Идет загрузка документа (42 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению формы отчетности 15-НКРЕ "Отчет об убытках от повреждения оборудования линий электропередач и трансформаторных подстанций в результате стихийных бедствий, техногенных катастроф и противоправных действий третьих лиц"

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики
Постановление, Форма, Инструкция от 23.11.2005 № 1044
Утратил силу

Форма та Інструкція втратили чинність
(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
 від 4 жовтня 2012 року N 1259)

Коди організації-складача 

за ЄДРПОУ 

території (КОАТУУ) 

виду економічної діяльності (КВЕД) 

форми власності (КФВ) 

організаційно-правової форми господарювання (КОПФГ) 

міністерства, іншого центрального органу, якому підпорядкована організація - складач інформації (КОДУ)* 

код ліцензіата 

____________
* Тільки для підприємств державного сектору

Кому подається: Національна комісія регулювання електроенергетики України
Адреса: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19
Організація-складач: _______________________________
Адреса: __________________________________________
Електронна адреса організації-складача: ______________
Ліцензія: _________________________________________ 

Форма N 15-НКРЕ (річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою НКРЕ
від 23.11.2005 р. N 1044
Погоджено Держкомстатом України

Подається до НКРЕ та ТП НКРЕ ліцензіатами НКРЕ, які здійснюють підприємницьку діяльність з передачі електричної енергії локальними (місцевими) електричними мережами або передачі магістральними і міждержавними електричними мережами, до 25 лютого року, наступного за звітним, на паперовому носії та електронною поштою за адресою: fa15@nerc.gov.ua. 

ЗВІТНІСТЬ

Звіт про збитки від пошкодження обладнання ліній електропередач та трансформаторних підстанцій внаслідок стихійних лих, техногенних катастроф та протиправних дій третіх осіб

за 200_ рік

Код рядка 

Об'єкт 

Вартість 

Збитки від пошкодження ЛЕП та ТП унаслідок: 

рівень напруги 

вид устаткування 

первісна вартість 

залишкова вартість 

стихійних лих 

техногенних катастроф 

протиправних дій третіх осіб 

метеорологічні 

гідрологічні 

геологічні 

пожежі в природних екосистемах 

транспортні аварії 

пожежі, вибухи 

аварії в електро-
енергетичних системах 

аварії в системах життєзабезпе-
чення 

гідродинамічні аварії 

  

кВт 

  

тис. грн. 

тис. грн. 

тис. грн. 

тис. грн. 

тис. грн. 

тис. грн. 

тис. грн. 

тис. грн. 

тис. грн. 

тис. грн. 

тис. грн. 

тис. грн. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

  

0,38 

ПЛ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

КЛ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

ПЛ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

КЛ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПС 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

35 

ПЛ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПС 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

110(150) 

ПЛ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПС 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

220 

ПЛ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПС 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

330 

ПЛ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПС 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

400 

ПЛ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПС 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

500 

ПЛ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПС 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

750 

ПЛ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПС 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

800 

ПЛ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

___ ____________ 200_ року 

  

Керівник організації 

  

_____________
(підпис) 

___________________________
(прізвище, ініціали) 

Виконавець _____________________
                                      (прізвище, ініціали) 

тел. _______ 

Головний бухгалтер 

М. П. 

_____________
(підпис) 

___________________________
(прізвище, ініціали) 

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності 15-НКРЕ "Звіт про збитки від пошкодження обладнання ліній електропередач та трансформаторних підстанцій внаслідок стихійних лих, техногенних катастроф та протиправних дій третіх осіб"

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єкти підприємницької діяльності, що мають ліцензію на здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами або магістральними і міждержавними електричними мережами. Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності та терміни подання її до Національної комісії регулювання електроенергетики України (далі - НКРЕ).

1.2. Інструкція розроблена відповідно до:

Законів України "Про державну статистику", "Про страхування", "Про електроенергетику";

Указу Президента України від 21.04.98 N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України";

Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, затверджених постановою НКРЕ від 13.06.96 N 15 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26.07.96 за N 408/1433 (із змінами і доповненнями);

Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, затверджених постановою НКРЕ від 11.10.96 N 152 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31.10.96 за N 637/1662 (із змінами і доповненнями);

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб'єктів підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами або магістральними та міждержавними електричними мережами.

2. Порядок та терміни надання інформації

2.1. Форму звітності 15-НКРЕ подають ліцензіати, які здійснюють підприємницьку діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами або магістральними та міждержавними електричними мережами (далі - ліцензіати), щорічно до 25 лютого року, наступного за звітним роком, поштою на паперовому носії та електронною поштою до НКРЕ.

2.2. Звітним періодом є календарний рік.

2.3. Ліцензіат повинен, згідно з установленими термінами, подавати форму 15-НКРЕ до НКРЕ у двох примірниках: один - до центрального апарату НКРЕ, другий - у відповідне територіальне представництво НКРЕ (далі - ТП НКРЕ) за місцезнаходженням ліцензіата.

2.4. ТП НКРЕ контролюють своєчасність надання, правильність заповнення наданих форм та повноту даних, вимагають від ліцензіатів усунення недоліків.

2.5. На період зупинення дії ліцензії ліцензіат форму звітності 15-НКРЕ не подає.

2.6. Форма 15-НКРЕ направляється поштою за адресою: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19, Національна комісія регулювання електроенергетики України та відповідне ТП НКРЕ і електронною поштою за адресою: fa15@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронний шаблон звіту.

3. Пояснення щодо заповнення форми звітності 15-НКРЕ (річна)

3.1. У графі 3 "Вид устаткування" скорочення означають:

ПЛ - повітряні лінії електропередач;

КЛ - кабельні лінії електропередач;

ПС - трансформаторні підстанції.

3.2. У графі 4 "Первісна вартість" зазначається первісна вартість обладнання ліцензіата, зазначеного в графі 3 "Вид устаткування".

3.3. У графі 5 "Залишкова вартість" зазначається залишкова вартість обладнання ліцензіата, зазначеного в графі 3 "Вид устаткування".

3.4. У графах з 6 по 15 зазначаються збитки від пошкодження відповідного типу обладнання внаслідок стихійних лих, техногенних катастроф та протиправних дій третіх осіб за залишковою вартістю.

3.5. Форма 15-НКРЕ підписується керівником організації, головним бухгалтером, відповідальною особою, яка її складає, та скріплюється печаткою.

4. НКРЕ може вносити зміни до форми звітності 15-НКРЕ та Інструкції щодо її заповнення у зв'язку із змінами законодавства України та нормативно-правових актів з метою удосконалення звітності, поліпшення роботи НКРЕ і ліцензіатів.

 

Начальник управління
стратегічного планування
та розвитку енергетичних ринків
 

 
 
В. Цаплін
 

Опрос