Идет загрузка документа (112 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о государственной регистрации печатных средств массовой информации в Украине и Положения о государственной регистрации информационных агентств как субъектов информационной деятельности

Минюст
Положение, Приказ от 21.02.2006 № 12/5

Про затвердження Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації в Україні та Положення про державну реєстрацію інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності

Наказ Міністерства юстиції України
від 21 лютого 2006 року N 12/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 лютого 2006 р. за N 173/12047

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства юстиції України
 від 23 квітня 2007 року N 194/5
,
 від 13 січня 2009 року N 22/5
,
 від 8 липня 2011 року N 1827/5
,
 від 18 вересня 2012 року N 1376/5
,
від 23 вересня 2013 року N 1991/5
,
від 12 грудня 2013 року N 2623/5
,
 від 1 жовтня 2015 року N 1860/5
,
від 24 грудня 2019 року N 4194/5,
від 28 грудня 2019 року N 4348/5

На виконання Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", Закону України "Про інформаційні агентства" та постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.97 р. N 1287 "Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації в Україні та Положення про державну реєстрацію інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності (додаються).

2. Управлінню легалізації об'єднань громадян (Марченко Н. А.):

- довести цей наказ до відома Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції;

- забезпечити в установленому порядку реєстрацію цього наказу у Департаменті державної реєстрації нормативних актів Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра юстиції України Шупеню М. М.

 

Міністр 

С. Головатий 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. Дашкевич
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації

(У тексті Положення та додатках до нього слова "Міністерство юстиції України", "Міністерство юстиції" в усіх відмінках замінено словами "Державна реєстраційна служба України" у відповідних відмінках; слово "Мін'юст" в усіх відмінках замінено словом "Укрдержреєстр" у відповідних відмінках; слова "Головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" в усіх відмінках замінено словами "структурні підрозділи головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру" у відповідних відмінках; слова "Міністр юстиції" у всіх відмінках замінено словами "Голова Укрдержреєстру" у відповідних відмінках; слова "Заступник Міністра" у всіх відмінках замінено словами "Заступник Голови Укрдержреєстру" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства юстиції України від 8 липня 2011 року N 1827/5)

(У тексті Положення та додатках до нього: слова "Державна реєстраційна служба України" в усіх відмінках замінено словами "Міністерство юстиції України" у відповідних відмінках; слово "Укрдержреєстр" в усіх відмінках замінено словом "Мін'юст" у відповідних відмінках; слова "реєструвальний орган", "орган реєстрації" в усіх відмінках та числах замінено словами "реєструючий орган" у відповідних відмінках та числах; слова "реєстраційні служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі", "структурні підрозділи головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру" в усіх відмінках замінено словами "головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі" у відповідних відмінках; слова "реєстраційні служби" та "територіальний орган Мін'юсту" в усіх відмінках замінено словами "головні територіальні управління юстиції" у відповідних відмінках; слова "Голова Укрдержреєстру" у всіх відмінках замінено словами "Міністр юстиції України" у відповідних відмінках; слова "Заступник Голови Укрдержреєстру" у всіх відмінках замінено словами "Заступник директора Департаменту державної реєстрації" у відповідних відмінках; слова "Управління реєстрації громадських формувань, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств" у всіх відмінках замінено словами "Управління реєстрації громадських формувань, друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства юстиції України від 1 жовтня 2015 року N 1860/5)

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" (далі - Закон), Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228, та постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 року N 1287 "Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів" (далі - Постанова).

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 08.07.2011 р. N 1827/5
,
 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 01.10.2015 р. N 1860/5)

1.2. Положення визначає порядок державної реєстрації Міністерством юстиції України, територіальними органами Міністерства юстиції України друкованих засобів масової інформації (далі - реєструючі органи). Державна реєстрація полягає у проведенні правової експертизи заяв засновників друкованих засобів масової інформації на відповідність Конституції, Цивільному та Господарському кодексам, Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", іншим актам законодавства України та цьому Положенню, підготовці та оформленні відповідних рішень.

(пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства юстиції України від 18.09.2012 р. N 1376/5,
від 28.12.2019 р. N 4348/5)

1.3. Державній реєстрації згідно з частиною другою статті 11 Закону підлягають усі друковані засоби масової інформації, що видаються на території України, незалежно від сфери розповсюдження, тиражу і способу їх виготовлення (далі - друковані ЗМІ, видання).

1.4. Державна реєстрація (перереєстрація) друкованих ЗМІ залежно від сфери розповсюдження та розгляд заяв з інших питань, зазначених у пункті 2.6 Положення, здійснюється такими реєструючими органами:

1) загальнодержавної, регіональної (дві і більше областей) та/або зарубіжної сфери розповсюдження - Міністерством юстиції України (далі - Мін'юст);

2) місцевої сфери розповсюдження - територіальними органами Міністерства юстиції України (далі - територіальні органи).

(підпункт 2 пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства юстиції України від 18.09.2012 р. N 1376/5,
від 28.12.2019 р. N 4348/5)

У разі збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру підготовка та оформлення рішень, визначених цим Положенням, можуть проводитися визначеними за наказом Міністерства юстиції України територіальними органами поза сферою розповсюдження друкованих засобів масової інформації.

(пункт 1.4 доповнено абзацом четвертим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 01.10.2015 р. N 1860/5
,
абзац другий підпункту 2 пункту 1.4 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства юстиції України від 28.12.2019 р. N 4348/5)

2. Державна реєстрація друкованих ЗМІ

2.1. Для державної реєстрації друкованих ЗМІ подається заява.

2.2. Заява про державну реєстрацію друкованих ЗМІ, додатків до них у вигляді видань газетного та журнального типу подається до реєструючого органу засновником (співзасновниками) на кожне видання окремо в друкованому вигляді державною мовою. Про державну реєстрацію друкованого видання, випуск якого передбачено кількома мовами одночасно (паралельними випусками), подається одна заява.

Заява про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації загальнодержавної (у межах всієї України), регіональної (дві і більше областей), зарубіжної (за межами України) сфери розповсюдження подається (надсилається поштовим відправленням) засновником (співзасновниками) до Міністерства юстиції України.

Заява про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації місцевої сфери розповсюдження (у межах Автономної Республіки Крим, однієї області, обласного центру, одного міста, одного району, окремих населених пунктів, а також підприємств, установ, організацій) подається (надсилається поштовим відправленням) до відповідного територіального органу.

(абзац другий пункту 2.2 замінено новими абзацами другим, третім
 згідно з наказом Міністерства юстиції України від 01.10.2015 р. N 1860/5
,
 у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим
,
абзац третій пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 28.12.2019 р. N 4348/5)

У заяві про державну реєстрацію друкованого ЗМІ (далі - заява) мають бути вказані:

1) засновник (співзасновники) видання (якщо засновником є юридична особа - зазначаються її повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи; якщо засновником є фізична особа - зазначаються прізвище, ім'я (по батькові - за наявності), громадянство, адреса реєстрації місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків. Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, зазначаються серія та номер паспорта;

(абзац перший підпункту 1 пункту 2.2 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 01.10.2015 р. N 1860/5)

пов'язана особа (особи):

(підпункт 1 пункту 2.2 доповнено абзацом другим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 12.12.2013 р. N 2623/5)

якщо пов'язаною особою є юридична особа, засновник наводить її повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи;

(підпункт 1 пункту 2.2 доповнено абзацом третім згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 12.12.2013 р. N 2623/5)

якщо пов'язаною особою є фізична особа, зокрема: чоловік, дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим, рідні брати, сестри та їхні діти, чоловіки (дружини), спільно з якими засновник здійснює контроль за друкованим засобом масової інформації, засновник наводить прізвище, ім'я, по батькові цієї особи, її громадянство та родинний зв'язок із засновником, її реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності). Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, зазначаються серія та номер паспорта;

(підпункт 1 пункту 2.2 доповнено абзацом четвертим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 12.12.2013 р. N 2623/5
,
 абзац четвертий підпункту 1 пункту 2.2 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства юстиції України від 01.10.2015 р. N 1860/5)

2) вид видання (газета, журнал, збірник, бюлетень, альманах, календар, дайджест тощо);

3) назва видання (мовою/мовами, якою/якими виходитиме у світ):

назва видання іноземною мовою або мовою національних меншин повинна відповідати назві державною мовою;

якщо назву видання викладено тільки іноземною мовою або тільки мовою національних меншин, поряд вказується переклад назви на державну мову, за винятком випадку, коли у назві використовується зареєстрований знак для товарів та послуг;

якщо друкований засіб масової інформації є додатком до іншого зареєстрованого видання, поряд з його назвою вказується назва основного видання;

(підпункт 3 пункту 2.2 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 01.10.2015 р. N 1860/5)

4) мова/мови видання (одномовне, кількома мовами одночасно (паралельними випусками), змішаними мовами (декількома мовами в одному випуску);

5) сфера розповсюдження (місцева - у межах Автономної Республіки Крим, однієї області, обласного центру, одного міста, району, окремих населених пунктів, а також підприємств, установ, організацій; регіональна - дві та більше областей, міста Київ або Севастополь і область, Автономна Республіка Крим і область; загальнодержавна - у межах України; зарубіжна - за межами України);

(підпункт 5 пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 01.10.2015 р. N 1860/5)

6) програмні цілі (основні принципи) або тематична спрямованість (їх стисла характеристика: розвиток освіти, підвищення рівня духовності, розвиток дозвілля, інформування населення з певних питань та ін.), а також категорія читачів (верстви населення, на які розраховане видання: усе населення, дорослі, молодь, діти, чоловіки, жінки, особи з інвалідністю, студенти, працівники певної галузі, науковці, педагоги тощо);

(підпункт 6 пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 24.12.2019 р. N 4194/5)

7) передбачувані періодичність випуску, обсяг (в умовних друкарських аркушах) і формат видання;

8) юридична адреса засновника, кожного із співзасновників та його (їх) банківські реквізити (для фізичних осіб - у разі наявності);

9) місцезнаходження редакції.

У заяві також указуються відомості, які вносяться до свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ:

1) статус видання (вітчизняне - друкований ЗМІ, у якого засновником виступають українська/і/ юридична/і/ та/або фізична/і/ особа/и/; спільне - друкований засіб масової інформації, створений за участю іноземної/их/ юридичної/их/ та/або фізичної/их/ особи /осіб/);

2) вид видання за цільовим призначенням (загальнополітичне, з питань економіки і бізнесу, виробничо-практичне, наукове, науково-виробниче, науково-популярне, навчальне, довідкове, літературно-художнє, з питань мистецтва, спортивне, юридичне, еротичне, для дозвілля, медичне, релігійне, уфологічне, екологічне, туристичне, рекламне /понад 40 відсотків обсягу одного номера - реклама/, інформаційне, для дітей тощо).

2.3. У разі зміни виду видання, юридичної адреси засновника (співзасновників), місцезнаходження редакції засновник (співзасновники) зобов'язаний (зобов'язані) повідомити реєструючий орган протягом одного місяця з дня, коли такі зміни відбулися.

2.4. Реєструючий орган має право зажадати від засновника (співзасновників) подання документів, якими підтверджується цивільна правоздатність, цивільна дієздатність засновника (співзасновників).

Для юридичної особи такими документами є:

1) засвідчені печаткою юридичної особи та підписом її керівника копії статуту (положення), чинні на момент подачі;

(підпункт 1 пункту 2.4 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 12.12.2013 р. N 2623/5)

2) протокол або витяг з протоколу рішення загальних зборів (конференції) у разі заснування друкованого ЗМІ трудовим колективом згідно з вимогами статті 8 Закону;

3) установчий договір між співзасновниками друкованого ЗМІ (засвідчений нотаріально, якщо одна із сторін - фізична особа);

4) довіреність, доручення (якщо заяву та/чи установчий договір, угоду між засновником і правонаступником підписує особа, якій таке право не надано правовстановлюючими документами).

(підпункт 4 пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 01.10.2015 р. N 1860/5)

Для фізичної особи таким документом є копія паспорта (сторінок, що містять інформацію про громадянство та реєстрацію місця проживання фізичної особи).

Установчі документи, складені іноземною мовою, подаються для державної реєстрації друкованих засобів масової інформації разом з їх перекладом на українську мову, засвідчені в установленому порядку.

Реєструючому органу забороняється вимагати від засновника (співзасновників) додаткові документи, не передбачені Законом та цим Положенням.

(пункт 2.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 13.01.2009 р. N 22/5
,
 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 08.07.2011 р. N 1827/5)

2.5. Заява розглядається у місячний строк з дня її одержання.

2.6. За результатами розгляду заяви приймається одне з таких рішень:

1) про державну реєстрацію;

2) про відмову в державній реєстрації;

3) про зупинення строку розгляду заяви про державну реєстрацію;

4) про визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ.

2.7. У разі виявлення відсутності (неточного або неправильного зазначення) в заяві відомостей, які передбачені Законом та цим Положенням, реєструючий орган у десятиденний строк письмово повідомляє про це засновника (співзасновників).

2.8. Відмова в державній реєстрації друкованого ЗМІ можлива виключно з підстав, установлених статтею 15 Закону, а саме:

1) якщо назва друкованого ЗМІ, його програмні цілі (основні принципи) або тематична спрямованість суперечать статтям 3, 4 Закону;

2) якщо реєструючим органом уже раніше видане свідоцтво друкованому ЗМІ з тією самою назвою, за винятком видань, що виходять різними мовами;

3) якщо заяву подано до закінчення року з дня набрання законної сили рішенням про припинення діяльності друкованого ЗМІ;

4) якщо засновником (співзасновниками) порушено вимоги статті 10 Закону.

(пункт 2.8 доповнено підпунктом 4 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 12.12.2013 р. N 2623/5)

2.9. Зупинення строку розгляду заяви про державну реєстрацію допускається реєструючим органом не більше ніж на три місяці, якщо:

1) засновник (співзасновники) не подав(ли) до реєструючого органу всі документи, якими підтверджуються його (їх) цивільна правоздатність та цивільна дієздатність;

2) між співзасновниками не укладено установчого договору, передбаченого статтею 9 Закону;

3) виникли обставини, за яких з незалежних від реєструючого органу причин своєчасне проведення державної реєстрації неможливе (невідповідність поданих документів законодавству України, наявність ухвали суду про заборону розгляду заяви конкретних засновників або конкретного друкованого ЗМІ, якщо внаслідок ухвалення реєструючим органом рішення будуть порушені права і свободи фізичних чи юридичних осіб тощо).

2.10. Зупинений строк розгляду заяви про державну реєстрацію друкованого ЗМІ поновлюється з дня, коли заявник письмово повідомить реєструючий орган про усунення причин, що перешкоджали державній реєстрації видання.

2.11. У разі неподання засновником (співзасновниками) протягом трьох місяців письмового повідомлення про усунення причин, що перешкоджали державній реєстрації видання, реєструючий орган залишає заяву без розгляду та письмово повідомляє про це засновника (співзасновників).

2.12. Після оформлення реєструючим органом рішення про державну реєстрацію та сплати збору за державну реєстрацію заявникові видається свідоцтво встановленого Постановою зразка.

2.13. Реєстраційний збір справляється у розмірах, установлених Постановою.

2.14. Зареєстрованому друкованому ЗМІ присвоюються відповідний номер і серія (додаток 1).

2.15. Видача свідоцтва засновнику або його уповноваженому представнику оформляється відповідним записом у книзі обліку виданих свідоцтв про державну реєстрацію друкованих ЗМІ, яка є документом постійного зберігання, що ведеться реєструючим органом. Після цього відомості про серію та номер свідоцтва вносяться до Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності.

(пункт 2.15 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 01.10.2015 р. N 1860/5)

2.16. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ має необмежений строк дії.

2.17. Засновник (співзасновники) зберігає(ють) право розпочати випуск друкованого ЗМІ протягом одного року з дня одержання свідоцтва про державну реєстрацію. У разі пропуску цього строку без поважних причин реєструючий орган визнає свідоцтво про державну реєстрацію таким, що втратило чинність, та вносить відомості про це до Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності. Про прийняте рішення реєструючий орган повідомляє засновника (співзасновників) видання.

(пункт 2.17 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 01.10.2015 р. N 1860/5)

3. Перереєстрація друкованих ЗМІ

3.1. Перереєстрація друкованого ЗМІ здійснюється реєструючим органом у порядку, установленому для його реєстрації, у разі зміни:

1) засновника (складу співзасновників), у тому числі зміни найменування засновника;

2) назви видання;

3) мови видання;

4) сфери розповсюдження видання.

3.2. До реєструючого органу подається заява із зазначенням підстав перереєстрації. До заяви додаються згадані в пункті 2.4 Положення документи, угода між засновником і правонаступником (у разі перереєстрації друкованого ЗМІ у зв'язку зі зміною засновника) та копія попереднього свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ.

Зміна засновника (складу співзасновників) повинна оформлятися угодою між засновником (співзасновниками) і його правонаступником, укладеною відповідно до вимог Цивільного та Господарського кодексів, інших актів законодавства України.

3.3. Після прийняття реєструючим органом рішення про перереєстрацію для отримання нового свідоцтва засновник повертає оригінал попереднього свідоцтва. Нове свідоцтво видається після надання реєструючому органу відповідного платіжного документа.

3.4. Якщо оригінал свідоцтва про державну реєстрацію втрачено, засновник повинен підтвердити факт утрати свідоцтва. Таким підтвердженням може бути опубліковане в друкованому(них) ЗМІ оголошення про втрату свідоцтва, у якому вказуються назва друкованого ЗМІ, засновник друкованого ЗМІ, реєстраційний номер, серія, дата видачі втраченого свідоцтва та констатується факт визнання його недійсним.

3.5. Реєструючий орган має право надавати на запити фізичних та юридичних осіб відомості щодо зареєстрованих друкованих ЗМІ та відомості, що вказані у свідоцтві про державну реєстрацію таких ЗМІ.

4. Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ

4.1. У разі пошкодження або втрати свідоцтва про державну реєстрацію засновник (співзасновники) має право на одержання дубліката.

4.2. Для отримання дубліката свідоцтва про державну реєстрацію у разі його втрати засновник (співзасновники) подає до реєструючого органу заяву та примірник друкованого ЗМІ, у якому опубліковано оголошення про втрату свідоцтва.

4.3. У разі пошкодження свідоцтва про державну реєстрацію засновник (співзасновники) подає до реєструючого органу заяву та пошкоджене свідоцтво, яке залишається у справі реєструючого органу.

4.4. За видачу дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ справляється збір у розмірі, установленому Постановою.

5. Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ

5.1. Мін'юст, відповідний територіальний орган приймає рішення про визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ на підставі письмового повідомлення засновника (співзасновників), погодженого з редакцією, або рішення суду про припинення випуску друкованого засобу масової інформації.

(пункт 5.1 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства юстиції України від 08.07.2011 р. N 1827/5,
від 28.12.2019 р. N 4348/5)

5.2. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ, яке визнано недійсним, підлягає поверненню у десятиденний термін з дня отримання відповідного повідомлення реєструючого органу.

6. Підготовка та оформлення рішень реєструючим органом

6.1. Рішення, зазначені в пункті 2.6 Положення, приймаються залежно від результатів правової експертизи в межах установленого строку виключно на підставах, установлених законами, відповідно до Постанови та цього Положення. Такі рішення оформлюються наказами, до яких додаються висновок про реєстрацію (перереєстрацію) або про відмову в реєстрації (перереєстрації) друкованого ЗМІ (додаток 2), висновок про видачу дубліката або про відмову у видачі дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ (додаток 3), висновок про визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію (додаток 4). Рішення про визнання свідоцтва про державну реєстрацію таким, що втратило чинність, зазначене в підпункті 2.17 цього Положення, оформлюється наказом, до якого додається правовий висновок про визнання свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації таким, що втратило чинність (додаток 5). Висновок є невід'ємною частиною наказу.

(підпункт 6.1 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 13.01.2009 р. N 22/5)

6.2. Висновок у Міністерстві юстиції України підписується виконавцем, начальником відділу, погоджується начальником Управління реєстрації громадських формувань, друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств (далі - Управління) і затверджується директором Департаменту нотаріату та державної реєстрації.

(пункт 6.2 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства юстиції України від 18.09.2012 р. N 1376/5,
від 23.09.2013 р. N 1991/5
,
 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 01.10.2015 р. N 1860/5
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 28.12.2019 р. N 4348/5)

6.3. Висновок у територіальному органі підписує спеціаліст, погоджує керівник відповідного відділу (сектору) та затверджує заступник начальника відповідного територіального органу згідно з розподілом функціональних обов'язків.

(пункт 6.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 08.07.2011 р. N 1827/5
,
 у редакції
наказів Міністерства
юстиції України від 18.09.2012 р. N 1376/5
,
 від 01.10.2015 р. N 1860/5
,
від 28.12.2019 р. N 4348/5)

6.4. Наказ готується на підставі правових висновків і підписується Міністром юстиції України, начальником відповідного територіального органу.

(пункт 6.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 28.12.2019 р. N 4348/5)

Абзац другий пункту 6.4 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 01.10.2015 р. N 1860/5)

(пункт 6.4 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства юстиції України від 08.07.2011 р. N 1827/5,
 від 18.09.2012 р. N 1376/5
,
у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 23.09.2013 р. N 1991/5)

6.5. Наказ може бути оформлений індивідуально на кожний друкований ЗМІ або включати список друкованих ЗМІ, щодо яких прийнято рішення.

6.6. У преамбулі наказу вказуються норми Закону, які стали підставою для державної реєстрації (перереєстрації) друкованого (друкованих) ЗМІ, у пунктах наказу викладається рішення реєструючого органу.

(пункт 6.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 01.10.2015 р. N 1860/5)

6.7. Разом з наказом оформлюється свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ, яке підписується Міністром юстиції України, начальником відповідного територіального органу.

(абзац перший пункту 6.7 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 28.12.2019 р. N 4348/5)

Підпис на свідоцтві засвідчується печаткою відповідного реєструючого органу.

(пункт 6.7 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства юстиції України від 08.07.2011 р. N 1827/5,
 від 18.09.2012 р. N 1376/5
,
у редакції
наказів Міністерства
 юстиції України від 23.09.2013 р. N 1991/5
,
 від 01.10.2015 р. N 1860/5)

6.8. Реєструючий орган протягом десяти днів з дня підписання наказу направляє засновнику (співзасновникам) листа за підписом начальника Управління, начальника відповідної територіального органу, у якому інформує про прийняте рішення, указує на необхідність сплати реєстраційного збору, зазначає суму реєстраційного збору та банківські реквізити.

(абзац перший підпункту 6.8 пункту 6 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 13.01.2009 р. N 22/5
,
 із змінами, внесеними згідно з
наказами
 Міністерства юстиції України від 08.07.2011 р. N 1827/5,
 від 18.09.2012 р. N 1376/5
,
від 23.09.2013 р. N 1991/5
,
від 28.12.2019 р. N 4348/5)

Реєструючий орган надсилає лист на юридичну адресу засновника (співзасновників) або на іншу адресу, указану в заяві.

6.9. Засновник (співзасновники) сплачує реєстраційний збір протягом одного місяця з дня одержання листа.

У разі неподання засновником (співзасновниками) платіжного документа про сплату реєстраційного збору протягом трьох місяців з дня підписання наказу про державну реєстрацію (перереєстрацію), неотримання засновником (співзасновниками) свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, яке засновувалося з благодійною метою для безоплатного розповсюдження, реєструючий орган приймає рішення про визнання свідоцтва про державну реєстрацію таким, що не підлягає видачі, та про вилучення з Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності відомостей про цей друкований засіб масової інформації. Рішення про визнання свідоцтва про державну реєстрацію таким, що не підлягає видачі, оформлюється наказом, до якого додається правовий висновок про визнання свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації таким, що не підлягає видачі (додаток 6).

(підпункт 6.9 пункту 6 доповнено абзацом другим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 13.01.2009 р. N 22/5
,
 абзац другий пункту 6.9 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 01.10.2015 р. N 1860/5)

6.10. Відомості про зареєстровані (перереєстровані) друковані ЗМІ вносяться до Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності в порядку, установленому Положенням про цей реєстр.

6.11. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ видається засновнику (співзасновникам) або його (їх) уповноваженому(им) представнику(ам) після надання оригіналу відповідного платіжного документа, який залишається у реєструючого органу, за винятком друкованих ЗМІ, які засновуються з благодійною метою для безоплатного розповсюдження і звільняються від сплати реєстраційного збору.

(пункт 6.11 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 01.10.2015 р. N 1860/5)

6.12. У разі, якщо є установлені Законом підстави для відмови в державній реєстрації друкованого ЗМІ, реєструючий орган готує правовий висновок про відмову в державній реєстрації друкованого ЗМІ з викладенням підстав відмови - конкретних положень законодавства України. У преамбулі наказу вказуються норми Закону, які стали підставою для відмови в державній реєстрації, у пунктах наказу викладається рішення реєструючого органу та роз'яснюється порядок оскарження рішення до суду.

6.13. Наказ про відмову в державній реєстрації друкованих ЗМІ є індивідуальним і готується на кожне друковане ЗМІ окремо.

6.14. Копія наказу про відмову в державній реєстрації друкованого ЗМІ надсилається заявникові із супровідним листом за підписом начальника Управління, заступника начальника відповідного територіального органу згідно з розподілом функціональних обов'язків на адресу одного із співзасновників, зазначену в заяві, в установлений законом строк.

(пункт 6.14 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства юстиції України від 08.07.2011 р. N 1827/5,
 від 18.09.2012 р. N 1376/5
,
від 23.09.2013 р. N 1991/5
,
 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 01.10.2015 р. N 1860/5
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 28.12.2019 р. N 4348/5)

6.15. Рішення про відмову в державній реєстрації друкованого ЗМІ або порушення встановленого статтею 13 Закону порядку розгляду заяви про державну реєстрацію друкованого ЗМІ може бути оскаржене засновником (співзасновниками) у суді.

 

Директор Департаменту легалізації
та регулювання діяльності бюро
кредитних історій
 

 
 
О. М. Семьоркіна
 

 

СЕРІЇ,
які позначаються у свідоцтві про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

Міністерство юстиції України

КВ

Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Львів)

ЛВ

Південно-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ)

ІФ

Центрально-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький)

ХМ

Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Київ)

КІ

Північно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Суми)

СМ

Південно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Дніпро)

ДП

Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Одеса)

ОД

Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Харків)

ХК

(додаток 1 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 28.12.2019 р. N 4348/5)

 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ПОГОДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

____________________________
(посада, підпис, власне ім'я, прізвище)

____________________________
(посада, підпис, власне ім'я, прізвище)

___ ____________ 20__ року

___ ____________ 20__ року

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК

щодо заяви _________________________________
                         (назва засновника (співзасновників)
про реєстрацію (перереєстрацію) друкованого засобу масової інформації

Заява надійшла до реєструючого органу _________________________________________________
                                                                                                                                                        (дата надходження)
Правовою експертизою встановлено (оцінка відповідності заяви та інших доданих до заяви
 документів законодавству України): ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Висновок (рекомендоване рішення та правові підстави його прийняття):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

Начальник відділу Управління

________
(підпис)

______________________
(власне ім'я, прізвище)

Виконавець (спеціаліст)

________
(підпис)

____________________________
(посада, власне ім'я, прізвище)

Висновок підготовлено

________
(дата)

 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства юстиції України від 18.09.2012 р. N 1376/5,
від 23.09.2013 р. N 1991/5
,
від 28.12.2019 р. N 4348/5)

 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ПОГОДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

____________________________
(посада, підпис, власне ім'я, прізвище)

____________________________
(посада, підпис, власне ім'я, прізвище)

___ ____________ 20__ року

___ ____________ 20__ року

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК

щодо заяви ___________________________________
                           (назва засновника (співзасновників)
про видачу дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
___________________________________
(назва видання)

Заява надійшла до реєструючого органу _________________________________________________
                                                                                                                                    (дата надходження)
Правовою експертизою встановлено (оцінка відповідності заяви та інших доданих до заяви
 документів законодавству України): ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Висновок (рекомендоване рішення та правові підстави його прийняття): _______________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

Начальник відділу Управління

________
(підпис)

______________________
(власне ім'я, прізвище)

Виконавець (спеціаліст)

________
(підпис)

____________________________
(посада, власне ім'я, прізвище)

Висновок підготовлено

________
(дата)

 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства юстиції України від 18.09.2012 р. N 1376/5,
від 23.09.2013 р. N 1991/5
,
від 28.12.2019 р. N 4348/5)

 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ПОГОДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

____________________________
(посада, підпис, власне ім'я, прізвище)

____________________________
(посада, підпис, власне ім'я, прізвище)

___ ____________ 20__ року

___ ____________ 20__ року

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
про визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

_______________________________________________________
(назва видання)

Дата реєстрації ________________, свідоцтво N _______
Рішення про припинення випуску видання _________________________________________________
                                                                                                                                 (назва засновника (співзасновника)
прийнято засновником (співзасновниками), судом ___________________________________________
(дата, номер рішення) __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Висновок (рекомендоване рішення та правові підстави його прийняття):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

Начальник відділу Управління

________
(підпис)

______________________
(власне ім'я, прізвище)

Виконавець (спеціаліст)

________
(підпис)

____________________________
(посада, власне ім'я, прізвище)

Висновок підготовлено

________
(дата)

 

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства юстиції України від 18.09.2012 р. N 1376/5,
від 23.09.2013 р. N 1991/5
,
від 28.12.2019 р. N 4348/5)

(Положення у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 23.04.2007 р. N 194/5)

 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ПОГОДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

____________________________
(посада, підпис, власне ім'я, прізвище)

____________________________
(посада, підпис, власне ім'я, прізвище)

___ ____________ 20__ року

___ ____________ 20__ року

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
про визнання свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації таким, що втратило чинність

Правовою експертизою встановлено:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Висновок (рекомендоване рішення та правові підстави його прийняття):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________  

Начальник відділу Управління

________
(підпис)

______________________
(власне ім'я, прізвище)

Виконавець (спеціаліст)

________
(підпис)

____________________________
(посада, власне ім'я, прізвище)

Висновок підготовлено

________
(дата)

 

(Положення доповнено додатком 5 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 13.01.2009 р. N 22/5
,
 додаток 5 із змінами, внесеними згідно з
наказами
 Міністерства юстиції України від 18.09.2012 р. N 1376/5,
від 23.09.2013 р. N 1991/5
,
від 28.12.2019 р. N 4348/5)

 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ПОГОДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

____________________________
(посада, підпис, власне ім'я, прізвище)

____________________________
(посада, підпис, власне ім'я, прізвище)

___ ____________ 20__ року

___ ____________ 20__ року

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
про визнання свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації таким, що не підлягає видачі

Правовою експертизою встановлено:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Висновок (рекомендоване рішення та правові підстави його прийняття):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________  

Начальник відділу Управління

________
(підпис)

______________________
(власне ім'я, прізвище)

Виконавець (спеціаліст)

________
(підпис)

____________________________
(посада, власне ім'я, прізвище)

Висновок підготовлено

________
(дата)

 

(Положення доповнено додатком 6 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 13.01.2009 р. N 22/5
,
 додаток 6 із змінами, внесеними згідно з
наказами
 Міністерства юстиції України від 18.09.2012 р. N 1376/5,
від 23.09.2013 р. N 1991/5
,
від 28.12.2019 р. N 4348/5)

____________

Опрос