Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Относительно утверждения Положения о системе измерений ядерных материалов

Государственный комитет ядерного регулирования
Положение, Приказ от 13.02.2006 № 24
действует с 01.07.2006

Щодо затвердження Положення про систему вимірювань ядерних матеріалів

Наказ Державного комітету ядерного регулювання України
від 13 лютого 2006 року N 24

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
1 березня 2006 р. за N 213/12087

Відповідно до Положення про державну систему обліку та контролю ядерних матеріалів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.96 N 1525, з метою забезпечення регулювання діяльності в сфері обліку та контролю ядерних матеріалів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити та ввести в дію з 01.07.2006 Положення про систему вимірювань ядерних матеріалів, що додається.

2. Начальнику Управління гарантій та безпеки перевезень Лопатіну С. Д. забезпечити подання цього наказу в п'ятиденний термін після затвердження на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Директору Державного підприємства ДНТЦ ЯРБ Васильченку В. М. у двомісячний термін після державної реєстрації наказу забезпечити його тиражування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови - Головного державного інспектора з ядерної безпеки Дем'яненка А. І.

 

Голова 

О. А. Миколайчук 

ПОГОДЖЕНО:

 

Віце-президент
Національної академії наук України
академік НАН України 

 
 
А. Г. Наумовець

Міністр палива та енергетики України

І. В. Плачков

 

Положення про систему вимірювань ядерних матеріалів

Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", Угоди між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї та Положення про державну систему обліку та контролю ядерних матеріалів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.96 N 1525.

Положення встановлює загальні вимоги до системи вимірювань ядерних матеріалів на державному та об'єктовому рівнях, а також до її складових.

Положення є обов'язковим для виконання на підприємствах, які зберігають, використовують, виготовляють ядерний матеріал та здійснюють його державний облік (далі - ліцензіати).

1. Загальні положення

1.1. Система вимірювань ядерних матеріалів є невід'ємною складовою державної системи обліку та контролю ядерних матеріалів і включає відповідний персонал, процедури та обладнання, що використовуються для визначення кількості отриманого, виробленого, відвантаженого, утраченого або іншим чином вилученого з інвентарної кількості ядерного матеріалу, а також для визначення інвентарної кількості матеріалу.

1.2. Метою системи вимірювань ядерних матеріалів є забезпечення визначення в межах установлених похибок кількості ядерних матеріалів у місцях поводження з ними.

1.3. Основні завдання системи вимірювань ядерних матеріалів:

одержання даних щодо кількісного та ізотопного складу плутонію, урану, торію, зокрема наявного, виробленого, отриманого в зоні балансу матеріалу або відправленого з неї;

визначення фактично наявної кількості ядерних матеріалів у зоні балансу матеріалу при проведенні фізичних інвентаризацій;

визначення похибки результатів вимірювань ядерних матеріалів у зоні балансу матеріалу.

1.4. Система вимірювань ядерних матеріалів повинна забезпечити:

визначення ключових точок вимірювань та характеристик матеріалу, що вимірюється;

визначення параметрів вимірювань, методів вимірювань та вимірювального устаткування;

розробку правил та процедур з обслуговування устаткування;

проведення підготовки, атестації та підвищення кваліфікації персоналу;

розробку еталонів, стандартних зразків та процедур калібрування;

розробку процедур вимірювань і аналізу даних;

розробку процедур контролю якості вимірювань і підтримки їхнього виконання на встановленому рівні;

розробку процедур планування відбору проб та одержання репрезентативних проб;

розробку процедур порівняння вимірювань для розрахунку кількості неврахованого матеріалу й межі її невизначеності.

1.5. У Положенні наведені нижче терміни вживаються у таких значеннях:

облікові вимірювання - вимірювання кількісних характеристик ядерного матеріалу, результати яких заносяться в облікові документи;

перевірні вимірювання - вимірювання кількісних характеристик ядерного матеріалу, які проводяться у випадку виявлення розбіжностей в процесі проведення фізичної інвентаризації та при передачах ядерних матеріалів;

підтвердні вимірювання - вимірювання, результати яких використовуються для підтвердження всіх або деяких кількісних характеристик та (або) атрибутивних ознак ядерних матеріалів;

атестація методики виконання вимірювань, вимірювальна лабораторія, вимірювання, еталон, єдність вимірювань, засіб вимірювальної техніки, калібрування засобів вимірювальної техніки, методика виконання вимірювань, повірка засобів вимірювальної техніки, стандартний зразок - уживаються в цьому Положенні в значеннях, наведених у статті 1 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність";

зона балансу матеріалу, ключова точка вимірювання, фізична інвентаризація - уживаються в цьому Положенні в значеннях, наведених у Положенні про державну систему обліку та контролю ядерних матеріалів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.96 N 1525;

балк-форма ядерного матеріалу, збереження ядерного матеріалу, інвентарна кількість, інвентаризаційна різниця, неруйнуючий аналіз, облікова одиниця, проба, пристрій індикації втручання, репрезентативна проба, руйнівний аналіз, ядерне виробництво, ядерні втрати - уживаються в цьому Положенні в значеннях, наведених у документі "Гарантии МАГАТЭ. Глоссарий. Издание 2001 г. Серия международного ядерного контроля N 3. - Вена, МАГАТЭ, 2002".

1.6. У Положенні застосовуються такі скорочення:

ЗБМ - зона балансу матеріалу;

КТВ - ключова точка вимірювання;

ЯМ - ядерний матеріал.

2. Забезпечення функціонування системи вимірювань ядерних матеріалів на державному рівні

2.1. Держатомрегулювання України встановлює вимоги до систем вимірювання ЯМ, а також здійснює державний нагляд за додержанням правил ведення державного обліку та контролю ЯМ щодо функціонування систем вимірювань ЯМ ліцензіатів.

2.2. Державний метрологічний нагляд за забезпеченням єдності вимірювань ЯМ та державний метрологічний контроль у сфері вимірювань ЯМ здійснюється відповідно до законодавства України.

2.3. Національна академія наук України сприяє ліцензіатам у забезпеченні єдності вимірювань ЯМ у частині, що стосується:

розробки еталонів та стандартних зразків ЯМ;

розробки таблиць довідкових даних ЯМ;

розробки методики виконання вимірювань ЯМ;

проведення навчання з підвищення кваліфікації спеціалістів у галузі вимірювань ЯМ.

2.4. Центральні органи виконавчої влади, Національна академія наук України сприяють ліцензіатам, що знаходяться в їх управлінні, у:

організаційно-методичному забезпеченні єдності вимірювань;

організаційно-методичному забезпеченні діяльності організацій, на які покладено виконання завдань системи вимірювань ЯМ;

питаннях стосовно наявності, стану й застосування засобів вимірювальної техніки, методики виконання вимірювань, еталонів та стандартних зразків;

розробці програм вимірювань ЯМ;

підготовці фахівців у сфері вимірювань ЯМ.

3. Вимоги до системи вимірювань ядерних матеріалів на об'єктовому рівні

3.1. Вимірювання ЯМ проводяться при одержанні ЯМ у ЗБМ, передачі ЯМ з однієї ЗБМ в іншу або при зміні кількості ЯМ усередині ЗБМ. Ліцензіати виконують облікові, перевірочні та підтверджуючі вимірювання у випадках, перелічених у пунктах 3.2 - 3.4 з урахуванням типу, форми ЯМ та інших факторів.

3.2. Облікові вимірювання кількісних характеристик ЯМ проводяться при:

одержанні в ЗБМ та постановці на облік та контроль ЯМ у вигляді облікових одиниць, а також процедурі зняття з обліку та контролю ЯМ, у разі відсутності достовірних даних про кількість ЯМ в облікових одиницях або, якщо облікова одиниця містить складові частини, які можуть бути вилучені без її руйнування;

одержанні в ЗБМ та постановці на облік та контроль ЯМ у балк-формі;

установленні кількості та складу втраченого або іншим способом вилученого з інвентарної кількості ЯМ.

3.3. Перевірні вимірювання ЯМ проводяться в разі:

підозри на втручання або виявлення ознак фізичного втручання у виріб або контейнер, що містить ядерний матеріал;

виявлення розбіжностей у процесі проведення фізичної інвентаризації та при передачах ядерних матеріалів.

3.4. Підтвердні вимірювання ЯМ проводяться при проведенні фізичної інвентаризації та передачі ЯМ з однієї ЗБМ в іншу, при цьому можуть виконуватися вимірювання ЯМ в окремих облікових одиницях та контейнерах, що були вибрані довільно з використанням статистичних методів.

3.5. При проведенні фізичної інвентаризації допускається використання результатів попередніх вимірювань кількісних характеристик ЯМ, якщо збереження ЯМ підтверджене пристроями індикації втручання або відповідними підтвердними вимірюваннями.

3.6. Для ЯМ у вигляді збідненого урану в складі промислових виробів проводяться лише підтвердні вимірювання.

3.7. У випадках, коли неможливо провести вимірювання ЯМ, допускається використання розрахункових методик визначення кількості ЯМ. Обґрунтування таких випадків здійснюється ліцензіатами та погоджується з Держатомрегулювання України.

3.8. Для ЗБМ, де ЯМ знаходиться у вигляді облікових одиниць, вимірювання ЯМ здійснюється методами неруйнівного аналізу для визначення:

маси урану, плутонію або торію;

вмісту урану або плутонію в твердих відходах;

величини збагачення урану;

ізотопного складу урану (ізотопи 235U, 233U) або плутонію;

ядерних утрат та ядерного виробництва у відпрацьованому паливі при його передачі в сховище відпрацьованого палива.

3.9. Для ЗБМ, де ЯМ знаходиться у балк-формі, вимірювання ЯМ здійснюються з використанням методів неруйнівного та руйнівного аналізу для визначення:

маси урану, плутонію або торію;

вмісту урану або плутонію в твердих відходах;

величини збагачення урану;

ізотопного складу урану (ізотопи 235U, 233U) або плутонію;

ядерних утрат.

3.10. Руйнівні й неруйнівні методи вимірювань ЯМ повинні забезпечувати межі невизначеності не гірші, ніж указані нижче:

Величина, що вимірюється 

Межа невизначеності 

  

руйнівні методи 

неруйнівні методи 

Маса урану  

0,5 % (при пробовідборі) 

5 % 

Уміст урану
(тверді відходи) 

20 % 

Збагачення урану по 235

0,2 % 

2 % 

Ізотопний склад урану 

0,2 % (ізотопи 235U, 233U) 

2 % 

Маса плутонію 

0,2 % (при пробовідборі) 

2 % 

Уміст плутонію
(тверді відходи) 

15 % 

Ізотопний склад плутонію 

0,2 % 

2 % 

Маса торію 

0,5 % (при пробовідборі) 

5 % 

Вигоряння (ядерне паливо) 

10 % 

3.11. Граничні величини кількості неврахованого матеріалу та межі невизначеності вимірювань ЯМ установлюються ліцензіатами залежно від виду та форми ЯМ окремо для кожної КТВ та погоджуються з Держатомрегулювання України.

3.12. Ліцензіати забезпечують розробку, упровадження і технічну підтримку систем вимірювань ядерних матеріалів та несуть відповідальність за їх функціонування.

3.13. До складових системи вимірювань характеристик ЯМ належать:

методика виконання вимірювань;

засоби вимірювальної техніки;

еталони та стандартні зразки;

персонал, що проводить вимірювання ЯМ;

контроль якості вимірювань ЯМ;

міжлабораторні порівняння результатів вимірювань ЯМ.

3.14. Вимірювання ЯМ проводяться відповідно до програм вимірювань ЯМ, які розробляються ліцензіатами терміном на два роки, погоджуються з Держатомрегулювання України та затверджуються розпорядчими документами ліцензіатів.

3.15. Програма вимірювань ЯМ розробляється для кожної ЗБМ та містить перелік КТВ, інформацію про методику виконання вимірювань, засоби вимірювальної техніки, еталони та стандартні зразки, межі невизначеності вимірювань, процедуру виконання вимірювань та процедуру оформлення результатів вимірювання. У випадку, якщо вимірювання виконуються сторонньою організацією, програма вимірювань повинна містити інформацію про цю організацію.

3.16. Ліцензіат своїм розпорядчим документом визначає відповідні підрозділи та конкретні особи, що безпосередньо здійснюють вимірювання ЯМ.

3.17. Вимірювання ЯМ здійснюються в КТВ.

3.18. Результати вимірювань ЯМ оформлюються у вигляді протоколів та заносяться в облікову документацію, яка повинна зберігатися у відповідності з вимогами до облікових та звітних документів.

3.19. Протокол результатів зважування ЯМ містить:

ідентифікаційний номер проби або облікової одиниці;

тип та форму ЯМ;

дату зважування;

тип, заводський та інвентарний номер ваги, на якій проводилось зважування;

результати зважування проби або облікових одиниць із зазначенням похибки;

підпис особи, яка відповідальна за виконання зважування.

3.20. Протокол результатів вимірювання ЯМ містить:

ідентифікаційний номер проби або облікової одиниці;

тип та форму ЯМ;

дату відбору проби;

дату вимірювання;

найменування та реєстраційний номер методики виконання вимірювань;

тип, заводський та інвентарний номери засобів вимірювальної техніки;

результат вимірювання із зазначенням похибки;

підпис особи, яка відповідальна за виконання вимірювання.

4. Складові системи вимірювань ядерних матеріалів

4.1. Методики виконання вимірювань ядерних матеріалів

4.1.1. Методика виконання вимірювань має забезпечувати вимірювання тих характеристик ЯМ і з такими межами невизначеності, які зазначені в програмі вимірювань ЯМ. Вибір та оцінку методики виконання вимірювань для конкретної КТВ здійснює ліцензіат, виходячи з установлених для цієї КТВ граничних величин кількості неврахованого матеріалу та межі невизначеності вимірювань ЯМ.

4.1.2. Розробка методики виконання вимірювань має здійснюватись ліцензіатом або організаціями, які в установленому порядку уповноважені на цей вид діяльності, на основі технічного завдання, розробленого ліцензіатом і погодженого з Держатомрегулювання України. У технічному завданні зазначаються:

призначення методики виконання вимірювань;

принцип, на якому має базуватися методика виконання вимірювань, з зазначенням основних параметрів;

фізико-хімічні властивості ЯМ, що вимірюється;

діапазон значень, що вимірюються;

вимоги до засобів вимірювальної техніки;

установлені межі невизначеності вимірювань ЯМ;

умови вимірювань ЯМ, уключаючи час, необхідний для виконання вимірювань;

вимоги до рівня кваліфікації персоналу, який виконує вимірювання ЯМ.

4.1.3. У методиках виконання вимірювань, які використовуються для вимірювань ЯМ у балк-формі, уключається процедура відбору репрезентативної проби. Процедура має визначати:

мету пробовідбору;

способи пробовідбору та зберігання проб;

загальні вимоги до відбору проб ЯМ;

вимоги до обладнання для відбору та зберігання проб ЯМ;

вимоги до перевезення проб ЯМ;

вимоги до документування відбору проб ЯМ;

вимоги до персоналу, який виконує пробовідбір.

4.1.4. Методики виконання вимірювань атестуються організаціями, які в установленому порядку вповноважені на цей вид діяльності.

4.2. Засоби вимірювальної техніки

4.2.1. Засоби вимірювальної техніки, призначені для вимірювання ЯМ, повинні мати технічні характеристики, що забезпечують установлені межі невизначеності таких вимірювань:

маси урану, плутонію або торію;

вмісту урану/плутонію в твердих відходах;

збагачення урану за 235U;

ізотопного складу урану (ізотопи 235U, 233U) або плутонію;

ядерних утрат та ядерного виробництва у відпрацьованому паливі при його передачі в сховище відпрацьованого палива.

4.2.2. Засоби вимірювальної техніки для вимірювань ЯМ мають відповідати вимогам чинних нормативно-правових актів з метрології, інших нормативних та розпорядчих документів.

4.2.3. Калібрування або повірку засобів вимірювальної техніки проводять організації, які в установленому порядку вповноважені на цей вид діяльності.

4.3. Еталони та стандартні зразки

4.3.1. При вимірюваннях ЯМ використовуються еталони та стандартні зразки ліцензіатів, розроблені ліцензіатами або організаціями, які в установленому порядку вповноважені на цей вид діяльності.

4.3.2. Атестація еталонів та стандартних зразків, їх реєстрація, зберігання, застосування, контроль та відповідальність за дотриманням правил та умов їх зберігання, застосування здійснюються у відповідності до вимог діючих нормативно-правових актів з метрології, інших нормативних та розпорядчих документів.

4.4. Персонал, що проводить вимірювання ЯМ

4.4.1. До виконання вимірювань ЯМ допускаються спеціалісти, які:

пройшли спеціальну перевірку знань та отримали в установленому порядку допуск до роботи з ЯМ;

мають практичний досвід роботи з ЯМ та кваліфікацію, що дозволяє виконувати вимірювання на рівні, який відповідає вимогам до методик виконання вимірювань;

атестовані на право роботи з зазначеними засобами вимірювальної техніки та за відповідними методиками виконання вимірювань.

4.4.2. Ліцензіатами розробляються і затверджуються програми атестації та підвищення кваліфікації персоналу, який виконує вимірювання ЯМ.

4.4.3. У програмі атестації та підвищення кваліфікації персоналу зазначаються:

критерії відбору персоналу для проведення вимірювань ЯМ;

порядок проведення атестації персоналу на право проведення вимірювань ЯМ;

порядок підвищення кваліфікації.

4.5. Забезпечення якості вимірювань ядерних матеріалів

4.5.1. Метою забезпечення якості вимірювань ЯМ є забезпечення єдності вимірювань та встановлених меж невизначеностей вимірювань.

4.5.2. Забезпечення якості вимірювань ЯМ здійснюється за напрямками:

вимірювання маси ЯМ;

вимірювання характеристик ЯМ;

вимірювання об'єму, температури, тиску, щільності та інших параметрів, що можуть впливати на точність вимірювання характеристик ЯМ;

розрахунок розміру вибірок;

виконання графіків повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки;

програми обміну зразками;

установлення і контроль статистичних контрольних меж;

документування процедур вимірювань;

атестація та підвищення кваліфікації персоналу.

4.5.3. Для забезпечення якості вимірювань ЯМ ліцензіати розробляють:

графіки калібрування або повірки засобів вимірювальної техніки;

плани перегляду та переатестації методики виконання вимірювань і стандартних зразків;

процедури забезпечення якості проведення вимірювань ЯМ для підтвердження правильності та збіжності результатів вимірювань, а також досягнення встановлених меж невизначеностей вимірювань;

процедури контролю збіжності та похибки результатів вимірювань факторів, що впливають на вимірювання ЯМ (об'єму, температури, тиску, рівня, щільності тощо).

4.5.4. Об'єктами забезпечення якості вимірювань ЯМ є результати вимірювань, які отримані в КТВ, а також стан засобів вимірювальної техніки, еталонів та стандартних зразків, кваліфікація персоналу, забезпечення ресурсами, умови на робочих місцях і таке інше.

4.6. Міжлабораторні порівняння результатів вимірювань ядерного матеріалу

4.6.1. Міжлабораторні порівняння результатів вимірювань ЯМ проводить координатор - організація, що визначена Держатомрегулювання України.

4.6.2. Міжлабораторні порівняння результатів вимірювань ЯМ застосовуються з метою:

перевірки правильності виконання вимірювань ЯМ та забезпечення єдності вимірювань;

контролю ефективності існуючих методик виконання вимірювань, а саме відповідності якості виконання вимірювань установленим вимогам;

виявлення і усунення проблем, пов'язаних з дотриманням вимірювальними лабораторіями встановлених меж невизначеності вимірювань ЯМ.

4.6.3. Координатор розробляє програму міжлабораторного порівняння результатів вимірювань ЯМ, що відповідає меті конкретної перевірки якості вимірювань, та забезпечує відповідні зразки ЯМ для виконання вимірювань.

4.6.4. У програмі міжлабораторного порівняння результатів вимірювань ЯМ зазначається:

мета міжлабораторного порівняння результатів вимірювань;

перелік вимірювальних лабораторій, що беруть участь у міжлабораторному порівнянні результатів вимірювань;

види, послідовність та обсяг проведених вимірювань;

час проведення міжлабораторного порівняння результатів вимірювань;

критерії оцінки правильності виконання вимірювань у вимірювальних лабораторіях;

відповідальність координатора та вимірювальних лабораторій за проведення міжлабораторного порівняння результатів вимірювань ЯМ.

4.6.5. Підсумки міжлабораторного порівняння результатів вимірювань ЯМ координатор надає Держатомрегулювання України у вигляді звіту.

4.6.6. Держатомрегулювання України на підставі підсумків міжлабораторного порівняння результатів вимірювань ЯМ оцінює якість вимірювань та робить відповідні висновки, які надсилаються до вимірювальних лабораторій ліцензіатів, що брали участь у програмі.

 

Начальник Управління
гарантій та безпеки перевезень
 

 
С. Д. Лопатін
 

Опрос