Идет загрузка документа (73 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об упорядочении условий оплаты труда работников военных учебных заведений Вооруженных Сил Украины

Минобороны
Приказ от 09.02.2006 № 69
редакция действует с 12.01.2018

Про впорядкування умов оплати праці працівників військових навчальних закладів Збройних Сил України

Наказ Міністра оборони України
від 9 лютого 2006 року N 69

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 лютого 2006 р. за N 167/12041

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністра оборони України
 від 10 липня 2006 року N 395
,
 від 27 квітня 2007 року N 207
,
 від 29 червня 2007 року N 376
,
 від 15 жовтня 2008 року N 505
,
 від 23 грудня 2008 року N 634
,
 від 17 червня 2010 року N 319
,
 від 25 серпня 2010 року N 447
,
 від 2 листопада 2010 року N 558
,
 від 21 грудня 2010 року N 674
,
 від 24 лютого 2011 року N 107
,
 від 23 травня 2011 року N 269
,
 від 29 червня 2011 року N 357
,
 
наказами Міністерства оборони України
від 11 квітня 2012 року N 226
,
 від 12 червня 2013 року N 391
,
 від 19 серпня 2014 року N 545
,
 від 1 грудня 2015 року N 669
,
 від 22 лютого 2016 року N 85
,
 від 7 липня 2016 року N 352
,
 від 23 січня 2017 року N 44
,
 від 25 квітня 2017 року N 239
,
від 21 листопада 2017 року N 609
(зміни, внесені наказом Міністерства оборони України від 21 листопада 2017 року N 609,
 застосовуються з
1 вересня 2017 року)

З метою впорядкування умов оплати праці працівників військових навчальних закладів Збройних Сил України та на виконання вимог постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами) та від 22 серпня 2005 року N 790 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити схеми тарифних розрядів посад працівників військових навчальних закладів та Схему ставок погодинної оплати праці працівників військових навчальних закладів за проведення навчальних занять (додатки 1 - 3).

2. Начальникам військових навчальних закладів Збройних Сил України:

установити з 1 вересня 2005 року розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників військових навчальних закладів Збройних Сил України відповідно до Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери згідно з додатком 4;

у разі, коли посадові оклади окремих категорій працівників за Єдиною тарифною сіткою розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників військових навчальних закладів збільшуються порівняно з посадовими окладами цих категорій працівників (визначеними без урахування підвищень, передбачених умовами оплати праці), що діяли до 1 вересня 2005 року, менше ніж на відсоток підвищення мінімальної заробітної плати з 1 вересня 2005 року, чи в разі, коли вони зменшуються, таким категоріям працівників установлюється попередній посадовий оклад (без урахування підвищень, передбачених умовами оплати праці), підвищений на 7,1 відсотка.

Посадові оклади, що були збережені згідно із законодавством, не збільшуються на відсоток підвищення мінімальної заробітної плати, якщо вони перевищують розміри посадових окладів, визначені за новими умовами оплати праці.

3. Установити, що:

посадові оклади проректорів, заступників керівників військових навчальних закладів, заступників керівників структурних підрозділів цих закладів установлюються на 5 - 15 відсотків, головних бухгалтерів - на 10 - 30 відсотків, помічників керівників - на 30 - 40 відсотків нижче ніж посадовий оклад відповідного керівника;

працівникам військових навчальних закладів, які мають статус національних, може зберігатися під час визначення максимальних розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати, тарифних ставок) та ставок погодинної оплати праці додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів, що застосовувався для зазначених працівників до 1 вересня 2005 року.

4. Надати право начальникам військових навчальних закладів у межах фонду оплати праці, затвердженого в кошторисах доходів і видатків, установлювати працівникам:

доплати:

у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати): за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, за суміщення професій (посад), за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам військових навчальних закладів, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих закладів та їх заступникам;

у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10 години вечора до 6 години ранку;

за вчене звання: професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу (ставки заробітної плати), доцента, старшого наукового співробітника - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним вченим званням. За наявності у зазначених працівників двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;

за науковий ступінь: доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати), кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність вченого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, закладу або організації.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого звання, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;

надбавки:

у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки): за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи (на термін її виконання), за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. Таке обмеження не поширюється на працівників національних закладів (установ).

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються або зменшуються;

за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР "народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

за спортивні звання "заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" - у розмірі 20 відсотків, "майстер спорту міжнародного класу" - 15 відсотків, "майстер спорту" - 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається начальником військового навчального закладу;

за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10 відсотків, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15 відсотків, двох або більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом.

5. Установлювати в межах затвердженого фонду оплати праці доплати працівникам військових навчальних закладів у співвідношенні до посадового окладу (ставки заробітної плати):

за класне керівництво:

у I - IV класах середніх загальноосвітніх шкіл - 20 відсотків;

у V - XI (XII) класах середніх загальноосвітніх шкіл - 25 відсотків;

у вищих військових навчальних закладах I та II рівнів акредитації, військових ліцеях та ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою, інших військових навчальних закладах - 20 відсотків;

за перевірку зошитів та письмових робіт:

у I - IV класах середніх загальноосвітніх шкіл - 15 відсотків;

у вищих військових навчальних закладах I та II рівнів акредитації, військових ліцеях та ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою, інших військових навчальних закладах, V - XI (XII) класах середніх загальноосвітніх шкіл - 10 - 20 відсотків.

Зазначена доплата встановлюється залежно від педагогічного навантаження педагогічного працівника;

за завідування:

навчальними кабінетами в середніх загальноосвітніх школах, військових ліцеях та ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою, інших військових навчальних закладах - 10 - 15 відсотків;

майстернями в середніх загальноосвітніх школах - 15 - 20 відсотків;

бібліотеками у військових ліцеях та ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою, інших військових навчальних закладах, середніх загальноосвітніх школах - 5 - 15 відсотків;

за керівництво предметними (цикловими) і методичними комісіями у вищих військових навчальних закладах I та II рівнів акредитації, середніх загальноосвітніх школах - 10 - 15 відсотків.

6. Начальники військових навчальних закладів Збройних Сил України в межах фонду оплати праці, затвердженого у кошторисі доходів і видатків, мають право:

затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи.

Преміювання працівників військових навчальних закладів здійснюється відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах затвердженого фонду оплати праці.

Порядок і умови преміювання (категорії працівників, які підлягають преміюванню, періодичність виплати премій, показники преміювання, умови, за яких працівники не подаються для преміювання, та розміри премій) установлюються за погодженням з профспілковим органом;

надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

Преміювання керівників військових навчальних закладів, їх заступників, встановлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.

7. Витрати, пов'язані із запровадженням умов оплати праці працівників військових навчальних закладів Збройних Сил України, здійснювати за рахунок та в межах фонду оплати праці, затвердженого в кошторисі.

8. Наказ Міністра оборони України від 22 вересня 2005 року N 570 "Про затвердження розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників військових навчальних закладів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 3 листопада 2005 року за N 1336/11616, уважати таким, що втратив чинність.

9. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту фінансів Міністерства оборони України.

10. Наказ розіслати до окремої військової частини.

 

Міністр оборони України 

А. С. Гриценко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра праці та
соціальної політики України
 

 
Н. Іванова
 

Заступник Міністра фінансів України 

В. Матвійчук 

Голова Центрального комітету
Всеукраїнської профспілки
працівників Збройних Сил
України
 

 
 
 
Д. Мірошниченко
 

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівників, науково-педагогічних та окремих категорій педагогічних працівників вищих військових навчальних закладів III та IV рівнів акредитації

Таблиця 1

Науково-педагогічні працівники

Найменування посад 

Тарифні коефіцієнти 

Завідувач кафедри - професор 

21 

Професор 

20 

Доцент 

19 

Старший викладач 

18 

Викладач, асистент 

16 

Викладач-стажист 

15 

1. Особам із числа науково-педагогічних працівників, призначеним на посади професорів чи доцентів, які не мають відповідного вченого звання, один раз строком до двох років від часу першого обрання чи призначення встановлюються такі тарифні розряди:

професор 

20 

доцент 

19 

2. Для провідних концертмейстерів та концертмейстерів вищих військових навчальних закладів III та IV рівнів акредитації (факультетів, відділень) з підготовки працівників мистецтв, учителів музики і співів тарифні розряди установлюються на рівні тарифних розрядів відповідно для старшого викладача та викладача.

Таблиця 2

Керівники

Таблиця 3

Педагогічні працівники (окремі категорії)

 

Директор Департаменту фінансів
Міністерства оборони України
 

 
І. Ю. Марко
 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 15.10.2008 р. N 505
,
наказом Міністерства оборони
 України від 21.11.2017 р. N 609,
який застосовується з
01.09.2017 р.)

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівників та педагогічних працівників вищих військових навчальних закладів (військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, військових коледжів тощо), військових частин (навчальних центрів тощо), що здійснюють підготовку військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу, дитячих дошкільних навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів (оздоровчих, оздоровчо-спортивних таборів тощо)

Таблиця 1

Педагогічні працівники

Найменування посад

Тарифні розряди

1

2

Учителі всіх спеціальностей, викладачі, вихователі, вихователі-методисти, учителі-дефектологи, учителі-логопеди, логопеди, завідувачі логопедичних пунктів, методисти, педагоги-організатори, концертмейстери, соціальні педагоги, практичні психологи:
        спеціаліст вищої категорії

 
 
 
 
14

        спеціаліст I категорії

13

        спеціаліст II категорії

12

        спеціаліст

10 - 11

Музичні керівники, художні керівники, інструктори: з фізкультури, з праці, слухового кабінету:
        спеціаліст вищої категорії

 
 
12

        спеціаліст I категорії

11

        спеціаліст II категорії

10

        спеціаліст

9

Майстер виробничого навчання

11 - 14

Керівники гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи, культорганізатори, екскурсоводи, інструктори з туризму, акомпаніатори, старші вожаті

10 - 11

Методист із складання кінопрограм

9

Помічник вихователя

5 - 6

Примітки:

1. Фахівцям, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра (вищу освіту), установлюється 11 тарифний розряд.

2. Тарифні розряди педагогічних працівників установлюються за результатами атестації з урахуванням наявності освітньо-кваліфікаційних рівнів магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (вищої або середньої спеціальної освіти).

3. Педагогічним працівникам, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (середньої спеціальної освіти), установлюється 10 тарифний розряд (крім майстра виробничого навчання).

4. Умови визначення тарифних розрядів для акомпаніаторів, соціальних педагогів та практичних психологів поширюються на вищі навчальні заклади.

Таблиця 2

Керівники

Найменування посад

Тарифні розряди

1

2

Начальник (директор) військового навчального закладу (крім військових ліцеїв, коледжів) з кількістю курсантів (слухачів):  
        понад 800 осіб

 
 
17 - 18

        понад 300 до 800 осіб включно

16 - 17

        до 300 осіб включно

15 - 16

Начальник (директор) військового ліцею, ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, військового коледжу з кількістю вихованців:
        понад 300 осіб

 
 
 
17 - 18

        понад 150 до 300 осіб включно

16 - 17

        до 150 осіб включно

14 - 16

Завідувач дитячого дошкільного навчального закладу

14

Начальник (директор, завідувач) позашкільного навчального закладу з кількістю учнів (вихованців):
        понад 600 осіб

 
 
16

        понад 300 до 600 осіб включно

15

        до 300 осіб включно

13

Завідувач: відділу, відділення, лабораторії, навчально-виробничої майстерні, навчального (навчально-методичного) кабінету військового навчального закладу

13

Керівник фізичного виховання військового навчального закладу

12 - 13

Завідувач виробничої (навчальної) практики

12

Завідувач відділу, лабораторії, кабінету позашкільного навчального закладу

12

Завідувач фільмотеки, заочного відділення

10

Завідувач навчально-консультативного пункту

9

Примітки:

1. Керівникам фізичного виховання, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про освіту" - середньої спеціальної освіти), установлюється 10 тарифний розряд.

2. Тарифні розряди інших керівників військових навчальних закладів установлюються згідно з додатком 2 до пункту 2 Умов оплати праці працівників загальних (наскрізних) професій і посад бюджетних військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України на рівні тарифних розрядів керівників військових частин за показниками для віднесення військових частин та їх структурних підрозділів до груп за оплатою праці керівників, що затверджуються окремим наказом Міністерства оборони України.

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 15.10.2008 р. N 505
,
у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 21.11.2017 р. N 609,
який застосовується з
01.09.2017 р.)

 

СХЕМА
ставок погодинної оплати праці працівників військових навчальних закладів за проведення навчальних занять

Таблиця 1

Контингент  

Ставки погодинної оплати у відсотках до окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду 

професор  

доктор наук  

доцент або кандидат наук  

особи, які не мають наукового ступеня 

Учні шкіл, професійно-технічних навчальних закладів, гімназій, ліцеїв, студенти вищих навчальних закладів I та II рівнів акредитації та інші аналогічні категорії учнів, робітники, працівники, слухачі курсів, які займають посади, що вимагають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра. Перепідготовка кадрів з видачею диплома молодшого спеціаліста, бакалавра 

5,04 

3,99 

3,40 

2,85 

Студенти вищих навчальних закладів III та IV рівнів акредитації 

9,35 

7,39 

5,70 

4,55 

Аспіранти, слухачі курсів, які займають посади, що вимагають освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра. Перепідготовка кадрів з видачею диплома спеціаліста, магістра 

10,78 

8,53 

6,82 

5,7 

1. Ставки погодинної оплати включають оплату за дні відпустки.

2. Ставки погодинної оплати праці лікарів-консультантів, які залучаються установами охорони здоров'я для проведення консультацій з інших установ (організацій), установлюються для професора, доктора наук у розмірі 10,91 відсотка (окладу) працівника 1 тарифного розряду.

3. Оплата праці членів журі конкурсів та оглядів, а також рецензентів конкурсних робіт здійснюється за ставками погодинної оплати праці, передбаченими для осіб, які проводять навчальні заняття із студентами вищих навчальних закладів III та IV рівнів акредитації.

4. Ставки погодинної оплати праці дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів академій наук підвищуються на 25 відсотків.

 

Директор Департаменту фінансів
Міністерства оборони України
 

 
І. Ю. Марко
 

 

РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників військових навчальних закладів Збройних Сил України

Примітки:

1. Посадові оклади (тарифні ставки) з 01 січня 2014 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду - 852 гривні, з 01 вересня 2015 року - 1012 гривень, з 01 грудня 2015 року - 1113 гривень, з 01 травня 2016 року - 1185 гривень, з 01 грудня 2016 року - 1335 гривень.

Посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 01 січня 2017 року розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року.

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

(додаток 4 у редакції наказів Міністра
 оборони України від 10.07.2006 р. N 395
,
 від 27.04.2007 р. N 207
,
 від 29.06.2007 р. N 376
,
 від 15.10.2008 р. N 505
,
 із змінами, внесеними згідно з
наказами
 Міністра оборони України від 23.12.2008 р. N 634,
 від 17.06.2010 р. N 319
,
 від 25.08.2010 р. N 447
,
 від 02.11.2010 р. N 558
,
 від 21.12.2010 р. N 674
,
 від 24.02.2011 р. N 107
,
 від 23.05.2011 р. N 269
,
 від 29.06.2011 р. N 357
,
 
наказами Міністерства оборони
 України від 11.04.2012 р. N 226
,
 від 12.06.2013 р. N 391
,
 від 19.08.2014 р. N 545
,
 від 01.12.2015 р. N 669
,
 від 22.02.2016 р. N 85
,
 від 07.07.2016 р. N 352
,
 від 23.01.2017 р. N 44
,
 від 25.04.2017 р. N 239)

____________

Опрос