Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об условиях оплаты труда работников Украинского центра оценки качества образования и региональных центров оценки качества образования

Минтруда
Приказ от 06.04.2006 № 109
Утратил силу

Про умови оплати праці працівників Українського центру оцінювання якості освіти та регіональних центрів оцінювання якості освіти

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 6 квітня 2006 року N 109

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 квітня 2006 р. за N 411/12285

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства праці та соціальної політики України
 від 29 травня 2007 року N 257
,
 від 30 березня 2009 року N 119

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства соціальної політики України
 від 22 січня 2016 року N 35)

На виконання пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 31.12.2005 N 1312 "Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти" та з метою встановлення умов оплати праці працівників Українського центру оцінювання якості освіти та регіональних центрів оцінювання якості освіти, які мають вперше в Україні запровадити незалежне зовнішнє оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх шкіл у поєднанні з вступними випробовуваннями до вищих навчальних закладів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити схеми посадових окладів керівних, педагогічних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників Українського центру оцінювання якості освіти (далі - Центр) та регіональних центрів оцінювання якості освіти (далі - регіональні центри) згідно з додатками 1 - 3 до наказу.

1.1. Затвердити схему оплати праці педагогічних, науково-педагогічних працівників, професіоналів, фахівців, залучених до організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти, згідно з додатком 4 до Наказу.

(пункт 1 доповнено підпунктом 1.1 згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 30.03.2009 р. N 119)

2. Надати право директору Центру в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі:

2.1. Установлювати:

а) працівникам - конкретні розміри посадових окладів відповідно до затверджених цим наказом схем посадових окладів;

б) посадові оклади заступників директора Центру, заступників директорів регіональних центрів, заступників керівників структурних підрозділів - на 5 - 15 відсотків, головного бухгалтера - на 10 - 30 відсотків, помічників директора - на 30 - 40 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами посадових окладів, затвердженими цим наказом;

в) надбавки працівникам:

у розмірі до 50 відсотків посадового (місячного) окладу за особливий характер роботи або за складність, напруженість у роботі.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються або зменшуються;

за почесні звання України "народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу.

Надбавка за почесне звання встановлюється працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням. За наявності двох або більше звань надбавка встановлюється за одним (вищим) званням;

за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10 відсотків; однієї східної, угро-фінської або африканської - 15 відсотків; двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

г) доплати працівникам:

у розмірі до 50 відсотків посадового (місячного) окладу:

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються директору Центру, директорам регіональних центрів, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів, їх заступникам;

за вчене звання:

професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу;

доцента, старшого наукового співробітника - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу.

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним вченим званням. За наявності у зазначених працівників двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;

за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності в працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність ученого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається директором Центру, регіонального центру.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;

ґ) водіям автотранспортних засобів:

надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям I класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час;

2.2. Надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення в розмірі до одного посадового (місячного) окладу;

2.3. Преміювати працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи згідно із затвердженим порядком і розмірами преміювання працівників, спрямовуючи на цю мету кошти фонду преміювання, створеного в розмірі тримісячного фонду оплати праці та економії фонду оплати праці.

Преміювання директора Центру, директорів регіональних центрів, їх заступників, установлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням органу вищого рівня в межах наявних коштів на оплату праці.

2.4. Установлювати посадовий оклад працівників на рівні відповідного розміру мінімальної заробітної плати в разі, коли розмір посадового окладу нижчий від визначеного законодавством розміру мінімальної заробітної плати.

(пункт 2 доповнено підпунктом 2.4 згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 29.05.2007 р. N 257)

3. Дозволити Українському центру оцінювання якості освіти та його регіональним центрам залучати до роботи професіоналів і фахівців шляхом укладення цивільно-правових угод.

4. Ці умови застосовуються з 1 квітня 2006 року.

 

Міністр 

І. Сахань 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра
фінансів України 

 
В. М. Матвійчук
 

Заступник Міністра
освіти і науки України 

 
В. О. Огнев'юк
 

 

СХЕМА
посадових окладів керівних, педагогічних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників Українського центру оцінювання якості освіти

 

Директор Департаменту з питань
державного регулювання заробітної
плати та умов праці

 
 
О. П. Товстенко

(додаток 1 у редакції наказу Міністерства праці та
 соціальної політики України від 30.03.2009 р. N 119)

 

СХЕМА
посадових окладів керівних, педагогічних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників регіональних центрів оцінювання якості освіти

 

Директор Департаменту з питань
державного регулювання заробітної
плати та умов праці

 
 
О. П. Товстенко

(додаток 2 у редакції наказу Міністерства праці та
 соціальної політики України від 30.03.2009 р. N 119)

 

СХЕМА
місячних окладів робітників Українського центру оцінювання якості освіти та регіональних центрів оцінювання якості освіти

 

Директор Департаменту з питань
державного регулювання заробітної
плати та умов праці

 
 
О. П. Товстенко

(додаток 3 у редакції наказу Міністерства праці та
 соціальної політики України від 30.03.2009 р. N 119)

 

СХЕМА
оплати праці педагогічних, науково-педагогічних працівників, професіоналів, фахівців, залучених до організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти

Примітка.

Кількість годин залежить від предмета тестування та фактично відпрацьованого часу.

____________
* Норми перевірки відкритої частини тестових завдань з розгорнутою відповіддю з предметів:

суспільно-гуманітарного та філологічного профілів - 3 роботи за годину;

природничо-математичного профілю - 4 роботи за годину.

** За 3-х зареєстрованих учасників тестування за годину.

 

Директор Департаменту з питань
державного регулювання заробітної
плати та умов праці

 
 
О. П. Товстенко

(наказ доповнено додатком 4 згідно з наказом Міністерства
 праці та соціальної політики України від 30.03.2009 р. N 119)

Опрос