Идет загрузка документа (190 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в приказ МЗ Украины от 26.08.2005 N 426

Министерство здравоохранения
Приказ от 01.03.2006 № 95
действует с 09.04.2006

Про внесення змін і доповнень до наказу МОЗ України від 26.08.2005 N 426 

Наказ Міністерства охорони здоров'я України
від 1 березня 2006 року N 95

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 березня 2006 р. за N 349/12223

Відповідно до Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 N 376, та з метою забезпечення поетапного впровадження в Україні світових вимог щодо реєстрації лікарських засобів НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу МОЗ України від 26.08.2005 N 426 "Про затвердження Порядку проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2005 за N 1069/11349 (далі - Наказ), такі зміни:

У пункті 6 слова "заступника Міністра Рибчука В. О." замінити словами "заступника Міністра Снісаря В. Ф.".

2. До Порядку проведення експертизи матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення, затвердженого Наказом (далі - Порядок), унести такі зміни:

2.1. Пункт 3.2 доповнити новим підпунктом 3.2.1 такого змісту:

"3.2.1. Первинну експертизу заяви на предмет вмотивованого висновку щодо можливості реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу з точки зору його належності до заборонених до застосування в Україні лікарських засобів, а також правильності визначення типу заяви".

У зв'язку з цим підпункти 3.2.1 та 3.2.2 вважати відповідно підпунктами 3.2.2 та 3.2.3.

2.1.1. Пункт 3.2.2 викласти в такій редакції:

"3.2.2. Попередню експертизу, метою якої є перевірка відповідності наданих реєстраційних матеріалів установленим вимогам з точки зору повноти за обсягом та правильності їх оформлення".

2.2. У пункті 3.3:

2.2.1. У другому абзаці слова "(додаток 1)" замінити словами "(додаток 1 або додаток 17 - за бажанням заявника)".

2.2.2. У четвертому абзаці слова "(додаток 14)" замінити словами "(додаток 14 або додаток 17 - за бажанням заявника)".

2.2.3. Абзац шостий - виключити.

2.2.4. Додаток 16 до пункту 3.3 викласти в новій редакції (додається).

2.3. Після пункту 3.3 додати нові пункти такого змісту:

"3.4. За результатами первинної експертизи Центр надає заявнику письмову відповідь та, у разі її позитивних висновків, між Центром і заявником укладається договір про проведення експертизи, вартість якої визначається у встановленому порядку залежно від типу заяви та є однаковою для всіх суб'єктів господарювання (резидентів і нерезидентів).

3.5. Після оплати заявником державного збору за реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу та вартості експертних робіт (попередня експертиза, спеціалізована оцінка) реєстраційні матеріали приймаються Центром до розгляду.

Якщо Центром здійснювалася експертиза доклінічних та/або клінічних матеріалів у встановленому порядку, то заявник оплачує тільки експертні роботи додаткових матеріалів, якщо такі є".

У зв'язку з цим пункти 3.4 - 3.14 уважати пунктами 3.6 - 3.16.

2.4. Додаток 15 до пункту 6.3 доповнити новим підпунктом 3.1.6 такого змісту:

"3.1.6. Інформацію Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ щодо відповідності лікарського засобу вимогам АНД за останні 5 років з пропозиціями щодо перереєстрації лікарського засобу".

2.5. У назві додатка 4 слова "до пункту 3.10" замінити словами "до пункту 6.1".

2.6. Друге речення у пункті 3.9 викласти в такій редакції:

"За результатами експертизи проекту технологічного регламенту або відомостей про технологію виробництва лікарського засобу, яка здійснюється у термін до 30 календарних днів, Служба надсилає до Центру висновки з рекомендацією щодо їх погодження".

2.7. Пункт 4.1 викласти в новій редакції:

"4.1. Заявник зобов'язаний повідомити Центр про зміни в технології виробництва та/або зміну обладнання, виробника діючих та допоміжних речовин з наданням вичерпної інформації про причини цих змін та їх можливий вплив на ефективність, безпечність, якість лікарського засобу і внести відповідні зміни до реєстраційних матеріалів.

За характером зміни класифікують на:

зміни типу IА та IБ - незначні зміни, викладені в додатку 5 до цього Порядку, які стосуються внесення поправок до змісту реєстраційних документів, поданих на момент прийняття рішення про реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу, і не потребують його нової реєстрації;

зміни типу II - будь-які зміни до реєстраційних документів, які також не потребують нової реєстрації лікарського засобу, але не можуть розглядатися як зміни типу I. До змін типу II належать, зокрема, термінові тимчасові обмеження, які пов'язані з безпечністю використання лікарського засобу і які впроваджуються заявником у разі виявлення ризику для здоров'я людини при застосуванні зареєстрованого (перереєстрованого) лікарського засобу. Про кожну причину, характер і дату передбачуваного введення в дію тимчасових термінових обмежень заявник повідомляє Центр, який протягом 24 годин приймає рішення щодо їх запровадження. При позитивному рішенні Центру подальша експертиза матеріалів про внесення змін здійснюється у порядку, описаному в даному розділі;

усі інші зміни (у тому числі зміни, викладені в додатку 6 до цього Порядку), які супроводжуються суттєвими змінами характеристик лікарського засобу і потребують його нової реєстрації. До змін, що потребують нової реєстрації лікарського засобу, відносяться зміни, що призводять до розширення застосування і для яких незалежно від того, чи відбувається зміна назви лікарського засобу порівняно з уже зареєстрованим, застосовується процедура, передбачена для проведення державної реєстрації".

2.8. У третьому абзаці пункту 4.3 слова "(додаток 1)" замінити словами "(додаток 1 або додаток 7 - за бажанням заявника)".

2.9. У назвах додатків 2 та 3 слова "до пункту 6.5" замінити словами "до пункту 6.8".

2.10. Додаток 5 до пункту 4.1 викласти в новій редакції (додається).

2.11. Додаток 6 до пункту 4.1 викласти в новій редакції (додається).

2.12. У додатку 7 до пункту 4.3 розділ "Примітки" доповнити реченням: "У разі змін, які потребують нової реєстрації, вилучають ті зміни типу I та II, на які не розповсюджується заява". 

2.13. Пункт 6.1 доповнити реченням такого змісту: "При підготовці реєстраційних матеріалів заявник може використовувати рекомендації, наведені в додатку 4 до Порядку".

2.14. Пункт 6.7 викласти в новій редакції:

"6.7. Якщо відповідно до підпункту 6.3.2 надані бібліографічні посилання на опубліковані дані, вони викладаються з урахуванням рекомендацій, наведених у додатку 4, в обсягах, які дозволяють заявнику довести правомірність застосування підпункту 6.3.2".

2.15. Пункт 6.8 викласти у новій редакції:

"6.8. Реєстраційні матеріали структуруються відповідно до додатків 2, 3, а в разі подання заяви відповідно до додатка 17, матеріали структуруються відповідно до додатка 18".

2.16. У пункті 6.9 слова "(додаток 1)" замінити на слова "(додаток 1 або додаток 17)".

2.17. Пункт 6.10 викласти в такій редакції:

"6.10. Обсяг матеріалів, що подаються на перереєстрацію, визначений у додатку 15, а в разі подання заяви відповідно до додатка 17 обсяг матеріалів визначається додатком 19".

2.18. У підпункті "і" пункту 1.1 додатка 9 слова "назва та місцезнаходження виробника та, за бажанням заявника, й назва та місцезнаходження заявника" замінити на слова "назва та місцезнаходження виробника та/або заявника".

2.19. У пункті 1.4 додатка 9 слова "назва виробника" замінити словами "назва виробника та/або заявника".

3. Директору Державного фармакологічного центру МОЗ України Чумаку В. Т. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Снісаря В. Ф.

 

Міністр 

Ю. Поляченко 

 

I. ВИМОГИ ДО ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ЕКСПЕРТИЗИ ПРИ ВНЕСЕННІ ЗМІН ТИПУ I ДО РЕЄСТРАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРОТЯГОМ ДІЇ РЕЄСТРАЦІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ

N
з/п
 

Зміна назви та/або місцезнаходження заявника (власника) реєстраційного посвідчення 

Умови, які мають бути виконані 

Документи, які мають бути представлені 

Тип зміни 

1 

Зміна назви та/або адреси заявника (власника реєстраційного посвідчення) 

1 

1, 2, 3 

 

Умови 

1. Власником реєстраційного посвідчення повинна залишатися одна й та сама юридична особа. 

Документація 

1. Документ відповідного компетентного вповноваженого органу, у якому зазначено нову назву та/або нове місцезнаходження заявника (власника реєстраційного посвідчення).
2. Лист від заявника.
3. Зміни стосовно короткої характеристики препарату, оновлені листок-вкладиш та зразки етикетки. 

2 

Зміна назви лікарського засобу 

Умови, які мають бути виконані 

Документи, які мають бути представлені 

Тип зміни 

  

1, 2, 3 

1, 2 

 

Умови  

1. Відсутність подібності назв існуючих лікарських препаратів або міжнародних непатентованих назв (МНН).
2. Перевірка Центром прийнятності нової назви має закінчитися до подачі заяви про внесення змін.
3. Зміна не стосується доповнення назви. 

Документація 

1. Обґрунтування внесення зміни та нової назви.
2. Зміни стосовно короткої характеристики препарату, оновлені листок-вкладиш та зразки етикетки. 

3 

Зміна назви активної субстанції 

Умови, які мають бути виконані 

Документи, які мають бути представлені 

Тип зміни 

  

1 

1, 2 

 

Умови
1. Активна субстанція повинна залишатися тією самою. 

  

Документація
1. Підтвердження рекомендованих ВООЗ МНН або копія списку МНН. Для лікарських препаратів рослинного походження - заява про те, що назва відповідає прийнятим вимогам або Керівництву з якості лікарських препаратів рослинного походження.
2. Зміни стосовно короткої характеристики препарату, відповідних розділів частини II РД або відповідних розділів ЗТД, оновлені листок-вкладиш та зразки етикетки. 

4 

Зміна назви та/або місцезнаходження виробника активної субстанції (за відсутності сертифіката відповідності Європейській Фармакопеї) 

Умови, які мають бути виконані 

Документи, які мають бути представлені 

Тип зміни 

  

1 

1, 2 

 

Умови  

  

  

  

1. Місце виробництва не змінилося. 

  

  

  

Документація 

1. Документ відповідного компетентного вповноваженого органу, у якому зазначено нову назву та/або місцезнаходження виробника активної субстанції.
2. Зміни до підрозділів розділу IIC або відповідних розділів ЗТД. 

5 

Зміна назви та/або місцезнаходження виробника готового лікарського засобу 

Умови, які мають бути виконані 

Документи, які мають бути представлені 

Тип зміни 

  

1 

1, 2, 3 

 

Умови 

1. Місце виробництва не змінилося. 

Документація 

1. Копія зміненої ліцензії на виробництво, за потреби, або документ, виданий компетентним уповноваженим органом, у якому зазначено нову назву та/або місцезнаходження.
2. За потреби, зміни до розділу IIB або до відповідних розділів ЗТД.
3. Зміни стосовно короткої характеристики препарату, відповідних розділів частини II РД або відповідних розділів ЗТД, оновлені листок-вкладиш та зразки етикетки. 

6 

Зміна коду АТС 

Умови, які мають бути виконані 

Документи, які мають бути представлені 

Тип зміни 

  

1  

1, 2 

 

Умови 

1. Присвоєння нового або зміна ВООЗ коду АТС. 

Документація 

1. Підтвердження присвоєння ВООЗ коду АТС або копія списку кодів АТС.
2. Зміни стосовно короткої характеристики препарату, оновлений листок-вкладиш та зразки етикетки (за потреби). 

7 

Заміна або введення додаткової дільниці виробництва для частини або всього виробничого процесу готового лікарського засобу 

Умови, які мають бути виконані 

Документи, які мають бути представлені 

Тип зміни 

(а) місце вторинного пакування для всіх типів лікарських форм 

1, 2  

1, 2, 5 

 

(б) місце первинного пакування: 

  

  

  

1. Тверді лікарські форми, наприклад, таблетки або капсули 

1, 2, 3, 5 

1, 2, 5 

 

2. М'які або рідкі лікарські форми 

1, 2, 3, 5 

1, 2, 5 

 

3. Рідкі лікарські форми (суспензії, емульсії) 

1, 2, 3, 4, 5 

1, 2, 4, 5 

 

(в) усі інші виробничі стадії, за винятком випуску серії 

1, 2, 4, 5 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

 

Умови 

1. Задовільні результати перевірки виробництва за останні три роки інспекцією, яка проведена компетентними вповноваженими органами держав, які входять до PIC/S, інспекцією ВООЗ або Інспекторатом GMP України.
2. Дільниця виробництва має відповідний дозвіл (ліцензію) на виробництво відповідних лікарських форм або препарату.
3. Даний препарат не є стерильним.
4. Проведена схема валідації процесу або успішно виконана валідація виробництва на новій дільниці відповідно до затвердженого протоколу на трьох промислових серіях.
5. Даний препарат не є біологічним лікарським засобом. 

Документація 

1. Підтвердження, що запропонована дільниця виробництва має відповідний дозвіл на виробництво лікарської форми або лікарського засобу, а саме:
- для виробничої дільниці в Україні - копія діючої ліцензії на виробництво;
- для виробничої дільниці поза Україною - якщо існує взаємна угода про підтвердження GMP;
- копії діючої ліцензії на виробництво, сертифіката GMP, або документа, еквівалентного сертифікату GMP, виданого уповноваженим органом країни-виробника;
- для виробничої дільниці поза Україною, якщо відсутня взаємна угода про підтвердження GMP, документ, виданий Інспекторатом GMP України, або копії діючої ліцензії на виробництво, сертифіката GMP або документа, еквівалентного сертифікату GMP, виданого вповноваженим органом країни-виробника (за потреби).
2. Дата останньої задовільної перевірки виробництва, проведеної компетентними органами держав, які входять до PIC/S, інспекцією ВООЗ або Інспекторатом GMP України, або їх уповноваженими органами країни-виробника, за останні три роки (за потреби).
3. Дата та сфера (указати, чи є продукт специфічним, чи належить до специфічної лікарської форми тощо) останньої задовільної перевірки виробництва, проведеної вповноваженими органами країни-виробника, за останні три роки (за потреби).
4. Інформація щодо кількості серій (і3) та їх номери, використані у валідаційних дослідженнях, або протокол (схема) валідації.
5. Заява про внесення змін має чітко визначати "затвердженого" та "запропонованого" виробника готового препарату, як зазначено в розділі 2.5 форми заяви для державної реєстрації лікарського засобу.
6. Копії затверджених специфікацій при випуску та протягом терміну придатності.
7. Дані аналізів (у вигляді таблиці порівняння) на одну промислову та дві дослідно-промислові серії (або дві промислові серії), вироблені на запропонованій дільниці та порівняльні дані відносно трьох серій, вироблених на попередній дільниці. Дані про наступні дві повні промислові серії мають бути надані на вимогу, а також має бути заявлено, що в разі невідповідності специфікацій буде повідомлено в Центр (з відповідною пропозицією).
8. Для м'яких та рідких лікарських форм, у яких активна субстанція присутня у нерозчиненій формі, мають бути надані необхідні дані з валідації, мікроскопічне зображення розподілу та морфології часток. 

Примітка. За відсутності сертифіката GMP, визнаного в Україні, власникам реєстраційного посвідчення можна порадити проконсультуватися з відповідними вповноваженими органами перед поданням заяви та забезпечити надання інформації про будь-яку попередню інспекцію виробництва, яка мала місце за останні 2 - 3 роки, та/або будь-яку заплановану інспекцію, уключаючи дату інспекції, категорію препарату, що інспектувалася, наглядовий орган та іншу відповідну інформацію. Це полегшить роботу Інспекторату GMP України. 

8 

Зміни виробничої дільниці випуску серій і місця проведення контролю якості готового лікарського засобу 

Умови, які мають бути виконані 

Документи, які мають бути представлені 

Тип зміни 

(а) заміна або додаткова дільниця для проведення контролю серії/випробувань 

1, 2, 3  

1, 2 

 

(б) заміна або додатковий виробник, відповідальний за випуск серії: 

  

  

  

1. Не включаючи контроль серії/випробування 

1 

1, 2, 3 

 

2. Включаючи контроль серії/випробування 

1, 2, 3 

1, 2, 3 

 

Умови  

1. Виробнича дільниця повинна мати відповідний дозвіл.
2. Препарат не є біологічним лікарським засобом.
3. Перехід зі старого на нове місце або в нову лабораторію для проведення випробувань має бути успішно виконаний. 

Документація 

1. Для виробничої дільниці в Україні: копія діючої ліцензії на виробництво або свідоцтво про атестацію лабораторії.
2. Заява про внесення змін має чітко визначати "затвердженого" та "запропонованого" виробника готового препарату, як зазначено в розділі 2.5 форми заяви для державної реєстрації лікарського засобу.
3. Інформація про нову уповноважену особу, відповідальну за відкликання бракованої продукції. 

9 

Вилучення виробничої дільниці (для активної субстанції, проміжного продукту або готового препарату, дільниці для проведення пакування, якщо виробник несе відповідальність за випуск серії і ділянку для проведення контролю серії)  

Умови, які мають бути виконані 

Документи, які мають бути представлені 

Тип зміни 

  

Немає 

1, 2 

 

Умови 

Немає. 

Документація 

1. Заява про внесення змін має чітко визначати "затвердженого" та "запропонованого" виробника, як зазначено в розділі 2.5 форми заяви для державної реєстрації лікарського засобу.
2. Зміни або доповнення до відповідних частин реєстраційного досьє (II частина або модуль 3). 

10 

Незначні зміни в процесі виробництва активної субстанції  

Умови, які мають бути виконані 

Документи, які мають бути представлені 

Тип зміни 

  

1, 2, 3 

1, 2, 3 

 

Умови 

1. Не повинно бути жодних змін у якісному та кількісному складі домішок та органічних розчинників або змін фізико-хімічних властивостей субстанції.
2. Активна субстанція не є речовиною біологічного походження.
3. Спосіб синтезу не змінюється, наприклад проміжні продукти залишаються незмінними.
Якщо субстанція одержується з лікарських рослин, то джерело одержання та технологія виробництва залишаються незмінними. 

Документація 

1. Зміни до відповідних підрозділів розділу IIC або до відповідних розділів ЗТД та затверджений Drug Master File (при можливості), а також результати порівняння узгодженого та нового виробничого процесу.
2. Дані аналізів (у вигляді таблиці порівняння) принаймні для двох серій (принаймні дослідно-промислових), вироблених відповідно до узгодженого та запропонованого процесу виробництва.
3. Копія затверджених специфікацій на активну субстанцію. 

11 

Зміни розміру серії активної субстанції або проміжного продукту 

Умови, які мають бути виконані 

Документи, які мають бути представлені 

Тип зміни 

(а) до 10 разів у порівнянні з оригінальним розміром серії, затвердженим при реєстрації  

1, 2, 3, 4 

1, 2 

 

(б) зменшення обсягу виробництва 

1, 2, 3, 4, 5 

1, 2 

 

(в) понад 10 разів у порівнянні з оригінальним розміром серії, затвердженим при реєстрації 

1, 2, 3, 4 

1, 3, 4 

 

Умови 

1. Зміни у виробничому процесі, обумовлені тільки збільшенням об'єму виробництва, наприклад використанням обладнання іншого об'єму.
2. Наявність результатів аналізу двох серій відповідно до специфікацій для запропонованого розміру серії.
3. Активна субстанція не є речовиною біологічного походження.
4. Зміни не повинні впливати на відтворюваність процесу виробництва.
5. Зміни не повинні бути обумовлені непередбаченими обставинами в процесі виробництва або з пересторогами щодо стабільності. 

Документація  

1. Зміни до відповідних підрозділів розділу IIC або відповідних розділів ЗТД.
2. Сертифікати аналізу для серій запропонованого розміру.
3. Дані аналізів (у вигляді таблиці порівняння) принаймні однієї промислової серії для узгодженого та запропонованого розміру. Дані про наступні дві повні промислові серії мають бути надані на вимогу, а також має бути заявлено, що в разі невідповідності специфікацій буде повідомлено в Центр (з відповідною пропозицією).
4. Копії затверджених специфікацій на активну субстанцію (та проміжні продукти, за потреби). 

12 

Зміни в специфікаціях активної субстанції або вихідного/проміжного продукту/реагенту, що використовується у процесі виробництва активної субстанції 

Умови, які мають бути виконані 

Документи, які мають бути представлені 

Тип зміни 

(а) звуження допустимих меж, визначених у специфікації 

1, 2, 3  

1, 2 

 

2, 3 

1, 2 

 

(б) доповнення специфікації новим показником якості:  

  

  

  

1. Активної субстанції 

2, 4, 5  

1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

2. Вихідного/проміжного продукту/реагенту, що використовується у виробничому процесі активної субстанції 

2, 4  

1, 2, 3, 4 

 

Умови 

1. Зміни, не обумовлені попередньою оцінкою, що здійснювалась для перегляду показників, визначених у специфікації (наприклад, зробленою під час процедури подання заяви на реєстрацію або процедури внесення змін типу II).
2. Зміни не повинні бути обумовлені непередбаченими обставинами в процесі виробництва.
3. Будь-які зміни не повинні виходити за діючі допустимі межі затвердженої специфікації.
4. Будь-який новий метод випробувань не належить до нового нестандартного методу або стандартного методу, що використовується у новий спосіб.
5. Активна субстанція не є речовиною біологічного походження. 

Документація 

1. Зміни до відповідних підрозділів розділу IIC або відповідних розділів ЗТД.
2. Порівняльна таблиця вимог затвердженої та запропонованої специфікацій.
3. Опис нової аналітичної методики випробувань та дані з валідації.
4. Сертифікати аналізу двох промислових серій з використанням запропонованої субстанції за всіма показниками якості нової специфікації.
5. Для твердих лікарських форм орального застосування дані досліджень, що підтверджують відсутність змін щодо профілю розчинення препарату принаймні однієї дослідно-промислової серії (розмір повинен бути 1/10 промислової серії або 100000 одиниць залежно від того, що більше), виготовленої з субстанції, проконтрольованої за всіма показниками нової специфікації, при порівнянні з профілем розчинення лікарського засобу, до складу якого входить субстанція, контроль якої здійснювався за затвердженою специфікацією (див. Примітку до таблиці). Для лікарських препаратів рослинного походження можуть бути прийнятні порівняльні дані щодо розпадання.
6. Обґрунтування відсутності необхідності надання результатів нових досліджень біоеквівалентності відповідно до Настанови 42-7.1:2005 "Дослідження біодоступності та біоеквівалентності", за потреби.  

13 

Зміни в методах випробування активної субстанції або вихідного/проміжного продукту/реагенту, що використовується у процесі виробництва активних субстанцій 

Умови, які мають бути виконані 

Документи, які мають бути представлені 

Тип зміни 

(а) незначні зміни в затверджених методах випробувань 

1, 2, 3, 5  

1 

 

(б) інші зміни в методах випробувань, уключаючи заміну або доповнення методу випробувань 

2, 3, 4, 5 

1, 2 

 

Умови 

  

  

  

1. Метод аналізу не змінюється (наприклад, зміни довжини колонки або температури, але не інший тип колонки або метод); жодних нових домішок не повинно бути виявлено.
2. Відповідні дослідження з валідації, які були виконані стосовно вимог ДФУ "Валідація аналітичних методик і випробувань" або Керівництва з валідації аналітичних методик: методологія (CPMP /ICH/281/95/Q2B).
3. Дані з валідації, які підтверджують, що результати, одержані за затвердженою методикою, ідентичні результатам, одержаним за новою методикою.
4. Будь-який новий метод випробувань не належить до нового нестандартного методу або стандартного, що використовується у новий спосіб.
5. Активна субстанція або вихідний/ проміжний продукт/ реагент не є речовиною біологічного походження. 

Документація 

1. Зміни до відповідних підрозділів розділу IIC або відповідних розділів ЗТД, які включають опис методології аналітичних досліджень, звіт про дані з валідації, переглянуті допустимі межі для домішок (за потреби); зміни до відповідних підрозділів розділу IIF або відповідних розділів ЗТД (за потреби).
2. Дані з валідації, які підтверджують, що результати, одержані за затвердженою методикою, є ідентичними результатам, одержаним за новою методикою. 

14 

Зміна виробника активної субстанції або вихідного/проміжного продукту/ реагенту у виробничому процесі активної субстанції, якщо відсутній сертифікат відповідності Європейської Фармакопеї. 

Умови, які мають бути виконані 

Документи, які мають бути представлені 

Тип зміни 

(а) зміна місця виробництва вже затвердженого виробника (заміна або доповнення) 

1, 2, 4  

1, 2, 3, 4, 6 

 

(б) новий виробник (заміна або доповнення) 

1, 2, 3, 4  

1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

Умови  

1. Специфікації (у тому числі при контролі в процесі виробництва та всіх продуктів), технологічний процес (у тому числі розмір серії, вихідна сировина, профіль домішок тощо) і докладний опис способу синтезу, дані щодо стабільності мають бути ідентичні затвердженим.
2. Якщо в процесі використовуються матеріали людського або тваринного походження, виробник не повинен використовувати нових постачальників, для яких не було проведено оцінки на вірусну безпечність або не доведено відповідності вимогам щодо мінімізації ризику передачі губчатої енцефалопатії (ГЕ) через лікарський препарат, вироблений відповідно до Керівництва з мінімізації ризику передачі збудників губчатої енцефалопатії тварин з лікарськими препаратами.
3. Виробник відомих або нових активних субстанцій не використовує файл власника ноу-хау на виробництво.
4. Активна субстанція або вихідний/ проміжний продукт/ реагент не є речовиною біологічного походження.  

Документація 

1. Зміни до відповідних підрозділів розділів IIC та IIF або відповідних розділів ЗТД.
2. Заява від власника реєстраційного посвідчення, що метод синтезу (або в разі лікарських засобів рослинного походження, за потреби, метод підготовки, географічне походження сировини, технологія виробництва активної субстанції), методи контролю якості та специфікації активної субстанції вихідного/ проміжного продукту/ реагенту, які використовуються у процесі виробництва активної субстанції, є ідентичні затвердженим.
3. ГЕ Сертифікат відповідності Європейській Фармакопеї для нового вихідного продукту або, якщо можливо, документальне підтвердження того, що джерело одержання субстанції, яке має ризик ГЕ, попередньо оцінено вповноваженими органами країни-виробника та продемонстровано: лікарський препарат вироблений відповідно до Керівництва з мінімізації ризику передачі збудників губчатої енцефалопатії тварин з лікарськими препаратами. Інформація повинна містити таке: назву виробника, види та тканини тварин, з яких було одержано препарат, країна - постачальник тваринної сировини, її використання та попередній дозвіл.
4. Дані аналізів (у вигляді таблиць порівняння) принаймні для двох серій (мінімум дослідно-промислових), активної субстанції від затвердженого та запропонованого виробника/дільниці.
5. Для твердих лікарських форм орального застосування дані досліджень, що підтверджують відсутність змін щодо профілю розчинення для препарату, який зазнав змін, установленого мінімум на двох дослідно-промислових серіях або промислових серіях, при порівнянні з профілем розчинення лікарського засобу, до складу якого входить активна субстанція від попереднього затвердженого виробника (див. примітку до таблиці).
6. Заява має чітко визначати "затверджених" та "запропонованих" виробників, як зазначено в розділі 2.5 форми заяви для державної реєстрації лікарського засобу. 

15 

Подання нового або оновленого сертифіката відповідності Європейської Фармакопеї для активної субстанції або вихідного/проміжного продукту/ реагенту, які використовуються у виробничому процесі активної субстанції 

Умови, які мають бути виконані 

Документи, які мають бути представлені 

Тип зміни 

(а) від уже затвердженого виробника 

1, 2, 4 

1, 2, 3, 4 

 

(б) від нового виробника (заміна або доповнення)  

  

  

  

1. Субстанції для виробництва стерильних лікарських препаратів 

1, 2, 3, 4 

1, 2, 3, 4 

 

2. Інші субстанції 

1, 2, 3, 4 

1, 2, 3, 4 

 

Умови  

1. Специфікації при випуску та протягом терміну придатності готового лікарського засобу залишаються незмінними.
2. У специфікації (ДФУ або Європейській Фармакопеї) визначені додаткові показники якості "Супровідні домішки" та інші вимоги до субстанції (наприклад, розмір часток, поліморфна форма) залишаються незмінними.
3. Активна субстанція повинна проходити вхідний контроль, якщо повторна перевірка не передбачена в сертифікаті відповідності Європейської Фармакопеї або якщо дані про додаткову перевірку не передбачені.
4. Процес виробництва активної субстанції, вихідного/проміжного продукту/реагенту не включає використання сировини людського або тваринного походження, для яких необхідна оцінка на вірусну безпечність. 

Документація 

1. Копія нового (оновленого) сертифіката відповідності Європейській Фармакопеї.
2. Зміни до відповідних підрозділів розділів IIC та IIF або відповідних розділів ЗТД (за потреби).
3. При використанні сировини людського або тваринного походження інформацію про будь-які матеріали, які підпадають під дію Керівництва з мінімізації ризику передачі збудників губчатої енцефалопатії тварин з лікарськими препаратами, уключаючи ті, що використовуються при виробництві активної субстанції. Інформація повинна містити таке: назву виробника, види та тканини тварин, з яких було одержано препарат, країна - постачальник тваринної сировини, її використання та попередній дозвіл.
4. Форма заяви про внесення змін має чітко визначати "затверджених" та "запропонованих" виробників, як зазначено в розділі 2.5 форми заяви для державної реєстрації лікарського засобу. 

Примітка. Посилання на незмінену специфікацію щодо домішок в умовах N 2 має відсилати до нових додаткових домішок.
У зміні N 10 стосовно незначних змін у виробничому процесі активної субстанції умови N 1 передбачають, що немає будь-яких змін у якісному та кількісному профілі домішок або у фізико-хімічних властивостях. У зміні N 12 щодо змін у специфікації на активну субстанцію дозволяється звуження допустимих меж у специфікації або доповнення нового показника контролю. Однією з умов для таких змін, що кваліфікуються як зміни типу І, є повідомлення, що зміни не мають бути результатом непередбачених ситуацій у процесі виробництва. Умови, що зазначаються, мають бути віднесені до виконання умов зміни N 15.
 

16 

Подача нового або оновленого сертифіката відповідності ГЕ Європейській Фармакопеї активної субстанції або вихідного/проміжного продукту/реагенту, які використовуються у виробничому процесі активної субстанції для затвердженого виробника та узгодженого виробничого процесу 

Умови, які мають бути виконані 

Документи, які мають бути представлені 

Тип зміни 

  

Немає 

1, 2, 3 

 

Умови 

Немає 

Документація 

1. Копія затвердженого (оновленого) сертифіката відповідності ГЕ Європейській Фармакопеї.
2. Зміни до відповідних підрозділів розділу IIC або до відповідних розділів ЗТД (за потреби).
3. Інформація про будь-які матеріали, які підпадають під дію Керівництва з мінімізації ризику передачі збудників губчатої енцефалопатії тварин з лікарськими препаратами, включаючи ті, що використовуються при виробництві активної субстанції. Інформація повинна містити таке: назву виробника, види та тканини тварин, з яких було одержано препарат, країна - постачальник тваринної сировини, її використання та попередній дозвіл.  

17 

Зміни: 

Умови, які мають бути виконані 

Документи, які мають бути представлені 

Тип зміни 

(а) періодичності повторних випробувань активної субстанції 

1, 2, 3  

1, 2 

 

(б) умов зберігання активної субстанції 

1, 2 

1, 2 

 

Умови 

1. Дослідження стабільності були виконані відповідно до затвердженого протоколу. Дослідження повинні підтвердити відповідність специфікацій.
2. Зміни не повинні бути обумовлені непередбаченими обставинами виробництва або пересторогами відносно стабільності.
3. Активна субстанція не є субстанцією біологічного походження. 

Документація 

1. Зміни до відповідних підрозділів розділів IIC, IIF або до відповідних розділів ЗТД. Результати досліджень стабільності повинні бути представлені в реальному часі й проведені відповідно до керівництва "Дослідження стабільності нових активних субстанцій та лікарських засобів", принаймні для двох (для трьох лікарських препаратів біологічного походження) дослідно-промислових або промислових серій активної субстанції у затвердженій упаковці з відповідною періодичністю повторного контролю якості та у визначених умовах зберігання.
2. Копії затверджених специфікацій на активну субстанцію. 

18 

Заміна допоміжної речовини на аналогічну допоміжну речовину 

Умови, які мають бути виконані 

Документи, які мають бути представлені 

Тип зміни 

  

1, 2, 3, 4, 5, 6 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

 

Умови 

1. Функціональні характеристики допоміжної речовини не змінилися.
2. Відсутність змін щодо профілю розчинення препарату із зміненим складом допоміжної речовини, установленого мінімум на двох дослідно-промислових серіях, у порівнянні з препаратом із попереднім складом. Для лікарських препаратів рослинного походження, для яких неможливо провести випробування на розчинність, можуть бути прийнятні порівняльні дані щодо розпадання.
3. Нові допоміжні речовини не передбачають використання матеріалів людського або тваринного походження, для яких потрібна оцінка даних на вірусну безпечність.
4. Лікарські препарати не містять біологічно активних субстанцій.
5. Розпочаті дослідження стабільності відповідно до встановлених вимог на двох дослідно-промислових або промислових серіях із задовільними показниками стабільності протягом 3 місяців або більше; при цьому заявник гарантує, що одразу по завершенні дані будуть негайно надані в Центр у разі невідповідності специфікаціям або за наявної імовірності протягом затвердженого терміну зберігання (з відповідною пропозицією).
6. Відсутність змін у специфікації готового лікарського засобу. 

Документація 

1. Зміни до відповідних підрозділів розділів IIA, IIB, IIC, IIE та IIF або до відповідних розділів ЗТД.
2. Обґрунтування зміни/вибору допоміжних речовин, що має бути представлено відповідно до фармацевтичної розробки (уключаючи стабільність та антимікробні консерванти).
3. Для твердих лікарських форм - порівняльні дані щодо профілів розчинення принаймні для двох дослідно-промислових серій готового препарату затвердженого та нового складу (див. Примітку до таблиці). Для лікарських препаратів рослинного походження можуть бути прийнятні порівняльні дані щодо розпадання.
4. Обґрунтування відсутності необхідності надання результатів нових досліджень на біоеквівалентність відповідно до Настанови 42-7.1:2005 "Дослідження біодоступності та біоеквівалентності", за потреби.
5. ГЕ Сертифікат відповідності Європейській Фармакопеї для нового вихідного продукту або документальне підтвердження того, що джерело одержання субстанції, яке має ризик ГЕ, попередньо оцінено вповноваженими органами країни-виробника та продемонстровано: лікарський препарат вироблений відповідно до Керівництва з мінімізації ризику передачі збудників губчатої енцефалопатії тварин з лікарськими препаратами. Інформація повинна містити таке: назву виробника, види та тканини тварин, з яких було одержано препарат, країна - постачальник тваринної сировини, її використання та попередній дозвіл.
6. Дані, які підтверджують, що нова допоміжна речовина не впливає на результати випробування готового лікарського засобу згідно з методиками, наведеними в специфікації на готовий препарат (за потреби).
7. Мають бути надані номери серій, використані при дослідженні стабільності.
8. Сертифікати якості готового лікарського засобу (не менше двох серій) з новим складом допоміжних речовин.
9. Зміни стосовно короткої характеристики препарату, оновлені листок-вкладиш та зразки етикетки (за потреби). 

19 

Зміни в специфікації допоміжної речовини 

Умови, які мають бути виконані 

Документи, які мають бути представлені 

Тип зміни 

(а) звуження допустимих меж, установлених у специфікації  

1, 2, 3  

1, 2 

ІА 

2, 3 

1, 2 

ІБ 

(б) доповнення специфікації додатковими показниками якості 

2, 4, 5 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

ІБ 

Умови  

1. Зміни, не обумовлені попередньою оцінкою, що здійснювалась для перегляду показників, визначених у специфікації (наприклад, зробленою під час процедури подання заяви на реєстрацію або процедури внесення змін типу II).
2. Зміни не повинні бути обумовлені непередбаченими обставинами в процесі виробництва.
3. Будь-які зміни повинні відповідати діючим затвердженим допустимим межам.
4. Будь-який новий метод випробувань не належить до нового нестандартного методу або стандартного, що використовується у новий спосіб.
5. Допоміжна речовина не є речовиною біологічного походження. 

Документація 

1. Зміни до відповідних підрозділів розділу IIC або відповідних розділів ЗТД.
2. Порівняльна таблиця вимог затвердженої та запропонованої специфікацій.
3. Опис нової аналітичної методики випробувань та дані з валідації.
4. Сертифікати аналізу двох промислових серій з використанням запропонованої допоміжної речовини за всіма показниками якості нової специфікації.
5. Для твердих лікарських форм орального застосування - дані досліджень, що підтверджують відсутність змін щодо профілю розчинення препарату принаймні однієї дослідно-промислової серії, виготовленої з допоміжної речовини, проконтрольованої за всіма показниками нової специфікації, при порівнянні з профілем розчинення лікарського засобу, до складу якого входить допоміжна речовина, контроль якої здійснювався за затвердженою специфікацією (див. примітку до таблиці). Для лікарських препаратів рослинного походження можуть бути прийнятні порівняльні дані щодо розпадання.
6. Обґрунтування відсутності необхідності надання результатів нових досліджень біоеквівалентності відповідно до Настанови 42-7.1:2005 "Дослідження біодоступності та біоеквівалентності", за потреби.  

20 

Зміни у методах випробування допоміжної речовини 

Умови, які мають бути виконані 

Документи, які мають бути представлені 

Тип зміни 

(а) незначні зміни в затверджених методах випробувань 

1, 2, 3, 5  

1 

 

(б) незначні зміни в затверджених методах випробувань для допоміжних речовин біологічного походження 

1, 2, 3 

1, 2 

 

(в) інші зміни в методах випробувань, уключаючи заміну затверджених методик випробувань новими  

2, 3, 4, 5 

1, 2 

 

Умови 

1. Метод аналізу не змінюється (наприклад, зміни довжини колонки або температури, але не інший тип колонки або метод); жодних нових домішок не повинно бути виявлено.
2. Відповідні дослідження з валідації, які були виконані стосовно вимог ДФУ "Валідація аналітичних методик і випробувань" або Керівництва з валідації аналітичних методик: методологія (CPMP /ICH/281/95/Q2B).
3. Дані з валідації, які підтверджують, що результати, одержані за затвердженою методикою, ідентичні результатам, одержаним за новою методикою.
4. Будь-який новий метод випробувань не належить до нового нестандартного методу або стандартного, що використовується у новий спосіб.
5. Допоміжна речовина не є речовиною біологічного походження. 

Документація 

1. Зміни до відповідних підрозділів розділу IIC або відповідних розділів ЗТД, які містять опис методології аналітичних досліджень, звіт про дані з валідації, переглянуті допустимі межі для домішок (за потреби); зміни до відповідних підрозділів розділу IIF або відповідних розділів ЗТД (за потреби).
2. Дані з валідації, які підтверджують, що результати, одержані за затвердженою методикою, є ідентичними до результатів, одержаних за новою методикою. 

21 

Подання нового (оновленого) сертифіката відповідності Європейській Фармакопеї для допоміжної речовини 

Умови, які мають бути виконані 

Документи, які мають бути представлені 

Тип зміни 

(а) від уже затвердженого виробника  

1, 2, 3 

1, 2, 3 

 

(б) від нового виробника (заміна або доповнення) 

  

  

  

1. Допоміжні речовини для виробництва стерильних лікарських препаратів 

1, 2, 3 

1, 2, 3 

 

2. Інші допоміжні речовини 

1, 2, 3 

1, 2, 3 

 

Умови 

1. Специфікації при випуску та протягом терміну придатності готового лікарського засобу залишаються незмінними.
2. У специфікації (ДФУ або Європейській Фармакопеї) визначені додаткові показники якості до препарату (наприклад, розмір часток, поліморфна форма) залишаються незмінними.
3. Процес виробництва допоміжної речовини не включає використання матеріалів тваринного походження, для яких необхідна оцінка на вірусну безпечність. 

Документація 

1. Копія нового (оновленого) сертифіката відповідності Європейській Фармакопеї.
2. Зміни відповідних підрозділів розділу IIC або до відповідних розділів ЗТД.
3. Для допоміжних речовин тваринного походження інформацію про будь-які матеріали, які підпадають під Керівництво з мінімізації ризику передачі збудників губчатої енцефалопатії тварин з лікарськими препаратами, уключаючи ті, які використані при виробництві допоміжної речовини. Інформація повинна містити: назву виробника, види та тканини тварин, з яких було одержано препарат, країна - постачальник тваринної сировини, її використання та попередній дозвіл.  

22 

Подання нового (оновленого) ГЕ сертифіката відповідності Європейській Фармакопеї від ліцензованого або нового виробника (заміна або доповнення) для допоміжної речовини 

Умови, які мають бути виконані 

Документи, які мають бути представлені 

Тип зміни 

  

Немає 

1, 2, 3 

 

Умови  

Немає. 

Документація 

1. Копія нового (оновленого) ГЕ сертифіката відповідності Європейській Фармакопеї.
2. Зміни до відповідних підрозділів розділу IIC або до відповідних розділів ЗТД.
3. Для допоміжних речовин тваринного походження інформацію про будь-які матеріали, які підпадають під Керівництво з мінімізації ризику передачі збудників губчатої енцефалопатії тварин з лікарськими препаратами, уключаючи ті, які використані при виробництві допоміжної речовини. Інформація повинна містити таке: назву виробника, види та тканини тварин, з яких було одержано матеріал, країна походження тваринної сировини, її використання та попередній дозвіл. 

23 

Заміна джерела одержання допоміжної речовини, що становить ризик ГЕ, на джерело одержання допоміжної речовини рослинного або синтетичного походження 

Умови, які мають бути виконані 

Документи, які мають бути представлені 

Тип зміни 

(а) допоміжна речовина або реагент, яка використовується у виробництві активної речовини біологічного походження або виробництві готового лікарського засобу, до складу якого входить речовина біологічного походження  

1 

1, 2 

 

(б) інші випадки  

1 

1 

 

Умови 

1. Специфікації та терміни зберігання допоміжної речовини та готового лікарського засобу залишаються незмінними. 

Документація 

1. Заява від виробника, яка підтверджує, що вихідна сировина є виключно рослинного або синтетичного походження.
2. Результати вивчення рівноцінності вихідної сировини та впливу на виробництво готового лікарського засобу. 

24  

Зміни в синтезі або регенерації допоміжної речовини, яка не наведена у ДФУ або Європейській Фармакопеї (за наявності в досьє)  

Умови, які мають бути виконані 

Документи, які мають бути представлені 

Тип зміни 

  

1, 2 

1, 2, 3, 4 

 

Умови  

1. Зміни не спричиняють небажаного впливу на специфікації; відсутні зміни в якісних і кількісних показниках профілю домішок або зміни фізико-хімічних властивостей.
2. Допоміжна речовина не є речовиною біологічного походження. 

Документація 

1. Зміни до відповідних підрозділів розділу IIC або до відповідних розділів ЗТД.
2. Дані аналізів (у формі таблиць порівняння) принаймні двох серій (мінімум дослідно-промислових) з використанням допоміжної речовини, виготовленої за попередньою та новою технологіями.
3. Для твердих лікарських форм орального застосування дані досліджень, що підтверджують відсутність змін щодо профілю розчинення препарату принаймні двох дослідно-промислових серій, у складі яких міститься допоміжна речовина, виготовлена за новою технологією, при порівнянні з профілем розчинення лікарського засобу, до складу якого входить допоміжна речовина, отримана за попередньою технологією (див. примітку до таблиці). Для лікарських препаратів рослинного походження можуть бути прийнятні порівняльні дані щодо розпадання.
4. Копії затверджених та нових (за потреби) специфікацій допоміжної речовини. 

25 

Зміни, пов'язані із змінами в ДФУ або Європейській Фармакопеї  

Умови, які мають бути виконані 

Документи, які мають бути представлені 

Тип зміни 

(а) зміна специфікацій фармакопейної субстанції, пов'язана із змінами в ДФУ або Європейській Фармакопеї  

  

  

  

1. Діюча речовина 

1, 2  

1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

2. Допоміжна речовина 

1, 2 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

(б) зміни, пов'язані з необхідністю приведення у відповідність до монографії ДФУ або Європейської Фармакопеї  

  

  

  

1. Діюча речовина 

1, 2 

1, 2 

 

2. Допоміжна речовина  

1, 2 

1, 2 

 

Умови  

1. Зміни вносяться тільки для приведення у відповідність до вимог фармакопеї.
2. Не змінені специфікації (на доповнення до фармакопеї) для специфічних показників продукту (наприклад, профіль розміру часток, поліморфна форма), за потреби.  

Документація 

1. Зміни до відповідних підрозділів розділу IIC або до відповідних розділів ЗТД.
2. Порівняльна таблиця вимог затвердженої та запропонованої специфікацій.
3. Сертифікати аналізу на дві промислові серії за всіма показниками нової специфікації.
4. Дані, які підтверджують придатність монографії для контролю субстанції.
5. Дані аналізів (у формі таблиць порівняння) для двох промислових серій готового препарату, який містить субстанцію, яка відповідає затвердженій та запропонованій специфікаціям. Для твердих лікарських форм орального застосування дані досліджень, що підтверджують відсутність змін щодо профілю розчинення принаймні для однієї дослідно-промислової серії готового препарату, до складу якого входить субстанція, яка відповідає запропонованій специфікації, при порівнянні з профілем розчинення лікарського засобу із субстанцією, що відповідає затвердженій специфікації (див. Примітку до таблиці). Для лікарських препаратів рослинного походження можуть бути прийнятні порівняльні дані щодо розпадання.
6. Для біологічних лікарських препаратів має бути підтвердження, що методи контролю якості та технології виробництва не змінилися  

26  

Зміна специфікацій первинної упаковки готового лікарського засобу 

Умови, які мають бути виконані 

Документи, які мають бути представлені 

Тип зміни 

(а) звуження допустимих меж, визначених у специфікації 

1, 2, 3  

1, 2 

 

2, 3 

1, 2 

 

(б) доповнення специфікації новим показником якості:  

2, 4 

1, 2, 3, 4 

 

Умови  

1. Зміни, не обумовлені попередньою оцінкою, що здійснювалась для перегляду показників, визначених у специфікації (наприклад, зробленою під час процедури подання заяви на реєстрацію або процедури внесення змін типу II).
2. Зміна не повинна бути обумовлена непередбаченими обставинами в процесі виробництва.
3. Зміни не повинні виходити за діючі допустимі межі затвердженої специфікації.
4. Новий метод випробувань не належить до нового нестандартного методу або стандартного, що використовується у новий спосіб. 

Документація 

1. Зміни до відповідних підрозділів розділу IIC або відповідних розділів ЗТД.
2. Порівняльна таблиця вимог затвердженої та запропонованої специфікацій.
3. Опис нової аналітичної методики випробувань та дані з валідації.
4. Сертифікати аналізу двох промислових серій з використанням запропонованої первинної упаковки. 

27  

Зміна в методах випробувань первинної упаковки готового лікарського засобу 

Умови, які мають бути виконані 

Документи, які мають бути представлені 

Тип зміни 

(а) незначні зміни у затверджених методах випробувань 

1, 2, 3  

1 

 

(б) інші зміни в методах випробувань, включаючи заміну або доповнення методу випробувань 

2, 3, 4 

1, 2 

 

Умови 

1. Метод аналізу не змінюється (наприклад, зміна довжини колонки або температури, але не інший тип колонки або інший метод).
2. Відповідні дослідження з валідації, які були виконані стосовно вимог ДФУ "Валідація аналітичних методик і випробувань" або Керівництва з валідації аналітичних методик: методологія (CPMP /ICH/281/95/Q2B).
3. Дані з валідації, які підтверджують, що результати, одержані за затвердженою методикою, ідентичні результатам, одержаним за новою методикою.
4. Будь-який новий метод випробувань не належить до нового нестандартного методу або стандартного, що використовується у новий спосіб.  

Документація 

1. Зміни до відповідних підрозділів розділу IIC або до відповідних розділів ЗТД, які включають опис методології аналітичних досліджень та звіт про дані з валідації.
2. Дані з валідації, які підтверджують, що результати, одержані за затвердженою методикою, є ідентичними результатам, одержаним за новою методикою. 

28 

Зміна будь-якої частини матеріалу (первинної) упаковки, що не вступає в контакт з готовим лікарським препаратом (такі, наприклад, як колір кришечок, колір кодів на ампулах, зміна контейнера для голок (різні види пластику) 

Умови, які мають бути виконані 

Документи, які мають бути представлені 

Тип зміни 

  

1 

1 

 

Умови  

1. Зміна не стосується основних частин пакувального матеріалу, які б вплинули на транспортування, зручність застосування, умови зберігання, безпечність та стабільність готового продукту. 

Документація 

Зміни до відповідних підрозділів розділу IIC або до відповідних розділів ЗТД. 

29  

Якісні та/або кількісні зміни складу первинної упаковки 

Умови, які мають бути виконані 

Документи, які мають бути представлені 

Тип зміни 

(а) м'які й рідкі лікарські форми 

1, 2, 3, 4  

1, 2, 3, 4, 5 

 

(б) усі інші лікарські форми 

1, 2, 3, 4 

1, 4, 5 

 

1, 3, 4 

1, 2, 3, 4, 5 

 

Умови 

1. Досліджуваний продукт не є речовиною біологічного походження або стерильним.
2. Зміна стосується тільки однакового виду упаковки та матеріалу (наприклад, блістер на блістер).
3. Запропонований пакувальний матеріал має бути ідентичним за відповідними показниками якості попередньому матеріалові.
4. Розпочаті дослідження стабільності відповідно до встановлених вимог на двох дослідно-промислових або промислових серіях із задовільними показниками стабільності протягом 3 місяців або більше; при цьому заявник гарантує, що одразу по завершенні дані будуть негайно надані в Центр у разі невідповідності специфікаціям або за наявної імовірності протягом затвердженого терміну зберігання (з відповідною пропозицією). 

Документація 

1. Зміни до відповідних підрозділів розділів IIA, IIC та IIF або до відповідних розділів ЗТД.
2. Відповідні дані щодо нового пакування (порівняльні дані про проникність, наприклад для O2, CO2, вологи).
3. Підтвердження, що не було жодної взаємодії між компонентами препарату та пакувальним матеріалом (наприклад, не було перенесення компонентів запропонованого пакувального матеріалу до препарату, показники якості препарату в новій упаковці не змінилися).
4. Мають бути вказані номери серій готового лікарського засобу, використані при вивченні стабільності.
5. Порівняльна таблиця вимог затвердженої та запропонованої специфікацій, за потреби. 

30 

Зміна (заміна, доповнення або вилучення) постачальника матеріалів упакування або комплектуючих (якщо зазначено в досьє), за винятком спейсерів для дозованих інгаляторів 

Умови, які мають бути виконані 

Документи, які мають бути представлені 

Тип зміни 

(а) вилучення постачальника 

1  

1 

 

(б) заміна або доповнення постачальника 

1, 2, 3, 4 

1, 2, 3 

 

Умови  

1. Відсутні зміни матеріалів упакування або пристрою.
2. Кількісний та якісний склад матеріалів упакування/ пристроїв не змінюється.
3. Специфікації і методи контролю якості не змінюються.
4. Якщо використовується, метод стерилізації й умови стерилізації залишаються незмінними. 

Документація 

1. Зміни до відповідних підрозділів розділу IIC або до відповідних розділів ЗТД.
2. Для пристроїв для введення лікарських препаратів - підтвердження CE маркування (за потреби) та висновок, виданий МОЗ України, про безпечність пристрою.
3. Порівняльна таблиця вимог затвердженої та запропонованої специфікацій, за потреби. 

Примітка. CE-маркування (CE marking) - обов'язкове маркування окремих груп продуктів для підтвердження відповідності вимогам Європейських Директив щодо їх безпечності для здоров'я. Маркування "CE" - скорочення від Conformit Europeane (Європейська відповідність). До того, як CE-маркування може бути застосоване до продукту, мають бути виконані встановлені Європейськими Директивами вимоги. Крім того, відповідність продукту має бути підтверджена під час реєстрації та/або випробувань. 

31 

Зміни показників випробувань або допустимих меж у процесі виробництва лікарського засобу 

Умови, які мають бути виконані 

Документи, які мають бути представлені 

Тип зміни 

(а) звуження допустимих меж у процесі виробництва 

1, 2, 3  

1, 2 

 

2, 3 

1, 2 

 

(б) доповнення нових показників якості та допустимих меж 

2, 4 

1, 2, 3, 4 

 

Умови 

1. Зміна не є наслідком будь-яких попередніх оцінок щодо необхідності переглянути параметри специфікацій (наприклад, під час процедури реєстрації або процедури внесення змін типу II).
2. Зміна не є наслідком непередбачених обставин, які виникли в процесі виробництва або через стабільність.
3. Будь-яка зміна не повинна виходити за межі діючих затверджених допустимих меж.
4. Будь-який новий метод випробувань не належить до нового нестандартного методу або стандартного, що використовується у новий спосіб.  

Документація 

1. Зміни до відповідних підрозділів розділу IIB або до відповідних розділів ЗТД та розділу IID або до відповідних розділів ЗТД.
2. Порівняльна таблиця вимог затвердженої та запропонованої специфікацій.
3. Опис нової аналітичної методики та дані з валідації.
4. Сертифікати аналізу на дві (три для біологічних лікарських препаратів) промислові серії за всіма показниками нової специфікації. 

32 

Зміна розміру серії готового лікарського засобу 

Умови, які мають бути виконані 

Документи, які мають бути представлені 

Тип зміни 

(а) до 10 разів у порівнянні з первинним розміром серії, затвердженим при реєстрації 

1, 2, 3, 4, 5 

1, 4 

 

(б) зменшення до 10 разів 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

1, 4 

 

(в) інші випадки 

1, 2, 3, 4, 5, 7 

1, 2, 3, 4, 5 

 

Умови 

1. Зміна не впливає на відтворюваність та/або сталість функціональних характеристик препарату.
2. Зміна стосується тільки стандартних лікарських форм швидкого вивільнення для перорального застосування та нестерильних рідких лікарських препаратів.
3. Будь-які зміни методу виробництва та/або контролю у процесі виробництва, спричинені необхідністю зміни розміру серії, наприклад, використання устаткування, призначеного для іншого обсягу виробництва.
4. Існує схема валідації або згідно із затвердженим протоколом проведена відповідно до вимог валідація виробництва з використанням принаймні трьох серій із запропонованим новим розміром серій.
5. Лікарський засіб не належить до препаратів, що містять речовини біологічного походження.
6. Зміна не повинна бути обумовлена непередбаченими обставинами в процесі виробництва або через стабільність.
7. Розпочаті дослідження стабільності відповідно до встановлених вимог на двох дослідно-промислових або промислових серіях із задовільними показниками стабільності протягом 3 місяців або більше; при цьому заявник гарантує, що одразу по завершенні дані будуть негайно надані в Центр у разі невідповідності специфікаціям або за наявної імовірності протягом затвердженого терміну зберігання (з відповідною пропозицією). 

Документація 

1. Зміни до відповідних підрозділів розділу IIB або до відповідних розділів ЗТД.
2. Дані аналізів (у вигляді таблиці порівняння) принаймні однієї промислової серії узгодженого та запропонованого розміру. Дані про наступні дві повні промислові серії мають бути надані на вимогу, а також має бути заявлено, що в разі невідповідності специфікацій буде повідомлено в Центр (з відповідною пропозицією).
3. Копії затверджених специфікацій при випуску та протягом терміну придатності.
4. Інформація щодо кількості серій (і3) та їх номери, використані у валідаційних дослідженнях, або протокол (схема) валідації.
5. Мають бути вказані номери серій, використані в дослідженнях стабільності. 

33  

Незначні зміни у виробництві готового лікарського засобу 

Умови, які мають бути виконані 

Документи, які мають бути представлені 

Тип зміни 

  

1, 2, 3, 4, 5 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

 

Умови 

1. Технологія виробництва не змінилася.
2. Унаслідок нового виробництва повинен бути отриманий ідентичний продукт, який відповідає всім показникам якості, безпечності та ефективності.
3. Лікарський препарат не містить речовин біологічного походження.
4. Якщо зміна стосується процесу стерилізації, вона повинна належати тільки до стандартного фармакопейного методу.
5. Розпочаті дослідження стабільності відповідно до встановлених вимог на двох дослідно-промислових або промислових серіях із задовільними показниками стабільності протягом 3 місяців або більше; при цьому заявник гарантує, що одразу по завершенні дані будуть негайно надані в Центр у разі невідповідності специфікаціям або за наявної імовірності протягом затвердженого терміну зберігання (з відповідною пропозицією). 

Документація 

1. Зміни до відповідних підрозділів розділу IIB або до відповідних розділів ЗТД.
2. Для м'яких та рідких лікарських форм, у яких діюча речовина присутня у нерозчинній формі, - відповідні дані з валідації змін, уключаючи мікроскопію часток для перевірки видимих змін у морфології; порівняльні дані про розподіл за розміром за відповідним методом.
3. Для твердих лікарських форм орального застосування дані досліджень, що підтверджують відсутність змін щодо профілю розчинення для однієї промислової серії лікарського засобу, виробництво якого зазнало змін порівняно з останніми трьома серіями, виробленими за узгодженою технологією (див. примітку до таблиці). Дані про наступні дві серії мають бути надані на вимогу, а також має бути заявлено, що в разі невідповідності специфікацій буде повідомлено у Центр (з відповідною пропозицією). Для лікарських препаратів рослинного походження можуть бути прийнятними порівняльні дані щодо розпадання.
4. Обґрунтування відсутності необхідності проведення досліджень біоеквівалентності відповідно до Настанови 42-7.1:2005 "Дослідження біодоступності та біоеквівалентності".
5. У разі змін у процесі стерилізації, мають бути представлені дані з валідації.
6. Копії специфікацій при випуску та протягом терміну придатності.
7. Дані аналізів (у вигляді таблиці порівняння) принаймні однієї промислової серії узгодженого та запропонованого розміру. Дані про наступні дві повні промислові серії мають бути надані на вимогу, а також має бути заявлено, що в разі невідповідності специфікацій буде повідомлено у Центр (з відповідною пропозицією).
8. Мають бути вказані номери серій, використані при дослідженні стабільності. 

34  

Зміна барвників або смакових добавок, використовуваних у виробництві готового препарату 

Умови, які мають бути виконані 

Документи, які мають бути представлені 

Тип зміни 

(а) зменшення або вилучення одного або більше компонентів: 

  

  

  

1. Барвників 

1, 2, 3, 4, 7 

1, 2, 3 

 

2. Смакових добавок 

1, 2, 3, 4, 7 

1, 2, 3 

 

(б) збільшення, доповнення або заміна одного або більше компонентів:  

  

  

  

1. Барвників 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

1, 2, 3, 4, 5 

 

2. Смакових добавок 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

1, 2, 3, 4, 5 

 

Умови  

1. Не відбулося будь-яких змін функціональних характеристик лікарської форми, наприклад часу розпадання, профілю розчинення.
2. Будь-яке коригування складу для збереження загальної маси повинне належати до допоміжної речовини, що становить основну частину складу готового лікарського засобу.
3. Специфікації готового лікарського засобу змінилися тільки щодо виду/запаху/смаку і, за потреби, вилучений або доповнений показник якості, що стосується барвника або смакової добавки.
4. Розпочаті дослідження стабільності відповідно до встановлених вимог на двох дослідно-промислових або промислових серіях із задовільними показниками стабільності протягом 3 місяців або більше; при цьому заявник гарантує, що одразу по завершенні дані будуть негайно надані в Центр у разі невідповідності специфікаціям або за наявної імовірності протягом затвердженого терміну зберігання (з відповідною пропозицією). Крім того, за потреби мають бути проведені дослідження фото стабільності готового лікарського засобу.
5. Будь-які нові компоненти повинні відповідати встановленим вимогам.
6. Будь-який новий компонент не повинен передбачати використання матеріалів тваринного або людського походження, для яких необхідно проведення досліджень щодо підтвердження відсутності вірусів або ГЕ.
7. Зміни стосовно короткої характеристики препарату, оновлені листок-вкладиш та зразки етикетки. 

Документація 

1. Зміни до відповідних підрозділів розділів IIA, IIB, IIC, IIE або до відповідних розділів ЗТД (уключаючи метод ідентифікації будь-якого нового барвника, за потреби) та IIF або до відповідних розділів ЗТД (якщо були оновлені специфікації протягом терміну зберігання).
2. Мають бути вказані номери серій, використані при дослідженнях стабільності.
3. Зразок нового готового лікарського засобу.
4. ГЕ Сертифікат відповідності Європейській Фармакопеї для будь-якого нового вихідного продукту або, якщо можливо, документальне підтвердження того, що джерело одержання субстанції, яке має ризик ГЕ, попередньо оцінено вповноваженими органами країни-виробника та продемонстровано: лікарський препарат вироблений відповідно до Керівництва з мінімізації ризику передачі збудників губчатої енцефалопатії тварин з лікарськими препаратами. Інформація повинна містити: назву виробника, види та тканини тварин, з яких було одержано препарат, країна - постачальник тваринної сировини, її використання та попередній дозвіл.
5. Дані, які підтверджують, що новий барвник або смакова добавка не впливає на методи контролю готового продукту, визначені специфікацією (за потреби). 

35  

Зміна маси оболонки таблеток або капсул 

Умови, які мають бути виконані 

Документи, які мають бути представлені 

Тип зміни 

(а) лікарські форми швидкого вивільнення для перорального застосування 

1, 2, 3, 4  

1, 4 

 

(б) лікарські форми, стійкі до дії шлункового соку, з модифікованим вивільненням або пролонгованої дії 

1, 2, 3, 4 

1, 2, 3, 4 

 

Умови  

1. Відсутність змін щодо профілю розчинення принаймні двох дослідно-промислових серій лікарського засобу нового складу при порівнянні з профілем розчинення двох промислових серій затвердженого складу. Для лікарських препаратів рослинного походження можуть бути прийнятними порівняльні дані щодо розпадання.
2. Оболонка не є вирішальним чинником механізму вивільнення.
3. Специфікації готового лікарського засобу змінені тільки щодо маси і розміру, за потреби.
4. Розпочаті дослідження стабільності відповідно до встановлених вимог на двох дослідно-промислових або промислових серіях із задовільними показниками стабільності протягом 3 місяців або більше; при цьому заявник гарантує, що одразу по завершенні дані будуть негайно надані в Центр у разі невідповідності специфікаціям або за наявної імовірності протягом затвердженого терміну зберігання (з відповідною пропозицією). 

Документація 

1. Зміни до відповідних підрозділів розділів IIA, IIB та IIE або до відповідних розділів ЗТД.
2. Дані досліджень, які підтверджують відсутність змін щодо профілю розчинення принаймні двох дослідно-промислових серій лікарського засобу нового складу, при порівнянні з профілем розчинення двох промислових серій лікарського засобу затвердженого складу (див. примітку до таблиці). Для лікарських препаратів рослинного походження можуть бути прийнятними порівняльні дані щодо розпадання.
3. Обґрунтування відсутності необхідності проведення досліджень біоеквівалентності відповідно до Настанови 42-7.1:2005 "Дослідження біодоступності та біоеквівалентності".
4. Мають бути вказані номери серій, використані в дослідженнях стабільності. 

36  

Зміна форми або розмірів контейнера чи закупорювального засобу 

Умови, які мають бути виконані 

Документи, які мають бути представлені 

Тип зміни 

(а) стерильні лікарські форми і біологічні лікарські препарати 

1, 2, 3 

1, 2, 3 

 

(б) інші лікарські форми 

1, 2, 3 

1, 2, 3 

 

Умови  

1. Відсутні якісні або кількісні зміни складу контейнера.
2. Зміна не стосується основної частини пакувального матеріалу, яка вплинула б на транспортування, зручність застосування, умови зберігання, безпечність та стабільність готового продукту.
3. У разі змін вільного простору над продуктом або співвідношення поверхня/об'єм у розпорядженні заявника повинні бути дані досліджень стабільності, розпочатих відповідно до встановлених вимог на двох дослідно-промислових (трьох для біологічних лікарських препаратів) або промислових серіях із задовільними показниками стабільності протягом 3 місяців або більше (шість для біологічних лікарських препаратів); при цьому заявник гарантує, що одразу по завершенні дані будуть негайно надані в Центр у разі невідповідності специфікаціям або за наявної імовірності протягом затвердженого терміну зберігання (з відповідною пропозицією). 

Документація 

1. Зміни до відповідних підрозділів розділів IIC або до відповідних розділів ЗТД (уключаючи опис, детальне зображення та склад контейнера або закупорювального засобу).
2. Мають бути вказані номери серій, використані в дослідженнях стабільності.
3. Зразки нового контейнера/ закупорювального засобу. 

37  

Зміна специфікації готового препарату 

Умови, які мають бути виконані 

Документи, які мають бути представлені 

Тип зміни 

(а) звуження допустимих меж, установлених у специфікації 

1, 2, 3 

1, 2 

 

2, 3 

1, 2 

 

(б) доповнення нового показника якості 

2, 4, 5 

1, 2, 3, 4 

 

Умови 

1. Зміна не є наслідком будь-яких попередніх оцінок, які потребують перегляду допустимих меж, установлених у специфікації (наприклад, під час процедури реєстрації або процедури внесення змін типу II).
2. Зміна не є наслідком непередбачених обставин, що виникли в процесі виробництва або через стабільність.
3. Будь-яка зміна не повинна виходити за межі діючих затверджених допустимих меж у специфікації.
4. Будь-який новий метод випробувань не належить до нового нестандартного методу або стандартного, що використовується у новий спосіб.
5. Метод випробування не застосовується для діючих або допоміжних речовин біологічного походження, що входять до складу лікарського засобу. 

Документація 

1. Поправка до відповідного підрозділу розділу IIE або до відповідних розділів ЗТД.
2. Порівняльна таблиця вимог затвердженої та запропонованої специфікацій.
3. Опис нової аналітичної методики та дані з валідації.
4. Сертифікати аналізу на дві промислові серії за всіма показниками запропонованої специфікації. 

38 

Зміна методу випробувань готового лікарського засобу 

Умови, які мають бути виконані 

Документи, які мають бути представлені 

Тип зміни 

(а) незначна зміна затвердженого методу випробувань 

1, 2, 3, 4, 5  

1 

 

(б) незначна зміна затвердженого методу випробувань для біологічної активної речовини або допоміжних речовин біологічного походження 

1, 2, 3, 4 

1, 2 

 

(в) Інші зміни процедур випробувань, уключаючи заміну або доповнення методу випробувань 

2, 3, 4, 5 

1, 2 

 

Умови 

1. Метод аналізу не змінюється (наприклад, зміна довжини колонки або температури, але не інший тип колонки або метод).
2. Відповідні дослідження з валідації, які були виконані стосовно вимог ДФУ "Валідація аналітичних методик і випробувань" або Керівництва з валідації аналітичних методик: методологія (CPMP /ICH/281/95/Q2B).
3. Дані з валідації, які підтверджують, що результати, одержані за затвердженою методикою, ідентичні результатам, одержаним за новою методикою.
4. Новий метод випробувань не належить до нового нестандартного методу або стандартного, що використовується у новий спосіб.
5. Метод випробування не застосовується для діючих або допоміжних речовин біологічного походження, що входять до складу лікарського засобу. 

Документація 

1. Зміна до відповідних підрозділів розділу IIE або до відповідних розділів ЗТД, що включає опис аналітичної методики, короткий опис даних з валідації, переглянуті специфікації для домішок (за потреби); доповнення до відповідних підрозділів розділу IIF або до відповідних розділів ЗТД (за потреби).
2. Дані з валідації, які підтверджують, що результати, одержані за затвердженою методикою, є ідентичними результатам, одержаним за новою методикою. 

39 

Зміна або доповнення штампів, потовщень або інших маркувань (крім рисок) на таблетках або штампів на капсулах, уключаючи заміну або доповнення фарб, використовуваних для маркування продукту 

Умови, які мають бути виконані 

Документи, які мають бути представлені 

Тип зміни 

  

1, 2 

1, 2 

 

Умови 

1. Специфікації на випуск готового продукту і протягом терміну зберігання не змінилися (крім зовнішнього вигляду).
2. Будь-яка фарба повинна відповідати встановленим вимогам. 

Документація 

1. Зміни до відповідних підрозділів розділів IIA, IIC (у разі використання нового чорнила), IID та IIC або відповідних розділів ЗТД (уключаючи детальне зображення або письмовий опис затвердженого та запропонованого вигляду).
2. Зразки готового лікарського засобу.
3. Зміни стосовно короткої характеристики препарату, оновлені листок-вкладиш та зразки етикетки. 

40 

Зміна розмірів таблеток, капсул, супозиторіїв або песаріїв без кількісних та якісних змін складу і середньої маси 

Умови, які мають бути виконані 

Документи, які мають бути представлені 

Тип зміни 

(а) лікарські форми, стійкі до дії шлункового соку, модифікованого або пролонгованого вивільнення, та ділимі таблетки  

1, 2 

1, 2, 3, 4, 5 

 

(б) усі інші таблетки, капсули, супозиторії та песарії 

1, 2 

1, 2 

 

Умови 

  

  

  

1. Відсутність змін щодо профілю розчинення для препарату з новими розмірами при порівнянні з профілем розчинення препарату з попередніми розмірами. Для лікарських препаратів рослинного походження, де тест на розчинність може бути неприйнятним, можуть бути представлені порівняльні дані щодо розпадання.
2. Специфікації при випуску препарату і протягом терміну придатності препарату не змінюються (крім розміру). 

Документація 

1. Зміни до відповідних підрозділів розділів IIB та IIE (уключаючи детальне зображення затвердженого та запропонованого розміру таблеток, капсул, супозиторіїв або песаріїв) або до відповідних розділів ЗТД.
2. Для твердих лікарських форм орального застосування дані досліджень, які підтверджують відсутність змін щодо профілю розчинення для однієї дослідно-промислової серії лікарського засобу нового розміру, при порівнянні з профілем розчинення препарату з попередніми розмірами (див. примітку до таблиці). Для лікарських препаратів рослинного походження можуть бути прийнятними порівняльні дані щодо розпадання.
3. Обґрунтування відсутності необхідності проведення досліджень біоеквівалентності відповідно до Настанови 42-7.1:2005 "Дослідження біодоступності та біоеквівалентності".
4. Зразки готового лікарського засобу.
5. За потреби, мають бути представлені дані тесту на стійкість таблеток до роздавлювання при випуску та має бути надане зобов'язання представити дані про стійкість таблеток до роздавлювання протягом терміну зберігання. 

41  

Зміна розміру пакування готового продукту 

Умови, які мають бути виконані 

Документи, які мають бути представлені 

Тип зміни 

(а) зміна кількості одиниць (наприклад, таблеток, ампул та ін.) в упаковці: 

  

  

  

1. Зміна в рамках затвердженого розміру упаковки 

1, 2  

1, 3 

 

2. Зміна поза затвердженим розміром упаковки 

1, 2 

1, 2, 3 

 

(б) зміна маси/об'єму допоміжних речовин для позапарентеральних багатодозових препаратів  

1, 2 

1, 2, 3, 4 

 

Умови 

1. Новий розмір упаковки повинен відповідати дозуванню і тривалості лікування відповідно до затвердженої короткої характеристики препарату.
2. Основний пакувальний матеріал не змінився. 

Документація 

1. Зміни до відповідних підрозділів розділів IIA, IIC та IIE до відповідних розділів ЗТД.
2. Обґрунтування для нового розміру пакування про те, що новий розмір відповідає режиму дозування та тривалості використання, затвердженому в короткій характеристиці препарату.
3. Заява, що дослідження стабільності будуть проводитись відповідно до керівництва "Дослідження стабільності нових активних субстанцій та лікарських засобів", якщо показники стабільності будуть змінені. Дані мають бути представлені лише в разі відхилень від специфікації (з відповідною пропозицією).
4. Зміни стосовно короткої характеристики препарату, оновлені листок-вкладиш та зразки етикетки. 

42  

Зміни: 

Умови, які мають бути виконані 

Документи, які мають бути представлені 

Тип зміни 

(а) терміну зберігання готового продукту: 

  

  

  

1. Для торгової упаковки 

1, 2, 3  

1, 3 

 

2. Після першого відкриття 

1, 2 

1, 2, 3 

 

3. Після розчинення або розведення у розчині 

1, 2 

1, 2, 3 

 

(б) умов зберігання готового препарату або розчиненого/ розведеного препарату  

1, 2, 4 

  

 

Умови 

1. Дослідження стабільності, виконані відповідно до затвердженого протоколу. Дослідження повинні підтверджувати, що відповідних затверджених специфікацій дотримано.
2. Зміна не повинна бути результатом непередбачених ситуацій у процесі виробництва або стосуватися стабільності.
3. Термін зберігання не перевищує п'яти років.
4. Продукт не є біологічним лікарським препаратом. 

Документація 

1. Зміни до відповідних підрозділів розділу IIF або до відповідних розділів ЗТД мають містити результати досліджень стабільності в реальному часі, проведених відповідно до керівництва "Дослідження стабільності нових активних субстанцій та лікарських засобів", принаймні двох промислових серій готового препарату в затвердженому пакувальному матеріалі та/або після першого відкриття або розчинення/розведення, за потреби; за потреби, мають бути включені результати мікробіологічних досліджень.
2. Копія затвердженої специфікації протягом терміну зберігання готового препарату та, за потреби, специфікації після розчинення/розведення або першого відкриття.
3. Зміни стосовно короткої характеристики препарату, оновлені листок-вкладиш та зразки етикетки. 

43  

Доповнення, заміна або вилучення комплектуючих для вимірювання дози або введення препарату, які не є частиною первинної упаковки (за винятком спейсерів для дозованих інгаляторів) 

Умови, які мають бути виконані 

Документи, які мають бути представлені 

Тип зміни 

1. Доповнення або заміна 

1, 2  

1, 2, 4 

 

2. Вилучення 

3 

1, 3, 4 

 

Умови 

1. Запропонований пристрій для вимірювання дози повинен точно видавати необхідну дозу препарату відповідно до затвердженого дозування, також повинні бути представлені результати відповідних досліджень.
2. Новий пристрій повинен бути сумісний з лікарським препаратом.
3. Лікарський препарат, як і раніше, має відтворюваність дози. 

Документація 

1. Зміни до відповідних підрозділів розділів IIA та частини IIC або до відповідних розділів ЗТД (уключаючи опис, детальне зображення та склад матеріалу пристрою та постачальника, за потреби).
2. Доказ (перевірка CE маркування), за потреби, або відповідний висновок МОЗ України про безпечність пристрою.
3. Посилання на CE маркування пристрою, за потреби, або дані, які підтверджують безпечність, точність та сумісність пристрою, якщо CE маркування недоступне.
4. Зразки нового пристрою. 

44  

Зміни в короткій характеристиці препарату, листку-вкладиші та маркуванні, які внесені в інтересах охорони здоров'я, зокрема за результатами післяреєстраційного нагляду 

Умови, які мають бути виконані 

Документи, які мають бути представлені 

Тип зміни 

  

1 

1, 2 

 

Умови 

1. Зміни стосуються лише внесення змін у коротку характеристику препарату, листок-вкладиш та маркування, беручи до уваги рішення, унесені в інтересах охорони здоров'я, зокрема за результатами після реєстраційного нагляду. 

Документація 

1. Обґрунтування внесення змін.
2. Оновлені тексти короткої характеристики препарату, маркування, листка-вкладиша, оригінал-макети графічного оформлення упаковки. 

45  

Вилучення 

Умови, які мають бути виконані 

Документи, які мають бути представлені 

Тип зміни 

(а) лікарських форм 

1 

1, 2, 3 

 

(б) сили дії 

1 

1, 2, 3 

 

(в) розмірів упаковки 

1 

1, 2, 3 

 

Умови  

1. Характеристики препарату, що залишилися, повинні відповідати інструкції з дозування та тривалості лікування, як викладено в короткій характеристиці препарату. 

Документація 

1. Обґрунтування вилучення лікарської форми, сили дії та/або упаковки (упаковок) та заява, що зміни безпечності лікарського засобу не відбудуться.
2. Заява, що лікарський препарат, який залишається, відповідає дозуванню та періоду лікування, визначеним у короткій характеристиці препарату.
3. Оновлена коротка характеристика препарату, листок-вкладиш, упаковка (за потреби). 

Примітка до таблиці

Підтвердження подібності профілів розчинення для твердих лікарських форм орального застосування

Проведення випробування на підтвердження подібності профілів розчинення для твердих лікарських форм орального застосування мають відповідати вимогам загальної статті "Розчинення" ДФУ або Європейській Фармакопеї у разі, якщо не доведено, що ці вимоги є неприйнятними. Якщо ж ці умови проведення на розчинення не відповідають фармакопейним, необхідно представити результати валідації зазначеного випробування.

При представленні даних щодо профілю розчинення має бути зазначено таке:

1. Короткий опис препарату, що зазнав змін, уключаючи інформацію про розмір серії, номери серій, термін придатності, дозування, кількість випробовуваних зразків.

2. Використовуваний прилад (прилад з лопаттю або прилад з кошиком, або інший прилад при обґрунтуванні).

3. Швидкість обертання (для приладу з лопаттю - 50 об./хв., для приладу з кошиком - 100 об./хв. або інші зазначення при обґрунтуванні).

4. Обґрунтування складу середовищ розчинення для забезпечення значень pH 1.2, pH 4.5, pH 6.8.

5. Об'єм середовищ розчинення 900 мл, якщо не зазначений інший при обґрунтуванні.

6. Температура середовища розчинення (37.0 ± 0.5)° C.

7. Час відбирання проб (наприклад, для лікарських засобів з негайним вивільненням - 10, 15, 30, 45, 60 хвилин і для препаратів з пролонгованим вивільненням - 1, 2, 3, 5, 8 годин).

8. Аналітичні методики кількісного визначення активної субстанції, що перейшла в розчин, та результати валідації наданих методик.

9. Дані щодо розчинення, одержані для 12 індивідуальних одиниць препарату, що зазнав змін, та препарату, виробленого за попередньою технологією, одержаних у трьох різних середовищах розчинення в інтервалі значень pH 1.2 - 6.8 (повинні бути зазначені розрахункові дані щодо кількісного визначення активної субстанції, яка перейшла у розчин, середнє значення (у відсотках), відносне стандартне відхилення та графічне надання профілів розчинення.

10. Дані, які підтверджують подібність профілів розчинення препарату, який зазнав змін, та препарату, виробленого за попередньою технологією (наприклад, за допомогою методу статистичного порівняння параметрів функції Вейбулла або за допомогою обчислення коефіцієнта подібності). При використанні коефіцієнта подібності розрахунки здійснюють за формулою

 

 f2 = 50 х log {[1 + (1/n)t = 1n (R(t) - T(t))2]-0.5 х 100},  

де

f2 - коефіцієнт подібності;

n - кількість точок контролю;

R(t) - середнє значення кількісного визначення активної субстанції, що перейшла у розчин при кожній зазначеній точці відбору, при дослідженні препарату, виробленого за попередньою технологією (у відсотках);

T(t) - середнє значення кількісного визначення активної субстанції, що перейшла в розчин при кожній зазначеній точці відбору, при дослідженні препарату, який зазнав змін (у відсотках).

Оцінка подібності має бути обґрунтована за таких умов:

- не менше трьох часових точок контролю (крім нуля);

- 12 окремих значень у кожній часовій точці контролю для кожного препарату;

- не більше одного середнього значення, що перевищує 85 %, для кожного складу;

- стандартне відхилення середнього значення для кожного препарату має становити менше 10 %, починаючи з другої і до останньої часової точки контролю.

Значення коефіцієнта подібності (f2) від 50 до 100 підтверджує, що два профілі розчинення є подібними.

Якщо понад 85 % лікарського засобу розчиняється протягом 15 хвилин, то профілі розчинення можуть бути подібними без подальшої статистичної оцінки.

 

Директор Державного
фармакологічного центру МОЗ
 

 
В. Чумак
 

 

Зміни, які потребують нової реєстрації лікарського засобу

До змін, які потребують нової реєстрації лікарського засобу, належать:

1. Зміни активних речовин:

додання однієї чи більше активних речовин;

вилучення однієї чи більше активних речовин;

кількісні зміни активних речовин;

заміна активної речовини на її сольове чи ізомерне похідне з тим самим терапевтичним ефектом;

заміна ізомерів та їхніх сумішей;

заміна речовини, виділеної з природних джерел або одержаної біотехнологічним шляхом, на речовину або продукт з іншою хімічною будовою;

новий носій для радіоактивних лікарських засобів.

2. Зміни терапевтичних показань:

додання показань в іншій терапевтичній галузі (лікування, діагностика або профілактика - визначається відповідно до діючої АТС-класифікації);

зміни показань в іншій терапевтичній галузі (лікування, діагностика або профілактика - визначається відповідно до діючої АТС-класифікації).

3. Зміни дозування, лікарської форми та способу застосування:

зміни біодоступності;

зміни фармакокінетики;

зміни дозування лікарського засобу;

зміна або додання нової лікарської форми;

зміна або додання нового шляху введення (для парентеральних форм у зв'язку з відмінностями в ефективності та безпечності препарату при внутрішньоартеріальному, внутрішньовенному, внутрішньом'язовому та інших шляхах уведення).

При таких змінах заявник разом з обґрунтуванням потреби внесення змін подає до Центру відповідні розділи реєстраційних матеріалів, які обґрунтовують указані зміни і є достатніми для експертизи лікарського засобу.

 

Директор Державного
фармакологічного центру МОЗ
 

 
В. Чумак
 

 

ЗАЯВА
про проведення експертизи матеріалів щодо державної реєстрації (перереєстрації) діючих речовин (субстанцій)

Дата надходження заяви
"___" ____________ 200_ р. 

N ______________________ 

ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Торгова назва субстанції 

  

Заявник 

  

Уповноважена контактна
особа*, що виступає від
імені заявника
 

  


Даним підтверджується, що всі існуючі дані, що стосуються якості субстанції, по змозі, представлені в реєстраційному досьє.

Також даним підтверджується, що всі передбачені внески сплачені/ будуть сплачені** в термін до 30 календарних днів з моменту одержання висновку за результатами первинної експертизи відповідно до вимог законодавства.

Від імені заявника 

_____________________________________
Підпис(и)
_____________________________________
Ім'я/назва*
_____________________________________
Посада
_____________________________________
Місце                               дата (.. / .. / ....) 

____________
* Долучіть доручення, оформлене для ведення переговорів/підписання документів від імені заявника до додатка 6.3.

** Якщо внески були сплачені, долучіть підтвердження про оплату до додатка 6.1. У разі, якщо внески на момент подання заяви не сплачені, - подайте підтвердження про оплату до Центру одразу після сплати.

1. ОСОБЛИВІ ПУНКТИ ЗАЯВИ ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ СУБСТАНЦІЇ

1.1. Пропонована (торгова) назва субстанції в Україні

  

1.2. Назва активної субстанції(й)

  

      Примітка. Тільки одна назва повинна бути наведена у такому порядку:
               МНН*, Європейська Фармакопея, ДФУ, загальноприйнята назва, наукова назва;
*активна субстанція повинна бути названа за рекомендованою МНН відповідно до форми солі або гідрату (якщо існує).
 

1.3. Упаковка

1.3.1. Упаковка, кришка, уключаючи опис матеріалу, з якого вони виготовлені (використовуйте діючий список стандартних термінів - ДФУ або Європейська Фармакопея)

  

Для кожного типу упакування вкажіть
1.3.1.1. Розмір(и) пакування
1.3.1.2. Пропонований термін зберігання
1.3.1.3. Пропонований термін придатності (після першого розкриття упаковки)
1.3.1.4. Пропоновані умови зберігання
1.3.1.5. Пропоновані умови зберігання після першого розкриття упаковки 

1.4. Заявник (власник реєстраційного посвідчення/контактна особа/компанія)

1.4.1. Власник реєстраційного посвідчення в Україні
Назва компанії:
Адреса
Країна
Телефон
Факс
e-mail  

1.4.2. Особа/компанія, визначена для ведення переговорів від імені заявника під час процедури реєстрації в Україні:
Прізвище, ім'я/назва компанії:
Адреса
Телефон
Факс
e-mail 

1.5. Виробник

1.5.1. Виробник (або імпортер), що відповідає за випуск серії субстанції, яка надходить на ринок України
Назва виробника (або прізвище та ім'я уповноваженої особи)

 

  


Адреса
Країна
Телефон/Факс
e-mail

1.5.2. Виробник субстанції
        Примітка.
Повинен бути зазначений тільки кінцевий виробник(и)
Назва
Адреса
Країна
Телефон/факс
E-mail 

1.5.3. Якщо субстанція тваринного походження, через яку існує ризик передачі губчастої енцефалопатії (ГЕ)

 Додайте сертифікат відповідності ДФУ або Європейської Фармакопеї щодо ГЕ або документ, виданий компетентними органами ветеринарного нагляду країни походження сировини щодо реєстрації в країні (за результатами клінічного та лабораторного контролю) випадків губчастої енцефалопатії (додаток 6.6) 

2. ІНШІ ВІДОМОСТІ

2.1. Чи захищена субстанція патентами, дія яких розповсюджується на Україну?

         o Ні                     o Так

Якщо так, то наведіть таку інформацію:

Номер патенту 

Дата видачі 

Діє до 

Власник патенту 

  

  

  

  


   вкладіть копії патентів у додаток 6.7  

2.2. Чи захищений товарний знак в Україні?

           o Ні                     o Так

Якщо так, то наведіть таку інформацію:

Номер документа 

Дата видачі 

Діє до 

Власник документа 

 

 

 

 


   вкладіть копії документів у додаток 6.8  

3. ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ДОДАЮТЬСЯ (позначте необхідне)

3.1. Підтвердження про оплату.

3.2. Доручення, оформлене для ведення переговорів/підписання документів від імені заявника. 

3.3. Ліцензія на виробництво (для виробництва в Україні).

3.4. Сертифікат відповідності ДФУ або Європейській Фармакопеї (при наявності).

3.5. Копія письмового зобов'язання виробника діючої речовини інформувати заявника про зміни у виробничому процесі або специфікаціях з урахуванням додатка 4 до цього Порядку (необхідність або відсутність такої потреби має довести заявник для діючих речовин, для яких це має суттєве значення, виходячи з обґрунтування складу готового лікарського засобу, для виготовлення якого використовується ця діюча речовина).

3.6. Сертифікат про відповідність ДФУ або Європейської Фармакопеї щодо ГЕ (у разі тваринного походження).

3.7. Копії патентів, дія яких розповсюджується на Україну, якщо такі є.

3.8. Копії документів щодо захисту товарного знака в Україні, якщо такий є.

 

Директор Державного
фармакологічного центру МОЗ
 

 
В. Чумак
 

 

ЗАЯВА
про проведення експертизи матеріалів на лікарський засіб, що подається на державну реєстрацію (перереєстрацію)  _____________________________________________

Дата надходження заяви
"___" ____________ 200_ р. 

N ______________________ 

1. Назва препарату (українською та англійською мовами)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Міжнародна непатентована назва або загальноприйнята назва (англійською мовою)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Лікарська форма (українською та англійською мовами) _____________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. Упаковка:
зовнішня _____________________________________________________________________________
внутрішня ____________________________________________________________________________
5. Заявник (для вітчизняних виробників - українською, зарубіжних -
українською та англійською мовами)
Назва компанії (фірми) _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Юридична адреса _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Адреса місцезнаходження ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Телефон   _____________________________________________________________________________
Факс         _____________________________________________________________________________
Керівник  _____________________________________________________________________________
                  _____________________________________________________________________________
Повноважний представник заявника в Україні (українською мовою):
Прізвище, ім'я, по батькові _______________________________________________________________
                                             _______________________________________________________________
Юридична адреса ______________________________________________________________________
                               ______________________________________________________________________
                               ______________________________________________________________________
Адреса місцезнаходження _______________________________________________________________
                                             _______________________________________________________________
                                             _______________________________________________________________ 

Телефон  _____________________________________________________________________________
Факс       ______________________________________________________________________________
6. Виробник(и) лікарського засобу (для вітчизняних виробників - українською, зарубіжних - українською та англійською мовами)
6.1. Назва компанії (фірми) _______________________________________________________________
                                              _______________________________________________________________
                                              _______________________________________________________________
Юридична адреса ______________________________________________________________________
                                ______________________________________________________________________
                                ______________________________________________________________________
Телефон    _____________________________________________________________________________
Факс         _____________________________________________________________________________
Керівник  _____________________________________________________________________________
                 _____________________________________________________________________________

Виробництво лікарського засобу (потрібне позначити):

 

повністю на даній фірмі 

  

  

 

частково на даній фірмі 

  

  

 

повністю на іншій фірмі 


6.2. Назва компанії (фірми) ______________________________________________________________
                                              ______________________________________________________________
                                              ______________________________________________________________
Юридична адреса _____________________________________________________________________
                               ______________________________________________________________________
                               ______________________________________________________________________
Телефон   _____________________________________________________________________________
Факс         _____________________________________________________________________________
Керівник  _____________________________________________________________________________
                 _____________________________________________________________________________

Виробництво лікарського засобу (потрібне позначити):

 

повністю на даній фірмі 

  

  

 

частково на даній фірмі 

  

  

 

повністю на іншій фірмі 


7. Якісний і кількісний склад лікарського засобу, у т. ч. допоміжні речовини*, виробники діючих і допоміжних речовин 

Речовина 

Кількість на одиницю лікарської форми 

Виробник 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ____________
* В одиницях ваги чи біологічних одиницях на 1 одиницю лікарської форми: драже, таблетки, супозиторії, ампули, флакони; у відсотках чи мг/мл, мг/г: мазі, креми, розчини, неподільні порошки, збори. 

8. Фармакологічна дія
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
9. АТС код або пропозиції щодо нього ____________________________________________________
10. Галузь застосування (зазначити захворювання, при яких препарат рекомендується як профілактичний чи лікувальний засіб)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
11. Рекомендовані дози:
разова: середня - ______________ вища - _________________________________________________
добова: середня - ______________ вища - _________________________________________________
курсова: середня - _____________ вища - _________________________________________________
12. Реєстрація в інших країнах (перелік країн) ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

13. Захищеність патентами в Україні (потрібне закреслити): 

  

13.1. Якщо так, то навести інформацію: 

Номер патенту 

Дата видачі 

Термін дії 

Володар патенту 

  

  

  

  

14. Захищеність товарного знака в Україні (потрібне закреслити): 

  

14.1. Якщо так, то навести інформацію: 

Номер документа 

Дата видачі 

Термін дії 

Володар документа 

  

  

  

  

15. Термін зберігання лікарського засобу
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

16. Умови зберігання (потрібне позначити): 

Температура 

  

Спеціальні умови 

  

- 18° C 

  

4 - 8° C
- 15° C 

  

отруйні 

  

контролюються міжнародним комітетом з контролю за наркотиками 

  

  

  

  

  

  

  

  

(-1 - 2° C) -
(-8° C) 

  

кімнатна темп. 

  

сильнодійні 

  

інші 

17. Форма продажу в країні заявника (уписується буквений індекс відповідної форми продажу) 

А - строго за рецептом лікаря (без права повтору) 

  

  

 

Б - в аптеках за рецептом 

  

  

 

В - в аптеках та аптечних кіосках 

  

  

 

Г - у закладах торговельної мережі 


18. Чи передбачена реклама (потрібне закреслити): 

  

Заявник бере на себе відповідальність за ефективність, безпечність і якість лікарського засобу, а також гарантує достовірність інформації, що міститься в реєстраційних матеріалах.

Дата заповнення:
"___" ____________ 200_ р. 

Підпис керівника фірми або
офіційного представника
________________________

печатка 

 
___________________________________________________________

 

Директор Державного
фармакологічного центру МОЗ
 

 
В. Чумак
 

 

Структура реєстраційного досьє

Повне реєстраційне досьє складається з чотирьох частин:

Частина I. Загальна документація

I A. Адміністративні дані:

• назва лікарського засобу, лікарська форма та дозування;

• кількісний та якісний склад діючих та допоміжних речовин;

• фармакотерапевтична група (АТС-код або пропозиції щодо нього);

• пропозиції щодо категорії відпуску (за рецептом, без рецепта);

• кількість одиниць в упаковці;

• упаковка, кришка;

• умови зберігання;

• терміни зберігання (за потреби - терміни зберігання після першого відкривання упаковки або після розчинення);

• інформація щодо заявника:

- найменування та адреса;

- найменування офіційного представника;

• інформація щодо виробника(ів) готового лікарського засобу:

- найменування та адреса, включаючи місцезнаходження виробництва;

• інформація щодо виробників(а) діючих(ої) речовин(и):

- найменування та адреса;

• перелік країн, де даний лікарський засіб був:

- зареєстрований (уключаючи дату реєстрації);

- препарату було відмовлено в реєстрації, препарат відкликаний з ринку компетентним органом або заявником, дію реєстраційного посвідчення припинено або призупинено компетентним органом (із зазначенням причини);

- заявка на одержання дозволу на продаж розглядається компетентними органами;

• копія ліцензії на виробництво для всіх місцезнаходжень виробника, уключаючи копії свідоцтв GMP, засвідчені компетентними органами країни місцезнаходження виробника;

• узагальнені дані про характеристики лікарського засобу, ухвалені (затверджені) в інших країнах;

• опис документів, що містять реєстраційні матеріали, із зазначенням сторінок (якщо окремі частини документації не включені до матеріалів, то слід у відповідному місці зазначити причину під відповідним заголовком);

• зразки лікарського засобу:

- примірник у кінцевій безпосередній (внутрішній) та вторинній (зовнішній) упаковках*;

- сертифікат якості на три виробничі серії лікарського засобу або один сертифікат на одну вироблену партію у супроводі зобов'язання надати сертифікати на дві інші партії, як тільки вони стануть доступними (усі сертифікати повинні подаватися за кожним заявленим місцем виробництва).

I B. Коротка характеристика про властивості лікарського засобу; пропозиції щодо упаковки, етикетки, інструкції для медичного застосування та/або аркуша-вкладиша.

I C. Висновки експертів щодо хімічних, фармацевтичних, фармакологічних, токсикологічних та клінічних даних (резюме основних властивостей препарату).

Частина II. Хімічна, фармацевтична та біологічна документація

II. Зміст

II A. Склад

II A 1. Склад лікарського препарату

II A 2. Упаковка (короткий опис)

II A 3. Фармацевтична розробка

II B. Схема технологічного процесу або проект технологічного регламенту.

II C. Методи контролю вихідних матеріалів**, ***.

II C 1. Активна субстанція***

II C 1.1. Специфікації та стандартні методики***

II C 1.2. Наукові дані***

II C 1.2.1. Номенклатура***

II C 1.2.2. Опис***

II C 1.2.3. Виробництво***

II C 1.2.4. Контроль якості в процесі виробництва

II C 2. Пакувальний матеріал (внутрішня/зовнішня упаковка)***

II D. Методи аналізу проміжних продуктів

II E. Методи аналізу готового лікарського засобу

II F. Стабільність

II G. Дані щодо біодоступності/біоеквівалентності

II H. Дані щодо вірогідної небезпеки для навколишнього середовища щодо препаратів, які містять генетично модифіковані мікроорганізми

II Q. Інша інформація
____________
* За відсутності - примірник у кінцевій безпосередній (внутрішній) упаковці без кінцевого маркування. При цьому примірник у кінцевій безпосередній (внутрішній) та вторинній (зовнішній) упаковках має бути поданий додатково, як тільки він стане доступним. Надалі для апробації методів аналізу якості лікарського засобу можуть також бути запитані додаткові примірники, еталонні субстанції із сертифікатами на партію, уключаючи дату виробництва, терміни та умови зберігання.

** Для препаратів тваринного походження подаються:

сертифікат відповідності ДФУ або Європейської Фармакопеї щодо ГЕ або документ, виданий компетентними органами ветеринарного нагляду країни - походження сировини щодо реєстрації в країні (за результатами клінічного та лабораторного контролю) випадків губчатоподібної енцефалопатії;

дані щодо виду, віку, раціону тварин, від яких отримана сировина;

дані про характер (категорію) тканини, з якої одержується сировина для виробництва лікарського засобу, з точки зору її небезпеки щодо вмісту пріонів;

технологічна схема обробки сировини з наведенням екстрагентів, температурного режиму тощо;

методи контролю вихідної сировини, уключаючи методи виявлення пріонів у кінцевому продукті (за необхідності).

*** Трьома зірочками позначений мінімальний обсяг відомостей, які необхідно надавати в складі реєстраційного досьє у межах рекомендацій, визначених додатком 4.

Частина III. Фармакологічна та токсикологічна документація

III. Зміст

III A. Токсичність при однократному введенні та введенні повторних доз

III B. Вплив на репродуктивну функцію

III C. Дані щодо ембріотоксичності та тератогенності

III D. Дані щодо мутагенності

III E. Дані щодо канцерогенності

III F. Фармакодинаміка:

- дані щодо специфічної фармакологічної дії;

- дані із загальної фармакології;

- дані щодо взаємодії з іншими лікарськими засобами.

III G. Фармакокінетика

III H. Дані щодо місцево подразнювальної дії

III Q. Інша інформація (дані щодо алергенності тощо)

Частина IV. Клінічна документація

IV. Зміст

IV A. Дані з клінічної фармакології (фармакодинаміка, фармакокінетика)

IV B. Результати клінічних випробувань, наукові публікації

IV Q. Інша інформація

У разі реєстрації "за суттю аналогічного лікарського препарату" (генерика) - надаються дані, що наведені в частинах I - II, а для лікарських форм, для яких не визначається біоеквівалентність, - дані інших відповідних досліджень (in vitro, фармакологічних, токсикологічних або клінічних - експериментальних або літературних у залежності від природи препарату щодо його безпечності).

_________________________________________________

 

Директор Державного
фармакологічного центру МОЗ
 

 
В. Чумак
 

 

Перелік документів для проведення експертизи матеріалів для державної перереєстрації лікарського засобу

Разом із заявою про перереєстрацію встановленого зразка (додаток 17) подаються такі документи:

• коротка характеристика лікарського засобу, що подається до перереєстрації, оновлена заявником;

• дані щодо безпечності лікарського засобу, які базуються на результатах ретроспективних досліджень;

• оновлена заявником інструкція для медичного застосування;

• усі зміни в процесі виробництва та контролю якості, які не були зазначені протягом дії реєстраційного посвідчення;

• оновлена заявником аналітична нормативна документація;

• копія посвідчення про реєстрацію лікарського засобу в країні місцезнаходження заявника та в Україні;

• довідка щодо рекламацій на препарат за останні 5 років.

 

Директор Державного
фармакологічного центру МОЗ
 

 
В. Чумак
 

Опрос