Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция о порядке заполнения карточки регистрации-учета внешнеэкономического контракта, предметом которого являются операции с давальческим сырьем украинского заказчика, когда контрактом предусмотрена реализация готовой продукции в стране исполнителя или вывоз ее в другую страну

Министерство экономики Украины (3)
Приказ, Инструкция от 16.03.2006 № 98
Утратил силу

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок заповнення картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного контракту, предметом якого є операції з давальницькою сировиною українського замовника, коли контрактом передбачена реалізація готової продукції в країні виконавця або вивезення її до іншої країни

Інструкція втратила чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 8 липня 2013 року N 767)

Ця Інструкція визначає єдиний порядок заповнення картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного контракту, предметом якого є операції з давальницькою сировиною українського замовника, коли контрактом передбачена реалізація готової продукції в країні виконавця або вивезення її до іншої країни (далі - картка реєстрації контракту), Міністерством економіки України.

1. Картка реєстрації контракту оформляється за встановленою формою, затвердженою наказом Міністерства економіки України від 16.03.2006 N 98.

2. Картка реєстрації контракту має бути виготовлена друкарськими пристроями персональних комп'ютерів відповідно до форми документа. Підчистки та виправлення в картці реєстрації контракту не допускаються. Скорочення слів повинно відповідати установленим вимогам.

3. Назви реквізитів та їх коди повинні відповідати класифікаціям валют та держав світу, затвердженим наказом Державного комітету статистики України від 08.07.2002 N 260 (далі - наказ Держкомстату України від 08.07.2002 N 260), та класифікатору характерів угод, затвердженому наказом Державної митної служби України від 09.07.97 N 307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.09.97 за N 443/2247 (із змінами) (далі - наказ Держмитслужби України від 09.07.97 N 307).

4. Коди реквізитів, що підлягають обробленню засобами обчислювальної техніки, розташовуються праворуч від назви.

5. У реквізитах зазначається:

реквізит 1 - повне найменування експортера, місцезнаходження (для юридичних осіб), місце проживання (для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності), телефон, телефакс, ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) (для юридичних осіб), ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб (ДРФО) (для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності), номери рахунків та повне найменування банку експортера, місцезнаходження, МФО;

реквізит 2 - найменування нерезидента, що є контрагентом згідно з контрактом, місцезнаходження, телефон, телефакс, номер рахунку та повне найменування банку імпортера, місцезнаходження, МФО/код;

реквізит 3 - десятизначний код експортного товару згідно з УКТЗЕД;

реквізит 4 - одиниця виміру експортного товару та її код;

реквізит 5 - загальна кількість експортного товару, зазначеного в контракті;

реквізит 6 - вартість експортного контракту у валюті контракту;

реквізит 7 - вартість експортного контракту в доларах США;

реквізит 8 - назва країни, куди буде поставлено товар, і цифровий код згідно з наказом Держкомстату України від 08.07.2002 N 260;

реквізит 9 - повна або коротка назва країни, на території якої знаходиться нерезидент-контрагент, і код країни згідно з наказом Держкомстату України від 08.07.2002 N 260;

реквізит 10 - назва країни - виробника товару та її код згідно з наказом Держкомстату України від 08.07.2002 N 260;

реквізит 11 - валюта контракту та її код згідно з наказом Держкомстату України від 08.07.2002 N 260;

реквізит 12 - валюта розрахунку та її код згідно з наказом Держкомстату України від 08.07.2002 N 260;

реквізит 13 - базис експортних поставок відповідно до правил "ІНКОТЕРМС. Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати";

реквізит 14 - характер контракту (код і його розшифрування) відповідно до наказу Держмитслужби України від 09.07.97 N 307;

реквізит 15 - прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої посадової особи експортера, дата підпису;

реквізит 16 - організація, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка підписала картку реєстрації, посада та дата її підписання;

реквізит 17 - особливі умови щодо митного оформлення експортного товару та номери карток реєстрації контракту, які були оформлені в рахунок цього контракту і за якими розпочалися зовнішньоекономічні операції.

6. Номер картки реєстрації контракту має 12 знаків і формується таким чином:

1 - 4-й знаки - код Міністерства економіки України;

5-й знак - остання цифра року;

6 - 7-й знаки - шифр типу зовнішньоекономічного договору (контракту);

8 - 12-й знаки - порядковий номер картки реєстрації контракту.

 

Заступник директора департаменту
зовнішньоекономічної політики -
начальник відділу нетарифного
регулювання
 

 
 
 
В. Богданов
 

Опрос