Идет загрузка документа (50 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о поощрительных знаках отличия Министерства обороны Украины

Минобороны
Положение, Приказ от 02.03.2006 № 131
Утратил силу

Про затвердження Положення про заохочувальні відзнаки Міністерства оборони України

Наказ Міністра оборони України
від 2 березня 2006 року N 131

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 березня 2006 р. за N 278/12152

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства оборони України
 від 14 серпня 2012 року N 538)

Відповідно до Указів Президента України від 18 листопада 1996 року N 1094 "Про відомчі заохочувальні відзнаки", від 13 лютого 1997 року N 134 "Про Примірне положення про відомчі заохочувальні відзнаки" (зі змінами) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про заохочувальні відзнаки Міністерства оборони України, що додається.

2. Наказ розіслати до окремої військової частини.

 

Міністр оборони України 

А. С. Гриценко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова ЦК Всеукраїнської
профспілки працівників
Збройних Сил України 

 
 
Д. Т. Мірошниченко
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про заохочувальні відзнаки Міністерства оборони України

1. Положенням про заохочувальні відзнаки Міністерства оборони України (далі - Положення) визначається порядок нагородження військовослужбовців, працівників Збройних Сил України та інших осіб відомчими заохочувальними відзнаками. Положення не застосовується під час нагородження заохочувальними відзнаками "Вогнепальна зброя" та "Холодна зброя".

2. Заохочувальними відзнаками Міністерства оборони України (далі - відзнаки) нагороджуються військовослужбовці, працівники Збройних Сил України та інші особи за бездоганну службу (працю) та видатні заслуги перед Збройними Силами України.

3. Відзнаки встановлюються у вигляді:

медалей;

нагрудних знаків;

значків;

грамот;

вітальних листів.

4. Нагородження відзнаками проводиться з нагоди державних, професійних свят, ювілеїв та з інших підстав.

5. Подання осіб до нагородження відзнаками здійснюється за бездоганну службу (працю) та конкретні видатні особисті заслуги перед Збройними Силами України. При цьому визначається конкретна відзнака, до якої представляється особа для нагородження, забезпечується послідовність та періодичність у нагородженні особи.

6. Визначення та висунення кандидатур до нагородження відзнакою здійснюється гласно за місцем служби (роботи) осіб, яких представляють до нагородження, з додержанням принципів прозорості, гласності та відкритості, відповідності нагороди заслугам особи, яка нагороджується.

Кандидатури до нагородження відзнаками розглядаються на загальних зборах військовослужбовців (працівників Збройних Сил України) за місцем військової служби (роботи), на засіданнях атестаційних комісій військових частин (установ), на військових радах видів Збройних Сил України та колегії Міністерства оборони України.

7. Подання до нагородження (додаток 1 до Положення) Міністру оборони України подаються щодо:

військовослужбовців і працівників Збройних Сил України - першим заступником Міністра оборони України, заступниками Міністра оборони України, начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України, Головним інспектором Міністерства оборони України, начальником Національної академії оборони України, командиром військової частини А0515 та іншими посадовими особами, якщо це визначено правилами подання до нагородження відповідною відзнакою;

військовослужбовців, відряджених до органів виконавчої влади, інших цивільних установ із залишенням на військовій службі - керівниками органів виконавчої влади, інших цивільних установ, до яких вони відряджені;

військовослужбовців та працівників інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України, - керівниками військових формувань або першим заступником Міністра оборони України, заступниками Міністра оборони України, начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України, командиром військової частини А0515 за погодженням з керівництвом військового формування;

інших громадян України - за ініціативою державних органів, установ, підприємств, організацій, громадських об'єднань тощо - першим заступником Міністра оборони України, заступниками Міністра оборони України, начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України, командиром військової частини А0515. Пропозиції про нагородження відзнакою вносяться щодо осіб, заслуги яких відповідають вимогам цього Положення та положенням про відповідні відзнаки.

8. Подання до нагородження громадян іноземних держав Міністру оборони України подаються за клопотанням керівників структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, аташе з питань оборони закордонних дипломатичних установ України за погодженням з Департаментом міжнародного співробітництва Міністерства оборони України - першим заступником Міністра оборони України, заступниками Міністра оборони України, начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України.

Департаментом міжнародного співробітництва Міністерства оборони України уточнюються облікові дані на громадян іноземних держав, а в разі необхідності проводяться необхідні погодження з відповідними представниками іноземних держав.

Після уточнення облікових даних та погодження Департаментом міжнародного співробітництва Міністерства оборони України готується стисла Біографічна довідка особи, поданої до нагородження (додаток 2 до Положення). Ця довідка долучається до подання.

9. Подання до нагородження відзнакою подається Міністру оборони України через Департамент кадрової політики Міністерства оборони України.

10. Разом з поданням до Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України із супровідним листом надсилаються: нагородний лист до нагородження відзнакою Міністерства оборони України (додаток 3 до Положення) у двох примірниках, довідка про проходження служби (трудову діяльність) (додаток 4 до Положення), проект відповідного наказу Міністра оборони України на електронному носії (додаток 5 до Положення), контрольна картка поданого до нагородження (додаток 6 до Положення) (далі - нагородні документи).

11. У нагородному листі зазначаються конкретні видатні особисті заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження відзнакою, дані про цю особу та її службову (трудову) діяльність, наявність нагород та відзнак (державних, урядових, відомчих тощо), інші дані. Нагородний лист підписується командиром (начальником), зазначеним у пункті 14 Положення, та завіряється гербовою печаткою військової частини (установи, організації).

Нагородні документи виконуються у друкованому вигляді, помарки та виправлення в них не допускаються.

Відповідальність за об'єктивність і достовірність викладених у нагородних документах відомостей несуть керівники, які їх підписали.

12. Подання про нагородження відзнакою, що подається з нагоди державних, професійних свят, ювілеїв, подається до Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України не пізніше як за півтора місяця до відповідної дати або події.

Подання про нагородження відзнакою, що подається з інших підстав, подається не пізніше як за місяць до відповідної дати або події.

Особу, яку нагороджено відзнакою, може бути представлено до наступного нагородження, не раніше ніж через три роки після попереднього нагородження, за винятком нагородження, визначеного пунктом 16 Положення, а також нагородження відзнаками, що встановлюються до дня річниці Збройних Сил України, нагрудним знаком, "За сумлінну службу" та "Ветеран військової служби".

13. У разі внесення нагородних документів із порушенням вимог, передбачених цим Положенням, вони повертаються до органу (установи), який ці документи надіслав, із зазначенням причин повернення.

14. Порушення клопотання про нагородження відзнаками підлеглих здійснюють командири (начальники) від командира полку (корабля 1 рангу), які мають рівні з ним права та вищі, керівники установ, закладів, організацій, командири окремих батальйонів (кораблів 2 рангу), а також командири (начальники) окремих військових частин, які користуються дисциплінарною владою командира окремого батальйону (корабля 2 рангу).

Клопотання про нагородження військовослужбовців (працівників Збройних Сил України) відзнаками порушується безпосереднім командиром (начальником) перед відповідним прямим командиром (начальником).

15. Рішення про нагородження відзнаками приймається Міністром оборони України або колегією Міністерства оборони України.

16. Нагородження відзнакою може бути проведено особисто Міністром оборони України під час навчань, підсумкових перевірок, інших заходів за мужність і відвагу, зразкове управління військами, високі бойові і моральні якості, виявлені під час виконання службових обов'язків, високі показники в бойовій підготовці, оволодінні військовою технікою та озброєнням, під час виконання завдань особливої важливості в інтересах Збройних Сил України (з подальшим оформленням нагородних документів, визначених цим Положенням).

17. Нагородження відзнаками може проводитись посмертно.

18. Нагородження відзнакою здійснюється наказами Міністра оборони України (по особовому складу).

19. Нагородженій особі вручаються відзнака та у випадках, передбачених положенням про відповідну відзнаку, - також документ, що посвідчує нагородження цією відзнакою.

20. Вручення відзнаки та документа, що посвідчує нагородження нею, проводиться в обстановці урочистості і широкої гласності. Перед врученням оголошується наказ Міністра оборони України.

У разі, якщо нагороджена особа через хворобу або іншу поважну причину не зміг з'явитися на вручення, відзнаку та документ, що посвідчує нагородження нею, можуть бути вручені вдома, у лікарні тощо, де він перебуває.

У разі вибуття нагородженої особи до нового місця служби (роботи) чи звільнення її з військової служби (роботи), для вручення їй відзнаки витяг із наказу про нагородження разом з відзнакою та документом, що посвідчує нагородження нею, направляються до нового місця служби (роботи) нагородженої особи або за місцем її проживання до військового комісаріату. Контроль за врученням відзнак покладається в таких випадках на командира (начальника), який порушив клопотання про нагородження особи.

У разі смерті нагородженої особи, якому за життя відзнаку та документ, що посвідчує нагородження нею, не було вручено, або при нагородженні особи посмертно відзнака та документ, що посвідчує нагородження нею, передаються сім'ї нагородженого для зберігання як пам'ять. Передача відзнаки та документа, що посвідчує нагородження нею, оформляється протоколом. Протокол передачі не пізніше як через тиждень надсилається до Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України.

21. Відзнаку та документ, що посвідчує нагородження нею, вручають:

Міністр оборони України, керівники військових формувань, органів виконавчої влади, а також цивільних установ, до яких відряджені нагороджені військовослужбовці;

за дорученням Міністра оборони України члени колегії Міністерства оборони України, Головний інспектор Міністерства оборони України, командувачі військ оперативних командувань, керівники структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, начальник Національної академії оборони України, командири корпусів, повітряних (територіальних) командувань, військові комісари Автономної Республіки Крим, міст Київ та Севастополь, обласні військові комісари.

22. Відзнаку та документ, що посвідчує нагородження нею, громадянам іноземних держав вручає Міністр оборони України або, за його дорученням, перший заступник Міністра оборони України, заступники Міністра оборони України, начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України.

В окремих випадках за дорученням Міністра оборони України вручення може проводити аташе з питань оборони закордонної дипломатичної установи України.

23. Прес-служба Міністерства оборони України оприлюднює інформацію про нагородження осіб відзнаками.

24. Вручення відзнаки та документа, що посвідчує нагородження нею, має бути проведено протягом двох місяців з дня підписання наказу про нагородження.

Відповідальність за організацію і своєчасне вручення відзнаки та документа, що посвідчує нагородження нею, покладається на посадову особу, якій доручено провести вручення.

У разі неможливості вручення відзнаки у зазначений термін вона підлягає поверненню до Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України.

25. Про нагородження відзнакою військовослужбовця робиться відповідний запис в особовій справі (військовому квитку), а працівника Збройних Сил України - у трудовій книжці.

Про вручення нагородженому відзнаки складається протокол вручення (передачі) відзнак Міністерства оборони України (додаток 7 до Положення) та облікова картка нагородженого (додаток 8 до Положення). Протокол (крім випадків особистого вручення Міністром оборони України) підписується особою, яка її вручала, та скріплюється печаткою органу, що провів вручення.

Протокол та картка надсилаються до Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України не пізніш як через тиждень після вручення відзнаки.

26. У разі втрати (псування) відзнаки дублікат, як правило, не видається. Як виняток, він може бути виданий Департаментом кадрової політики Міністерства оборони України, якщо відзнака втрачена або зіпсована в умовах, коли нагороджений не зміг запобігти її втраті (псуванню). При цьому посадовими особами, зазначеними в пункті 14 Положення, вноситься клопотання разом із рапортом (заявою) нагородженого військовослужбовця (працівника Збройних Сил України), документом, що посвідчує нагородження відзнакою, і довідкою, яка засвідчує причину втрати (псування) відзнаки.

Дублікат документа, що посвідчує нагородження відзнакою, може бути виданий в такому самому порядку. У цьому разі до клопотання додається довідка, яка підтверджує нагородження військовослужбовця відзнакою, що складається на підставі облікових документів.

27. Повторне нагородження однойменною відзнакою не проводиться, крім нагород, які мають ступені.

28. Нагородження відзнаками, які мають ступені, проводиться послідовно, від нижчого ступеня до вищого, якщо інше не передбачено положеннями про них.

29. Порядок носіння відзнак Міністерства оборони України визначається їх положеннями.

 

Директор Департаменту кадрової
політики Міністерства оборони
України
 

 
 
Ю. О. Черних
 

 

Кутовий штамп 

ЗРАЗОК

Міністру оборони України
_____________________________________ 
            (військове звання, прізвище та ініціали) 

ПОДАННЯ

__________________________________________ за _________________________________________
                      (найменування органу, який подає)                                                                          (заслуги)
______________________________________________________________________________________
подається до нагородження відзнакою Міністерства оборони України
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                                (назва нагороди) 

БІДЕНКО
Віктор Петрович 

 

начальник штабу - заступник командира танкового батальйону 000 полку 00 АК, майор; 

КАРПЕНКО
Олександр Ілліч 

 

командир десантної роти 000 механізованого полку 00 АК, капітан 

Начальник Генерального штабу -
Головнокомандувач Збройних Сил України 

 

______________________
(військове звання) 

______________________
(підпис) 

______________________
(ініціали і прізвище) 

"___" ____________ 200_ року 

 

 

М. П. 

 

 

 

Директор Департаменту кадрової
політики Міністерства оборони
України
 

 
 
Ю. О. Черних
 

 

Біографічна довідка поданого до нагородження

1. Прізвище, ім'я, по батькові _____________________________________________________________
2. Країна ______________________________________________________________________________
3. Посада _____________________________________________________________________________
4. Звання _____________________________________________________________________________
5. Дата народження ____________________________________________________________________
6. Адреса _____________________________________________________________________________
7. Освіта військова/цивільна _____________________________________________________________
                                                                                                           (рік вступу, назва навчального закладу)
______________________________________________________________________________________
8. Військові призначення (кар'єра)
______________________________________________________________________________________
                                                                                (посади та роки призначення на них)
______________________________________________________________________________________
9. Склад сім'ї
______________________________________________________________________________________
                                                                               (дружина, діти, роки народження)
______________________________________________________________________________________
10. Нагороди
______________________________________________________________________________________ 

Директор Департаменту Міжнародного співробітництва Міністерства оборони України 

 
____________
(підпис) 

 
____________________________
(прізвище та ініціали) 

"___" ____________ 200_ року 

  

  

                М. П. 

  

  

 

Директор Департаменту кадрової
політики Міністерства оборони
України
 

 
 
Ю. О. Черних
 

 

Вислуга
________ років ________ місяців 

НАГОРОДНИЙ ЛИСТ
до нагородження відзнакою Міністерства оборони України

______________________________________________________________________________________
                                                                                                 (найменування відзнаки)
1. Прізвище, ім'я, по батькові _____________________________________________________________
_________________________________, особистий номер _____________________________________
2. Військове звання _____________________________________________________________________
3. Посада і військова частина _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                       (за умовним найменуванням військової частини)
4. Рік і місце народження ________________________________________________________________
5. На військовій службі _________________________________________________________________
6. Коли і якими державними нагородами України, відзнаками Президента України та Міністерства оборони України нагороджений __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
7. Домашня адреса _____________________________________________________________________
8. Характеристика із зазначенням конкретних заслуг представленого до нагородження ____________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

ЗВОРОТНИЙ БІК
НАГОРОДНОГО ЛИСТА 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Кандидатура ___________________________________________________________________________
                                                                                       (військове звання, прізвище, ініціали)
розглянута на засіданні атестаційної комісії військової частини _______________ (протокол N _______ від ____________ 200_ р.)
______________________________________________________________________________________
                                                                                          (посада командира, начальника) 

________________
(військове звання) 

________________
(підпис) 

________________
(ініціали, прізвище) 

М. П. 

"___" ____________ 200_ р. 

Висновки прямих начальників 

"___" ____________ 200_ р.
______________________________________________________________________________________
"___" ____________ 200_ р.
______________________________________________________________________________________ 

Дані пунктів 1 - 7 відповідають
даним документів персонального
обліку особового складу
_________________________________________
                   (посада, в/звання, підпис начальника
_________________________________________
                    органу кадрової роботи в/частини) 

  

М. П. 

 

Директор Департаменту кадрової
політики Міністерства оборони
України
 

 
 
Ю. О. Черних
 

 

Довідка про проходження служби (трудову діяльність)

На __________________________________________________________________________________
                                                      (військове звання, прізвище, ім'я та по батькові, займана посада)
_______________________________________________________________________________, який(а)
подається до нагородження відзнакою Міністерства оборони України __________________________
                                                                                                                                                                              (назва відзнаки) 

  

__________________ р. н., ____________________________,
        (рік народження)                                          (місце народження)
освіта ______________________________________________
                       (у якому навчальному закладі навчався(лась), рік закінчення)
____________________________________________________, 
                                                 (володіння іноземними мовами)

особистий номер (ідентифікаційний код)
____________________________________________________,
проходження служби (праця) 

Терміни проходження служби (праці) 

Займана посада 

Термін перебування на посаді 

Місце проходження служби (праці) 

08.82 - 08.86 

курсант Харківського гвардійського вищого танкового командного училища 

4 р.

м. Харків 

08.86 - 08.89 

командир танкового взводу танкового полку 

3 р.

смт Десна 

08.89 - 02.90 

командир навчального танкового взводу навчального танкового полку 

6 м. 

м. Львів 

02.90 - 09.92 

командир навчальної танкової роти навчального танкового полку 

2 р. 6 м. 

м. Одеса 

- - - - 

- - - - - - - - - - 

- - - - 

- - - - 

02.05 - до 

Начальник управління напрямків ГОУ ГШ ЗСУ 

  

м. Київ 

___________________________________________________________
                                (командир (начальник) органу кадрової роботи) 

__________________________
(військове звання) 

__________________________
(підпис) 

__________________________
(прізвище та ініціали) 

"___" ____________ 20__ року 

                   М. П. 

 

Директор Департаменту кадрової
політики Міністерства оборони
України
 

 
 
Ю. О. Черних
 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
Міністра оборони України

(по особовому складу)

"___" ____________ 200_ року 

м. Київ 

N _________ 

За бездоганну військову службу, зразкове виконання військового обов'язку, високий професіоналізм та з нагоди .........

НАКАЗУЮ:

Нагородити відзнакою "Доблесть і честь"

1. 

ШЕВЧЕНКА
Петра Миколайовича 

офіцера Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України, майора,
особистий номер 2846217831 

 

Міністр оборони України 

__________________________
(ініціали, прізвище) 

 

Директор Департаменту кадрової
політики Міністерства оборони
України
 

 
 
Ю. О. Черних
 

 

КОНТРОЛЬНА КАРТКА
ПОДАНОГО ДО НАГОРОДЖЕННЯ

1. Прізвище ___________________________________________________________________________
2. Ім'я, по батькові _____________________________________________________________________
3. Рік народження ___________ 4. Військове звання _________________________________________
5. Посада _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
6. До якої відзнаки подається _____________________________________________________________
7. За які заслуги представлений __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
8. Інші відмітки ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Примітка. Розмір картки 150 х 140 мм. 

 

Директор Департаменту кадрової
політики Міністерства оборони
України
 

 
 
Ю. О. Черних
 

 

ПРОТОКОЛ
вручення (передачі) відзнак Міністерства оборони України

м. Київ 

"___" ____________ 200_ року 

        Мною, ___________________________________________________________________________,
                                                                         (посада, військове звання, прізвище та ініціали)
за дорученням Міністра оборони України вручено: 

  

за наказом Міністра оборони України
від ______________ N __________________
За ___________________________________
                             (указуються заслуги)
______________________________________ 

відзнаку Міністерства оборони України ____________________________________________________
                                                                                                                                                  (назва відзнаки)
______________________________________________________________________________________ 

ДАНЧЕНКУ
Олександру Андрійовичу

Командир 00 корпусу 

командиру 000 танкового полку
00 АК, полковнику 

______________________________________________________________________________________
                                                                                      (військове звання, підпис, прізвище) 

                          М. П. 

 

Директор Департаменту кадрової
політики Міністерства оборони
України
 

 
 
Ю. О. Черних
 

 

ОБЛІКОВА КАРТКА НАГОРОДЖЕНОГО

1. Прізвище ___________________________________________________________________________
2. Ім'я та по батькові ____________________________________________________________________
3. Національність _________________4. Стать ______________________________________________
5. Число, місяць, рік народження _________________________________________________________
6. Місце народження ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
7. Освіта _____________________________________________________________________________
8. Військове звання ____________________________________________________________________
9. Посада _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
10. Домашня адреса ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

(ЗВОРОТНИЙ БІК)

11. Нагорода вручена  

Вид нагороди 

Номер нагороди 

Номер посвідчення 

Дата та номер наказу МО про нагородження 

  

  

  

  

  

  

  

  

Підпис нагородженого __________________________________________________________________
Правильність даних та підпис нагородженого завіряю ______________________________________ ______________________________________________________________________________________
                                                             (посада, військове звання, підпис, прізвище)

М. П.      "___" ____________ 200_ року.

12. Для відміток ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Примітка. Розмір картки 120 х 170 мм. 

 

Директор Департаменту кадрової
політики Міністерства оборони
України
 

 
 
Ю. О. Черних
 

Опрос