Идет загрузка документа (49 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации и допуска к воспроизводству производителей для племенного использования

Министерство аграрной политики
Положение, Приказ от 20.12.2005 № 720
Утратил силу

Про затвердження Положення про порядок проведення атестації та допуску до відтворення плідників для племінного використання

Наказ Міністерства аграрної політики України
від 20 грудня 2005 року N 720 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
2 березня 2006 р. за N 220/12094

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства аграрної політики України
 від 29 квітня 2010 року N 217
,
 наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 4 вересня 2012 року N 543

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 13 квітня 2016 року N 154)

На виконання вимог статей 6, 7, 10, 17 Закону України "Про племінну справу у тваринництві", Закону України "Про Загальнодержавну програму селекції у тваринництві на період до 2010 року", підпункту 42 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики України, затвердженого Указом Президента України від 7 червня 2000 року N 772 (із змінами, внесеними Указами Президента України від 30.10.2001 N 1021, від 27.03.2002 N 304 та від 05.03.2004 N 280), та з метою поліпшення генетичної якості тварин, підвищення економічної ефективності та конкурентоспроможності галузі НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок проведення атестації та допуску до відтворення плідників для племінного використання.

2. Уважати таким, що втратило чинність, Положення про атестацію жеребців-плідників для племінного використання, затверджене наказом Міністерства аграрної політики України від 20.08.2002 N 237, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 10.10.2002 за N 823/7111.

3. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною державною племінною інспекцією (Микитюк Д. М.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Пункт 4 виключено

(згідно з наказом Міністерства аграрної
 політики України від 29.04.2010 р. N 217,
у зв'язку з цим пункт 5 уважати відповідно пунктом 4)

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Пабата В. О.

 

Міністр 

О. П. Баранівський 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. Дашкевич
 

 

Положення
про порядок проведення атестації та допуску до відтворення плідників для племінного використання

(У тексті Положення слова "Міністерство аграрної політики України" та "Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим" замінено словами "Міністерство аграрної політики та продовольства України" та "Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 4 вересня 2012 року N 543)

1. Загальні положення

1.1. Це Положення, розроблене на виконання Законів України "Про племінну справу у тваринництві" та "Про Загальнодержавну програму селекції у тваринництві на період до 2010 року", визначає порядок проведення атестації та допуску до відтворення плідників великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз та коней.

1.2. Плідники птиці, риби, бджіл, шовкопрядів та хутрових звірів атестації та допуску до відтворення не підлягають.

1.3. Положення є обов'язковим для виконання суб'єктами племінної справи у тваринництві.

1.4. Забороняється використовувати для відтворення бугаїв, жеребців, кнурів, баранів, цапів (далі - плідники) та їх спермопродукцію, які є не атестованими та не допущеними до відтворення в установленому цим Положенням порядку.

1.5. Приплід, отриманий від плідників, не допущених до відтворення на відповідний період, уважається неплемінним, не реєструється в державних книгах племінних тварин та не використовується в селекційному процесі.

2. Порядок проведення атестації плідників та роботи атестаційних комісій

2.1. Атестація - комплексна оцінка якості та типу плідників за сумою ознак з метою виявлення їх племінної цінності і господарського призначення.

2.2. Атестація плідників проводиться на підставі наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України.

2.3. Атестацію проводять атестаційні комісії, створені за наказом:

Міністерства аграрної політики та продовольства України - для атестації бугаїв та жеребців;

Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку облдержадміністрацій - для атестації кнурів, баранів та цапів.

2.3.1. Атестаційна комісія розпочинає роботу з моменту підписання наказу про її створення.

2.3.2. Керує діяльністю атестаційної комісії й організовує її роботу голова комісії.

2.3.3. Голова атестаційної комісії в межах своєї компетенції:

скликає засідання комісії;

головує на засіданнях комісії;

дає розпорядження та доручення, обов'язкові для членів комісії;

дає доручення спеціалістам, радникам та експертам, які залучені до роботи.

2.3.4. Рішення атестаційної комісії приймаються на закритих засіданнях у присутності не менше двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос головуючого на засіданні є ухвальним.

2.4. Атестаційна комісія розглядає матеріали щодо атестації бугаїв - у жовтні - листопаді, жеребців - у жовтні - грудні, кнурів - у вересні - жовтні, баранів та цапів - у липні - серпні кожного року.

(пункт 2.4 у редакції наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України від 04.09.2012 р. N 543)

2.5. Атестаційна комісія проводить атестацію плідників за вимогами, які встановлює Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Додатково атестація може проводитися:

у січні - для кнурів, баранів та цапів (їх спермопродукції);

(абзац третій пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 04.09.2012 р. N 543)

у липні - серпні - для бугаїв-плідників (їх спермопродукції) за умови придбання за імпортом або з початку року при одержанні оцінки за якістю потомства;

у березні - травні - для жеребців.

(пункт 2.5 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 04.09.2012 р. N 543)

2.6. Рішення атестаційної комісії оформлюється протоколом, який візують усі члени атестаційної комісії.

2.7. Протокол є підставою для складання наказу про допуск плідників для відтворення маточного поголів'я.

2.8. Для участі в атестації власник плідника (спермопродукції плідника) подає атестаційній комісії заяву на проведення атестації:

жеребців - до 10 вересня кожного року до Міністерства аграрної політики та продовольства України (додаток 1);

(абзац другий пункту 2.8 у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 04.09.2012 р. N 543)

бугаїв - до 20 вересня кожного року до Міністерства аграрної політики та продовольства України (додаток 2);

кнурів - до 20 серпня кожного року до Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку облдержадміністрацій (додаток 3);

баранів та цапів - до 01 липня кожного року до Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій (додатки 4, 5).

(абзац п'ятий пункту 2.8 у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 04.09.2012 р. N 543)

2.9. До заяви додаються:

за умови, якщо дані про плідника не занесені до зведеної інформаційної бази даних племінних тварин, - копія картки племінного плідника:

на бугая - форма N 1-мол (затверджено наказом Міністерства аграрної політики України від 30.12.2003 N 474, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.01.2004 за N 96/8695);

форма N 1-м'яс (затверджено наказом Міністерства аграрної політики України від 06.06.2002 N 154, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.06.2002 за N 517/6805);

на жеребця - форма N 1-к (затверджено наказом Міністерства аграрної політики України від 15.10.2003 N 364, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.10.2003 за N 994/8315);

на кнура - форма N 1-св (затверджено наказом Міністерства аграрної політики України від 17.12.2002 N 396, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.12.2002 за N 1027/7315);

на барана - форма N 1-в або N 1-всм (затверджено наказом Міністерства аграрної політики України від 16.07.2003 N 242, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.08.2003 за N 680/8001);

на цапа - форма N 1-кз (затверджено наказом Міністерства аграрної політики України від 16.07.2003 N 242, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.08.2003 за N 680/8001);

для імпортованих плідників (їх спермопродукції) - копія та офіційний переклад сертифіката походження, копії документів, що засвідчують завезення плідника/спермопродукції на територію України (копії договору про поставку, інвойсів тощо), відомості про місце використання плідника для відтворення;

(абзац дев'ятий пункту 2.9 у редакції наказу
 Міністерства аграрної політики України від 29.04.2010 р. N 217)

крім цього, на: бугаїв та жеребців - фотографія розміром 150 Х 190 мм; жеребців - інформація про результати випробування за робочою продуктивністю (копія картки обліку результатів випробувань коня на іподромі, паспорт коня).

(абзац десятий пункту 2.9 у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 04.09.2012 р. N 543)

2.10. За умови занесення даних про плідника до зведеної інформаційної бази даних племінних тварин:

2.10.1. Наявність замороженої спермопродукції на дату подання заяви.

Для імпортованої спермопродукції, придбаної на території України, - копії документів, що засвідчують цей факт (накладні, племінні свідоцтва (сертифікати).

(підпункт 2.10.1 пункту 2.10 доповнено абзацом другим згідно з
 наказом Міністерства аграрної політики України від 29.04.2010 р. N 217)

2.10.2. Відомості про місце використання плідника для відтворення.

2.11. Усі подані документи реєструються і власнику не повертаються.

2.12. До атестації допускаються плідники:

чистопородні або одержані за затвердженою програмою породного вдосконалення;

комплексний клас яких за даними бонітування - не нижче класу "еліта";

пройшли експертну оцінку та генетичну експертизу походження за наявності протоколу генетичного дослідження за даними щодо достовірності походження за батьками, який виданий ліцензованою лабораторією генетичного контролю, або за наявності результатів генетичних досліджень у сертифікаті походження (для імпортних плідників);

(абзац четвертий пункту 2.12 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 04.09.2012 р. N 543)

які занесені до інформаційної бази даних Державних книг племінних тварин;

на яких подані документи, зазначені в пункті 2.9 цього Положення;

за умови наявності у власників плідників відповідного статусу суб'єкта племінної справи у тваринництві (підприємство (об'єднання) з племінної справи у тваринництві, заводська конюшня, племінний/кінний завод, племінний репродуктор), присвоєного відповідно до Положення про присвоєння відповідних статусів суб'єктам племінної справи у тваринництві, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України та Української академії аграрних наук від 17.07.2001 N 215/66, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.08.2001 за N 721/5912.

(пункт 2.12 доповнено абзацом сьомим згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 29.04.2010 р. N 217)

Імпортована спермопродукція бугаїв-плідників допускається до атестації за наявності не менше 500 спермодоз на одну голову, менша кількість спермодоз допускається для проведення замовних парувань за рішенням атестаційної комісії.

(пункт 2.12 доповнено абзацом восьмим згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 29.04.2010 р. N 217)

3. Порядок допуску плідників до відтворення

3.1. Допуск плідників до відтворення проводиться за результатами атестації на підставі наказів:

Міністерства аграрної політики та продовольства України - для бугаїв та жеребців;

Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку облдержадміністрацій - для кнурів, баранів та цапів.

3.2. За результатами атестації дані плідників заносяться до зведеної інформаційної бази даних племінних тварин для подальшого включення до каталогів плідників для відтворення маточного поголів'я.

3.3. Протягом 30 днів після затвердження результатів атестації плідників власнику плідника (крім бугаїв) видається свідоцтво про допуск плідника до відтворення маточного поголів'я (додаток 6).

(пункт 3.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 29.04.2010 р. N 217)

Видачу свідоцтв про допуск плідника до відтворення маточного поголів'я здійснює:

для жеребців - організація (установа), визначена Міністерством аграрної політики та продовольства України;

для кнурів, баранів, цапів - Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій.

(пункт 3.3 доповнено абзацами згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики України від 29.04.2010 р. N 217)

3.4. Атестованих плідників допускають до відтворення поголів'я на термін:

5 років - для жеребців;

1 рік - для бугаїв, кнурів, баранів та цапів.

Після закінчення зазначеного терміну плідник проходить чергову атестацію.

3.5. При реалізації спермопродукції (наданні плідника для природного парування) власник зобов'язаний надавати копію свідоцтва про допуск плідника до відтворення маточного поголів'я.

 

Заступник начальника
Департаменту ринків продукції
тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією
 

 
 
 
В. А. Пищолка
 

 

ЗАЯВА

Прошу атестаційну комісію Міністерства аграрної політики та продовольства України розглянути матеріали, що надаються для атестації жеребців-плідників, що належать __________________________, та допустити їх до племінного використання в 20__ році.

N
з/п 

N за ДКПК 

Кличка 

Масть 

Рік народження 

N за ДКПК та кличка 

Порода 

Лінія 

Примітка 

батько 

мати 

10 

 

Директор господарства 

___________________________________________
(підпис, прізвище) 

М. П. 

  

 

Заступник начальника
Департаменту ринків продукції
тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією
 

 
 
 
В. А. Пищолка
 

 

ЗАЯВА

Прошу атестаційну комісію Міністерства аграрної політики та продовольства України розглянути матеріали, що надаються для атестації бугаїв-плідників, що належать __________________, та допустити їх до племінного використання в 20__ році.

N
з/п 

Іден. N бугая 

Кличка 

Порода, породність 

Залишок сперми на 01.01.____,
тис. доз 

Вироблено за 8 міс. 20__ р.,
тис. доз 

Інші надходження,
тис. доз 

Реалізовано в 20__ р., тис. доз 

Списано за актом,
тис. доз 

Залишок на 01.09.____,
тис. доз 

господарствам області 

за межами області 

10 

11 

 

Начальник (голова правління) 

___________________ 

племпідприємства 

____________________
(підпис, прізвище) 

М. П. 

  

  

  

 

Заступник начальника
Департаменту ринків продукції
тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією
 

 
 
 
В. А. Пищолка
 

 

ЗАЯВА

Прошу атестаційну комісію Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, Головного управління агропромислового розвитку __________________________ облдержадміністрації розглянути матеріали, що надаються для атестації кнурів-плідників, що належать ______________________________, та допустити їх до племінного використання в 20__ році.

N
з/п 

N за ДКПС 

Кличка 

Порода, тип 

Рік народження 

N за ДКПС та кличка 

Лінія 

Примітка 

батько 

мати 

 

Директор господарства 

___________________________________________
(підпис, прізвище) 

М. П. 

  

 

Заступник начальника
Департаменту ринків продукції
тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією
 

 
 
 
В. А. Пищолка
 

 

ЗАЯВА

Прошу атестаційну комісію Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, Головного управління агропромислового розвитку ______________________ облдержадміністрації розглянути матеріали, що надаються для атестації баранів-плідників, що належать ____________________, та допустити їх до племінного використання в 20__ році.

N
з/п 

Іден. N барана 

Кличка 

Рік народ-
ження 

Порода, породність 

Лінія, родина 

Залишок сперми на 01.01.____,
тис. доз 

Вироблено за 4 міс. 20__ р.,
тис. доз 

Інші надходження,
тис. доз 

Реалізовано в 20__ р.,
тис. доз 

Списано за актом,
тис. доз 

Залишок на 01.05.____, тис. доз 

госпо-
дарствам області 

за межами області 

10 

11 

12 

13 

 

Начальник (голова правління) 

___________________ 

племпідприємства 

____________________
(підпис, прізвище) 

М. П. 

  

  

  

 

Заступник начальника
Департаменту ринків продукції
тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією
 

 
 
 
В. А. Пищолка
 

 

ЗАЯВА

Прошу атестаційну комісію Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, Головного управління агропромислового розвитку ______________________________ облдержадміністрації розглянути матеріали, що надаються для атестації цапів-плідників, що належать _______________________________, та допустити їх до племінного використання в 20__ році.

N
з/п 

Іден. N цапа 

Кличка 

Рік народ-
ження 

Порода, тип 

Лінія 

Залишок сперми на 01.01.____,
тис. доз 

Вироблено за 4 міс. 20__ р.,
тис. доз 

Інші надходження,
тис. доз 

Реалізовано в 20__ р.,
тис. доз 

Списано за актом,
тис. доз 

Залишок на 01.05.____, тис. доз 

господарствам області 

за межами області 

10 

11 

12 

13 

 

Начальник (голова правління) 

___________________ 

племпідприємства 

____________________
(підпис, прізвище) 

М. П. 

  

  

  

 

Заступник начальника
Департаменту ринків продукції
тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією
 

 
 
 
В. А. Пищолка
 

 

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО
про допуск плідника до відтворення маточного поголів'я

Вид __________________________________________________________________________________
Кличка та ідентифікаційний номер плідника ________________________________________________
Номер і марка у ДКПТ __________________________________________________________________
Порода, тип ___________________________________________________________________________
Лінія _________________________________________________________________________________
Клас _________________________________________________________________________________
Рік народження ________________________________________________________________________
Походження плідника: 

Б 

ББ 

БББ 

МББ 

МБ 

БМБ 

ММБ 

М 

БМ 

ББМ 

МБМ 

ММ 

БММ 

МММ 

Масть, проміри ________________________________________________________________________
                                                                                                                 (для жеребців)
Відповідно до наказу ____________________________________________________________________
                                                                                                              (назва організації, установи)
від ____________ N ________ плідник допущений до відтворення маточного поголів'я в період з "___" ____________ 20__ р. до "___" ____________ 20__ р. 

Голова атестаційної комісії 

___________________________________________
(підпис, прізвище) 

"___" ____________ 20__ р.

 

М. П. 

  

 

Заступник начальника
Департаменту ринків продукції
тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією
 

 
 
 
В. А. Пищолка
 

Опрос