Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об условиях оплаты труда работников Секретариата Комитета по Государственной премии Украины в области архитектуры

Минтруда
Приказ от 14.04.2006 № 135
Утратил силу

Про умови оплати праці працівників Секретаріату Комітету із Державної премії України в галузі архітектури

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 14 квітня 2006 року N 135

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 квітня 2006 р. за N 459/12333

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства праці та соціальної політики України
від 4 червня 2007 року N 279
,
 від 25 лютого 2008 року N 78
,
 від 19 червня 2009 року N 229

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства соціальної політики України
 від 28 грудня 2016 року N 1629)

(З 1 грудня 2015 року підвищено в межах видатків на оплату праці, затверджених у кошторисах, за рахунок виплат, пов'язаних з індексацією, надбавок, доплат, премій на 25 відсотків посадові оклади, розміри яких затверджено цим наказом, згідно з наказом Міністерства соціальної політики України від 30 грудня 2015 року N 1264)

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 N 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити схему посадових окладів працівників Секретаріату Комітету із Державної премії України в галузі архітектури згідно з додатком.

Установити, що у разі, коли розміри посадових окладів працівників, зазначені у додатку, нижчі ніж визначений законом розмір мінімальної заробітної плати, посадові оклади установлюються на рівні відповідного розміру мінімальної заробітної плати.

(пункт 1 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 19.06.2009 р. N 229)

2. Надати право голові Комітету із Державної премії України в галузі архітектури в межах установленого фонду оплати праці та граничної чисельності працівників:

1) установлювати:

а) керівним працівникам і спеціалістам посадові оклади відповідно до затвердженої цим наказом схеми посадових окладів;

б) надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи керівним працівникам і спеціалістам в розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та вислуги років.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначена надбавка скасовується або зменшується;

в) спеціалістам (крім керівних працівників) - доплату:

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників таких самих категорій персоналу (у разі відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами, у частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку) - до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням для цього до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника;

за виконання обов'язків тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу - у розмірі різниці між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу (без урахування надбавок та доплати) і посадовим окладом працівника, який виконує обов'язки тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу, у разі, коли працівник, що виконує обов'язки тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу, не є його заступником;

2) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат у 2006 році в межах коштів, передбачених в кошторисі та економії коштів на оплату праці, а, починаючи з 1 січня 2007 року, - у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менше ніж 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці;

3) надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати.

3. Виплачувати працівникам:

1) надбавку за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - у розмірі 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу;

2) доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності - у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу;

3) надбавку за почесне звання "заслужений" - у розмірі 5 відсотків посадового окладу;

4) надбавку за вислугу років державним службовцям у відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг і залежно від стажу державної служби в таких розмірах: понад 3 роки - 10, понад 5 років - 15, понад 10 років - 20, понад 15 років - 25, понад 20 років - 30, понад 25 років - 40 відсотків.

(пункт 3 доповнено підпунктом 4 згідно з наказом Міністерства
 праці та соціальної політики України від 04.06.2007 р. N 279)

4. Преміювання, установлення надбавок і доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги заступнику голови Комітету із Державної премії України в галузі архітектури - керівнику Секретаріату здійснюється у порядку і розмірах, установлених цим наказом, у межах затверджених видатків на оплату праці. Рішення про зазначені виплати приймаються президією Комітету.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 30.04.2002 N 223 "Про умови оплати праці працівників Секретаріату Комітету із Державної премії України в галузі архітектури", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.06.2002 за N 497/6785 (із змінами).

6. Умови оплати праці, затверджені цим наказом, застосовуються з 1 січня 2006 року.

 

Міністр 

І. Сахань 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра фінансів
України
 

 
В. М. Матвійчук
 

 

СХЕМА
посадових окладів працівників Секретаріату Комітету із Державної премії України в галузі архітектури

 

Директор Департаменту з питань
державного регулювання
заробітної плати та умов праці
 

 
 
О. П. Товстенко
 

(додаток у редакції наказів Міністерства праці та
 соціальної політики України від 04.06.2007 р. N 279
,
 від 25.02.2008 р. N 78)

Опрос