Идет загрузка документа (70 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению формы отчетности 4-НКРЕ-газ "Отчет о лицензированной деятельности субъектов хозяйственной деятельности по транспортировке, хранению, распределению природного газа и его поставке по регулируемому тарифу"

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики
Постановление, Форма, Инструкция от 23.11.2005 № 1044
Утратил силу

Форма та Інструкція втратили чинність
(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
 від 4 жовтня 2012 року N 1259)

Коди організації-складача 

за ЄДРПОУ 

території (КОАТУУ) 

виду економічної діяльності (КВЕД) 

форми власності (КФВ) 

організаційно-правової форми господарювання (КОПФГ) 

міністерства іншого центрального органу, якому підпорядкована організація - складач інформації (КОДУ)* 

код ліцензіата 

____________
* Тільки для підприємств державного сектору

Організація, якій подається звіт: Національна комісія регулювання електроенергетики України
Адреса: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19
Організація-складач: _______________________________
Адреса: __________________________________________
Електронна адреса організації-складача: ______________
Ліцензія: _________________________________________ 

Форма 4-НКРЕ-газ (квартальна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою НКРЕ
від 23.11.2005 р. N 1044
Погоджено Держкомстатом України

Подається до НКРЕ і ТП НКРЕ ліцензіатом, що здійснює господарську діяльність з транспортування, постачання і зберігання природного газу, до 25 числа місяця, наступного після звітного періоду (адреса електронної пошти: F4gaz@nerc.gov.ua) 

ЗВІТНІСТЬ

Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів господарської діяльності з транспортування, зберігання, розподілу природного газу та його постачання за регульованим тарифом

за ____________ року
(квартал)

тис. грн.

Перелік витрат за видами ліцензованої діяльності 

Код рядка 

Транспортування (розподіл) природного газу 

Постачання природного газу 

Зберігання природного газу 

Скраплений газ 

Інша діяльність 

Усього 

за діючим тарифом з початку року 

фактично з початку року 

за діючим тарифом з початку року 

фактично з початку року 

за діючим тарифом з початку року 

фактично з початку року 

за діючою ціною, фактично з початку року 

фактично з початку року 

фактично з початку року 

А 

Б 

1. Виробнича собівартість продукції, у т. ч.: 

005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Матеріальні витрати, усього: 

010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   у т. ч.: газ на технологічні потреби 

015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      матеріали 

020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      паливо 

025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      електроенергія 

030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      витрати на ремонт (без заробітної плати) 

035 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      інші матеріальні витрати 

040 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Витрати на оплату праці 

045 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Відрахування на соціальні заходи 

050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Амортизація 

055 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Інші витрати, усього: 

060 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   у т. ч.: плата за землю 

065 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      послуги банку 

070 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      витрати на зв'язок 

075 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      комунальний податок 

080 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      витрати на службові відрядження 

085 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      податок на транспорт 

090 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      утримання автотранспорту 

095 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      інвентаризація землі 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      інші витрати 

105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Адміністративні витрати, усього, у т. ч.: 

110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Матеріальні витрати 

115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Витрати на оплату праці 

120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Відрахування на соціальні заходи 

125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Амортизація 

130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Інші витрати 

135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Витрати на збут продукції, усього: 

140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Матеріальні витрати 

145 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Витрати на оплату праці 

150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Відрахування на соціальні заходи 

155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Амортизація 

160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Інші витрати 

165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Інші операційні витрати 

170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Усього операційні витрати: 

175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Матеріальні витрати, усього: 

180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Витрати на оплату праці 

185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Відрахування на соціальні заходи 

190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Амортизація 

195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Інші витрати 

200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Дохід 

6.1. Дохід (виручка) від реалізації продукції, робіт, послуг, усього 

205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Відрахування з доходу (ПДВ, акцизний збір та інше) 

210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Чистий дохід від реалізації продукції, робіт, послуг 

215 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Фінансові результати від операційної діяльності 

7.1. Прибуток за видами діяльності 

220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Податок на прибуток 

225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Чистий прибуток 

230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. Використання прибутку: 

235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      на капітал 

240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      на виробничі інвестиції 

245 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      на інші цілі (розшифрувати) 

250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      нерозподілений прибуток 

255 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідкові дані: 

Обсяг транспортування (постачання, зберігання) природного газу, млн. м3 

260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собівартість 1000 тис. м3 природного газу, грн. 

265 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тариф за 1000 тис. м3 природного газу, грн. 

270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рентабельність за видами діяльності, % 

275 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня нормативна чисельність працівників, чол. 

280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня фактична чисельність працівників, чол. 

285 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середньомісячна заробітна плата, грн. 

290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первісна вартість основних виробничих фондів, тис. грн. 

295 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишкова вартість основних виробничих фондів, тис. грн. 

300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___ ____________ 200_ року 

 

 

 

Керівник організації 

____________________________
(П. І. Б.) 

___________________
(підпис) 

М.П. 

Головний бухгалтер 

____________________________
(П. І. Б.) 

___________________
(підпис) 

 

Особа, яка відповідає за складання форми
(номер телефону) 

____________________________
(П. І. Б.) 

___________________
(підпис) 

 

Розшифрування основних показників інших видів діяльності

(з початку року)

тис. грн.

Перелік видів діяльності 

Операційні витрати 

усього операційні витрати 

дохід від реалізації продукції, робіт, усього 

відрахування з доходу (ПДВ, акцизний збір та інші) 

чистий дохід від реалізації продукції, робіт 

прибуток за видами діяльності 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

___ ____________ 200_ року 

  

  

Керівник організації 

________________________
(П. І. Б.) 

________________
(підпис) 

М. П. 

  

  

Головний бухгалтер 

________________________
(П. І. Б.) 

________________
(підпис) 

Особа, яка відповідає за складання форми
________________________________
                        (номер телефону) 

________________________
(П. І. Б.) 

________________
(підпис) 

 

Розшифрування обсягів величини нормованих витрат та втрат природного газу відповідно до діючих методик

(з початку року)

Назва підприємства з газопостачання та газифікації 

Виробничо-технологічні витрати природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами 

Втрати природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами 

Втрати природного газу при його вимірюванні побутовими лічильниками у разі неприведення обсягу газу до стандартних умов 

Усього нормовані витрати та втрати газу,
тис. м3
 

Витрати природного газу на власні потреби 

Усього нормовані витрати та втрати газу з урахуванням власних потреб,
тис. м3
 

обсяг,
тис. м3 

ціна газу,
грн. за 1000 м3 

вартість,
тис. грн. 

обсяг, тис. м3 

ціна газу,
грн. за 1000 м3 

вартість,
тис. грн. 

обсяг, тис. м3 

ціна газу,
грн. за 1000 м3 

вартість,
тис. грн. 

обсяг,
тис. м3 

ціна газу,
грн. за 1000 м3 

вартість,
тис. грн. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

"___" ____________ 200_ року 

  

Керівник організації 

__________________________
(П. І. Б.) 

________________
(підпис) 

М. П. 

  

  

Головний бухгалтер 

__________________________
(П. І. Б.) 

________________
(підпис) 

Особа, яка відповідає за
складання форми
______________________
                 (телефон)

 
__________________________
(П. І. Б.) 

 
________________
(підпис) 

 

Інформація
щодо величини понаднормативних втрат природного газу при його транспортуванні (розбаланс)

(квартальна, з початку року)

Назва підприємства з газопостачання та газифікації 

Понаднормативні втрати природного газу (розбалансування +, -) за квартал, тис. м3 

Усього з початку року, тис. м3 

  

  

  

___ ____________ 200_ року 

  

  

Керівник організації 

______________________
(П. І. Б.) 

______________
(підпис) 

М. П. 

  

  

Головний бухгалтер 

______________________
(П. І. Б.) 

______________
(підпис) 

Особа, яка відповідає за складання
форми
_____________________
             (номер телефону) 

 
______________________
(П. І. Б.) 

 
______________
(підпис) 

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності 4-НКРЕ-газ "Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів господарської діяльності з транспортування, зберігання, розподілу природного газу та його постачання за регульованим тарифом"

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єкти господарської діяльності, які отримали ліцензії на транспортування природного і нафтового газу магістральними трубопроводами, на зберігання природного газу, з розподілу природного та нафтового газу, постачання природного газу за регульованим тарифом, незалежно від їх форм власності та підпорядкування (далі - ліцензіат).

1.2. Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності та термін подання її до Національної комісії регулювання електроенергетики України (далі - НКРЕ).

1.3. Інструкція розроблена відповідно до:

Законів України "Про державну статистику", "Про природні монополії";

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування природного і нафтового газу магістральними трубопроводами, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 30.09.2005 N 86 та постановою НКРЕ від 30.09.2005 N 856, зареєстрованих Міністерством юстиції України 21.10.2005 за N 1243/11523;

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі зберігання природного газу, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 30.09.2005 N 90 та постановою НКРЕ від 30.09.2005 N 855, зареєстрованих Міністерством юстиції України 21.10.2005 за N 1247/11527;

інших нормативно-правових актів, що регулюють господарську діяльність з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, із зберігання природного газу, розподілу природного та нафтового газу, з постачання природного газу за регульованим тарифом.

2. Порядок та терміни надання інформації

2.1. Форма 4-НКРЕ-газ подається ліцензіатами до НКРЕ до 25 числа місяця, наступного після звітного періоду.

2.2. Звітними періодами є квартал, півріччя, 9 місяців, рік.

2.3. Ліцензіати надають форму 4-НКРЕ-газ (з додатками 1, 2, 3) у двох примірниках: один - до НКРЕ, другий - до територіального представництва (далі - ТП НКРЕ) за місцезнаходженням ліцензіата.

2.4. Форма 4-НКРЕ-газ надсилається поштою за адресою: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19, та електронною поштою за адресою: f4gaz@nerc.gov.ua.

2.5. Звіт підписується керівником організації та головним бухгалтером і скріплюється печаткою. У формі звіту зазначаються прізвище та ініціали особи, яка підписала звіт, прізвище виконавця та номер контактного телефону.

2.6. У разі внесення змін до звіту ліцензіат терміново повідомляє про це НКРЕ.

3. Пояснення щодо заповнення форми 4-НКРЕ-газ (квартальна)

3.1. Форма 4-НКРЕ-газ (квартальна) передбачає звітність за всіма видами діяльності. Звітність складається наростаючим підсумком з початку звітного року.

3.2. Рядок 010 "Матеріальні витрати, усього" заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку як сума значень, указаних у рядках 015 - 040, і включає всю суму матеріальних витрат, що відносяться до зазначеного у звіті виду діяльності.

3.3. Рядки 045, 050, 055, 060 заповнюються на підставі бухгалтерських даних.

3.4. Рядок 060 "Інші витрати, усього" заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку з урахуванням витрат на поліпшення основних фондів; рядок 105 "інші витрати" рядка "Інші витрати, усього" розшифровується за статтями витрат на окремому аркуші та надається одночасно з формою.

3.5. Рядки 110, 140, 170 заповнюються на підставі даних бухгалтерського обліку за статтями витрат, зазначеними у звіті виду діяльності.

3.6. Рядок 205 "Дохід (виручка) від реалізації продукції, робіт, послуг, усього" заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку і включає всю тарифну виручку, яку одержано від зазначеного у звіті виду діяльності.

3.7. Рядок 210 "Вирахування з доходу (ПДВ, акцизний збір та інші)" заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку та встановлених законодавством норм податків та відрахувань.

3.8. Рядок 215 "Чистий дохід від реалізації продукції, робіт, послуг" розраховується як різниця значень рядків 205 та 210.

3.9. Рядок 220 "Прибуток за видами діяльності" заповнюється як різниця значень, указаних у рядках 215 та 175.

3.10. Рядок 230 "Чистий прибуток" заповнюється як різниця значень, указаних у рядках 220 та 225.

3.11. Рядок 275 "Рентабельність за видами діяльності, %" заповнюється як відсоткове співвідношення даних рядка 220 до рядка 175.

3.12. Рядок 280 "Середня нормативна чисельність працівників, чол." заповнюється на підставі розрахунків, виходячи з діючих нормативів чисельності.

3.13. Рядок 285 "Середня фактична чисельність працівників, чол." заповнюється на підставі фактичного балансу робочого часу працівників підприємства.

3.14. Рядок 290 "Середньомісячна заробітна плата, грн." заповнюється як співвідношення даних рядка 185 до рядка 285, поділене на кількість місяців звітного періоду.

3.15. Додаток 1 "Розшифрування основних показників інших видів діяльності" заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку.

3.16. Додаток 2 "Розшифрування обсягів величини нормованих витрат та втрат природного газу відповідно до діючих методик", заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку та розрахунку відповідно до Методики визначення питомих виробничо-технологічних втрат природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України від 30.05.2003 N 264, зареєстрованої Міністерством юстиції України 09.07.2003 за N 570/7891, Методики визначення питомих виробничо-технологічних витрат природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України від 30.05.2003 N 264, зареєстрованої Міністерством юстиції України 09.07.2003 за N 571/7892, та Методики визначення питомих втрат природного газу при його вимірюваннях побутовими лічильниками в разі неприведення об'єму газу до стандартних умов, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України від 21.10.2003 N 595, зареєстрованої Міністерством юстиції України 25.12.2003 за N 1224/8545.

3.17. Додаток 3 "Інформація щодо величини понаднормативних втрат природного газу при його транспортуванні, розроблений на підставі Положення про порядок обліку обсягів розбалансування природного газу в газорозподільних мережах", затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.02.2004 N 112, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.03.2004 за N 287/8886, заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку.

4. НКРЕ може вносити зміни до Інструкції у зв'язку із змінами законодавства України та з метою удосконалення звітності та поліпшення роботи НКРЕ і ліцензіатів.

 

Начальник управління
регулювання та цінової політики
нафтогазового комплексу
 

 
 
С. Волос
 

Опрос