Идет загрузка документа (96 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Лицензионных условий осуществления деятельности в сфере телекоммуникаций по предоставлению услуг подвижной (мобильной) телефонной связи с правом технического обслуживания и эксплуатации телекоммуникационных сетей и предоставлению в пользование каналов электросвязи

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи
Условия, Решение от 26.01.2006 № 179
Утратил силу

Про затвердження Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку

Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
від 26 січня 2006 року N 179

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 лютого 2006 р. за N 145/12019

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 12 березня 2009 року N 1398
,
рішеннями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 30 вересня 2014 року N 676
,
 від 1 березня 2016 року N 110
(зміни, внесені
підпунктом "г" підпункту 3 пункту 2 Змін, затверджених рішенням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку
 та інформатизації, від 1 березня 2016 року N 110,
 набирають чинності з
1 листопада 2016 року),
від 7 лютого 2017 року N 69
,
від 30 травня 2017 року N 281

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 26 листопада 2019 року N 561)

Додатково див. рішення
 Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 4 березня 2010 року N 104
,
від 8 липня 2010 року N 307

На підставі Закону України "Про телекомунікації" Національна комісія з питань регулювання зв'язку України ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Ліцензійні умови здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку (далі - Ліцензійні умови), що додаються.

2. Управлінню реєстрації та ліцензування, юридичному управлінню в установленому порядку забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з питань регулювання зв'язку України Олійника В. Ф.

 

Голова 

О. В. Гайдук 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. Дашкевич
 

 

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку

(У тексті Ліцензійних умов та додатках до них абревіатуру "НКРЗ" замінено абревіатурою "НКРЗІ" згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 1 березня 2016 року N 110)

(У тексті Ліцензійних умов посилання на додатки 5, 7 - 13 замінено посиланнями відповідно на додатки 1 - 8 згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 1 березня 2016 року N 110)

1. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови розроблено відповідно до Законів України "Про телекомунікації", "Про радіочастотний ресурс України" та інших нормативно-правових актів, що регулюють здійснення діяльності в сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України.

1.2. Ліцензійні умови є нормативно-правовим актом, що містить вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних, технологічних та інших спеціальних вимог, обов'язкових для виконання при здійсненні діяльності в сфері телекомунікацій, що підлягає ліцензуванню.

1.3. Ці Ліцензійні умови поширюються на всіх суб'єктів господарювання, які здійснюють або мають намір здійснювати діяльність з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку на базі радіотехнологій, дозволених для використання на території України, з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку (далі - надання послуг мобільного телефонного зв'язку).

1.4. Суб'єкти господарювання, які надають послуги мобільного телефонного зв'язку, мають право здійснювати свою діяльність тільки за наявності ліцензій на здійснення відповідного виду діяльності в сфері телекомунікацій, на користування радіочастотним ресурсом України та відповідних дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів (далі - РЕЗ).

1.5. Ліцензія на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку (далі - Ліцензія) не дає права на користування радіочастотним ресурсом України та експлуатацію РЕЗ.

1.6. Суб'єкти господарювання, які мають намір надавати послуги мобільного телефонного зв'язку, Ліцензію отримують одночасно з ліцензією на користування радіочастотним ресурсом України.

1.7. Ліцензія видається суб'єкту господарювання за наявності радіочастотного ресурсу, необхідного для здійснення діяльності за Ліцензією.

1.8. Ліцензія надає право суб'єкту господарювання надавати послуги мобільного телефонного зв'язку, здійснювати технічне обслуговування та експлуатацію мереж мобільного зв'язку та каналів електрозв'язку на території, визначеній цією Ліцензією.

1.9. Провайдер телекомунікацій має право здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій з надання послуг мобільного телефонного зв'язку на підставі договору з оператором телекомунікацій - резидентом України, який має відповідну Ліцензію (далі - Ліцензіат) і за наявності у нього копії цієї Ліцензії, виданої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ).

(пункт 1.9 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 07.02.2017 р. N 69)

1.10. Анулювання Ліцензії здійснюється в порядку, встановленому статтею 55 Закону України "Про телекомунікації".

1.11. Розмір плати за видачу, переоформлення, продовження строку дії та видачу дубліката, копії Ліцензії встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.2004 N 773 "Про розміри та порядок зарахування плати за видачу, переоформлення, видачу дубліката, копії ліцензії на провадження діяльності у сфері телекомунікацій і продовження строку її дії".

2. Кваліфікаційні вимоги до суб'єкта господарювання, який надає послуги мобільного телефонного зв'язку

2.1. Штат суб'єкта господарювання, який безпосередньо виконує функції з надання послуг мобільного телефонного зв'язку, повинен налічувати не менше 30 відсотків працівників, які мають базову вищу освіту в галузі інформаційно-комунікаційних технологій або досвід роботи в сфері телекомунікацій не менше одного року.

(пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та
 інформатизації, від 01.03.2016 р. N 110)

3. Організаційні вимоги до суб'єкта господарювання, який надає послуги мобільного телефонного зв'язку

3.1. Суб'єкт господарювання, який має намір здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій з надання послуг мобільного телефонного зв'язку (далі - Заявник), особисто, або через уповноважений ним орган чи особу, або рекомендованим листом звертається до НКРЗІ із заявою про видачу ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, зразок якої затверджено рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 05 листопада 2013 року N 716, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 листопада 2013 року за N 1994/24526.

(пункт 3.1 у редакції рішення Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 01.03.2016 р. N 110)

3.2. Заява про видачу Ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом (додаток 1). Копія опису з відміткою про прийняття документів та підписом відповідальної особи НКРЗІ видається Заявнику (уповноваженій ним особі) або надсилається йому рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

3.3. В установчих документах суб'єкта господарювання - юридичної особи повинен бути зазначений вид діяльності у сфері телекомунікацій, який підлягає ліцензуванню відповідно до Закону України "Про телекомунікації".

3.4. Ліцензії видаються на бланках, зразки яких затверджуються НКРЗІ, зміст Ліцензії - у додатку 2.

(пункт 3.4 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та
 інформатизації, від 01.03.2016 р. N 110)

3.5. Для кожної філії, іншого відокремленого підрозділу, що здійснюватимуть діяльність з надання послуг мобільного телефонного зв'язку, суб'єкт господарювання повинен отримати в НКРЗІ засвідчені копії Ліцензії.

Копії Ліцензії отримуються також для провайдерів телекомунікацій, які надають відповідні телекомунікаційні послуги на підставі договору з цим суб'єктом господарювання.

3.6. Ліцензіат, що отримав Ліцензію на надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку, повинен розпочати надання послуг за Ліцензією протягом шести місяців з дати її отримання. У разі якщо у Ліцензії вказано декілька регіонів або Ліцензія передбачає надання послуг на всій території України, Ліцензіат повинен розпочати надання послуг за Ліцензією у кожному наступному регіоні з інтервалом не більше ніж два місяці.

Про початок надання послуг за Ліцензією Ліцензіат інформує НКРЗІ у місячний строк. У разі якщо в Ліцензії вказано декілька регіонів, Ліцензіат повинен поінформувати НКРЗІ про початок надання послуг в кожному з цих регіонів. Форму повідомлення про початок діяльності за Ліцензією наведено в додатку 3.

Упродовж року з дати видачі Ліцензії Ліцензіат зобов'язаний забезпечити дотримання Показників якості послуг рухомого (мобільного) зв'язку та їх граничних нормованих рівнів, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 19 березня 2010 року N 147, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 квітня 2010 року за N 277/17572 (далі - Показники якості), з використанням радіотехнології, вказаної у Ліцензії, на території міст регіону (першого регіону), вказаного у Ліцензії. У разі якщо Ліцензія передбачає здійснення діяльності у сфері телекомунікацій у декількох регіонах, забезпечення дотримання Показників якості з використанням радіотехнології, вказаної у Ліцензії, на території міст кожного наступного регіону забезпечується Ліцензіатом з інтервалом не більше ніж два місяці.

(абзац третій пункту 3.6 у редакції рішення Національної комісії, що
 здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 01.03.2016 р. N 110)

Упродовж двох років з дати видачі Ліцензії Ліцензіат зобов'язаний забезпечити дотримання Показників якості на території всіх населених пунктів та основних транспортних шляхів регіону (першого регіону), вказаного у Ліцензії. У разі якщо Ліцензія передбачає здійснення діяльності у сфері телекомунікацій у декількох регіонах, забезпечення дотримання Показників якості на території всіх населених пунктів та основних транспортних шляхів кожного наступного регіону забезпечується Ліцензіатом з інтервалом не більше ніж два місяці.

(абзац четвертий пункту 3.6 у редакції рішення Національної комісії, що
 здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 01.03.2016 р. N 110)

(пункт 3.6 у редакції рішення Національної комісії з
 питань регулювання зв'язку України від 12.03.2009 р. N 1398)

Умовами окремого тендеру або конкурсу на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України можуть встановлюватися особливості початку надання послуг за Ліцензією із використанням цього радіочастотного ресурсу та/або забезпечення дотримання Показників якості на відповідній території.

(пункт 3.6 доповнено абзацом п'ятим згідно з рішенням Національної комісії, що
 здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 30.05.2017 р. N 281)

3.7. У разі створення нової філії, іншого відокремленого підрозділу, а також укладання договору з провайдером телекомунікацій, який здійснюватиме діяльність у сфері телекомунікацій за отриманою Ліцензіатом Ліцензією, він повинен подати до НКРЗІ відповідну заяву (додатки 4, 5) про видачу копій Ліцензії.

3.8. Про припинення діяльності з надання телекомунікаційних послуг за Ліцензією Ліцензіат зобов'язаний попередити споживачів не пізніше ніж за три місяці до припинення надання телекомунікаційних послуг.

Про припинення діяльності з надання телекомунікаційних послуг за Ліцензією Ліцензіат зобов'язаний поінформувати НКРЗІ не пізніше 1 місяця з дати припинення такої діяльності із зазначенням підстав.

(пункт 3.8 у редакції рішення Національної комісії з
 питань регулювання зв'язку України від 12.03.2009 р. N 1398)

3.9. У разі виникнення підстав для переоформлення Ліцензії, передбачених статтею 50 Закону України "Про телекомунікації", Ліцензіат у встановленому цим Законом порядку звертається до НКРЗІ з відповідною заявою. Форма заяви про переоформлення Ліцензії наведена в додатку 6.

3.10. У разі втрати або пошкодження бланка Ліцензії Ліцензіат, відповідно до вимог статті 52 Закону України "Про телекомунікації", зобов'язаний звернутися до НКРЗІ із заявою про видачу дубліката Ліцензії. Форма заяви про видачу дубліката Ліцензії наведена в додатку 7.

3.11. У разі, якщо Ліцензіат має намір продовжити надання послуг мобільного телефонного зв'язку після зазначеного у Ліцензії терміну, він повинен у встановленому статтею 49 Закону України "Про телекомунікації" порядку звернутися з відповідною заявою до НКРЗІ. Форма заяви про продовження строку дії Ліцензії наведена в додатку 8.

3.12. Ліцензіат не може передавати свої права згідно з Ліцензією будь-якому іншому суб'єкту господарювання.

3.13. Тарифи на послуги, що надаються за Ліцензією, встановлюються в порядку, визначеному статтею 66 Закону України "Про телекомунікації".

3.14. Розрахунки за послуги мобільного телефонного зв'язку здійснюються на умовах договору про надання телекомунікаційних послуг між оператором, провайдером телекомунікацій та споживачем або без договору за готівкову оплату чи за допомогою карток тощо в разі одержання споживачем замовленої за передоплатою послуги.

3.15. Ліцензіат зобов'язаний надавати телекомунікаційні послуги, передбачені Ліцензією, з використанням власної мережі цілодобово, за винятком перерв для проведення необхідних профілактичних і ремонтних робіт, які повинні плануватись на час, коли незручності для споживача мінімальні. При цьому графік виконання робіт має бути погоджений з операторами мереж, з якими взаємодіє Ліцензіат, не пізніше ніж за п'ять робочих днів до проведення таких робіт.

(розділ 3 доповнено пунктом 3.15 згідно з рішенням Національної
 комісії з питань регулювання зв'язку України від 12.03.2009 р. N 1398)

3.16. Ліцензіат зобов'язаний надавати споживачам необхідну, доступну, достовірну, своєчасну та вичерпну інформацію щодо телекомунікаційних послуг, які надають він або його провайдери, інформацію про себе як виконавця послуг та своїх провайдерів, наявність відповідних ліцензій та іншу інформацію, необхідну для укладання договору про надання телекомунікаційних послуг. Надана Ліцензіатом інформація повинна забезпечувати споживачеві можливість свідомого вибору послуг та контролю за їх виконанням.

(розділ 3 доповнено пунктом 3.16 згідно з рішенням Національної
 комісії з питань регулювання зв'язку України від 12.03.2009 р. N 1398)

3.17. Ліцензіат зобов'язаний надавати споживачам безоплатний доступ до телекомунікаційних мереж загального користування для виклику пожежної охорони, міліції, швидкої допомоги, аварійної служби газу, служби допомоги за телефонами 101, 102, 103, 104 та 112 відповідно.

Ліцензіат для забезпечення доступу споживачів до аварійних служб, служб екстреного виклику та телефонних довідково-інформаційних служб повинен:

взаємодіяти з іншими операторами, провайдерами телекомунікацій;

співпрацювати на договірних засадах зі службами телефонних довідників;

співпрацювати на договірних засадах з іншими операторами телекомунікацій для забезпечення доступу споживачів до телефонних довідково-інформаційних служб.

(розділ 3 доповнено пунктом 3.17 згідно з рішенням Національної
 комісії з питань регулювання зв'язку України від 12.03.2009 р. N 1398)

3.18. Ліцензіат зобов'язаний створити умови для отримання послуг з урахуванням потреб інвалідів.

(главу 3 доповнено пунктом 3.18 згідно з рішенням
  Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері зв'язку та інформатизації, від 01.03.2016 р. N 110)

4. Технологічні вимоги до Ліцензіатів

4.1. Ліцензіати при здійсненні діяльності з надання послуг мобільного телефонного зв'язку зобов'язані виконувати такі умови:

4.1.1. Додержуватися вимог законодавства, державних та галузевих стандартів, нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів, чинних у сферах телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України.

4.1.2. Додержуватися ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України, затверджених рішенням НКРЗ від 19.08.2005 N 53, зареєстрованих у Мін'юсті України 20.10.2005 за N 1237/11517.

4.1.3. Створювати та експлуатувати мережі мобільного телефонного зв'язку згідно з нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами, чинними в сферах телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України.

4.1.4. Створювати мережі мобільного телефонного зв'язку лише за умови отримання в установленому законодавством порядку кодів мережі стільникового мобільного зв'язку та на базі радіотехнологій, дозволених до використання в Україні.

4.1.5. Дотримуватися умов ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України.

4.1.6. Здійснювати експлуатацію РЕЗ тільки після отримання в установленому законодавством порядку відповідних дозволів на їх експлуатацію.

4.1.7. Дотримуватися встановлених законодавством умов застосування технічних засобів телекомунікацій та РЕЗ на території України.

4.1.8. Забезпечувати взаємоз'єднання мережі мобільного телефонного зв'язку, що належить Ліцензіату, з телекомунікаційними мережами інших операторів за умови забезпечення встановленого законодавством рівня якості.

Ліцензіат не може в односторонньому порядку розривати взаємоз'єднання з телекомунікаційною мережею іншого оператора. Якщо Ліцензіат не досяг згоди з іншим оператором телекомунікацій щодо взаємоз'єднання їх телекомунікаційних мереж, він має право передати спір на вирішення до НКРЗІ.

(підпункт 4.1.8 пункту 4.1 доповнено абзацом другим згідно з
 рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
 від 12.03.2009 р. N 1398)

4.1.9. Дотримуватися вимог державних і галузевих стандартів, інших нормативних документів щодо технічних засобів телекомунікацій та РЕЗ.

4.1.10. Виконувати вимоги метрологічного забезпечення в сферах телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом.

4.1.11. Створювати телекомунікаційну мережу за Ліцензією лише за умови наявності проектної документації, розробленої відповідно до законодавства.

4.1.12. При будівництві та обладнанні мережі за Ліцензією враховувати вимоги щодо сталості телекомунікаційних мереж, що належать Ліцензіату.

4.1.13. Першочергово на договірних засадах надавати в користування ресурси своїх мереж підрозділам Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та в справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони державного кордону.

4.1.14. Забезпечувати відповідно до законодавства виконання умов оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами загального користування в період надзвичайного стану.

4.1.15. Надавати послуги мобільного телефонного зв'язку за встановленими показниками якості.

4.1.16. Надавати в користування канали електрозв'язку за умови забезпечення відповідності їх параметрів діючим технічним нормам.

4.1.17. Погоджувати в установленому законодавством порядку запровадження на телекомунікаційних мережах нових стандартів і технологій.

4.1.18. Забезпечувати абонентам мережі можливість двостороннього зв'язку з абонентами телекомунікаційних мереж інших операторів.

4.1.19. Забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

4.1.20. Виконувати обов'язки операторів і провайдерів телекомунікацій, визначених статтею 39 Закону України "Про телекомунікації".

4.1.21. Виконувати обов'язки користувачів радіочастотного ресурсу України, визначених статтею 6 Закону України "Про радіочастотний ресурс України".

4.1.22. Виконувати обов'язки операторів щодо взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж.

4.1.23. Виконувати встановлені законодавством умови використання отриманого номерного ресурсу України. Забезпечувати вторинний розподіл споживачам скорочених номерів, призначених службам з єдиним номером на всій території України (151Х, 160Х, 165Х, 166Х), на підставі дозволу, що надається НКРЗІ.

(підпункт 4.1.23 пункту 4.1 у редакції рішення Національної
 комісії з питань регулювання зв'язку України від 12.03.2009 р. N 1398)

4.1.24. Письмово повідомляти НКРЗІ про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, протягом 30 робочих днів після виникнення таких змін разом з документами або їх засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

4.1.25. Надавати на запит посадових осіб Державної інспекції зв'язку (далі - ДІЗ) інформацію щодо технічних характеристик, застосування, розміщення технічних засобів телекомунікацій.

4.1.26. Забезпечувати у встановленому законодавством порядку доступ посадових осіб ДІЗ на територію та в приміщення з метою перевірки використання розташованих у них технічних засобів телекомунікацій, а також пред'являти за їхньою вимогою відповідні Ліцензії, дозволи, сертифікати й документи, які стосуються питань діяльності за Ліцензією.

4.1.27. Своєчасно виконувати розпорядження (приписи) НКРЗІ, ДІЗ, Українського державного центру радіочастот стосовно усунення порушень умов відповідної Ліцензії, норм законодавства в сферах телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України.

4.1.28. Надавати можливість доступу в установленому законодавством порядку на територію і в приміщення операторів, провайдерів телекомунікацій для здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства в сфері телекомунікацій та ліцензійних умов.

4.1.29. Своєчасно надавати в установлені законодавством строки й за визначеними адресами звіти та інформацію відповідно до закону.

4.1.30. З метою захисту від несанкціонованого доступу до мережі стільникового радіозв'язку стандарту GSM або UMTS Ліцензіат зобов'язаний забезпечити застосування в радіоканалі алгоритмів шифрування А5/1 або А5/3.

(пункт 4.1 доповнено підпунктом 4.1.30 згідно з рішенням Національної
 комісії з питань регулювання зв'язку України від 12.03.2009 р. N 1398)

4.1.31. З метою захисту українських мереж цифрового стільникового радіозв'язку різних стандартів від недозволених до застосування в Україні радіотелефонів мобільного зв'язку (далі - термінал) Ліцензіат повинен здійснювати підключення до мережі та надавати послуги лише за такими терміналами, міжнародні коди ідентифікації (далі - код ІМЕІ) яких є в узагальненій базі даних кодів ІМЕІ, яку веде Український державний центр радіочастот (далі - УДЦР).

Ліцензіати (оператори мобільного зв'язку) мають доступ до узагальненої бази даних кодів ІМЕІ терміналів як користувачі.

Ліцензіат зобов'язаний надавати до УДЦР коди ІМЕІ всіх терміналів (незалежно від стандарту), які підключаються до його мережі і за якими надаються телекомунікаційні послуги.

У разі відсутності після 30.07.2009 коду ІМЕІ термінала абонента, за яким надаються телекомунікаційні послуги, в узагальненій базі даних кодів ІМЕІ терміналів Ліцензіат відправляє повідомлення на телефонний номер цього абонента про можливе припинення надання телекомунікаційних послуг на даний термінал із зазначенням причин. У повідомленні обов'язково вказується адреса та контактний номер телефону сервісного центру Ліцензіата, куди має звернутись абонент для уникнення припинення надання телекомунікаційних послуг на його термінал.

Максимальний загальний строк надання телекомунікаційних послуг на термінал, код ІМЕІ якого відсутній в узагальненій базі даних кодів ІМЕІ, не повинен перевищувати трьох місяців з дати першої реєстрації коду ІМЕІ цього термінала у мережі будь-якого оператора мобільного зв'язку України.

(пункт 4.1 доповнено підпунктом 4.1.31 згідно з рішенням Національної
 комісії з питань регулювання зв'язку України від 12.03.2009 р. N 1398)

4.2. НКРЗІ може включати до окремих Ліцензій особливі умови, які не суперечать законодавству. Особливі умови містять обов'язкові для виконання конкретним Ліцензіатом додаткові умови щодо здійснення діяльності за Ліцензією, не визначені пунктом 4.1 Положення.

 

Член Національної
комісії з питань регулювання
зв'язку України
 

 
 
В. Ф. Олійник
 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Антимонопольного
комітету України
 

 
О. О. Костусєв
 

 

ЗАЯВА
про видачу ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

Додаток 1 виключено

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 30.09.2014 р. N 676
,
виключено згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 01.03.2016 р. N 110)

 

Вимоги до змісту плану утворення та використання телекомунікаційної мережі

Додаток 2 виключено

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 30.09.2014 р. N 676
,
виключено згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 01.03.2016 р. N 110)

 

Документи, що підтверджують фінансові можливості Заявника здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій з надання послуг мобільного телефонного зв'язку

Додаток 3 виключено
(згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 1 березня 2016 року N 110)

 

Форма довідки про склад працівників (за спеціальностями), що виконують або плануються для виконання функцій, пов'язаних з наданням послуг мобільного телефонного зв'язку

Додаток 4 виключено

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 30.09.2014 р. N 676
,
виключено згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 01.03.2016 р. N 110,
у зв'язку з цим додаток 5 вважати додатком 1)

 

Опис N ________
документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії

на провадження ______________________________________________________________
                                                                                 (вид діяльності)
від __________________________________________________________________________
                                                                  (назва суб'єкта господарювання)
Дата і номер реєстрації заяви: ____________ 200_ року N _____ 

N
з/п 

Найменування документа 

Відмітка про наявність документів
(наявні, відсутні) 

Кількість аркушів у документі 

Примітки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Прийняв ______________________________________________________________ документів
                                                                                         (цифрами і літерами)
____________ 200_ року 

____________________________
(посада особи, яка прийняла заяву) 

_________________
(підпис) 

_______________________
(ініціали та прізвище) 

Копію опису отримав
____________ 200_ року 

____________________________
(посада представника суб'єкта господарювання) 

_________________
(підпис) 

_______________________
(ініціали та прізвище) 

 

Відмітка про дату прийняття документів, що підтверджують унесення заявником плати за видачу ліцензії 

Підпис відповідальної
особи НКРЗІ
____________________
____________ 200_ року 

Ініціали та прізвище відповідальної особи НКРЗІ
____________________ 

 

Зразок бланка ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

Додаток 6 виключено
(згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 1 березня 2016 року N 110
,
 у зв'язку з цим додатки 7 - 13 вважати відповідно додатками 2 - 8
)

 

Зміст ліцензії на надання послуг у сфері телекомунікацій

Вид діяльності у сфері телекомунікацій:  

Вид діяльності у сфері телекомунікацій згідно зі статтею 42 Закону України "Про телекомунікації" 

Суб'єкт господарювання:  

Повна назва юридичної особи згідно з установчими документами, без скорочень, або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - суб'єкта господарювання 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або ідентифікаційний номер з ДРФО фізичної особи: 

Згідно з наданими документами 

Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи: 

Згідно з наданими документами, у повному форматі 

Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 

Число, місяць, рік, номер 

Строк дії ліцензії:  

Згідно з прийнятим рішенням 

Реєстраційний номер ліцензії: 

  

Ліцензійні умови здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку затверджені рішенням НКРЗ від 26.01.2006 N 179, зареєстровані в Мін'юсті України 17.02.2006 за N 145/12019.

Особливі умови ліцензії:  

За наявності, згідно з прийнятим рішенням 

 

Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
  

_____________
(підпис) 

______________________
(ініціали та прізвище) 

Дата видачі ліцензії:  

М. П.
число, місяць, рік 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та
 інформатизації, від 01.03.2016 р. N 110)

 

Повідомлення
про початок діяльності за ліцензією на здійснення діяльності у сфері телекомунікації

1. Суб'єкт господарювання: ____________________________________________________________
                                                                       (повне найменування юридичної особи згідно зі статутом, посада, прізвище, ім'я,
____________________________________________________________________________________
         по батькові керівника або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, серія, номер паспорта, ким і коли виданий)
Місцезнаходження (місце проживання): __________________________________________________
Поштова адреса: ______________________________________________________________________
                                                                     (адреса для листування у повному форматі)
Телефон: _________________ Факс: _________________ Електронна пошта: ___________________
                               (код, номер)                                     (код, номер)
Організаційно-правова форма (для юридичної особи): _________________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер з ДРФО): _________________________
Банківські реквізити: рахунок N _____________________________, МФО ______________________
Банк ____________________________________, м. ______________________________
2. Ліцензія: дата видачі ________________ N _______________
3. Вид діяльності у сфері телекомунікацій згідно ліцензії: _____________________________________
_____________________________________________________________________________________
                 (види діяльності - у відповідності зі статтею 42 Закону України "Про телекомунікації". При використанні
     радіочастотного ресурсу зазначити радіотехнологію згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України)
4. Термін початку діяльності за ліцензією: _________________________________________________
                                                                                                                     (місяць, рік)
5. Наявність власної телекомунікаційної мережі ____________________________________________
                                                                                                                     (існує, планується, не планується)
6. Провайдери, які надають послуги за ліцензією на підставі відповідних договорів: ______________
_____________________________________________________________________________________
            повне найменування провайдера - юридичної особи згідно зі статутом, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ,
_____________________________________________________________________________________
        або прізвище, ім'я, по батькові провайдера - фізичної особи, ідентифікаційний номер з ДРФО, номер, дата угоди між
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 оператором та провайдером
7. Обсяг послуг у регіонах з початку діяльності*:
                                                                                                                                         (тис. грн.)
8. Кількість абонентів (за наявності): _____________________________________________________
9. Середня чисельність штатних працівників, які задіяні в технологічному процесі: _______________

 

Керівник суб'єкта господарювання  

________________
(підпис) 

______________________
          (ініціали та прізвище) 

____________ 200_ року  

М. П. (за наявності) 

  

____________
* у разі здійснення діяльності у декількох регіонах надаються дані щодо кожного регіону.

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 30.09.2014 р. N 676)

 

ЗАЯВА
про видачу копії ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій для філії (іншого відокремленого підрозділу)

Відомості про Заявника

Назва суб'єкта господарювання:
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 

Посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта господарювання:

 

Місцезнаходження: 

Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання: 

Банківські реквізити: рахунок N ______________________, МФО _____________________
Банк ______________________________________, м. ______________________________

Відповідальна особа (посада, прізвище, ім'я та по батькові):
Тел.:                                Факс:                                    Електронна пошта: 

Поштова адреса: 

Прошу видати копію ліцензії ____________________________________ у зв'язку зі створенням
                                                                                                 (номер, дата видачі)
нової філії (іншого відокремленого підрозділу). 

Назва філії (іншого відокремленого підрозділу):
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 

Місцезнаходження: 

Організаційно-правова форма: 

Банківські реквізити: рахунок N ______________________, МФО __________________
Банк ____________________________________, м. ______________________________

Поштова адреса: 

Територія, на якій здійснюватиметься діяльність: _________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Додаток. Документи, що підтверджують створення нової філії (іншого відокремленого підрозділу).

 

Заявник 

 
(підпис) 

 
(ініціали та прізвище) 

____________ 200_ року 

  

М. П. (за наявності) 

  

  

 (посада особи, яка прийняла заяву)                                           (підпис) 

(ініціали та прізвище) 

Дата й номер реєстрації заявочних документів у НКРЗІ  

____________ 200_ року N __ 

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 30.09.2014 р. N 676)

 

ЗАЯВА
про видачу копії ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій для провайдера телекомунікацій

Відомості про Заявника

Назва суб'єкта господарювання:
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 

Ідентифікаційний номер з ДРФО: 

Посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта господарювання:

 

Місцезнаходження (місце проживання): 

Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання: 

Банківські реквізити: рахунок N ______________________, МФО __________________
Банк ____________________________________, м. ______________________________

Відповідальна особа (посада, прізвище, ім'я та по батькові):
Тел.:                               Факс:                                 Електронна пошта: 

Поштова адреса: 

Прошу видати копію ліцензії ____________________ для провайдера телекомунікацій.
                                                                              (номер, дата видачі) 

Назва провайдера телекомунікацій:
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 

Ідентифікаційний номер з ДРФО: 

Місцезнаходження (місце проживання):  

Організаційно-правова форма: 

Банківські реквізити: рахунок N ______________________, МФО _____________________
Банк ______________________________________, м. ______________________________

Поштова адреса: 

Територія, на якій здійснюватиметься діяльність: _______________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Додаток. Завірена в установленому порядку копія договору між ліцензіатом та провайдером телекомунікацій.

 

Заявник 

 
(підпис) 

 
(ініціали та прізвище) 

____________ 200_ року 

  

М. П. (за наявності) 

  

  

(посада особи, яка прийняла заяву)                                  (підпис) 

(ініціали та прізвище) 

Дата й номер реєстрації заявочних документів у НКРЗІ  

____________ 200_ року N __ 

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 30.09.2014 р. N 676)

 

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

Відомості про Заявника

Назва суб'єкта господарювання:
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 

Посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта господарювання:

 

Місцезнаходження: 

Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання: 

Банківські реквізити: рахунок N ______________________, МФО __________________
Банк ____________________________________, м. ______________________________

Відповідальна особа (посада, прізвище, ім'я та по батькові):
Тел.:                              Факс:                               Електронна пошта: 

Поштова адреса: 

Філії, інші відокремлені підрозділи заявника, які здійснюють діяльність за ліцензією: ______________
_____________________________________________________________________________________
Провайдери телекомунікацій, які надають телекомунікаційні послуги за ліцензією: _______________
_____________________________________________________________________________________

Прошу переоформити ліцензію ________________________________________________________
                                                                                                    (номер, дата видачі, термін дії)
у зв'язку з ___________________________________________________________________________
                                                   (зазначити підстави відповідно до статті 50 Закону України "Про телекомунікації"

Додатки:

1. Ліцензія, що підлягає переоформленню, та її офіційні копії.

 

2. Документи (нотаріально засвідчені копії документів), що підтверджують підстави для переоформлення ліцензії.

 

Заявник 

 
(підпис) 

 
(ініціали та прізвище) 

____________ 200_ року 

  

М. П. (за наявності) 

  

  

                    (посада особи, яка прийняла заяву)                                                              (підпис) 

(ініціали та прізвище) 

Дата й номер реєстрації заявочних документів у НКРЗІ  

____________ 200_ року N __ 

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 30.09.2014 р. N 676)

 

ЗАЯВА
про видачу дубліката ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

Відомості про Заявника

Назва суб'єкта господарювання:
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 

Посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта господарювання:  

Місцезнаходження:  

Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання: 

Банківські реквізити: рахунок N ______________________, МФО __________________
Банк ____________________________________, м. ______________________________

Відповідальна особа (посада, прізвище, ім'я та по батькові):
Тел.:                                    Факс:                                Електронна пошта: 

Поштова адреса: 

Філії, інші відокремлені підрозділи заявника, які здійснюють діяльність за ліцензією: ______________
_____________________________________________________________________________________
Провайдери телекомунікацій, які надають телекомунікаційні послуги за ліцензією: _______________
_____________________________________________________________________________________

Прошу видати дублікат ліцензії _______________________________
                                                                                      (номер, дата видачі, термін дії)
у зв'язку з ___________________________________________________________________________
                                                                (зазначити підстави відповідно до статті 52 Закону України "Про телекомунікації"

Додаток. Пошкоджений бланк ліцензії або копії ліцензії (у разі наявності).

 

Заявник 

 
(підпис) 

 
(ініціали та прізвище) 

____________ 200_ року 

  

М. П. (за наявності) 

  

  

(посада особи, яка прийняла заяву)                                                  (підпис) 

(ініціали та прізвище) 

Дата й номер реєстрації заявочних документів у НКРЗІ  

____________ 200_ року N __ 

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 30.09.2014 р. N 676)

 

ЗАЯВА
про продовження строку дії ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

Відомості про Заявника

Назва суб'єкта господарювання:
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 

Посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта господарювання:

 

Місцезнаходження: 

Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання: 

Банківські реквізити: рахунок N ______________________, МФО __________________
Банк ____________________________________, м. ______________________________

Відповідальна особа (посада, прізвище, ім'я та по батькові):
Тел.:                                 Факс:                                Електронна пошта: 

Поштова адреса: 

Територія здійснення діяльності за ліцензією: ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Позицію виключено
_____________________________________________________________________________________
Філії, інші відокремлені підрозділи заявника, які здійснюють діяльність за ліцензією: _______________
_____________________________________________________________________________________
Провайдери телекомунікацій, які надають телекомунікаційні послуги за ліцензією: _______________
_____________________________________________________________________________________

Прошу продовжити строк дії ліцензії _____________________________________на _______ років
                                                                                                                             (номер, дата видачі, термін дії)
Позицію виключено

Додаток. Плани утворення (розвитку) телекомунікаційної мережі.

 

Заявник 

 
(підпис) 

 
(ініціали та прізвище) 

____________ 200_ року 

 

М. П. (за наявності) 

 

 

(посада особи, яка прийняла заяву)                                           (підпис) 

(ініціали та прізвище) 

Дата й номер реєстрації заявочних документів у НКРЗІ  

____________ 200_ року N __

(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 30.09.2014 р. N 676
,
 від 01.03.2016 р. N 110)

____________

Опрос