Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О порядке учета (регистрации) внешнеэкономических контрактов, предметом которых являются операции с давальческим сырьем украинского заказчика, когда контрактом предусмотрена реализация готовой продукции в стране исполнителя или вывоз ее в другую страну

Министерство экономики Украины (3)
Порядок, Форма, Приказ от 16.03.2006 № 98
Утратил силу

Про порядок обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних контрактів, предметом яких є операції з давальницькою сировиною українського замовника, коли контрактом передбачена реалізація готової продукції в країні виконавця або вивезення її до іншої країни

Наказ Міністерства економіки України
від 16 березня 2006 року N
98

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 березня 2006 р. за N 354/12228

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 8 липня 2013 року N 767)

Відповідно до частини третьої статті 8 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" та з метою забезпечення процедури здійснення обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних контрактів, предметом яких є операції з давальницькою сировиною українського замовника, коли контрактом передбачена реалізація готової продукції в країні виконавця або вивезення її до іншої країни, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок здійснення обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних контрактів, предметом яких є операції з давальницькою сировиною українського замовника, коли контрактом передбачена реалізація готової продукції в країні виконавця або вивезення її до іншої країни;

Форму інформаційної картки реєстрації зовнішньоекономічного контракту, предметом якого є операції з давальницькою сировиною українського замовника, коли контрактом передбачена реалізація готової продукції в країні виконавця або вивезення її до іншої країни;

Форму картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного контракту, предметом якого є операції з давальницькою сировиною українського замовника, коли контрактом передбачена реалізація готової продукції в країні виконавця або вивезення її до іншої країни;

Інструкцію про порядок заповнення інформаційної картки реєстрації зовнішньоекономічного контракту, предметом якого є операції з давальницькою сировиною українського замовника, коли контрактом передбачена реалізація готової продукції в країні виконавця або вивезення її до іншої країни;

Інструкцію про порядок заповнення картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного контракту, предметом якого є операції з давальницькою сировиною українського замовника, коли контрактом передбачена реалізація готової продукції в країні виконавця або вивезення її до іншої країни.

2. Покласти функції щодо здійснення обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних контрактів, предметом яких є операції з давальницькою сировиною українського замовника, коли контрактом передбачена реалізація готової продукції в країні виконавця або вивезення її до іншої країни, у Міністерстві економіки України на відділ нетарифного регулювання.

3. Відділу нетарифного регулювання разом з юридичним департаментом подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установлений законодавством термін та забезпечити його подальше супроводження.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Березного А. В.

 

Міністр економіки України 

А. Яценюк 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. В. Дашкевич
 

 

ПОРЯДОК
здійснення обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних контрактів, предметом яких є операції з давальницькою сировиною українського замовника, коли контрактом передбачена реалізація готової продукції в країні виконавця або вивезення її до іншої країни

Цей Порядок визначає єдиний механізм обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних контрактів, предметом яких є операції з давальницькою сировиною українського замовника, коли контрактом передбачена реалізація готової продукції в країні виконавця або вивезення її до іншої країни (далі - контракти), у Міністерстві економіки України.

1. Для обліку (реєстрації) контрактів подаються такі документи:

заява в довільній формі на бланку суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності - заявника за підписом уповноваженої особи;

інформаційна картка реєстрації зовнішньоекономічного контракту, предметом якого є операції з давальницькою сировиною українського замовника, коли контрактом передбачена реалізація готової продукції в країні виконавця або вивезення її до іншої країни, оформлена за формою, затвердженою наказом Міністерства економіки України від 16.03.2006 N 98;

оригінал контракту з усіма чинними на дату подання додатками, специфікаціями, додатковими угодами та іншими документами, які є частинами контракту, та його копія, завірена в установленому порядку;

копія свідоцтва про державну реєстрацію, завірена в установленому порядку;

копія витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію іноземного суб'єкта господарської діяльності, завірена в установленому порядку (подається тільки в разі попередньої поставки товару);

акт експертизи Торгово-промислової палати України або регіональних торгово-промислових палат щодо відповідності вимогам Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах";

погодження Міністерства фінансів України (у разі вивезення за межі митної території України як давальницької сировини дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, їх відходів та брухту).

2. Відповідальність за достовірність інформації, наведеної в документах, поданих для реєстрації, несе керівник суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України або фізична особа, яка є таким суб'єктом.

3. Документи на реєстрацію контрактів подаються до Міністерства економіки України згідно з графіком і приймаються у спеціально визначеному приміщенні Міністерства фахівцями відділу нетарифного регулювання.

4. Датою подання документів на реєстрацію контрактів уважається день реєстрації заяви в Міністерстві економіки України, що підтверджується відповідним записом у журналі реєстрації.

5. Підтвердженням реєстрації контракту є картка реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору (контракту), предметом якого є операції з давальницькою сировиною українського замовника, коли контрактом передбачена реалізація готової продукції в країні виконавця або вивезення її до іншої країни (далі - картка реєстрації контракту), оформлена за формою, затвердженою наказом Міністерства економіки України від 16.03.2006 N 98.

6. Розгляд контрактів, їх облік (реєстрація), оформлення та видача карток реєстрації контракту здійснюються відділом нетарифного регулювання, відділом контролю за зовнішньоекономічною діяльністю, відділом правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності, відділом митно-тарифної політики та захисту внутрішнього ринку із залученням експертів Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків "Держзовнішінформ" у строк, не більший десяти робочих днів з дати подання документів.

7. Відмова в реєстрації контракту допускається лише, якщо:

подано не всі документи, передбачені в пункті 1 цього Порядку;

умови контракту не відповідають законодавству України;

до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України, який звернувся за реєстрацією контракту, застосовано санкції згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність";

існує заборона з боку іноземних держав щодо ввезення на їх митну територію відповідних товарів походженням з України;

до іноземного контрагента суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України застосовано режим індивідуального ліцензування згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність";

є офіційна інформація щодо порушення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України або його іноземним контрагентом законодавства України;

дані контракту не відповідають даним інформаційної картки контракту.

8. У разі виявлення при розгляді контракту підстав для відмови в реєстрації заявнику направляється лист з обґрунтуванням мотивів відмови в реєстрації контракту.

9. Заявник має право доопрацювати документи згідно з вимогами цього Порядку. У цьому разі строк розгляду документів переривається на строк до внесення заявником доопрацьованих документів.

10. Оригінал контракту повертається після розгляду матеріалів суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності України, який подавав на реєстрацію.

11. Картки реєстрації контракту або листи з відмовою в реєстрації мають право підписувати перший заступник Міністра, заступник Міністра, якому безпосередньо підпорядковано департамент зовнішньоекономічної політики, директор департаменту зовнішньоекономічної політики і його заступник, начальник відділу нетарифного регулювання та його заступник. Підписи зазначених посадових осіб на картках реєстрації контракту засвідчуються відповідною печаткою.

12. Картки реєстрації контракту у двох примірниках (один для митного органу, другий для заявника) та оригінал контракту видаються заявникові при пред'явленні ним документа, що засвідчує особу, та доручення (у разі отримання представником) на їх отримання.

13. У разі перереєстрації контракту заявником подаються документи згідно з пунктом 1 цього Порядку, а також один примірник оригіналу картки реєстрації контракту з відмітками митних органів про фактичне відвантаження продукції і зобов'язанням про припинення відвантаження продукції на час перереєстрації контракту.

14. Картка реєстрації контракту дійсна для митного оформлення експортної продукції протягом 12 місяців з дати її оформлення.

15. Картка реєстрації контракту втрачає чинність для митного оформлення експортної продукції в разі:

закінчення строку дії картки реєстрації контракту;

закінчення строку дії контракту;

перетину митного кордону експортної продукції в повному обсязі згідно з умовами контракту;

відповідного подання Міністерства економіки України до Державної митної служби України.

16. Внесення змін та доповнень до картки реєстрації контракту не допускається. У разі втрати картки реєстрації контракту вона не поновлюється.

17. Заявник має право оскаржити відмову в реєстрації контракту в порядку, установленому законодавством України.

18. Картки реєстрації контракту та копії документів, поданих для реєстрації, зберігаються у відділі нетарифного регулювання.

 

Заступник директора департаменту
зовнішньоекономічної політики -
начальник відділу нетарифного
регулювання
 

 
 
 
В. Богданов
 

 

Форма 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
реєстрації зовнішньоекономічного контракту, предметом якого є операції з давальницькою сировиною українського замовника, коли контрактом передбачена реалізація готової продукції в країні виконавця або вивезення її до іншої країни

             Контракт N 

від 

1. Експортер:
місцезнаходження (для юридичних осіб)
місце проживання (для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності) 

код за ЄДРПОУ (для юридичних
осіб)
номер за ДРФО (для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності) 

тел. (                      ) 

п/р
В/р 

телефакс (                      ) 


2. Імпортер, місцезнаходження
 
                                 тел. (                      ) 

п/р 

 
 
телефакс (                      ) 


3. Код експортного товару (УКТЗЕД

4. Одиниця виміру 

5. Кількість 

6. Вартість у валюті контракту 

7. Вартість у доларах США 

  

8. Країна призначення 

  

9. Країна імпортера 

  

10. Країна-виробник 

  

11. Валюта контракту 

  

12. Валюта розрахунку 

  

13. Базис поставки 

14. Характер контракту 

15. Прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої посадової особи експортера
Паспортні дані
(серія, номер, коли і ким виданий)

М. П.               Підпис
                   Дата 

16. Податкова інспекція 

17. Особливі умови 

 

Заступник директора департаменту
зовнішньоекономічної політики -
начальник відділу нетарифного
регулювання
 

 
 
 
В. Богданов
 

 

Форма 

КАРТКА РЕЄСТРАЦІЇ-ОБЛІКУ (НОМЕР)
зовнішньоекономічного контракту, предметом якого є операції з давальницькою сировиною українського замовника, коли контрактом передбачена реалізація готової продукції в країні виконавця або вивезення її до іншої країни

            Контракт N 

від 

1. Експортер:
місцезнаходження (для юридичних осіб)
місце проживання (для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності) 

код за ЄДРПОУ (для юридичних
осіб)
номер за ДРФО (для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності) 

тел. (                    ) 

п/р
В/р 

телефакс (                    ) 


2. Імпортер, місцезнаходження
 
                            тел. (                    ) 

п/р 

 
 
телефакс (                    ) 


3. Код експортного товару (УКТЗЕД

4. Одиниця виміру 

5. Кількість 

6. Вартість у валюті контракту 

7. Вартість у доларах США 

                                                                                                     Разом: 

8. Країна призначення 

  

9. Країна імпортера 

  

10. Країна-виробник 

  

11. Валюта контракту 

  

12. Валюта розрахунку 

  

13. Базис поставки 

14. Характер контракту 

15. Прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої посадової особи експортера
 
 
 
 
                         М. П.         Підпис
                                           Дата 

16. Міністерство (відомство),
що видало картку

 
Прізвище, ім'я, по батькові
Посада
 
                               М. П.                          Підпис
                                                                  Дата 

  

17. Особливі умови 

 

Заступник директора департаменту
зовнішньоекономічної політики -
начальник відділу нетарифного
регулювання
 

 
 
 
В. Богданов
 

Опрос