Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке аннулирования сертификатов субъектов оценочной деятельности - субъектов хозяйствования и их возобновления после аннулирования

Фонд государственного имущества
Положение, Приказ от 27.03.2006 № 513
редакция действует с 22.01.2016

Про затвердження Положення про порядок анулювання сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання та їх поновлення після анулювання

Наказ Фонду державного майна України
від 27 березня 2006 року N 513

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 квітня 2006 р. за N 417/12291

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Фонду державного майна України
від 13 грудня 2010 року N 1857
,
 від 23 квітня 2012 року N 554
(зміни, внесені наказом Фонду державного майна України від 23 квітня 2012 року N 554,
скасовано у зв'язку із скасуванням наказу Фонду державного майна України 
від 23 травня 2012 року N 554

згідно з наказом Фонду державного майна України від 14 червня 2012 року N 2952,
 враховуючи зміни, внесені 
наказом Фонду державного майна України
від 15 червня 2012 року N 2965
),
 від 10 червня 2013 року N 799
,
який скасовано згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року N 358
,
 від 1 жовтня 2015 року N 1465
,
від 9 грудня 2015 року N 1886

Відповідно до Закону України "Про Фонд державного майна України", Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року N 231 "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" НАКАЗУЮ:

(преамбула із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 10.06.2013 р. N 799
,
який скасовано згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.08.2014 р. N 358)

1. Затвердити Положення про порядок анулювання сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання та їх поновлення після анулювання (додається).

2. Департаменту оцінки майна та оціночної діяльності (В. Гайдук) забезпечити реєстрацію цього Положення в Міністерстві юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду О. Потімкова.

 

Голова Фонду 

В. Семенюк 

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва

 
 
А. Дашкевич

 

Положення
про порядок анулювання сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання та їх поновлення після анулювання

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено на виконання статті 20 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (далі - Закон) з метою встановлення порядку анулювання сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання (далі - сертифікати), а також процедури їх поновлення.

2. Підстави для анулювання сертифіката Фондом державного майна України (далі - Фонд) передбачені частиною першою статті 20 Закону.

3. Для анулювання сертифіката Фонд видає наказ, у якому зазначаються причини, на підставі яких було прийняте відповідне рішення. Накази про анулювання сертифікатів підлягають опублікуванню в додатку до Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію - газеті "Відомості приватизації", а також на офіційному веб-сайті Фонду в мережі Інтернет.

II. Анулювання сертифіката

1. За результатами рецензування звітів про оцінку майна, майнових прав (далі - оцінка майна), що здійснюється відповідно до вимог законодавства з оцінки майна та професійної оціночної діяльності, Фонд приймає одне з таких рішень:

попереджає суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання щодо недопущення у подальшому порушень нормативно-правових актів з оцінки майна та професійної оціночної діяльності у разі наявності одного звіту або більше звітів про оцінку майна, що класифікуються згідно з абзацом четвертим пункту 67 Національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року N 1440 (далі - Національний стандарт N 1);

(абзац другий пункту 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Фонду державного майна України від 09.12.2015 р. N 1886)

анулює сертифікат у разі наявності одного і більше звітів про оцінку майна, що класифікуються згідно з абзацом четвертим пункту 67 Національного стандарту N 1, за умови використання результатів такої оцінки замовником, або якщо один і більше звітів про оцінку майна класифікуються за абзацом п'ятим пункту 67 Національного стандарту N 1;

(абзац третій пункту 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Фонду державного майна України від 09.12.2015 р. N 1886)

звертається до Екзаменаційної комісії з пропозицією розглянути на її засіданні питання щодо позбавлення (анулювання) кваліфікаційних свідоцтв або інших кваліфікаційних документів оцінювача, який безпосередньо склав звіт про оцінку майна;

звертається до Екзаменаційної комісії з пропозицією розглянути на її засіданні питання про необхідність пройти підвищення кваліфікації оцінювачем за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають напрямам та спеціалізаціям звіту про оцінку майна, щодо якого були зауваження;

звертається до Екзаменаційної комісії з пропозицією розглянути на її засіданні питання про необхідність надати Екзаменаційній комісії для рецензування додатково декілька звітів про оцінку майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають напрямам та спеціалізаціям звіту про оцінку майна, щодо якого були зауваження.

2. Про зміни в штатному складі оцінювачів суб'єкта з часу дії сертифіката суб'єкти оціночної діяльності - суб'єкти господарювання зобов'язані інформувати Фонд в тижневий строк.

У разі якщо суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання протягом тижневого строку письмово (в довільній формі) не поінформував Фонд про зміни, що відбулися у штатному складі оцінювачів з часу дії сертифіката, його юридичному статусі, або стосовно іншої суттєвої інформації, відповідно до якої приймається рішення про видачу або анулювання сертифіката, Фонд видає відповідний наказ про анулювання сертифіката.

Якщо всі оцінювачі, що були заявлені в штатному складі суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання під час прийняття Фондом рішення про видачу йому сертифіката, звільнилися, така інформація є підставою для видання Фондом наказу про анулювання сертифіката за умови, що в штатному складі відсутні інші оцінювачі, що мають кваліфікаційні документи за тими самими напрямами оцінки майна і спеціалізаціями в межах цих напрямів, що зазначені у сертифікаті.

У разі якщо до Фонду надійшла інформація про звільнення одного оцінювача (за умови, що в штатному складі перебувають декілька оцінювачів), Фонд приймає рішення про анулювання сертифіката, якщо в штатному складі суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання не залишилося жодного оцінювача, що має кваліфікаційне свідоцтво або інший кваліфікаційний документ за напрямами (напрямом) оцінки майна та спеціалізаціями (спеціалізацією) у межах цих напрямів, які зазначені в сертифікаті.

Якщо дія кваліфікаційних свідоцтв або інших кваліфікаційних документів оцінювача, що перебуває в штатному складі суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання, зупинена, Фонд приймає рішення про анулювання сертифіката, якщо він був виданий за тими напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що й кваліфікаційні свідоцтва або інші кваліфікаційні документи оцінювача, дію яких зупинено.

3. У разі звернення до Фонду щодо порушення суб'єктом оціночної діяльності та/або оцінювачем обмежень щодо проведення оцінки майна, встановлених Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", Фонд розглядає зазначене питання. При цьому розглядається звіт про оцінку майна та інші документи, що підтверджують факт порушення суб'єктом оціночної діяльності та/або оцінювачами, що брали участь у складанні такого звіту, обмежень щодо проведення оцінки майна, передбачених Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

Зазначені звернення можуть надходити від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, саморегулівних організацій оцінювачів, їх об'єднань, інших заінтересованих осіб. Якщо факт такого порушення підтверджується, Фонд видає відповідний наказ про анулювання сертифіката.

4. У випадку набрання законної сили двома і більше судовими рішеннями, якими було задоволено позови до оцінювача (суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання), пов'язані з проведенням ними неякісної оцінки майна, Фонд видає наказ про анулювання сертифіката.

Якщо за рішенням суду щодо непрофесійної оцінки майна, проведеної оцінювачем, Екзаменаційна комісія прийняла рішення про позбавлення оцінювача кваліфікаційного свідоцтва або іншого кваліфікаційного документа, який був заявлений у штатному складі суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання, поновлення сертифіката можливе за умови одержання вищезазначеним оцінювачем нового кваліфікаційного свідоцтва або наявності в штатному складі суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання іншого оцінювача, який має відповідне кваліфікаційне свідоцтво.

5. У разі ліквідації суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання він письмово інформує про це Фонд. Отримана інформація є підставою для видання Фондом наказу про анулювання сертифіката.

У разі припинення (злиття, приєднання, поділу, перетворення) суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання за умови, що новий суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання відповідно до статті 104 Цивільного кодексу України є правонаступником попереднього, Фонд:

видає наказ про анулювання старого сертифіката (за умови відповідного звернення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання), а також видає новий сертифікат правонаступнику (у разі подання до Фонду повного пакета документів, передбаченого Положенням про видачу сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду від 14 березня 2002 року N 479, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 березня 2002 року за N 312/6600 (у редакції наказу Фонду від 24 березня 2015 року N 402));

видає наказ про те, що сертифікат, виданий попередньому суб'єкту оціночної діяльності - суб'єкту господарювання, є чинним для його правонаступника за тими самими напрямами оцінки майна і спеціалізаціями в межах цих напрямів (за умови відповідного звернення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання; надання нотаріально засвідченої копії статуту, у якому зазначається, що новий суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання є правонаступником попереднього; незмінного складу оцінювачів).

III. Поновлення сертифіката після його анулювання

Поновлення сертифіката після його анулювання у випадках, передбачених Законом, відбувається відповідно до Положення про видачу сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 14 березня 2002 року N 479, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2002 року за N 312/6600 (у редакції наказу Фонду від 24 березня 2015 року N 402).

 

Директор Департаменту оцінки
майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності

Н. Кравцова

(Положення із змінами, внесеними згідно з наказами
 Фонду державного майна України від 13.12.2010 р. N 1857
,
 від 23.04.2012 р. N 554
,
від 14.06.2012 р. N 2952
,
від 15.06.2012 р. N 2965
,
від 10.06.2013 р. N 799
,
 у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 01.10.2015 р. N 1465)

Опрос