Идет загрузка документа (70 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об упорядочении структуры и Условий оплаты труда работников (невоеннослужащих) аппарата органов военного и государственного управления

Минобороны
Условия, Приказ от 30.03.2006 № 164
Утратил силу

Про упорядкування структури та Умов оплати праці працівників (невійськовослужбовців) апарату органів військового та державного управління

Наказ Міністра оборони України
від 30 березня 2006 року N 164

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
4 квітня 2006 р. за N 386/12260

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністра оборони України
 від 27 листопада 2006 року N 680
,
 від 11 червня 2007 року N 335
,
 від 27 травня 2008 року N 222
,
 від 19 лютого 2010 року N 66
,
 від 7 квітня 2011 року N 192
,
 від 20 травня 2011 року N 266
,
 
наказами Міністерства оборони України
від 9 квітня 2012 року N 217
,
 від 18 вересня 2012 року N 611
,
 від 16 вересня 2013 року N 623
,
 від 17 квітня 2014 року N 250
,
 від 20 серпня 2014 року N 555

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства оборони України
 від 15 березня 2017 року N 149)

З метою впорядкування структури та Умов оплати праці працівників (невійськовослужбовців) апарату органів військового та державного управління, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року N 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (із змінами), розпоряджень Кабінету Міністрів України від 29 травня 1995 року N 301-р (із змінами), від 18 травня 2005 року N 154-р "Про віднесення посад працівників Генерального штабу Збройних Сил до відповідних категорій посад державних службовців" та від 30 листопада 2005 року N 488-р "Про віднесення посад працівників Міноборони до відповідних категорій посад державних службовців" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Умови оплати праці працівників (невійськовослужбовців) апарату органів військового та державного управління, що додаються.

2. Начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України, директору Державного департаменту адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об'єктів і директору Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України організувати за встановленим порядком унесення змін до штатів органів військового та державного управління щодо вдосконалення їх структури з метою економії коштів, спрямованих на запровадження умов оплати праці їх працівників, та привести найменування посад працівників у відповідність з номенклатурою посад, визначених у додатку 1 до затверджених цим наказом Умов оплати праці працівників (невійськовослужбовців) апарату органів військового та державного управління.

3. Наказ Міністра оборони України від 28 лютого 2000 року N 55 "Про затвердження Умов оплати праці працівників (невійськовослужбовців) апарату органів військового управління та військових комісаріатів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 2 березня 2000 року за N 123/4344 (зі змінами), вважати таким, що втратив чинність.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту фінансів Міністерства оборони України.

5. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

 

Міністр оборони України 

А. С. Гриценко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Центральний комітет
Всеукраїнської профспілки
працівників Збройних Сил України
 

  

 

Умови оплати праці працівників (невійськовослужбовців) апарату органів військового та державного управління

1. Умови оплати праці працівників (невійськовослужбовців) апарату органів військового та державного управління (далі - Умови) застосовуються для оплати праці керівних працівників, спеціалістів і службовців апарату Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, апарату управлінь видів Збройних Сил України, оперативних командувань та інших прирівняних до них органів військового управління згідно з Переліком органів військового управління, прирівняних до управлінь видів Збройних Сил України, та Переліком органів управління, прирівняних до структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України, затвердженими наказом Міністра оборони України від 15 грудня 1998 року N 455, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 1998 року за N 832/3272 (зі змінами), територіальних і повітряних командувань, корпусів та військових комісаріатів (далі - апарат органів військового та державного управління) з 01 січня 2006 року, а для працівників, окремі умови оплати праці яких визначені указами Президента України, - з 01 квітня після визнання цих указів такими, що втратили чинність.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 11.06.2007 р. N 335
,
 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 17.04.2014 р. N 250)

2. Працівникам, зазначеним у пункті 1 Умов, установлюються посадові оклади відповідно до Схем посадових окладів керівних працівників, спеціалістів і службовців апарату органів військового та державного управління (додаток 1 до Умов), а також розміри надбавок до посадових окладів за ранги державних службовців (додаток 2 до Умов), за дипломатичні ранги (додаток 3 до Умов).

3. Надбавка за вислугу років виплачується:

керівним працівникам і спеціалістам - у розмірах, установлених частиною п'ятою статті 33 Закону України "Про державну службу". Порядок обчислення стажу державної служби затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 року N 283 "Про порядок обчислення стажу державної служби" (зі змінами);

службовцям - згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1993 року N 1049 "Про надбавки за вислугу років для працівників органів виконавчої влади та інших державних органів" (зі змінами).

(абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністра оборони України від 19.02.2010 р. N 66)

4. У межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах:

1) установлювати:

директорам департаментів, чисельність працівників яких становить 41 - 50 одиниць, - посадові оклади, підвищені на 5 відсотків посадового окладу, передбаченого Схемами посадових окладів керівних працівників, спеціалістів і службовців апарату органів військового та державного управління (далі - Схеми) (додаток 1 до пункту 2 Умов);

(підпункт 1 пункту 4 доповнено новим абзацом другим
 згідно з наказом Міністра оборони України від 07.04.2011 р. N 192)

директорам департаментів, чисельність працівників яких становить 51 - 70 одиниць, - посадові оклади, підвищені на 10 відсотків посадового окладу, передбаченого Схемами (додаток 1 до пункту 2 Умов);

(підпункт 1 пункту 4 доповнено новим абзацом третім
 згідно з наказом Міністра оборони України від 07.04.2011 р. N 192)

директорам департаментів, чисельність працівників яких перевищує 70 одиниць, - посадові оклади, підвищені на 20 відсотків посадового окладу, передбаченого Схемами (додаток 1 до пункту 2 Умов);

(підпункт 1 пункту 4 доповнено новим абзацом четвертим
 згідно з наказом Міністра оборони України від 07.04.2011 р. N 192)

начальнику управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи Міністра оборони України (патронатна служба) - посадовий оклад на рівні посадового окладу директора департаменту з чисельністю працівників понад 70 одиниць з урахуванням підвищення посадового окладу на 20 відсотків;

(підпункт 1 пункту 4 доповнено новим абзацом п'ятим
 згідно з наказом Міністра оборони України від 07.04.2011 р. N 192)

помічникам Міністра - посадові оклади на рівні посадового окладу директора департаменту, чисельність працівників яких становить 41 - 50 одиниць, з урахуванням підвищення на 5 відсотків;

(підпункт 1 пункту 4 доповнено новим абзацом шостим
 згідно з наказом Міністра оборони України від 07.04.2011 р. N 192,
 у зв'язку з цим абзаци другий - дев'ятий
 вважати відповідно абзацами сьомим - п'ятнадцятим)

посадові оклади заступникам керівників, заступникам керівників структурних підрозділів, посади яких не передбачені цими Умовами, на 3 - 7 відсотків нижче передбаченого схемою посадового окладу відповідного керівника;

надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи:

керівникам структурних підрозділів, їх заступникам, спеціалістам - у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця (дипломатичний ранг) та вислугу років, а керівним працівникам і спеціалістам департаментів, управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, які безпосередньо займаються розробленням проектів нормативно-правових актів, проводять експертизу проектів таких актів (якщо положеннями про підрозділи передбачено виконання такої роботи) - у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця (дипломатичний ранг) та вислугу років;

(абзац дев'ятий підпункту 1 пункту 4 у редакції
 наказу Міністра оборони України від 11.06.2007 р. N 335)

службовцям - у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років;

(абзац десятий підпункту 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністра оборони України від 27.11.2006 р. N 680)

посадові оклади працівникам, посади яких не передбачені цими Умовами, на рівні посадових окладів відповідних категорій спеціалістів та службовців.

(підпункт 1 пункту 4 доповнено абзацом одинадцятим згідно з
 наказом Міністра оборони України від 27.11.2006 р. N 680)

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни ця надбавка скасовується або розмір її зменшується;

доплати спеціалістам і службовцям (крім заступників керівників органів військового управління, керівників структурних підрозділів та їх заступників):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників цих самих категорій персоналу (у разі відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами, у частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку) - до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням на цю мету до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника;

за виконання обов'язків тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу - у розмірі різниці між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу (без урахування надбавок та доплат) і посадовим окладом працівника, який виконує обов'язки тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу, за умови, що працівник, який виконує обов'язки тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу, не є його заступником;

2) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до державних, професійних свят та ювілейних дат у 2006 році в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі відповідного органу, та економії коштів на оплату праці, а починаючи з 1 січня 2007 року, - у межах фонду преміювання, утвореного в розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.

Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання, що діє у відповідному органі;

3) надавати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

(підпункт 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністра оборони України від 27.11.2006 р. N 680)

5. Працівникам органів, зазначених у пункті 1 Умов, виплачується:

надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - у розмірі 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу;

доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності - у розмірі 5 і 10 відсотків посадового окладу відповідно;

надбавка за почесне звання "заслужений" - у розмірі 5 відсотків посадового окладу.

Доплата за науковий ступінь та надбавка за почесне звання виплачуються працівникам, якщо їх діяльність збігається за профілем з науковим ступенем або почесним званням.

(пункт 5 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом
 Міністра оборони України від 27.11.2006 р. N 680)

6. Розміри посадових окладів заступникам керівників, заступникам керівників структурних підрозділів, а також надбавок і доплат цим та іншим керівним працівникам, спеціалістам і службовцям установлюються в межах, затверджених установленим порядком фондів оплати праці наказами посадових осіб, яким надано право видання наказів щодо прийняття на роботу.

Пропозиції з цього питання щодо підпорядкованих працівників подаються керівниками структурних підрозділів до відповідного кадрового органу військового та державного управління за погодженням з фінансовим органом.

7. Преміювання керівників органів військового та державного управління, їх заступників, установлення їм надбавок, надання матеріальної допомоги здійснюється в порядку та в розмірах, визначених Умовами в межах затверджених видатків на оплату праці. Рішення щодо зазначених виплат приймається органом вищого рівня.

8. У разі зменшення розміру заробітної плати (без премій) окремих працівників згідно з Умовами та у зв'язку з визнанням такими, що втратили чинність, актів Кабінету Міністрів України та указів Президента України та працівників, прирівняних згідно з нормативно-правовими актами, що втрачають чинність, за умовами оплати праці до працівників державних органів або яким передбачено збереження умов оплати праці за попередньою посадою, на час роботи на займаній посаді їм здійснюється виплата різниці в розмірах заробітної плати (без премій), визначеної за умовами оплати праці, згідно з нормативно-правовими актами, що втратили чинність, та заробітної плати, встановленої за новими умовами оплати праці.

9. Грошова винагорода за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов'язків видається державним службовцям у порядку і розмірах, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року N 212 "Про затвердження Порядку видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов'язків" (зі змінами).

10. Витрати, пов'язані із запровадженням Умов, здійснюються в межах затвердженого фонду оплати праці.

 

Директор Департаменту фінансів
Міністерства оборони України
 

 
І. Ю. Марко
 

 

СХЕМИ
посадових окладів керівних працівників, спеціалістів і службовців апарату органів військового та державного управління

Таблиця 1

СХЕМА
 посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату Міністерства оборони України, інших прирівняних до нього органів управління та Генерального штабу Збройних Сил України

Посада 

Посадовий оклад, гривень 

Директор департаменту, головний інспектор 

3321 

Начальник головного управління, самостійного управління, управління, перший заступник головного інспектора - головний військовий інспектор 

2948 

Начальник самостійного відділу, головний інспектор видів Збройних Сил України, головний інспектор ресурсного забезпечення, озброєння та військової техніки 

2793 

Дипломатичний радник 

2793 

Начальник відділу у складі: департаменту, самостійного управління, управління; помічник Міністра, старший інспектор 

2482 

Інспектор 

2327 

Завідувач самостійного сектору, помічник першого заступника Міністра 

2172 

Помічник заступника Міністра 

2095 

Завідувач сектору у складі: департаменту, самостійного управління, управління, самостійного відділу 

2095 

Начальник групи у складі: головного управління, самостійного управління, управління, самостійного відділу Генерального штабу Збройних Сил України

2095

Головний спеціаліст, консультант, радник Міністра 

1785 

Провідний спеціаліст 

1396 

Спеціаліст I категорії 

1241 

Спеціаліст II категорії 

1102 

Спеціаліст 

1009 

Посади: помічник Міністра, консультант, радник Міністра - належать до посад патронатної служби.

Посади: головний інспектор, перший заступник головного інспектора - головний військовий інспектор, головний інспектор видів Збройних Сил України, головний інспектор ресурсного забезпечення, озброєння та військової техніки - передбачені для Головної інспекції Міністерства оборони України; старший інспектор, інспектор - передбачені для Головної інспекції Міністерства оборони України, Департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міністерства оборони України та Управління регулювання діяльності державної авіації України і Управління з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України.

Таблиця 2

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Державного департаменту адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об'єктів і Державного департаменту надлишкового майна та земель

Таблицю 2 виключено

Таблиця 2

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату органів військового управління видів Збройних Сил України, оперативних командувань та інших, прирівняних до них органів військового управління

Таблиця 3

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату територіальних управлінь, повітряних командувань і корпусів

Таблиця 4

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів військових комісаріатів

Посада 

Посадовий оклад, гривень 

військовий комісаріат Автономної Республіки Крим, обласні позарозрядні, Київський та Севастопольський міські військові комісаріати 

обласні військові комісаріати 1-го та 2-го розрядів 

обласні військові комісаріати 3-го та 4-го розрядів, міські та районні військові комісаріати (позарозрядні) 

міські та районні військові комісаріати 1 - 4-го розрядів 

Начальник відділу 

1451 

1436 

1420 

1083 

Начальник відділення, групи, частини та іншого структурного підрозділу, старший помічник військового комісара 

1151 

1083 

1057 

931 

Старший помічник начальника відділу (відділення, групи), помічник військового комісара, головний спеціаліст 

1050 

1015 

982 

880 

Помічник начальника відділу (відділення, групи), провідний спеціаліст 

914 

880 

847 

812 

Спеціаліст I категорії 

812 

812 

779 

744 

Спеціаліст II категорії 

744 

737 

737 

711 

Спеціаліст 

693 

677 

677 

677 

Посади старшого помічника військового комісара та помічника військового комісара можуть передбачатися у військовому комісаріаті Автономної Республіки Крим, обласних військових комісаріатах та в Київському і Севастопольському міських військових комісаріатах.

Таблиця 5

СХЕМА
посадових окладів службовців апарату органів військового та державного управління

Посада 

Посадовий оклад, гривень 

апарат органів військового та державного управління (крім міських та районних військових комісаріатів 1 - 4-го розрядів) 

міські та районні військові комісаріати 1 - 4-го розрядів 

Відповідальний черговий 

880 

711 

Завідувач: архіву, протокольної частини, підрозділу з обліку і доставки документів, бібліотеки 

847 

779 

Старший: інспектор, статистик; завідувач: друкарського бюро, копіювально-розмножувального бюро 

812 

711 

Завідувач: експедиції, господарства, складу; касир, інспектор, статистик, бібліотекар, підбирач довідкового та інформаційного матеріалу 

677 

677 

Секретар керівника, комендант, диспетчер 

677 

677 

Стенографістка I категорії, оператор комп'ютерного набору, оператор копіювальних та розмножувальних машин 

711 

711 

Стенографістка II категорії, секретар-стенографістка, друкарка I категорії, друкарка диктофонної групи 

677 

677 

Друкарка II категорії, секретар-друкарка 

642 

642 

Діловод, архіваріус, експедитор 

609 

609 

 

Заступник Міністра
оборони України
 

 
І. Л. Монтрезор
 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 27.11.2006 р. N 680,
 у редакції наказів Міністра оборони України
 від 11.06.2007 р. N 335
,
 від 27.05.2008 р. N 222,
 із змінами, внесеними згідно з
наказами
 Міністра оборони України від 19.02.2010 р. N 66,
 від 07.04.2011 р. N 192
,
 від 20.05.2011 р. N 266
,
 
наказами Міністерства оборони
 України від 09.04.2012 р. N 217
,
 від 18.09.2012 р. N 611
,
 від 16.09.2013 р. N 623
,
 від 17.04.2014 р. N 250
,
 від 20.08.2014 р. N 555)

 

Розмір
надбавок до посадових окладів за ранги державних службовців

Ранг державного службовця 

Розмір надбавки, гривень 

1 ранг 

160 

2 ранг 

150 

3 ранг 

145 

4 ранг 

140 

5 ранг 

130 

6 ранг 

120 

7 ранг 

110 

8 ранг 

100 

9 ранг 

90 

10 ранг 

80 

11 ранг 

70 

12 ранг 

60 

13 ранг 

55 

14 ранг 

50 

15 ранг 

45 

 

Директор Департаменту фінансів
Міністерства оборони України
 

 
І. Ю. Марко
 

 

Розмір
надбавок до посадових окладів за дипломатичні ранги України

Дипломатичний ранг 

Розмір надбавки, гривень 

Надзвичайний і Повноважний Посол 

160 

Надзвичайний і Повноважний Посланник першого класу 

150 

Надзвичайний і Повноважний Посланник другого класу 

145 

Радник першого класу 

140 

Радник другого класу 

130 

Перший секретар першого класу 

120 

Перший секретар другого класу 

110 

Другий секретар першого класу 

100 

Другий секретар другого класу 

90 

Третій секретар 

80 

Аташе 

70 

 

Директор Департаменту фінансів
Міністерства оборони України
 

 
І. Ю. Марко
 

Опрос