Идет загрузка документа (178 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об упорядочении условий оплаты труда работников заведений здравоохранения и учреждений социальной защиты Вооруженных Сил Украины

Минобороны
Условия, Приказ от 28.02.2006 № 125
редакция действует с 13.06.2017

Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту Збройних Сил України

Наказ Міністра оборони України
від 28 лютого 2006 року N 125

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 березня 2006 р. за N 264/12138

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністра оборони України
 від 11 грудня 2006 року N 723
,
 від 27 квітня 2007 року N 212
,
 від 29 червня 2007 року N 378
,
 від 20 жовтня 2008 року N 510
,
 від 23 грудня 2008 року N 638
,
 від 17 червня 2010 року N 314
,
 від 25 серпня 2010 року N 452
,
 від 2 листопада 2010 року N 563
,
 від 21 грудня 2010 року N 679
,
 від 24 лютого 2011 року N 112
,
 від 23 травня 2011 року N 274
,
 від 29 червня 2011 року N 362
,
 
наказами Міністерства оборони України
від 11 квітня 2012 року N 231
,
 від 18 квітня 2012 року N 250
,
 від 12 червня 2013 року N 396
,
від 19 серпня 2014 року N 550
,
 від 1 грудня 2015 року N 674
,
 від 22 лютого 2016 року N 90
,
 від 7 липня 2016 року N 352
,
 від 23 січня 2017 року N 44
,
 від 25 квітня 2017 року N 239

З метою впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту Збройних Сил України та на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами) та від 22 серпня 2005 року N 790 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту Збройних Сил України, що додаються.

2. Ці Умови застосовуються з 1 вересня 2005 року.

3. Командирам (начальникам) військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України:

здійснювати витрати, пов'язані із запровадженням умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту, за рахунок та в межах фонду оплати праці, затвердженого в кошторисі;

у разі, коли посадові оклади окремих категорій працівників за Єдиною тарифною сіткою розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників закладів охорони здоров'я Збройних Сил України збільшуються порівняно з посадовими окладами цих категорій працівників (визначеними без урахування підвищень, передбачених умовами оплати праці), що діяли до 1 вересня 2005 року, менше ніж на відсоток підвищення мінімальної заробітної плати з 1 вересня 2005 року, чи в разі, коли вони зменшуються, таким категоріям працівників установлюється попередній посадовий оклад (без підвищень, передбачених умовами оплати праці), підвищений на 7,1 відсотка.

4. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Міністра оборони України від 27 серпня 2001 року N 293 "Про впорядкування умов оплати праці працівників військово-медичних закладів (підрозділів) Збройних Сил України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2001 року за N 805/5996 (із змінами).

5. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту фінансів Міністерства оборони України.

6. Наказ розіслати до окремої військової частини.

 

Міністр оборони України 

А. С. Гриценко 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник Міністра праці та
соціальної політики України
 

 
Н. І. Іванова
 

Міністерство фінансів України 

В. Матвійчук 

Голова Центрального комітету
Всеукраїнської профспілки працівників
Збройних Сил України
 

 
 
Д. Мірошниченко
 

 

УМОВИ
оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту Збройних Сил України

1. Загальні положення

1.1. Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту Збройних Сил України (далі - Умови) застосовуються при обчисленні заробітної плати керівних працівників, професіоналів, фахівців, інших працівників закладів охорони здоров'я згідно з Переліком закладів охорони здоров'я Збройних Сил України, затвердженим наказом Міністра оборони України від 20.05.2004 за N 162, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.06.2004 за N 692/9291, та установ соціального захисту Збройних Сил України (далі - заклади охорони здоров'я та установи соціального захисту).

1.2. Умови оплати праці передбачають:

схеми тарифних розрядів посад медичних, фармацевтичних працівників закладів охорони здоров'я, керівників будинків (баз) відпочинку, пансіонатів, профілакторіїв, туристичних баз та центрів туризму і відпочинку та порядок визначення посадових окладів окремих працівників;

показники віднесення закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту до груп за оплатою праці керівників;

порядок обчислення заробітної плати медичних та фармацевтичних працівників.

Розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників визначаються згідно з додатком 1 до Умов.

(абзац п'ятий пункту 1.2 у редакції наказу
 Міністра оборони України від 27.04.2007 р. N 212)

2. Схеми тарифних розрядів посад медичних, фармацевтичних працівників закладів охорони здоров'я, керівників будинків (баз) відпочинку, пансіонатів, профілакторіїв, туристичних баз та центрів туризму і відпочинку та порядок визначення посадових окладів окремих працівників

Таблиця 1

2.1. Схема тарифних розрядів посад лікарів

Найменування посад 

Тарифні розряди 

Лікарі-хірурги*, лікарі-ендоскопісти, лікарі-анестезіологи, лікарі загальної практики - сімейні лікарі, які мають: 

  

вищу кваліфікаційну категорію 

14 

першу кваліфікаційну категорію 

13 

другу кваліфікаційну категорію 

12 

без категорії 

11 

Лікар-інтерн, лікар-стажист хірургічного профілю 

10 

Лікарі інших спеціальностей, які мають: 

  

вищу кваліфікаційну категорію 

13 

першу кваліфікаційну категорію 

12 

другу кваліфікаційну категорію 

11 

без категорії 

10 

Лікар-інтерн, лікар-стажист

____________
* До категорії "лікар-хірург" належать: лікар-хірург, лікар-комбустіолог, лікар-хірург-проктолог, лікар-травматолог-ортопед, лікар-уролог, лікар-нейрохірург, лікар-хірург судинний, лікар-хірург серцево-судинний, лікар-хірург-онколог, лікар-хірург торакальний, лікар-радіолог, лікар-стоматолог-хірург, лікар-акушер-гінеколог, лікар-гінеколог-онколог, лікар-рентгенолог, який здійснює хірургічні втручання із застосуванням рентгенівської апаратури в умовах стаціонару; лікар-офтальмолог, лікар-отоларинголог, лікар-отоларинголог-онколог, лікар-ендокринолог, який здійснює оперативні втручання; лікар-онколог, лікар-трансплантолог, лікар-трансфузіолог, який здійснює заготівлю крові, її компонентів, клітин та їх трансфузіологію.

2.1.1. Посадові оклади лікарів-хірургів, лікарів-анестезіологів, лікарів-ендоскопістів підвищуються за здійснення оперативних втручань залежно від обсягу, складності і характеру їх праці: у разі роботи в амбулаторно-поліклінічному закладі (відділенні) - до 15 відсотків; денному стаціонарі хірургічного профілю - до 25 відсотків, стаціонарі - до 40 відсотків.

2.1.2. Посадові оклади інспекторів-лікарів, а також фахівців з вищою немедичною освітою (психологи, біологи, ентомологи, зоологи та інші), які допущені на лікарські посади, установлюються на рівні посадових окладів, визначених для лікарів інших спеціальностей.

2.1.3. Керівникам структурних підрозділів (відділів, відділень, кабінетів, лабораторій, медичних пунктів тощо) - лікарям посадові оклади встановлюються з урахуванням кваліфікаційної категорії (за умови, що спеціальність, за якою їм присвоєна кваліфікаційна категорія, відповідає профілю підрозділу, який вони очолюють) та з підвищенням їх розмірів залежно від кількості лікарських посад згідно зі штатом, штатним розписом (з урахуванням посад керівників цих структурних підрозділів і без урахування посад лікарів-інтернів): до 3 одиниць включно - на 10 відсотків, понад 3 до 6 одиниць включно - на 20 відсотків, понад 6 одиниць - на 25 відсотків.

2.1.4. Завідувачам відділень швидкої медичної допомоги - лікарям посадові оклади встановлюються, виходячи з тарифних розрядів лікарів відповідних спеціальностей та кваліфікаційних категорій, у разі наявності в штаті (штатному розписі) більше 2 виїзних бригад (понад 40 посад персоналу) посадові оклади підвищуються на 10 відсотків.

2.1.5. Головам лікарсько-льотних, військово-лікарських та лікарсько-консультаційних комісій - лікарям, старшим лікарям гірничорятувальних частин посадовий оклад установлюється на рівні посадових окладів, передбачених для лікарів інших спеціальностей з підвищенням його розміру на 20 відсотків.

2.1.6. Лікарям, призначеним на посади лікарів загальної практики - сімейних лікарів, у тому числі на посади керівників підрозділів сімейної медицини, зберігається протягом 3 років кваліфікаційна категорія за спеціальностями: "терапія", "підліткова терапія", "педіатрія", "медицина невідкладних станів" та "судова медицина".

Таблиця 2

2.2. Схема тарифних розрядів посад фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою

Найменування посад 

Тарифні розряди 

Акушерки, сестри медичні: операційних, перев'язувальних, відділень (груп, палат) анестезіології та інтенсивної терапії, пологових відділень (палат), відділень (палат) новонароджених та недоношених дітей, станцій (відділень) швидкої, невідкладної, екстреної медичної допомоги, кабінету з аудіометрії; оптометристи; помічники: лікаря-епідеміолога, лікаря-стоматолога; фельдшери всіх спеціальностей, лаборанти (фельдшери-лаборанти), медичні сестри загальної практики - сімейної медицини, лікарі зубні: 

  

вищої кваліфікаційної категорії

10 

першої кваліфікаційної категорії

другої кваліфікаційної категорії

без категорії

Інструктори, рентгенолаборанти, сестри медичні: поліклініки і стаціонарів, з дієтичного харчування, з лікувальної фізкультури, з масажу, зі стоматології, з фізіотерапії та інші; статистики медичні, техніки зубні, техніки-ортезисти-гіпсовиливальники:

  

вищої кваліфікаційної категорії 

першої кваліфікаційної категорії 

другої кваліфікаційної категорії 

без категорії 

2.2.1. Старшим: сестрам медичним, фельдшерам, акушеркам, технікам зубним та іншим фахівцям з базовою та неповною вищою освітою посадові оклади визначаються, виходячи з тарифних розрядів посад фахівців відповідної кваліфікації, з урахуванням підвищення на 10 відсотків.

2.2.2. Керівникам закладів охорони здоров'я Збройних Сил України та їх структурних підрозділів із числа фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою посадові оклади встановлюються, виходячи з тарифних розрядів посад фахівців відповідної кваліфікації з підвищенням їх розмірів: на 10 відсотків - у разі кількості посад фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою за штатом (штатним розписом) з урахуванням посади керівника до 3 одиниць включно; на 15 відсотків - понад 3 до 10 одиниць включно; на 20 відсотків - понад 10 одиниць.

2.2.3. Фельдшеру - начальнику (завідувачу) аптеки посадовий оклад установлюється на рівні посадового окладу старшого фельдшера відповідної кваліфікаційної категорії без підвищень, визначених у підпункті 2.2.2.

2.2.4. Сестрам медичним, призначеним на посади сестер медичних загальної практики, зберігається протягом 3 років кваліфікаційна категорія за спеціальностями "фельдшер", "фельдшер швидкої допомоги", "акушерка жіночої консультації", "медична сестра стаціонару", "медична сестра поліклініки", "медична сестра дитячого стаціонару", "медична сестра дитячої поліклініки".

Таблиця 3

2.3. Схема тарифних розрядів посад (професій) окремих категорій працівників закладів охорони здоров'я

Найменування посад 

Тарифні розряди 

Молодші медичні сестри: операційних, перев'язувальних, палатні, з догляду за хворими; сестра-господарка, дезінфектор

Молодші медичні сестри: буфетниці, ванниці, прибиральниці (палатні) та інші

Реєстратор медичний 

2.3.1. Працівникам (у тому числі молодшим медичним сестрам), які застосовують у роботі дезінфекційні засоби, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, установлюється доплата в розмірі 10 відсотків посадового окладу (тарифної ставки).

Таблиця 4

2.4. Схема тарифних розрядів посад (професій) працівників аптечних закладів (підрозділів)

Найменування посад 

Тарифні розряди 

Провізори, провізори-аналітики, провізори клінічні, провізори-косметологи:

 

вищої кваліфікаційної категорії 

13 

першої кваліфікаційної категорії 

12 

другої кваліфікаційної категорії 

11 

без категорії 

10 

Провізор-інтерн

Фармацевти:

 

вищої кваліфікаційної категорії 

10 

першої кваліфікаційної категорії 

другої кваліфікаційної категорії 

без категорії 

Лаборанти (фармація):

 

вищої кваліфікаційної категорії 

першої кваліфікаційної категорії 

другої кваліфікаційної категорії 

без категорії 

Фасувальник медичних виробів, молодша медична сестра (мийниця)

2.4.1. Старшим провізорам посадові оклади визначаються, виходячи з тарифних розрядів посад провізорів відповідної кваліфікації та з урахуванням підвищення на 10 відсотків.

Таблиця 5

2.5. Схема тарифних розрядів керівних працівників

(таблиця 5 пункту 2.5 у редакції наказу
 Міністра оборони України від 11.12.2006 р. N 723)

2.5.1. Посадові оклади заступників керівників закладів охорони здоров'я, заступників керівників структурних підрозділів цих закладів установлюються на 5 - 15 відсотків, головних бухгалтерів - на 10 - 30 відсотків, помічників керівників - на 30 - 40 відсотків нижче від посадового окладу відповідного керівника (без підвищення за кваліфікаційну категорію). Конкретний розмір посадового окладу заступника (помічника) керівника та головного бухгалтера встановлюється шляхом пониження посадового окладу відповідного керівника на будь-який відсоток у зазначених межах.

2.5.2. Керівникам лепрозоріїв, пунктів охорони здоров'я (здоровпунктів), амбулаторій посадовий оклад визначається за 12 тарифним розрядом, керівникам жіночих консультацій, які не входять до складу інших лікувально-профілактичних закладів, - за 13 тарифним розрядом.

2.5.3. Посадові оклади завідувачів (начальників) аптечних пунктів, кіосків, відділень аптеки встановлюються за 10 тарифним розрядом, для провізорів, фармацевтів - за 9 тарифним розрядом.

2.5.4. Керівникам реабілітаційних та спеціалізованих центрів, центрів курортології та реабілітації посадові оклади встановлюються на рівні найвищої групи за оплатою праці керівника закладу або організації з числа закладів і організацій, які входять до складу центрів, з підвищенням їх розмірів на 20 та 15 відсотків відповідно.

2.5.5. Керівним працівникам, посади яких не передбачені цією таблицею, тарифні розряди встановлюються на рівні тарифних розрядів посад керівників загальних (наскрізних) професій і посад бюджетних військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України за показниками для віднесення військових частин та їх структурних підрозділів до груп за оплатою праці керівників, затверджених окремим наказом Міністра оборони України. При цьому за посадами керівників закладів охорони здоров'я, віднесених до V групи за оплатою праці, посадові оклади встановлюються на 5 відсотків нижче від посадових окладів керівників IV групи військових частин.

Таблиця 6

2.6. Схема тарифних розрядів керівників будинків (баз) відпочинку, пансіонатів, профілакторіїв, туристичних баз та центрів туризму і відпочинку

Найменування посад 

Тарифні розряди за групами закладів 

II 

III 

IV 

Директор (начальник)

13 

12 

11 

10 

Начальник відділу

12 

11 

Начальник іншого структурного підрозділу

11 

10 

2.6.1. Заступникам директора (начальника) зазначених закладів посадові оклади установлюються на 5 - 15 відсотків, а головному бухгалтеру - на 10 відсотків нижче від посадового окладу керівника.

2.6.2. Оплата праці вихователів та помічників вихователів дитячих кімнат-майданчиків, будинків відпочинку і пансіонатів здійснюється відповідно до Умов оплати праці працівників військових навчальних закладів Збройних Сил України (доводяться окремо).

3. Показники віднесення закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту до груп за оплатою праці керівників

Таблиця 7

Заклади охорони здоров'я, будинки відпочинку, пансіонати, профілакторії, туристичні бази та центри туризму і відпочинку

Найменування закладів 

Група за оплатою праці керівників

1. Військові госпіталі, санаторії, центри курортології та реабілітації і їх філії з кількістю ліжок (одиниць)*:

  

понад 900

понад 600 до 900 включно

II 

понад 400 до 600 включно

III 

понад 200 до 400 включно

IV 

до 200 включно

____________
* У кількість ліжок (одиниць) ураховуються ліжка стаціонарів денного перебування.

1.1. Дитячі санаторії, туберкульозні військові госпіталі та санаторії, а також військові госпіталі, у складі яких створені діагностичні центри, відносяться на одну групу вище, ніж передбачено цими показниками.
1.2. Керівникам Євпаторійського центрального дитячого клінічного санаторію і Сакського центрального військового клінічного санаторію посадові оклади встановлюються за I групою з оплати праці. 

2. Військово-медичні центри, поліклініки, диспансери, жіночі консультації (які не входять до складу інших лікувально-профілактичних закладів), інші амбулаторно-поліклінічні заклади (підрозділи) з кількістю лікарських посад: 

  

понад 100

понад 60 до 100 включно 

II 

понад 30 до 60 включно 

III 

понад 10 до 30 включно

IV 

до 10 включно

2.1. Діагностичні центри, які утримуються на самостійних штатах, амбулаторно-поліклінічні заклади, у складі яких створені діагностичні центри, відносяться на одну групу вище, ніж передбачено цими показниками.
2.2. У військових госпіталях, які мають у своєму складі поліклініки (диспансери, які мають стаціонари) і в цих поліклініках (диспансерах) за кількістю лікарських посад установлюється більш висока група за оплатою праці, ніж у госпіталі, керівникам госпіталю група за оплатою праці може встановлюватися за показником поліклініки із збільшенням на одну групу. 

3. Контрольно-аналітичні лабораторії з кількістю розрахункових аналізів (тис. на рік): 

  

понад 15

понад 10 до 15 включно

II 

понад 5 до 10 включно

III 

понад 3 до 5 включно

IV 

до 3 включно

4. Санітарно-профілактичні заклади (підрозділи): 

  

центр державного санітарно-епідеміологічного нагляду Збройних Сил України 

санітарно-епідеміологічні загони (регіональні та територіальні)

II 

санітарно-епідеміологічні лабораторії (гарнізонів)

III 

інші санітарно-профілактичні заклади (підрозділи) 

IV 

5. Центри та станції переливання крові: 

  

із заготівлі плазми
(тис. літрів у рік): 

з переробки плазми
(тис. літрів у рік): 

  

понад 10

понад 8

понад 8 до 10 включно 

понад 6 до 8 включно 

II 

понад 6 до 8 включно 

понад 4 до 6 включно 

III 

понад 0,5 до 6 включно 

понад 0,2 до 4 включно 

IV 

5.1. Установлюючи групи за оплатою праці, ураховують показники із заготівлі та переробки плазми.
5.2. Центрам та станціям переливання крові, які мають показники із заготівлі та переробки плазми і віднесені до різних груп, установлюється група за показником заготівлі плазми.
5.3. Центри та станції переливання крові, які лише заготовляють плазму, відносяться на одну групу нижче, ніж це передбачено показниками із заготівлі плазми. 

6. Будинки відпочинку, пансіонати, туристичні бази, профілакторії, бази відпочинку з кількістю відпочивальників у людино-днях (тис. за рік): 

  

понад 300

понад 200 до 300 включно

II 

понад 100 до 200 включно

III 

понад 35 до 100 включно

IV 

до 35 включно

6.1. Віднесення зазначених закладів до груп за оплатою праці керівників здійснюється щорічно органом вищого рівня, у безпосередньому підпорядкуванні якого вони перебувають, виходячи з річних планових показників (у людино-днях). Органи вищого рівня можуть переводити підвідомчі бази і будинки відпочинку, пансіонати, профілакторії, туристичні бази та центри туризму і відпочинку в разі досягнення ними високих результатів роботи на одну групу вище, ніж передбачено цими показниками і на одну групу нижче - у разі наявності обґрунтованих скарг відпочивальників на низьку якість обслуговування.
6.2. Бази відпочинку відносяться за оплатою праці керівників на одну групу нижче, ніж передбачено показниками для керівників будинків відпочинку.
6.3. Під час віднесення туристичних баз та центрів туризму і відпочинку до груп за оплатою праці керівників кількість людино-днів, що планується для іноземних туристів, ураховується з коефіцієнтом 2,0.
6.4. Туристичні бази та центри туризму і відпочинку в орендованих приміщеннях, туристичні залізничні, морські та річкові маршрути відносяться за оплатою праці на одну групу нижче, ніж передбачено для туристичних баз. 

7. Судово-медичні, патолого-анатомічні лабораторії, військово-лікарські комісії: 

  

центральні Міністерства оборони України

II 

видів Збройних Сил України, оперативних командувань

III 

інші

IV 

8. Центр судових експертиз Міністерства оборони України

II 

4. Порядок обчислення заробітної плати медичних та фармацевтичних працівників

4.1. Загальні положення

4.1.1. Нижчевикладений порядок обчислення заробітної плати медичних та фармацевтичних працівників стосується працівників закладів охорони здоров'я, установ соціального захисту, інших бюджетних військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України, а також працівників, які допущені в установленому порядку до медичної та фармацевтичної діяльності.

4.1.2. Оплата праці керівників, фахівців, технічних службовців і робітників закладів охорони здоров'я, що не передбачені цими Умовами (педагогічних працівників, працівників культури, зв'язку, комунального обслуговування та інших), здійснюється відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей бюджетної сфери, а в частині виплати підвищених окладів (тарифних ставок) у зв'язку з небезпечними для здоров'я та особливо важкими умовами праці, крім того, згідно з Умовами.

4.1.3. У штатах (штатних переліках, штатних нормативах), до складу яких входять медичні та фармацевтичні працівники, найменування посад "лікар" та "завідувач" (структурних підрозділів) доповнюються найменуваннями лікарських спеціальностей, за якими працівник здобув відповідну підготовку і працює за профілем отриманої спеціальності. Наприклад: "лікар-терапевт", "лікар-кардіолог", "завідувач відділення - лікар-хірург".

4.1.4. Посадові оклади (тарифні ставки) визначаються за тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки, які встановлюються професіоналам, фахівцям залежно від наявної кваліфікаційної категорії на підставі атестації і відображаються у тарифікаційному списку.

Оплата праці працівників здійснюється за фактично відпрацьований час, виходячи з посадового окладу (тарифної ставки), або в залежності від виконання норм виробітку і відрядних розцінок з урахуванням підвищень, доплат та надбавок, передбачених Умовами та чинним законодавством. Заробітна плата працівника граничними розмірами не обмежується.

4.1.5. Для проведення роботи з визначення посадових окладів та розмірів надбавок медичних та фармацевтичних працівників наказом командира військової частини (начальника закладу, установи та організації Збройних Сил України) створюється постійно діюча тарифікаційна комісія. Головою тарифікаційної комісії призначається заступник командира військової частини (начальника закладу, керівника установи та організації). До складу комісії включаються начальник фінансового органу (головний бухгалтер), представники кадрового органу та профспілкового комітету, а також інші особи, які можуть залучатися до тарифікації.

За результатами роботи тарифікаційної комісії щорічно складається тарифікаційний список працівників (додаток 2 до Умов), який підписують усі члени комісії та затверджує командир військової частини (начальник закладу, керівник установи та організації Збройних Сил України).

Тарифікаційні списки на медичних та фармацевтичних працівників за штатними розписами подаються для затвердження у двох примірниках начальнику органу вищого рівня, якому надане право затверджувати штатні розписи. Один примірник затвердженого тарифікаційного списку повертається у військову частину (заклад, підприємство, організацію Міністерства оборони України) разом зі штатним розписом.

У разі влаштування на роботу медичних та фармацевтичних працівників після затвердження тарифікаційного списку тарифікація проводиться не пізніше трьох днів після прийняття на роботу з наступним включенням їх до тарифікаційного списку.

Визначення розміру заробітної плати проводиться окремо за основною посадою і при роботі за сумісництвом.

Затверджені розміри заробітної плати оголошуються наказом по військовій частині (закладу, установі та організації Збройних Сил України).

4.1.6. Чергова атестація осіб, які обіймають посади медичних та фармацевтичних працівників, здійснюється на підставі чинних положень про порядок проведення атестації лікарів, провізорів, середнього медичного та фармацевтичного персоналу. Керівники структурних підрозділів санітарно-епідеміологічних закладів атестуються згідно з вимогами, що пред'являються до санітарних лікарів (епідеміологів, паразитологів).

4.1.7. Зміни розмірів посадових окладів, підвищень, надбавок, що визначають заробітну плату працівників, проводяться:

у разі зміни розміру окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду;

у разі призначення на посаду фахівця відповідної кваліфікації - з дня оголошення про це наказом командира військової частини (начальника закладу, керівника установи та організації Збройних Сил України);

у разі присвоєння почесного звання, установлення кваліфікаційної категорії - з дня присвоєння почесного звання або встановлення кваліфікаційної категорії відповідною кваліфікаційною комісією. Днем присвоєння почесного звання є дата Указу Президента України;

у разі присудження наукового ступеня - з дня винесення Вищою атестаційною комісією рішення про видачу диплома;

у разі присвоєння кваліфікаційної категорії - з дня оголошення про це наказом відповідного органу (закладу, установи) про затвердження рішення атестаційної комісії;

у разі збільшення або зменшення обсягу робіт - з дня зміни в установленому порядку штатних (планових) показників (уведення до штату закладів охорони здоров'я (підрозділів) лікарських посад, кількості госпітальних ліжок тощо);

у разі досягнення протягом календарного місяця стажу безперервної роботи, який дає право на отримання надбавки за тривалість безперервної роботи, - з початку наступного місяця.

4.1.8. Під час визначення посадових окладів керівників закладів охорони здоров'я (підрозділів) та їх заступників - лікарів (провізорів) розміри їх посадових окладів не можуть бути нижчими від тих, що передбачені Умовами для лікарів (провізорів) - керівників структурних підрозділів, а за відсутності у закладах структурних підрозділів - не нижчими від посадових окладів, передбачених для лікарів (провізорів) відповідної кваліфікації.

4.1.9. Розміри доплат за роботу в нічний час, суміщення посад (професій) та інших виплат визначаються адміністрацією закладів за погодженням з профспілковими комітетами за рахунок та в межах фонду оплати праці й відображаються у розрахункових відомостях на виплату заробітної плати.

4.1.10. Командир військової частини (начальник закладу, установи та організації Збройних Сил України) несе дисциплінарну та матеріальну відповідальність за своєчасне та правильне визначення розміру заробітної плати працівників.

4.1.11. У разі встановлення факту неправильної оплати праці командир військової частини (начальник закладу, керівник установи та організації Збройних Сил України) зобов'язаний вживати заходів щодо негайного виправлення помилок та виплати працівнику належної йому суми за весь час неправильної оплати, а також визначити ступінь дисциплінарної та матеріальної відповідальності осіб, винних у цьому.

4.2. Порядок визначення освіти

4.2.1. Освіта медичних та фармацевтичних працівників, а також працівників, допущених у встановленому порядку до медичної та фармацевтичної діяльності, установлюється під час укладення з ними трудового договору на підставі дипломів, свідоцтв, посвідчень, атестатів про закінчення навчальних закладів згідно з Переліком вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 25.12.92 N 195 (із змінами), або на підставі довідок про освіту, виданих відповідними навчальними закладами (курсами) або архівами.

4.2.2. Відновлення втрачених документів про освіту здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством.

4.3. Підвищення посадових окладів

4.3.1. Керівникам закладів охорони здоров'я, аптечних закладів та їх заступникам з числа лікарів та провізорів посадовий оклад, що відповідає тарифному розряду за групою з оплати праці, підвищується за наявності кваліфікаційної категорії за спеціальністю "організація та управління охороною здоров'я" або "організація та управління фармацією":

керівникам та їх заступникам (лікарям, провізорам) за спеціальностями "організація та управління охороною здоров'я" та "організація та управління фармацією", які мають: вищу кваліфікаційну категорію, - на 44,9 відсотка тарифної ставки працівника I тарифного розряду; першу кваліфікаційну категорію, - на 31,9 відсотка тарифної ставки працівника I тарифного розряду; другу кваліфікаційну категорію, - на 24,1 відсотка тарифної ставки працівника I тарифного розряду;

керівникам з числа фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою та головним медичним сестрам, які мають: вищу кваліфікаційну категорію, - на 28,3 відсотка тарифної ставки працівника I розряду; першу кваліфікаційну категорію, - на 18,4 відсотка тарифної ставки працівника I тарифного розряду; другу кваліфікаційну категорію, - на 8,7 відсотка тарифної ставки працівника I тарифного розряду.

У разі призначення лікаря (провізора) на посаду керівника закладу охорони здоров'я або його заступника з числа лікарів йому зберігається підвищення посадового окладу за наявність кваліфікаційної категорії за лікарською спеціальністю, яку він мав протягом трьох років з дня призначення на керівну посаду.

Керівникам структурних підрозділів - лікарям посадовий оклад підвищується за наявності кваліфікаційної категорії, якщо спеціальність, за якою їм присвоєна кваліфікаційна категорія, відповідає профілю підрозділу, який вони очолюють.

Посадовий оклад іншим медичним та фармацевтичним працівникам установлюється з урахуванням кваліфікаційної категорії за умови їх роботи за тією спеціальністю, за якою присвоєно кваліфікаційну категорію.

Підвищення посадового окладу за наявності кваліфікаційної категорії проводиться протягом 5 років з дня затвердження наказом закладу охорони здоров'я рішення атестаційної комісії про її присвоєння (підтвердження).

Особам, які бажають пройти атестацію на підтвердження кваліфікаційної категорії і своєчасно подали необхідні документи в атестаційну комісію (не пізніш як за 2 місяці до закінчення 5-річного строку з моменту попередньої атестації або строку переатестації), зазначена виплата проводиться до ухвалення рішення атестаційної комісії про її підвищення (підтвердження) чи відміну.

4.3.2. Лікарям усіх спеціальностей (провізорам), які отримали диплом з відзнакою після закінчення медичних інститутів (університетів, академій), посадовий оклад підвищується протягом 5 років на 5 відсотків.

4.3.3. Медичним, фармацевтичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я за роботу в небезпечних для здоров'я та особливо важких умовах праці посадові оклади (ставки) підвищуються на 60, 30, 25 і 15 відсотків відповідно до Переліків закладів (підрозділів) охорони здоров'я та посад, робота в (на) яких дає право на підвищення посадових окладів (тарифних ставок) у зв'язку зі шкідливими та важкими умовами праці (додатки 3 - 5 до Умов).

Конкретний список працівників, посадові оклади (тарифні ставки) яких підвищуються) у зв'язку зі шкідливими та важкими умовами праці, затверджується командиром військової частини (начальником закладу охорони здоров'я, установи та організації Збройних Сил України) за погодженням з профспілковим комітетом.

4.3.4. Працівникам відділень військових госпіталів, призначених для лікування інвалідів Великої Вітчизняної війни та воїнів-інтернаціоналістів, посадові оклади (тарифні ставки) підвищуються: на 15 відсотків - медичним та фармацевтичним працівникам; на 10 відсотків - іншим працівникам.

4.3.5. Посадові оклади приймальників золота в закладах охорони здоров'я підвищуються на 15 відсотків.

4.3.6. Працівникам, які постійно працюють у закладах, розташованих на території населеного пункту, що має статус гірського, незалежно від того, проживають вони в цьому населеному пункті чи ні, посадові оклади підвищуються на 25 відсотків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 року N 648 "Про умови оплати праці осіб, які працюють в гірських районах" (із змінами).

4.3.7. Підвищення за оперативне втручання, диплом з відзнакою встановлюється до посадового окладу, визначеного за схемами тарифних розрядів. Абсолютний розмір кожного підвищення визначається окремо.

(пункт 4.3.7 у редакції наказу Міністра
 оборони України від 20.10.2008 р. N 510)

4.3.8. Підвищення, передбаченні підпунктами 4.3.3 - 4.3.6, установлюються до посадового окладу, визначеного за схемами тарифних розрядів, з урахуванням підвищень за кваліфікаційну категорію, оперативні втручання, диплом з відзнакою.

(пункт 4.3.8 у редакції наказу Міністра
 оборони України від 20.10.2008 р. N 510)

4.4. Доплати

4.4.1. Працівникам закладів охорони здоров'я (у тому числі водіям санітарних автомобілів, які перебувають у штатах військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України), які залучаються для роботи в нічний час, здійснюється доплата в розмірі 35 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в нічний час. Нічним уважається час з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку.

Працівникам закладів охорони здоров'я, зайнятим наданням швидкої та невідкладної медичної допомоги, та персоналу виїзних бригад відділень невідкладної медичної допомоги і допомоги вдома, відділень швидкої медичної допомоги здійснюється доплата за роботу в нічний час у розмірі 50 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в нічний час. Перелік цих підрозділів (посад) затверджується командиром військової частини (начальником закладу, керівником установи та організації Збройних Сил України) за погодженням з профспілковим комітетом і щорічному перезатвердженню не підлягає. У разі потреби до нього можуть уноситись зміни та доповнення у такому ж порядку.

4.4.2. Працівникам закладів охорони здоров'я, яким за їх згодою вводиться робочий день з розподілом зміни на частини (з перервою у роботі понад 2 години), за відпрацьований час у ці дні проводиться доплата від посадового окладу в розмірі до 30 відсотків за рахунок та в межах затвердженого фонду оплати праці. Час внутрішньозмінної перерви у робочий час не включається.

Робочий день може бути поділений на частини з тією умовою, щоб загальна тривалість роботи не перевищувала встановленої тривалості робочого дня (стаття 60 Кодексу законів про працю України - далі КЗпП України) та у випадках, коли в межах робочого часу з урахуванням застосування різних графіків роботи неможливо забезпечити належне надання медичної та лікарської допомоги хворим у стаціонарі, а також військовослужбовцям, працівникам і членам їхніх сімей у зручний для них час.

Перелік посад працівників, яким можуть виплачуватись зазначені в цьому підпункті доплати, затверджується командиром військової частини (начальником закладу, керівником установи та організації Збройних Сил України) за погодженням з профспілковим комітетом.

4.4.3. Професіоналам, фахівцям, технічним службовцям та робітникам, які виконують у тому самому закладі, установі поряд зі своєю основною роботою додаткову роботу за іншою професією (посадою) або обов'язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата за суміщення професії (посади) або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника в розмірі до 50 відсотків посадового окладу за основною посадою.

Конкретний розмір цих доплат установлюється керівником установи (начальником закладу) залежно від кваліфікації працівника, складності та обсягу виконуваних робіт.

У тих випадках, коли робота зазначених працівників проводилася за межами робочого часу за основною посадою (наприклад, у зв'язку з неявкою працівника, який замінює, до моменту закінчення зміни та неможливістю замінити його іншим працівником), оплата проводиться як за роботу в надурочний час (стаття 106 КЗпП України).

4.4.4. Доплати за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт провадяться у розмірі до 50 відсотків посадового окладу працівника.

Зазначені доплати встановлюються працівникам за умови виконання ними роботи меншою чисельністю працівників, ніж за встановленими нормами (нормативами).

4.4.5. Зазначені в підпунктах 4.4.3 та 4.4.4 доплати не поширюються на керівників закладів охорони здоров'я, їх заступників, керівників структурних підрозділів (крім завідувачів аптечних пунктів) та їх заступників. Доплата штатним заступникам за виконання ними обов'язків тимчасово відсутніх керівників не проводиться.

Перелік професій і посад працівників, яким можуть установлюватися зазначені доплати, затверджується керівником закладу охорони здоров'я та установ соціального захисту відповідно до колективного договору.

4.4.6. Керівникам закладів охорони здоров'я (головним лікарям) - лікарям та їх заступникам - лікарям дозволяється вести у закладах, у штатах яких вони є, роботу за спеціальністю у межах робочого часу за основною посадою з виплатою їм до 25 відсотків посадового окладу лікаря відповідної спеціальності.

Зазначена робота керівників закладів охорони здоров'я - лікарів та їх заступників - лікарів повинна відображатись у відповідних медичних документах.

4.4.7. Лікарям та фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою морських та річкових суден за роботу понад норму робочого часу в період рейсу суден здійснюється доплата, виходячи з посадового окладу в розмірах:

тим, хто працює на плавучих базах та заводах, - 60 відсотків;

тим, хто працює на інших морських суднах, - 45 відсотків;

тим, хто працює на річкових суднах, - 20 відсотків.

Зазначеним працівникам виплачується компенсація за роботу у вихідні та святкові дні та надається безкоштовне харчування в порядку, встановленому для плавскладу відповідних суден.

4.4.8. Лікарям, які працюють на суднах Військово-Морських Сил України, проводиться доплата до посадового окладу за роботу у важких та шкідливих умовах праці за районами плавання:

південно-східна Атлантика, центрально-східна Атлантика, південно-східний Тихий океан (зона Перу), Індійський океан (Кергеленська антарктична частина Індійського океану), Чорне море - 8 відсотків;

південно-східний Тихий океан, південно-західний Тихий океан, південно-західна Атлантика, екваторіально-західна Атлантика, Нова Зеландія, північно-східна Арктика, Курильські острови - 12 відсотків;

атлантична частина Індійського океану, атлантична частина Атлантики, Кергелен - 16 відсотків.

Зазначені доплати виплачуються за фактично відпрацьований час.

4.4.9. Медичним працівникам, які зайняті збиранням і здаванням для переробки плацентарної, ретроплацентарної та абортної крові, здійснюється додаткова оплата за розцінками, затвердженими обласними держадміністраціями.

4.4.10. Доплати, перелічені в підпунктах 4.4.7 та 4.4.8 Умов, установлюються від посадового окладу, а завідувачам структурних підрозділів - лікарям та керівникам з числа фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою, - виходячи з посадового окладу, який відповідає посадовому окладу лікаря або фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою з підвищенням за завідування або з урахуванням старшинства.

Доплати, передбачені підпунктами 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4 та 4.4.5 Умов, установлюються у відсотках до посадового окладу з урахуванням підвищень, зазначених у підпункті 4.3.3 (додаток 3 до Умов).

4.4.11. Працівникам установлюються доплати за науковий ступінь: доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків, кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (тарифної ставки).

Зазначені доплати встановлюються, якщо діяльність за профілем (медична, фармацевтична, наукова тощо) збігається з наявним науковим ступенем. За наявності двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним, вищим, науковим ступенем.

Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, закладу.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством.

Доплати за науковий ступінь провадяться як за основною роботою, так і за сумісництвом у залежності від обсягу фактично виконаної роботи.

4.5. Надбавки

4.5.1. Працівникам (незалежно від найменування їх професій і посад) протичумних закладів та підрозділів з боротьби з особливо небезпечними інфекціями виплачуються надбавки за тривалість безперервної роботи в цих закладах (підрозділах) у розмірі 10 відсотків посадового окладу за кожний рік роботи, але не більше 40 - 80 відсотків залежно від умов роботи.

Конкретні розміри зазначених надбавок за відповідними групами закладів (підрозділів) передбачені в додатку 6 до Умов.

4.5.2. Лікарям усіх спеціальностей, зубним лікарям та медичним сестрам лікаря загальної практики - сімейного лікаря медичних підрозділів військових частин, військових навчальних закладів, офіцерських курсів, шкіл прапорщиків і мічманів, навчальних центрів і таборів, шкіл з підготовки старшин, сержантів та молодших спеціалістів рядового складу, шкіл з підготовки рядового плавскладу, центрів бойового застосування, радіотехнічних вузлів, центрів і пунктів особливого призначення, полігонів, арсеналів, складів і баз із збереження та ремонту озброєння, військової техніки, боєприпасів і ракетного палива, вузлів зв'язку, гідрографічних і гідрометеорологічних експедицій, таборів і партій, інженерно-технічних частин, що розташовані в сільській місцевості, виплачуються надбавки за тривалість безперервної роботи у розмірі 10 відсотків посадового окладу за перші три роки безперервної роботи та за кожні наступні два роки безперервної роботи, але не більше 40 відсотків посадового окладу.

Лікарям незалежно від найменування посад, фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою незалежно від найменування посад, професіоналам з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності, туберкульозних (протитуберкульозних, фтизіатричних) клінік, відділень, кабінетів, які здійснюють діагностику туберкульозу і надають лікувально-профілактичну допомогу хворим на активну форму туберкульозу, виплачується надбавка за тривалість безперервної роботи в розмірі 10 відсотків посадового окладу перші три роки безперервної роботи, 20 відсотків - від 3 до 6 років (включно), 30 відсотків - від 6 до 9 років, 40 відсотків - понад 9 років.

(підпункт 4.5.2 пункту 4.5 глави 4 доповнено абзацом згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 18.04.2012 р. N 250)

4.5.3. Лікарям, фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою, водіям та молодшим медичним сестрам виїзних бригад відділень швидкої медичної допомоги поліклінік, поліклінічних відділень та військових госпіталів виплачуються надбавки за тривалість безперервної роботи в розмірі 20 відсотків посадового окладу за перші три роки безперервної роботи та за кожні наступні два роки безперервної роботи, але не більше 60 відсотків посадового окладу.

Лікарям-терапевтам, лікарям-педіатрам, фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою та водіям санітарних автомобілів пунктів (відділень) невідкладної медичної допомоги та допомоги вдома надбавки за тривалість безперервної роботи виплачуються у розмірі 10 відсотків посадового окладу за перші три роки безперервної роботи та за кожні наступні два роки безперервної роботи, але не більше 30 відсотків посадового окладу.

Завідувачам відділень - лікарям невідкладної медичної допомоги та допомоги вдома, а також відділень швидкої медичної допомоги надбавки за тривалість безперервної роботи виплачуються у випадках, коли всі лікарі цих відділень мають право на отримання зазначених надбавок.

За лікарями виїзних бригад станцій (відділень) швидкої медичної допомоги, які перейшли на посади головних лікарів станцій швидкої медичної допомоги та їх заступників, керівників відділень та підстанцій швидкої медичної допомоги, а також за працівниками з числа фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою виїзних бригад станцій (відділень) швидкої медичної допомоги зберігається надбавка в розмірах, що відповідають стажу безперервної роботи у виїзних бригадах.

4.5.4. Надбавки за тривалість безперервної роботи, зазначені в підпунктах 4.5.1 - 4.5.3 Умов, нараховуються кожного місяця за основною посадою, при роботі за сумісництвом, виконанні обов'язків тимчасово відсутнього працівника за межами робочого часу за основною роботою, - виходячи з посадового окладу (тарифної ставки) за посадою, яку займають, без урахування будь-яких надбавок і доплат (крім працівників протичумних закладів та підрозділів).

Працівникам протичумних закладів та підрозділів надбавки нараховуються від посадового окладу.

У разі зміни розміру посадового окладу (тарифної ставки) надбавки за тривалість роботи обраховуються у відсотках відповідно до стажу безперервної роботи, виходячи з нового посадового окладу (ставки заробітної плати) з дня його встановлення.

Надбавки за тривалість безперервної роботи нараховуються, виходячи з посадового окладу (тарифної ставки) за посадою, яку займають працівники, з урахуванням підвищення за кваліфікаційну категорію і без урахування інших підвищень, надбавок, доплат (за винятком лікарів МСЕК, працівників протичумних закладів та структурних підрозділів з боротьби з особливо небезпечними інфекціями інших закладів). Лікарям МСЕК, центрів (бюро) медико-соціальних експертиз, працівникам протичумних закладів та структурних підрозділів з боротьби з особливо небезпечними інфекціями інших закладів надбавки за тривалість безперервної роботи нараховуються від посадового окладу, підвищеного у зв'язку зі шкідливими і важкими умовами праці.

4.5.5. Працівникам закладів охорони здоров'я можуть установлюватися надбавки в розмірі до 50 відсотків посадового окладу за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання), за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни надбавки зменшуються або скасовуються.

Працівникам закладу, установи надбавки установлюються керівником, а керівнику та його заступникам - органом вищого рівня у межах фонду оплати праці.

4.5.6. Працівникам психіатричних лікарень (відділень) з посиленим (суворим) наглядом, центрів та відділень судово-психіатричної експертизи та судово-психіатричних експертних комісій, які обслуговують спецконтингент, установлюється надбавка до посадового окладу в розмірі 50 відсотків.

4.5.7. Працівникам установлюються надбавки:

за наявність почесного звання України, СРСР, союзних республік СРСР "народний" - у розмірі 40 відсотків посадового окладу, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (тарифної ставки);

за наявність спортивного звання "заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" - у розмірі 20 відсотків, "майстер спорту міжнародного класу" - 15 відсотків, "майстер спорту" - 10 відсотків посадового окладу (тарифної ставки).

Надбавка за почесні та спортивні звання встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем (медична, фармацевтична тощо) збігається з наявним почесним або спортивним званням.

За наявності двох або більше звань надбавка встановлюється за одним (вищим) званням як за основною посадою, так і за сумісництвом.

Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, закладу, організації.

4.5.8. Працівникам установлюється надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу.

Ця надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом.

4.5.9. Надбавки за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, за складність, напруженість у роботі, за почесні звання, знання та використання в роботі іноземної мови нараховуються лікарям та фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою, виходячи із посадового окладу з урахуванням підвищення за кваліфікаційну категорію.

4.6. Преміювання та матеріальна допомога

4.6.1. Преміювання працівників провадиться відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах фонду оплати праці, затвердженого в кошторисах.

Порядок і умови преміювання (категорії працівників, які підлягають преміюванню, періодичність виплати премій, показники преміювання, умови, за яких працівники не подаються для преміювання, та розміри премій) установлюються Положенням про преміювання, затвердженим командиром військової частини, начальником закладу охорони здоров'я, керівником установи, організації за погодженням з профспілковим органом.

Преміювання керівників закладів охорони здоров'я (підрозділів) та їх заступників здійснюється за рішенням органу вищого рівня.

4.6.2. Працівникам закладів охорони здоров'я у межах фонду оплати праці, затвердженого в кошторисах, може надаватися матеріальна допомога, у тому числі на оздоровлення в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

4.7. Чергування

4.7.1. Чергування вдома

Лікарі та фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою закладів охорони здоров'я (підрозділів), зайняті наданням медичної допомоги населенню, у тому числі екстреної, можуть залучатися до чергування вдома.

Чергування вдома може надаватись лікарям - до п'яти посад з основних лікарських спеціальностей та чотирьох посад фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою (лаборант, рентген-лаборант, сестра медична операційна, сестра медична - анестезист) з урахуванням укомплектованості штатів, виробничої потреби, кількості й експертної їх оцінки.

Чергування здійснюються як у межах місячної норми робочого часу відповідних працівників за обліковий період, так і за її межами.

Чергування вдома в денний та нічний час ураховується як півгодини за кожну годину чергування та оплачується, виходячи з посадового окладу, з урахуванням підвищення за кваліфікаційну категорію.

У разі виклику працівника під час чергування (у заклад, на місце події та додому до хворого) час, витрачений на виклик, оплачується за фактично відпрацьовані години з розрахунку посадового окладу працівника із збереженням діючого порядку оплати праці працівників закладів охорони здоров'я у нічний час.

4.7.2. Чергування у стаціонарі

За чергування, яке виконується штатними медичними працівниками згідно з графіком роботи в межах місячної норми робочого часу, додаткова оплата (понад посадовий оклад) не проводиться. У тих випадках, коли чергування, що виконується в межах місячної норми робочого часу, випадає на вихідний день, воно компенсується наданням іншого дня відпочинку за графіком роботи.

Оплата чергувань понад місячну норму робочого часу провадиться в одинарному розмірі, а у святкові та неробочі дні - у подвійному розмірі.

4.8. Лікарям-консультантам, які залучаються закладами охорони здоров'я, установами та організаціями для надання консультацій, оплата праці проводиться за ставками погодинної оплати праці, передбаченими в додатку 7 до Умов.

Лікарям, які залучаються для надання консультацій у закладах охорони здоров'я (підрозділах), у яких вони працюють або які їм підвідомчі з організаційно-методичних та медичних питань, оплата праці за ставками погодинної оплати праці не проводиться.

 

Директор Департаменту фінансів
Міністерства оборони України
 

 
І. Ю. Марко
 

 

РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту Збройних Сил України

Примітки:

1. Посадові оклади (тарифні ставки) з 01 січня 2014 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду - 852 гривні, з 01 вересня 2015 року - 1012 гривень, з 01 грудня 2015 року - 1113 гривень, з 01 травня 2016 року - 1185 гривень, з 01 грудня 2016 року - 1335 гривень.

Посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 01 січня 2017 року розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року.

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

(додаток 1 у редакції наказів Міністра
 оборони України від 11.12.2006 р. N 723
,
 від 27.04.2007 р. N 212
,
 від 29.06.2007 р. N 378
,
 від 20.10.2008 р. N 510
,
 із змінами, внесеними згідно з
наказами
 Міністра оборони України від 23.12.2008 р. N 638,
 від 17.06.2010 р. N 314
,
 від 25.08.2010 р. N 452
,
 від 02.11.2010 р. N 563
,
 від 21.12.2010 р. N 679
,
 від 24.02.2011 р. N 112
,
 від 23.05.2011 р. N 274
,
 від 29.06.2011 р. N 362
,
 
наказами Міністерства оборони
 України від 11.04.2012 р. N 231
,
 від 12.06.2013 р. N 396
,
 від 19.08.2014 р. N 550
,
 від 01.12.2015 р. N 674
,
 від 22.02.2016 р. N 90
,
 від 07.07.2016 р. N 352
,
від 23.01.2017 р. N 44
,
 від 25.04.2017 р. N 239)

 

Тарифікаційний список працівників

_______________________________ на _____ рік
(назва закладу) 

N
з/п 

Назва струк-
турного підроз-
ділу, посада, кваліфі-
каційна категорія (розряд) 

Прізвище, ім'я та по батькові 

Тариф-
ний розряд 

Поса-
довий оклад, визна-
чений за тариф-
ним розря-
дом 

Підвищення посадового окладу 

Посадовий оклад з підви- щеннями S (гр. 5 - 11) 

Обсяг роботи за даною посадою (1,0; 0,75; 0,5; 0,25) 

Доплати, що мають обов'язковий характер 

Надбавки, що мають обов'язковий характер 

Місяч-
ний фонд заро-
бітної плати (у грн.)

за основ-
ною поса-
дою 

за суміс-
ництвом 

за нау-
ковий ступінь, за викори-
стання дезін-
фек-
ційних засобів 

розмір доплати 

за почесне, спор-
тивне звання, трива-
лість безпе-
рервної роботи, за спецкон-
тингент 

розмір надбавки 

за кваліфі-
каційну категорію керів-
никам та їх заступ-
никам, завіду-
вання, старшин-
ство, санітарний транспорт (до поса-
дового окладу за графою 5)

за оперативні втручання (до поса-
дового окладу за графою 5 + графа 6) 

за диплом з відзнакою (до поса-
дового окладу за графою 5)

інші підви-
щення, перед-
бачені пунктом 2.2 (до поса-
дового окладу за графою 5) 

у зв'язку зі шкідли-
вими і важкими умовами оплати праці (до поса-
дового окладу за графою 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + 9 гр.) 

інші підви-
щення (до поса-
дового окладу за графою 6 + гр. 7 + гр. 8 + 9 гр.) 

у від-
сотках

абсо-
лютний розмір 

у від-
сотках

абсо-
лютний розмір 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом 

  

У тому числі:

лікарі

фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою

молодші медичні сестри

інший персонал 

Керівник закладу

Головний бухгалтер

Члени комісії:

 

Директор Департаменту фінансів
Міністерства оборони України
 

 
І. Ю. Марко
 

 

ПЕРЕЛІК
закладів (підрозділів) охорони здоров'я та посад, робота в (на) яких дає право на підвищення посадових окладів (ставок) у зв'язку зі шкідливими та важкими умовами праці

1. Заклади (підрозділи) та посади з особливо небезпечними для здоров'я та особливо важкими умовами праці, робота в яких дає право на підвищення посадових окладів (ставок) на 25 відсотків:

1.1. Протичумні заклади, підрозділи

Лепрозорії, протилепрозорні відділення, палати, ізолятори, кабінети, пункти.

Усі працівники

1.2. Відділення, палати та кабінети для психічно хворих, геріатричні відділення. Спеціалізовані відділення (палати, кабінети) лікувально-профілактичних закладів, призначені для надання медичної допомоги особам, які одержали травму внаслідок гострого алкогольного психозу або гострого алкогольного отруєння:

Посади лікарів незалежно від їх найменування 

Посади фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою незалежно від їх найменування

Посади молодших медичних сестер, сестри-господарки, реєстратори медичні

1.3. Ясла, санаторії, відділення для дітей з органічним ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки:

Посади лікарів незалежно від їх найменування 

Посади фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою незалежно від їх найменування

Посади молодших медичних сестер усіх найменувань, сестри-господарки, реєстратори медичні

1.4. Психіатричні (психоневрологічні), наркологічні заклади, їх структурні підрозділи, за винятком відділень, кабінетів, палат, що не призначені для лікування психічно хворих та осіб, які страждають хронічним алкоголізмом і наркоманією.

Відділення, палати та кабінети для лікування психічно хворих та осіб, які страждають хронічним алкоголізмом і наркоманією, військових госпіталів, лазаретів:

Посади лікарів незалежно від їх найменування, у тому числі для обслуговування хворих у виробничих (трудових) майстернях та підсобних господарствах (за винятком посад лікарів відділень, кабінетів, палат, які не передбачені для лікування психічно хворих та осіб, які страждають на хронічний алкоголізм та наркоманію); фахівці та технічні службовці, у тому числі заступники головного лікаря з економічних питань, бібліотечні працівники, працівники клубу, психологи, юрисконсульти

Посади фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою незалежно від їх найменування, у тому числі для обслуговування хворих у лікувально-виробничих (трудових) майстернях та підсобних господарствах (за винятком посад середнього медичного персоналу відділень, кабінетів, палат, непередбачених для лікування психічно хворих та осіб, які страждають на хронічний алкоголізм і наркоманію, медичних реєстраторів архіву); 

Посади молодших медичних сестер усіх найменувань, сестри-господарки, реєстратори медичні, у тому числі для обслуговування хворих у лікувально-виробничих (трудових) майстернях та підсобних господарствах; професії робітників, які працюють у відділеннях, - перукарі, гардеробники, ліфтери та інші; професії робітників, які зайняті обслуговуванням хворих

1.5. Станції (відділення) швидкої медичної допомоги, військово-санітарні поїзди:

Посади лікарів спеціалізованих бригад з надання медичної допомоги та перевезення психічно хворих 

Посади фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою спеціалізованих бригад з надання медичної допомоги та перевезення психічно хворих 

Посади молодших медичних сестер усіх найменувань, а також водіїв автомобілів спеціалізованих бригад з надання медичної допомоги та перевезення психічно хворих 

1.6. Бароопераційні:

Посади працівників, які постійно зайняті на роботі в бароопераційних

1.7. Центр судової експертизи, судово-медичні лабораторії:

Посади лікарів незалежно від їх найменування 

Посади фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою незалежно від їх найменування

Посади молодшого медичного персоналу, реєстратори медичні 

1.8. Заклади охорони здоров'я:

  

  

Посади дезінфекторів, які зайняті дезінфекційними роботами в шахтах 

1.9. Центри (відділення) реабілітації інвалідів:

Керівники, посади лікарів незалежно від їх найменування, у тому числі заступники, професіонали, фахівці та технічні службовці 

Посади фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою незалежно від їх найменування

Посади молодших медичних сестер усіх найменувань, сестри-господарки, реєстратори медичні; робітники всіх професій, що працюють у відділеннях та обслуговують хворих 

1.10. Спеціалізовані медико-соціальні експертні комісії, відділи (бюро) медико-соціальної експертизи для психічно хворих:

Посади лікарів незалежно від їх найменування, у тому числі голови комісій 

Посади фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою незалежно від їх найменування

Реєстратори медичні, гардеробники 

1.11. Лабораторії гіпнології та психопрофілактики (клініки науково-дослідного інституту, центру):

Посади лікарів, інших професіоналів, фахівців та технічних службовців 

Посади фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою

Посади молодших медичних сестер усіх найменувань, сестри-господарки, робітники 

2. Заклади, підрозділи та посади, робота в (на) яких дає право на підвищення посадових окладів (ставок) на 15 відсотків у зв'язку зі шкідливими і важкими умовами праці:

2.1. Відділення госпіталів, санаторії та їх філії, відділення санаторіїв, санаторії-профілакторії для хворих із неактивними формами туберкульозу:

Посади лікарів незалежно від їх найменування; фармацевтичний персонал, у тому числі завідувачі аптек (структурних підрозділів) зазначених закладів; професіонали, фахівці та технічні службовці, у тому числі бібліотечні працівники, працівники клубів 

Посади фахівців з базовою та неповною вищою медичною та фармацевтичною освітою незалежно від їх найменувань, у тому числі завідувачі аптек (структурних підрозділів) зазначених закладів 

Посади молодших медичних сестер усіх найменувань, допоміжного персоналу аптек (структурних підрозділів) зазначених закладів, сестри-господарки, реєстратори медичні; евакуатори та інші робітники всіх професій

2.2. Інфекційні військові госпіталі та клініки. Відділення, палати, ізолятори для інфекційних хворих військових госпіталів, лазаретів, поліклініки Євпаторійського клінічного дитячого санаторію. Лікувально-діагностичні центри для обстеження та лікування інфекційних хворих:

Посади лікарів незалежно від їх найменування; фармацевтичний персонал, у тому числі завідувачі аптек (структурних підрозділів) зазначених закладів; професіонали, фахівці та технічні службовці, у тому числі бібліотечні працівники, працівники клубів 

Посади фахівців з базовою та неповною вищою медичною та фармацевтичною освітою незалежно від їх найменування, у тому числі завідувачі аптек (структурних підрозділів) зазначених закладів;

Посади молодших медичних сестер усіх найменувань, допоміжного персоналу аптек (структурних підрозділів) зазначених закладів; сестри-господарки, реєстратори медичні; евакуатори, робітники всіх професій під час роботи у відділеннях, палатах і ті, хто обслуговує хворих 

2.3. Кабінети інфекційних захворювань:

Посади лікарів незалежно від їх найменування 

Посади фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою незалежно від їх найменування 

Посади молодших медичних сестер 

2.4. Відділення, палати для хворих з ураженнями спинного мозку, які супроводжуються паралічем (парезом) нижніх (або верхніх та нижніх) кінцівок та розладом функцій тазових органів, відділення трансплантації кісткового мозку:

Посади лікарів незалежно від їх найменування 

Посади фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою незалежно від їх найменування

Посади молодших медичних сестер усіх найменувань, сестри-господарки

2.5. Групи в дитячих садках, дитячих яслах, яслах-садках: для дітей з туберкульозною інтоксикацією, неактивними формами туберкульозу; для дітей з порушенням функції опорно-рухового апарату та іншими вадами фізичного розвитку без порушення психіки; для дітей з органічним ураженням центральної нервової системи, у тому числі дитячим церебральним паралічем без порушення психіки; для дітей з порушенням слуху та мови (глухонімих, оглухлих, приглухуватих); для дітей з порушеннями мови (тих, хто заїкається, з алалією та іншими порушеннями мови); для дітей з порушенням зору (незрячих і які слабо бачать):

Посади лікарів незалежно від їх найменування, інженерів, які працюють з апаратами для глухих, ремонтують їх, складають програми для навчання розвитку мови на комп'ютерах 

Посади фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою незалежно від їх найменування 

Посади молодших медичних сестер усіх найменувань, сестри-господарки 

2.6. Санаторії для дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням функції опорно-рухового апарату. Відділення, палати (групи) лікувально-профілактичних закладів для дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням функції опорно-рухового апарату:

Посади лікарів незалежно від їх найменування 

Посади фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою незалежно від їх найменування 

Посади молодших медичних сестер усіх найменувань, сестри- господарки

2.7. Відділення (групи, бригади) анестезіології, відділення (палати) інтенсивної терапії (за винятком лабораторії, групи, що забезпечує експрес-діагностику):

Посади лікарів-анестезіологів або лікарів за профілем підрозділу, у тому числі завідувачів 

Посади медичних сестер (фельдшерів) незалежно від їх найменування 

Посади молодших медичних сестер усіх найменувань, сестри-господарки 

2.8. Відділення (палати): для хворих, які отримали опіки; для хворих з гострими отруєннями; гнійної хірургії усіх профілів для лікування хворих з хірургічними гнійними захворюваннями та ускладненнями; хірургічні усіх профілів, у яких при оперативних втручаннях постійно застосовується рентгенівська апаратура з візуальним контролем, лазерні установки; гемодіалізу, для лікування хворих із застосуванням методів гемодіалізу, гемосорбції, плазмофорезу та ультрафільтрації, проведення штучного кровообігу; для новонароджених та недоношених дітей; неврологічні для хворих з порушенням мозкового кровообігу:

Посади лікарів незалежно від їх найменування; професіонали та фахівці, які обслуговують апаратуру відділень гемодіалізу, штучного кровообігу 

Посади фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою незалежно від їх найменування

Посади молодших медичних сестер усіх найменувань, сестри-господарки 

2.9. Шкірно-венерологічні диспансери, відділення, палати, кабінети стаціонарів та поліклінік (поліклінічних відділень, які утримуються на самостійних штатах):

Посади лікарів незалежно від їх найменування 

Посади фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою незалежно від їх найменування

Посади молодших медичних сестер усіх найменувань, сестри-господарки, реєстратори медичні; робітники всіх професій, які обслуговують хворих

2.10. Фізіотерапевтичні відділення, кабінети, бальнео- та грязелікарні (відділення, кабінети):

Посади лікарів незалежно від їх найменування, які передбачені для обслуговування хворих у приміщеннях сірководневих, сірчистих та вуглеводневих ванн і грязей 

Посади фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою незалежно від їх найменування (за винятком статистиків медичних), які передбачені: для обслуговування хворих у приміщеннях сірководневих, сірчистих та вуглеводневих ванн і грязей; для працюючих у грязелікарнях; для відпускання радонових ванн; для підготовки озокеритових процедур; для працюючих на генераторах УВЧ будь-якої потужності (якщо відпускається на місяць у середньому не менше 10 процедур у зміну) 

Посади молодших медичних сестер усіх найменувань та сестри-господарки, які передбачені: для обслуговування хворих у приміщеннях сірко-водневих, сірчистих та вуглеводневих ванн і грязей; для відпускання радонових ванн, озокеритових процедур; для працюючих у грязелікарнях, що беруть участь у наданні процедур хворим дітям на генераторах УВЧ (у середньому не менше 10 процедур у зміну). Посади працівників, що підігрівають та підвозять грязі, готують штучну сірководневу воду. Професії робітників, які передбачені для постійного обслуговування приміщень: сірководневих, сірчистих, вуглеводневих і радонових ванн; обладнання та поточного ремонту будівель і споруд; приладів фізіотерапевтичних лікарень (відділень); обладнання підвалів, нагрівальних приладів ванних приміщень; насосних станцій, змішувачів і резервуарів, трубопроводів і оголовок бурових свердловин, сірководневих, сірчистих та вуглеводневих і радонових вод 

2.11. Рентгенівські, радіологічні та рентгенорадіологічні відділи, відділення, лабораторії, групи та кабінети всіх профілів. Відділення рентгеноударнохвильового дистанційного дроблення каміння (ВРУДДКА):

Посади лікарів незалежно від їх найменування; професіонали та фахівці при постійній роботі у сфері іонізуючого випромінювання або з радіоактивними речовинами 

Посади фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою незалежно від їх найменування

Посади молодших медичних сестер усіх найменувань, сестри-господарки, реєстратори медичні

2.12. Підрозділи (палати) закладів охорони здоров'я, у яких основним методом лікування є тривале застосування великих доз хіміотерапевтичних препаратів:

Посади лікарів незалежно від їх найменування 

Посади фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою незалежно від їх найменування

  

2.13. Барокамери та кесони. Підземні відділення (палати) закладів охорони здоров'я, підземні медпункти:

Посади лікарів незалежно від їх найменування 

Посади фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою незалежно від їх найменування 

Посади молодших медичних сестер усіх найменувань, сестри-господарки, реєстратори медичні 

2.14. Відділення (кабінети) ультразвукової діагностики та ендоскопічні:

Посади лікарів незалежно від їх найменування 

Посади фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою незалежно від їх найменування 

Посади молодших медичних сестер усіх найменувань, сестри-господарки, реєстратори медичні

2.15. Заклади переливання крові, відділення станцій переливання крові у військових госпіталях, відділення трансфузіології, заготівлі і переробки крові та її компонентів, відділення кріоконсервування клітин крові та кісткового мозку:

Посади лікарів незалежно від їх найменування, одна із посад інженера та техніка, які передбачені для роботи із заготівлі, переробки та збереження в замороженому стані крові, її компонентів та кісткового мозку 

Посади фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою незалежно від їх найменування

  

2.16. Патолого-анатомічні відділення, підрозділи, лабораторії, морги. Відділення заготівлі (консервації) трупних тканин, органів:

Посади лікарів незалежно від їх найменування 

Посади фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою незалежно від їх найменування 

Посади молодших медичних сестер усіх найменувань, сестри-господарки, реєстратори медичні, водій

2.17. Психотерапевтичні кабінети амбулаторно-поліклінічних закладів (підрозділів):

Лікар-психотерапевт 

Сестра медична

 

2.18. Лабораторії (у тому числі їх підрозділи - відділи, відділення), алергологічні кабінети:

Посади лікарів незалежно від їх найменування при роботі: з живим збудником інфекційних захворювань або хворими тваринами; з вірусами, які викликають захворювання; з хімічними речовинами, віднесеними до алергенів, що перелічені в розділі 6 цього Переліку; посади лікарів-бактеріологів, лікарів-паразитологів та лікарів-лаборантів, передбачені для постійної роботи з постановки реакції іммобілізації блідих трепонем; посади провізорів-аналітиків контрольно-аналітичних лабораторій при роботі з хімічними речовинами, віднесеними до алергенів, які наведені у розділі 6 цього Переліку 

Посади фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою незалежно від їх найменування при роботі: з живим збудником інфекційних захворювань або хворими тваринами; з вірусами, які викликають захворювання; з хімічними речовинами, віднесеними до алергенів, що перелічені у розділі 6 цього Переліку; посади лаборантів з бактеріології, паразитології та спеціально виділені посади для постійної роботи з постановки реакції іммобілізації блідих трепонем; посади лаборантів контрольно-аналітичних лабораторій при роботі з хімічними речовинами, віднесеними до алергенів, які наведені у розділі 6 цього Переліку 

Посади молодших медичних сестер усіх найменувань, сестри-господарки, реєстратори медичні при роботі: з живим збудником інфекційних захворювань або хворими тваринами; посади, які забезпечують роботу лаборантів з бактеріології, паразитології та посади, які передбачені для постійної роботи з постановки реакції іммобілізації блідих трепонем 

Примітка до пункту 2.18. Молодшим медичним сестрам усіх найменувань бактеріологічних і вірусологічних лабораторій (відділів, відділень), крім зазначених підвищень, може встановлюватись доплата в розмірі 12 відсотків посадового окладу за миття посуду, тари і технологічного обладнання вручну із застосуванням кислот та інших хімічних речовин.

2.19. Санаторні ясла-садки, дитячі садки для дітей, хворих на туберкульоз. Дитячі ясла, ясла-садки для дітей з дефектами слуху та мови. Дитячі садки, ясла-садки для дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням функції опорно-рухового апарату:

Керівники та їх заступники, посади лікарів усіх найменувань, що передбачені для обслуговування хворих у цих закладах, незалежно від підпорядкування закладу, в штаті якого вони є 

Посади фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою всіх найменувань, що передбачені для обслуговування хворих у цих закладах, незалежно від підпорядкування закладу, в штаті якого вони є 

Посади молодших медичних сестер усіх найменувань, що передбачені для обслуговування хворих у цих закладах, незалежно від підпорядкування закладу, в штаті якого вони є 

2.20. Санітарно-профілактичні заклади:

Головний лікар у разі відсутності в закладі лікаря-епідеміолога; посади: завідувачів відділів (відділень), пунктів: особливо небезпечних інфекцій, епідеміологічних, протиепідеміологічних, паразитологічних, бактеріологічних, вірусологічних, санітарно-карантинних, санітарно-контрольних, дезінфекційних (крім відділів, відділень профілактичної дезінфекції); лікарів-епідеміологів, лікарів-дезінфекціоністів, лікарів-паразитологів, лікарів-бактеріологів, лікарів-вірусологів; лікарів відділів, відділень, пунктів: особливо небезпечних інфекцій, санітарно-карантинних і санітарно-контрольних; завідувачів, санітарних лікарів, інженерів лабораторій електромагнітних полів; санітарних лікарів з комунальної гігієни та гігієни праці; лікарів-лаборантів та інженерів, посади яких передбачені для роботи на апаратах з відкритою ртуттю (у тому числі зайнятих обслуговуванням полярографів); лікарів-лаборантів токсикологічних лабораторій 

Посади фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою незалежно від їх найменування відділів (відділень) особливо небезпечних інфекцій, лаборантів з контролю якості дезінфекції, лаборантів з вірусології, паразитології, бактеріології; фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою санітарно-карантинних та санітарно-контрольних відділень (відділів, пунктів); дезінфекторів, дезінструкторів; помічників лікарів-епідеміологів; фельдшерів санітарних, техніків та лаборантів лабораторій електромагнітних полів, а також професіоналів та фахівців, які здійснюють такий контроль за відсутності лабораторій; лаборантів та техніків, посади яких передбачені для роботи на апаратах з відкритою ртуттю (у тому числі зайнятих обслуговуванням полярографів); фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою, зайнятих перевезенням інфекційних хворих; лаборантів токсикологічних лабораторій

Посади молодших медичних сестер відділів (відділень) особливо небезпечних інфекцій; санітарно-карантинних та санітарно-контрольних відділень (відділів, пунктів), які передбачені для роботи на апаратах з відкритою ртуттю (у т. ч. зайнятих обслуговуванням полярографів); токсикологічних лабораторій; паразитологічних та вірусологічних відділень бактеріологічних лабораторій. Посади (професії): комірників, зайнятих фасуванням дезінфекційних засобів; водіїв автотранспортних засобів при одночасному виконанні обов'язків дезінфекторів; працівників віваріїв при роботі з зараженими тваринами; молодших медичних сестер та водіїв автотранспортних засобів, зайнятих перевезенням інфекційних хворих 

2.21. Багатопрофільні госпіталі на 800 та більше ліжок:

Лікар-психіатр 

  

  

2.22. Заклади охорони здоров'я і медичні підрозділи військових частин:

Посади дезінфекторів, працівників вольєрів для мавп, віваріїв.

3. Заклади охорони здоров'я, підрозділи та посади, робота у яких дає право на підвищення посадових окладів (тарифних ставок) за двома та більше підставами, передбаченими розділами 1 і 2 цього Переліку, на 30 відсотків:

3.1. Бактеріологічні й вірусологічні лабораторії (відділення):

Лікарі, які фактично виконують покладені на них службові та функціональні обов'язки на двох підставах: безпосередня робота з хімічними речовинами, віднесеними до алергенів, що перелічені в розділі 6 цього Переліку, та з інфекційними матеріалами і живим збудником інфекційних захворювань або хворими тваринами з вірусами, що викликають захворювання 

Посади фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою, які фактично виконують покладені на них службові та функціональні обов'язки на двох підставах: безпосередня робота з хімічними речовинами, віднесеними до алергенів, що перелічені в розділі 6 цього Переліку, та з інфекційними матеріалами і живим збудником інфекційних захворювань або хворими тваринами з вірусами, що викликають захворювання

 

  

3.2. Заклади охорони здоров'я та медичні підрозділи військових частин:

Посади персоналу, зайнятого роботою, що дає право на підвищення посадових окладів (ставок) за двома та більше підставами, передбаченими у розділах 1 і 2 цього Переліку 

Посади фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою, зайнятих роботою, що дає право на підвищення посадових окладів (ставок) за двома та більше підставами, передбаченими у розділах 1 і 2 цього Переліку 

Посади молодших медичних сестер, сестер-господарок, реєстраторів медичних, зайнятих на роботах, що дають право на підвищення посадових окладів (ставок) на двох та більше підставах, передбаченими у розділах 1 і 2 цього Переліку 

Приклади до пункту 3.2:

1. Інфекційний військовий госпіталь:

Посади лікарів-рентгенологів 

Посади рентгенолаборантів 

Молодші медичні сестри рентгенівського кабінету (відділення) 

2. Психоневрологічні або наркологічні заклади (диспансери):

Посади лікарів незалежно від їх найменування спеціалізованих відділень для примусового лікування хворих на туберкульоз, хронічний алкоголізм, наркоманію та психічні захворювання 

Посади фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою незалежно від їх найменування спеціалізованих відділень для примусового лікування хворих на туберкульоз, які страждають хронічним алкоголізмом, наркоманією та психічними захворюваннями 

Посади молодших медичних сестер усіх найменувань, сестри-господарки, реєстратори медичні спеціалізованих відділень для примусового лікування хворих на туберкульоз, які страждають хронічним алкоголізмом, наркоманією та психічними захворюваннями 

Примітки до розділів 1, 2, 3:

Працівникам, які посідають зазначені в розділах 1 і 2 Переліку посади, але не мають права на підвищення посадових окладів (ставок) за двома та більше підставами, посадові оклади (ставки) підвищуються відповідно до 1 розділу на 25 відсотків або до 2 розділу - на 15 відсотків.

Наприклад: посадові оклади дезінфекторів, які працюють у психіатричних (психоневрологічних), наркологічних та інфекційних лікарнях, дезінфекційних та санітарно-епідеміологічних станціях, підвищуються на 15 відсотків.

Фахівці (зоологи, ентомологи, психологи та інші), посадові оклади яких установлені на рівні окладів лікарів або працівників із числа посад фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою, мають право на відповідне підвищення посадових окладів, установлене для працівників закладів, установ, підрозділів, зазначених у цьому Переліку.

4. Заклади, підрозділи та посади, робота на яких дає право на підвищення посадових окладів (ставок) на 30 відсотків у зв'язку зі шкідливими і важкими умовами праці (посади усіх працівників незалежно від їх найменування):

4.1. Туберкульозні (протитуберкульозні, фтизіатричні) клініки, відділення, кабінети, які здійснюють діагностику туберкульозу і надають лікувально-профілактичну допомогу хворим на активну форму туберкульозу.

(підпункт 4.1 пункту 4 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 18.04.2012 р. N 250)

4.2. Спеціалізовані медико-соціальні експертні комісії, центри (бюро) медико-соціальної експертизи для хворих на туберкульоз.

5. Різне

Професіонали та фахівці (зоологи, ентомологи та інші), посадові оклади яких установлені на рівні окладів лікарів або працівників із числа фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою, мають право на відповідне підвищення посадових окладів, установлене для працівників закладів, установ, підрозділів, наведених у цьому Переліку.

6. Перелік хімічних речовин, віднесених до алергенів, робота з якими дає право на підвищення посадових окладів лікарів та фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою на 15 відсотків

Акрилонітрил

Амілаза (бактеріальна)

Амінопласти

Амонію хлорплатинат+

Ампіцилін

Ангідрид малеїновий+

Ангідрид нафталевий+

Ангідрид тетрагідрофталевий+

Ангідрид хромовий+

Антибіотики групи цефалоспоринів

Бациліхін (за бацитроцином)

Білкововітамінний концентрат (за білком)

Бензилпеніцилін

Берилій та його сполуки

Бісфурфуриліденгексаметилендіамін (бісфургін)

Боверін

Гексаметилендіамін

Гексаметилендііозоціанат+

Гексахлорциклогексан+ (g-гексахлоран)

Гігроміцин Б+

Глутаровий діальдегід

Діангідрид динафтилгексакарбонова кислота

Діангідрид 1, 4, 5, 8 - нафталінтетракарбонова кислота

Діізопропаноламін

/N/3-Диметиламінопропіл/3-хлорфенотіазин

Хлоргідрат+ (аміназин)

0,0-Диметил-0/2,5-дихлор-4-бромфенілофосфат (бромофос)

0,0-Диметил-0/2,5-дихлор-4-йодфеніл/-тіофосфат (йодофенофос)

0,0-Диметил-1/-окси-2,2,2-трихлоретил(фосфонат+ (хлорофос)

0,0-Диметил-0,4,5-трихлорфеніл/тіофосфат (-тролен)

2,4-Динітрохлорбензол+

3,5 Динітро-4-хлорбензотрифторид+

4,4-Дифенілметандіізоціанат+

NN-Дифурфураль-п-фенілендіамін+

Дифурфуриліденацетон+

Дихлорангідрид 2,6-нафталіндикарбонової кислоти+

Дихлорангідрид 2, 3, 5, 6-тетрахлортерефталевої кислоти+

3,4-Дихлорфенілізоціанат+

Дріжджі кормові сухі, вирощені на післяспиртовій барді

Кислота 6-амінопеніцилінова+

Кислота ізофталева+

Кислота терефталева

Кобальту гідрокарбоніл та продукти його розпаду (за Co)

Левоміцетин

Лінкоміцину гідрохлорид моногідрат

Метилізотіоціанат+

Метилізоціанат+

Моноізопропаноламін+

Натрію метилдитіокарбомат+ (карбатіон) (за метилізоціанатом)

Нафталіни хлоровані вищі+

1,1-Нафтил-N-метил-карбомат (севін)

Нікель, нікелю оксиди, сульфіди та суміші сполук нікелю (файнштейн, нікелевий концентрат та алгомерат, зворотний пил очисних пристроїв /за нікелем/)

Нікелю карбоніл

Нікелю солі у вигляді гідроаерозолю (за нікелем)

Нікелю хромфосфат (за нікелем)

Оксацилін

5-Окситетрациклін

Олеандоміцинфосфат+

Пектиназа грибна

Полімарцин

Поліхлорпинен+

Протеаза іхлочна (активність 60000 одиниць)

Пил рослинного та тваринного походження:

а) зерновий;

б) борошнистий, деревинний та інший з домішкою діоксиду кремнію менше 2 %;

в) луб'яний, бавовняний, льняний, вовняний, пуховий та інший з домішкою діоксиду кремнію більше 10 %;

г) з домішкою діоксиду кремнію від 2 до 10 %

Рефампіцин+

Стрептоміцин+

Тютюн

Тетраметилтіурамдисульфід (тіурам Д, ТДТД)

Тетрациклін

Толуілендіізоціанат+

Тріозопропаноламін+

2,2,4-Тринітробензанілід+

I-Феніл-4,5-дихлорпіридазон-6

п-Фенілендіамін

о-Фенілендіамін

м-Фенілендіамін

Фенолформальдегідні смоли:

а) за фенолом;

б) за формальдегідом

Флориміцин+

Формальдегід+

Фуран+

Фурфурол+

Хлорангідрид акрилової кислоти+

Хлорангідрид матакрилової кислоти+

Хлорметилфталімід+

Хлоріаладозамін+

Хлортетрациклін

Хлорфенілізоціанат+

Хромати, біхромати (в перерахунку на CrO3)

Хромамонію сульфіти (хромаміачний галун) (за Cr+3)

Хрому фосфат однозаміщений (за Cr+3)

Хрому фосфат тризаміщений (за Cr+3)

Хрому оксид (за Cr+3)

Хрому трихлорид гексагідрат (за Cr+3)

Ентобактерин+

Епіхлоргідрин

Епоксидні смоли (за епіхлоргідрином):

а) ЕД-5 (ЕД-20), Е-40, епокситрифенольна;

б) УП-666-I, УП-666-2, УП-666-3, УП-671-Д, УП-671, УП-677, УП- 680, УП-682;

в) УП-650, УП-650-Т, УП-21,24, Е-181, ДНГ-1;

д) ЄА

Еритроміцин+

Етилен-N, N-біс-дитіокарбомат цинку (цинеб, купрозан)

Етилен-N, N-біс-дитіокарбомат марганцю (манеб)

Етиленімін+

Етилмеркурхлорид (гранозан) (за ртуттю)

Каніфоль

N-(5-нітро 2-фурфуліліден)-1-Аміногідантоїн (фурадонін)

Фурацилін

Хромалюміній кислий фосфорнокислий марок АХФС та МІКС/ за Cr-3

Азоцилін

Амінацин

Апраміцин

N-ацил (C10 - C13) - N-N-біс (b-оксиетил) етилендіамін

N-ацил-C12 - C20-триетилентетрамін

Метакрилонітрил

Гентаміцин

Глюкозамін гідрохлорид, хітин, хітозан (панцир креветки)

Гризин

Канаміцин

Кобальтсамарієва композиція магнітів (за Co+)

Мономіцин

Неоміцин

1,1-(біс-b-оксиотил - 1-2 гентадециніл-2-імідазоліній

Хлорид (імідостат "0")

I-b-оксіетил-2-алкіл (C10 - C13) -2-імідазолін+

I-b-оксіетил-2-гентадециніл-2-імідазолін+

Сизоміцин+

Тобраміцин+

N-циклогексилімід дихлормалеїнової кислоти 

Дихлормалеїновий ангідрид

Смола диціандіамідформальдегідна

Стрептоденаза

Доксициклін гідрохлорид

Метациклін гідрохлорид

Гемікеталь окситетрациклін

Хлорметациклін тозилат

Доксициклін тозилат

Штам гриба Candida Seatrycum AP-217

Лорзин

Пилок метеликів зернового пилу

Примітки до розділу 6:

1. Наведений перелік хімічних речовин складено на основі Держстандарту 12.1.005-88 "Загальні санітарно-гігієнічні вимоги" та додатків N 2, 3, 4, 5, 6, 7 до списку найбільш допустимої концентрації (НДК), затвердженого МОЗ СРСР від 26 травня 1988 року N 4617-88.

2. До наведеного списку хімічних речовин не включено алергени, що мають слабкий або потенційно алергічний ефект, для яких НДК установлюється за загальнотоксичною дією врахування та зазначення їх алергенних властивостей.

3. Перелік складено Українським науково-дослідним інститутом екогігієни і токсикології хімічних речовин імені Л. І. Медведя.

 

Директор Департаменту фінансів
Міністерства оборони України
 

 
І. Ю. Марко
 

 

Перелік
закладів охорони здоров'я та їх підрозділів, а також посад, робота на яких дає право на підвищення посадових окладів на 60 відсотків

1. Заклади охорони здоров'я та їх структурні підрозділи

Посади 

Характер роботи, що виконується 

Примітки 

Посади медичного персоналу, керівників, фахівців, технічних службовців та робітників 

Безпосередній контакт з хворими на СНІД та ВІЛ-інфікованими під час проведення консультацій, оглядів, надання медичної допомоги, судово-медичної експертизи та проведення іншої роботи 

60 відсотків погодинної ставки (окладу) за кожну годину роботи в указаних у графі 2 умовах 

2. Лабораторії закладів охорони здоров'я, призначені для обстеження населення на ВІЛ-інфекцію та для дослідження крові, біологічних рідин, отриманих від хворих на СНІД та ВІЛ-інфікованих.

Посади 

Характер роботи, що виконується 

Примітки 

Посади медичного персоналу, керівників, фахівців, технічних службовців та робітників 

Проведення всіх видів лабораторних досліджень крові населення та матеріалів, які надходять від хворих на СНІД та ВІЛ-інфікованих 

60 відсотків погодинної ставки (окладу) за кожну годину роботи в указаних у графі 2 умовах 

Примітки: 1. Працівникам, передбаченим у цьому Переліку, підвищення здійснюється з посадового окладу (тарифної ставки) з урахуванням кваліфікаційної категорії, завідування, старшинства без урахування інших підвищень, доплат та надбавок.

2. У кожному закладі на підставі цього додатка має бути укладений та затверджений за погодженням з профспілковим комітетом Перелік посад працівників, яким з урахуванням конкретних умов праці в цьому закладі, структурному підрозділі, на даній посаді посадовий оклад (ставка) підвищується на 60 відсотків пропорційно безпосередньо відпрацьованому з хворими на СНІД та ВІЛ-інфікованими часу. Фактичні години цієї роботи реєструються у журналі за підписом керівника структурного підрозділу.

3. Працівникам лабораторій військово-медичних закладів, які проводять обстеження населення на ВІЛ-інфекцію та дослідження крові, біологічних рідин, отриманих від хворих на СНІД і ВІЛ-інфікованих, та безпосередньо працюють з хімічними речовинами, зарахованими до алергенів, посадові оклади підвищуються на 75 відсотків за двома підставами: на 15 відсотків - за роботу з хімічними речовинами, віднесеними до алергенів; на 60 відсотків - за проведення всіх видів лабораторних обстежень крові населення і матеріалів, які надходять від хворих на СНІД.

 

Директор Департаменту фінансів
Міністерства оборони України
 

 
І. Ю. Марко
 

 

Перелік
спеціалізованих закладів охорони здоров'я та посад, безпосередня робота в (на) яких з надання медичної допомоги тим, хто постраждав унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, дає право на підвищення посадових окладів на 25 відсотків у зв'язку зі шкідливими і важкими умовами праці

Найменування закладу 

Посади 

1. Заклади охорони здоров'я, швидка медична та невідкладна допомога, аптеки та їх структурні підрозділи 

Усі працівники незалежно від найменування посади, безпосередньо зайняті наданням медичної допомоги тим, хто постраждав, а також знешкодженням радіоактивних відходів та виділень 

2. Санітарно-епідеміологічні станції, які працюють на забрудненій території 

Усі працівники незалежно від найменування посади, безпосередньо зайняті дозиметричним, радіометричним та радіохімічним контролем, дезактивацією джерел радіоактивних випромінювань 

3. Медико-соціальні експертні комісії 

Медичні працівники, які зайняті оглядом осіб, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС 

Працівникам санаторіїв, що здійснюють оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі дітей, посадові оклади підвищуються на 25 відсотків на підставі укладених договорів з органами, що організовують ці оздоровлення, залежно від обсягів цієї роботи.

 

Директор Департаменту фінансів
Міністерства оборони України
 

 
І. Ю. Марко
 

 

Розміри
максимальних надбавок за тривалість безперервної роботи, які виплачуються працівникам протичумних закладів та підрозділів із боротьби з особливо небезпечними інфекціями

Найменування персоналу 

Максимальні розміри надбавок за групами закладів (у відсотках) 

II 

III 

Медичні працівники, у тому числі лікарі-керівники, біологи та інші прирівняні професіонали та фахівці 

80 

70 

60 

Професіонали, фахівці, технічні службовці, робітники 

60 

50 

40 

Примітки:

1. До першої групи закладів (підрозділів) належать протичумні заклади та підрозділи, медичний персонал яких працює з живими збудниками чуми, сказу, орнітозу, епідемічних енцефалітів, вірусних геморагічних лихоманок та рикетсій.

2. До другої групи закладів (підрозділів) належать протичумні заклади та підрозділи, медичний персонал яких працює з живими збудниками туляремії, сибірки, лептоспірозу, холери, легіонельозу та бруцельозу.

3. До третьої групи закладів (підрозділів) належать підрозділи особливо небезпечних інфекцій санітарно-епідеміологічних закладів, санітарно-карантинні підрозділи та пункти санітарно-епідеміологічних закладів, які здійснюють карантинний догляд.

 

Директор Департаменту фінансів
Міністерства оборони України
 

 
І. Ю. Марко
 

 

Ставки
погодинної оплати праці працівників, які залучаються закладами охорони здоров'я, установами соціального захисту та організаціями для проведення консультацій

Працівники 

Ставки погодинної оплати у відсотках до окладу (ставки) працівника I тарифного розряду 

Професор, доктор медичних наук 

10,91 

Доцент або кандидат медичних наук 

9,10 

Особи, які не мають наукового ступеня, зі стажем роботи не менше 5 років 

7,96 

1. Ставки погодинної оплати праці академіка та член-кореспондента підвищуються на 25 відсотків ставок погодинної оплати праці професора та доктора медичних наук.

2. Разова консультація, тривалістю менше однієї години, сплачується як за годину.

3. Оплата за час, витрачений на перебування в дорозі, проводиться лікарям-консультантам, виходячи із посадового окладу лікаря відповідної спеціальності за фактичний час перебування в дорозі.

4. Цей порядок оплати праці лікарів-консультантів не застосовується при оплаті праці лікарів, які залучаються до проведення консультацій у закладах, у штаті яких вони є.

 

Директор Департаменту фінансів
Міністерства оборони України
 

 
І. Ю. Марко
 

Опрос