Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению формы отчетности 14-НКРЕ "Отчет об уплате текущей платы за лицензии на осуществление предпринимательской деятельности в электроэнергетике"

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики
Постановление, Форма, Инструкция от 23.11.2005 № 1044
Утратил силу

Форма та Інструкція втратили чинність
(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
 від 4 жовтня 2012 року N 1259)

Коди організації-складача 

за ЄДРПОУ 

території
(КОАТУУ) 

виду економічної діяльності (КВЕД) 

форми власності (КФВ) 

організаційно-правової форми господарювання (КОПФГ) 

міністерства, іншого центрального органу, якому підпорядкована організація - складач інформації (КОДУ)* 

код ліцензіата 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Тільки для підприємств державного сектору

Організація, якій подається звіт: Національна комісія регулювання електроенергетики України
Адреса: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19
Організація-складач: _______________________________
Адреса: __________________________________________
Адреса електронної пошти: _________________________
Ліцензія: _________________________________________ 

Форма 14-НКРЕ (квартальна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою НКРЕ
від 23.11.2005 р. N 1044
Погоджено Держкомстатом України

Подається на паперових носіях та електронною поштою до ТП НКРЕ ліцензіатом, що здійснює підприємницьку діяльність з виробництва, передачі та постачання електричної енергії незалежно від форм власності та підпорядкування, на другий робочий день після встановленого терміну сплати поточної плати за ліцензії на здійснення підприємницької діяльності в електроенергетиці. 

ЗВІТНІСТЬ

Звіт про сплату поточної плати за ліцензії на здійснення підприємницької діяльності в електроенергетиці

за ____________ квартал 200_ року

ГРН.

Код рядка 

Вид діяльності 

ВИРОБНИЦТВО 

ПЕРЕДАЧА 

ПОСТАЧАННЯ 

РАЗОМ 

номер ліцензії 

  

  

  

 

за квартал 

накопи-
чувальним підсумком з початку року 

за квартал 

накопи-
чувальним підсумком з початку року 

за квартал 

накопи-
чувальним підсумком з початку року 

за квартал 

накопи-
чувальним підсумком з початку року 

А 

Б 

Нараховано 

  

  

  

  

  

  

  

  

Сплачено 

  

  

  

  

  

  

  

  

Борг (-) або
переплата (+) 

  

  

  

  

  

  

  

  

Дата та номер платіжних доручень 

  

  

  

  

  

  

  

  

___ ____________ 200_ року 

Керівник організації 

_______________
(підпис) 

________________________
(прізвище, ініціали) 

Виконавець ___________________
тел. ____________________ 

Головний бухгалтер 

_______________
(підпис) 

________________________
(прізвище, ініціали) 

  

М. П. 

  

  

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності 14-НКРЕ "Звіт про сплату поточної плати за ліцензії на здійснення підприємницької діяльності в електроенергетиці"

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єкти підприємницької діяльності, що мають ліцензію на виробництво, передачу та постачання електричної енергії, незалежно від форм власності та підпорядкування. Вона визначає порядок заповнення форми звітності та терміни подання її до Національної комісії регулювання електроенергетики України (далі - НКРЕ).

1.2. Ця Інструкція розроблена відповідно до:

Законів України "Про державну статистику", "Про електроенергетику";

Указу Президента України від 21.04.98 N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України";

постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.95 N 516 "Про плату за видачу та переоформлення Національною комісією регулювання електроенергетики ліцензій на здійснення певних видів підприємницької діяльності" (із змінами і доповненнями);

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб'єктів підприємницької діяльності з виробництва, передачі та постачання електричної енергії.

2. Порядок та терміни надання інформації

2.1. Форму звітності 14-НКРЕ подають ліцензіати з виробництва, передачі та постачання електричної енергії незалежно від форм власності та підпорядкування щоквартально (на другий робочий день після встановленого терміну сплати поточної плати за ліцензії на здійснення підприємницької діяльності в електроенергетиці) на паперових носіях та електронною поштою до територіального представництва НКРЕ (далі - ТП НКРЕ) за місцезнаходженням ліцензіата.

2.2. Звітним періодом є календарний квартал.

2.3. Форма 14-НКРЕ направляється електронною поштою за адресами, які визначають відповідні ТП НКРЕ.

2.4. ТП НКРЕ проводять аналіз правильності заповнення наданих форм, вимагають від ліцензіатів усунення недоліків та здійснюють узагальнення даних і надають зведену інформацію до НКРЕ.

3. Пояснення щодо заповнення форми звітності 14-НКРЕ (квартальна)

3.1. У рядку 1 "Нараховано" наводиться сума коштів, що належить до сплати ліцензіатом за звітний квартал відповідно до постанови НКРЕ за ліцензію з виробництва електричної енергії (графа 1), з передачі електричної енергії (графа 3), з постачання електричної енергії (графа 5) та разом з усіх видів діяльності (графа 7).

3.2. У рядку 2 "Сплачено" наводиться сума коштів, яка сплачена ліцензіатом за звітний квартал відповідно до вказаних у рядку 4 платіжних доручень за ліцензію з виробництва електричної енергії (графа 1), з передачі електричної енергії (графа 3), з постачання електричної енергії (графа 5) та разом з усіх видів діяльності (графа 7).

3.3. У рядку 3 "Борг (-) або переплата (+)" наводиться різниця між сумою коштів, що належить до сплати (рядок 1), та сумою коштів, яка сплачена ліцензіатом (рядок 2) за ліцензію з виробництва електричної енергії (графа 1), з передачі електричної енергії (графа 3), з постачання електричної енергії (графа 5) та разом з усіх видів діяльності (графа 7).

3.4. У рядку 4 "Дата та номер платіжних доручень" зазначаються дата та номер платіжних доручень, згідно з якими ліцензіатом сплачені кошти, наведені у рядку 2.

3.5. Усі дані наводяться також накопичувальним підсумком з початку календарного року (графи 2, 4, 6, 8).

3.6. Форма підписується керівником організації та головним бухгалтером і скріплюється печаткою.

4. НКРЕ може вносити зміни до Інструкції та форми у зв'язку із змінами законодавства України та нормативно-правових актів з метою удосконалення звітності, поліпшення роботи НКРЕ і ліцензіатів.

 

Начальник Управління справами 

М. М. Кузьменко 

Опрос