами" замінити словами "крім випадків особливих ситуацій, що оголошуються відповідно до законодавства України";

слова "(крім надр)" замінити словами "(крім лісів)".

24. Підпункт 2 пункту 6:

після слова "використання" доповнити словом "відтворення";

слова "(крім надр)" замінити словами "(крім лісів)".

25. Підпункт 3 пункту 6 викласти в такій редакції:

"3) обмежувати та зупиняти (тимчасово) у встановленому порядку діяльність підприємств, установ, організацій та об'єктів, а також уносити до Мінприроди України відповідні подання щодо припинення діяльності, якщо вона провадиться з порушенням норм, правил і нормативів з охорони навколишнього природного середовища, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки".

26. Пункт 6 доповнити підпунктом 4 такого змісту:

"4) опломбовувати приміщення, устаткування та апаратуру підприємств, установ, організацій та об'єктів, стосовно яких було прийнято в установленому порядку рішення про обмеження чи зупинення (тимчасово) їх діяльності".

У зв'язку з цим підпункти 4 - 21 уважати відповідно підпунктами 5 - 22.

27. В абзаці першому підпункту 6 пункту 6 слова "(крім надр)" замінити словами "(крім лісів)".

28. В абзаці третьому підпункту 6 пункту 6:

слова "(крім надр)" замінити словами "(крім лісів)";

після слова "використання" абзац доповнити словами "відтворення та охорони".

29. Абзац четвертий підпункту 6 пункту 6 вилучити.

30. Підпункт 7 пункту 6:

після слова "використання" доповнити словами "відтворення та охорони";

абзац другий вилучити.

31. Підпункт 8 пункту 6 викласти в такій редакції:

"8) застосовувати у випадках, передбачених законодавством, економічні санкції до підприємств, установ та організацій за порушення вимог законодавства, подавати позови про відшкодування збитків і втрат, завданих унаслідок такого порушення".

32. Підпункт 9 пункту 6:

після слова "використання" доповнити словами "відтворення та охорони";

слова "(крім надр)" замінити словами "(крім лісів)".

33. Підпункт 10 пункту 6:

слова "(крім надр)" замінити словами "(крім лісів)";

після слів "та інших відходів" доповнити словами "(крім поводження з радіоактивними відходами)".

34. Підпункт 13 пункту 6:

після слова "використання" доповнити словами "відтворення та охорону";

слова "(крім надр)" замінити словами "(крім лісів)".

35. Підпункт 15 пункту 6 після слова "використання" доповнити словами "відтворення та охорону".

36. У підпункті 16 пункту 6 слова "навколишнього природного середовища" замінити словом "довкілля".

37. Підпункт 17 пункту 6 викласти в такій редакції:

"17) передавати відповідно до законодавства правоохоронним органам матеріали про виявлені правопорушення".

38. У підпункті 18 пункту 6:

після слова "використання" додати слово "відтворення";

слова "(крім надр)" замінити словами "(крім лісів)".

39. Підпункт 19 пункту 6 після слів "державний кордон" доповнити словом "України".

40. У підпункті 20 пункту 6 останнє речення доповнити словами "та Розмірів плати за надання послуг територіальними органами Міністерства екології та природних ресурсів України, затверджених спільним наказом Міністерства екології та природних ресурсів України і Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 15.03.2002 N 110/73, зареєстрованих у Мін'юсті України 01.04.2002 за N 323/6611".

41. Пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Діяльність Інспекції поширюється на:

1) територію від м. Генічеськ Херсонської області (включно) до державного кордону України з Російською Федерацією;

2) морські та портові пункти; морські причали (елінги) яхт-клубів; суднобудівні та судноремонтні підприємства; кораблі, судна, інші плавучі об'єкти та засоби, берегові об'єкти (у тому числі ті, що належать Військово-Морським Силам Збройних Сил України, Державній прикордонній службі України, Чорноморському флоту Російської Федерації); морські споруди; підприємства, господарська діяльність яких пов'язана з виловом та переробкою водних живих ресурсів (крім тих, що займаються лише переробкою водних живих ресурсів, без їх самостійного вилову);

3) внутрішні морські води, територіальне море, континентальний шельф України, виключну (морську) економічну зону України та на лимани, які мають зв'язок з морем у зоні діяльності Інспекції. Розподіл функцій на морському середовищі здійснюється на основі протоколу розмежування з Державною Азово-Чорноморською екологічною інспекцією і затверджується наказом Мінприроди України".

42. У підпункті 2 пункту 8:

слова "Держкомкордон, СБУ, МВС" замінити словами "Держприкордонслужби, Служби безпеки України, органів внутрішніх справ";

після слова "морем" підпункт доповнити такими словами: "у зоні діяльності Інспекції".

43. У пункті 10 слова "за поданням Головного державного інспектора України з охорони навколишнього природного середовища" вилучити.

44. У пункті 11:

слова "за поданням начальника Інспекції" вилучити;

доповнити абзацом третім такого змісту:

"Головний державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Азовського моря, його перший заступник та заступник приймають рішення про обмеження та зупинення (тимчасово) діяльності підприємств, установ, організацій та експлуатацію об'єктів, за винятком суб'єктів підприємницької діяльності (інвесторів), що провадять свою діяльність відповідно до законодавства про угоди щодо розподілу продукції, у разі порушення ними вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища та надають дозволи на відновлення їх діяльності (експлуатації) після усунення ними допущених порушень".

У зв'язку з цим абзац третій уважати відповідно абзацом четвертим.

45. У пункті 13:

слова "є спеціальним підрозділом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України і" вилучити;

після слова "підзвітна" доповнити словами "і підконтрольна";

доповнити абзацом другим такого змісту:

"Структуру та штатний розпис Інспекції затверджує Міністр охорони навколишнього природного середовища за поданням начальника Інспекції, погодженим з начальником Державної екологічної інспекції - Головним державним інспектором України з охорони навколишнього природного середовища".

46. Після пункту 13 додати пункт 14 такого змісту:

"14. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Інспекції, обговорення найважливіших напрямів її діяльності створюється колегія у складі начальника Інспекції (голова колегії) та заступників начальника за посадою, а також інших працівників.

До складу колегії можуть входити керівники відповідних підрозділів місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ, організацій державної геологічної та гідрометеорологічної служб, підприємств, установ, організацій у сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності, лісового та водного господарства, земельних ресурсів, представники органів прокуратури.

Склад колегії затверджує Міністр охорони навколишнього природного середовища України за поданням начальника Інспекції.

Рішення колегії впроваджуються в життя наказами Інспекції".

У зв'язку з цим пункти 14, 15, 16 уважати відповідно пунктами 15, 16, 17.

 

Начальник Державної екологічної
інспекції, Головний державний
інспектор України з охорони
навколишнього природного
середовища
 

 
 
 
 
М. Костров
 

Опрос