Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению формы отчетности 7-НКРЕ "Отчет о расчетах за электрическую энергию, закупленную поставщиками на Оптовом рынке электрической энергии и поставленную потребителям"

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики
Постановление, Форма, Инструкция от 23.11.2005 № 1044
Утратил силу

Форма та Інструкція втратили чинність
(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
 від 4 жовтня 2012 року N 1259)

Коди організації-складача 

за ЄДРПОУ 

території
(КОАТУУ) 

виду економічної діяльності
(КВЕД) 

форми власності
(КФВ) 

організаційно-
правової форми господарювання
(КОПФГ) 

міністерства, іншого центрального органу, якому підпорядкована організація - складач інформації (КОДУ)* 

код ліцензіата 

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Тільки для підприємств державного сектору

Організація, якій подається звіт: Національна комісія регулювання електроенергетики України
Адреса: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19
Організація-складач: _______________________________
Адреса: __________________________________________
Електронна адреса організації-складача: ______________
Ліцензія: _________________________________________ 


Форма 7-НКРЕ (місячна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою НКРЕ
від 23.11.2005 р. N 1044
Погоджено Держкомстатом України

Подається до НКРЕ і ТП НКРЕ ліцензіатом, що здійснює підприємницьку діяльність з постачання електричної енергії за регульованим або нерегульованим тарифом, до 20 числа місяця, наступного після звітного періоду (адреса електронної пошти: fa7@nerc.gov.ua) 

ЗВІТНІСТЬ

Звіт про розрахунки за електричну енергію, закуплену постачальниками на Оптовому ринку електричної енергії та поставлену споживачам

за ____________ 200_ року
(місяць)

код рядка 

Назва показників 

Одиниця виміру 

Звітний місяць 

З початку року 

1 

А 

Б 

1 

2 

1 

Обсяг закупленої електричної енергії на ОРЕ 

тис. кВт·год. 

  

  

2 

Оптова ринкова ціна електричної енергії 

коп./кВт·год. 

  

  

3 

Вартість закупленої електричної енергії з ПДВ 

тис. грн. 

  

  

3.1 

у т. ч. ПДВ 

тис. грн. 

  

  

4 

Заборгованість на початок звітного періоду 

тис. грн. 

  

  

5 

Оплата закупленої електричної енергії, усього 

тис. грн. 

  

  

  

у т. ч.: 

  

  

  

5.1 

  коштами, усього 

тис. грн. 

  

  

5.1.1 

    у т. ч.: на спеціальний поточний рахунок 

тис. грн. 

  

  

5.1.2 

      на додатковий спеціальний рахунок 

тис. грн. 

  

  

5.1.3 

      оплата реструктуризованого боргу 

тис. грн. 

  

  

5.2 

  взаємозаліками 

тис. грн. 

  

  

5.3 

  інше (додатково) 

тис. грн. 

  

  

6 

Заборгованість на кінець звітного періоду 

тис. грн. 

  

  

Довідкові дані: 

  

  

  

1 

Залишок реструктуризованого боргу 

тис. грн. 

  

  

2 

Доплата у поточному місяці за звітний 

тис. грн. 

  

  

3 

Доплата у звітному місяці за попередній 

тис. грн. 

  

  

4 

Обсяг поставленої споживачам електричної енергії, усього 

тис. кВт·год. 

  

  

  

у т. ч.: 

  

  

  

4.1 

закупленої на ОРЕ 

тис. кВт·год. 

  

  

4.2 

власного виробництва 

тис. кВт·год. 

  

  

М. П. 

Керівник організації 

__________________________
(прізвище) 

______________
(підпис) 

  

Головний бухгалтер 

__________________________
(прізвище) 

______________
(підпис) 

Виконавець _____________________________

Телефон _________________________________ 

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності 7-НКРЕ "Звіт про розрахунки за електричну енергію, закуплену постачальниками на Оптовому ринку електричної енергії та поставлену споживачам"

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єкти підприємницької діяльності, що мають ліцензію на постачання електричної енергії за регульованим або нерегульованим тарифом, незалежно від форм власності та підпорядкування.

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності та терміни подання її до Національної комісії регулювання електроенергетики України (далі - НКРЕ).

Подання до НКРЕ звітності здійснюється з метою перевірки та аналізу ліцензованої діяльності в ринкових умовах, виявлення порушень ліцензованої діяльності та їх усунення, а також для врахування звітних даних при встановленні або перегляді тарифів.

1.3. Ця Інструкція розроблена відповідно до:

Господарського кодексу України;

Указу Президента України від 21.04.98 N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України";

Законів України "Про електроенергетику", "Про державну статистику";

Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, затверджених постановою НКРЕ від 13.06.96 N 15/1 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08.08.96 за N 433/1458 (із змінами та доповненнями);

Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, затверджених постановою НКРЕ від 12.08.96 N 36 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.08.96 за N 448/1473 (із змінами та доповненнями);

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб'єктів підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим та нерегульованим тарифом.

2. Порядок та терміни надання інформації

2.1. Форму звітності 7-НКРЕ надають ліцензіати, які здійснюють підприємницьку діяльність з постачання електричної енергії за регульованим або нерегульованим тарифом (далі - ліцензіати), незалежно від форм власності та підпорядкування щомісяця до 20 числа місяця, наступного після звітного періоду, електронною поштою та поштою на паперових носіях до НКРЕ та у відповідне територіальне представництво НКРЕ (далі - ТП НКРЕ) за місцезнаходженням розташування ліцензіата.

2.2. Звітним періодом є календарний місяць.

2.3. ТП НКРЕ стежить за наданням форми у встановлені терміни, перевіряє дані, аналізує правильність заповнення та повноту даних, що надаються, сповіщає ліцензіатів щодо виявлених помилок та вимагає їх усунення.

2.4. Форма 7-НКРЕ направляється до НКРЕ поштою за адресою: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19, та електронною поштою за адресою: fa7@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронний шаблон звіту.

3. Пояснення щодо заповнення форми звітності 7-НКРЕ (місячна)

3.1. У рядку 1 "Обсяг закупленої електричної енергії" вказується обсяг електричної енергії, яка закуплена ліцензіатом на Оптовому ринку електричної енергії України (далі - ОРЕ).

3.2. У рядку 2 "Оптова ринкова ціна електричної енергії" зазначається ціна, за якою закуплена електрична енергія на ОРЕ.

3.3. У рядку 3 "Вартість закупленої електричної енергії з ПДВ" указується вартість електричної енергії, яка закуплена ліцензіатом на ОРЕ з урахуванням ПДВ.

3.4. У рядку 4 "Заборгованість на початок звітного періоду" вказується сума заборгованості ліцензіата перед ОРЕ (або ОРЕ перед ліцензіатом) за закуплену електричну енергію (у колонці 1 - на початок звітного місяця; у колонці 2 "з початку року" - за станом на 1 січня звітного року).

3.5. У рядку 5 "Оплата закупленої електричної енергії, усього, у т. ч." указується сума, яку ліцензіат сплатив у звітному місяці за закуплену на ОРЕ електричну енергію.

3.6. У рядку 5.1 "Оплата закупленої електричної енергії, усього, у т. ч.: коштами, усього" вказується сума, яку ліцензіат сплатив у звітному місяці за закуплену на ОРЕ електричну енергію виключно грошовими коштами. Окремим рядком вказується сума грошових коштів, які надійшли в тому числі на спеціальний поточний рахунок (рядок 5.1.1), додатковий спеціальний рахунок (рядок 5.1.2) та оплата реструктуризованого боргу (рядок 5.1.3).

3.7. У рядку 5.2 "Оплата закупленої електричної енергії, усього, у т. ч.: взаємозаліками" вказується сума, яку ліцензіат сплатив у звітному місяці за закуплену на ОРЕ електричну енергію шляхом проведення взаємозаліків відповідно до чинного законодавства.

3.8. У рядку 5.3 "Оплата закупленої електричної енергії, усього, у т. ч.: інше (додатково)" указується сума, яку ліцензіат сплатив у звітному місяці за закуплену на ОРЕ електричну енергію іншими видами платежів.

3.9. У рядку 6 "Заборгованість на кінець звітного періоду" зазначається сума заборгованості ліцензіата перед ОРЕ (або ОРЕ перед ліцензіатом) за закуплену електричну енергію на кінець звітного місяця.

Показник має відповідати різниці сум показників "Вартість закупленої електричної енергії з ПДВ" та показника "Оплата закупленої електричної енергії, усього" з урахуванням показника "Заборгованість на початок звітного періоду" (коди рядка 3 + рядка 4 - рядка 5 = рядку 6). Значення показника рядка 6 у колонці 1 має відповідати значенню показника рядка 6 колонки 2.

3.10. Дані у формі 7-НКРЕ повинні збігатися з актами звірки розрахунків за електроенергію, закуплену на ОРЕ. За наявності розбіжностей надавати письмові пояснення до форми.

3.11. Усі дані наводяться за звітний місяць та наростаючим підсумком з початку року з урахуванням податку на додану вартість.

3.12. У рядку 1 "Залишок реструктуризованого боргу" розділу "Довідкові дані" указується залишок суми боргу, реструктуризованого відповідно до договору, укладеного з ДП "Енергоринок".

3.13. У рядку 2 "Доплата в поточному місяці за звітний" розділу "Довідкові дані" указується сума, яка сплачена з поточного рахунку ліцензіата до 14 числа місяця, наступного за розрахунковим періодом.

3.14. У рядку 3 "Доплата у звітному місяці за попередній" розділу "Довідкові дані" указується сума, яку ліцензіат доплатив у звітному місяці за попередній період.

3.15. У рядку 4 "Обсяг поставленої споживачам електричної енергії усього, у т. ч.: закупленої на ОРЕ (рядок 4.1) та/або власного виробництва (рядок 4.2)" розділу "Довідкові дані" указується обсяг електричної енергії, яка поставлена споживачам без урахування нормативних втрат за звітний місяць та з початку року.

Показник заповнюється ліцензіатами, які здійснюють постачання електричної енергії споживачам, у тому числі вироблену генеруючими потужностями, що перебувають у його власності або в тимчасовому користуванні на умовах оренди, якщо вона не підлягає продажу на оптовому ринку електричної енергії.

3.16. Форма підписується керівником організації, головним бухгалтером, відповідальною особою, яка його складає, та скріплюється печаткою.

4. Порядок виправлення звітних даних

4.1. У разі виявлення недостовірності звітних даних їх виправлення здійснюється у звітах за той період (місяць), у якому були допущені помилки, а також у наростаючих підсумкових даних поточного звіту (з початку року) і всіх наступних звітах. Усі розбіжності та виправлення мають бути відображені в поясненнях до звіту.

4.2. НКРЕ може вносити зміни до Інструкції у зв'язку із змінами законодавства України та з метою поліпшення роботи НКРЕ і ліцензіатів.

 

Начальник управління ліцензійного
контролю та територіальних представництв
 

 
К. Красюк
 

Опрос