Идет загрузка документа (60 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об упорядочении условий оплаты труда работников учреждений и организаций ветеринарной медицины Вооруженных Сил Украины

Минобороны
Условия, Перечень, Приказ от 28.02.2006 № 124
редакция действует с 13.06.2017

Про впорядкування умов оплати праці працівників установ та організацій ветеринарної медицини Збройних Сил України

Наказ Міністра оборони України
від 28 лютого 2006 року N 124

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 березня 2006 р. за N 272/12146

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністра оборони України
 від 11 грудня 2006 року N 722
,
 від 27 квітня 2007 року N 211
,
 від 29 червня 2007 року N 382
,
 від 15 жовтня 2008 року N 504
,
 від 23 грудня 2008 року N 637
,
 від 17 червня 2010 року N 317
,
 від 25 серпня 2010 року N 451
,
 від 2 листопада 2010 року N 562
,
 від 21 грудня 2010 року N 678
,
 від 24 лютого 2011 року N 111
,
 від 23 травня 2011 року N 273
,
 від 29 червня 2011 року N 361
,
 
наказами Міністерства оборони України
від 11 квітня 2012 року N 230
,
 від 12 червня 2013 року N 395
,
від 19 серпня 2014 року N 549
,
 від 1 грудня 2015 року N 673
,
 від 22 лютого 2016 року N 89
,
 від 7 липня 2016 року N 352
,
 від 23 січня 2017 року N 44
,
 від 25 квітня 2017 року N 239

З метою впорядкування умов оплати праці працівників установ та організацій ветеринарної медицини Збройних Сил України та на виконання вимог постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), від 22 серпня 2005 року N 790 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами) та від 11 грудня 1998 року N 1960 "Про умови оплати праці працівників підприємств, установ і організацій державної ветеринарної медицини" (зі змінами) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Умови оплати праці працівників установ та організацій ветеринарної медицини Збройних Сил України, що додаються.

2. Командирам військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України:

витрати, пов'язані із запровадженням умов оплати праці працівників установ та організацій ветеринарної медицини Збройних Сил України, здійснювати за рахунок та в межах фонду оплати праці, затвердженого в кошторисі доходів і видатків;

у разі, коли посадові оклади окремих категорій працівників за Єдиною тарифною сіткою розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ та організацій ветеринарної медицини Збройних Сил України збільшуються порівняно з посадовими окладами цих категорій працівників (визначеними без урахування підвищень, передбачених умовами оплати праці), що діяли до 1 вересня 2005 року, менше ніж на відсоток підвищення мінімальної заробітної плати з 1 вересня 2005 року чи в разі, коли вони зменшуються, таким категоріям працівників установлюється попередній посадовий оклад (без урахування підвищень, передбачених умовами оплати праці), підвищений на 7,1 відсотка.

3. Наказ Міністра оборони України від 27 серпня 2001 року N 297 "Про впорядкування умов оплати праці працівників установ та організацій ветеринарної медицини Збройних Сил України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2001 року за N 807/5998 (зі змінами та доповненнями), уважати таким, що втратив чинність.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту фінансів Міністерства оборони України.

5. Наказ розіслати до окремої військової частини.

 

Міністр оборони України 

А. С. Гриценко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра праці та
соціальної політики України
 

 
В. І. Тьоткін
 

Заступник Міністра фінансів
України
 

 
В. Матвійчук
 

Голова Центрального комітету
Всеукраїнської профспілки
працівників Збройних Сил
України
 

 
 
 
Д. Мірошниченко
 

 

УМОВИ
оплати праці працівників установ та організацій ветеринарної медицини Збройних Сил України

1. Загальні положення

1.1. Умови оплати праці працівників установ та організацій ветеринарної медицини Збройних Сил України (далі - Умови) застосовуються з 1 вересня 2005 року під час оплати праці фахівців та молодшого персоналу ветеринарної медицини центру ветеринарного забезпечення Департаменту постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України, ветеринарно-епізоотичних загонів і лабораторій ветеринарної медицини видів Збройних Сил України та оперативних командувань, а також міжгарнізонних зооветеринарних відділень з обслуговування підсобних господарств військових частин, установ та гарнізонів (далі - установи та організації ветеринарної медицини).

Умови поширюються також на працівників ветеринарної медицини військових частин, баз і складів із збереження військового майна, установ та організацій Збройних Сил України, посади яких передбачені штатами (штатними розписами).

Розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ та організацій ветеринарної медицини Збройних Сил України, визначені на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, встановлюються згідно з додатком 1 до цих Умов.

(абзац третій пункту 1.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністра оборони України від 27.04.2007 р. N 211)

1.2. Умови передбачають:

схеми тарифних розрядів посад (професій) працівників установ та організацій ветеринарної медицини;

порядок установлення працівникам установ та організацій ветеринарної медицини розмірів посадових окладів відповідно до затверджених цим наказом схем тарифних розрядів посад (професій), надбавок і доплат, а також інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

2. Схема тарифних розрядів посад (професій) працівників установ та організацій ветеринарної медицини

Таблиця 1

Керівники

Найменування посад 

Тарифні розряди за групами установ та організацій 

II 

III 

IV 

Начальник (завідувач) 

15 

14 

13 

12 

Завідувач відділу (відділення) з основної діяльності 

12 

12 

11 

Незалежно від груп установ та організацій 

Завідувач лабораторії (ветеринарно-санітарної експертизи) 

11 

Завідувач пункту ветеринарної медицини 

10 

Завідувач аптеки ветеринарної медицини 

10 

2.1. Установи та організації ветеринарної медицини за оплатою праці керівників поділяються на такі групи:

I група - центр ветеринарної медицини Департаменту постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України;

II група - ветеринарно-епізоотичні загони і лабораторії ветеринарної медицини видів Збройних Сил України;

III група - ветеринарно-епізоотичні загони і лабораторії ветеринарної медицини оперативних командувань;

IV група - міжгарнізонні зооветеринарні відділення з обслуговування підсобних господарств військових частин, установ та гарнізонів.

2.2. Тарифні розряди посад інших керівників установ та організацій ветеринарної медицини встановлюються на рівні тарифних розрядів посад керівників загальних (наскрізних) професій і тарифних розрядів посад бюджетних військових частин, установ та організацій Збройних Сил України, віднесених за показниками до відповідної групи військових організацій ветеринарної медицини.

Таблиця 2

Професіонали та фахівці ветеринарної медицини

Найменування посад 

Тарифні розряди професіоналів та фахівців 

які не мають категорії 

які мають: 

за посадою провідного 

II категорію 

I категорію 

Лікар ветеринарної медицини 

10 

10 

11 

12 

Фельдшер (технік) ветеринарної медицини 

10 

Лаборант 

Посада провідного професіонала (фахівця) установлюється за умови введення цієї посади до штату, коли на одного із фахівців покладаються функції відповідального виконавця робіт за одним із напрямів діяльності організації або її структурних підрозділів.

Таблиця 3

Молодший персонал ветеринарної медицини

Найменування посад 

Тарифні розряди 

Ветеринарний санітар 

Дезінфектор, який проводить дезінсекцію, дератизацію і дезодорацію отруйними хімічними речовинами: 

  

                вручну 

                за допомогою спеціальних машин і устаткування 

Фасувальник 

Молодшому персоналу ветеринарної медицини за використання в роботі дезінфікувальних засобів установлюється доплата в розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу.

3. Порядок установлення працівникам установ та організацій ветеринарної медицини розмірів посадових окладів

3.1. Посадові оклади працівників ветеринарної медицини встановлюються відповідно до затверджених цим наказом схем тарифних розрядів посад (професій) з урахуванням кваліфікаційних вимог і характеристик робіт залежно від складності та обсягу виконуваних робіт, рівня кваліфікації працівників, їх досвіду і знань.

3.2. Оплата праці працівників здійснюється пропорційно відпрацьованому часу, виходячи з посадового окладу з урахуванням доплат, надбавок, премій та інших заохочувальних виплат, передбачених чинним законодавством.

3.3. Посадові оклади заступників керівників установ та організацій ветеринарної медицини, заступників керівників структурних підрозділів цих установ та організацій встановлюється на 5 - 15 відсотків, головних бухгалтерів - на 10 - 30 відсотків, помічників керівників - на 30 - 40 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів посад, затверджених цим наказом.

Конкретний розмір посадового окладу заступника (помічника) керівника та головного бухгалтера встановлюється шляхом пониження посадового окладу відповідного керівника на будь-який відсоток у зазначених межах.

3.4. Працівникам ветеринарної медицини встановлюються надбавки за почесне звання України, СРСР, союзних республік СРСР "народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавки за почесні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням.

За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, організації.

3.5. Працівникам установлюються доплати за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності в працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, організації.

3.6. Працівникам установ та організацій ветеринарної медицини, безпосередньо зайнятим на роботах зі шкідливими умовами праці й на роботах з особливо шкідливими умовами праці, провадяться доплати в розмірі відповідно до 12 і до 24 відсотків посадового окладу за переліками посад, які наведені у додатках 2 і 3 до цих Умов.

Працівники, які займають посади, визначені зазначеними додатками, уважаються постійно зайнятими на роботах зі шкідливими (особливо шкідливими) умовами праці незалежно від фактичного часу роботи в таких умовах.

Оплата праці працівників за час роботи в осередках інфекційних захворювань тварин, визначених згідно з додатком 4 до цих Умов, проводиться в розмірі подвійного посадового окладу.

3.7. Працівникам установлюються доплати в розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Доплати встановлюються працівникам, які виконують у тій самій організації поряд з основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за іншою посадою або обов'язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від основної роботи.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам установ та організацій ветеринарної медицини, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ та організацій і їх заступникам.

3.8. Працівникам за високі досягнення в праці, за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання), за складність, напруженість у роботі встановлюються надбавки в розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки).

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються.

3.9. Конкретні розміри надбавок і доплат установлюються в колективному договорі та оголошуються наказом начальника військової організації ветеринарної медицини. Якщо колективний договір не укладено, то ці питання мають погоджуватися з профспілковим органом.

3.10. Передбачені чинним законодавством надбавки і доплати нараховуються до посадових окладів працівника.

У тих випадках, коли посадові оклади згідно з умовами оплати праці виплачуються працівникам у подвійних розмірах, надбавки і доплати, передбачені у відсотках, обчислюються із знову створених, тобто з подвійних посадових окладів.

3.11. Преміювання працівників ветеринарної медицини здійснюється відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи за рахунок та в межах затвердженого фонду оплати праці.

Порядок і умови преміювання (категорії працівників, які підлягають преміюванню, періодичність виплати премій, показники преміювання, умови, за яких працівники не подаються для преміювання, та розміри премій) установлюються положенням про преміювання, яке затверджується начальником установи (організації) ветеринарної медицини за погодженням із профспілковим органом.

3.12. Преміювання керівників установ та організацій ветеринарної медицини, їх заступників, установлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням органу вищого рівня в межах наявних коштів на оплату праці.

3.13. Працівникам ветеринарної медицини в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків, надається матеріальна допомога, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

3.14. Оплата праці працівників, прийнятих за строковими трудовими договорами для тимчасового заміщення посад, що комплектуються жінками з числа військовослужбовців, на період відпусток у зв'язку з вагітністю та пологами і для догляду за дитиною, здійснюється на умовах, передбачених для відповідної категорії працівників, за рахунок асигнувань, виділених на грошове забезпечення.

У такому самому порядку і на тих самих умовах здійснюється оплата праці працівників, які мають право згідно з чинним законодавством заміщати вакантні посади військовослужбовців.

 

Директор Департаменту фінансів
Міністерства оборони України
 

 
І. Ю. Марко
 

 

РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ та організацій ветеринарної медицини Збройних Сил України

Примітки:

1. Посадові оклади (тарифні ставки) з 01 січня 2014 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду - 852 гривні, з 01 вересня 2015 року - 1012 гривень, з 01 грудня 2015 року - 1113 гривень, з 01 травня 2016 року - 1185 гривень, з 01 грудня 2016 року - 1335 гривень.

Посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 01 січня 2017 року розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року.

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника I тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

 

Заступник Міністра оборони України  

І. Л. Монтрезор 

(додаток 1 у редакції наказів Міністра
 оборони України від 11.12.2006 р. N 722
,
 від 27.04.2007 р. N 211
,
 від 29.06.2007 р. N 382
,
 від 15.10.2008 р. N 504
,
 із змінами, внесеними згідно з
наказами
 Міністра оборони України від 23.12.2008 р. N 637,
 від 17.06.2010 р. N 317
,
 від 25.08.2010 р. N 451
,
 від 02.11.2010 р. N 562
,
 від 21.12.2010 р. N 678
,
 від 24.02.2011 р. N 111
,
 від 23.05.2011 р. N 273
,
 від 29.06.2011 р. N 361
,
 
наказами Міністерства оборони
 України від 11.04.2012 р. N 230
,
 від 12.06.2013 р. N 395
,
 від 19.08.2014 р. N 549
,
 від 01.12.2015 р. N 673
,
 від 22.02.2016 р. N 89
,
 від 07.07.2016 р. N 352
,
 від 23.01.2017 р. N 44
,
 від 25.04.2017 р. N 239)

 

ПЕРЕЛІК
посад фахівців (у тому числі керівників) та інших працівників установ та організацій ветеринарної медицини, безпосередньо зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, яким може встановлюватися доплата в розмірі до 12 відсотків посадового окладу

Найменування посад 

Найменування установ та організацій 

Завідувачі: паразитологічного, біологічного, ветеринарно-санітарного, лікувально-профілактичного відділів (відділень); лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи; провідні лікарі, лікарі ветеринарної медицини цих структурних підрозділів; фельдшери ветеринарної медицини, лаборанти, ветеринарні санітари, які працюють під керівництвом зазначених вище фахівців 

Центр ветеринарного забезпечення Департаменту постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України; ветеринарно-епізоотичні загони і лабораторії ветеринарної медицини видів Збройних Сил України та оперативних командувань; центральні продовольчі бази і склади Міністерства оборони України; продовольчі бази і склади видів Збройних Сил України та оперативних командувань 

Завідувачі відділень, лікарі ветеринарної медицини цих відділень, фельдшери ветеринарної медицини, лаборанти, ветеринарні санітари, які працюють під керівництвом зазначених вище фахівців 

Міжгарнізонні, зооветеринарні відділення з обслуговування підсобних господарств військових частин, установ, військових навчальних закладів та гарнізонів. 

 

Директор Департаменту фінансів
Міністерства оборони України
 

 
І. Ю. Марко
 

 

ПЕРЕЛІК
посад фахівців (у тому числі керівників) та інших працівників установ та організацій ветеринарної медицини, безпосередньо зайнятих на роботах з особливо шкідливими умовами праці, яким може встановлюватися доплата в розмірі до 24 відсотків посадового окладу

Найменування посад 

Найменування установ та організацій 

1. Працівники, які безпосередньо зайняті на роботах з особливо шкідливими умовами праці (з мікроорганізмами II групи патогенності для людей) 

Завідувачі: бактеріологічного, вірусологічного, серологічного, імунологічного, патоморфологічного, мікологічного відділів (відділень), віваріїв та ізоляторів для утримання заражених; провідні лікарі, лікарі ветеринарної медицини цих структурних підрозділів; фельдшери та лаборанти, ветеринарні санітари, які працюють під керівництвом зазначених вище фахівців 

Центр ветеринарного забезпечення Департаменту постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України; ветеринарно-епізоотичні загони і лабораторії ветеринарної медицини видів Збройних Сил України та оперативних командувань 

2. Працівники, які безпосередньо зайняті на роботах з особливо шкідливими умовами праці (з токсичними речовинами I - III класу небезпечності для людей) 

Завідувачі: хіміко-токсикологічного, біохімічного відділів (відділень); провідні лікарі, лікарі ветеринарної медицини; фельдшери та лаборанти, ветеринарні санітари, які працюють під керівництвом зазначених вище фахівців 

Центр ветеринарного забезпечення Департаменту постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України; ветеринарно-епізоотичні загони і лабораторії ветеринарної медицини видів Збройних Сил України та оперативних командувань 

3. Працівники, які безпосередньо зайняті на роботах з особливо шкідливими умовами праці (з мікроорганізмами III - IV групи патогенності, радіонуклідами, токсичними речовинами III класу небезпечності для людей, хімічними речовинами, віднесеними до алергенів) 

Завідувачі: протиепізоотичного, епізоотологічного, радіологічного відділів (відділень), відділів (відділень) профілактичних заходів з організації та проведення санітарних, дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт, аптеками ветеринарної медицини; інженери радіологічних, хіміко-токсикологічних відділень, відділень радіології та токсикології; провідні лікарі, лікарі ветеринарної медицини цих структурних підрозділів; фельдшери та лаборанти, ветеринарні санітари, які працюють під керівництвом зазначених вище фахівців 

Центр ветеринарного забезпечення Департаменту постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України; ветеринарно-епізоотичні загони і лабораторії ветеринарної медицини видів Збройних Сил України та оперативних командувань 

1. До мікроорганізмів II групи патогенності належать збудники сибірки, бруцельозу, туляремії, лептоспірозу, сапу, меліоїдозу, КУ-лихоманки, віспи, сказу, хламідіозу, бластомікозу, кокцидіоїдозу, гістоплазмозу, захворювань, що викликаються арбовірусами та аденовірусами, а також токсин ботуліну A, B, E, F.

2. До мікроорганізмів III - IV групи патогенності належать збудники правця, лістеріозу, туберкульозу, кампілобактеріозу, аспергильозу, еризипелоїду, сальмонельозу та інших захворювань, передбачених Положенням про порядок обліку, зберігання, поводження, відпуску і пересилання культур бактерій, вірусів, рикетсій, грибів, найпростіших мікоплазм, бактерійних токсинів, отрути біологічного походження, затвердженим Міністерством охорони здоров'я СРСР 18 травня 1979 року.

3. До токсичних речовин I - III класу небезпеки належать: амінна сіль 2,4-Д дихлорфеноксиоцтової кислоти (2,4-ДА), амонію роданід аценонітрил, барію гідроксид, бензол, бутиловий ефір 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти (бутиловий ефір 2,4-Д), гексахлорбензол, гексахлорпараксилол, гексахлорциклогексан (гексахлоран), гідрозин і його похідні, бромофос, 0,0-диметил-0, 2,2-дихлорвінілфосфат (ДДВФ), метилнітрофос, метафос, хлорофос, фіталафос, ДДТ, калій залізоціанистий (червона кров'яна сіль), нітрат калію, хлорид калію, карбамід (сечовина), кислота азотна, кислота борна, кислота масляна, кислота мурашина, кислота сірчана, кислота трихлороцтова, кислота оцтова, кобальт, ксилол, сірчанокисла мідь, сполуки миш'яку, порох рослинного і тваринного походження, неорганічні сполуки ртуті, сполуки алюмінію, неорганічні сполуки свинцю, синтетичні миючі засоби, сода кальцинована, спирт ізоаміловий, спирт ізобутиловий, спирт ізопропіловий, сурма та її сполуки, формальдегід, фосфід цинку та інші хімічні речовини, їх сполуки згідно з ГОСТ 12.1.005-88 та іншими нормативними документами, затвердженими у відповідному порядку.

4. До радіонуклідів належать:

  

Група радіаційної шкідливості 

  

  

цезій - 134, 137 

В, В 

стронцій - 89, 90 

В, Б 

плутоній - 239 

А 

йод - 131 

Б 

свинець - 210 

А 

рутеній - 103, 106 

В, Б 

цезій - 141, 144 

В, Б 

ітрій - 91 

В 

Групи радіаційної шкідливості позначаються індексами А, Б, В у порядку зменшення радіаційної небезпеки.

5. До алергенів належать: ампіцилін, бензилпеніцилін, білково-вітамінний концентрат (за білком), 2,4-динітрохлорбензол, дріжджі кормові сухі, вирощені на післяспиртовій барді, левоміцетин, 1-нафтил-N-метилкарбомат (севін), оксицилін, 5-окситетрациклін, олеандоміцину фосфат, поліхлорпінен, рефампіцилін, стрептоміцин, тетраметилтіурамдисульфід (тіурам, ТМТД), тетрациклін, фенол, фурфурол, хлортетрациклін, хромати, біхромати (в перерахунку на CrO3), ентобактерин, еритроміцин, етилмеркурхлорид (за ртуттю), фурацилін, цинеб, гентаміцин, гризин, канаміцин, неоміцин, штами грибів Candida Seatrycum АР-217 та інші алергени згідно з ГОСТ 12.1.005-88 та додатками 2, 3, 4, 5, 6, 7 до Списку граничнодопустимих рівнів, затвердженого Міністерством охорони здоров'я СРСР 26 травня 1988 року N 4617-88.

 

Директор Департаменту фінансів
Міністерства оборони України
 

 
І. Ю. Марко
 

 

ПЕРЕЛІК
інфекційних захворювань тварин, за час роботи в осередках яких посадові оклади працівників установ та організацій ветеринарної медицини встановлюються в подвійному розмірі

Сибірка 

Везикулярний стоматит 

Сап 

Везикулярна хвороба свиней 

Бруцельоз 

Чума великої рогатої худоби 

Туляремія 

Чума дрібних жуйних 

Лептоспіроз 

Інфекційна (контагіозна) плевропневмонія великої рогатої худоби 

Меліоїдоз 

Катаральна лихоманка овець 

КУ-лихоманка 

Африканська чума свиней 

Сказ 

Класична чума свиней 

Ботулізм 

Чума (висококонтагіозний грип) птиці 

Хламідіоз (орнітоз) 

Ньюкаслська хвороба 

Бластомікоз 

Віспа овець та кіз 

Кокцидіоїдоз 

Трихінельоз 

Гістоплазмоз 

Захворювання, викликані арбовірусами та аденовірусами 

Ящур 

  

 

Директор Департаменту фінансів
Міністерства оборони України
 

 
І. Ю. Марко
 

Опрос