Идет загрузка документа (415 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению формы отчетности 5-НКРЕ-газ "Отчет о состоянии расчетов за природный газ"

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики
Постановление, Форма, Инструкция от 23.11.2005 № 1044
Утратил силу

Форма та Інструкція втратили чинність
(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
 від 4 жовтня 2012 року N 1259)

Звіт про стан розрахунків за природний газ
станом на ____________ 20__ року

Подають 

Терміни подання 

ліцензіати, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом, -
Національній комісії регулювання електроенергетики України та її територіальним підрозділам 

не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним 


N
з/п 

Власник природного газу 

За місяць 

З початку року 

Борг за природ-
ний газ минулих років, крім боргу поточ-
ного року 

фактичний обсяг отри-
маного природ-
ного газу (відпо-
відно до актів прийому-
передачі) 

оплачено за отриманий природний газ 

із графи 3 - оплачено за борги минулих років 

рівень оплати поточ-
ного року 

борг за природ-
ний газ поточ-
ного року 

фак-
тичний обсяг отри-
маного при-
родного газу (відповідно до актів прийому-
передачі) 

оплачено за отриманий природний газ 

із графи 12 - опла-
чено за борги минулих років 

рівень оплати поточ-
ного року 

борг за приро-
дний газ поточ-
ного року 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

пере-
раховано коштів на поточ-
ний рахунок із спеціа-
льним режимом вико-
ристання 

пільги та субсидії 

інші пере-
раху-
вання 

пере-
раховано коштів на поточ-
ний рахунок із спеціа-
льним режи-
мом вико-
ристання 

пільги та субсидії 

інші пере-
раху-
вання 

тис. м3 

тис. грн 

тис. грн 

тис. грн 

тис. грн 

тис. грн 

тис. грн 

тис. грн 

тис. м3 

тис. грн 

тис. грн 

тис. грн 

тис. грн 

тис. грн 

тис. грн 

тис. грн 

тис. грн 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

1 

Ресурс надходження природного газу, усього (р. 1.1 + р. 1.2 + р. 1.3 + р. 1.4 + р. 1.5): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

ДК "Газ України", усього: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 

N та дата договору купівлі-продажу газу (населення) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 

N та дата договору купівлі-продажу газу (релігійні організації та Вічний вогонь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 

N та дата договору купівлі-продажу газу (бюджетні установи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4 

N та дата договору купівлі-продажу газу (ТКЕ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5 

N та дата договору купівлі-продажу газу (промислові підприємства та інші) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.6 

N та дата договору купівлі-продажу газу (власні потреби) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.7 

N та дата договору купівлі-продажу газу (розбалансування) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.8 

N та дата договору купівлі-продажу газу (виробничо-технологічні та нормовані втрати природного газу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.9 

Інші договори 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

ДАТ "Чорноморнафтогаз", усього: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 

N та дата договору купівлі-продажу газу (населення) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 

Інші договори (N та дата кожного договору) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

НАК "Нафтогаз України" (N та дата кожного договору) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 

Незалежні газовидобувні підприємства (N та дата кожного договору) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 

Інші суб'єкти господарювання (N та дата кожного договору) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________
(місце підпису керівника) 

__________________________
(П. І. Б.) 

М. П. 

N
з/п 

Газотранспортне підприємство 

За місяць 

З початку року 

Борг за природ-
ний газ минулих років, крім боргу поточ-
ного року 

фактичний обсяг протранс-
порто-
ваного природ-
ного газу (відповідно до актів здачі-
прийомки) 

оплачено за протранспортований природний газ 

із графи 3 - оплачено за борги минулих років 

рівень оплати поточ-
ного року 

борг за природний газ поточного року 

фактичний обсяг протранс-
порто-
ваного природного газу (відповідно до актів здачі-
прийомки) 

оплачено за протранспортований природний газ 

із графи 12 - оплачено за борги минулих років 

рівень оплати поточ-
ного року 

борг за приро-
дний газ поточ-
ного року 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

пере-
раховано коштів на поточний рахунок 

пільги та субсидії 

інші пере-
раху-
вання 

пере-
раховано коштів на поточний рахунок 

пільги та субсидії 

інші пере-
раху-
вання 

тис. м3 

тис. грн 

тис. грн 

тис. грн 

тис. грн 

тис. грн 

тис. грн 

тис. грн 

тис. м3 

тис. грн 

тис. грн 

тис. грн 

тис. грн 

тис. грн 

тис. грн 

тис. грн 

тис. грн 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Протранспортований природний газ, усього (р. 2.1 + р. 2.2 + р. 2.3 + р. 2.4): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 

ДК "Укртрансгаз", усього: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 

N та дата договору на транспортування газу (населення) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 

N та дата договору на транспортування газу (бюджетні установи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 

N та дата договору на транспортування газу (ТКЕ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4 

N та дата договору на транспортування газу (промислові підприємства та інші категорії споживачів) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

ДАТ "Чорноморнафтогаз", усього: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 

N та дата договору на транспортування газу (населення) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 

N та дата договору на транспортування газу (бюджетні установи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 

N та дата договору на транспортування газу (ТКЕ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 

N та дата договору на транспортування газу (промислові підприємства та інші категорії споживачів) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

ДК "Укргазвидобування", усього: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 

N та дата договору на транспортування газу (населення) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 

N та дата договору на транспортування газу (бюджетні установи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 

N та дата договору на транспортування газу (ТКЕ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4 

N та дата договору на транспортування газу (промислові підприємства та інші категорії споживачів) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 

ВАТ "Укрнафта", усього: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1 

N та дата договору на транспортування газу (населення) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 

N та дата договору на транспортування газу (бюджетні установи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3 

N та дата договору на транспортування газу (ТКЕ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.4 

N та дата договору на транспортування газу (промислові підприємства та інші категорії споживачів) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________
(місце підпису керівника) 

__________________________
(П. І. Б.) 

М. П. 

N
з/п 

Категорія споживачів 

Кількість спожи-
вачів 

За місяць 

З початку року 

Борг за приро-
дний газ минулих років, крім боргу поточ-
ного року 

факти-
чний обсяг поста-
чання приро-
дного газу 

оплачено за спожитий природний газ 

із графи 3 - оплачено за борги минулих років 

попе-
редня оплата 

рівень оплати поточ-
ного року 

борг за приро-
дний газ поточ-
ного року 

фактичний обсяг поста-
чання природ-
ного газу 

оплачено за спожитий природний газ 

із графи 12 - оплачено за борги минулих років 

рівень оплати поточ-
ного року 

борг за приро-
дний газ поточ-
ного року 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

перераховано коштів на поточний рахунок із спеціа-
льним режимом вико-
ристання 

пільги та субсидії 

інші пере-
раху-
вання 

пере-
раховано коштів на поточний рахунок із спеціа-
льним режимом вико-
ристання 

пільги та субсидії 

інші пере-
раху-
вання 

тис. м3 

тис. грн 

тис. грн 

тис. грн 

тис. грн 

тис. грн 

тис. грн 

тис. грн 

тис. грн 

тис. м3 

тис. грн 

тис. грн 

тис. грн 

тис. грн 

тис. грн 

тис. грн 

тис. грн 

тис. грн 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

7/1 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

3 

Обсяг постачання природного газу, усього (р. 3.1 + р. 3.2 + р. 3.3 + р. 3.4): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 

Населення та юридичні особи, які споживають природний газ за цінами як для населення, усього: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 

безпосередньо населення, усього: 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за наявності лічильників газу 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за відсутності лічильників газу 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, з рядка 3.1.1: 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

 

а) за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 2500 м3 на рік, усього 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за наявності лічильників 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за відсутності лічильників 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) за умови, що обсяг споживання природного газу більше 2500 м3, але не перевищує 6000 м3 на рік, усього 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за наявності лічильників 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за відсутності лічильників 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) за умови, що обсяг споживання природного газу більше 6000 м3, але не перевищує 12000 м3 на рік, усього 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за наявності лічильників 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за відсутності лічильників 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г) за умови, що обсяг споживання природного газу перевищує 12000 м3 на рік, усього 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за наявності лічильників 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за відсутності лічильників 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 

пільги та субсидії 

х 

х 

х 

х 

 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

____________________________________________________________
(місце підпису керівника) 

__________________________
(П. І. Б.) 

М. П. 

N
з/п 

Категорія споживачів 

Кількість спо-
живачів 

За місяць 

З початку року 

Борг за приро-
дний газ минулих років, крім боргу поточ-
ного року 

факти-
чний обсяг поста-
чання приро-
дного газу 

оплачено за спожитий природний газ 

із графи 3 - опла-
чено по боргах минулих років 

попе-
редня оплата 

рівень оплати поточ-
ного року 

борг за природ-
ний газ поточ-
ного року 

фак-
тичний обсяг поста-
чання природ-
ного газу 

оплачено за спожитий природний газ 

із графи 12 - опла-
чено по боргах минулих років 

рівень оплати поточ-
ного року 

борг за приро-
дний газ поточ-
ного року 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

пере-
раховано коштів на поточ-
ний рахунок із спеціа-
льним режимом вико-
рис-
тання 

пільги та суб-
сидії 

інші пере-
раху-
вання 

пере-
раховано коштів на поточний рахунок із спеціа-
льним режимом вико-
рис-
тання 

пільги та субсидії 

інші пере-
раху-
вання 

тис. м3 

тис. грн 

тис. грн 

тис. грн 

тис. грн 

тис. грн 

тис. грн 

тис. грн 

тис. грн 

тис. м3 

тис. грн 

тис. грн 

тис. грн 

тис. грн 

тис. грн 

тис. грн 

тис. грн 

тис. грн 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

7/1 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

3.1.3 

юридичні особи, які споживають природний газ за цінами як для населення, усього: 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

за наявності лічильників газу 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

за відсутності лічильників газу 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

крім того, з рядка 3.1.3: 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

 

а) за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 2500 м3 на рік, усього 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

за наявності лічильників 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

за відсутності лічильників 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

б) за умови, що обсяг споживання природного газу більше 2500 м3, але не перевищує 6000 м3 на рік, усього 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

за наявності лічильників 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

за відсутності лічильників 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

в) за умови, що обсяг споживання природного газу більше 6000 м3, але не перевищує 12000 м3 на рік, усього 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

за наявності лічильників 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

за відсутності лічильників 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

г) за умови, що обсяг споживання природного газу перевищує 12000 м3 на рік, усього 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

за наявності лічильників 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

за відсутності лічильників 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

3.2 

Бюджетні установи та організації, усього (р. 3.2.1 + р. 3.2.2) 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

3.2.1 

місцевого бюджету 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

3.2.2 

державного бюджету 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

3.3 

Підприємства комунальної теплоенергетики (ТКЕ) 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

3.4 

Промислові підприємства та інші категорії споживачів 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________
(місце підпису керівника) 

__________________________
(П. І. Б.) 

М. П. 

_______________________________________________________
(місце підпису головного бухгалтера) 

__________________________
(П. І. Б.) 

_______________________________________________________
(місце підпису виконавця) 

________________
(П. І. Б.) 

__________
(телефон) 

_________
(факс) 

___________________
(електронна пошта) 

(Форма у редакції постанови Національної комісії 
регулювання електроенергетики України від 28.04.2011 р. N 712)

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звіту 5-НКРЕ-газ (місячна) "Звіт про стан розрахунків за природний газ"

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарської діяльності, які отримали ліцензію на постачання природного газу за регульованим тарифом (далі - ліцензіат). Інструкція визначає порядок заповнення форми звіту та терміни подання її до Національної комісії регулювання електроенергетики України та територіальних підрозділів НКРЕ.

1.2. Ця Інструкція розроблена відповідно до:

Законів України "Про природні монополії", "Про засади функціонування ринку природного газу";

Указу Президента України від 14.03.95 N 213 "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України";

постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 N 247 "Про вдосконалення порядку розрахунків за спожитий природний газ";

Алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки зі спеціальним режимом використання газопостачальних підприємств, затвердженого постановою НКРЕ від 25.12.2008 N 1529 (у редакції постанови НКРЕ від 30.12.2010 N 2003) (далі - Алгоритм розподілу коштів);

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб'єктів господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом.

1.3. Терміни "населення", "бюджетні установи", "підприємства комунальної теплоенергетики" (далі - ТКЕ), "промислові підприємства та інші категорії споживачів" вживаються в цій Інструкції, а також на бланку форми звіту у значенні, визначеному Алгоритмом розподілу коштів.

II. Порядок та термін надання інформації

2.1. Звітним періодом є календарний місяць.

2.2. Звіт складається станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕ та її територіального підрозділу за місцезнаходженням ліцензіата не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним. Датою подачі звіту вважається дата його реєстрації в НКРЕ.

2.3. Звіт направляється ліцензіатом до НКРЕ на паперових носіях за адресою: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19, та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕ) електронною поштою на адресу - f5gaz@nerc.gov.ua, а також на паперових носіях до територіального підрозділу НКРЕ за місцезнаходженням ліцензіата.

2.4. Усі показники заповнюються за даними облікової документації, яка ведеться підприємством, у тис. м3 та тис. грн з одним знаком після коми, розмір - 12 пт., шрифт - Times New Roman.

Усі дані вказуються з урахуванням податку на додану вартість.

2.5. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному періоді суб'єкт господарської діяльності надає звіт за встановленою формою, при цьому робить прочерки у звітному періоді, а дані з початку року переносить із звіту попереднього місяця.

2.6. Звіт підписується керівником (власником) ліцензіата, головним бухгалтером, виконавцем та скріплюється печаткою.

У звіті зазначаються прізвище, ім'я, по батькові керівника (власника) ліцензіата, головного бухгалтера, виконавця, номер контактного телефону, факс та електронна пошта.

2.7. У разі внесення змін до звіту після відправлення слід терміново надіслати до НКРЕ виправлений звіт в електронному вигляді та на паперових носіях, а також лист із зазначенням причини внесення змін.

III. Пояснення щодо заповнення форми 5-НКРЕ-газ (місячна)

3.1. У показниках "за місяць" та "з початку року" у графах 1 та 10; 2 та 11; 3 та 12; 4 та 13; 5 та 14; 6 та 15; 7 та 16; 8 та 17; 9 та 18 зазначаються дані відповідно за звітний період та з початку року.

3.2. У розділі 1 "Ресурс надходження природного газу, усього:":

3.2.1. У графах 1 - 9 "За місяць" наводяться фактичні дані підсумком за звітний період.

3.2.2. У графах 10 - 18 "З початку року" наводяться фактичні дані з початку календарного року до кінця звітного періоду наростаючим підсумком.

3.2.3. У графах 1 та 10 "фактичний обсяг отриманого природного газу (відповідно до актів прийому-передачі), тис. м3" наводяться дані відповідно до актів прийому-передачі про обсяг природного газу, який був фактично отриманий ліцензіатом від власника природного газу, відповідно за звітний період та з початку року на кінець звітного періоду наростаючим підсумком.

3.2.4. У графах 2 та 11 "фактичний обсяг отриманого природного газу (відповідно до актів прийому-передачі), тис. грн" наводяться дані відповідно до актів прийому-передачі про вартість фактично отриманого ліцензіатом природного газу від його власника відповідно за звітний період та з початку року на кінець звітного періоду наростаючим підсумком.

3.2.5. У графах 3 та 12 "оплачено за отриманий природний газ, усього, тис. грн" наводяться дані про кошти, що фактично перераховані ліцензіатом власнику природного газу за отриманий від нього природний газ, відповідно за звітний період та з початку року на кінець звітного періоду наростаючим підсумком (з урахуванням оплати за борги минулих років).

3.2.6. У графах 4 та 13 "перераховано коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання, тис. грн" наводяться дані про кошти, що фактично перераховані ліцензіатом на поточний рахунок із спеціальним режимом використання власника природного газу за отриманий від нього природний газ, відповідно за звітний період та з початку року на кінець звітного періоду наростаючим підсумком (з урахуванням оплати за борги минулих років).

3.2.7. У графах 5 та 14 "пільги та субсидії, тис. грн" наводяться дані про суму пільг та субсидій, які були фактично перераховані власнику природного газу за отриманий від нього природний газ, відповідно за звітний період та з початку року на кінець звітного періоду наростаючим підсумком (з урахуванням оплати за борги минулих років).

3.2.8. У графах 6 та 15 "інші перерахування, тис. грн" наводяться дані про інші кошти, які були фактично оплачені ліцензіатом на поточний рахунок власника природного газу за отриманий від нього природний газ, відповідно за звітний період та з початку року на кінець звітного періоду наростаючим підсумком (з урахуванням оплати за борги минулих років).

3.2.9. У графах 7 "із графи 3 - оплачено за борги минулих років, тис. грн" та 16 "із графи 12 - оплачено за борги минулих років, тис. грн" наводяться дані про кошти, які були фактично оплачені ліцензіатом власнику природного газу за отриманий від нього природний газ виключно за борги минулих років, відповідно за звітний період та з початку року на кінець звітного періоду наростаючим підсумком.

3.2.10. У графах 8 та 17 "рівень оплати поточного року, %" наводяться дані щодо фактичного рівня оплати (у відсотках) ліцензіатом власнику природного газу за отриманий від нього природний газ виключно в поточному році (без урахування оплат за минулі роки) відповідно за звітний період та з початку року на кінець звітного періоду наростаючим підсумком.

3.2.11. У графах 9 та 18 "борг за природний газ поточного року, тис. грн" наводяться дані про фактичний борг ліцензіата перед власником природного газу за отриманий від нього природний газ виключно в поточному році (за договорами поточного року) відповідно за звітний період та з початку поточного року на кінець звітного періоду наростаючим підсумком.

3.2.12. У графі 19 "Борг за природний газ минулих років, крім боргу поточного року, тис. грн" наводяться дані про фактичний борг ліцензіата перед власником природного газу за отриманий від нього природний газ виключно за минулі роки, не враховуючи боргу поточного року.

3.2.13. У рядку 1 "Ресурс надходження природного газу, усього:" зазначається ресурс природного газу, який складається із суми показників рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, зазначених у відповідних графах.

3.2.14. У рядку 1.1 "ДК "Газ України", усього:" зазначається ресурс природного газу, який надійшов ліцензіату від ДК "Газ України" та складається із суми показників рядків 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, зазначених у відповідних графах.

3.2.15. У рядку 1.2 "ДАТ "Чорноморнафтогаз", усього:" зазначається ресурс природного газу, який надійшов ліцензіату від ДАТ "Чорноморнафтогаз" та складається із суми показників рядків 1.2.1 та 1.2.2, зазначених у відповідних графах. У разі наявності інших договорів щодо купівлі-продажу газу між ліцензіатом та ДАТ "Чорноморнафтогаз" таблицю необхідно доповнити відповідною кількістю рядків.

3.2.16. У рядку 1.3 "НАК "Нафтогаз України" зазначається ресурс природного газу, який надійшов ліцензіату від НАК "Нафтогаз України". У разі наявності договорів щодо купівлі-продажу газу між ліцензіатом та НАК "Нафтогаз України" таблицю необхідно доповнити відповідною кількістю рядків із зазначенням номерів та дат відповідних договорів.

3.2.17. У рядку 1.4 "Незалежні газовидобувні підприємства" зазначається ресурс природного газу, що надійшов ліцензіату від незалежних газовидобувних підприємств. У разі наявності договорів щодо купівлі-продажу газу між ліцензіатом та незалежними газовидобувними підприємствами таблицю необхідно доповнити відповідною кількістю рядків із зазначенням номерів та дат відповідних договорів.

3.2.18. У рядку 1.5 "Інші суб'єкти господарювання" зазначається ресурс природного газу, що надійшов ліцензіату від інших суб'єктів господарювання. У разі наявності договорів щодо купівлі-продажу газу між ліцензіатом та іншими суб'єктами господарювання, крім вищезазначених, таблицю необхідно доповнити відповідною кількістю рядків із зазначенням номерів та дат відповідних договорів.

3.3. У розділі 2 "Протранспортований природний газ, усього:":

3.3.1. У графах 1 - 9 "За місяць" наводяться фактичні дані підсумком за звітний період.

3.3.2. У графах 10 - 18 "З початку року" наводяться фактичні дані з початку календарного року до кінця звітного періоду наростаючим підсумком.

3.3.3. У графах 1 та 10 "фактичний обсяг протранспортованого природного газу (відповідно до актів здачі-прийомки), тис. м3" наводяться дані відповідно до актів здачі-прийомки про обсяг природного газу, який був фактично протранспортований газотранспортним/газовидобувним підприємством для споживачів ліцензіата відповідно за звітний період та з початку року на кінець звітного періоду наростаючим підсумком.

3.3.4. У графах 2 та 11 "фактичний обсяг протранспортованого природного газу (відповідно до актів здачі-прийомки), тис. грн" наводяться дані відповідно до актів здачі-прийомки про вартість фактично наданих послуг газотранспортним/газовидобувним підприємством з транспортування природного газу для споживачів ліцензіата відповідно за звітний період та з початку року на кінець звітного періоду наростаючим підсумком.

3.3.5. У графах 3 та 12 "оплачено за протранспортований природний газ, усього, тис. грн" наводяться дані про кошти, що фактично перераховані ліцензіатом газотранспортному/газовидобувному підприємству за надані послуги з транспортування природного газу для споживачів ліцензіата відповідно за звітний період та з початку року на кінець звітного періоду наростаючим підсумком (з урахуванням оплати за борги минулих років).

3.3.6. У графах 4 та 13 "перераховано коштів на поточний рахунок, тис. грн" наводяться дані про кошти, що фактично перераховані з поточного рахунка із спеціальним режимом використання ліцензіата на поточний рахунок газотранспортного/газовидобувного підприємства за надані послуги з транспортування природного газу для споживачів ліцензіата відповідно за звітний період та з початку року на кінець звітного періоду наростаючим підсумком (з урахуванням оплати за борги минулих років).

3.3.7. У графах 5 та 14 "пільги та субсидії, тис. грн" наводяться дані про суму пільг та субсидій, які були фактично перераховані газотранспортному/газовидобувному підприємству за надані послуги з транспортування природного газу для споживачів ліцензіата відповідно за звітний період та з початку року на кінець звітного періоду наростаючим підсумком (з урахуванням оплати за борги минулих років).

3.3.8. У графах 6 та 15 "інші перерахування, тис. грн" наводяться дані про інші кошти, які були фактично оплачені ліцензіатом газотранспортному/газовидобувному підприємству за надані послуги з транспортування природного газу для споживачів ліцензіата відповідно за звітний період та з початку року на кінець звітного періоду наростаючим підсумком (з урахуванням оплати за борги минулих років).

3.3.9. У графах 7 "із графи 3 - оплачено за борги минулих років, тис. грн" та 16 "Із графи 12 - оплачено за борги минулих років, тис. грн" наводяться дані про кошти, які були фактично оплачені ліцензіатом газотранспортному/газовидобувному підприємству за надані послуги з транспортування природного газу для споживачів ліцензіата виключно за борги минулих років відповідно за звітний період та з початку року на кінець звітного періоду наростаючим підсумком.

3.3.10. У графах 8 та 17 "рівень оплати поточного року, %" наводяться дані щодо фактичного рівня оплати (у відсотках) ліцензіатом газотранспортному/газовидобувному підприємству за надані послуги з транспортування природного газу для споживачів ліцензіата в поточному році (без урахування оплат за минулі роки) відповідно за звітний період та з початку року на кінець звітного періоду наростаючим підсумком.

3.3.11. У графах 9 та 18 "борг за природний газ поточного року, тис. грн" наводяться дані про фактичний борг ліцензіата перед газотранспортним/газовидобувним підприємством за надані послуги з транспортування природного газу для споживачів ліцензіата виключно в поточному році (за договорами поточного року) відповідно за звітний період та з початку року на кінець звітного періоду наростаючим підсумком.

3.3.12. У графі 19 "Борг за природний газ минулих років, крім боргу поточного року, тис. грн" наводяться дані про фактичний борг ліцензіата перед газотранспортним/газовидобувним підприємством за надані послуги з транспортування природного газу для споживачів ліцензіата, що склався виключно за минулі роки, не враховуючи боргу поточного року.

3.3.13. У рядку 2 "Протранспортований природний газ, усього:" зазначається стан розрахунків ліцензіата за протранспортований природний газ, який визначається як сума показників рядків 2.1, 2.2, 2.3 та 2.4, зазначених у відповідних графах.

3.3.14. У рядку 2.1 "ДК "Укртрансгаз", усього:" зазначається стан розрахунків ліцензіата з ДК "Укртрансгаз" за надані послуги з транспортування природного газу для споживачів ліцензіата, який складається із суми показників рядків 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 та 2.1.4, зазначених у відповідних графах (у разі відсутності договірних відносин з ДК "Укртрансгаз" відповідні рядки виключаються).

3.3.15. У рядку 2.2 "ДАТ "Чорноморнафтогаз", усього:" зазначається стан розрахунків ліцензіата з ДАТ "Чорноморнафтогаз" за надані послуги з транспортування природного газу для споживачів ліцензіата, який складається із суми показників рядків 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 та 2.2.4, зазначених у відповідних графах (у разі відсутності договірних відносин з ДАТ "Чорноморнафтогаз" відповідні рядки виключаються).

3.3.16. У рядку 2.3 "ДК "Укргазвидобування", усього:" зазначається стан розрахунків ліцензіата з ДК "Укргазвидобування" за надані послуги з транспортування природного газу для споживачів ліцензіата, який складається із суми показників рядків 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 та 2.3.4, зазначених у відповідних графах (у разі відсутності договірних відносин з ДК "Укргазвидобування" відповідні рядки виключаються).

3.3.17. У рядку 2.4 "ВАТ "Укрнафта", усього:" зазначається стан розрахунків ліцензіата з ВАТ "Укрнафта" за надані послуги з транспортування природного газу для споживачів ліцензіата, який складається із суми показників рядків 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 та 2.4.4, зазначених у відповідних графах (у разі відсутності договірних відносин з ВАТ "Укрнафта" відповідні рядки виключаються).

3.4. У розділі 3 "Обсяг постачання природного газу, усього:":

3.4.1. У графах 1 - 9 "За місяць" наводяться фактичні дані підсумком за звітний період.

3.4.2. У графах 10 - 18 "З початку року" наводяться фактичні дані з початку календарного року до кінця звітного періоду наростаючим підсумком.

3.4.3. У графі "Кількість споживачів" наводяться дані про фактичну кількість споживачів (абонентів) відповідно за кожною категорією споживачів (по населенню, релігійних організаціях та Вічному вогню з розбивкою за категоріями).

3.4.4. У графах 1 та 10 "фактичний обсяг постачання природного газу, тис. м3" наводяться дані про фактичний обсяг природного газу, який був поставлений ліцензіатом відповідним категоріям споживачів, відповідно за звітний період та з початку року на кінець звітного періоду наростаючим підсумком.

3.4.5. У графах 2 та 11 "фактичний обсяг постачання природного газу, тис. грн" наводяться дані про вартість фактично поставленого ліцензіатом природного газу відповідним категоріям споживачів відповідно за звітний період та з початку року на кінець звітного періоду наростаючим підсумком.

3.4.6. У графах 3 та 12 "оплачено за спожитий природний газ, усього, тис. грн" наводяться дані про кошти, що фактично надійшли від споживачів на рахунки ліцензіата за поставлений природний газ, відповідно за звітний період та з початку року на кінець звітного періоду наростаючим підсумком (з урахуванням оплати за борги минулих років та попередньої оплати).

3.4.7. У графах 4 та 13 "перераховано коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання, тис. грн" наводяться дані про кошти, що фактично надійшли від споживачів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання ліцензіата за поставлений природний газ, відповідно за звітний період та з початку року на кінець звітного періоду наростаючим підсумком (з урахуванням оплати за борги минулих років та попередньої оплати).

3.4.8. У графах 5 та 14 "пільги та субсидії, тис. грн" наводяться дані про суму пільг та субсидій, які були фактично перераховані ліцензіату за поставлений населенню природний газ, відповідно за звітний період та з початку року на кінець звітного періоду наростаючим підсумком (з урахуванням оплати за борги минулих років).

3.4.9. У графах 6 та 15 "інші перерахування, тис. грн" наводяться дані про інші кошти, які були фактично оплачені споживачами ліцензіату за поставлений природний газ, відповідно за звітний період та з початку року на кінець звітного періоду наростаючим підсумком (з урахуванням оплати за борги минулих років та попередньої оплати).

3.4.10. У графах 7 "із графи 3 - оплачено за борги минулих років, тис. грн" та 16 "Із графи 12 - оплачено за борги минулих років, тис. грн" наводяться дані про кошти, які були фактично оплачені споживачами ліцензіату за поставлений природний газ виключно за борги минулих років, відповідно за звітний період та з початку року на кінець звітного періоду наростаючим підсумком.

3.4.11. У графі 7/1 "попередня оплата, тис. грн" наводяться дані про кошти, які були попередньо сплачені споживачами ліцензіату за поставлений природний газ у звітному періоді.

3.4.12. У графах 8 та 17 "рівень оплати поточного року, %" наводяться дані щодо фактичного рівня оплати (у відсотках) споживачами ліцензіату за поставлений природний газ у поточному році (без урахування оплат за минулі роки та попередньої оплати) відповідно за звітний період та з початку року на кінець звітного періоду наростаючим підсумком.

3.4.13. У графах 9 та 18 "борг за природний газ поточного року, тис. грн" наводяться дані про фактичний борг споживачів перед ліцензіатом за поставлений природний газ виключно в поточному році відповідно за звітний період та з початку року на кінець звітного періоду наростаючим підсумком.

3.4.14. У графі 19 "Борг за природний газ минулих років, крім боргу поточного року, тис. грн" наводяться дані про фактичний борг споживачів перед ліцензіатом за поставлений природний газ, що склався виключно за минулі роки, не враховуючи борг поточного року.

3.4.15. У рядку 3 "Обсяг постачання природного газу, усього:" зазначаються товарний відпуск природного газу споживачам та оплата його вартості ліцензіату, складається із суми показників рядків 3.1 - 3.4, зазначених у відповідних графах.

3.4.16. У рядку 3.1 "Населення та юридичні особи, які споживають природний газ за цінами як для населення, усього:" зазначаються товарний відпуск природного газу населенню та юридичним особам, які споживають природний газ за цінами як для населення (релігійні організації (крім обсягів, що використовуються для виробничо-комерційної діяльності), установи та організації, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, виключно в межах обсягів природного газу, що використовуються як пальне для забезпечення горіння Вічного вогню, тощо), та оплата його вартості ліцензіату, складається із суми показників рядків 3.1.1 - 3.1.3, зазначених у відповідних графах.

3.4.17. У рядку 3.1.1 "безпосередньо населення, усього:" зазначаються товарний відпуск природного газу населенню та оплата його вартості ліцензіату (без урахування пільг та субсидій), а також зазначається інформація за категоріями споживачів у відповідних рядках згідно з таблицею.

3.4.18. У рядку 3.1.2 "пільги та субсидії" наводяться дані про суму пільг та субсидій, які були фактично перераховані на поточний рахунок із спеціальним режимом використання ліцензіата за поставлений населенню природний газ (з урахуванням оплати за борги минулих років).

3.4.19. У рядку 3.1.3 "юридичні особи, які споживають природний газ за цінами як для населення, усього:" зазначаються товарний відпуск природного газу юридичним особам, які споживають природний газ за цінами як для населення (релігійні організації (крім обсягів, що використовуються для виробничо-комерційної діяльності), установи та організації, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, виключно в межах обсягів природного газу, що використовуються як пальне для забезпечення горіння Вічного вогню, тощо), та оплата його вартості ліцензіату, а також зазначається інформація за категоріями споживачів у відповідних рядках згідно з таблицею.

3.4.20. У рядку 3.2 "Бюджетні установи та організації, усього:" зазначаються товарний відпуск природного газу установам та організаціям, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів (крім обсягів природного газу, що використовується як пальне для забезпечення горіння Вічного вогню), та оплата його вартості ліцензіату, визначається як сума показників рядків 3.2.1 та 3.2.2, зазначених у відповідних графах.

3.4.21. У рядку 3.3 "Підприємства комунальної теплоенергетики (ТКЕ)" зазначаються товарний відпуск природного газу суб'єктам господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі із застосуванням блочних (модульних) котелень, установлених на дахові та прибудованих (у разі використання природного газу для виробництва і надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання і за умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води) (у формі Звіту про стан розрахунків за природний газ вживається скорочення ТКЕ), та оплата його вартості ліцензіату.

3.4.22. У рядку 3.4 "Промислові підприємства та інші категорії споживачів" зазначаються товарний відпуск природного газу промисловим підприємствам, релігійним організаціям (у межах обсягів, що використовуються для виробничо-комерційної діяльності) та всім іншим споживачам, крім вищезазначених, а також оплата його вартості ліцензіату.

IV. Порядок виправлення звітних даних

4.1. Якщо у звітах поточного року виявлена недостовірність звітних даних, то їх виправлення робиться у звітах за той період (місяць), у якому були допущені помилки, а також у наростаючих підсумкових даних цього звіту (з початку року) та в усіх наступних звітах. Усі розбіжності та виправлення мають бути відображені у примітках до звіту.

4.2. Виправлені звіти надсилаються ліцензіатом окремим листом з відповідними примітками.

 

Заступник начальника
управління регулювання
нафтогазового комплексу
 

П. Станкевич 

(Інструкція у редакції постанови Національної комісії 
регулювання електроенергетики України від 28.04.2011 р. N 712)

Опрос