Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства транспорта Украины от 02.08.2004 N 686

Министерство транспорта и связи
Приказ от 24.03.2006 № 265
Утратил силу

Про внесення змін до наказу Міністерства транспорту України від 02.08.2004 N 686

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України
від 24 березня 2006 року N 265

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
4 квітня 2006 р. за N 384/12258

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства транспорту України
 від 2 серпня 2004 року N 686

згідно з наказом Міністерства інфраструктури України
 від 18 жовтня 2013 року N 811)

Відповідно до статті 51 Кодексу торговельного мореплавства України та з метою удосконалення порядку заповнення документів моряків НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства транспорту України від 02.08.2004 N 686 "Про затвердження зразків документів осіб командного складу та суднової команди морських суден", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.08.2004 за N 979/9578, такі зміни:

1.1. Абзац сьомий пункту 1 наказу після слів "свідоцтва для інших осіб суднової команди" доповнити словами "та осіб командного складу, для яких не передбачено присвоєння звань";

1.2. Додатки 11 та 12 до наказу викласти у редакції, що додається.

2. Державному департаменту морського і річкового транспорту (Кушніренко А. В.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків (Тихонов І. В.) проінформувати про зазначені доповнення усіх зацікавлених.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра П. Рябікіна.

 

Міністр 

В. Бондар 

 

Зразок

 
 
УКРАЇНА 

  

 
 
UKRAINE 

СВІДОЦТВО

N ____________

Уряд України засвідчує, що ______________________________________________________________,
дата народження __________________, як встановлено, має належну кваліфікацію відповідно до національних вимог.
Власник цього свідоцтва може працювати на посаді або посадах: ______________________________
______________________________________________________________________________________
як встановлено вимогами Адміністрації щодо безпечного комплектування суден екіпажами, і здатний виконувати функції з урахуванням будь-яких обмежень до дати закінчення терміну дії, що зазначено у підтвердженні цього свідоцтва.

                                        Свідоцтво видане __________________________________________________
                                        Посада, прізвище та підпис уповноваженої особи ________________________
                                        __________________________________________________________________
     Фото     М. П.          Підпис власника свідоцтва ___________________________________________
                                        Оригінал цього свідоцтва повинен бути на судні, доки його власник працює
                                        на цьому судні.
                                        Свідоцтво без підтвердження не дає права для займання посади на судні.  

 

 
 
УКРАЇНА 

  

 
 
UKRAINE 

CERTIFICATE

N _____________

The Government of Ukraine certifies that _______________________________________________________
date of birth ___________________ has been found duly qualified in accordance with the national requirements.

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacities: _______________________
______________________________________________________________________________________
specified in the applicable safe manning requirements of the Administration to perform the functions specified, subject to any limitations, until the date of expire of the validity, indicated in the endorsement.
Certificate issued on ______________________________________________
Capacity, name and signature of duly authorized official ____________________               Official
______________________________________________________________                 Seal
Signature of the holder of the Certificate________________________________
The original of this Certificate must be kept available while serving on a ship.
Not valid without endorsement for serve capacity on the vessel. 

 

Зразок

 
 
УКРАЇНА 

  

 
 
UKRAINE 

ПІДТВЕРДЖЕННЯ

Уряд України засвідчує, що свідоцтво N ____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
було видане гр. ________________________________________________________________________,
дата народження ___________, який пройшов схвалені курси підготовки та підвищення кваліфікації в
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
і, як установлено, має належну кваліфікацію відповідно до національних вимог і здатний виконувати нижчеперелічені функції, що позначені символом "ТАК", з урахуванням будь-яких зазначених обмежень до __________________

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Власник цього свідоцтва може працювати на посаді або посадах:

Посада 

Обмеження (якщо є) 

  

  


                                            Підтвердження N ________________________________________________,
                                            видане _________________________________________________________
                                            Посада, прізвище та підпис уповноваженої особи ______________________
     Фото    М. П.                ________________________________________________________________
                                            Підпис власника свідоцтва _________________________________________
                                            Оригінал цього підтвердження повинен бути на судні, доки його власник
                                            працює на цьому судні. 

 

 
 
УКРАЇНА 

  

 
 
UKRAINE 

ENDORSEMENT

The Government of Ukraine certifies, that the Certificate N _________________________________________
of ____________________________________________________________________________________
has been issued to ________________________________________________________________________
date of birth ________________ who have completed approved training, refresher and updating courses in
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
and has been found duly qualified in accordance with the national requirements, and duly competent to perform following marked "YES" functions, subject to any limitations indicated, until _________________

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


The lawful holder of this Certificate may serve in the following capacity or capacities:

Capacity 

Limitations (if any) 

  

  


Endorsement N __________________________________________________
Issued on _______________________________________________________
Capacity, name and signature of duly authorized official _____________________              Official
_______________________________________________________________                Seal
Signature of the holder of the Certificate_________________________________

The original of this endorsement must be kept available while serving on a ship. 

____________

Опрос