Идет загрузка документа (47 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об упорядочении условий оплаты труда работников научно-исследовательских учреждений (подразделений) Вооруженных Сил Украины

Минобороны
Приказ от 09.02.2006 № 70
редакция действует с 13.06.2017

Про впорядкування умов оплати праці працівників науково-дослідних установ (підрозділів) Збройних Сил України

Наказ Міністра оборони України
від 9 лютого 2006 року N 70

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 лютого 2006 р. за N 149/12023

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністра оборони України
 від 10 липня 2006 року N 396
,
 від 27 квітня 2007 року N 208
,
 від 29 червня 2007 року N 377
,
 від 13 жовтня 2008 року N 499
,
 від 23 грудня 2008 року N 635
,
 від 17 червня 2010 року N 321
,
 від 25 серпня 2010 року N 448
,
 від 2 листопада 2010 року N 559
,
 від 21 грудня 2010 року N 675
,
 від 24 лютого 2011 року N 108
,
 від 23 травня 2011 року N 270
,
 від 29 червня 2011 року N 358
,
 
наказами Міністерства оборони України
від 11 квітня 2012 року N 227
,
 від 12 червня 2013 року N 392
,
 від 19 серпня 2014 року N 546
,
 від 1 грудня 2015 року N 670
,
 від 22 лютого 2016 року N 86
,
 від 7 липня 2016 року N 352
,
 від 23 січня 2017 року N 44
,
 від 25 квітня 2017 року N 239

З метою впорядкування умов оплати праці працівників науково-дослідних установ (підрозділів) Збройних Сил України та на виконання вимог постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами) та від 22 серпня 2005 року N 790 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Схеми тарифних розрядів посад керівників, наукових співробітників та фахівців науково-дослідних установ (підрозділів) Збройних Сил України, що додаються.

2. Керівникам науково-дослідних установ (підрозділів) Збройних Сил України:

установити з 1 вересня 2005 року розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників науково-дослідних установ (підрозділів) Збройних Сил України, визначені на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, згідно з додатком до наказу;

у разі, коли посадові оклади окремих категорій працівників за Єдиною тарифною сіткою розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників науково-дослідних установ (підрозділів) збільшуються порівняно з посадовими окладами цих категорій працівників (визначеними без урахування підвищень, передбачених умовами оплати праці), що діяли до 1 вересня 2005 року, менше ніж на відсоток підвищення мінімальної заробітної плати з 1 вересня 2005 року чи у разі коли вони зменшуються, таким категоріям працівників встановлюється попередній посадовий оклад (без урахування підвищень, передбачених умовами оплати праці), підвищений на 7,1 відсотка.

Посадові оклади, що були збережені згідно із законодавством, не збільшуються на відсоток підвищення мінімальної заробітної плати, якщо вони перевищують розміри посадових окладів, визначені за новими умовами оплати праці.

3. Установити, що:

посадові оклади заступників керівників науково-дослідних установ (підрозділів) Збройних Сил України, заступників керівників структурних підрозділів цих закладів установлюються на 5 - 15 відсотків, головних бухгалтерів - на 10 - 30 відсотків, помічників керівників - на 30 - 40 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника.

Конкретний розмір посадового окладу заступника (помічника) керівника та головного бухгалтера встановлюється на будь-який відсоток нижче від посадового окладу відповідного керівника в зазначених межах;

працівникам науково-дослідних установ (підрозділів) Збройних Сил України, які мають статус національних, може зберігатися у разі визначення максимальних розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати, тарифних ставок) та ставок погодинної оплати праці додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів, що застосовувався для зазначених працівників до 1 вересня 2005 року.

4. Надати право начальникам науково-дослідних установ (підрозділів) Збройних Сил України у межах затвердженого фонду оплати праці установлювати працівникам:

доплати:

у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати): за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, за суміщення професій (посад), за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам науково-дослідних установ, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих закладів та їх заступникам;

у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10 години вечора до 6 години ранку;

за вчене звання:

професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу (ставки заробітної плати); доцента, старшого наукового співробітника - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним вченим званням. За наявності у зазначених працівників двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;

за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати); кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність вченого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником науково-дослідної установи (підрозділу) Збройних Сил України.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого звання, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;

надбавки:

у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати): за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи (на термін її виконання), за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. Таке обмеження не поширюється на працівників національних закладів (установ). У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються або зменшуються;

за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР "народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

за спортивні звання "заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" - у розмірі 20 відсотків, "майстер спорту міжнародного класу" - 15 відсотків, "майстер спорту" - 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником науково-дослідної установи;

за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох або більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом.

Конкретні розміри надбавок і доплат установлюються в колективному договорі та оголошуються наказом начальника науково-дослідної установи, організації. Якщо колективний договір не укладено, то ці питання мають погоджуватися з профспілковим органом.

Передбачені законодавством надбавки і доплати нараховуються до посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників.

5. Начальники науково-дослідних установ Збройних Сил України у межах фонду оплати праці, затвердженого у кошторисі, мають право:

затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи.

Преміювання працівників науково-дослідних установ (підрозділів) здійснюється відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах затвердженого фонду оплати праці.

Порядок і умови преміювання (категорії працівників, які підлягають преміюванню, періодичність виплати премій, показники преміювання, умови, за яких працівники не подаються для преміювання, та розміри премій) установлюються положенням про преміювання, яке затверджується начальником науково-дослідної установи (організації) за погодженням з профспілковим органом;

надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

6. Оплата праці працівників, прийнятих за строковими трудовими договорами для тимчасового заміщення посад, що комплектуються жінками із числа військовослужбовців, на період відпусток у зв'язку з вагітністю та пологами та для догляду за дитиною, здійснюється на умовах, передбачених для відповідної категорії працівників, за рахунок асигнувань, виділених на грошове забезпечення.

У такому самому порядку і на тих самих умовах здійснюється оплата праці працівників, які мають право згідно з законодавством заміщати вакантні посади військовослужбовців.

7. Тарифні розряди працівників науково-дослідних установ (підрозділів) установлюються з урахуванням кваліфікаційних вимог та характеристик робіт залежно від складності та обсягу виконуваних робіт, рівня кваліфікації працівників, їх досвіду і знань.

Оплата праці працівників здійснюється пропорційно відпрацьованому часу, виходячи з мінімальної заробітної плати, тарифних розрядів посад з урахуванням доплат, надбавок, премій та інших заохочувальних виплат, передбачених законодавством.

8. Витрати, пов'язані із запровадженням умов оплати праці працівників науково-дослідних установ (підрозділів) Збройних Сил України, здійснювати за рахунок та в межах фонду оплати праці, затвердженого у кошторисі.

9. Наказ Міністра оборони України від 27 серпня 2001 року N 298 "Про впорядкування умов оплати праці працівників науково-дослідних установ (підрозділів) Збройних Сил України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2001 року за N 766/5957 (зі змінами), уважати таким, що втратив чинність.

10. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту фінансів Міністерства оборони України.

11. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

 

Міністр оборони України 

А. С. Гриценко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра праці та
соціальної політики України
 

 
В. І. Тьоткін
 

Заступник Міністра фінансів
України
 

 
В. Матвійчук
 

 

СХЕМИ
тарифних розрядів посад керівників, наукових співробітників та фахівців науково-дослідних установ (підрозділів) Збройних Сил України

Таблиця 1

Керівники

Найменування посад 

Тарифні розряди за групами науково-дослідних установ 

II 

III 

IV 

     Начальник (директор) науково-дослідного інституту (центру) 

22 

21 

19 

18 

     Начальник (завідувач) науково-дослідного відділу (відділення, лабораторії, іншого підрозділу) науково-дослідного інституту (центру); учений секретар науково-дослідного інституту (центру)  

20 

19 

18 

17 

     Начальник (завідувач) науково-дослідного сектору (лабораторії), що входить до складу науково-дослідного відділу (відділення, лабораторії, іншого підрозділу), науково-дослідного інституту (центру)  

19 

18 

17 

16 

Незалежно від груп науково-дослідних установ 

     Головний інженер наукової установи, організації 

16 - 19 

     Головний інженер (конструктор, технолог) проекту наукової установи, організації  

15 - 18 

     Начальник (завідувач) конструкторського, технологічного, проектного, вишукувального, технічного, виробничого та інших основних структурних підрозділів наукової установи, організації  

15 - 18 

     Начальник (завідувач) відділу: патентно-ліцензійного, стандартизації, науково-технічної інформації, який виконує наукову, науково-технічну або науково-організаційну роботу в науковій установі, організації  

15 - 18 

     Головні: механік, енергетик, економіст, метролог та інші головні фахівці в основних відділах (відділеннях, лабораторіях)  

15 - 17 

     Завідувач відділу охорони праці  

14 - 15 

1. Науково-дослідні установи (підрозділи) за оплатою праці керівників поділяються на такі групи:

I - III групи - науково-дослідні інститути (центри). Віднесення цих науково-дослідних установ до конкретної групи за оплатою праці керівників здійснюється Генеральним штабом Збройних Сил України залежно від важливості та значення наукових досліджень, що проводяться;

IV група - науково-дослідні підрозділи військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України.

2. Тарифні розряди керівників структурних підрозділів, які не проводять наукові та науково-технічні розробки, установлюються на рівні тарифних коефіцієнтів керівників загальних (наскрізних) професій і посад бюджетних військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України, віднесених за показниками до відповідної групи науково-дослідних установ (підрозділів).

Таблиця 2

Наукові співробітники

Найменування посад 

Тарифні розряди 

     Головний науковий співробітник 

17 - 20 

     Провідний науковий співробітник  

15 - 19 

     Старший науковий співробітник  

14 - 18 

     Науковий співробітник 

12 - 17 

     Молодший науковий співробітник 

10 - 15 

Таблиця 3

Фахівці основних структурних підрозділів, які проводять наукові та науково-технічні розробки

Найменування посад 

Тарифні розряди 

     Провідні фахівці (інженер, конструктор, технолог, програміст, електронник, інженер іншої спеціальності, інші фахівці)  

13 - 14 

     Фахівці (інженер, конструктор, технолог, програміст, електронник, інженер іншої спеціальності, інші фахівці):  

  

     I категорії  

12 - 13 

     II категорії  

11 - 12 

     III категорії  

10 

     без категорії  

           Лаборант з вищою освітою  

           Старший лаборант з вищою освітою  

           Техніки всіх спеціальностей:  

  

     I категорії  

     II категорії  

     III категорії  

     без категорії  

Конкретні тарифні розряди установлюються керівником науково-дослідної (наукової) установи залежно від кваліфікаційних вимог.

 

Директор Департаменту фінансів
Міністерства оборони України
 

 
І. Ю. Марко
 

 

РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників науково-дослідних установ (підрозділів) Збройних Сил України

Примітки:

1. Посадові оклади (тарифні ставки) з 01 січня 2014 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду - 852 гривні, з 01 вересня 2015 року - 1012 гривень, з 01 грудня 2015 року - 1113 гривень, з 01 травня 2016 року - 1185 гривень, з 01 грудня 2016 року - 1335 гривень.

Посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 01 січня 2017 року розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року.

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

 

Заступник Міністра оборони
України
 

 
І. Л. Монтрезор
 

(додаток у редакції наказів Міністра
 оборони України від 10.07.2006 р. N 396
,
 від 27.04.2007 р. N 208
,
 від 29.06.2007 р. N 377
,
 від 13.10.2008 р. N 499
,
 із змінами, внесеними згідно з
наказами
 Міністра оборони України від 23.12.2008 р. N 635,
 від 17.06.2010 р. N 321
,
 від 25.08.2010 р. N 448
,
 від 02.11.2010 р. N 559
,
 від 21.12.2010 р. N 675
,
 від 24.02.2011 р. N 108
,
 від 23.05.2011 р. N 270
,
 від 29.06.2011 р. N 358
,
 
наказами Міністерства оборони
 України від 11.04.2012 р. N 227
,
 від 12.06.2013 р. N 392
,
 від 19.08.2014 р. N 546
,
 від 01.12.2015 р. N 670
,
 від 22.02.2016 р. N 86
,
 від 07.07.2016 р. N 352
,
 від 23.01.2017 р. N 44
,
 від 25.04.2017 р. N 239)

Опрос