Идет загрузка документа (88 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил регистрации гражданских воздушных судов в Украине

Государственная служба по надзору за обеспечением безопасности авиации
Приказ, Правила от 31.01.2006 № 67
Утратил силу

Про затвердження Правил реєстрації цивільних повітряних суден в Україні

Наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації
від 31 січня 2006 року N 67

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 лютого 2006 р. за N 146/12020

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства інфраструктури України
від 5 вересня 2011 року N 343

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства інфраструктури України
від 25 жовтня 2012 року N 636)

З метою запровадження процедури з реєстрації цивільних повітряних суден в Україні та на виконання вимог статей 7, 15 - 16, 25 - 27 Повітряного кодексу України і додатка 7 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 р. НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила реєстрації цивільних повітряних суден в Україні (далі - Правила), що додаються.

2. Директору департаменту льотної придатності (Чиков Б. О.):

2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Довести зазначені Правила до відома керівників структурних підрозділів Державіаслужби та юридичних і фізичних осіб, що експлуатують повітряні судна або пропонують свої послуги в галузі цивільної авіації.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника голови Губаня С. Г.

 

Голова 

М. О. Марченко 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. Дашкевич
 

 

ПРАВИЛА
РЕЄСТРАЦІЇ ЦИВІЛЬНИХ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН В УКРАЇНІ

(У тексті Правил слова "Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації" та "Державіаслужба" у всіх відмінках замінено словами "Державна авіаційна служба України" та "Державіаслужба України" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 5 вересня 2011 року N 343)

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила розроблені згідно з вимогами Повітряного кодексу України, є обов'язковими для суб'єктів авіаційної діяльності, які є власниками, орендарями або експлуатантами цивільних повітряних суден.

1.2. Ці Правила визначають процедури та вимоги до реєстрації (перереєстрації) повітряних суден у державному реєстрі цивільних повітряних суден України, порядок виключення їх з цього реєстру, надання та нанесення державного і реєстраційного знаків на повітряні судна.

1.3. Ці Правила використовуються спеціалістами Державної авіаційної служби України (далі - Державіаслужба України), власниками, орендарями або експлуатантами для реєстрації (перереєстрації) повітряних суден у державному реєстрі цивільних повітряних суден України, виключення їх з цього реєстру, надання та нанесення державного і реєстраційного знаків на повітряні судна.

1.4. Під час розроблення цих Правил використовувалися такі нормативно-правові акти:

- Повітряний кодекс України;

- Конвенція про міжнародну цивільну авіацію 1944 р.;

- додаток 7 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 р. "Національні і реєстраційні знаки повітряних суден";

- абзац п'ятий пункту 1.4 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури України від 05.09.2011 р. N 343,
у зв'язку з цим абзаци шостий, сьомий
вважати відповідно абзацами п'ятим, шостим)

- Указ Президента України від 16 серпня 2004 року N 912 "Про внесення змін до деяких указів Президента України";

- постанова Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1993 року N 819 "Про створення Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях".

1.5. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

авіація загального призначення - цивільна авіація, яка використовується на безоплатній основі;

аеростат - літальний апарат, легший за повітря, що переміщується у повітрі без допомоги силової установки;

безмоторне надлегке повітряне судно - літальний апарат типу дельтаплан, параплан, зліт якого здійснюється за допомогою ніг пілота;

вертоліт - літальний апарат, важчий за повітря, що підтримується в польоті головним чином за рахунок взаємодії повітря з одним або декількома несучими гвинтами, які обертаються силовою установкою навколо осей, що перебувають приблизно у вертикальному положенні;

власник повітряного судна - юридична або фізична особа, право власності якої на повітряне судно підтверджене відповідними документами;

вогнетривкий матеріал - матеріал, який витримує нагрівання як і сталь, або краще, при умові, якщо розміри в обох випадках відповідають конкретному призначенню;

гвинтокрил - літальний апарат, важчий за повітря, який переміщується за допомогою силової установки та підтримується у повітрі за рахунок взаємодії повітря з одним або декількома несучими гвинтами;

дельтаплан - безмоторний літальний апарат важчий за повітря, підйомна сила якого в польоті створюється переважно за рахунок аеродинамічних реакцій на поверхні, що дає змогу рухатися в даних умовах польоту, а керування в польоті здійснюється головним чином за рахунок переміщення центру мас (балансирне керування), зліт та посадка на якому здійснюються за допомогою ніг пілота;

держава реєстрації - держава, у реєстрі цивільних повітряних суден якої зареєстровано повітряне судно;

абзац одинадцятий пункту 1.5 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури України від 05.09.2011 р. N 343,
у зв'язку з цим абзаци дванадцятий - тридцять дев'ятий
 вважати відповідно абзацами одинадцятим - тридцять восьмим)

державне повітряне судно - повітряне судно, яке використовується на військовій, митній, прикордонній, міліцейській та інших службах, а також для виконання мобілізаційно-оборонних завдань, та зареєстровано в реєстрі державних повітряних суден України;

державний знак повітряного судна - знак, який складається з декількох символів і є фактом перебування повітряного судна під юрисдикцією України. Надається державі реєстрації Міжнародною організацією цивільної авіації (ІКАО). Цей знак надається Державіаслужбою України повітряним суднам, що реєструються в державному реєстрі цивільних повітряних суден України;

державний реєстр цивільних повітряних суден України - книга та електронна база даних, в яких ведеться поточний реєстр цивільних повітряних суден, що зареєстровані в Україні;

дуже легке повітряне судно - літак, мотодельтаплан, гвинтокрил, які мають не більше двох місць включно з місцями екіпажу та максимальну злітну масу не більше 750 кг. Для дуже легкого гвинтокрила максимальна злітна маса не більше 600 кг;

експлуатант - особа, організація або підприємство, що експлуатує повітряні судна або пропонує свої послуги в цій галузі;

заявка - звернення заявника до Державіаслужби України з метою отримання державного і реєстраційного знаків для повітряного судна, реєстрації (перереєстрації) його в державному реєстрі цивільних повітряних суден України або виключення його з цього реєстру;

заявник - юридична або фізична особа, яка подала заявку до Державіаслужби України з метою отримання державного і реєстраційного знаків для повітряного судна, реєстрації (перереєстрації) його в державному реєстрі цивільних повітряних суден України або виключення його з цього реєстру;

комерційне використання повітряних суден - використання повітряних суден за наймом або за плату для виконання авіаційних перевезень;

легке повітряне судно - повітряне судно, яке має максимальну злітну масу не більше 5700 кг;

літак - літальний апарат, важчий за повітря, який приводиться в рух силовою установкою, підйомна сила якого в польоті створюється, в основному за рахунок аеродинамічних реакцій на поверхнях, що залишаються нерухомими в даних умовах польоту;

літальний апарат, важчий за повітря - будь-який літальний апарат, у якого підйомна сила в польоті створюється головним чином за рахунок аеродинамічних сил;

літальний апарат, легший за повітря - будь-який літальний апарат, який утримується в повітрі головним чином за рахунок своєї аеростатичної підйомної сили;

мотодельтаплан - літальний апарат, важчий за повітря, який переміщується у повітрі за допомогою силової установки, підйомна сила якого в польоті створюється за рахунок аеродинамічних реакцій на крило з гнучкою аеродинамічною поверхнею на жорсткому каркасі, а керування в польоті здійснюється за рахунок переміщення центру мас (балансирне керування);

мотопараплан - літальний апарат, важчий за повітря, підйомна сила якого в польоті створюється за рахунок аеродинамічних реакцій на поверхнях, які не мають жорсткого каркаса, та має злітно-посадковий пристрій на жорсткому каркасі кабіни екіпажу. Має поршневий двигун (двигуни), не більше двох місць включаючи місця екіпажу, не обмежену максимальну злітну масу;

мотопланер - це планер, з поршневим двигуном (двигунами), не більше двох місць включно з місцями екіпажу та максимальну злітну масу не більше 850 кг;

надлегке повітряне судно - літак, мотодельтаплан, які мають не більше двох місць включно з місцями екіпажу та максимальну злітну масу не більше 450 кг (для варіантів гідро і спецпризначення із встановленим обладнанням - 495 кг);

оренда повітряного судна - засноване на договорі строкове платне користування повітряним судном, необхідне орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності;

орендар повітряного судна - юридична або фізична особа, яка орендує повітряне судно для здійснення підприємницької та іншої діяльності;

параплан - безмоторний літальний апарат важчий за повітря, підйомна сила якого в польоті створюється за рахунок аеродинамічних реакцій на поверхнях, які не мають жорсткого каркасу, зліт та посадка на якому здійснюється за допомогою ніг пілота;

пілотований вільний аеростат - літальний апарат, легший за повітря, підйомна сила якого створюється за рахунок газу, який легший за повітря (газовий аеростат), або нагрітого повітря (тепловий аеростат);

планер - літальний апарат, важчий за повітря, який переміщується без силової установки, підйомна сила якого створюється за рахунок аеродинамічних реакцій на поверхнях, які залишаються нерухомими в даних умовах польоту, має не більше двох місць включно з місцями екіпажу та максимальну злітну масу не більше 750 кг;

повітряне судно - будь-який апарат, що підтримується в атмосфері за рахунок реакції повітря, відмінної від реакції повітря, відбитого від земної поверхні;

реєстраційне посвідчення повітряного судна - документ, у якому державною і англійською мовами міститься інформація про повітряне судно, яке зареєстровано в державному реєстрі цивільних повітряних суден України;

реєстраційний знак повітряного судна - знак, який складається з декількох символів та надається Державіаслужбою України конкретному повітряному судну, що реєструється в державному реєстрі цивільних повітряних суден України;

свідоцтво про виключення повітряного судна - документ, у якому міститься інформація про повітряне судно, яке виключено з державного реєстру цивільних повітряних суден України;

сертифікат льотної придатності - документ установленого зразка, що свідчить про відповідність екземпляра повітряного судна чинним вимогам льотної придатності і дає право на льотну експлуатацію повітряного судна згідно з установленими обмеженнями;

сертифікат типу - документ, що засвідчує відповідність зразка авіаційної техніки вимогам сертифікаційного базису;

цивільне повітряне судно - повітряне судно, яке зареєстровано в державному реєстрі цивільних повітряних суден.

2. Загальні вимоги

2.1. Цивільні повітряні судна мають бути зареєстровані в державному реєстрі цивільних повітряних суден України незалежно від форми власності.

2.2. Цивільні повітряні судна можуть бути зареєстровані тільки в одній державі.

2.3. У державному реєстрі цивільних повітряних суден України не реєструються:

а) повітряні судна, зліт яких здійснюється за допомогою ніг пілота (дельтаплани, параплани, мотодельтаплани, мотопараплани тощо);

б) метеорологічні кулі-пілоти, які використовуються виключно для метеорологічних потреб, безпілотні повітряні судна, авіаційні моделі тощо;

в) безпілотні некеровані аеростати без корисного вантажу.

2.4. Державний реєстр цивільних повітряних суден України ведеться Державіаслужбою України.

2.5. Україна не визнає реєстрації повітряного судна у реєстрі іншої держави, якщо це повітряне судно зареєстровано в державному реєстрі цивільних повітряних суден України.

2.6. Реєстрація повітряного судна в державному реєстрі цивільних повітряних суден України є фактом його перебування під юрисдикцією України.

2.7. Реєстрація повітряного судна в державному реєстрі цивільних повітряних суден України не є свідченням права власності на повітряне судно конкретної юридичної або фізичної особи. Реєстраційне посвідчення повітряного судна видається на підставі заявки на реєстрацію та документів, передбачених цими правилами.

2.8. Заявник повинен повідомляти Державіаслужбу України:

терміново - про зруйнування або зникнення безвісти повітряного судна, яке зареєстровано в державному реєстрі цивільних повітряних суден України;

протягом десяти днів - про зміни права власності на повітряне судно, заборону на повітряне судно (заборона відчуження, арешт, застава), зміни строків оренди, зміни назви та (або) місцезнаходження власника, орендаря.

2.9. У разі зміни права власності на повітряне судно заявник повинен подати до Державіаслужби України документи на реєстрацію (перереєстрацію) повітряного судна в державному реєстрі цивільних повітряних суден України протягом десяти днів з дня одержання документів, що підтверджують право власності на повітряне судно.

2.10. У разі наявності заборони щодо повітряного судна (заборона відчуження, арешт, застава), його реєстрація (перереєстрація) в державному реєстрі цивільних повітряних суден України та виключення з цього реєстру виконується за згодою відповідного органу, який наклав цю заборону з наданням відповідних документів. У державному реєстрі цивільних повітряних суден України та в журналі обліку застав на повітряні судна робиться запис про заборону щодо повітряного судна.

2.11. Реєстраційне посвідчення повітряного судна, свідоцтво про виключення повітряного судна, сповіщення про надання державного і реєстраційного знаків підписуються посадовою особою, яку призначив голова Державіаслужби України та скріплюються гербовою печаткою Державіаслужби України.

2.12. Заявник сплачує державні збори за офіційні дії з реєстрації (перереєстрації) повітряного судна в державному реєстрі цивільних повітряних суден України, виключення його з цього реєстру, надання державного і реєстраційного знаків згідно з Положенням про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1993 року N 819.

2.13. Заявник несе всі витрати, пов'язані з реєстрацією (перереєстрацією) повітряного судна в державному реєстрі цивільних повітряних суден України та виключенням його з цього реєстру, відповідно до статті 6 Повітряного кодексу України.

3. Реєстрація (перереєстрація) повітряного судна в державному реєстрі цивільних повітряних суден України

3.1. Вимоги до реєстрації (перереєстрації) повітряного судна в державному реєстрі цивільних повітряних суден України

3.1.1. Повітряне судно може бути зареєстровано в державному реєстрі цивільних повітряних суден України, якщо воно:

а) є власністю юридичної або фізичної особи України;

б) орендується юридичною або фізичною особою України в іноземного власника.

3.1.2. Якщо повітряне судно є власністю декількох юридичних або фізичних осіб, то для його реєстрації в державному реєстрі цивільних повітряних суден України необхідно, щоб принаймні один з власників мав місцезнаходження на території України або був громадянином України.

3.1.3. Повітряне судно може бути зареєстровано в державному реєстрі цивільних повітряних суден України, якщо воно:

а) виключено з реєстру повітряних суден держави попередньої реєстрації, з державного реєстру державних повітряних суден України або не було раніше зареєстровано;

б) має сертифікат типу або еквівалентний до нього документ, виданий Державіаслужбою України;

в) технічно справне, укомплектоване експлуатаційно-технічною документацією, має залишки ресурсів та строків служби або проводяться роботи з їх продовження.

3.1.4. Державне повітряне судно може бути зареєстровано в державному реєстрі цивільних повітряних суден України, якщо воно орендується юридичною або фізичною особою України у відповідних міністерств та на період оренди переводиться до категорії цивільних повітряних суден.

3.1.5. Якщо відбулися зміни права власності на повітряне судно, яке зареєстровано в державному реєстрі цивільних повітряних суден України, то виконується перереєстрація повітряного судна на нового власника та видається нове реєстраційне посвідчення повітряного судна.

3.2. Порядок реєстрації (перереєстрації) повітряного судна в державному реєстрі цивільних повітряних суден України

3.2.1. Реєстрація (перереєстрація) повітряного судна в державному реєстрі цивільних повітряних суден України виконується в такому порядку:

а) подання заявником до Державіаслужби України заявок та документів для надання державного і реєстраційного знаків (при потребі), реєстрації (перереєстрації) повітряного судна в державному реєстрі цивільних повітряних суден України;

б) оцінка документів, які надані до Державіаслужби України щодо визначення власника, орендаря повітряного судна;

в) сплата державних зборів за відповідні дії;

г) видача заявнику сповіщення про надання державного і реєстраційного знаків на повітряне судно (при першій реєстрації або заміні реєстраційного знака);

ґ) інспекторський огляд повітряного судна спеціалістами Державіаслужби України або особами, уповноваженими на це Державіаслужбою України;

д) реєстрація (перереєстрація) повітряного судна в державному реєстрі цивільних повітряних суден України та видача заявнику реєстраційного посвідчення повітряного судна.

3.3. Надання державного і реєстраційного знаків

3.3.1. На повітряне судно, яке реєструється в державному реєстрі цивільних повітряних суден України, наносяться державний і реєстраційний знаки, що надані Державіаслужбою України.

3.3.2. Заявник подає до Державіаслужби України заявку на надання державного і реєстраційного знаків для повітряного судна (додаток 1).

3.3.3. За бажанням заявника повітряному судну може бути наданий реєстраційний знак на замовлення (якщо даний знак на цей час вільний).

3.3.4. Якщо повітряному судну надаються державний і реєстраційний знаки, то Державіаслужба України видає заявнику сповіщення про надання державного і реєстраційного знаків (додаток 2).

3.3.5. Сповіщення про надання державного і реєстраційного знаків дозволяє нанести на повітряне судно ці знаки перед початком реєстрації, але не дає права на виконання польотів.

3.3.6. Сповіщення про надання державного і реєстраційного знаків втрачає чинність, якщо повітряне судно протягом дев'яноста днів не було зареєстровано в державному реєстрі цивільних повітряних суден України. Строк дії сповіщення може бути продовжений, якщо затримка реєстрації повітряного судна відбулася з поважних причин.

3.3.7. Якщо сповіщення про надання державного і реєстраційного знаків втратило чинність, то власник, орендар повітряного судна повинен усунути з поверхонь повітряного судна державний і реєстраційний знаки та письмово сповістити про це Державіаслужбу України.

3.4. Заявка на реєстрацію (перереєстрацію) повітряного судна в державному реєстрі цивільних повітряних суден України

3.4.1. Заявник подає до Державіаслужби України заявку на реєстрацію (перереєстрацію) повітряного судна в державному реєстрі цивільних повітряних суден України (додаток 3).

3.4.2. Якщо власником, орендарем повітряного судна є декілька юридичних або фізичних осіб, заявка на реєстрацію (перереєстрацію) повітряного судна підписується всіма власниками, орендарями.

3.4.3. До заявки на реєстрацію (перереєстрацію) повітряного судна додаються документи згідно з додатком 4 до цих Правил. Заявка без повного комплекту документів не приймається.

3.4.4. Заявка на реєстрацію (перереєстрацію) повітряного судна розглядається протягом десяти робочих днів від дня її реєстрації у Державіаслужбі України. Якщо відомості, що включені в заявку, не відповідають вимогам цих Правил або виникла потреба в розгляді додаткових документів, то Державіаслужба України надсилає заявнику відповідний письмовий запит. Строк розгляду заявки може становити до десяти днів з дня одержання всіх документів.

3.5. Реєстрація (перереєстрація) повітряного судна в державному реєстрі цивільних повітряних суден України

3.5.1. Рішення про реєстрацію (перереєстрацію) повітряного судна в державному реєстрі цивільних повітряних суден України приймається на підставі оцінки документів, які надані до Державіаслужби України щодо визначення власника, орендаря повітряного судна, інспекторського огляду повітряного судна спеціалістами Державіаслужби України або особами, уповноваженими на це Державіаслужбою України, сплати державних зборів за ці дії.

3.5.2. У разі реєстрації (перереєстрації) повітряного судна в державному реєстрі цивільних повітряних суден України Державіаслужба України видає заявнику реєстраційне посвідчення повітряного судна (додаток 5).

3.5.3. У разі відмови в реєстрації (перереєстрації) повітряного судна в державному реєстрі цивільних повітряних суден України Державіаслужба України письмово повідомляє заявника про причини відмови.

3.5.4. На повітряне судно, яке реєструється в державному реєстрі цивільних повітряних суден України, на підставі підпункту "б" пункту 3.1.1 та пункту 3.1.4 цих Правил, видається реєстраційне посвідчення повітряного судна з зазначенням строку його дії.

3.6. Реєстраційне посвідчення повітряного судна

3.6.1. Реєстраційне посвідчення повітряного судна є обов'язковим бортовим документом і під час виконання польоту повинно бути на повітряному судні. Заміна оригіналу реєстраційного посвідчення на копію не дозволяється.

3.6.2. У разі якщо кабіна екіпажу повітряного судна не захищена від повітряного потоку, має обмежені розміри або повітряне судно не має кабіни, дозволяється виконання польотів з нотаріально завіреною копією реєстраційного посвідчення повітряного судна.

3.6.3. У разі аеродромних польотів та польотів з виконанням фігур вищого пілотажу допускається наявність реєстраційного посвідчення повітряного судна у керівника польотів або в представника командира повітряного судна.

3.6.4. Реєстраційне посвідчення повітряного судна втрачає чинність з моменту настання однієї з нижчезазначених подій (при наявності відповідних документів), якщо:

а) повітряне судно виключено з державного реєстру цивільних повітряних суден України;

б) відбулася зміна права власності на повітряне судно;

в) відбулася зміна назви та (або) місцезнаходження власника повітряного судна;

г) відбулася зміна реєстраційного знака повітряного судна;

ґ) відбулася зміна типу (моделі) повітряного судна;

д) закінчився строк дії реєстраційного посвідчення повітряного судна;

е) реєстраційне посвідчення повітряного судна загублено;

є) реєстраційне посвідчення повітряного судна стало непридатним для використання;

ж) на повітряне судно, що знаходиться на території України, протягом двадцяти чотирьох місяців не видавався сертифікат льотної придатності повітряного судна або дозвіл на виконання польотів;

з) Державіаслужба України видала нове реєстраційне посвідчення повітряного судна.

3.6.5. Якщо реєстраційне посвідчення повітряного судна загублено (підпункт "е" пункту 3.6.4), то на підставі матеріалів розслідування, проведеного власником, орендарем повітряного судна та заявки (додаток 6) заявника до Державіаслужби України, може бути видано дублікат реєстраційного посвідчення повітряного судна.

3.6.6. Якщо відбулися події, зазначені в підпункті "б" пункту 3.6.4, то на підставі заявки (додаток 3) та відповідних документів, що надані заявником до Державіаслужби України, виконуються дії, передбачені пунктом 3.1.5 цих Правил.

3.6.7. Якщо відбулися події, що зазначені в підпунктах "в", "г", "ґ", "д", "є", "ж" пункту 3.6.4, то на підставі Заявки (додаток 7) та відповідних документів, що надані заявником до Державіаслужби України, може бути видано нове реєстраційне посвідчення повітряного судна.

3.6.8. Якщо реєстраційне посвідчення повітряного судна втрачає чинність, то заявник протягом десяти днів повинен повернути його до Державіаслужби України, але не пізніше дати виключення повітряного судна з державного реєстру цивільних повітряних суден України або дати отримання нового реєстраційного посвідчення (дубліката реєстраційного посвідчення).

4. Виключення повітряного судна з державного реєстру цивільних повітряних суден України

4.1. Повітряне судно виключається з державного реєстру цивільних повітряних суден України, якщо:

а) повітряне судно передано іншій державі, іноземній юридичній або фізичній особі;

б) повітряне судно переведено до категорії державних;

в) на повітряне судно, що знаходиться на території України, протягом двадцяти чотирьох місяців не видавався сертифікат льотної придатності повітряного судна або дозвіл на виконання польотів;

г) повітряне судно знято з експлуатації;

ґ) закінчився строк дії реєстраційного посвідчення повітряного судна, якщо протягом тридцяти днів не були надані документи на продовження строку реєстрації.

4.2. Виключення повітряного судна з державного реєстру цивільних повітряних суден України виконується в такому порядку:

а) подання заявником заявки та документів до Державіаслужби України на виключення повітряного судна з державного реєстру цивільних повітряних суден України;

б) оцінка документів, які надані до Державіаслужби України щодо дотримання вимог чинного законодавства при виконанні відчуження повітряного судна або передання його в оренду зі зміною держави реєстрації;

в) сплата державних зборів за відповідні дії;

г) інспекторський огляд повітряного судна спеціалістами Державіаслужби України або особами, уповноваженими на це Державіаслужбою України;

ґ) виключення повітряного судна з державного реєстру цивільних повітряних суден України та видача заявнику свідоцтва про виключення повітряного судна.

4.3. Заявник подає до Державіаслужби України заявку на виключення повітряного судна з державного реєстру цивільних повітряних суден України (додаток 8).

4.4. Якщо власником, орендарем повітряного судна є декілька юридичних або фізичних осіб, то заявка на виключення повітряного судна з державного реєстру цивільних повітряних суден України підписується всіма власниками, орендарями.

4.5. До заявки на виключення повітряного судна з державного реєстру цивільних повітряних суден України додаються документи згідно з додатком 9 до цих Правил. Заявка без повного комплекту документів не приймається.

4.6. Заявка на виключення повітряного судна з державного реєстру цивільних повітряних суден України розглядається протягом десяти днів з дня її реєстрації в Державіаслужбі України. Якщо відомості, які включені в заявку, не відповідають вимогам цих Правил або виникла потреба в розгляді додаткових документів, Державіаслужба України надсилає заявнику відповідний письмовий запит. Строк розгляду заявки може становити до десяти днів з дня одержання всіх документів.

4.7. Перед виключенням повітряного судна з державного реєстру цивільних повітряних суден України з його зовнішніх поверхонь та розпізнавальної таблички повинні бути усунені державний і реєстраційний знаки України.

4.8. Рішення про виключення повітряного судна з державного реєстру цивільних повітряних суден України приймається на підставі оцінки документів, що надані до Державіаслужби України щодо дотримання вимог чинного законодавства при виконанні відчуження повітряного судна або передання його в оренду зі зміною держави реєстрації, інспекторського огляду судна спеціалістами Державіаслужби України або особами, уповноваженими на це Державіаслужбою України, сплати державних зборів за ці дії.

4.9. Якщо змінюється держава реєстрації або повітряне судно переводиться до реєстру державних повітряних суден України, то Державіаслужба України видає заявнику свідоцтво про виключення повітряного судна (додаток 10).

4.10. В інших випадках Державіаслужба України письмово повідомляє заявника про виключення повітряного судна з державного реєстру цивільних повітряних суден України.

4.11. В окремих випадках (повітряне судно знято з експлуатації тощо) за рішенням Державіаслужби України, повітряне судно може бути виключено з державного реєстру цивільних повітряних суден України без заявки, без інспекторського огляду та сплати державних зборів.

4.12. У разі відмови у виключенні повітряного судна з державного реєстру цивільних повітряних суден України Державіаслужба України письмово повідомляє заявника про причини відмови.

5. Вимоги до нанесення державного і реєстраційного знаків на повітряне судно

5.1. Державний знак повітряного судна, яке зареєстровано в державному реєстрі цивільних повітряних суден України, складається з двох заголовних літер латинського алфавіту "UR".

5.2. Реєстраційний знак повітряного судна складається з п'яти арабських цифр або з трьох - чотирьох заголовних літер латинського алфавіту. Між державним і реєстраційним знаками повітряного судна ставиться дефіс ("UR-12345", "UR-ABC" або "UR-LABC").

5.3. Розподіл реєстраційних знаків за повітряними суднами:

а) усім повітряним суднам, окрім авіації загального призначення, надається реєстраційний знак, який складається з п'яти арабських цифр або з трьох заголовних літер латинського алфавіту;

б) повітряним суднам авіації загального призначення надається реєстраційний знак, який складається з чотирьох заголовних літер латинського алфавіту.

5.4. Якщо реєстраційний знак складається з літер латинського алфавіту, то не використовуються знаки SOS, XXX, PAN, TTT та комбінації, які починаються з літери Q.

5.5. Для нанесення на повітряне судно державного і реєстраційного знаків використовуються засоби, що забезпечують збереження знаків протягом експлуатації.

5.6. Знаки наносяться на зовнішні поверхні повітряного судна таким чином, щоб вони були добре помітними і чітко розпізнавалися.

5.7. На повітряні судна, які важчі за повітря, державний і реєстраційний знаки наносяться за такою схемою:

5.7.1. На фюзеляж повітряного судна - між крилом та хвостовим оперенням з обох боків фюзеляжу. Якщо в зазначеному місці розташовані двигуни - знаки наносяться на капоти двигунів або на нижню частину вертикального хвостового оперення. Висота літер і цифр повинна становити не менше 300 мм.

5.7.2. На крило повітряного судна - на ліву половину нижньої поверхні конструкції крила (вершини літер і цифр мають бути спрямовані до передньої крайки крила). Знаки розташовують на однаковій відстані від передньої і задньої крайок крила. Висота літер і цифр повинна становити не менше 500 мм.

5.7.3. Якщо в конструкції повітряного судна відсутні частини, зазначені в пунктах 5.7.1 і 5.7.2 цих Правил, або розміри повітряного судна не дозволяють виконати умови цих пунктів, то знаки наносяться таким чином і такого розміру, щоб забезпечити їх швидке розпізнавання.

5.8. На повітряні судна, легші за повітря, державний і реєстраційний знаки наносяться у двох діаметрально протилежних місцях поблизу лінії його максимального горизонтального перерізу так, щоб вони були добре помітні з обох боків та знизу. Висота літер і цифр повинна становити не менше 500 мм.

5.9. Літери і цифри кожної окремої групи знаків (на фюзеляжі, на крилі тощо) повинні мати однакову висоту.

5.10. Ширина кожної літери і цифри (крім літери I і цифри 1) та довжина дефіса становлять дві третини від її висоти. Товщина ліній кожної літери і цифри становить одну шосту від її висоти. Відстань між літерами і цифрами повинна бути не меншою ніж одна чверть їх ширини. Дефіс уважається окремим символом.

5.11. Накреслення літер і цифр державного і реєстраційного знаків виконується безперервними лініями, без орнаменту, згідно з додатком 11 до цих Правил.

5.12. Схема розташування державного і реєстраційного знаків на повітряному судні з його зовнішнім фарбуванням для кожного типу повітряного судна виконується на папері формату А3 або А4. На схемі наносяться зображення повітряного судна (вид збоку) і лівої половини крила або зображення ПС (вид знизу). На зображенні повітряного судна наносяться всі лінії розподілу кольорів із зазначеними назвами кольорів, в які розфарбовано повітряне судно, фірмові знаки, написи тощо. Крім того, вказуються висота державного і реєстраційного знаків та їх розташування відносно агрегатів повітряного судна або елементів фарбування.

5.13. На кожному повітряному судні повинна бути розпізнавальна табличка, виготовлена з вогнетривкого матеріалу і не рознімним способом закріплена на повітряному судні.

На табличці мають бути вигравірувані заводський номер повітряного судна, його тип (модель), виготовлювач та передбачено місце для нанесення фарбою державного і реєстраційного знаків після того, як повітряне судно буде зареєстровано в державному реєстрі цивільних повітряних суден України.

Текст на табличці виконується однією з мов, прийнятих в ІКАО.

Креслення для виготовлення розпізнавальної таблички та її місце розташування визначаються виготовлювачем повітряного судна.

 

Директор департаменту
льотної придатності
 

 
Б. О. Чиков
 

 

ЗАЯВКА

Прошу надати державний і реєстраційний знаки повітряному судну для реєстрації у державному реєстрі цивільних повітряних суден України
(за замовленням - UR-__________, без замовлення)
(непотрібне закреслити)

I. Відомості про повітряне судно: 

 

1) тип (модель) 

 

2) виготовлювач 

 

3) класифікація 

 

4) заводський номер 

 

5) дата виготовлення 

 

6) тип двигуна та їх кількість 

 

7) максимальна злітна маса  

 

8) залишок ресурсу
(у годинах, посадках, роках) 

 

II. Власник повітряного судна 

 

III. Місцезнаходження власника,
телефон, факс, e-mail
 

 

Указана вище інформація є достовірною.

З Правилами реєстрації цивільних повітряних суден в Україні ознайомлений/-і/

            Підпис/-и/ заявника/-ів/                                                                   Прізвище/-а/ 

            Посада/-и/                                                                                                М. П. 

            Дата 

 

Директор департаменту
льотної придатності
 

 
Б. О. Чиков
 

 

УКРАЇНА
ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА

 

UKRAINE
STATE AVIATION ADMINISTRATION

СПОВІЩЕННЯ
ПРО НАДАННЯ ДЕРЖАВНОГО І РЕЄСТРАЦІЙНОГО ЗНАКІВ ПОВІТРЯНОМУ СУДНУ

N

Цим засвідчується, що повітряному судну

заводський номер

виготовлювач

надано державний і реєстраційний знаки

 Розміри державного і реєстраційного знаків та їх розташування на повітряному судні повинні відповідати вимогам Правил реєстрації цивільних повітряних суден в Україні.

 Після виконання процедур, передбачених цими Правилами, повітряне судно буде зареєстровано у державному реєстрі цивільних повітряних суден України.

                                                                                                  Підпис 

Дата                                                                                          Посада  

 

Директор департаменту
льотної придатності
 

 
Б. О. Чиков
 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства інфраструктури України від 05.09.2011 р. N 343)

 

ЗАЯВКА

Прошу зареєструвати (перереєструвати) повітряне судно
(непотрібне закреслити)
у державному реєстрі цивільних повітряних суден України та видати реєстраційне посвідчення повітряного судна

I. Відомості про повітряне судно: 

 

1) тип (модель) 

 

2) виготовлювач 

 

3) класифікація 

 

4) заводський номер 

 

5) дата виготовлення 

 

6) тип двигуна та їх кількість 

 

7) максимальна злітна маса  

 

8) залишок ресурсу
(у годинах, посадках, роках) 

 

9) додаткові відомості:
(заборона відчуження, арешт, застава тощо) 

 

II. Власник повітряного судна 

 

III. Місцезнаходження власника,
Телефон, факс, e-mail
 

 

IV. Держава попередньої реєстрації  

 

V. Місце огляду повітряного судна 

 

VI. Документи, що додаються до заявки
(назва, дата, номер) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Указана вище інформація є достовірною

З Правилами реєстрації цивільних повітряних суден в Україні ознайомлений/-і/.

         Підпис/-и/ заявника/-ів/                                                                  Прізвище/-а/ 

         Посада/-и/                                                                                             М. П. 

         Дата 

 

Директор департаменту
льотної придатності
 

 
Б. О. Чиков
 

 

Перелік
документів, що додаються до заявки на реєстрацію (перереєстрацію) повітряного судна у державному реєстрі цивільних повітряних суден України

1. Документи, що підтверджують право власності на повітряне судно:

а) якщо повітряне судно не було зареєстровано у державному реєстрі цивільних повітряних суден України, то надаються документи про передачу власності від першого власника до останнього - через кожного проміжного власника;

б) якщо повітряне судно зареєстровано у державному реєстрі цивільних повітряних суден України, то надаються документи про передачу власності від особи, яка мала реєстраційне посвідчення повітряного судна, до останнього власника - через кожного проміжного власника;

в) власник повітряного судна аматорської конструкції надає інформацію про те, звідки бралися основні вузли, агрегати та матеріали, що використовувались при виготовленні повітряного судна.

2. Договір оренди, якщо повітряне судно орендується юридичною або фізичною особою України у іноземного власника.

3. Договір оренди, якщо державне повітряне судно орендується юридичною або фізичною особою України у відповідних міністерств та на період оренди переводиться до категорії цивільних повітряних суден.

4. Згода державного органу, юридичної (фізичної) особи на реєстрацію (перереєстрацію) повітряного судна у державному реєстрі цивільних повітряних суден України при наявності заборони щодо повітряного судна (заборона відчуження, арешт, застава).

5. Документ про виключення повітряного судна з реєстру держави попередньої реєстрації або документ, що повітряне судно не було зареєстроване (при потребі).

6. Документ про виключення повітряного судна з державного реєстру державних повітряних суден України (при потребі).

7. Реєстраційне посвідчення повітряного судна, що втратило чинність (при наявності).

8. Схема розташування державного і реєстраційного знаків на повітряному судні з описом елементів його зовнішнього фарбування, що затверджена власником повітряного судна і узгоджена з Державіаслужбою України та орендарем (при потребі).

9. Приймально-здавальний акт повітряного судна.

10. Довідка про сплату державних зборів за офіційні дії.

11. Юридичні особи додатково надають:

- свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта;

- установчий договір;

- статут підприємства.

12. Фізичні особи надають копію паспорта, що зазначає місце проживання, та зразок підпису фізичної особи.

Примітка 1. Документи, що зазначені у пунктах 1, 2, 3, 9, подаються у вигляді оригіналів або нотаріально засвідчених копій, якщо ці документи виконані іноземною мовою, то вони надаються разом з офіційним перекладом українською мовою.

Примітка 2. Документи, що зазначені у пунктах 5, 6, 7, 8, 10, подаються в оригіналі, решта документів - у вигляді нотаріально засвідчених копій.

Примітка 3. Документи, що зазначені у пунктах 5, 6, при перереєстрації не подаються.

 

Директор департаменту
льотної придатності
 

 
Б. О. Чиков
 

 

УКРАЇНА
ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА

 

UKRAINE
STATE AVIATION ADMINISTRATION

РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ ПОВІТРЯНОГО СУДНА

CERTIFICATE OF AIRCRAFT REGISTRATION

N

1. Державний і реєстраційний знаки
Nationality and Registration Marks
 

2. Виготовлювач
Manufacturer

Тип (модель)
Type (Model)
 

3. Заводський номер
Serial Number
 

4. Класифікація повітряного судна
Classification of aircraft
 

5. Власник
та його місцезнаходження
Name and
Address of Owner
 

6. Цим документом засвідчується, що вищезгадане повітряне судно зареєстровано у державному реєстрі цивільних повітряних суден України відповідно до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 р., Повітряного кодексу України та Правил реєстрації цивільних повітряних суден в Україні.
It is hereby certified that the above described aircraft has been duly entered on the State Register of Civil Aircraft of Ukraine in accordance with the Convention on International Civil Aviation dated 1944, Air Code of Ukraine and Registration Rules for Civil Aircraft in Ukraine.
 

7. РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ НЕ Є СВІДЧЕННЯМ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ПОВІТРЯНЕ СУДНО.
CERTIFICATE OF AIRCRAFT REGISTRATION IS NOT TO CERTIFY THE RIGHT FOR AIRCRAFT OWNERSHIP.
 

8. Додаткові дані
Additional information
 

 

 
Дата
Date
 

Підпис
Signature

Посада
Title
 

 

Директор департаменту
льотної придатності
 

 
Б. О. Чиков
 

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з наказом 
Міністерства інфраструктури України від 05.09.2011 р. N 343)

 

ЗАЯВКА

Прошу видати дублікат реєстраційного посвідчення повітряного судна

I. Причина видачі дубліката 

 

II. Відомості про повітряне судно: 

 

1) тип (модель) 

 

2) виготовлювач 

 

3) класифікація 

 

4) заводський номер 

 

5) дата виготовлення 

 

6) тип двигуна та їх кількість 

 

7) максимальна злітна маса  

 

8) залишок ресурсу
(у годинах, посадках, роках) 

 

9) додаткові відомості
(заборона відчуження, арешт, застава тощо) 

 

III. Власник повітряного судна 

 

IV. Місцезнаходження власника,
Телефон, факс, e-mail
 

 

V. Місце огляду повітряного судна 

 

VI. Документи, що додаються до заявки
(назва, дата, номер) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Указана вище інформація є достовірною.

З Правилами реєстрації цивільних повітряних суден в Україні ознайомлений/-і/.

         Підпис/-и/ заявника/-ів/                                                               Прізвище/-а/ 

         Посада/-и/                                                                                           М. П. 

         Дата 

 

Директор департаменту
льотної придатності
 

 
Б. О. Чиков
 

 

ЗАЯВКА

Прошу замінити бланк реєстраційного посвідчення повітряного судна

I. Причина заміни бланка 

 

II. Відомості про повітряне судно: 

 

1) тип (модель) 

 

2) виготовлювач 

 

3) класифікація 

 

4) заводський номер 

 

5) дата виготовлення 

 

6) тип двигуна та їх кількість 

 

7) максимальна злітна маса  

 

8) залишок ресурсу
(у годинах, посадках, роках) 

 

9) додаткові відомості
(заборона відчуження, арешт, застава тощо) 

 

III. Власник повітряного судна 

 

IV. Місцезнаходження власника,
Телефон, факс, e-mail
 

 

V. Місце огляду повітряного судна 

 

VI. Документи, що додаються до заявки
(Назва, дата, номер) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Указана вище інформація є достовірною.

З Правилами реєстрації цивільних повітряних суден в Україні ознайомлений/-і/.

         Підпис/-и/ заявника/-ів/                                                                Прізвище/-а/ 

         Посада/-и/                                                                                           М. П. 

         Дата 

 

Директор департаменту
льотної придатності
 

 
Б. О. Чиков
 

 

ЗАЯВКА

Прошу виключити повітряне судно з державного реєстру цивільних повітряних суден України та видати свідоцтво про виключення повітряного судна

I. Причина виключення 

 

II. Відомості про повітряне судно: 

 

1) тип (модель) 

 

2) виготовлювач 

 

3) класифікація 

 

4) заводський номер 

 

5) дата виготовлення 

 

6) максимальна злітна маса  

 

7) додаткові відомості
(заборона відчуження, арешт, застава тощо) 

 

III. Попередній власник
повітряного судна
 

 

IV. Місцезнаходження
Попереднього
власника,
Телефон, факс
 

 

V. Новий власник (орендар)
(непотрібне закреслити)
повітряного судна 

 

VI. Місцезнаходження
Нового власника (орендаря),
(непотрібне закреслити)
телефон, факс, e-mail 

 

VII. Країна наступної реєстрації ПС 

 

VIII. Місце огляду повітряного судна 

 

IX. Документи, що додаються до заявки
(Назва, дата, номер) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Указана вище інформація є достовірною.

З Правилами реєстрації цивільних повітряних суден в Україні ознайомлений/-і/.

         Підпис/-и/ заявника/-ів/                                                                     Прізвище/-а/ 

         Посада/-и/                                                                                                  М. П. 

         Дата 

 

Директор департаменту
льотної придатності
 

 
Б. О. Чиков
 

 

Перелік
документів, що додаються до заявки на виключення повітряного судна з державного реєстру цивільних повітряних суден України

1. Документи, що підтверджують припинення подальшої експлуатації повітряного судна.

2. Якщо повітряне судно відчужується, то надаються документи про передання власності від особи, яка мала реєстраційне посвідчення повітряного судна, до останнього власника, який буде реєструвати повітряне судно в іншій державі.

3. Якщо повітряне судно передається в оренду зі зміною держави реєстрації, то надається договір оренди.

4. Дозвіл державного органу державному підприємству, організації на відчуження повітряного судна або на його передачу в оренду зі зміною держави реєстрації.

5. Згода державного органу, юридичної (фізичної) особи на реєстрацію (перереєстрацію) повітряного судна у державному реєстрі цивільних повітряних суден України при наявності заборони щодо повітряного судна (заборона відчуження, арешт, застава).

6. Реєстраційне посвідчення повітряного судна.

7. Приймально-здавальний акт повітряного судна.

8. Довідка про сплату державних зборів за офіційні дії.

Примітка. Документи, що вказані у пунктах 6, 8, подаються в оригіналі, решта документів - у вигляді оригіналів або нотаріально засвідчених копій.

 

Директор департаменту
льотної придатності
 

 
Б. О. Чиков
 

 

УКРАЇНА
ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА

 

UKRAINE
STATE AVIATION ADMINISTRATION

СВІДОЦТВО ПРО ВИКЛЮЧЕННЯ ПОВІТРЯНОГО СУДНА

CERTIFICATE OF AIRCRAFT CANCELLATION

N

Цим засвідчується, що повітряне судно

заводський номер

з державного реєстру цивільних
повітряних суден України виключено

This confirm the following aircraft

Serial number

is withdrawn from the
State Register of Civil Aircraft of Ukraine on

                                                                 Підпис
                                                                 Signature 

Дата                                                        Посада
Date                                                         Title 

 

Директор департаменту
льотної придатності
 

 
Б. О. Чиков
 

(додаток 10 із змінами, внесеними згідно з наказом 
Міністерства інфраструктури України від 05.09.2011 р. N 343)

 

  

  

 

Директор департаменту
льотної придатності
 

 
Б. О. Чиков
 

Опрос