Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению формы отчетности 9-НКРЕ "Отчет о проведении расчетов за электроэнергию населением и населенными пунктами"

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики
Постановление, Форма, Инструкция от 23.11.2005 № 1044
Утратил силу

Форма та Інструкція втратили чинність
(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
 від 4 жовтня 2012 року N 1259)

Коди організації-складача 

за ЄДРПОУ 

території
(КОАТУУ) 

виду економічної діяльності
(КВЕД) 

форми власності
(КФВ) 

організаційно-
правової форми господарювання
(КОПФГ) 

міністерства, іншого центрального органу, якому підпорядкована організація - складач інформації
(КОДУ)* 

код ліцензіата 

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Тільки для підприємств державного сектору

Організація, якій подається звіт: Національна комісія регулювання електроенергетики України
Адреса: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19
Організація-складач: _______________________________
Адреса: __________________________________________
Електронна адреса організації-складача: ______________
Ліцензія: _________________________________________ 

Форма 9-НКРЕ (піврічна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою НКРЕ
від 23.11.2005 р. N 1044
Погоджено Держкомстатом України

Подається до НКРЕ і ТП НКРЕ ліцензіатом, що здійснює підприємницьку діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, до 10 числа місяця, що йде через один місяць після звітного періоду (адреса електронної пошти: f9ee@nerc.gov.ua) 

ЗВІТНІСТЬ

Звіт про проведення розрахунків за електроенергію населенням і населеними пунктами

за ____________ 200_ року
(звітний період)

Показники 

Одиниця виміру 

Звітні дані 

1. Кількість населення та населених пунктів 

абонент 

  

2 Кількість електричної енергії, відпущеної населенню та населеним пунктам 

тис. кВт·год. 

  

3. Кількість електричної енергії, оплаченої населенням та населеними пунктами 

тис. кВт·год. 

  

4. Відсоток оплаченої електроенергії населенням та населеними пунктами 

відсоток 

  

Інформація щодо населення та населених пунктів, які мають пільги в оплаті спожитої електроенергії згідно з чинним законодавством України: 

  

  

5. Кількість пільгових споживачів, усього 

абонент 

  

6. Кількість відпущеної електроенергії 

тис. кВт·год. 

  

7. Кількість оплаченої електричної енергії 

тис. кВт·год. 

  

8. Відсоток оплаченої електроенергії 

відсоток 

  

9. Питома вага населення та населених пунктів, які мають пільги в оплаті спожитої електроенергії згідно з чинним законодавством України, у загальній кількості населення і населених пунктів 

відсоток 

  

10. Питома вага електричної енергії, відпущеної населенню і населеним пунктам, які мають пільги в оплаті спожитої електроенергії згідно з чинним законодавством України, у загальній кількості електроенергії, відпущеної населенням та населеними пунктами 

відсоток 

  

11. Середнє споживання споживача, що споживає електричну енергію для різних побутових потреб населення 

кВт·год. 

  

Керівник організації 

_________________________
(прізвище) 

________________
(підпис) 

___ ____________ 200_ року 

  

  

________________________
(прізвище виконавця і телефон) 

____________________________________________________
(відмітка про отримання звіту відповідного ТП НКРЕ) 

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності 9-НКРЕ "Звіт про проведення розрахунків за електроенергію населенням і населеними пунктами"

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом (далі - ліцензіат).

1.2. Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності та терміни подання її до Національної комісії регулювання електроенергетики України (далі - НКРЕ).

1.3. Інструкція розроблена відповідно до:

Законів України "Про державну статистику", "Про природні монополії", "Про електроенергетику";

Указу Президента України від 21.04.98 N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України";

Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, затверджених постановою НКРЕ від 13.06.96 N 15/1 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08.08.96 за N 433/1458 (із змінами та доповненнями);

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом.

2. Порядок та терміни надання інформації

2.1. Звітним періодом є півріччя та рік.

2.2. Звіт надається до 10 числа місяця, що йде через один місяць після звітного періоду.

2.3. Звіт направляється до НКРЕ поштою на паперових носіях за адресою: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19, та електронною поштою в електронному вигляді на адресу: f9ee@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронний шаблон звіту.

2.4. Звіт за формою 9-НКРЕ подається до НКРЕ з відміткою відповідного ТП НКРЕ про його отримання. Копія звіту залишається у ТП НКРЕ.

2.5. Звіт за формою 9-НКРЕ перевіряється відповідним ТП НКРЕ при здійсненні планових перевірок, при перевірках скарг та вибірково в разі виникнення сумніву при здійсненні логічного контролю та на вимогу управління, відповідального за форму звітності.

2.6. Звіт за формою 9-НКРЕ підписується керівником організації або його заступником і скріплюється печаткою. У звіті зазначаються прізвище та ініціали особи, яка підписала звіт, прізвище виконавця та номер контактного телефону.

2.7. У разі внесення змін до звіту після відправлення слід терміново повідомити про це НКРЕ та надати виправлений звіт.

3. Пояснення щодо заповнення форми 9-НКРЕ (піврічна)

3.1. У рядку 1 "Кількість населення та населених пунктів" зазначається загальна кількість споживачів, які уклали договір на користування електричною енергією з ліцензіатом на кінець звітного періоду.

Населений пункт - юридична особа-споживач (власник електроустановок населеного пункту або вповноважена власником (співвласниками) експлуатаційна організація, у господарському віданні якої є електроустановки населеного пункту), об'єднує населення на визначеній території та утримує ці електроустановки з метою забезпечення електричною енергією споживачів населеного пункту;

Населення - споживачі електричної енергії, фізичні особи, які з метою задоволення власних побутових або господарських потреб споживають електричну енергію для потреб електроустановок, що належать їм за ознакою права власності або користування, за винятком електроустановок, які використовуються для здійснення в установленому законодавством порядку підприємницької діяльності.

3.2. У рядку 2 "Кількість електричної енергії, відпущеної населенню та населеним пунктам" відображається кількість електричної енергії, нарахованої до сплати населенню і населеним пунктам, з точністю до двох знаків після коми.

3.3. У рядку 3 "Кількість електричної енергії, оплаченої населенням та населеними пунктами" наводиться інформація щодо кількості електроенергії згідно з оплаченими населенням та населеними пунктами квитанціями з точністю до двох знаків після коми.

3.4. Рядок 4 "Відсоток оплаченої електроенергії населенням та населеними пунктами" визначається як відсоткове співвідношення кількості електричної енергії, оплаченої населенням та населеними пунктами (рядок 3), до кількості електричної енергії, відпущеної населенню та населеним пунктам (рядок 2), з точністю до двох знаків після коми.

3.5. Інформація щодо населення та населених пунктів, які не мають пільги в оплаті спожитої електроенергії згідно з чинним законодавством України, у рядках 5 - 8 не наводиться.

3.6. Рядок 9 "Питома вага населення та населених пунктів, які мають пільги в оплаті спожитої електроенергії згідно з чинним законодавством України, у загальній кількості населення та населених пунктів" визначається як відсоткове співвідношення величини, наведеної в рядку 5, до величини, наведеної в рядку 1, з точністю до двох знаків після коми.

3.7. Рядок 10 "Питома вага електричної енергії, відпущеної населенню та населеним пунктам, які мають пільги в оплаті спожитої електроенергії згідно з чинним законодавством України, у загальній кількості електроенергії, відпущеної населенню та населеним пунктам" визначається як відсоткове співвідношення величини, наведеної в рядку 6 "Кількість відпущеної електроенергії", до величини, наведеної в рядку 2, з точністю до двох знаків після коми.

3.8. Рядок 11 "Середнє споживання споживача, що споживає електричну енергію для різних побутових потреб населення" визначається як відсоткове співвідношення величини, наведеної в рядку 2, до величини, наведеної в рядку 1, помножене на 1000, з точністю до двох знаків після коми.

4. НКРЕ може вносити зміни до Інструкції та форми звітності у зв'язку із змінами законодавства України та нормативно-правових актів з метою удосконалення звітності та поліпшення роботи НКРЕ і ліцензіатів.

 

Начальник управління цінової
політики в електроенергетиці
 

 
Р. І. Лагодюк
 

Опрос