Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка возмещения расходов Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности на выплату помощи при рождении ребенка

Минтруда
Порядок, Приказ от 16.03.2006 № 78
Утратил силу

Про затвердження Порядку відшкодування витрат Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на виплату допомоги при народженні дитини

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 16 березня 2006 року N 78

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 квітня 2006 р. за N 367/12241

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства соціальної політики України
від 15 травня 2013 року N 267)

Відповідно до статті 97 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" НАКАЗУЮ:

Затвердити Порядок відшкодування витрат Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на виплату допомоги при народженні дитини (додається).

 

Виконуючий обов'язки Міністра 

П. Розенко 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник Міністра
фінансів України
 

 
В. Матвійчук
 

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності
 

 
 
А. М. Міщенко
 

 

ПОРЯДОК
відшкодування витрат Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на виплату допомоги при народженні дитини

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування витрат Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі - Фонд) з державного бюджету на фінансування виплати допомоги при народженні дитини особам, застрахованим у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування (далі - застраховані особи).

2. Відшкодування витрат Фонду на виплату допомоги при народженні дитини здійснюється в межах коштів, передбачених у державному бюджеті на виконання програми "Відшкодування витрат Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на виплату допомоги при народженні дитини".

3. Витрати Фонду, пов'язані з виплатою допомоги при народженні дитини, здійснюються страхувальником за рахунок коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.

Відшкодування витрат Фонду здійснюється Мінпраці України на підставі розрахункових даних про очікувані витрати Фонду на виплату допомоги при народженні дитини, що подаються щомісяця виконавчою дирекцією Фонду (додаток 1).

4. Після надходження зведеного щоквартального фінансового звіту про фактичні витрати, який подається Фондом до Мінпраці України через 45 календарних днів після закінчення звітного періоду, уточнюються обсяги витрат Фонду, що підлягають відшкодуванню, з урахуванням понадпланових доходів (додаток 2).

Понадпланові доходи Фонду визначаються як різниця між затвердженими плановими доходами та фактичними доходами.

Понадпланові видатки на виплату допомоги визначаються як різниця між затвердженими плановими витратами та фактичними витратами.

Уточнені обсяги витрат, які підлягають відшкодуванню з державного бюджету за звітний період, визначаються за формулою

Sв = Дб - Пд + Пв,

де Sв - обсяг витрат;

Дб - сума асигнувань, передбачених державним бюджетом;

Пд - понадпланові доходи;

Пв - понадпланові видатки на виплату допомоги при народженні дитини.

При цьому уточнені обсяги витрат не можуть перевищувати суми асигнувань, передбачених державним бюджетом.

5. Остаточний розрахунок щодо відшкодування Фондові витрат на виплату допомоги при народженні дитини здійснюється Мінпраці України в першому кварталі наступного бюджетного року на підставі даних річного фінансового звіту Фонду.

 

Директор департаменту політики
державного соціального страхування
Міністерства праці та соціальної
політики України
 

 
 
 
Т. Антоненко
 

 

РОЗРАХУНОК
очікуваних витрат Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на виплату допомоги при народженні дитини

Період (місяць, рік) 

Виплата допомоги при народженні дитини 

Разом, тис. грн. 

одноразова 

щомісячна 

кількість 

сума, тис. грн. 

кількість 

сума, тис. грн. 

 

 

 

 

 

 

М. П. 

 

 

Директор виконавчої дирекції 

________________
(підпис) 

____________________
(ініціали та прізвище) 

Начальник бюджетного управління 

________________
(підпис) 

_____________________
(ініціали та прізвище) 

"___" ____________ 200_ 

 

 

 

Директор департаменту політики
державного соціального страхування
 

 
Т. Антоненко
 

 

ДОВІДКА
про доходи і витрати Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

за ____________ 200_ року
(I квартал, перше півріччя, 9 місяців, рік)
(складається щокварталу наростаючим підсумком з початку року)

(тис. грн.)

Назва показника  

Код рядка 

Затверджено бюджетом Фонду 

Фактичне виконання  

Залишок коштів на 1 січня 200_ року  

1 

 

 

Доходи з початку року  

2 

 

 

у тому числі з державного бюджету на відшкодування витрат на виплату допомоги при народженні дитини 

3 

 

 

понадпланові надходження 

4 

 

 

Витрати: 

 

 

 

на виплату допомоги:  

 

 

 

з тимчасової непрацездатності (без допомоги по догляду за хворими)  

5 

х 

 

з тимчасової непрацездатності по догляду за хворими  

6 

х 

 

разом з тимчасової непрацездатності (сума рядків 5 і 6)  

7 

 

 

з вагітності та пологів  

8 

 

 

при народженні дитини, у тому числі:  

9 

 

 

Одноразові виплати при народженні дитини 

10 

 

 

щомісячні виплати при народженні дитини 

11 

 

 

на поховання  

12 

 

 

по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку  

13 

 

 

Внески до Пенсійного фонду України за осіб, які отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку 

14 

 

 

Разом витрат на допомогу (сума рядків 7, 8, 9, 12, 13, 14), у тому числі:  

15 

 

 

понадпланові витрати на виплату допомоги з початку року 

16 

 

 

Витрати на виплату допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  

17 

 

 

Витрати за статтею "Оздоровчі заходи"  

 

 

 

Путівки на санаторно-курортне лікування  

18 

 

 

Часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв  

19 

 

 

у тому числі санаторіїв-профілакторіїв вищих навчальних та професійно-технічних закладів  

20 

 

 

Часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих закладах  

21 

 

 

Позашкільне обслуговування дітей  

22 

 

 

Часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл  

23 

 

 

Разом за статтею "Оздоровчі заходи" (сума рядків 18, 96, 21, 22, 23)  

24 

 

 

Організаційно-управлінські заходи  

25 

 

 

Витрати на виконання обов'язків страховика  

26 

 

 

Інші витрати  

27 

 

 

Разом (сума рядків 15, 17, 24, 25, 26, 27)  

28 

 

 

Залишок коштів на кінець звітного періоду  

29 

 

 

М. П. 

 

 

Директор виконавчої дирекції 

________________
(підпис) 

______________
(ініціали та прізвище) 

Начальник управління - головний бухгалтер управління фінансів, обліку та звітності 

________________
(підпис) 

_________________
(ініціали та прізвище) 

"___" ____________ 200_ 

 

 

 

Директор департаменту політики
державного соціального страхування
 

 
Т. Антоненко
 

Опрос