Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об обеспечении реализации Положения о грантах Президента Украины для одаренной молодежи

Министерство по делам семьи; молодежи и спорта
Положение, Приказ от 30.12.2005 № 3513
Утратил силу

Про забезпечення реалізації Положення про гранти Президента України для обдарованої молоді

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
від 30 грудня 2005 року N 3513

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 березня 2006 р. за N 287/12161

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
 від 17 червня 2008 року N 2449

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства молоді та спорту України
 від 15 жовтня 2013 року N 619)

Відповідно до Указів Президента України від 2 серпня 2000 року N 945 "Про гранти Президента України для обдарованої молоді" (зі змінами), від 18 серпня 2005 року N 1176 "Про Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Експертну раду при Міністерстві України у справах сім'ї, молоді та спорту з висування претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді (далі - Положення про Експертну раду), що додається.

2. Затвердити Порядок подання заявок на розгляд Експертної ради при Міністерстві України у справах сім'ї, молоді та спорту з висування претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді (далі - Порядок подання заявок), що додається.

3. Затвердити Форму Типового договору про реалізацію проекту за кошти гранта Президента України для обдарованої молоді (далі - Форма Типового договору), що додається.

4. Затвердити Порядок перерахування і використання коштів та подання звітів щодо виконання проектів за кошти грантів Президента України для обдарованої молоді (далі - Порядок перерахування і використання коштів), що додається.

5. Установити, що у випадку подання проекту на здобуття гранта Президента України для обдарованої молоді кількома авторами (співавторами) в усіх документах, затверджених цим наказом (крім довідки-об'єктивки), слова "автор (проекту)", "виконавець (проекту)", "одержувач (гранта)", "особа" та інші слова, які узгоджуються з цими словами у числі та стосуються співавторів, уживаються у формі множини.

6. Департаменту молодіжної політики (Ярема О. Й.):

6.1. Забезпечити державну реєстрацію цього наказу відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (зі змінами).

6.2. Забезпечувати роботу Експертної ради при Міністерстві України у справах сім'ї, молоді та спорту з висування претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді та прийом заявок на розгляд указаної ради відповідно до Положення про Експертну раду та Порядку подання заявок.

6.3. Забезпечувати прийом творчих звітів одержувачів грантів Президента України для обдарованої молоді згідно з Порядком перерахування і використання коштів.

6.4. Довести до відома відповідних структурних підрозділів у справах сім'ї, молоді та спорту Міністерства у справах молоді, сім'ї та гендерної політики Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу у справах сім'ї, молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій наведені вище документи.

7. Департаменту економіки та фінансів (Крищенко К. Є.):

7.1. Щороку передбачати кошти на організаційно-фінансове забезпечення роботи Міністерства щодо експертизи проектів і призначення грантів Президента України для обдарованої молоді.

7.2. Забезпечувати перерахування коштів одержувачам грантів Президента України для обдарованої молоді та прийом фінансових звітів одержувачів грантів Президента України для обдарованої молоді відповідно до Порядку перерахування і використання коштів.

8. Департаменту молодіжної політики (Ярема О. Й.), департаменту економіки та фінансів (Крищенко К. Є.), юридичному управлінню (Прилипко Р. В.) забезпечувати укладання договорів між Міністерством України у справах сім'ї, молоді та спорту, відповідним структурним підрозділом у справах сім'ї, молоді та спорту Міністерства у справах молоді, сім'ї та гендерної політики Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу у справах сім'ї, молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за місцем реєстрації одержувача гранта та одержувачем гранта Президента України для обдарованої молоді згідно з Формою Типового договору.

9. Відповідним структурним підрозділам:

9.1. Здійснювати відповідно до компетенції широке інформування установ та організацій, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, молодіжної громадськості відповідного регіону про порядок подання заявок для отримання гранта Президента України для обдарованої молоді згідно з Порядком подання заявок.

9.2. Організовувати щороку до 1 березня подання проектів на розгляд Експертної ради при Міністерстві України у справах сім'ї, молоді та спорту з висування претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді для участі в конкурсі з висування претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді.

(підпункт 9.2 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 17.06.2008 р. N 2449)

9.3. Організовувати роботу з одержувачами грантів, які мешкають у відповідних регіонах, та забезпечити своєчасне подання звітності та контроль за цільовим використанням коштів згідно з Формою Типового договору та Порядком перерахування і використання коштів.

10. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України у справах сім'ї та молоді від 07.02.2002 N 21 "Про забезпечення реалізації Положення про гранти Президента України для обдарованої молоді", зареєстрований Міністерством юстиції України 18.03.2002 за N 262/6550.

11. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників Міністра Кондратюк Т. В. і Миленького В. М.

 

Міністр 

Ю. О. Павленко 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Експертну раду при Міністерстві України у справах сім'ї, молоді та спорту з висування претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді

1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності Експертної ради при Міністерстві України у справах сім'ї, молоді та спорту з висування претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді (далі - Експертна рада).

2. Експертна рада утворюється при Міністерстві України у справах сім'ї, молоді та спорту (далі - Міністерство) з метою розгляду та експертизи заявок, конкурсного відбору та висування претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді.

3. Персональний склад Експертної ради, погоджений з Віце-прем'єр-міністром України з гуманітарних питань, затверджується наказом Міністерства.

4. Експертну раду очолює Міністр України у справах сім'ї, молоді та спорту.

5. Експертна рада складається з вісімнадцяти осіб з числа представників органів виконавчої влади, провідних науковців, представників громадськості тощо.

6. Члени Експертної ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

7. Експертна рада відповідно до покладених на неї завдань:

- розглядає заявки на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді;

- проводить їх експертизу;

- здійснює конкурсний відбір та висування претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді.

8. Експертна рада здійснює відбір на конкурсній основі, керуючись такими критеріями:

- актуальність, суспільна значущість проекту;

- новизна методик та технологій, упровадження яких передбачено проектом;

- теоретична й практична цінність результатів реалізації проекту в соціальній та гуманітарній сферах;

- здатність автора реалізувати проект у повному обсязі та в зазначені терміни в межах гранта;

- обґрунтованість кошторису витрат, їх відповідність плану реалізації проекту.

9. У разі виникнення потреби в здійсненні додаткової експертної оцінки поданих заявок вони в установленому порядку надсилаються до провідних наукових установ України відповідного галузевого спрямування.

10. Організаційною формою роботи Експертної ради є засідання. Рішення про скликання засідання ради приймається її Головою.

11. Засідання Експертної ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її складу.

12. Рішення Експертної ради про висування претендентів на одержання гранта ухвалюється шляхом голосування більшістю голосів присутніх на засіданні членів Експертної ради.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 України у справах сім'ї, молоді та спорту від 17.06.2008 р. N 2449)

13. Голова Експертної ради призначає секретаря з числа працівників Міністерства, який координує підготовку й подання на розгляд Експертної ради відповідних документів щодо заявок, які надійшли на конкурс, здійснення експертизи проектів та підготовку висновків Експертної ради щодо кандидатів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді.

14. Організаційне та фінансове забезпечення роботи Експертної ради здійснює Міністерство.

 

Директор департаменту
молодіжної політики
 

 
О. Й. Ярема
 

Опрос