Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной политики от 25.03.2002 N 169

Минтруда
Приказ от 20.03.2006 № 83
действует с 16.04.2006

Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики від 25.03.2002 N 169

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 20 березня 2006 року N 83

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 квітня 2006 р. за N 387/12261

Відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (із змінами) та Положення про Фонд соціального захисту інвалідів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2002 N 1434, НАКАЗУЮ:

Унести зміни до наказу Міністерства праці та соціальної політики від 25.03.2002 N 169 "Про затвердження Порядку видачі довідки про кількість працюючих інвалідів та загальну кількість працюючих на підприємстві та в організації громадської організації інвалідів", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19.04.2002 за N 378/6666 (із змінами), що додаються.

 

Міністр 

І. Сахань 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. В. Дашкевич
 

Перший заступник Голови
Федерації роботодавців України
 

 
В. Грищенко
 

 

Зміни
до наказу Міністерства праці та соціальної політики від 25.03.2002 N 169

1. У наказі:

у назві і пункті 1 наказу слова "про кількість працюючих інвалідів та загальну кількість працюючих на підприємстві та в організації громадської організації інвалідів" замінити словами "про чисельність працюючих інвалідів".

2. У Порядку, затвердженому зазначеним наказом:

2.1. У назві слова "про кількість працюючих інвалідів та загальну кількість працюючих на підприємстві та в організації громадської організації інвалідів" замінити словами "про чисельність працюючих інвалідів".

2.2. Пункти 1 і 2 викласти в такій редакції:

"1. Цей Порядок регулює видачу відділеннями Фонду соціального захисту інвалідів довідок про чисельність працюючих інвалідів (далі - довідка), які мають основне місце роботи в підприємстві, установі, організації, у тому числі підприємстві, організації громадської організації інвалідів, їх відокремлених підрозділах, а також у фізичної особи, яка використовує найману працю, виходячи з середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу обчислюється у встановленому порядку.

2. Підприємство, установа, організація, у тому числі підприємство, організація громадської організації інвалідів, їх відокремлені підрозділи, а також фізична особа, яка використовує найману працю (далі - юридична та фізична особи), для отримання довідки відповідно до свого місцезнаходження подає до відділення Фонду соціального захисту інвалідів (далі - відділення Фонду) такі документи:

- заяву;

- копію довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

- звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів за попередній рік;

- список працюючих інвалідів (додаток 1).

У разі, якщо юридичні та фізичні особи зареєстровані менше року, то звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів подається ними за весь період діяльності, але не менше ніж за один звітний квартал.

Відділення Фонду мають право здійснювати перевірки достовірності поданих юридичними та фізичними особами документів відповідно до частини восьмої статті 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (із змінами)".

2.3. У пункті 4 друге речення викласти в такій редакції:

"У разі відмови у видачі довідки юридичній та фізичній особі (не надані необхідні документи, документи не оформлені належним чином) дається обґрунтована відповідь".

2.4. У пунктах 5 і 6 слова "підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів" замінити словами "юридичним та фізичним особам".

2.5. Додатки 1 - 3 до Порядку викласти в редакції, що додаються.

 

Директор Департаменту
у справах інвалідів
 

 
І. Тарабукіна
 

 

Список працюючих інвалідів

за станом _________________________
(звітний період)

_____________________________________________________________________________________
для юридичної особи повне найменування (для фізичної особи прізвище, ім'я, по батькові)

N з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Номер довідки МСЕК 

Група інвалідності 

Термін, на який встановлена інвалідність 

Посада,
N та дата наказу про зарахування (звільнення) або укладення (розірвання) трудового договору
 

Місце проживання інваліда, телефон 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

  

  

  

  

  

  

  

"___" ____________ 20__ рік 

  

                     М. П. 

Керівник _________________________________________
                                                                (підпис, ініціали та прізвище) 

 

Директор Департаменту
у справах інвалідів
 

 
І. Тарабукіна
 

 

Журнал
реєстрації виданих довідок про чисельність працюючих інвалідів

N з/п 

Повне найменування юридичної особи
(для фізичної особи прізвище, ім'я, по батькові) 

Реєстраційне посвідчення 

Дата реєстрації поданих документів 

Дата видачі довідки 

Прізвище, ім'я, по батькові працівника відділення Фонду соціального захисту інвалідів, який підготував довідку 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

  

  

  

  

  

  

 

Директор Департаменту
у справах інвалідів
 

 
І. Тарабукіна
 

 

Довідка
про чисельність працюючих інвалідів

Кому подається ______________________________________________________________________
                                                                                            (назва та адреса одержувача) 

____________________________________________________________________________________
                       для юридичної особи повне найменування (для фізичної особи прізвище, ім'я, по батькові) 

____________________________________________________________________________________
                                                             (банківські реквізити юридичної (фізичної) особи) 

____________________________________________________________________________________
                                                              (повне найменування відокремленого підрозділу) 

____________________________________________________________________________________
                                                        (поштові реквізити, телефон відокремленого підрозділу) 

____________________________________________________________________________________
                                                              (банківські реквізити відокремленого підрозділу) 

Назва показника 

Код рядка 

Чисельність працюючих 

1 

2 

3 

Середньооблікова чисельність штатних працівників за попередній період (квартал, півріччя, три квартали, рік): 

  

  

у юридичної (фізичної) особи (осіб) 

01 

  

у відокремленому підрозділі (осіб) 

02 

  

у тому числі кількість інвалідів: 

  

  

у юридичної (фізичної) особи (осіб) 

03 

  

у відокремленому підрозділі (осіб) 

04 

  

"___" ____________ р.
     (дата видачі довідки) 

Керуючий
відділенням Фонду
соціального захисту інвалідів

_________________________

М. П.

 

Директор Департаменту
у справах інвалідів
 

 
І. Тарабукіна
 

Опрос