Идет загрузка документа (38 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об упорядочении Условий оплаты труда работников Государственной инспекции по контролю качества лекарственных средств

Министерство здравоохранения
Приказ от 29.03.2006 № 184
Утратил силу

Про впорядкування Умов оплати праці працівників Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів

Наказ Міністерства охорони здоров'я України
від 29 березня 2006 року N 184

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 квітня 2006 р. за N 442/12316

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства охорони здоров'я України
 від 5 квітня 2007 року N 165
,
 від 11 квітня 2007 року N 176
,
 від 30 травня 2007 року N 285
,
 від 3 квітня 2008 року N 174
,
від 25 червня 2008 року N 338
,
 від 15 вересня 2008 року N 523
,
 від 17 грудня 2008 року N 757-А

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України
 від 22 серпня 2014 року N 600)

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами) та від 20.02.2006 N 172 "Про встановлення посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників органів державного контролю якості лікарських засобів, визначені на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (додаток 1).

(пункт 1.1 у редакції наказу Міністерства
 охорони здоров'я України від 11.04.2007 р. N 176)

1.2. Схеми тарифних розрядів посад керівних працівників, професіоналів та фахівців Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я України та державних інспекцій з контролю якості лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, у містах Києві та Севастополі (додатки 2, 3).

1.3. Схему тарифних розрядів посад службовців Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я України та державних інспекцій з контролю якості лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, у містах Києві та Севастополі (додаток 4).

2. Керівникам органів державного контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я України, в Автономній Республіці Крим, областях, у містах Києві та Севастополі:

2.1. Посадові оклади (тарифні ставки), які діяли у листопаді 2008 року, установлюються з 1 грудня 2008 року в такому порядку:

для працівників, у яких посадові оклади менші, ніж розмір мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у штатних розписах установлюються на рівні мінімальної заробітної плати;

для інших працівників посадові оклади не змінюються.

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

(пункт 2.1 у редакції наказів Міністерства
 охорони здоров'я України від 05.04.2007 р. N 165
,
 від 11.04.2007 р. N 176
,
 від 17.12.2008 р. N 757-А)

2.2. Урахувати, що у разі, коли в окремих працівників згідно з цим наказом зменшується розмір заробітної плати (без урахування премій), працівникам виплачується різниця між діючим та новим розміром заробітної плати.

3. Надати право керівникам органів державного контролю якості лікарських засобів у межах встановлених фондів оплати праці та граничної чисельності працівників:

3.1. Установлювати:

3.1.1. Заступникам керівників органів державного контролю якості лікарських засобів, заступникам керівників структурних підрозділів, посади яких не передбачені цим наказом, - посадові оклади на 5 - 15 відсотків, головним бухгалтерам - на 10 - 30 відсотків нижче посадового окладу відповідного керівника, визначеного за схемами тарифних розрядів.

3.1.2. Робітникам - умови оплати праці, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 N 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення", зареєстрованим у Мін'юсті України 17.10.2005 за N 1209/11489 (із змінами), для аналогічних категорій працівників у закладах охорони здоров'я.

3.1.3. Надбавки працівникам:

а) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР у розмірах: "заслужений" - 20 відсотків, "народний" - 40 відсотків посадового окладу. За наявності двох або більше звань надбавка встановлюється за одним (вищим) званням. Надбавки за почесні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням.

Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, закладу.

Документи, що засвідчують наявність почесного звання, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;

б) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу:

- за високі досягнення у праці;

- за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

- за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки зменшуються або скасовуються;

в) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу.

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом.

3.1.4. Доплати працівникам (за винятком керівників, заступників керівників, керівників підрозділів та їхніх заступників):

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

- за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

- за суміщення професій (посад);

- за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт;

б) за науковий ступінь доктора наук у граничному розмірі 25 відсотків, кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати). За наявності в працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем як за основною посадою, так і за сумісництвом.

Доплати за науковий ступінь встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем (медична, фармацевтична) збігається з наявним науковим ступенем.

Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, закладу.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством.

3.2. Здійснювати преміювання працівників у залежності від особистого внеску в загальні результати роботи підрозділу, закладу відповідно до положення про преміювання працівників.

Керівники за погодженням з профспілковими комітетами затверджують положення про преміювання працівників.

3.3. Надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

Конкретні розміри доплат, надбавок та інших виплат визначаються керівником закладу, установи за рахунок і в межах фонду заробітної плати та відображаються в розрахункових відомостях на виплату заробітної плати.

3.4. Преміювання керівників органів державного контролю якості лікарських засобів та їх заступників, встановлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.

4. Ці Умови застосовуються з 1 січня 2006 року.

5. Забезпечити перерахування і виплату заробітної плати працівникам органів державного контролю якості лікарських засобів відповідно до встановлених посадових окладів.

 

Міністр 

Ю. В. Поляченко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра
фінансів України 

 
В. М. Матвійчук
 

Заступник Міністра праці та
соціальної політики України
 

 
Н. І. Іванова
 

Голова Центрального комітету
профспілки працівників охорони
здоров'я України
 

 
 
Т. Л. Казаріна
 

 

Розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників органів державного контролю якості лікарських засобів, визначені на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

Примітки:  

1. Пункт 1 виключено

2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні. 

 

Заступник директора Департаменту
економіки і фінансів
 

 
М. Г. Вовк
 

(додаток 1 у редакції наказів Міністерства
 охорони здоров'я України від 05.04.2007 р. N 165
,
 від 11.04.2007 р. N 176
,
 від 30.05.2007 р. N 285
,
 від 03.04.2008 р. N 174
,
із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства
 охорони здоров'я України від 15.09.2008 р. N 523
,
 від 17.12.2008 р. N 757-А)

 

СХЕМА
Тарифних розрядів посад керівних працівників, професіоналів та фахівців Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я України

 

Директор Департаменту
економіки і фінансової політики
 

 
В. М. Майсюра
 

(додаток 2 у редакції наказу Міністерства
 охорони здоров'я України від 25.06.2008 р. N 338)

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних працівників, професіоналів та фахівців Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

Посада 

Тарифні розряди 

Начальник інспекції 

15 - 17 

Головний фахівець 

12 - 13 

Провідний фахівець 

11 

Фахівець першої категорії 

10 

Фахівець другої категорії 

 

Директор Департаменту економіки,
фінансів та майнових відносин
 

 
Л. І. Карамушка
 

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад службовців Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я України, державних інспекцій з контролю якості лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

Посада 

Тарифні розряди 

Завідувачі: канцелярії, друкарського бюро, копіювально-розмножувального бюро, експедиції 

Старші: касир, табельник, друкарка I категорії, оператор комп'ютерного набору I категорії 

Інші службовці: друкарка (II категорії), секретар-стенографістка, оператор комп'ютерного набору II категорії, експедитор 

 

Директор Департаменту економіки,
фінансів та майнових відносин
 

 
Л. І. Карамушка
 

Опрос