Идет загрузка документа (126 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Методики идентификации потенциально опасных объектов

Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы (2)
Методика, Приказ от 23.02.2006 № 98
действует с 31.03.2006

Про затвердження Методики ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів

Наказ Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи
від 23 лютого 2006 року N 98

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 березня 2006 р. за N 286/12160

Додатково див. постанову
 Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 16 квітня 2008 року

Відповідно до Заходів з розвитку Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій на 2003 - 2005 роки щодо створення інформаційної підсистеми моніторингу стану потенційно небезпечних об'єктів, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 року N 502-р, та з метою визначення єдиних критеріїв та порядку віднесення об'єктів до потенційно небезпечних НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів, що додається.

2. Голові Державного департаменту страхового фонду документації Степаненку В. Л. забезпечити подання Методики ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у визначений чинним законодавством термін.

3. Начальнику відділу документального забезпечення Департаменту організації управління, стратегічного планування та моніторингу Свинцовій В. І. у 10-денний термін після реєстрації цього наказу забезпечити його тиражування та надсилання до центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних та місцевих органів державного нагляду у сфері цивільного захисту.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Медвідя А. П.

 

Міністр 

В. І. Балога 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. В. Дашкевич
 

 

МЕТОДИКА
ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів

Методику ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів (далі - Методика) розроблено відповідно до Законів України "Про правові засади цивільного захисту", "Про об'єкти підвищеної небезпеки", Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 N 1288 (із змінами), Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів, затвердженого наказом МНС України від 18.12.2000 N 338, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 24 січня 2001 року за N 62/5253 (у редакції наказу МНС України від 16.08.2005 N 140, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.09.2005 за N 970/11250) (далі - Положення), Положення про моніторинг потенційно небезпечних об'єктів, затвердженого наказом МНС України від 06.11.2003 N 425, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.2003 за N 1238/8559.

1. Методика встановлює єдиний порядок проведення ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів (далі - ідентифікація) з метою вдосконалення організації їх державного обліку у процесі паспортизації та реєстрації у Державному реєстрі потенційно небезпечних об'єктів (далі - Реєстр).

У цій Методиці використано терміни, що вживаються в такому значенні:

потенційно небезпечний об'єкт - вживається у значенні, встановленому Законом України "Про об'єкти підвищеної небезпеки";

ідентифікація потенційно небезпечного об'єкта, надзвичайна ситуація, аварія, об'єкт господарської діяльності, джерело небезпеки, чинники небезпеки - вживається у значенні, встановленому Положенням;

відповідальні особи об'єктів господарської діяльності - особи, уповноважені власниками об'єктів господарської діяльності, або за якими ці об'єкти закріплені на правах повного господарського відання або оперативного управління чи перебувають у їх володінні та користуванні;

Державний реєстр потенційно небезпечних об'єктів - вживається у значенні, встановленому Положенням про Державний реєстр потенційно небезпечних об'єктів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 року N 1288 (із змінами);

небезпечні речовини - хімічні, токсичні, вибухові, окислювальні, горючі речовини і матеріали, біологічні агенти та речовини біологічного походження (біохімічні, мікробіологічні, біотехнологічні препарати, патогенні для людей і тварин мікроорганізми тощо), які становлять небезпеку для життя і здоров'я людей та довкілля;

небезпека - сукупність факторів, пов'язаних з функціонуванням об'єкта господарської діяльності, які виникають внаслідок певних ініціюючих подій, і здатних чинити негативний вплив на людей та довкілля.

Сфера застосування

2. Дія цієї Методики розповсюджується на осіб, які повинні зареєструвати небезпечні об'єкти, у тому числі осіб, відповідальних за об'єкти, визначені центральними та місцевими органами виконавчої влади як такі, що несуть загрозу виникнення надзвичайних ситуацій (далі - НС) та підлягають ідентифікації.

3. Вимоги Методики не поширюються на транспортні засоби, які перевозять небезпечні речовини рухомим складом залізничного транспорту, суднами, плавзасобами морського та річкового транспорту, літаками, іншими повітряними транспортними засобами та автомобільним транспортом.

4. Методика може бути використана фахівцями підприємств, установ, організацій та відповідними комісіями техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій з метою належного виконання заходів, визначених нормативно-правовими актами у сфері цивільного захисту населення, техногенної безпеки та охорони довкілля, а також органів виконавчої влади, які відповідають за безпечне функціонування потенційно небезпечних об'єктів (далі - ПНО).

5. Результати ідентифікації, отримані відповідно до цієї Методики, можуть використовуватись для розробки заходів щодо попередження НС та підготовки до реагування на них.

Загальні положення

6. Ідентифікація передбачає аналіз структури об'єктів господарської діяльності та характеру їх функціонування для встановлення факту наявності або відсутності джерел небезпеки, які за певних обставин можуть ініціювати виникнення НС, а також визначення рівнів можливих НС.

7. У процесі ідентифікації розглядаються і ураховуються внутрішні і зовнішні чинники небезпеки.

Внутрішні чинники небезпеки характеризують небезпечність будов, споруд, обладнання, технологічних процесів об'єкта господарської діяльності та речовин, що виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються на його території.

Зовнішні чинники небезпеки безпосередньо не пов'язані з функціонуванням об'єкта господарської діяльності, але можуть ініціювати виникнення НС на ньому та негативно впливати на її розвиток (природні явища та аварії на об'єктах, які розташовані поблизу).

Порядок проведення ідентифікації об'єктів господарської діяльності щодо визначення потенційної небезпеки

8. Органи виконавчої влади, які відповідають за безпечне функціонування ПНО, територіальні та місцеві органи державного нагляду у сфері цивільного захисту, відповідно до своїх повноважень встановлюють терміни проведення ідентифікації та вживають заходів щодо забезпечення своєчасності та повноти проведення ідентифікації.

9. Ідентифікацію проводять відповідальні особи об'єктів господарської діяльності.

Ідентифікацію об'єктів, які визначені центральними та місцевими органами виконавчої влади відповідно до пункту 2 цієї Методики, проводять призначені ними особи.

10. Відповідальні особи об'єктів господарської діяльності, які проводять ідентифікацію, узгоджують результати ідентифікації з місцевими органами державного нагляду у сфері цивільного захисту.

Форма Повідомлення про результати ідентифікації щодо визначення потенційної небезпеки (далі - Повідомлення) наведена у додатку 1 до пункту 12 Положення.

11. Повідомлення про результати ідентифікації щодо визначення потенційної небезпеки надається до місцевого органу державного нагляду у сфері цивільного захисту для узагальнення результатів проведення ідентифікації.

12. На підставі узагальнених результатів проведення ідентифікації місцеві органи державного нагляду у сфері цивільного захисту формують та щорічно уточнюють переліки ПНО підвідомчої території.

13. Процедура ідентифікації здійснюється за такими етапами:

вибір кодів НС, виникнення яких можливе на об'єкті господарської діяльності, згідно з Класифікацією надзвичайних ситуацій, наведеною у додатку 1;

аналіз показників ознак НС, вибраних на попередньому етапі, та визначення їх порогових значень з використанням Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій, затверджених наказом МНС України від 22 квітня 2003 року N 119 та зареєстрованих в Мін'юсті України 29.07.2003 за N 656/7977;

виявлення за результатами аналізу джерел небезпеки, які при певних умовах (аварії, порушення режиму експлуатації, виникнення природних небезпечних явищ тощо) можуть стати причиною виникнення НС (для цього використовується Перелік основних джерел небезпеки, які притаманні потенційно небезпечним об'єктам, наведений у додатку 2);

визначення видів небезпеки для кожного з виявлених джерел небезпеки з використанням додатка 3;

визначення переліку небезпечних речовин, що використовуються на об'єкті господарської діяльності, їх кількості та класу небезпеки за допомогою нормативних документів у сфері визначення небезпечних речовин;

оцінка на підставі отриманих даних зони поширення НС, які можуть ініціювати кожне з виявлених джерел небезпеки за допомогою Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті, затвердженої наказом МНС України, Мінагрополітики України, Мінекономіки України, Мінекоресурсів України від 27.03.2001 N 73/82/64/122 та зареєстрованої у Мін'юсті України 10.04.2001 за N 326/5517, а також Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці від 17.06.99 N 112 та зареєстрованого в Мін'юсті 30.06.99 за N 424/3717;

оцінка можливих наслідків НС для кожного з джерел небезпеки (кількість загиблих, постраждалих, тих, яким порушено умови життєдіяльності, матеріальні збитки) з використанням Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року N 175 (із змінами);

встановлення максимально можливих рівнів НС для кожного з джерел небезпеки згідно з Класифікацією надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями, наведеною у додатку 4;

визначення державних (галузевих) реєстрів (кадастрів), в яких зареєстровано або необхідно зареєструвати об'єкт господарської діяльності з використанням Переліку затверджених державних (галузевих) реєстрів України для обліку небезпечних об'єктів, наведеного у додатку 5;

визначення відповідності об'єкта діючим нормативно-правовим актам у сфері визначення небезпечних об'єктів, наведеним у пунктах 14 та 15 Методики.

14. Для виявлення на об'єкті джерел небезпеки використовують Перелік основних джерел небезпеки, які притаманні потенційно небезпечним об'єктам (додаток 2), складений з урахуванням:

постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року N 956 "Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки" (із змінами);

Переліку об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 року N 1631 (із змінами).

15. У процесі ідентифікації використовують:

Перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року N 554 (із змінами);

Перелік особливо небезпечних підприємств, припинення діяльності яких потребує проведення спеціальних заходів щодо запобігання заподіянню шкоди життю та здоров'ю громадян, майну, спорудам, навколишньому природному середовищу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року N 765 (із змінами);

Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірних умовах обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 року N 1214 (із змінами).

16. Для встановлення рівня можливих НС необхідно визначити такі показники:

територіальне поширення імовірних НС;

кількість осіб, що можуть постраждати від впливу наслідків можливих НС;

кількість осіб, яким можуть бути порушені умови життєдіяльності у результаті можливої аварії на об'єкті;

збитки від наслідків можливих НС.

17. Об'єкт господарської діяльності визнається потенційно небезпечним за умови наявності у його складі хоча б одного джерела небезпеки, здатного ініціювати НС місцевого, регіонального або державного рівнів.

Об'єкти, які підпадають під дію нормативно-правових актів, зазначених у пунктах 14 та 15, належать до потенційно небезпечних незалежно від рівнів НС, які можуть ініціювати виявлені джерела небезпеки.

Об'єкт господарської діяльності, який за результатами ідентифікації не підпадає під вищезазначені вимоги, не визнається ПНО.

18. При наявності на об'єкті господарської діяльності більше трьох джерел небезпеки у пункті 4 Повідомлення наводять дані про три джерела небезпеки, які можуть ініціювати НС з максимальним рівнем, та загальну кількість джерел небезпеки.

Приклади ідентифікації об'єктів господарської діяльності наведені у додатку 6.

19. Об'єкти господарської діяльності, які за результатами ідентифікації визнані потенційно небезпечними, підлягають обліку територіальними і місцевими органами державного нагляду у сфері цивільного захисту.

20. Позачергова ідентифікація провадиться у таких випадках:

поява у складі об'єкта господарської діяльності, якого за результатами останньої ідентифікації щодо потенційної небезпеки не визнано як ПНО, хоча б одного джерела небезпеки, яке може стати причиною НС державного, регіонального або місцевого рівнів;

ліквідація на об'єкті господарської діяльності усіх джерел небезпеки, наявність яких обумовила віднесення його до категорії ПНО.

За результатами позачергової ідентифікації оформлюється Повідомлення, яке вступає в дію замість Повідомлення, наданого місцевим органам державного нагляду у сфері цивільного захисту за результатами попередньої ідентифікації.

21. Об'єкти господарської діяльності, дані про які занесені до Реєстру, підлягають ідентифікації тільки за умови ліквідації усіх джерел небезпеки, що входили до їх складу. Результати ідентифікації використовуються для виключення з Реєстру об'єктів, які стали безпечними.

22. Для виключення об'єкта господарської діяльності із категорії ПНО за результатами позачергової ідентифікації відповідальною особою об'єкта господарської діяльності направляється до відповідного місцевого органу державного нагляду у сфері цивільного захисту Повідомлення згідно з пунктом 12 Положення.

Повідомлення враховується при формуванні пункту 3 "Потенційно небезпечні об'єкти, які необхідно вилучити з Державного реєстру ПНО" переліків потенційно небезпечних об'єктів відповідно до пункту 13 Положення.

 

Директор Науково-дослідного,
проектно-конструкторського та
технологічного інституту мікрографії
 

 
 
А. О. Некрасов
 

 

КЛАСИФІКАЦІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

(згідно з Державним класифікатором надзвичайних ситуацій ДК 019-2001)

Код НС 

Назва НС 

10000 

НС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ 

10100 

Аварії (катастрофи) на транспорті 

10110 

Аварії на транспорті з викиданням (загрозою викидання) небезпечних та шкідливих речовин 

10112 

Аварії на транспорті з викиданням (загрозою викидання) БНР 

10112 

Аварії на транспорті з викиданням (загрозою викидання) НХР 

10114 

Аварії на транспорті із загрозою розливання пально-мастильних матеріалів 

10130 

Аварії на залізницях, у тому числі в метрополітені, з тяжкими наслідками (катастрофи) 

10140 

Аварії на водному транспорті 

10141 

Аварії риболовецьких і рибопромислових суден 

10142 

Аварії нафтоналивних суден з загрозою розливання пально-мастильних матеріалів 

10143 

Аварії на суднах для перевезення хімічних речовин 

10144 

Аварії пасажирських суден 

10151 

Авіаційні катастрофи в аеропортах та населених пунктах 

10160 

Аварії на автодорожньому транспорті 

10161 

Аварії автодорожнього транспорту на шляхах 

10162 

Аварії автодорожнього транспорту на мостах, у тунелях, на залізничних переїздах 

10170 

Аварії на трубопроводах 

10171 

Аварії на магістральних газопроводах 

10172 

Аварії на нафтопроводах та продуктопроводах 

10180 

Аварії на міському транспорті 

10181 

Аварії на міському електротранспорті 

10182 

Аварії на іншому міському пасажирському транспорті  

10200 

Пожежі, вибухи 

12010 

Пожежі, вибухи у будівлях та спорудах 

10211 

Пожежі, вибухи у спорудах, на комунікаціях та технологічному обладнанні промислових об'єктів 

10212 

Пожежі, вибухи у будівлях та спорудах нежитлового призначення 

10220 

Пожежі, вибухи на об'єктах розвідування, видобування, перероблення, транспортування та зберігання легкозаймистих, горючих, а також вибухових речовин  

10230 

Пожежі, вибухи на транспорті 

10231 

Пожежі, вибухи на залізницях 

10240 

Пожежі, вибухи у шахтах, підземних та гірничих виробітках 

10250 

Пожежі на радіаційно, хімічно та біологічно небезпечних об'єктах без викидання (виливання) небезпечних речовин 

10260 

Лісові пожежі техногенного характеру 

10300 

Аварії з викиданням (загрозою викидання) НХР на інших об'єктах (крім аварій на транспорті) 

10310 

Аварії з викиданням (загрозою викидання), утворення та розповсюдження НХР під час їх виробництва, перероблення або зберігання (захоронення) 

10320 

Аварії з викиданням (загрозою викидання) БНР на підприємствах промисловості і в науково-дослідних установах 

10400 

Наявність у навколишньому середовищі шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК 

10410 

Наявність у ґрунті шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК 

10420 

Наявність у повітрі шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК 

10421 

Наявність в атмосферному повітрі шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК 

10422 

Наявність у повітрі підземних та гірничих виробіток шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК 

10423 

Наявність у повітрі підземних та гірничих виробіток РР понад ГДК 

10430 

Наявність у воді шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК 

10431 

Наявність у поверхневих водах шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК 

10432 

Наявність у питній воді шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК 

10433 

Наявність у підземних водах шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК 

10434 

Наявність у підземних водах радіоактивних речовин понад ГДК 

10500 

Аварії з викиданням (загрозою викидання) РР (крім аварій на транспорті) 

10510 

Аварії з викиданням (загрозою викидання) РР на атомних станціях, атомних енергетичних установках виробничого або дослідного призначення 

10520 

Аварії з викиданням (загрозою викидання) РР на підприємствах ядерно-паливного циклу (крім атомних електростанцій) 

10530 

Аварії джерел іонізуючого випромінення (включаючи ядерно-паливний цикл) 

10540 

Аварії з радіоактивними відходами, які не виробляються атомними станціями 

10550 

Аварії з радіоактивними джерелами іонізуючого випромінення та РР (на підприємствах) 

10560 

Ядерні та радіологічні аварії за межами України із загрозою забруднення її території 

10600 

Раптове руйнування будівель і споруд 

10610 

Руйнування елементів транспортних комунікацій 

10620 

Руйнування будівель та споруд виробничого призначення 

10630 

Руйнування будівель та споруд нежитлового призначення 

10640 

Руйнування будівель та споруд житлового призначення 

10650 

Руйнування підземних споруд систем життєзабезпечення 

10660 

Руйнування підземних споруд шахт, підземних та гірничих виробіток 

10700 

Аварії в електроенергетичних системах 

10710 

Аварії на атомних електростанціях 

10720 

Аварії на гідроелектростанціях 

10730 

Аварії на теплоелектростанціях 

10740 

Аварії на автономних електроенергетичних станціях 

10750 

Аварії на інших електроенергетичних станціях 

10760 

Аварії в електричних мережах 

10770 

Порушення стійкості або поділу об'єднаної енергосистеми України на складові частини 

10800 

Аварії в системах життєзабезпечення 

10810 

Аварії у каналізаційних системах із скиданням і викиданням забруднювальних речовин 

10820 

Аварії у теплових мережах (системах гарячого водопостачання) холодної пори року 

10830 

Аварії у системах забезпечення населення питною водою 

10840 

Аварії на комунальних газопроводах 

10900 

Аварії систем зв'язку та телекомунікацій 

11000 

Аварії на очисних спорудах 

11010 

Аварії на очисних спорудах стічних вод з викиданням і скиданням забруднювальних речовин 

11020 

Аварії на установках газоочищення джерел забруднення атмосфери з викиданням забруднювальних речовин в атмосферу 

11100 

Гідродинамічні аварії 

11110 

Прориви гребель (дамб, шлюзів тощо) з утворенням хвиль прориву та катастрофічних затоплень 

11120 

Прориви гребель (дамб, шлюзів тощо) з утворенням проривної повені 

11130 

Аварійне спрацьовування водосховищ гідроелектростанцій у зв'язку із загрозою прориву гідроспоруди 

11200 

Аварії у системах нафтогазового промислового комплексу 

11210 

Аварії на бурових установках з виникненням відкритих нафтових і газових фонтанів 

11220 

Аварії на свердловинах із виникненням газонафтоводовиявлень 

11230 

Аварії на діючих свердловинах з виникненням відкритих нафтових і газових фонтанів 

11240 

Аварії на законсервованих свердловинах з виникненням відкритих нафтових і газових фонтанів 

11250 

Аварії на нафтобазах та нафтосховищах 

20000 

НС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ 

20100 

Геологічні НС 

20110 

Землетруси 

20120 

Виверження грязьових вулканів 

20130 

Зсуви 

20140 

Обвали, осипи 

20150 

Осідання (провалля) земної поверхні 

20160 

Карстові провалля 

20400 

Гідрологічні прісноводні НС 

20410 

Високі рівні води (водопілля, паводки) 

20420 

Маловоддя 

20430 

Затори 

20440 

Селі 

20450 

Низькі рівні води 

20460 

Ранній льодостав та поява льоду на судноплавних водоймах і річках 

20470 

Інтенсивний льодохід 

20480 

Підвищення рівня ґрунтових вод (підтоплення) 

20500 

Пожежі в природних екологічних системах 

20510 

Пожежі лісові (за винятком НС з кодом 10250) 

20520 

Пожежі степових та хлібних масивів 

20530 

Пожежі на торфовищах 

20600 

Інфекційні захворювання людей 

20610 

Екзотичні та особливо небезпечні інфекційні захворювання людей (окремі випадки) 

20620 

Небезпечні інфекційні хвороби (групові випадки) 

20630 

Епідемічний спалах небезпечних інфекційних хвороб 

20640 

Епідемія 

20650 

Пандемія 

20660 

Інфекційні захворювання людей невизначеної етіології 

20700 

Масове отруєння людей 

20710 

Отруєння людей у результаті споживання неякісних продуктів харчування 

20720 

Отруєння людей у результаті споживання неякісної питної води 

20730 

Отруєння людей токсичними та іншими речовинами (окремі випадки) 

20740 

Отруєння людей токсичними та іншими речовинами (групові випадки) 

20750 

Отруєння людей токсичними або іншими небезпечними речовинами (масові випадки) 

20800 

Інфекційні захворювання сільськогосподарських тварин 

20810 

Окремі випадки екзотичних та особливо небезпечних інфекційних захворювань сільськогосподарських тварин 

20820 

Ензоотії 

20830 

Епізоотії 

20840 

Панзоотії 

20850 

Інфекційні захворювання сільськогосподарських тварин невизначеної етіології 

20860 

Інфекційні захворювання риб невизначеної етіології 

20900 

Масові отруєння сільськогосподарських тварин 

21000 

Масова загибель диких тварин 

21100 

Ураження сільськогосподарських рослин хворобами та шкідниками 

21110 

Панфітотія 

21120 

Прогресуюча епіфітотія 

21130 

Хвороби сільськогосподарських рослин невизначеної етіології 

21140 

Масове розповсюдження шкідників сільськогосподарських рослин  

30400 

Встановлення вибухового пристрою у багатолюдному місці, установі (організації, підприємстві), житловому секторі, транспорті 

30500 

Зникнення або викрадення зброї та небезпечних речовин з об'єктів їх зберігання, використання, перероблення та під час транспортування 

30510 

Зникнення або викрадення технічних одиниць вогнепальної зброї з об'єктів зберігання, використання, перероблення та під час транспортування 

30520 

Зникнення або викрадення боєприпасів з об'єктів зберігання, використання, перероблення та під час транспортування 

30530 

Зникнення або викрадення бронетехніки з об'єктів зберігання, використання, перероблення та під час транспортування 

30540 

Зникнення або викрадення артозброєння з об'єктів зберігання, використання, перероблення та під час транспортування 

30550 

Зникнення або викрадення вибухових матеріалів з об'єктів зберігання, використання, перероблення та під час транспортування 

30560 

Зникнення або викрадення РР (приладів або устаткування з використанням РР) з об'єктів зберігання, використання, перероблення та під час транспортування 

30570 

Зникнення або викрадення сильнодіючих отруйних речовин (приладів або устаткування, де вони використовуються) з об'єктів зберігання, використання, перероблення та під час транспортування 

30700 

Аварії на арсеналах, складах боєприпасів та інших об'єктах військового призначення з викиданням уламків, реактивних та звичайних снарядів 

Скорочення, які застосовані в класифікаторі:

НС - надзвичайна ситуація;

БНР - біологічно небезпечна речовина;

ГДК - граничнодопустима концентрація;

НХР - небезпечна хімічна речовина;

РР - радіоактивна речовина.

 

Директор Науково-дослідного,
проектно-конструкторського та
технологічного інституту мікрографії
 

 
 
А. О. Некрасов
 

 

Перелік основних джерел небезпеки, які притаманні потенційно небезпечним об'єктам

Технологічне обладнання, пов'язане з використанням, виготовленням, переробкою, зберіганням або транспортуванням небезпечних речовин.

Технологічне обладнання, пов'язане з використанням, виготовленням, переробкою, зберіганням або транспортуванням самозаймистих та легкозаймистих твердих речовин та матеріалів.

Устаткування, на якому виробляється горюче волокно, інші речовини, які здатні вибухати, самозайматися, займатися від джерел запалювання з подальшим поширенням горіння після його усунення, утворюється горючий пил.

Балони, контейнери, цистерни та інші ємності із стисненими, зрідженими, отруйними та вибухонебезпечними газами.

Резервуари, цистерни, балони та інші ємності з небезпечними речовинами.

Технологічне обладнання термічних цехів і дільниць, електротермічні установки підвищеної та високої частоти.

Вибухові матеріали, що застосовуються у виробничих процесах, засоби військового призначення, що містять вибухові матеріали, які виготовляються, знаходяться на зберіганні або утилізуються.

Відкриті газові (нафтові) фонтани.

Технологічне обладнання, що застосовується для видобування та переробки газу, нафти, конденсату.

Циклотрони, бетатрони, лінійні прискорювачі та інші прискорювальні установки.

Технологічне обладнання для виробництва скла та скловиробів.

Устаткування для виготовлення та застосування скловати, шлаковати, азбесту, мастики на бітумній основі, перхлорвінілових і бакелітових матеріалів.

Устаткування для виготовлення та застосування лакофарбових покриттів, ґрунтовок та шпатльовок на основі нітрофарб, полімерних композицій (поліхлорвінілових, епоксидних тощо).

Гальванічні дільниці.

Дільниці гасіння вапна.

Генераторні ацетиленові установки.

Ливарні, плавильні, заливальні дільниці та устаткування для термообробки литва.

Установки та обладнання для виробництва, переробки, розподілу і зберігання та застосування продуктів розподілу повітря, хлору, аміаку, природного та супровідних металургійному та хімічному виробництву газів.

Стани гарячої і холодної прокатки, трубоформувальні стани та стани пічного зварювання труб.

Установки для відпалювання сталі, сплавів і відливок.

Установки для гранулювання доменного шлаку.

Відвали гірничих порід.

Об'єкти, на яких проводяться підземні та відкриті гірничі роботи.

Конструктивні елементи кар'єрів (уступи, берми тощо).

Технологічне обладнання для збагачення корисних копалин.

Колії тунельних споруд.

Пульпопроводи.

Дамби гідротехнічних споруд, гідровідвалів.

Водозабірні споруди.

Аварійні виробничі будови і споруди.

Стаціонарне обладнання для вантажно-розвантажувальних робіт, підіймальні споруди.

Технологічне обладнання для одержання розплавів чорних та кольорових металів, сплавів на основі цих розплавів.

Гідротехнічні споруди, хвостосховища, шламонакопичувачі, накопичувачі токсичних відходів.

Гірничошахтне обладнання.

Обладнання для виготовлення вибухових матеріалів і виробів на їх основі, комплекси для їх переробки та зберігання.

Технологічне обладнання основних виробництв хімічної, біохімічної, нафтохімічної, нафтогазовидобувної та нафтогазопереробної промисловості.

Обладнання та лінійні частини магістральних газопроводів, нафтопроводів, нафтопродуктопроводів, трубопроводів небезпечних хімічних речовин та технологічне обладнання, яке використовується під час їх експлуатації.

Лінійні частини магістральних газопроводів, нафтопроводів, нафтопродуктопроводів, трубопроводів небезпечних хімічних речовин, їх відгалуження та основні споруди на них.

Лінійні частини газопроводів систем газопостачання виробничих процесів природним і зрідженим газом, споруди на них та газокористувальне обладнання.

Парові і водогрійні котли, в тому числі содорегенераційні та ті, що працюють з високотемпературними органічними теплоносіями.

Посудини, що працюють під тиском понад 0,07 МПа.

Трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском пари понад 0,07 МПа і температурою води вище 115° C.

Обладнання для основного виробництва та транспортування у металургійній, ливарній та коксохімічній промисловості, ливарне обладнання.

Обладнання, в якому використовується лазерне, іонізуюче, радіаційне випромінювання.

Обладнання основних виробництв для харчової, деревообробної, легкої, текстильної промисловості, целюлозно-паперового виробництва, переробки пластмас, полімерних матеріалів і гумових виробів.

Греблі, стояни та підпірні стіни, що входять до складу напірного фронту, дамби обвалування, берегоукріплювальні (позапортові), регуляційні і захисні споруди.

Гідравлічні, гідроакумулюючі електростанції, насосні станції і малі гідроелектростанції.

Гідротехнічні споруди теплових і атомних електростанцій.

Споруди, що входять до складу інженерного захисту населених пунктів, сільськогосподарських угідь та господарських об'єктів.

Морські (нафто-) (газо)промислові гідротехнічні споруди.

Мости, мостові переходи, віадуки, тунелі, їх окремі конструкції та фундаменти, водостоки.

Станційні колії та стрілочні переведення залізничних станцій, примикання і перетини, вантажно-розвантажувальні та пасажирські пристрої, сортувальні станції, локомотивне, вагонне та складське господарство залізниць.

Ядерні установки, об'єкти поводження з радіоактивними відходами, джерела іонізуючого випромінювання.

 

Директор Науково-дослідного,
проектно-конструкторського та
технологічного інституту мікрографії
 

 
 
А. О. Некрасов
 

 

ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ

Вид небезпеки 

Ознаки 

Регламентуючі документи 

Бактеріологічна 

Наявність небезпечних мікроорганізмів (бактерії, віруси, рикетсії, спірохети, гриби, простіші) 

ГОСТ 12.1.008-76,
ДСТУ 2636-94 

Біологічна 

Наявність небезпечних макроорганізмів (рослини, тварини, інші переносники інфекційних захворювань), а також накопичувачі і полігони біологічних відходів, очисні споруди господарсько-побутової каналізації 

ГОСТ 12.1.008-76,
наказ МОЗ від 19.06.96 N 173 

Вибухопожежна 

Наявність газоподібних, рідких та твердих речовин, матеріалів або їх сумішей, а також окислювачів, які здатні вибухати і горіти за певних умов 

ГОСТ 12.1.010-76,
ГОСТ 12.1.011-78,
ГОСТ 12.1.044-89 

Гідродинамічна 

Наявність гідротехнічних споруд (дамби, греблі, шлюзи) для накопичення і зберігання значних об'ємів води і рідких речовин 

СНіП 2.06.01-86,
ГОСТ 27751-88 

Пожежна 

Наявність газоподібних, рідких та твердих речовин, матеріалів або сумішей, які здатні підтримувати горіння  

СНіП 2.01.05-85,
ДСТУ 2272-93,
ГОСТ 12.1.004-91,
ДБН В.1.1-7-2002
"Пожежна безпека об'єктів будівництва" 

Радіаційна 

Наявність радіоактивних речовин і матеріалів, інших джерел іонізуючого випромінювання 

НРБУ-97/Д-2000
"Норми радіаційної безпеки України"
, ОСПУ 2000 "Основні санітарні правила протирадіаційного захисту України" 

Фізична 

Наявність джерел електромагнітних, світлових, акустичних чи інших полів несприятливого діапазону або потужності. Динамічна небезпека, пов'язана з наявністю джерел високих швидкостей руху, у тому числі перемінних (вібрацій) 

ГОСТ 12.1.006-84, ГОСТ 12.1.038-82, ГОСТ 12.1.040-83, ГОСТ 12.1.045-84,
ГОСТ 12.1.051-90, ГОСТ 12.1.012-90,
ДСТУ 3994-2000 

Хімічна 

Наявність токсичних, шкідливих, сильнодіючих отруйних речовин, отрутохімікатів, хімічних засобів захисту рослин та мінеральних добрив  

ГОСТ 12.1.007.76 

Екологічна 

Можливість несприятливого впливу на довкілля техногенних і природних факторів, в результаті чого порушується пристосування живих систем до звичних умов існування 

Державні санітарні правила та норми ДСанПіН 2.2.7.029-99 від 01.07.99 N 29 

 

Директор Науково-дослідного,
проектно-конструкторського та
технологічного інституту мікрографії
 

 
 
А. О. Некрасов
 

 

Класифікація надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями

Рівень НС 

Територіальне поширення НС 

Обсяг необхідних технічних і матеріальних ресурсів від обсягу видатків відповідних місцевих бюджетів  

Кількість загиблих, осіб  

Кількість постраждалих, осіб  

Порушено умови життєдіяльності, кількість осіб  

Збитки,
тис. мінім. розмірів зарплати 

Державний 

на територію інших держав 

- 

- 

- 

- 

- 

на територію двох чи більше регіонів  

не менш як 1 %  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

>10 

>300 

>50 тис. 

  

- 

- 

>5 

>100 

>10 тис. 

>25 тис.* 

- 

- 

- 

- 

- 

>150 тис. 

Регіональний 

на територію двох чи більше районів (міст обласного значення) 

не менш як 1 %  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 - 5 

50 - 100 

1 - 10 тис. 

>5 тис.* 

- 

- 

- 

- 

- 

>15 тис. 

Місцевий 

НС вийшла за межі територій ПНО 

перевищують власні можливості ПНО  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 - 2 

20 - 50 

від 100 до 1000 

>500* 

- 

- 

- 

- 

- 

>2 тис. 

Об'єктового рівня визнається НС, яка не відповідає приведеним вище критеріям 

____________
* У разі, якщо внаслідок НС для відповідних порогових значень рівнів людських втрат або кількості осіб, які постраждали чи зазнали порушень нормальних умов життєдіяльності, обсяг збитків не досягає визначеного, рівень НС визнається на ступінь менше (для дорожньо-транспортних пригод - на два ступені менше). 

 

Директор Науково-дослідного,
проектно-конструкторського та
технологічного інституту мікрографії
 

 
 
А. О. Некрасов
 

 

Перелік затверджених державних (галузевих) реєстрів України для обліку небезпечних об'єктів

Назва реєстру 

Призначення 

Нормативно-правова база 

Державний реєстр потенційно небезпечних об'єктів  

Автоматизована інформаційно-довідкова система обліку та обробки інформації щодо потенційно небезпечних об'єктів 

Закон України "Про страховий фонд документації України", постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 N 1288 (із змінами) 

Державний реєстр об'єктів підвищеної небезпеки  

Для обліку об'єктів підвищеної небезпеки та декларацій їх безпеки 

постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 N 956 (із змінами) 

Реєстр аварійно небезпечних виробничих будівель і споруд 

Містить дані про будівлі та споруди, що перебувають у незадовільному технічному або аварійному стані, незалежно від їх відомчої належності та форми власності 

наказ Держбуду і Держнаглядохоронпраці від 27.11.97 N 32/288, зареєстрований у Мін'юсті 06.07.98 за N 423/2863 

Державний регістр джерел іонізуючого випромінювання 

Єдина державна система обліку і контролю джерел іонізуючого випромінювання, що містять радіоактивну речовину 

постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.97 N 847 (із змінами), наказ Мінекобезпеки і МОЗ від 18.01.2000 N 15/7, зареєстрований у Мін'юсті 16.03.2000 за N 171/4392 (із змінами) 

Державний реєстр радіоактивних відходів 

Є одним з елементів єдиної державної системи обліку та інвентаризації радіоактивних відходів і є послідовний поточний запис актів спеціальної форми про утворення, фізико-хімічний склад, обсяги, властивості, а також перевезення, зберігання та захоронення радіоактивних відходів 

Закон України "Про поводження з радіоактивними відходами", постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.96 N 480 (із змінами) 

Державний кадастр сховищ радіоактивних відходів 

Зведення систематизованих відомостей про об'єкти, призначені для зберігання чи захоронення радіоактивних відходів у єдину інформаційну експерту систему даних про місцезнаходження, кількісну та якісну характеристику сховищ радіоактивних відходів 

Закон України "Про поводження з радіоактивними відходами", постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.96 N 480 (із змінами) 

Реєстр об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів 

Комплексна система збирання, оброблення, збереження та аналізу інформації про об'єкти утворення, оброблення та утилізації відходів 

Закони України "Про відходи" і "Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами" 

Реєстр місць видалення відходів 

Система даних, одержаних у результаті обліку та опису всіх об'єктів і спеціально відведених місць, де здійснюються операції з видалення відходів 

Закони України "Про відходи" і "Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами"  

 

Директор Науково-дослідного,
проектно-конструкторського та
технологічного інституту мікрографії
 

 
 
А. О. Некрасов
 

 

Приклади ідентифікації об'єктів господарської діяльності

Приклад 1. Ідентифікація об'єкта господарської діяльності - ЗАТ "Жировий комбінат".

1. На підставі документів об'єкта заповнюються розділи Повідомлення:

довідкові дані;

загальні дані;

відомості про внесення до державних (галузевих) реєстрів (кадастрів).

2. Вибір кодів НС, виникнення яких можливе на об'єкті господарської діяльності, згідно з класифікацією надзвичайних ситуацій, наведеною у додатку 1 до Методики.

Код НС 

Назва НС 

10211 

Пожежі, вибухи у спорудах, на комунікаціях та технологічному обладнанні промислових об'єктів 

10310 

Аварії з викидом (загрозою викиду), утворення та розповсюдження НХР під час їх виробництва, перероблення або зберігання (захоронення) 

3. Аналіз показників ознак НС, вибраних на попередньому етапі, і визначення їх порогових значень з використанням Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій, затверджених наказом МНС України від 22 квітня 2003 року N 119 та зареєстрованих в Мін'юсті України 29.07.2003 за N 656/7977;

Номер ознаки 

Опис ознаки 

Порогові значення 

2.1 

Загибель або травмування людей внаслідок аварій, катастроф, отруєнь та нещасних випадків 

Загинуло від 3 осіб, госпіталізовано від 10 осіб  

2.5 

Випадок окремого (групового, масового) отруєння людей НХР, що використовуються на виробництві, або іншими речовинами 

Від 10 (від 26 - групового, від 101 - масового)  

2.10 

Викид або безпосередня загроза викиду НХР з технологічного обладнання, які можуть створити або створюють фактори ураження для персоналу об'єкта, населення або інших об'єктів навколишнього середовища для НХР 2-го класу 

Від 0,05 т 

2.10 

для НХР 3-го класу 

Від 0,1 т 

2.10 

для НХР 4-го класу 

Від 0,5 т 

4. Виявлення за результатами аналізу джерел небезпеки, які за певних умов (аварії, порушення режиму експлуатації, виникнення природних небезпечних явищ тощо) можуть стати причиною виникнення НС з перевищенням порогових значень показників ознак НС.

Назва джерела небезпеки 

Аналог джерела небезпеки за додатком 2 

1 Дільниця виробництва водню та кисню 

Технологічне обладнання, пов'язане з використанням, виготовленням, переробкою, зберіганням або транспортуванням небезпечних речовин 

2 Аміачно-компресорна дільниця 

3 Котельня 

Посудини, що працюють під тиском понад 0,07 МПа 

4 Трубопровід водню 

Технологічне обладнання, пов'язане з використанням, виготовленням, переробкою, зберіганням або транспортуванням небезпечних речовин 

5 Трубопровід кисню 

6 Трубопровід природного газу 

Лінійні частини газопроводів систем газопостачання виробничих процесів природним і зрідженим газом, споруди на них та газокористувальне обладнання 

7 Ємність оцтової кислоти 

Резервуари, цистерни, балони та інші ємності з небезпечними речовинами  

8 Ємність ортофосфорної кислоти 

9 Ємність сірчаної кислоти 

10 Ємність хлористоводневої кислоти 

11 Ємність їдкого натру 

5. Визначення видів небезпеки для кожного з виявлених джерел небезпеки

Назва джерела небезпеки 

Вид небезпеки за додатком 3 

1 Дільниця виробництва водню та кисню 

Пожежна, вибухова 

2 Аміачно-компресорна дільниця 

Хімічна, пожежна, вибухова 

3 Котельня 

Пожежна, вибухова 

4 Трубопровід водню 

Вибухова 

5 Трубопровід кисню 

Пожежна, вибухова 

6 Трубопровід природного газу 

Пожежна, вибухова 

7 Ємність оцтової кислоти 

Хімічна 

8 Ємність ортофосфорної кислоти 

Хімічна 

9 Ємність сірчаної кислоти 

Хімічна 

10 Ємність хлористоводневої кислоти 

Хімічна 

11 Ємність їдкого натру 

Хімічна 

6. Визначення переліку небезпечних речовин, що використовуються на об'єкті господарської діяльності, їх кількості та класу небезпеки

Назва 

Кількість, т 

Клас небезпеки 

1 Ортофосфорна кислота 

2,0 

2 Сірчана кислота 

60,0 

3 Оцтова кислота 

4,0 

4 Амоніак 

9,5 

5 Їдкий натр 

60,0 

6 Водень 

2,0 

7 Хлористоводнева кислота 

0,6 

7. Оцінка на підставі отриманих даних зони поширення НС, які можуть ініціювати кожен з виявлених джерел небезпеки, оцінка можливих наслідків НС для кожного з джерел небезпеки (кількість загиблих, постраждалих, тих, яким порушено умови життєдіяльності, матеріальні збитки) та встановлення максимально можливих рівнів НС для кожного з джерел небезпеки згідно з додатком 4 до Методики

Назва джерела небезпеки 

Територіальне поширення 

Кількість загиблих, осіб 

Кількість постраждалих, осіб 

Порушено умови життєдіяльності, кількість осіб 

Збитки, тис. мінім. розмірів зарплати 

Рівень НС 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 Дільниця виробництва водню та кисню 

НС не вийшла за межі території 

2,5 

місцевий 

2 Аміачно-компресорна дільниця 

НС вийшла за межі території 

до 100 

10000 

0,18 

регіональний 

3 Котельня 

НС не вийшла за межі території 

2,1 

об'єктовий 

4 Трубопровід водню 

0,009 

5 Трубопровід кисню 

0,009 

6 Трубопровід природного газу 

0,005 

7 Ємність оцтової кислоти 

0,0005 

8 Ємність ортофосфорної кислоти 

0,003 

9 Ємність сірчаної кислоти 

НС вийшла за межі території 

0,006 

місцевий 

10 Ємність хлористоводневої кислоти 

НС не вийшла за межі території 

0,005 

11 Ємність їдкого натру 

НС вийшла за межі території 

0,00028 

місцевий 

8. Визначення державних (галузевих) реєстрів (кадастрів), в яких зареєстровано або необхідно зареєструвати об'єкт господарської діяльності

Назва державного (галузевого) реєстру (кадастру) 

Реєстраційний номер (за наявності) 

Не зареєстровано 

  

  

  

9. Визначення відповідності об'єкта діючим нормативно-правовим актам

Об'єкт підпадає (не підпадає) під дію нормативно-правового акта 

Назва нормативно-правового акта 

підпадає
Пункт 18 Виробництво харчових продуктів 

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року N 554 "Про перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку" 

підпадає
Підприємства, де застосовуються аміачно-холодильні установки 

"Перелік особливо небезпечних підприємств, припинення діяльності яких потребує проведення спеціальних заходів щодо запобігання заподіянню шкоди життю та здоров'ю громадян, майну, спорудам, навколишньому природному середовищу", затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року N 765 

підпадає
Агропромисловий комплекс: об'єкти олійно-жирової промисловості та інші вибухо- і пожежонебезпечні об'єкти харчової і переробної промисловості, аміачні холодильні установки 

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 року N 1214 "Про затвердження переліку об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами" 

підпадає
Додаток 1 до пункту 27. Обладнання, в якому використовуються небезпечні речовини 

Перелік об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 року N 1631 (із змінами) 

не підпадає 

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року N 956 "Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки"  

За результатами проведення ідентифікації об'єкта заповнюються розділи Повідомлення про результати ідентифікації щодо визначення потенційної небезпеки.

10. Зразок:

ПОВІДОМЛЕННЯ
про результати ідентифікації щодо визначення потенційної небезпеки

ЗАТ "Жировий комбінат"
(повна назва об'єкта господарської діяльності)

1. ДОВІДКОВІ ДАНІ

Місцезнаходження об'єкта  

вул. Миру, 12, м. Харків, 61019 

Місцезнаходження юридичної особи / місце проживання фізичної особи, відповідальної за ПНО 

вул. Миру, 12, м. Харків, 61019 

Підпорядкованість (за наявності) 

Міністерство аграрної політики України 

Код діяльності (КВЕД) 

15.87.0 

Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) 

00333612 

Форма власності 

Колективна 

2. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

Вартість основних виробничих фондів, млн. грн. 

17,8 

Площа підприємства, тис. м2 

13 

Санітарно-захисна зона, м 

300 

Загальна кількість працівників, осіб 

865 

Рік уведення в експлуатацію 

1957 

3. ВІДОМОСТІ ПРО ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНИХ (ГАЛУЗЕВИХ) РЕЄСТРІВ (КАДАСТРІВ)

N з/п 

Найменування державного (галузевого) реєстру (кадастру) 

Реєстраційний номер 

  

Не зареєстровано 

  

  

  

  

4. ВИЯВЛЕНІ ДЖЕРЕЛА НЕБЕЗПЕКИ

N з/п 

Найменування джерела небезпеки 

Вид небезпеки 

Код можливих НС 

Рівень можливих НС 

Аміачно-компресорна дільниця 

Хімічна, пожежна, вибухова 

10211, 10310 

регіональний 

Ємність сірчаної кислоти 

Хімічна 

10310 

місцевий 

Ємність їдкого натру 

Хімічна 

10310 

місцевий 

Загальна кількість джерел небезпеки 

11 

Максимально можливий рівень НС 

регіональний 

5. ВИСНОВОК ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ:

ЗАТ "Жировий комбінат" визнано потенційно небезпечним об'єктом.

6. ОСОБИ, ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

N з/п 

Найменування організації 

Посада 

Прізвище, ім'я та по батькові 

Підпис 

Дата 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник ЗАТ "Жировий комбінат"
 
__________________________________
(дата, підпис) (ініціали, прізвище)
М. П. 

УЗГОДЖЕНО
Державний інспектор з нагляду
у сфері цивільного захисту
_______________________________
(дата, підпис) (ініціали, прізвище)
М. П. 

Приклад 2. Ідентифікація об'єкта господарської діяльності - Автомобільна заправна станція N 5 ТОВ "Укрнафтосервіс".

1. На підставі документів об'єкта заповнюються розділи Повідомлення:

довідкові дані;

загальні дані;

відомості про внесення до державних (галузевих) реєстрів (кадастрів).

2. Вибір кодів НС, виникнення яких можливе на об'єкті господарської діяльності, згідно з Державним класифікатором надзвичайних ситуацій ДК 019-2001.

Код НС 

Назва НС 

10211 

Пожежі, вибухи у спорудах, на комунікаціях та технологічному обладнанні промислових об'єктів 

10310 

Аварії з викидом (загрозою викиду), утворення та розповсюдження НХР під час їх виробництва, перероблення або зберігання (захоронення) 

3. Аналіз показників ознак НС, вибраних на попередньому етапі, і визначення їх порогових значень з використанням Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій, затверджених наказом МНС України від 22 квітня 2003 року N 119 та зареєстрованих в Мін'юсті України 29.07.2003 за N 656/7977.

Номер ознаки 

Опис ознаки 

Порогові значення 

2.1 

Загибель або травмування людей внаслідок аварій, катастроф, отруєнь та нещасних випадків 

Загинуло від 3 осіб, госпіталізовано від 10 осіб  

2.10 

Викид або безпосередня загроза викиду НХР з технологічного обладнання, які можуть створити або створюють фактори ураження для персоналу об'єкта, населення або інших об'єктів навколишнього середовища для НХР 4-го класу 

Від 0,5 т. 

4. Виявлення за результатами аналізу джерел небезпеки, які за певних умов (аварії, порушення режиму експлуатації, виникнення природних небезпечних явищ тощо) можуть стати причиною виникнення НС з перевищенням порогових значень показників ознак НС.

Назва джерела небезпеки 

Аналог джерела небезпеки за додатком 2 

1 Резервуари з бензином 

Резервуари, цистерни, балони та інші ємності з небезпечними речовинами 

2 Резервуар з дизпаливом 

3 Паливороздавальні колонки 

Технологічне обладнання, пов'язане з використанням, виготовленням, переробкою, зберіганням або транспортуванням небезпечних речовин 

5. Визначення видів небезпеки для кожного з виявлених джерел небезпеки.

Назва джерела небезпеки 

Вид небезпеки за додатком 3 

1 Резервуари з бензином 

Хімічна, екологічна, пожежна, вибухова 

2 Резервуар з дизпаливом 

Хімічна, екологічна, пожежна, вибухова 

3 Паливороздавальні колонки 

Пожежна, вибухова 

6. Визначення переліку небезпечних речовин, що використовуються на об'єкті господарської діяльності, їх кількості та класу небезпеки.

Назва 

Кількість, т 

Клас небезпеки 

1 Бензин 

61,0 

2 Дизельне паливо 

21,6 

7. Оцінка на підставі отриманих даних зони поширення НС, які можуть ініціювати кожен з виявлених джерел небезпеки, оцінка можливих наслідків НС для кожного з джерел небезпеки (кількість загиблих, постраждалих, тих, яким порушено умови життєдіяльності, матеріальні збитки) та встановлення максимально можливих рівнів НС для кожного із джерел небезпеки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 року N 368.

Назва джерела небезпеки 

Територіальне поширення 

Кількість загиблих, осіб 

Кількість постраждалих, осіб 

Порушено умови життєдіяльності, кількість осіб 

Збитки, тис. мінім. розмірів зарплати 

Рівень НС 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 Резервуари з бензином 

НС не вийшла за межі території 

  

0,6 

об'єктовий  

2 Резервуар з дизпаливом 

НС вийшла за межі території 

  

0,2 

об'єктовий  

3 Паливороздавальні колонки 

НС не вийшла за межі території 

0,1 

об'єктовий 

8. Визначення державних (галузевих) реєстрів (кадастрів), в яких зареєстровано або необхідно зареєструвати об'єкт господарської діяльності.

Назва державного (галузевого) реєстру (кадастру) 

Реєстраційний номер (за наявності) 

Державний реєстр об'єктів підвищеної небезпеки 

12.13473160.01.1 

9. Визначення відповідності об'єкта діючим нормативно-правовим актам.

Об'єкт підпадає (не підпадає) під дію нормативно-правового акта 

Назва нормативно-правового акта 

підпадає
Автозаправні станції 

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року N 554 "Про перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку" 

не підпадає
 

"Перелік особливо небезпечних підприємств, припинення діяльності яких потребує проведення спеціальних заходів щодо запобігання заподіянню шкоди життю та здоров'ю громадян, майну, спорудам, навколишньому природному середовищу", затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року N 765 

не підпадає
 

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 року N 1214 "Про затвердження переліку об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами" 

підпадає
Додаток до пункту 2 Об'єкти, на яких використовуються, виготовляються, переробляються або зберігаються самозаймисті та легкозаймисті тверді речовини та матеріали у кількості, що дорівнює чи перевищує нормативно встановлені порогові маси 

Перелік об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 року N 1631 (із змінами) 

підпадає за результатами проведеної ідентифікації щодо об'єктів підвищеної небезпеки 

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року N 956 "Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки" 

Максимальний рівень можливої НС визначено як об'єктовий. На підставі того, що зазначений об'єкт підпадає під дію постанов Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року N 554, від 15 жовтня 2003 року N 1631, від 11 липня 2002 року N 956, автомобільну заправну станцію N 5 ТОВ "Укрнафтосервіс" визнано потенційно небезпечним об'єктом.

За результатами проведення ідентифікації об'єкта заповнюються розділи Повідомлення про результати ідентифікації щодо визначення потенційної небезпеки.

10. Зразок:

ПОВІДОМЛЕННЯ
про результати ідентифікації щодо визначення потенційної небезпеки

Автомобільна заправна станція N 5 ТОВ "Укрнафтосервіс"
(повна назва об'єкта господарської діяльності)

1. ДОВІДКОВІ ДАНІ

Місцезнаходження об'єкта  

Харківська обл., Харківський р-н, траса Харків - Ростов, 521 км, с. Рогань 

Місцезнаходження юридичної особи / місце проживання фізичної особи, відповідальної за ПНО 

61000, м. Харків, вул. Леніна, 5 

Підпорядкованість (за наявності) 

НАК "Укрнафтогаз" 

Код діяльності (КВЕД) 

71250 

Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) 

25789451 

Форма власності 

Колективна 

2. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

Вартість основних виробничих фондів, млн. грн. 

0,1 

Площа підприємства, тис. м2 

0.48 

Санітарно-захисна зона, м 

50 

Загальна кількість працівників, осіб 

Рік уведення в експлуатацію 

2000 

3. ВІДОМОСТІ ПРО ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНИХ (ГАЛУЗЕВИХ) РЕЄСТРІВ (КАДАСТРІВ)

N з/п 

Найменування державного (галузевого) реєстру (кадастру) 

Реєстраційний номер 

  

Державний реєстр об'єктів підвищеної небезпеки 

12.13473160.01.1 

4. ВИЯВЛЕНІ ДЖЕРЕЛА НЕБЕЗПЕКИ

N з/п 

Найменування джерела небезпеки 

Вид небезпеки 

Код можливих НС 

Рівень можливих НС 

Резервуари з бензином 

Пожежна, вибухова 

10211, 10310 

об'єктовий 

Резервуар з дизпаливом 

Пожежна, вибухова 

10211, 10310 

об'єктовий 

Паливороздавальні колонки 

Пожежна, вибухова 

10211, 10310 

об'єктовий 

Загальна кількість джерел небезпеки 

3 

Максимально можливий рівень НС 

місцевий 

5. ВИСНОВОК ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ:

Автомобільну заправну станцію N 5 ТОВ "Укрнафтосервіс" визнано потенційно небезпечним об'єктом.

6. ОСОБИ, ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

N з/п 

Найменування організації 

Посада 

Прізвище, ім'я та по батькові 

Підпис 

Дата 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник ТОВ "Укрнафтосервіс"
 
__________________________________
(дата, підпис) (ініціали, прізвище)
М. П. 

УЗГОДЖЕНО
Державний інспектор з нагляду
у сфері цивільного захисту
_______________________________
(дата, підпис) (ініціали, прізвище)
М. П. 

 

Директор Науково-дослідного,
проектно-конструкторського та
технологічного інституту мікрографії
 

 
 
А. О. Некрасов
 

Опрос