Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о порядке применения к субъектам внешнеэкономической деятельности Украины и иностранным субъектам хозяйственной деятельности специальных санкций, предусмотренных статьей 37 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности"

Министерство экономики Украины (3)
Приказ от 15.03.2006 № 95
действует с 20.04.2006

Про затвердження Змін до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"

Наказ Міністерства економіки України
від 15 березня 2006 року N 95

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 квітня 2006 р. за N 369/12243

У зв'язку з прийняттям Закону України від 22.12.2005 N 3268-IV "Про внесення змін до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 52, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2000 за N 260/4481, що додаються.

2. Зміни, що вносяться до Положення, набирають чинності з дня набрання чинності Законом України від 22.12.2005 N 3268-IV "Про внесення змін до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність".

3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю:

разом з юридичним департаментом подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установлений законодавством термін;

разом з адміністративним департаментом після державної реєстрації цього наказу довести його до відома заінтересованих державних органів.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економіки України Березного А. В.

 

Міністр економіки України 

А. Яценюк 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. В. Дашкевич
 

 

ЗМІНИ
до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"

1. У тексті Положення слова "призупинення дії" замінити словами "тимчасового зупинення дії".

2. Пункт 1.1 викласти в такій редакції:

"1.1. Спеціальні санкції - індивідуальний режим ліцензування або тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - застосовуються Міністерством економіки України до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за поданням органів державної податкової та контрольно-ревізійної служб, митних, правоохоронних органів, органів Антимонопольного комітету України, спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг та Національного банку України або за рішенням суду".

3. У пункті 1.2 слова "пов'язаного з їх зовнішньоекономічною діяльністю" замінити словами "що встановлює певні заборони, обмеження або порядок здійснення зовнішньоекономічних операцій".

4. Пункт 1.3 викласти в такій редакції:

"1.3. Санкції можуть бути застосовані до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності протягом трьох років з дня виявлення порушення законодавства".

5. Пункт 1.4 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Оскарження застосування санкцій у судовому порядку до винесення судом відповідного рішення по суті справи не зупиняє їх дію".

6. Після пункту 2.2 доповнити новим пунктом 2.3 такого змісту:

"2.3. Індивідуальний режим ліцензування діє до моменту усунення порушень законодавства України або застосування практичних заходів, що гарантують виконання Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та/або пов'язаних з ним законів України, і скасовується Міністерством економіки України".

7. Пункт 3.2 викласти в такій редакції:

"3.2. Тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності діє до моменту усунення порушень законодавства України або застосування практичних заходів, що гарантують виконання Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та/або пов'язаних з ним законів України, але не більше трьох місяців з дати винесення відповідного рішення Міністерством економіки України. Після тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності переводяться Міністерством економіки України на індивідуальний режим ліцензування.

Подовження дії тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності здійснюється виключно за рішенням суду".

8. Пункт 4.1 після слів "Антимонопольного комітету України" доповнити словами "спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг".

9. У пункті 4.2:

абзац другий викласти в такій редакції:

"найменування та реквізити суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності (для іноземних суб'єктів господарювання мовою країни їхнього місцезнаходження), найменування та реквізити контрагента, при виконанні контракту з яким порушено законодавство";

абзац третій викласти в такій редакції:

"відомості про зміст порушення з посиланням на конкретні положення законодавства України, іншу доцільну інформацію";

в абзаці четвертому слово "може" замінити словом "повинна".

10. У пункті 4.3:

слово "достовірність" замінити словом "недостовірність";

слова "чинним законодавством України" замінити словом "законом".

11. Після пункту 4.8 доповнити новим пунктом 4.9 такого змісту:

"4.9. При застосуванні тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності відділ контролю за зовнішньоекономічною діяльністю за 40 днів до закінчення терміну його дії надсилає до ініціатора подання застосування такої санкції запит щодо доцільності подовження дії тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності.

На підставі отриманих матеріалів (у разі, якщо допущені порушення законодавства України не усунуто й виникає доцільність подовження дії тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності) відділ контролю за зовнішньоекономічною діяльністю разом із відділом правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності та/або відділом правового захисту інтересів Міністерства в судових та інших органах готують відповідну позовну заяву до суду.

З метою забезпечення позову Міністерство економіки України може робити клопотання щодо подовження дії тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на період розгляду справи.

У разі, якщо судом дане клопотання буде незадоволено, а також якщо інформація на запит Міністерства економіки України щодо доцільності подовження дії тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності від ініціатора подання застосування санкції не надійде в термін за 10 днів до закінчення його дії або надійде з пропозицією щодо недоцільності подовження дії тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності, Міністерством економіки України видається наказ про зміну виду спеціальних санкцій, яким скасовується дія тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності та одночасно застосовується індивідуальний режим ліцензування.

При цьому термін дії тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності не повинен перевищувати трьох місяців з дати винесення Міністерством економіки України відповідного рішення про його застосування".

У зв'язку з цим пункти 4.9 - 4.16 уважати відповідно пунктами 4.10 - 4.17.

12. Пункт 4.11 викласти в такій редакції:

"4.11. З метою інформування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності інформація щодо застосування (скасування, зміни виду, тимчасового зупинення дії) санкцій до українських суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності розміщується на офіційному ВЕБ-сайті Міністерства економіки України за адресою: http//www.me.gov.ua в мережі інтернет".

13. Після пункту 4.12 доповнити новим пунктом 4.13 такого змісту:

"4.13. Якщо суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності або іноземними суб'єктами господарської діяльності, до яких застосовано санкції, усунуто допущені порушення законодавства України або вжито практичні заходи, що гарантують виконання Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та/або пов'язаних з ним законів України, ініціатори подання щодо застосування санкцій можуть направляти Міністерству економіки України матеріали про їх скасування (зміна виду, тимчасове зупинення)".

У зв'язку з цим пункти 4.13 - 4.17 уважати відповідно пунктами 4.14 - 4.18.

14. Пункт 4.15 викласти в такій редакції:

"4.15. У разі усунення порушень законодавства України або застосування практичних заходів, що гарантують виконання Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та/або пов'язаних з ним законів України, і приведення своєї зовнішньоекономічної діяльності у відповідність із законами України або надання достатніх доказів неможливості (безперспективності) застосування практичних заходів, що гарантують виконання зазначеного Закону, суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності та іноземні суб'єкти господарської діяльності, до яких застосовано санкції, мають право подавати до Міністерства економіки України відповідні матеріали та виходити з клопотанням про скасування (зміна виду, тимчасове зупинення) дії санкцій.

Клопотання повинно містити такі документи:

лист-звернення з викладенням причин, що призвели до порушення, та про вжиті заходи щодо приведення своєї діяльності у відповідність із нормами законодавства України;

оригінали або завірені в установленому порядку копії матеріалів (довідки) від державних органів, що здійснюють контроль за зовнішньоекономічною діяльністю чи валютний контроль, та/або агентів валютного контролю, які засвідчують вжиті суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності практичні заходи щодо приведення своєї діяльності у відповідність із нормами законодавства України.

Загальний термін розгляду цих клопотань не повинен перевищувати тридцяти календарних днів".

15. Після пункту 4.15 доповнити новим пунктом 4.16 такого змісту:

"4.16. З метою уточнення інформації Міністерство економіки України може звертатися до державних органів, що здійснюють контроль у сфері зовнішньоекономічної діяльності, валютний контроль, та агентів валютного контролю із запитами про одержання додаткових матеріалів (інформації) щодо діяльності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які звернулися до нього з клопотанням про скасування (зміна виду, тимчасове зупинення) дії санкції".

У зв'язку з цим пункти 4.16 - 4.18 уважати відповідно пунктами 4.17 - 4.19.

16. Пункти 4.17, 4.18, 4.19 викласти в такій редакції:

"4.17. Дія санкцій скасовується Міністерством економіки України в разі усунення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності порушень законодавства України або застосування практичних заходів, що гарантують виконання Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та/або пов'язаних з ним законів України, і приведення своєї зовнішньоекономічної діяльності у відповідність до законів України або надання достатніх доказів неможливості (безперспективності) застосування практичних заходів, що гарантують виконання Закону, а також якщо в Міністерстві економіки України відсутні матеріали щодо порушення цим суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності валютного, митного, податкового, іншого законодавства, яке встановлює певні заборони, обмеження або порядок здійснення зовнішньоекономічних операцій, та матеріали щодо проведених ним дій, що можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки.

4.18. У разі виникнення форс-мажорних обставин подання позову до суду країни розташування контрагента чи Міжнародного комерційного арбітражного суду, Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України про визнання або стягнення з іноземного суб'єкта господарської діяльності боргу, пов'язаного з невиконанням умов зовнішньоекономічного договору (контракту), а також у разі вжиття заходів щодо усунення порушень законодавства дію санкцій Міністерством економіки України може бути тимчасово зупинено при поданні відповідних документів.

Після закінчення строку зупинення санкції дія її поновлюється без додаткового наказу Міністерства економіки України.

4.19. Відповідальність за недостовірність відомостей, поданих до Міністерства економіки України, несуть суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності".

 

Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
 

 
О. Жижко
 

Опрос