Идет загрузка документа (138 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об упорядочении Условий оплаты труда работников спортивных организаций Вооруженных Сил Украины

Минобороны
Условия, Приказ от 09.02.2006 № 71
редакция действует с 23.03.2018

Про впорядкування Умов оплати праці працівників спортивних організацій Збройних Сил України

Наказ Міністра оборони України
від 9 лютого 2006 року N 71

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 лютого 2006 р. за N 157/12031

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністра оборони України
 від 10 липня 2006 року N 397
,
 від 27 квітня 2007 року N 209
,
 від 29 червня 2007 року N 383
,
 від 17 грудня 2007 року N 690
,
 від 13 жовтня 2008 року N 500
,
 від 23 грудня 2008 року N 636
,
 від 17 червня 2010 року N 316
,
 від 25 серпня 2010 року N 449
,
 від 2 листопада 2010 року N 560
,
 від 21 грудня 2010 року N 676
,
 від 24 лютого 2011 року N 109
,
 від 23 травня 2011 року N 271
,
 від 29 червня 2011 року N 359
,
 
наказами Міністерства оборони України
від 11 квітня 2012 року N 228
,
 від 12 червня 2013 року N 393
,
 від 19 серпня 2014 року N 547
,
 від 1 грудня 2015 року N 671
,
 від 22 лютого 2016 року N 87
,
 від 7 липня 2016 року N 352
,
від 23 січня 2017 року N 44
,
 від 25 квітня 2017 року N 239
,
від 30 січня 2018 року N 34
(зміни, внесені наказом Міністерства оборони України
 від 30 січня 2018 року N 34, застосовуються з
1 вересня 2017 року)

З метою впорядкування Умов оплати праці працівників спортивних організацій Збройних Сил України та на виконання вимог постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" та від 22 серпня 2005 року N 790 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

Умови оплати праці працівників спортивних організацій Збройних Сил України, що додаються;

Показники для віднесення фізкультурно-спортивних споруд та спортивних клубів до груп за оплатою праці керівників, що додаються.

2. Керівникам спортивних організацій Збройних Сил України:

витрати, пов'язані із запровадженням умов оплати праці працівників спортивних організацій Збройних Сил України, здійснювати за рахунок та в межах фонду оплати праці, затвердженого у кошторисі;

у разі, коли посадові оклади окремих категорій працівників за Єдиною тарифною сіткою розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери збільшуються порівняно з посадовими окладами цих категорій працівників (визначеними без урахування підвищень, передбачених умовами оплати праці), що діяли до 1 вересня 2005 року, менше ніж на відсоток підвищення мінімальної заробітної плати з 1 вересня 2005 року чи в разі, коли вони зменшуються, таким категоріям працівників установлюється попередній посадовий оклад (без урахування підвищень, передбачених умовами оплати праці), підвищений на 7,1 відсотка;

посадові оклади, що були збережені згідно із законодавством, не збільшуються на відсоток підвищення мінімальної заробітної плати, якщо вони перевищують розміри посадових окладів, визначені за новими умовами оплати праці.

3. Наказ Міністра оборони України від 27 серпня 2001 року N 299 "Про впорядкування умов оплати праці працівників спортивних організацій Збройних Сил України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2001 року за N 806/5997 (зі змінами та доповненнями), уважати таким, що втратив чинність.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту фінансів Міністерства оборони України.

5. Наказ розіслати до окремої військової частини.

 

Міністр оборони України 

А. С. Гриценко 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник Міністра праці та
соціальної політики України
 

 
Н. Іванова
 

Заступник Міністра
фінансів України
 

 
В. Матвійчук
 

Голова Центрального комітету
Всеукраїнської профспілки працівників
Збройних Сил України
 

 
 
Д. Мірошниченко
 

 

УМОВИ
оплати праці працівників спортивних організацій Збройних Сил України

1. Умови оплати праці працівників спортивних організацій Збройних Сил України (далі - Умови) застосовуються з 1 вересня 2005 року для оплати праці працівників Центрального спортивного клубу Збройних Сил України, спортивних клубів (яхт-клубів) видів Збройних Сил України та оперативних командувань, спортивних комплексів та фізкультурно-спортивних споруд (палаців спорту, стадіонів, басейнів, стрільбищ, спортивних манежів, ковзанок, тирів тощо), спортивних баз, спортивних клубів з футболу та інших ігрових видів спорту, штатних спортивних команд, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву та дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також працівників фізкультурно-спортивних споруд військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України (далі - спортивні організації).

Умови поширюються на працівників фізичної культури і спорту, зайнятих в органах військового управління та військових комісаріатах, посади яких не передбачені схемами тарифних розрядів цих органів.

2. Розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установлюються відповідно до схем тарифних розрядів і коефіцієнтів Єдиної тарифної сітки з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (додатки 1, 2 до цих Умов).

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 27.04.2007 р. N 209)

3. Оплата праці працівників спортивних організацій здійснюється пропорційно відпрацьованому часу, виходячи з посадового окладу (ставки заробітної плати) з урахуванням підвищень, доплат, надбавок, премій та інших заохочувальних виплат, передбачених чинним законодавством.

4. Посадові оклади заступників керівників спортивних організацій, заступників керівників структурних підрозділів цих організацій установлюються на 5 - 15 відсотків, головних бухгалтерів - на 10 - 30 відсотків, помічників керівників - на 30 - 40 відсотків нижче ніж посадовий оклад відповідного керівника.

Конкретний розмір посадового окладу заступника (помічника) керівника та головного бухгалтера встановлюється шляхом пониження посадового окладу відповідного керівника на будь-який відсоток у зазначених межах.

5. У межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків, працівникам спортивних організацій установлюються:

надбавки:

у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. Таке обмеження не поширюється на працівників національних закладів (установ).

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР "народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

за спортивні звання "заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" - у розмірі до 20 відсотків, "майстер спорту міжнародного класу" - 15 відсотків, "майстер спорту" - 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначені надбавки встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, закладу або організації;

за знання та використання у роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідними документами;

доплати:

у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

суміщення професій (посад);

розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Доплати встановлюються працівникам, які виконують у тій самій організації поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором (контрактом), додаткову роботу за іншою посадою або обов'язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам спортивних організацій, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих організацій та їх заступникам;

за вчене звання: професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу (ставки заробітної плати), доцента, старшого наукового співробітника - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним вченим званням. За наявності в зазначених працівників двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;

за науковий ступінь: доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати), кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності в працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність вченого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, закладу або організації.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого звання, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством.

6. Обчислення посадових окладів (ставок заробітної плати) з урахуванням підвищень здійснюється у такому порядку:

працівникам, які мають право на підвищення посадових окладів у відсотках, посадові оклади збільшуються на відсоток підвищення, тобто встановлюється новий (підвищений) посадовий оклад;

у разі, якщо працівники мають право на підвищення посадових окладів у відсотках одночасно з кількох підстав, розміри підвищень додаються і на суму відсотків збільшується посадовий оклад.

7. Передбачені чинним законодавством та колективним договором надбавки і доплати нараховуються до посадового окладу працівника. У разі, якщо посадові оклади згідно з умовами оплати праці виплачуються працівникам у підвищених розмірах, надбавки і доплати, передбачені у відсотках, обчислюються із знову створених, тобто з підвищених посадових окладів.

Конкретні розміри надбавок і доплат установлюються в колективному договорі та оголошуються наказом начальника спортивної організації. Якщо колективний договір не укладений, то ці питання мають погоджуватися з профспілковим органом.

8. Керівники спортивних організацій за наявності коштів на оплату праці мають право:

преміювати працівників спортивних організацій відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи.

Порядок і умови преміювання (категорії працівників, які підлягають преміюванню, періодичність виплати премій, показники преміювання, умови, за яких працівники не подаються для преміювання, та розміри премій) установлюються положенням про преміювання, яке затверджується начальником спортивної організації за погодженням з профспілковим органом;

надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

9. Преміювання керівників спортивних організацій, установлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням органу вищого рівня в межах наявних коштів на оплату праці.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 30.01.2018 р. N 34,
який застосовується з
01.09.2017 р.)

10. Особливості оплати праці тренерів-викладачів з виду спорту та акомпаніаторів

Тарифні розряди тренерам-викладачам з виду спорту встановлюються з урахуванням наявності кваліфікаційної категорії та рівня освіти, здобутої в навчальних закладах, згідно з Переліком навчальних закладів, закінчення яких дає право на встановлення тарифних розрядів тренерам-викладачам з виду спорту залежно від освіти (додаток 3 до Умов).

Тарифні розряди тренерів-викладачів з виду спорту, які мають кваліфікаційні категорії, встановлюються згідно з документом, що підтверджує наявність відповідної категорії.

Місячні ставки тренерів-викладачів з виду спорту та акомпаніаторів установлюються під час тарифікації щорічно на початку навчального року і виплачуються щомісяця незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року.

За результатами тарифікації керівник органу з фізичної культури і спорту вищого рівня затверджує Тарифікаційний список тренерів-викладачів з виду спорту (додаток 4 до Умов).

Тренерам-викладачам з виду спорту та акомпаніаторам, у яких протягом навчально-тренувального року кількість годин навчально-викладацької роботи зменшується чи збільшується порівняно з обсягом, установленим тарифікацією, з дня зміни кількості годин заробітна плата виплачується за фактично відпрацьовану кількість годин з урахуванням цих змін.

Місячна заробітна плата тренера-викладача з виду спорту може встановлюватися, виходячи з умов навчально-тренувального процесу та за згодою тренера-викладача, за двома формами оплати праці:

кількістю годин навчально-викладацької роботи на тиждень;

розмірами нормативів за підготовку одного учня-спортсмена, який входить до складу національної збірної команди України.

У разі погодинної оплати праці місячна заробітна плата визначається шляхом множення ставки заробітної плати з урахуванням підвищень (за спеціалізацію школи, старшого тренера) на фактичний обсяг навчально-тренувальної роботи за тиждень і ділення цього добутку на норму годин за тиждень (24 академічні години).

Обсяг навчально-тренувальної та іншої роботи, пов'язаної з тренувальним процесом, яку виконують тренери-викладачі та акомпаніатори за основним місцем роботи, за погодинної оплати праці, граничними розмірами не обмежується.

Право визначати обсяг навчально-тренувальної роботи серед тренерів-викладачів має керівник спортивної школи залежно від годин, передбачених навчальними планами, наявності відповідних кадрів та інших конкретних умов, що склалися у школі. Керівник несе відповідальність за реальність установленого кожному тренеру-викладачу фактичного обсягу зазначеної роботи і за його виконання.

За навчально-тренувальну роботу зі спортсменами, які входять до складу національних збірних команд України, місячна заробітна плата тренерів-викладачів з виду спорту встановлюється, виходячи з нормативів за підготовку одного учня-спортсмена у розмірах, передбачених додатком 5 до Умов.

Підставою для тарифікації тренерів-викладачів є списки збірних команд України, які затверджуються наказом центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту щорічно: із зимових видів спорту - у травні, з літніх - у грудні.

Тренерам-викладачам (особистим) за досягнення спортсменами високих результатів на головних змаганнях установлюється доплата до місячної заробітної плати, визначеної під час тарифікації, у розмірах від 5 до 50 відсотків ставки заробітної плати з урахуванням підвищень (за старшого тренера-викладача, спеціалізацію школи) за кожного спортсмена та за зайняте ним місце. Конкретні розміри зазначених доплат передбачені у додатку 6 до Умов.

(абзац п'ятнадцятий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства оборони України від 30.01.2018 р. N 34,
який застосовується з
01.09.2017 р.)

Зазначені доплати встановлюються з наступного дня після досягнення спортсменом результату та підтвердження його центральним органом виконавчої влади з фізичної культури та спорту і діють до проведення наступних змагань такого самого рівня (1, 2 або 4 роки). Конкретний розмір доплати не залежить від зменшення або збільшення фактичного обсягу навчально-викладацької роботи.

Тренерам-викладачам, які проводять заняття в критих плавальних басейнах, установлюється доплата до місячної заробітної плати, визначеної тарифікацією, за шкідливі умови праці в розмірі до 12 відсотків ставки заробітної плати з урахуванням підвищень за результатами атестації робочих місць за умовами праці. Доплата встановлюється за фактично відпрацьований час у басейні і включається до середньої заробітної плати в усіх випадках її обчислення.

11. Особливості оплати праці працівників льотного, льотно-інструкторського та льотно-підйомному складу

Працівникам льотного та льотно-інструкторського складу встановлюються доплати до посадового окладу за кваліфікацію:

першого класу - 40 відсотків;

другого класу - 15 відсотків.

За виконання льотної роботи (у межах норми оплачуваного нальоту в обсязі 60 годин на рік) льотчику проводиться погодинна оплата у відсотках тарифної ставки працівника I тарифного розряду за одну годину нальоту залежно від категорії складності виконуваних польотів, а саме:

перша категорія: підготовка та участь у демонстраційних польотах, спеціальні та урядові завдання - 15,7 відсотка тарифної ставки працівника I тарифного розряду;

друга категорія: інструкторські польоти з групового складного і вищого пілотажу, з одиночного вищого пілотажу; польоти на літаках з посадкою на майданчики, обрані з повітря, - 12 відсотків тарифної ставки працівника I тарифного розряду;

третя категорія: інструкторські польоти з групового простого пілотажу, одиночного складного пілотажу та з ширяння; викид парашутистів на обмежені майданчики - 10,5 відсотка тарифної ставки працівника I тарифного розряду;

четверта категорія: інші види інструкторських та виробничих польотів (перельоти, розвідування погоди, буксирування планерів тощо) - 10,2 відсотка тарифної ставки працівника I тарифного розряду.

За виконання стрибків за планом навчально-тренувальної роботи льотно-підйомному складу проводиться оплата за один стрибок залежно від категорії складності стрибка:

перша категорія: підготовка й участь у демонстраційних стрибках (за спеціальними й урядовими завданнями) - 15,7 відсотка тарифної ставки працівника I тарифного розряду;

друга категорія: групова й купольна акробатика, нічні стрибки - 12 відсотків тарифної ставки працівника I тарифного розряду;

третя категорія: із затримкою розкриття більше 20 секунд, із гранично малих висот (нижче 300 м), на обмежені майданчики та на воду - 10,2 відсотка тарифної ставки працівника I тарифного розряду;

четверта категорія: інші види навчальних і тренувальних стрибків - 8,7 відсотка тарифної ставки працівника I тарифного розряду.

Загальна кількість стрибків, за які проводиться оплата, - до 40 стрибків на рік. У цю кількість не входять стрибки, що виконуються за першою категорією складності.

12. Оплата праці керівників, фахівців, технічних службовців і робітників спортивних організацій, посади (професії) яких не передбачені цими Умовами, здійснюється відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей народного господарства.

13. Оплата праці працівників, прийнятих за строковими трудовими договорами для тимчасового заміщення посад, що комплектуються жінками із числа військовослужбовців, на період відпусток у зв'язку з вагітністю та пологами, а також по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, здійснюється на умовах, передбачених для відповідної категорії працівників за рахунок асигнувань, виділених на грошове забезпечення.

У такому самому порядку і на тих самих умовах здійснюється оплата праці працівників, які мають право згідно з чинним законодавством заміщати вакантні посади військовослужбовців.

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
директора Департаменту фінансів
Міністерства оборони України 

 
 
В. В. Гагурін
 

 

РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників спортивних організацій Збройних Сил України

Примітки:

1. Посадові оклади (тарифні ставки) з 01 січня 2014 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду - 852 гривні, з 01 вересня 2015 року - 1012 гривень, з 01 грудня 2015 року - 1113 гривень, з 01 травня 2016 року - 1185 гривень, з 01 грудня 2016 року - 1335 гривень.

Посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 01 січня 2017 року розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року.

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

 

Заступник Міністра оборони України 

І. Л. Монтрезор 

(додаток 1 у редакції наказів Міністра
 оборони України від 10.07.2006 р. N 397
,
 від 27.04.2007 р. N 209
,
 від 29.06.2007 р. N 383
,
 від 13.10.2008 р. N 500
,
 із змінами, внесеними згідно з
наказами
 Міністра оборони України від 23.12.2008 р. N 636,
 від 17.06.2010 р. N 316
,
 від 25.08.2010 р. N 449
,
 від 02.11.2010 р. N 560
,
 від 21.12.2010 р. N 676
,
 від 24.02.2011 р. N 109
,
 від 23.05.2011 р. N 271
,
 від 29.06.2011 р. N 359
,
 
наказами Міністерства оборони
 України від 11.04.2012 р. N 228
,
 від 12.06.2013 р. N 393
,
 від 19.08.2014 р. N 547
,
від 01.12.2015 р. N 671
,
 від 22.02.2016 р. N 87
,
 від 07.07.2016 р. N 352
,
 від 23.01.2017 р. N 44
,
 від 25.04.2017 р. N 239)

 

СХЕМИ
тарифних розрядів посад працівників спортивних організацій Збройних Сил України

Таблиця 1

Схема тарифних розрядів посад спортсменів-інструкторів спортивних (штатних) команд і підрозділів з видів спорту

У командних номерах програми тарифні розряди спортсменам- інструкторам установлюються керівником організації згідно з Таблицею 1, але не більше тарифних розрядів спортсменів-інструкторів, які зайняли особисті місця на відповідних змаганнях, зазначених у Таблиці 1.

Таблиця 2

Схема тарифних розрядів посад керівників, тренерів спортивних (штатних) команд і підрозділів з виду спорту

1. Тарифні розряди керівників та тренерів спортивних (штатних) команд і підрозділів з виду спорту встановлюються згідно з категоріями видів спорту.

2. Віднесення видів спорту до відповідної категорії здійснюється згідно з наказами центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту за результатами виступу спортсменів, у тому числі спортсменів-інвалідів, на чемпіонатах світу, Європи, олімпійських, паралімпійських та дефлімпійських іграх, всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту. Категорії видів спорту можуть змінюватися залежно від зміни цих результатів на зазначених змаганнях.

Таблиця 3

Схема тарифних розрядів посад працівників штатних команд майстрів зі спортивних ігор

Таблиця 4

Схема тарифних розрядів посад тренерів-викладачів, акомпаніаторів, інструкторів-методистів спортивних шкіл усіх типів та фізкультурно-спортивних організацій

1. Тренерам-викладачам з виду спорту, тренерам-викладачам з хореографії (далі - тренери-викладачі), які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста або магістра (до введення в дію Закону України "Про освіту" - вищої або середньої спеціальної освіти) і категорій, встановлюється 10 тарифний розряд.

Тренерам-викладачам, які закінчили вищі навчальні заклади I та II рівнів акредитації (до введення в дію Закону України "Про освіту" - заклади середньої спеціальної освіти) і мають звання "майстер спорту", "майстер спорту міжнародного класу", "заслужений майстер спорту", встановлюється 11 тарифний розряд.

2. Акомпаніаторам, які не мають спеціальної освіти, встановлюється 10 тарифний розряд.

3. Місячні ставки заробітної плати тренерів-викладачів, акомпаніаторів установлюються за 24 академічні години безпосередньо навчально-тренувальної роботи на тиждень (4 академічні години на день при 6-денному режимі роботи, академічна година - 45 хв.). Час, витрачений на підготовку занять, а також на участь з командами (спортсменами) у змаганнях, додатковій оплаті не підлягає.

У тарифних ставках інструкторів-методистів урахована оплата за навчально-викладацьку роботу, яку вони проводять протягом 7-годинного робочого дня при 40-годинному робочому тижні.

4. Тренерам-викладачам та акомпаніаторам, які працюють у спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах олімпійського резерву, школах вищої спортивної майстерності, групах спеціалізованої підготовки та групах підготовки до вищої спортивної майстерності у дитячо-юнацьких спортивних школах, ставки заробітної плати підвищуються за спеціалізацію на 15 відсотків без урахування інших підвищень.

5. Тренерам-викладачам, які займають посаду старшого тренера- викладача в спортивних школах усіх типів, тарифні ставки підвищуються на 15 відсотків. Посада старшого тренера-викладача може вводитись, якщо під його керівництвом працюють не менше двох штатних тренерів-викладачів.

Таблиця 5

Схема тарифних розрядів посад керівників та фахівців спортивних шкіл усіх типів

1. Директорам, заступникам директорів, тренерам-методистам, інструкторам-методистам (у тому числі старшим) спортивних шкіл усіх типів протягом їх робочого часу дозволяється вести навчально-тренувальну роботу у своїй школі з навантаженням не більше 12 годин на тиждень з оплатою згідно зі ставками тренерів-викладачів з виду спорту з відповідною освітою і категорією. У разі наявності у них відповідних звань, наукових ступенів встановлюються відповідні надбавки, доплати як до посадового окладу за основну роботу, так і до ставки заробітної плати, що встановлюється за навчально-тренувальну роботу.

2. Посада тренера-методиста в разі потреби може вводитись у школах вищої спортивної майстерності для забезпечення навчально-тренувального процесу з постійним та змінним складом спортсменів.

3. Тарифні ставки старших інструкторів-методистів спортивних шкіл усіх типів підвищуються на 10 відсотків. Посада старшого інструктора-методиста може вводитись, якщо під його керівництвом працюють не менше двох штатних інструкторів-методистів.

4. У разі перевищення більше ніж удвічі показників, установлених для дитячо-юнацьких спортивних (спортивно-технічних) шкіл першої групи, тарифні ставки директорів, заступників директорів, інструкторів-методистів та головних бухгалтерів цих шкіл підвищуються на 15 відсотків.

5. Керівникам, їх заступникам, фахівцям та службовцям спортивних шкіл усіх типів за особистий внесок у забезпечення високоякісного навчально-тренувального процесу підготовки висококваліфікованих спортсменів до складу збірних команд України встановлюється надбавка в розмірі до 50 відсотків посадового окладу на період перебування спортсменів у складі збірних команд України.

Таблиця 6

Схема тарифних розрядів посад керівників спортивних клубів

Таблиця 7

Схема тарифних розрядів посад керівників фізкультурно-спортивних споруд, шахово-шашкових клубів та спортивних баз (центрів)

1. У разі перевищення більше ніж удвічі показників, установлених для фізкультурно-спортивних споруд, спортивних баз, шахово-шашкових клубів першої групи, посадові оклади керівників підвищуються на 15 відсотків.

2. У разі наявності в складі фізкультурно-спортивних споруд, спортивних баз, шахово-шашкових клубів місць для проживання та їдалень посадові оклади керівників цих організацій підвищуються на 10 відсотків.

Таблиця 8

Схема тарифних розрядів посад керівників і фахівців спортивно-технічних та стрілецько-спортивних клубів

Таблиця 9

Схема тарифних розрядів посад керівників та фахівців авіаційно-спортивних організацій

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 17.12.2007 р. N 690
,
у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 30.01.2018 р. N 34,
який застосовується з
01.09.2017 р.)

 

ПЕРЕЛІК
навчальних закладів, закінчення яких дає право на встановлення тарифних розрядів тренерам-викладачам з виду спорту залежно від освіти

1. Вищі навчальні заклади III та IV рівнів акредитації:

Національний університет фізичного виховання і спорту України;

інститути фізичної культури (денні, заочні);

університети (факультети фізичного виховання);

педагогічні інститути (факультети фізичного виховання).

2. Вищі навчальні заклади I та II рівнів акредитації:

коледжі, технікуми фізичної культури (денні, заочні);

училища фізичної культури і олімпійського резерву;

педагогічні училища (відділення фізичного виховання);

три курси вищого навчального закладу III та IV рівнів акредитації (до введення в дію Закону України "Про освіту" - закладу вищої освіти) з фізичного виховання або факультет фізичного виховання.

Особи, які мають стаж тренерсько-викладацької роботи, можуть займати посади тренерів-викладачів з виду спорту без наявності спеціальної освіти після проходження ними атестації в комісіях органів виконавчої влади з питань фізичної культури і спорту.

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
директора Департаменту фінансів
Міністерства оборони України 

 
 
В. В. Гагурін
 

 

ТАРИФІКАЦІЙНИЙ СПИСОК
тренерів-викладачів 

ЗАТВЕРДЖЕНО
_________________________________________________
     (посада керівника вищого органу)
_________________________________________________
(підпис)                                         (ініціали, прізвище)

Назва установи (організації) ___________________________________________

Адреса _____________________________________________________________

                                                    "___" ____________ 20__ року

N з/п

Найме-
нування посади

Пріз-
вище, ім'я, по батькові 

Ставка заро-
бітної плати на місяць

Підвищення тарифної ставки заробітної плати за: 

Тарифна ставка заро-
бітної плати з ураху-
ванням підвищень

Доплата за нау-
ковий ступінь 

Надбавка за спор-
тивне звання 

Над- бавка за вислугу років 

Кількість годин на тиждень

Розмір нормативів за одного учня у відсотках від ставки заробітної плати з ураху-
ванням підвищень

Заро-
бітна плата за місяць

Дані для тарифікації тренера-викладача 

Дата присво-
єння категорії

Наймену- вання доку-
мента про освіту, дата його видачі 

Кількість осіб згідно з етапами підготовки і рівень їх спортивної майстерності 

спеціа-
лізацію школи

стар-
шого тре-
нера 

СОГ 

ПП 

УСГ 

СУ 

ВМС 

член збірної України

кандидат у збірну України 

резерв збірної України

до 12 років і після 17 років

після 12 років до 17 років

до року

більше року 

до двох років

більше двох років 

до року

більше року 

увесь період

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

 

Керівник __________________________ 

Головний бухгалтер _________________________ 

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
директора Департаменту фінансів
Міністерства оборони України 

 
 
В. В. Гагурін
 

 

НОРМАТИВИ
оплати праці тренерів-викладачів з виду спорту за підготовку одного учня-спортсмена

Рівень підготовки спортсменів

Період навчання

Розміри нормативів за підготовку одного учня-спортсмена у відсотках від ставки заробітної плати з урахуванням діючих підвищень

Член національної збірної команди

Весь період

100

Кандидат

Весь період

50

Резерв

Весь період

25

Загальний розмір заробітної плати на місяць не може перевищувати двох ставок заробітної плати з урахуванням діючих підвищень (за спеціалізацію школи, старшого тренера).

У разі перевищення зазначених нормативів розмір оплати тренера-викладача, як виняток, визначається в кожному конкретному випадку Управлінням спорту Міністерства оборони України.

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
директора Департаменту фінансів
Міністерства оборони України 

 
 
В. В. Гагурін
 

 

Розміри доплат тренерам-викладачам (особистим) за досягнення спортсменами високих результатів на головних змаганнях

1. За досягнення спортсменами високих результатів у командних видах програми, ігрових видах спорту тренеру-викладачу встановлюється доплата в розмірі:

не більше 50 відсотків розрахованої загальної суми доплат, передбачених за кожного спортсмена, - якщо у складі команди виступали від двох до п'яти спортсменів-вихованців зазначеного тренера-викладача;

не більше 30 відсотків розрахованої загальної суми доплат, передбачених за кожного спортсмена, - якщо у складі команди виступали шість і більше спортсменів-вихованців зазначеного тренера-викладача.

2. Доплата за місце, зайняте спортсменом на чемпіонаті України, чемпіонаті України серед юніорів (юніорок, молоді), встановлюється тільки тренерам-викладачам дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

3. Якщо зі спортсменом працюють два чи більше тренерів-викладачів, розмір доплати у відсотках ділиться на кількість тренерів, що працюють зі спортсменом. Доплата встановлюється також першому тренеру-викладачу, під керівництвом якого спортсмен здійснював навчально-тренувальний процес не менше двох років та вперше виконав спортивний розряд у відповідному виді спорту.

4. Якщо спортсмен посів декілька місць з виду змагань, тренеру-викладачу встановлюється тільки одна доплата з найвищого показника.

 

Директор Департаменту фінансів
Міністерства оборони України
полковник

С. В. Дяченко

(додаток 6 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 30.01.2018 р. N 34,
який застосовується з
01.09.2017 р.)

Опрос