Идет загрузка документа (46 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению формы отчетности 6-НКРЕ-енерговиробництво "Отчет о лицензированной деятельности субъектов хозяйствования по производству электрической и тепловой энергии"

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики
Постановление, Форма, Инструкция от 23.11.2005 № 1044
Утратил силу

Форма та Інструкція втратили чинність
(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
 від 4 жовтня 2012 року N 1259)

Коди організації-складача 

за ЄДРПОУ 

території
(КОАТУУ) 

виду економічної діяльності
(КВЕД) 

форми власності
(КФВ) 

організаційно-
правової форми господарювання
(КОПФГ) 

міністерства, іншого центрального органу, якому підпорядкована організація - складач інформації (КОДУ)* 

код ліцензіата 

  

  

  

  

  

  

  

____________
* тільки для підприємств державного сектору

Організація, якій подається звіт: Національна комісія регулювання електроенергетики України
Адреса: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19
Організація-складач: _______________________________
Адреса: __________________________________________
Електронна адреса організації-складача: ______________
Ліцензія: _________________________________________ 

Форма 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою НКРЕ
від 23.11.2005 р. N 1044
Погоджено Держкомстатом України

Подається до НКРЕ та ТП НКРЕ ліцензіатом, що здійснює підприємницьку діяльність з виробництва електричної енергії, до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, на паперовому носії та електронною поштою (fl-6ee@nerc.gov.ua) 

ЗВІТНІСТЬ

Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії

на ____________ 200_ року
(квартал)

Найменування показників 

Одиниця виміру 

Код рядка 

Усього 

Виробництво електричної енергії 

Виробництво теплової енергії 

фактично 

план 

фактично 

план 

фактично 

А 

Б 

в 

Виробнича собівартість, у т. ч.: 

тис. грн. 

005 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

   виробничі послуги 

тис. грн. 

010 

0,0 

  

  

  

  

   сировина і допоміжні матеріали 

тис. грн. 

015 

0,0 

  

  

  

  

   паливо 

тис. грн. 

020 

0,0 

  

  

  

  

   енергія зі сторони 

тис. грн. 

025 

0,0 

  

  

  

  

   витрати на оплату праці 

тис. грн. 

030 

0,0 

  

  

  

  

   відрахування на соціальні заходи 

тис. грн. 

035 

0,0 

  

  

  

  

   амортизаційні відрахування 

тис. грн. 

040 

0,0 

  

  

  

  

   інші витрати 

тис. грн. 

045 

0,0 

  

  

  

  

Адміністративні витрати, у т. ч.: 

тис. грн. 

050 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

   матеріальні витрати 

тис. грн. 

055 

0,0 

  

  

  

  

   витрати на оплату праці 

тис. грн. 

060 

0,0 

  

  

  

  

   відрахування на соціальні заходи 

тис. грн. 

065 

0,0 

  

  

  

  

   амортизаційні відрахування 

тис. грн. 

070 

0,0 

  

  

  

  

   інші витрати 

тис. грн. 

075 

0,0 

  

  

  

  

Інші операційні витрати, у т. ч.: 

тис. грн. 

110 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

   на дослідження і розробку 

тис. грн. 

115 

0,0 

  

  

  

  

   на соціальний розвиток 

тис. грн. 

120 

0,0 

  

  

  

  

   інші 

тис. грн. 

125 

0,0 

  

  

  

  

Усього операційні витрати 

тис. грн. 

130 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

   відсоток за кредит 

тис. грн. 

135 

0,0 

  

  

  

  

Усього витрат 

тис. грн. 

140 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

   Товарна продукція 

тис. грн. 

145 

0,0 

  

  

  

  

   у т. ч. цільова надбавка 

тис. грн. 

150 

0,0 

  

  

  

  

Фінансові результати від операційної діяльності 

тис. грн. 

155 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Фінансові результати від звичайної діяльності 

тис. грн. 

160 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Податок на прибуток 

тис. грн. 

165 

0,0 

  

  

  

  

Нерозподілений прибуток, у т. ч.: 

тис. грн. 

170 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

   виплата дивідендів 

тис. грн. 

175 

0,0 

  

  

  

  

   резервний капітал 

тис. грн. 

180 

0,0 

  

  

  

  

   інше використання прибутку 

тис. грн. 

185 

0,0 

  

  

  

  

Довідкові дані: 

Корисний відпуск енергії 

млн. кВт·год.
тис. Гкал 

200 

Х 

  

  

  

  

Середній тариф 

коп./кВт·год.
грн./Гкал 

205 

Х 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Операційні витрати 

коп./кВт·год.
грн./Гкал 

210 

Х 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Паливна складова 

коп./кВт·год.
грн./Гкал 

215 

Х 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Умовно-постійні витрати 

коп./кВт·год.
грн./Гкал 

220 

Х 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Прибуток від операційної діяльності 

коп./кВт·год.
грн./Гкал 

225 

Х 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Прибуток від звичайної діяльності 

коп./кВт·год.
грн./Гкал 

230 

Х 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Рентабельність (виробнича) з цільовою надбавкою 

235 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Рентабельність (виробнича) без цільової надбавки 

240 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Рентабельність (загальна) з цільовою надбавкою 

% 

245 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Рентабельність (загальна) без цільової надбавки 

% 

250 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Чисельність персоналу 

осіб 

255 

  

  

  

  

Витрати на ремонтне обслуговування, у т. ч.: 

тис. грн. 

260 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

   підрядний спосіб 

тис. грн. 

265 

0,0 

  

  

  

  

   госпспосіб 

тис. грн. 

270 

0,0 

  

  

  

  

 
___ ____________ 200_ року 

Керівник організації 

_____________________________________
(підпис)      (прізвище, ініціали) 

Виконавець _____________
тел. ________________ 

Головний бухгалтер 

_____________________________________
(підпис)      (прізвище, ініціали)

М. П. 

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності 6-НКРЕ-енерговиробництво "Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії"

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єкти господарювання, що мають ліцензії на виробництво електричної енергії, теплової енергії, комбіноване виробництво теплової і електричної енергії, незалежно від форм власності та підпорядкування (далі - ліцензіат).

1.2. Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності та терміни її подання до Національної комісії регулювання електроенергетики України (далі - НКРЕ).

1.3. Інструкція розроблена відповідно до:

Законів України "Про державну статистику", "Про електроенергетику";

Господарського кодексу України;

Указу Президента України від 21.04.98 N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України";

Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕ від 08.02.96 N 3 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.04.96 за N 174/1199 (із змінами);

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб'єктів господарської діяльності з виробництва електричної та теплової енергії.

2. Порядок та термін надання інформації

2.1. Форму звітності 6-НКРЕ-енерговиробництво подають ліцензіати, які здійснюють господарську діяльність з виробництва електричної та теплової енергії незалежно від форм власності та підпорядкування, щокварталу (не пізніше 25 числа наступного місяця після звітного періоду) поштою на паперовому носії та електронною поштою до НКРЕ та відповідного територіального представництва НКРЕ (далі - ТП НКРЕ).

Форма 6-НКРЕ-енерговиробництво направляється поштою за адресою: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19; електронною поштою за адресою: f1-6ee@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронний шаблон звіту.

2.2. Звітним періодом є квартал. Звітність складається щокварталу наростаючим підсумком з початку звітного року.

3. Пояснення щодо заповнення звітності за формою 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна)

3.1. Ліцензіати одержують два файли: інструкцію щодо заповнення форми (ins17.doc) та таблицю-шаблон (SHAB17.XLS). Необхідно створити на диску С папку NKRE_6 і перенести до неї (шляхом копіювання) одержані файли.

3.2. Щокварталу перед початком роботи таблицю SHAB17.XLS потрібно скопіювати в папку NKRE_6 з ім'ям, яке формується так:

17_kkkkkk_nxx_рр,

де kkkkkk - код ліцензіата;

n - ознака;

xx - квартал;

рр - рік.

Приклад. Для заповнення звіту за 1 квартал 2005 року про ВАТ "Херсонська ТЕЦ" таблицю SHAB17.XLS необхідно скопіювати в нову таблицю з ім'ям 17_003402_n01_05.xls.

Назву нової таблиці необхідно формувати лише так, як це описано вище.

3.3. Таблиця SHAB17.XLS залишається незмінною. Вона щокварталу використовується для роботи як шаблон. Інформація заноситься в отриману копію.

3.4. На початку утвореної таблиці-копії заповнюється адресна частина:

макет 

код 

рік 

квартал 

17 

xxxxxx 

20pp 

00 


 
 

де макет - не змінюється;

код ліцензіата - надається НКРЕ;

рік - звітний рік;

відповідний квартал.

Приклад. Для ВАТ "Херсонська ТЕЦ" адресна частина форми на 1 квітня 2005 року буде мати вигляд:

макет 

код 

рік 

квартал 

17 

003402 

2005 

01 


 
 

3.5. Далі таблиця заповнюється інформацією щодо виробництва електричної та теплової енергії. Дані заносять лише в клітини білого кольору. Клітини зеленого кольору будуть розраховуватись і заповнюватись автоматично згідно з визначеними формулами. Клітини жовтого кольору не заповнюються.

3.6. Ні в якому разі не можна додавати або вилучати рядки та графи, змінювати формули, вилучати листи (Лист 1, Лист 2, Лист 3) або змінювати їх назву. Форма і формули будуть коригуватися шляхом одержання нового шаблону.

3.7. Якщо на підприємстві відсутній один з видів продукції (електрична або теплова енергія), відповідні стовпчики не заповнюються.

3.8. Розшифрування рядків 120 "на соціальний розвиток" і 125 "інші витрати" потрібно надавати до НКРЕ щокварталу у вигляді додатка до форми 6-НКРЕ-енерговиробництво.

3.9. Грошові показники наводяться в тис. грн. з точністю до одного знака після коми, корисний відпуск електроенергії - у млн. кВт·год. з трьома знаками після коми, корисний відпуск теплової енергії - у тис. Гкал з трьома знаками після коми, тариф - у коп./кВт·год., грн./Гкал з двома знаками після коми, рентабельність - у відсотках з двома знаками після коми.

3.10. Після заповнення таблиці необхідно натиснути кнопку "ФОРМУВАННЯ МАКЕТА". На моніторі з'явиться екран "ФОРМУВАННЯ ВИХІДНОГО ФАЙЛА". Необхідно обов'язково перевірити часовий період (звітний квартал, рік), ім'я ліцензіата (залежить від коду ліцензіата). Якщо ці параметри неправильні, - натиснути кнопку "ВІДМІНА", відкоригувати адресну частину таблиці і знову натиснути кнопку "ФОРМУВАННЯ МАКЕТА". Якщо параметри правильні, - натиснути кнопку "OK". На всі питання EXCEL на заміщення існуючого файла відповідати "ДА".

3.11. Після цього сформується текстовий файл для передачі в НКРЕ (ім'я файла і папка, у якій він знаходиться, відображені у відповідних вікнах). Отриманий текстовий файл надсилати електронною поштою до НКРЕ з тим самим ім'ям.

3.12. Якщо з технічних причин не вдається отримати текстовий файл, необхідно надіслати заповнену EXCEL-таблицю в електронному вигляді. Електронні таблиці мають зберігатися протягом року.

3.13. Якщо немає можливості передавати макет електронною поштою, заповнену таблицю необхідно надіслати за факсом та поштою.

3.14. Зв'язок рядків і граф таблиці, визначений у формулах, виконується автоматично.

Зв'язок інформації за рядками та графами

Рядки 

Графи 

Знак рівності 

  

Графи 

Зв'язок за графами 

005 - 85,
255 - 270 

  

3 + 5 

Зв'язок за рядками 

005 

1 - 5 

010 + 015 + 020 + 025 + 030 + 035 + 040 + 045 

  

050 

1 - 5 

055 + 060 + 065 + 070 + 075 

  

110 

1 - 5 

115 + 120 + 125 

  

130 

1 - 5 

005 + 050 + 110 

  

140 

1 - 5 

130 + 135 

  

155 

1 - 5 

145 - 130 

  

160 

1 - 5 

145 - 140 

  

170 

1 - 5 

160 - 165 

  

205 

2 - 5 

145 / 200 

  

210 

2 - 5 

130 / 200 

  

215 

2 - 5 

20 / 200 

  

220 

2 - 5 

210 - 215 

  

225 

2 - 5 

205 - 210 

  

230 

2 - 5 

160 / 200 

  

235 

1 - 5 

(145 - (005 + 050 + 115)) / (005 + 050 + 115) * 100 % 

  

240 

1 - 5 

(145 - 150) -- (005 + 050 + 115) / (005 + 050 + 115) * 100 %  

  

245 

1 - 5 

160 / 140 * 100 % 

  

250 

1 - 5 

(145 - 150 - 140) / 140 * 100 % 

  

260 

1 - 5 

265 + 270 

  

4. НКРЕ може вносити зміни до Інструкції у зв'язку із змінами законодавства України та з метою покращення роботи НКРЕ і ліцензіатів.

У разі зміни форми таблиці, кількості рядків та граф, їх змісту ліцензіати отримають новий шаблон.

 

Начальник відділу ціноутворення
генеруючих підприємств
 

 
В. Волошенюк
 

Начальник управління енергоринку 

С. Вишинський 

Опрос