Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Инструкцию о порядке исчисления и уплаты взносов на общеобязательное государственное социальное страхование на случай безработицы и учета их поступления в Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы

Минтруда
Приказ от 20.02.2006 № 37
действует с 22.03.2006

Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 20 лютого 2006 року N 37

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 березня 2006 р. за N 244/12118

На виконання доручення Президента України від 1 червня 2005 року N 1-1/444 та доручення Прем'єр-міністра України від 2 червня 2005 року N 28479/11-05 щодо запровадження з 1 липня 2005 року реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності за принципом "єдиного вікна", відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.12.2000 N 339 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.01.2001 за N 30/5221 (із змінами, унесеними наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20.06.2002 N 295, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.06.2002 за N 544/6832, наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 09.11.2004 N 281, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.11.2004 за N 1494/10093), що додаються.

2. Державному центру зайнятості забезпечити державну реєстрацію цього наказу у Міністерстві юстиції України.

 

Міністр  

І. Сахань 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник Міністра
фінансів України
 

 
В. М. Матвійчук
 

Виконавчий директор з питань
платіжних систем та розрахунків
Національного банку України
 

 
 
В. М. Кравець
 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. В. Дашкевич
 

Перший заступник Голови
Федерації роботодавців України
 

 
В. Грищенко
 

Перший заступник Голови
Федерації професійних спілок
України
 

 
 
Г. В. Осовий
 

Голова правління Фонду
загальнообов'язкового державного
соціального страхування України
на випадок безробіття
 

 
 
 
Н. Іванова
 

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

1. В Інструкції:

1.1. У пункті 1.2 слова "реєстрації та" виключити.

1.2. Назву розділу 3 викласти в новій редакції:

"Порядок обліку юридичних та фізичних осіб - підприємців та набуття ними статусу платників страхових внесків".

1.3. У пункті 3.1:

в абзаці першому:

перше речення після слів "реєстраційної картки" доповнити словами "з моменту фактичного отримання їх центром зайнятості";

у другому реченні слова "до журналу обліку юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - платників внесків до Фонду" замінити словами "до журналу обліку платників страхових внесків";

абзаци другий та третій виключити.

1.4. Пункти 3.2 - 3.4, 3.6 - 3.9 викласти в новій редакції:

"3.2. Роботодавці - юридичні особи набувають статусу платників страхових внесків до Фонду з дня взяття їх на облік.

Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, узяті на облік відповідно до повідомлення державного реєстратора, у разі використання найманої праці реєструють трудовий договір з найманим працівником у центрі зайнятості за місцем свого проживання у тижневий строк з дня його укладання та набувають статусу роботодавця - платника страхових внесків до Фонду з дня укладання трудового договору з найманим працівником. Порядок реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою регулюється наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 08.06.2001 N 260, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.06.2001 за N 554/5745, зі змінами та доповненнями.

3.3. Фізичні особи, які не є суб'єктами підприємницької діяльності, беруться на облік як платники страхових внесків одночасно з реєстрацією (відповідно до статті 241 КЗпП України) у центрі зайнятості за місцем свого проживання письмового трудового договору, укладеного з найманою особою, та набувають статусу роботодавця - платника страхових внесків до Фонду в день укладення трудового договору з першим із найманих працівників.

3.4. Платники страхових внесків, які беруть участь в загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні на випадок безробіття на добровільних засадах, подають до центру зайнятості заяву за формою згідно з додатком 2 та завірену відповідальною особою центру зайнятості копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів. Зазначені особи набувають статусу платника страхових внесків з дати, указаної у заяві";

"3.6. На підставі повідомлення державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, відомостей з реєстраційної картки та на основі заяв і документів, передбачених у пунктах 3.3 - 3.5, проводяться відповідні записи в журналах обліку платників страхових внесків. Одержані повідомлення від державного реєстратора з відомостями з реєстраційної картки, а у випадках, визначених у пунктах 3.3 - 3.5, заява та копії документів підшиваються до справи, на якій проставляється персональний номер платника.

Взяття на облік відокремлених підрозділів юридичних осіб здійснюється центрами зайнятості в разі наявності в них окремого балансу і самостійного ведення розрахунків із застрахованими особами за місцезнаходженням цього підрозділу на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру про відокремлені підрозділи.

Повідомлення про взяття на облік з вказаним персональним номером надсилається платникам поштою з повідомленням про вручення наступного робочого дня з дня взяття його на облік в центрі зайнятості за формою згідно з додатком 4.

3.7. У разі отримання від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру, відомостей з реєстраційних карток на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи та у зв'язку зі зміною найменування або місцезнаходження юридичної особи, отримання повідомлення про проведення державної реєстрації змін щодо імені фізичної особи - підприємця або місця її проживання (у межах територіального обслуговування центру зайнятості), до персональної справи платника вносяться зміни, при цьому персональний номер платника зберігається.

Якщо вищевказані зміни відбулися за межами території обслуговування центру зайнятості, то взяття на облік за новим місцезнаходженням здійснюється після проведення документальної перевірки платника страхових внесків та повного розрахунку щодо сплати ним страхових внесків до Фонду та після зняття з обліку за попереднім місцезнаходженням. У разі неплатоспроможності платника борг на підставі акта перевірки враховується за новим місцем взяття його на облік.

3.8. Після одержання від державного реєстратора повідомлення про внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи (у результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення (реорганізації), ліквідації) чи про внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення фізичної особи - підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності працівники центру зайнятості у 10-денний строк здійснюють документальну перевірку правильності розрахунків роботодавця, за результатами якої складається акт у двох примірниках. Якщо роботодавець має недоїмку зі сплати страхових внесків, то йому нараховується пеня, штраф відповідно до чинного законодавства. У 15-денний строк проводяться повні розрахунки із сплати недоїмки, пені, штрафу на підставі акта.

У разі встановлення заборгованості платника, державна реєстрація якого скасовується, якщо роботодавець є фінансово неспроможним, його борги щодо сплати страхових внесків відображаються у акті перевірки (до якої додається акт звірки заборгованості) в трьох примірниках, один з яких надсилається ліквідаційній комісії, другий - правонаступнику (якщо він визначений). Одночасно до відповідного органу державної реєстрації надсилається повідомлення щодо існуючої заборгованості роботодавця перед Фондом.

Погашення боргів зі сплати страхових внесків до Фонду проводиться у порядку черговості їх стягнення відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Працівниками центру зайнятості після остаточного погашення роботодавцем суми заборгованості зі сплати страхових внесків та інших платежів до Фонду платнику видається Довідка про зняття з обліку (надсилається поштою з повідомленням про вручення) за формою згідно з додатком 5. Копія Довідки (повідомлення про вручення поштового відправлення) підшивається в особову справу страхувальника.

Справа роботодавця закривається тільки після отримання від державного реєстратора повідомлення про державну реєстрацію припинення діяльності юридичної або фізичної особи - підприємця. Персональний номер ліквідованого платника внесків у подальшому не використовується, а його платежі враховуються в базі даних до кінця поточного року, відомості щодо його платежів зберігаються в центрі зайнятості протягом трьох років.

3.9. Після одержання від державного реєстратора повідомлення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у результаті смерті фізичної особи - підприємця, постановлення судового рішення про оголошення фізичної особи померлою або визнання безвісно відсутньою, постановлення судового рішення про визнання фізичної особи, яка є підприємцем, недієздатною або про обмеження її цивільної дієздатності, постановлення судового рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, працівники центру зайнятості знімають таких фізичних осіб - підприємців з обліку. Якщо фізична особа - підприємець використовувала найману працю і має заборгованість зі сплати страхових внесків, пені або штрафів, то такі борги списуються відповідно до Порядку проведення органами державної служби зайнятості - виконавчою дирекцією Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття списання непогашених боргів зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття після ліквідації платника страхових внесків, затвердженого постановою правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 22.10.2002 N 146 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.12.2002 за N 952/7240".

1.5. Пункт 3.10 виключити.

1.6. Абзац перший пункту 5.1 викласти в такій редакції:

"5.1. Роботодавець починає сплачувати страхові внески з дня набуття статусу платника страхових внесків до Фонду".

1.7. В абзаці першому пункту 5.2 слово "реєстрації" замінити словами "взяття на облік".

1.8. В абзаці першому пункту 6.7 слова "за місцем реєстрації платника" замінити словами "у якому він перебуває на обліку".

1.9. Абзаци другий та восьмий пункту 8.1 виключити.

1.10. У пункті 9.1:

в абзаці першому слова "несвоєчасність реєстрації як платник страхових внесків" виключити;

в абзаці другому слова "у тому числі через ухилення від реєстрації як платника страхових внесків" виключити.

1.11. Абзац другий пункту 9.2 викласти у новій редакції:

"У разі, якщо роботодавець своєчасно не зареєструвався в центрі зайнятості за місцем знаходження (або проживання) як платник страхових внесків, до 1 липня 2005 року, на нього накладається штраф у розмірі 50 відсотків суми належних до сплати страхових внесків за весь період, який пройшов з дня, коли страхувальник повинен був зареєструватися".

1.12. У пункті 9.10 слова "порушенні строку реєстрації як платника страхових внесків" виключити.

2. У додатках до Інструкції:

2.1. Додаток 1 до пунктів 3.2, 3.3 Інструкції виключити.

2.2. У додатку 2 до пункту 3.4 Інструкції "Заява про реєстрацію":

назву викласти у такій редакції: "Заява про взяття на облік";

слова "Прошу зареєструвати платником страхових внесків" замінити словами "Прошу взяти на облік як платника страхових внесків".

2.3. У додатку 3 до пункту 3.5 Інструкції "Заява про реєстрацію":

назву викласти у такій редакції: "Заява про взяття на облік";

після слів "країни перебування" слова "прошу зареєструвати мене платником страхових внесків" замінити словами "прошу взяти мене на облік як платника страхових внесків".

2.4. Додаток 4 до пункту 3.6 Інструкції викласти в новій редакції, що додається.

 

Начальник відділу доходів
та фінансового забезпечення
Державного центру зайнятості

 
 
О. Сновидович
 

Начальник юридичного відділу
Державного центру зайнятості

 
С. Кікіна
 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК ПЛАТНИКА СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ

  Кому ______________________________________________________________________________
                                    (повне найменування страхувальника, а для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові) 

  Адреса _____________________________________________________________________________

___________________________________________
                           (назва центру зайнятості)
повідомляє, що Ваше підприємство, установа, організація або Ви, як фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності (необхідне підкреслити), взято (і) на облік як платник страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття з ________________.
                                                                 (дата)

   Ваш персональний номер ______________, який необхідно зазначати на всіх документах, що стосуються розрахунків за коштами Фонду.

      Розмір страхових внесків на поточний рік:
для роботодавців _______ %                           для застрахованих осіб _______ %

перераховувати на рахунок N _______________________
______________________________________________________________ код банку ____________
                                                   (найменування банку) 

   Строки перерахування страхових внесків ________________________________________________

  Строки подання розрахункової відомості про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду _____________________________________________________________________________

            Керівник ____________________________
                                                    (назва центру зайнятості) 

                    __________________________                                            ______________________
                                (прізвище, ім'я та по батькові)                                                                                          (підпис) 

           Спеціаліст ____________________________
                                                     (назва відділу) 

                    __________________________                                            ______________________
                                  (прізвище, ініціали)                                                                                                            (підпис) 

"___" ____________ 200_ р. 

 

Начальник відділу доходів
та фінансового забезпечення
Державного центру зайнятості

 
 
О. Сновидович
 

Опрос