Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм первичной учетной документации в заведениях, предоставляющих медицинскую помощь беременным, роженицам и родившим, и инструкций по их заполнению

Министерство здравоохранения
Форма, Приказ, Инструкция от 13.02.2006 № 67
редакция действует с 27.05.2011

Про затвердження форм первинної облікової документації в закладах, що надають медичну допомогу вагітним, роділлям та породіллям, та інструкцій щодо їх заповнення

Наказ Міністерства охорони здоров'я України
від 13 лютого 2006 року N 67

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
2 березня 2006 р. за N 221/12095

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 19 квітня 2011 року N 219

Додатково див. наказ
Міністерства охорони здоров'я України
від 25 травня 2010 року N 432

З метою приведення облікової документації у відповідність до Державної програми переходу України на міжнародну систему обліку і статистики, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 травня 1993 року N 326 "Про Концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики", з метою дотримання Міжнародної конвенції про права дитини і рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо критеріїв живонародженості, мертвонародженості та перинатального періоду, а також для можливості зіставлення міжнародних і вітчизняних статистичних даних НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Форму первинної облікової документації N 002/о "Журнал обліку приймання вагітних, роділь та породіль".

1.2. Інструкцію щодо заповнення форми первинної облікової документації N 002/о "Журнал обліку приймання вагітних, роділь та породіль".

1.3. Форму первинної облікової документації N 010/о "Журнал запису пологів у стаціонарі".

1.4. Інструкцію щодо заповнення форми первинної облікової документації N 010/о "Журнал запису пологів у стаціонарі".

1.5. Форму первинної облікової документації N 102/о "Журнал обліку новонароджених у відділенні (палаті)".

1.6. Інструкцію щодо заповнення форми первинної облікової документації N 102/о "Журнал обліку новонароджених у відділенні (палаті)".

1.7. Форму первинної облікової документації N 113/о "Обмінна карта пологового будинку, пологового відділення лікарні".

1.8. Інструкцію щодо заповнення форми первинної облікової документації N 113/о "Обмінна карта пологового будинку, пологового відділення лікарні".

1.9. Форму первинної облікової документації N 153/о "Журнал обліку випадків перинатальної смерті".

1.10. Інструкцію щодо заповнення форми первинної облікової документації N 153/о "Журнал обліку випадків перинатальної смерті".

1.11. Форму первинної облікової документації N 057/о "Реєстраційна карта вагітної, яка хворіє на цукровий діабет".

1.12. Інструкцію щодо заповнення форми первинної облікової документації N 057/о "Реєстраційна карта вагітної, яка хворіє на цукровий діабет".

2. Уважати такими, що втратили чинність, накази МОЗ України від:

2.1. 26.07.99 N 184 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в стаціонарах лікувально-профілактичних закладів" (зі змінами та доповненнями) у частині затвердження форм N 002/о, N 010/о, N 102/о.

2.2. 29.12.2000 N 369 "Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовуються в стаціонарах і поліклініках (амбулаторіях)" (зі змінами та доповненнями) у частині затвердження форм N 057/о, N 113/о, N 152/о, N 153/о.

3. Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров'я Київської та управління охорони здоров'я Севастопольської міських державних адміністрацій:

3.1. Увести в дію облікові форми та інструкції, затверджені цим наказом, з 01.04.2006 та поширити застосування їх у лікувально-профілактичних закладах незалежно від підпорядкування та форми власності.

3.2. Організувати надання форм первинної облікової документації N 057/о "Реєстраційна карта вагітної, яка хворіє на цукровий діабет" до Інституту педіатрії, акушерства та гінекології поштою упродовж місяця з моменту закінчення вагітності жінки, яка хворіє на цукровий діабет.

4. Начальнику Центру медичної статистики МОЗ України Голубчикову М. В. забезпечити територіальні інформаційно-аналітичні центри медичної статистики зразками зазначених облікових форм та інструкціями щодо їх заповнення.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра охорони здоров'я України Весельського В. Л.

 

Міністр 

Ю. В. Поляченко 

 

Назва міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, у сфері управління яких перебуває заклад _______________________________________
_______________________________________

Найменування та повна адреса закладу ______________________________________
______________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

 

Медична документація
Форма первинної облікової документації N 002/о

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
13.02.2006 N 67 

ЖУРНАЛ
обліку приймання вагітних, роділь та породіль

Почато ___ ____________ р. 

Закінчено ___ ____________ р. 

Номер з/п 

Номер історії пологів 

Дата і час госпіталізації (число, місяць, години, хвилини) 

Прізвище, ім'я, по батькові  

Постійне місце проживання (для приїжджих адреса тимчасового проживання), N телефону 

Яким закладом направлена і ким доставлена 

Діагноз при госпіталізації 

Відділення, у яке направлена 

Остаточний діагноз 

Результат: виписана, переведена (куди), померла (указати дату) 

породілля 

вагітна 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Центру медичної
статистики МОЗ України
 

 
М. В. Голубчиков
 

 

Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації N 002/о "Журнал обліку приймання вагітних, роділь та породіль"

1. Ця форма ведеться в пологових будинках і лікарнях незалежно від відомчої підпорядкованості і форми власності, які мають відділення (палати) для вагітних і роділь. У цьому журналі, крім вагітних і роділь, записуються породіллі, які надійшли в стаціонар після пологів (удома, в дорозі), а також ті, які переведені з інших стаціонарів. У журналі реєструються жінки, які госпіталізуються при перериванні вагітності (самовільно або за показами) після 12 тижнів вагітності.

У журнал не включаються відомості про жінок, які госпіталізуються для переривання вагітності (на бажання) з терміном вагітності до 12 тижнів. Відомості про них нотуються у формі первинної облікової документації N 001/о "Журнал обліку надходження хворих у стаціонар".

2. Журнал прошивається, скріплюється печаткою лікувального закладу, сторінки нумеруються.

3. Журнал ведеться у приймальному відділенні пологового будинку, лікувально-профілактичного закладу, яке має пологові відділення, палати (ліжка), а також в акушерському відділенні, у відділенні патології вагітності, у гінекологічному відділенні, якщо до них госпіталізуються жінки із загрозою переривання вагітності або при перериванні вагітності (самовільно або за показами), акушеркою під наглядом завідувача відділу лікаря акушера-гінеколога. Журнал заповнюється ручкою розбірливим почерком.

Неправильно заповнені дані закреслюються, і робиться запис "анульовано", ставиться підпис особи, що зробила запис, а також ставиться підпис завідувача відділу, який скріплюється печаткою лікувального закладу.

4. Графи 1 - 8: дата і час госпіталізації, прізвище, ім'я, по батькові, постійне місце проживання, яким закладом направлена жінка, діагноз при госпіталізації, а також відділення, у яке направлена вагітна, роділля або породілля, заповнюються в період, коли жінка надходить у стаціонар на підставі запису в "Обмінній карті пологового будинку, пологового відділення лікарні" (форма N 113/о), яку вона отримує в жіночій консультації.

У графі 2 вказується номер "Історії пологів" (форма N 096/о).

5. Графи 9 - 11: остаточний діагноз, результат перебування вагітної, роділлі, породіллі в стаціонарі - заповнюються при виписці жінки із стаціонару старшою акушеркою пологового або гінекологічного відділення на підставі "Історії пологів" (форма N 096/о) або "Медичної карти стаціонарного хворого" (форма N 003/о).

6. У журналі на кожну вагітну, роділлю, породіллю, яка надходить у стаціонар, відводиться не менше 4 - 5 рядків.

7. Термін зберігання журналу - 50 років.

 

Начальник відділу охорони
здоров'я матерів та дітей
МОЗ України
 

 
 
Н. Я. Жилка
 

Начальник Центру медичної
статистики МОЗ України
 

 
М. В. Голубчиков
 

Опрос