Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция о порядке заполнения информационной карточки регистрации внешнеэкономического контракта, предметом которого являются операции с давальческим сырьем украинского заказчика, когда контрактом предусмотрена реализация готовой продукции в стране исполнителя или вывоз ее в другую страну

Министерство экономики Украины (3)
Приказ, Инструкция от 16.03.2006 № 98
Утратил силу

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок заповнення інформаційної картки реєстрації зовнішньоекономічного контракту, предметом якого є операції з давальницькою сировиною українського замовника, коли контрактом передбачена реалізація готової продукції в країні виконавця або вивезення її до іншої країни

Інструкція втратила чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 8 липня 2013 року N 767)

Ця Інструкція визначає єдиний порядок оформлення інформаційної картки реєстрації зовнішньоекономічного контракту, предметом якого є операції з давальницькою сировиною українського замовника, коли контрактом передбачена реалізація готової продукції в країні виконавця або вивезення її до іншої країни (далі - інформаційна картка контракту), і розрахована на суб'єктів підприємницької діяльності в Україні.

1. Інформаційна картка контракту оформляється за встановленою формою, затвердженою наказом Міністерства економіки України від 16.03.2006 N 98.

2. Інформаційна картка контракту має бути виготовлена друкарським способом відповідно до форми документа. Скорочення слів повинно відповідати установленим вимогам.

3. Назви реквізитів та їх коди повинні відповідати класифікаціям валют та держав світу, затвердженим наказом Державного комітету статистики України від 08.07.2002 N 260 (далі - наказ Держкомстату України від 08.07.2002 N 260), та класифікатору характерів угод, затвердженому наказом Державної митної служби України від 09.07.97 N 307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.09.97 за N 443/2247 (із змінами) (далі - наказ Держмитслужби України від 09.07.97 N 307).

4. Коди реквізитів, що підлягають обробленню засобами обчислювальної техніки, розташовуються праворуч від назви.

5. У реквізитах зазначається:

реквізит 1 - повне найменування експортера, місцезнаходження (для юридичних осіб), місце проживання (для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності), телефон, телефакс, ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) (для юридичних осіб), ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб (ДРФО) (для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності), номери рахунків та повне найменування банку експортера, місцезнаходження, МФО;

реквізит 2 - найменування нерезидента, що є контрагентом згідно з контрактом, місцезнаходження, телефон, телефакс, номер рахунку та повне найменування банку імпортера, місцезнаходження, МФО/код;

реквізит 3 - десятизначний код експортного товару згідно з УКТЗЕД;

реквізит 4 - одиниця виміру експортного товару та її код;

реквізит 5 - загальна кількість експортного товару, зазначеного в контракті;

реквізит 6 - вартість експортного товару у валюті контракту;

реквізит 7 - вартість експортного товару в доларах США;

реквізит 8 - назва країни, куди буде поставлено товар, і цифровий код згідно з наказом Держкомстату України від 08.07.2002 N 260;

реквізит 9 - повна або коротка назва країни, на території якої знаходиться нерезидент-контрагент, і код країни згідно з наказом Держкомстату України від 08.07.2002 N 260;

реквізит 10 - назва країни - виробника товару та її код згідно з наказом Держкомстату України від 08.07.2002 N 260;

реквізит 11 - валюта контракту та її код згідно з наказом Держкомстату України від 08.07.2002 N 260;

реквізит 12 - валюта розрахунку та її код згідно з наказом Держкомстату України від 08.07.2002 N 260;

реквізит 13 - базис експортних поставок відповідно до правил "ІНКОТЕРМС. Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати";

реквізит 14 - характер контракту (код і його розшифрування) відповідно до наказу Держмитслужби України від 09.07.97 N 307;

реквізит 15 - прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої посадової особи експортера, його паспортні дані (серія, номер, дата видачі, ким видано), дата підпису та печатка (для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності за наявності);

реквізит 16 - найменування податкової інспекції експортера (її місцезнаходження, телефон);

реквізит 17 - особливі умови щодо митного оформлення експортного товару.

 

Заступник директора департаменту
зовнішньоекономічної політики -
начальник відділу нетарифного
регулювання
 

 
 
 
В. Богданов
 

Опрос