Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Порядок проведения квалификационного экзамена для допуска к нотариальной деятельности

Минюст
Порядок, Приказ от 03.04.2006 № 34/5
Утратил силу

Порядок
проведення кваліфікаційного іспиту для допуску до нотаріальної діяльності

Порядок втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 7 грудня 2006 року N 89/5)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до пункту 3 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.94 N 114 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.2006 N 281), з метою визначення рівня професійної підготовки осіб, які мають намір провадити нотаріальну діяльність.

1.2. Кваліфікаційний іспит проводиться кваліфікаційною комісією, утвореною при Головному управлінні юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласному, Київському та Севастопольському міських управліннях юстиції (далі - кваліфікаційна комісія), двічі на рік.

1.3. Кваліфікаційний іспит проводиться поетапно:

оголошення кваліфікаційного іспиту;

підготовка проведення кваліфікаційного іспиту;

складання кваліфікаційного іспиту.

2. ОГОЛОШЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ

2.1. Повідомлення про оголошення кваліфікаційного іспиту має бути розміщене на web-сторінці Міністерства юстиції не пізніше як за один місяць до дати його проведення. Повідомлення також може бути опубліковано додатково в місцевих засобах масової інформації.

2.2. Повідомлення про оголошення кваліфікаційного іспиту повинно включати:

дату, час та місце проведення кваліфікаційного іспиту;

перелік осіб, допущених до складання кваліфікаційного іспиту.

У повідомленні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству України.

3. ПІДГОТОВКА ПРОВЕДЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ

3.1. Підготовка проведення кваліфікаційного іспиту здійснюється кваліфікаційною комісією.

3.2. До початку проведення кваліфікаційного іспиту особа, допущена до його складання, проходить реєстрацію, для чого подає секретарю кваліфікаційної комісії обласного управління юстиції, у якому проходить іспит, документ, що встановлює її особу.

Реєстрація осіб, допущених до складання кваліфікаційного іспиту, закінчується за 15 хвилин до початку іспиту.

3.3. Секретар кваліфікаційної комісії інформує осіб, які складатимуть кваліфікаційний іспит, щодо процедури і тривалості складання іспиту. Інформація про умови складання іспиту має бути достатньою і зрозумілою для осіб, допущених до його складання.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ

4.1. Кваліфікаційний іспит складається з двох етапів:

тестування та розв'язання казусних завдань;

співбесіда.

4.2. Об'єктивність проведення кваліфікаційного іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість тестування та розв'язання казусних завдань, зміст та кількість питань тестів, підрахунок результатів тощо) та єдиними критеріями оцінки.

4.3. Під час проведення тестування, розв'язання казусних завдань та співбесіди перевіряються знання положень актів законодавства України з урахуванням специфіки нотаріальної діяльності.

4.4. Тестування та розв'язання казусних завдань проводиться одночасно для всіх осіб, які допущені до складання кваліфікаційного іспиту.

У разі великої кількості осіб, допущених до складання кваліфікаційного іспиту, тестування та розв'язання казусних завдань проводиться поетапно.

Для проведення поетапного тестування та розв'язання казусних завдань кваліфікаційною комісією з осіб, допущених до його складання, формуються групи та визначається час тестування і розв'язання казусних завдань для кожної з них.

4.5. Приміщення для проведення кваліфікаційного іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, унеможливлювати спілкування осіб, допущених до складання кваліфікаційного іспиту, та забезпечувати індивідуальну підготовку відповідей.

Особи, допущені до складання кваліфікаційного іспиту, не можуть самостійно залишати приміщення, у якому проходить кваліфікаційний іспит, до його закінчення.

4.6. Тестування та розв'язання казусних завдань проводиться письмово державною мовою за білетами.

4.7. Перелік питань та казусів розробляється Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату.

Питання та казуси, що ґрунтуються на правових нормах, які втратили чинність, замінюються.

4.8. Білети та аркуші для відповідей на них пропонуються представником Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату особам, допущеним до складання кваліфікаційного іспиту, на їх вибір, у заклеєних конвертах, які відразу ним саме відкриваються у присутності членів кваліфікаційної комісії.

4.9. Аркуші для підготовки відповідей кодуються, для чого на них проставляються цифровий або інший умовний код та номер білета.

4.10. Під час підготовки відповідей на білети мають бути присутні не менше трьох членів кваліфікаційної комісії.

4.11. Загальний час проведення кваліфікаційного іспиту становить не менше трьох годин з обов'язковою перервою після закінчення першого етапу іспиту при умові повернення білета та відповіді на нього членам кваліфікаційної комісії.

4.12. На підготовку відповідей на тести та розв'язання казусних завдань відводиться не менше двох годин.

4.13. Для оцінювання відповідей на тести та казусні завдання використовується стобальна система.

Відсоток бала правильної відповіді на кожний тест та казусне завдання білета визначається Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату в залежності від їх складності.

4.14. У білеті навпроти кожного тесту та казусного завдання зазначається відсоток бала за правильну відповідь на нього.

4.15. Під час проведення тестування та розв'язання казусних завдань забороняється використовувати акти законодавства України, підручники, навчальні посібники та інші джерела інформації. При користуванні під час тестування та розв'язання казусних завдань сторонніми джерелами інформації (у тому числі підказуванням) особа, допущена до складання кваліфікаційного іспиту, усувається від участі в ньому. При перевірці відповіді у цьому разі виставляється незадовільна оцінка ("0 %" балів) незалежно від обсягу і змісту написаного.

4.16. Після закінчення часу, відведеного для тестування та розв'язання казусних завдань, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання.

4.17. Після оцінювання відповіді робота особи, допущеної до складання кваліфікаційного іспиту, розкодовується й оцінка заноситься до протоколу засідання кваліфікаційної комісії.

4.18. Особи, які отримали за наслідками написання відповіді на білет оцінку менше ніж 75 % балів, до співбесіди не допускаються.

4.19. При проведенні співбесіди кваліфікаційною комісією враховується висновок керівника стажування про проходження стажування.

4.20. Рішення про можливість допуску особи до нотаріальної діяльності приймається більшістю присутніх на засіданні кваліфікаційної комісії її членів.

4.21. Особи, які не склали кваліфікаційного іспиту, допускаються до його повторного складання не раніш як через один рік.

4.22. Рішення кваліфікаційної комісії може бути оскаржено у Вищій кваліфікаційній комісії нотаріату в місячний строк з дня вручення його копії заінтересованій особі.

 

Директор Департаменту
нотаріату та реєстрації
адвокатських об'єднань
 

 
 
Н. В. Круковес
 

Опрос