Идет загрузка документа (137 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка оформления прихода из рейса и выхода в рейс судов флота рыбной промышленности капитанами морских рыбных портов Украины

Министерство аграрной политики
Порядок, Приказ от 21.01.2006 № 14
редакция действует с 18.07.2017

Про затвердження Порядку оформлення приходу з рейсу і виходу в рейс суден флоту рибної промисловості капітанами морських рибних портів України

Наказ Міністерства аграрної політики України
від 21 січня 2006 року N 14

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 лютого 2006 р. за N 130/12004

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 16 січня 2014 року N 16
,
від 3 квітня 2017 року N 170

Відповідно до вимог Кодексу торговельного мореплавства України, наказу Державного комітету рибного господарства від 24.09.98 N 130 "Про затвердження Положення про капітана морського рибного порту" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.10.98 за N 654/3094), наказу Міністерства аграрної політики України від 08.01.2002 N 2 "Про затвердження Положення про Державну інспекцію з безпеки мореплавства флоту рибного господарства" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.01.2002 за N 63/6351) та з метою дотримання вимог щодо морської охорони, безпеки мореплавства, збереження людського життя та майна на морі, попередження забруднення, правил риболовства на суднах флоту рибної промисловості НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок оформлення приходу з рейсу і виходу в рейс суден флоту рибної промисловості капітанами морських рибних портів України, що додається.

2. Державному департаменту рибного господарства (Качний О. С.) у встановленому порядку подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Вважати таким, що не застосовується на території України, наказ Міністерства рибного господарства СРСР від 04.01.87 N 2 "Про затвердження Інструкції про порядок оформлення приходу і випуску суден в море капітанами морських рибних портів".

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Пабата В. О.

 

Міністр 

О. П. Баранівський 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. Дашкевич
 

 

ПОРЯДОК
оформлення приходу з рейсу і виходу в рейс суден флоту рибної промисловості капітанами морських рибних портів України

(У тексті Порядку слова "черговий капітан ІДПН", "ІДПН", "в ІДПН" "ІДПН порту", "в ІДПН порту", "черговий капітан ІДПН морського рибного порту", "ІДПН морського рибного порту", "Інспекція державного портового нагляду" та "адміністрація морського рибного порту" у всіх відмінках замінено словами "капітан порту" у відповідних відмінках; слова "Державний департамент рибного господарства" у всіх відмінках замінено словами "Державне агентство рибного господарства України" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16 січня 2014 року N 16)

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений з метою підвищення рівня та забезпечення дотримання вимог безпеки мореплавства, морської безпеки, охорони людського життя на морі і запобігання забрудненню довкілля, правил рибальства, виконання зобов'язань держави прапора та уніфікації процедур щодо оформлення приходу з рейсу і виходу в рейс суден флоту рибної промисловості України (далі - судна) у морських рибних портах (портопунктах) України (далі - порти).

1.2. Порядок поширюється на:

1.2.1. Морські рибні порти України і їх портопункти.

1.2.2. Капітанів морських рибних портів України і їх портопунктів.

1.2.3. Підпункт 1.2.3 пункту 1.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства аграрної політики
та продовольства України від 16.01.2014 р. N 16,
у зв'язку з цим підпункти 1.2.4 - 1.2.6
 вважати відповідно підпунктами 1.2.3 - 1.2.5)

1.2.3. Морські і річкові судна флоту рибної промисловості незалежно від форми власності, що прибувають, виходять або перебувають у морських рибних портах України.

1.2.4. Підпункт 1.2.4 пункту 1.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства аграрної політики
та продовольства України від 16.01.2014 р. N 16,
у зв'язку з цим підпункт 1.2.5 вважати підпунктом 1.2.4)

1.2.4. Державне агентство рибного господарства України.

(підпункт 1.2.4 пункту 1.2 у редакції наказу Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 16.01.2014 р. N 16)

1.3. Порядок розроблений на підставі таких нормативно-правових актів:

конвенції та резолюції Міжнародної організації праці, що стосуються риболовних суден та рибалок;

конвенція Організації Об'єднаних Націй з морського права;

конвенція про полегшення міжнародного морського судноплавства 1965 року (з поправками 1998 р.);

Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 року (з поправками);

Міжнародна конвенція про вантажну марку 1966 року (з поправками);

Міжнародна конвенція по запобіганню забрудненню з суден 1973 року (із змінами в протоколі 1978 року до неї /МАРПОЛ 73/78);

Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року (з поправками);

Міжнародна конвенція про стандарти підготовки, сертифікації персоналу риболовних суден та несення вахти 1995 року;

Міжнародний кодекс з управління безпечною експлуатацією суден та попередження забрудненню, з поправками;

Міжнародний кодекс з охорони суден та портових засобів;

Конвенція про міжнародні правила запобігання зіткненню суден на морі 1972 року (з поправками);

резолюція ІМО А.787 (19) - процедури контролю суден Державою порту;

резолюція ІМО А.882 (21) - поправки до процедур контролю суден Державою порту;

резолюція ІМО А.890 (21) - принципи визначення безпечного складу екіпажу;

резолюція ІМО А.955 (23) - поправки до принципів визначення безпечного складу екіпажу;

Кодекс торговельного мореплавства України (статті 1, 3, 7, 10, 88 - 90);

Закон України "Про міжнародні договори України";

Указ Президента України від 07.06.2000 N 772 "Питання Міністерства аграрної політики України";

абзац двадцятий пункту 1.3 виключено

(згідно з наказом Міністерства аграрної політики
та продовольства України від 16.01.2014 р. N 16,
у зв'язку з цим абзаци двадцять перший - тридцять перший
 вважати відповідно абзацами двадцятим - тридцятим)

постанова Кабінету Міністрів України від 28.07.2004 N 963 "Про створення системи моніторингу риболовних суден";

наказ Державного комітету рибного господарства України від 24.09.98 N 130 "Про затвердження Положення про капітана морського рибного порту" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.10.98 за N 654/3094);

абзац двадцять другий пункту 1.3 виключено

(згідно з наказом Міністерства аграрної політики
та продовольства України від 16.01.2014 р. N 16)

абзац двадцять третій пункту 1.3 виключено

(згідно з наказом Міністерства аграрної політики
та продовольства України від 16.01.2014 р. N 16,
у зв'язку з цим абзаци двадцять четвертий - тридцятий
 вважати відповідно абзацами двадцять другим - двадцять восьмим)

наказ Міністерства аграрної політики України від 25.12.2003 N 466 "Про утворення системи дистанційного контролю риболовних суден" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.12.2003 за N 1258/8579) (із змінами і доповненнями);

наказ Міністерства аграрної політики України від 12.01.2005 N 7 "Про затвердження Положення про сертифікацію персоналу суден флоту рибної промисловості" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.01.2005 за N 101/10381);

абзац двадцять четвертий пункту 1.3 виключено

(згідно з наказом Міністерства аграрної політики
та продовольства України від 16.01.2014 р. N 16,
у зв'язку з цим абзаци двадцять п'ятий - двадцять восьмий
 вважати відповідно абзацами двадцять четвертим - двадцять сьомим)

наказ Державного агентства рибного господарства України Міністерства аграрної політики України від 25.05.2004 N 118 "Про затвердження Положення про застосування Міжнародного кодексу з охорони суден і портових засобів на підприємствах та суднах Укрдержрибгоспу";

наказ Міністерства транспорту України від 17.07.2003 N 545 "Про затвердження Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.03.2004 за N 353/8952).

абзац двадцять шостий пункту 1.3 виключено

(згідно з наказом Міністерства аграрної політики
та продовольства України від 16.01.2014 р. N 16)

абзац двадцять сьомий пункту 1.3 виключено

(згідно з наказом Міністерства аграрної політики
та продовольства України від 16.01.2014 р. N 16)

2. Терміни та їх визначення

У цьому Порядку наведені нижче терміни використовуються в такому значенні:

адміністрація держави прапора - уряд держави країни, під прапором якої плаває судно, або уповноважений урядовий орган;

адміністрація держави порту - уряд держави країни або уповноважений урядовий орган країни, на території якої розташовано порт і під юрисдикцією якої цей порт перебуває;

капітан порту - капітан морського рибного порту та його служба;

(абзац четвертий глави 2 у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 16.01.2014 р. N 16)

вихід судна в рейс - відправлення судна від причалу або з якірної стоянки на рейді порту (його портопункту) у каботажне або закордонне плавання;

ГМЗЛБ - Глобальна морська система зв'язку під час лиха та для забезпечення безпеки мореплавства;

абзац сьомий глави 2 виключено

(згідно з наказом Міністерства аграрної політики
 та продовольства України від 16.01.2014 р. N 16)

абзац восьмий глави 2 виключено

(згідно з наказом Міністерства аграрної політики
 та продовольства України від 16.01.2014 р. N 16,
у зв'язку з цим абзаци дев'ятий - двадцять сьомий
 вважати відповідно абзацами сьомим - двадцять п'ятим)

екіпаж риболовного судна - особи, зайняті виконанням будь-яких обов'язків на борту судна, пов'язаних з його призначенням;

абзац восьмий глави 2 виключено

(згідно з наказом Міністерства аграрної політики
 та продовольства України від 16.01.2014 р. N 16,
у зв'язку з цим абзаци дев'ятий - двадцять п'ятий
 вважати відповідно абзацами восьмим - двадцять четвертим)

ІМО - Міжнародна Морська Організація;

керівництво ФАО/ІЛО/ІМО - документ про Керівництво з підготовки, сертифікації і несення вахти персоналу флоту рибної промисловості;

кодекс ОСПЗ - Міжнародний кодекс з охорони суден і портових засобів;

компанія - власник судна або будь-яка інша організація, або особа (керівник або фрахтувальник з бербоут-чартеру), яка прийняла на себе відповідальність за експлуатацію судна від власника судна і яка при цьому погодилася прийняти на себе всі обов'язки і всю відповідальність, що покладаються Міжнародним кодексом з управління безпекою (МКУБ);

мале судно - судно валовою місткістю менше 80 регістрових тонн або самохідне судно з потужністю головного двигуна менше 55 кВт, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства;

міжнародний рейс - це рейс судна з морського рибного порту України в порт або район промислу за межами (кордонами) України;

МКУБ - Міжнародний кодекс з управління безпечною експлуатацією суден та запобігання забрудненню (з поправками);

пасажир - будь-яка особа на борту судна, крім капітана і членів екіпажу або інших осіб, що працюють або виконують обов'язки, пов'язані з діяльністю цього судна (спеціальний персонал);

прихід судна - зупинка судна на рейді порту у визначеному портом місці якірної стоянки або пришвартування судна біля причалу порту;

риболовне судно - будь-яке судно, яке використовується на комерційній основі для промислу риби, китів, тюленів, моржів та інших водних біоресурсів і транспортування улову з району промислу до морського рибного порту;

(абзац сімнадцятий глави 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 16.01.2014 р. N 16)

SOLAS - 74 (з поправками) - Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 року (з поправками);

спеціальний персонал - усі особи, які не є пасажирами, членами екіпажу і перебувають на борту судна у зв'язку із виконанням спеціальних робіт, що здійснюються на борту судна;

судно закордонного плавання - судно, яке під час здійснення своєї діяльності перетинає державний кордон України для виходу в порти інших держав чи райони рибного промислу або для прибуття з портів інших держав чи районів рибного промислу в морські рибні порти України;

судно каботажного плавання - судно, яке здійснює каботажні перевезення між портами України без заходу в порти інших держав. До суден каботажного плавання належать також судна флоту рибної промисловості України, які здійснюють свою діяльність в межах Азово-Чорноморського басейну в територіальному морі і винятковій економічній зоні України;

субстандартне судно - судно, відносно якого документально встановлено відхилення від міжнародних або національних норм, стандартів, правил;

судна флоту рибної промисловості - риболовні, науково-дослідні, навчальні, постачальні чи інші спеціалізовані судна, що безпосередньо використовуються для рибогосподарської діяльності, у тому числі для промислу, охорони рибних та інших водних біоресурсів і транспортування улову до морського рибного порту;

(абзац двадцять третій глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 16.01.2014 р. N 16)

час приходу (прибуття) - час, коли судно стало на якір у певному порту, або пришвартувалось до причалу цього порту, або війшло до доку.

3. Оформлення приходу з рейсу суден у морські рибні порти України

3.1. Оформлення приходу з рейсу суден, що прибувають із закордонного плавання

3.1.1. Капітан судна (у тому числі під іноземним прапором), що прямує в порт, повинен передати інформацію капітану порту безпосередньо або через агентську організацію про своє прибуття. 

(підпункт 3.1.1 пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 16.01.2014 р. N 16)

3.1.2. Інформація повинна містити такі дані про:

заявки на портові послуги і лоцманські послуги;

назву судна;

назву останнього порту заходу;

найбільшу довжину судна, ширину і висоту борту;

наявність вантажу на борту, його категорію і розташування (у тому числі наявність і розташування небезпечного вантажу);

наявність на судні Міжнародного свідоцтва про охорону судна;

наявність на судні хворих та інформацію для санітарно-карантинного відділу (далі - СКВ) порту;

кількість членів екіпажу та пасажирів (за наявності);

перелік планованих операцій в порту (мета заходу);

планові дату і час прибуття на зовнішній рейд (до лоцманської станції, якірної стоянки, підхідного буя, каналу);

потребу в бункері, прісній воді, продуктах харчування і т. ін.;

рівні охорони, з якими судно експлуатувалося в будь-якому попередньому порту, де воно здійснювало взаємодію судно/порт за останні 10 заходів у портові засоби;

рівень охорони, установлений на судні;

розпізнавальний номер (номер ІМО);

справність і вантажопідйомність вантажних пристроїв судна;

тоннаж судна (брутто і нетто, довжину для риболовних суден);

фактичну осадку судна носом і кормою на час заходу.

3.1.3. Вищезазначена інформація повинна передаватися доступними засобами зв'язку (радіо, телекс, факс, електронна пошта).

3.1.4. Інформацію капітани суден повинні подавати за 48 годин до прибуття, а для танкерів - за 72 години; повторне повідомлення - для всіх суден - не пізніше ніж за 24 години, з уточненням - за 12 годин. При тривалості переходу менше 48 годин (для танкерів - менше 72 годин) інформація передається не пізніше ніж через 1 годину після виходу в рейс з попереднього порту (зняття з промислу).

3.1.5. За 4 години до підходу судна до місця приймання лоцмана його капітан повинен повідомити капітану порту уточнений час прибуття, указавши в повідомленні передбачувану на момент прибуття осадку судна носом і кормою.

3.1.6. Капітан порту інформує капітана судна про місце його якірної стоянки або швартування і про спосіб виконання навантажувально-розвантажувальних або інших робіт не пізніше ніж за 2 години до приходу судна в порт.

3.1.7. Капітан порту спільно з агентською організацією організовує заходи щодо оформлення судна в порту.

3.1.8. Будь-яке судно, що прибуває в порт, піднімає на видному місці карантинний прапор згідно з вимогами Міжнародного зводу сигналів.

3.1.9. Прихід з рейсу судна під українським прапором оформляє капітан судна у капітана порту у приміщенні портового нагляду.

3.1.10. Капітани суден під іноземним прапором оформляють прихід у капітана порту через агентську організацією після виконання всіх передбачених законодавством України процедур.

3.1.11. Судно, яке прибуло в порт з рейсу на буксирі з екіпажем, очолюваним капітаном, оформляє свій прихід капітан порту самостійно. У всіх інших випадках прихід буксирного каравану оформляється капітаном судна, яке буксирує.

3.1.12. Прихід з рейсу судна в порт оформляється капітаном порту на підставі наданих капітаном судна або агентською організацією таких документів:

загальна декларація згідно з додатком 1;

заява про аварійну морську подію (якщо мала місце);

інформація капітана судна про прихід у порт (тільки для суден під українським прапором) згідно з додатком 2;

список пасажирів згідно з додатком 3 (за наявністю);

суднова роль згідно з додатком 4.

3.1.13. Капітан порту повинен отримати інформацію у письмовій формі від капітана судна, що підлягає нагляду класифікаційного товариства, під час оформлення приходу, чи мали місце в попередньому рейсі будь-які аварійні морські події, вихід з ладу, поломки піднаглядних класифікаційному товариству пристроїв, вузлів і механізмів та пошкодження корпусу.

3.1.14. Капітан порту повинен зареєструвати у вхідному журналі всі документи, що були надані для оформлення приходу з рейсу судна.

3.1.15. Реєстрація приходу з рейсу суден у порт здійснюється капітаном порту у журналі реєстрації приходу з рейсу суден (додаток 5) з проставленням штампа про прихід на судновій ролі, який повинен мати розмір 50 х 70 мм і єдину для всіх портів форму штампу капітана порту та такий вигляд:

Державне агентство рибного
господарства України

______________________________________________
назва, морський рибний порт (портопункт) 

  ПРИХІД N _______
  Звідки

  __________________________________

  Екіпаж ________ чол., пасажирів _____________ чол.
  Представник капітана порту

  ______________
  ______________________________

  "___" ____________ 200_ р.

3.1.16. Підпункт 3.1.16 пункту 3.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства аграрної політики
 та продовольства України від 16.01.2014 р. N 16)

3.1.17. Підпункт 3.1.17 пункту 3.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства аграрної політики
 та продовольства України від 16.01.2014 р. N 16)

3.2. Оформлення приходу з рейсу суден під українським прапором, що прибувають з каботажного плавання

3.2.1. Капітан порту повинен отримати в капітана судна, що прибуває до порту, інформацію, яка містить такі дані про:

заявки на портові послуги і лоцмана;

кількість членів екіпажу і пасажирів;

назву судна;

найбільшу довжину судна, ширину і розрахункову висоту борту;

наявність вантажу на борту та його розміщення (у тому числі наявність небезпечного вантажу);

наявність на судні хворих та іншу інформацію для санітарно-карантинного відділу (СКВ) порту;

останній порт заходу або район промислу;

перелік планованих операцій в порту (мета заходу);

пізнавальний номер (номер ІМО);

планову дату і час прибуття на зовнішній рейд (до лоцманської станції);

потребу в бункері, прісній воді, продовольстві і т. ін.;

справність та вантажопідйомність вантажних пристроїв судна;

тоннаж судна (брутто і нетто, довжина для риболовних суден);

фактичну осадку судна носом і кормою.

3.2.2. Вищезазначена інформація повинна бути передана на адресу порту доступними засобами зв'язку (радіо, телекс, факс, електронна пошта) за 48 годин до прибуття, а для танкерів - за 72 години; повторне повідомлення для всіх суден - не пізніше ніж за 24 години, з уточненням - за 12 годин. При тривалості переходу менше 48 годин (для танкерів - менше 72 годин) інформація передається не пізніше ніж через 1 годину після виходу в рейс з попереднього порту (зняття з промислу).

3.2.3. За 4 години до підходу судна до місця приймання лоцмана капітан зобов'язаний повідомити уточнений час прибуття, указавши в повідомленні передбачувану на момент прибуття осадку судна носом і кормою.

3.2.4. Капітан порту морського рибного порту повинна інформувати капітана судна про місце його якірної стоянки або швартування і про спосіб виконання навантажувально-розвантажувальних та інших робіт не пізніше ніж за 2 години до приходу судна в порт.

3.2.5. Прихід судна в морський рибний порт (портопункт) оформлюється капітаном порту у приміщенні портового нагляду не пізніше ніж через 3 години після прибуття судна в порт.

3.2.6. Судно, яке прибуло в порт на буксирі з екіпажем, очолюваним капітаном, оформляє свій прихід капітаном порту самостійно. У всіх інших випадках прихід буксирного каравану оформляється капітаном судна, яке буксирує.

3.2.7. Прихід судна в порт оформляється капітаном порту на підставі наданих капітаном судна таких документів:

інформація капітана судна про прихід у порт з підписом і судновою печаткою;

суднова роль на членів екіпажу (додаток 6) та список пасажирів з штампом виходу, проставленого капітаном порту останнього українського порту виходу.

3.2.8. Реєстрація приходу з рейсу суден під українським прапором у порт, що прибувають з каботажного плавання, здійснюється відповідно до пунктів 3.1.14, 3.1.15, 3.1.16 даного Порядку.

3.2.9. Після прибуття судна в порт капітан порту повинен зобов'язати капітана судна, протягом 30 хвилин після закінчення швартувальних операцій, оформити прихід судна в прикордонних властей.

3.2.10. Якщо рейс судна закінчується не в порту приписки судна, а в іншому порту України, додатково до документів, указаних вище, капітан судна повинен надати капітану порту другий примірник суднової ролі (додаткової суднової ролі на членів екіпажу і пасажирів, якщо вони були прийняті на борт у рейсі/районі промислу), який після завірення штампом приходу капітаном порту пересилається капітаном судна в порт приписки для перевірки правильності видачі довідок про плавання.

3.3. Оформлення приходу з рейсу малих суден, суден портового флоту здійснюється капітаном порту, з урахуванням типу судна та його призначення, відповідно до п. 3.2 цього Порядку.

4. Оформлення виходу в рейс суден з морських рибних портів України

4.1. Оформлення виходу в рейс суден для закордонного плавання

4.1.1. За підготовку судна до виходу в рейс відповідає компанія і капітан судна. Хід підготовки і готовність до виходу в рейс судна рибної промисловості України контролюються капітаном порту.

(підпункт 4.1.1 пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 16.01.2014 р. N 16)

4.1.2. На підставі зареєстрованої письмової заяви капітана судна капітан порту перевіряє готовність судна до виходу в море з морського рибного порту (портопункту), а саме:

вибірково опитує персонал судна з метою перевірки його компетентності, готовності до виконання обов'язків;

здійснює огляд судна;

на борту судна практично відпрацьовує з екіпажем заходи боротьби за живучість судна;

перевіряє надані суднові документи і документи екіпажу, в т. ч. кваліфікаційні;

узгоджує дату і час перевірки судна;

безпечну укомплектованість судна кваліфікаційним персоналом відповідно до призначення судна.

4.1.3. Не менше ніж за 6 годин до планового терміну виходу з порту капітан судна (безпосередньо або через агентську організацію) зобов'язаний подати такі документи для розгляду капітаном порту:

загальна (генеральна) декларація;

заява про право виходу в рейс судна згідно з додатком 7 (надається тільки суднами, що плавають під прапором України);

оформлена суднова роль;

рейсове завдання (надається тільки суднами флоту рибної промисловості України);

повідомлення про включення судна в систему дистанційного контролю (тільки для риболовних суден).

(абзац шостий підпункту 4.1.3 пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 16.01.2014 р. N 16)

4.1.4. Одержані від капітана судна (агентської організації) документи капітан порту реєструє в журналі вхідних документів.

4.1.5. Для перевірки готовності судна до виходу в море і оформлення його виходу з порту капітан порту повинен прибути на судно не пізніше ніж за 3 години до часу виходу, вказаного в заяві на право відходу судна.

4.1.6. Перевірка готовності судна перед оформленням його виходу в рейс з морського рибного порту капітаном порту повинна виконуватися за такою процедурою:

вибірково перевірити у дії справність сигнальних засобів, навігаційного радіоустаткування та наявність договору на обслуговування устаткування ГМЗЛБ з уповноваженою береговою сервісною компанією;

перевірити наявність у членів екіпажу судна сертифікатів компетенції та підтверджень до них, кваліфікаційних свідоцтв;

(абзац третій підпункту 4.1.6 пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 16.01.2014 р. N 16)

здійснити контрольний обхід судна для вибіркової перевірки справності механізмів, устаткування і систем;

ознайомитися із записами:

- у судновому журналі;

- у журналі зауважень і розпоряджень осіб, що інспектують;

- у журналі технічного стану судна;

- у журналі нафтових операцій;

- у журналі операцій зі сміттям;

перевірити відповідність розрахунків фактичного завантаження судна до вимог інформації про остійність судна для капітана;

перевірити журнал підготовки екіпажу до боротьби за живучість судна з планами суднових учбових тривог і навчань;

перевірити наявність і терміни дії суднових документів та документів екіпажу відповідно до переліку суднових документів згідно з додатком 8, з урахуванням типу та призначення судна;

перевірити наявність на судні відкоригованих навігаційних карт і посібників на майбутній рейс, а також план рейсу;

перевірити наявність на судні нормативних і керівних документів, що стосуються безпеки мореплавства, охорони довкілля, ведення промислу і технічної експлуатації, обов'язкових для суден, що виходять в рейс;

перевірити наявність, укомплектованість і справність аварійного, рятувального, протипожежного та інших видів устаткування і постачання відповідно до табеля постачання;

перевірити правильність завантаження судна (за наявності вантажу);

перевірити правильність кріплення вантажу відповідно до керівництва з кріплення вантажів;

перевірити укомплектованість судна сигнальними засобами і навігаційним устаткуванням;

перевірити усунення зауважень за попередніми актами контрольних органів;

провести зовнішній огляд судна з берега/причалу.

4.1.7. За результатами розгляду документів і контрольної перевірки судна капітаном порту складається акт перевірки судна за формою "А" - при відсутності зауважень або за формою "В" - при наявності зауважень (додатки 2 і 3 до Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 17.07.2003 N 545 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23.03.2004 за N 353/8952).

4.1.8. Виявлені в ході перевірки судна недоліки капітан порту повинен відзначити в судновому журналі зауважень і розпоряджень осіб, що інспектують, з визначенням строків їх усунення.

4.1.9. Капітан морського рибного порту може затримати судно в разі загрози безпеці мореплавства, людському життю на морі, забрудненням морського середовища, охороні. При цьому капітаном порту оформляється акт про затримання судна в порту згідно з додатком 9.

4.1.10. Копії акта про затримання судна направляються Державному агентству рибного господарства України, керівництву компанії і капітану затриманого судна.

(підпункт 4.1.10 пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 16.01.2014 р. N 16)

4.1.11. За відсутності недоліків або після їх усунення (на підтвердження усунення зауважень капітаном судна на адресу капітана порту повинна бути надана письмова заява) капітан порту повинен здійснити перевірку усунень недоліків, про що скласти акт та оформити вихід в рейс судна з порту. Остаточне оформлення виходу судна проводиться в приміщенні капітана порту. Штамп капітана порту проставляється на трьох примірниках суднової ролі, у тому числі на примірнику з відміткою санітарно-карантинного відділу порту.

4.1.12. Реєстрація виходу в рейс судна з морського рибного порту здійснюється капітаном порту у журналі реєстрації виходу в рейс суден згідно з додатком 10 з поставленням штампа про вихід на судновій ролі, який повинен мати розмір 50 х 70 мм і єдину для всіх портів форму штампа капітана порту та такий вигляд:

Державне агентство рибного господарства України

______________________________________________
назва, морський рибний порт (портопункт) 

  ВИХІД N _______
  Куди _________________________________________
  Екіпаж ________ чол., пасажирів ______________ чол.
  Представник капітана порту

  ______________
  _________________________

  "___"____________ 200_ р.

4.1.13. Підпункт 4.1.13 пункту 4.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства аграрної політики
 та продовольства України від 16.01.2014 р. N 16)

4.1.14. Підпункт 4.1.14 пункту 4.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства аграрної політики
 та продовольства України від 16.01.2014 р. N 16,
у зв'язку з цим підпункти 4.1.15 - 4.1.19
 вважати відповідно підпунктами 4.1.13 - 4.1.17)

4.1.13. Після отримання дозволу на вихід у рейс судна з морського рибного порту від капітана морського рибного порту компанія або агентська організація організовує вихід судна з морського рибного порту.

4.1.14. Капітану судна під іноземним прапором дозвіл на вихід у рейс, згідно з додатком 11, видається капітаном морського рибного порту.

4.1.15. Дозвіл на вихід у рейс судна з порту дійсний протягом 24 годин. Якщо судно затримується в порту понад установлений термін, капітан судна зобов'язаний сповістити про це капітана порту і знову оформити дозвіл на вихід у рейс судна з порту.

4.1.16. У заяві про право виходу в рейс судна з порту капітан порту повинен проставити дату і час оформлення виходу в рейс судна. Один примірник суднової ролі зі штампом капітана порту і штампом санітарно-карантинного відділу та оформлену заяву про право виходу в рейс судна з порту передати до служби капітана порту, в архів.

4.1.17. Якщо судно виходить у рейс з порту за розпорядженням капітана порту через стихійне лихо або для надання допомоги людям і суднам, які зазнають лиха в морі, оформлення виходу в рейс судна з порту здійснюється після закінчення надзвичайної ситуації, при цьому перевірка готовності до виходу в рейс судна з порту не здійснюється. У такому разі капітан судна про свій вихід судна в рейс з порту повинен оповістити службу капітана порту будь-якими доступними засобами зв'язку, капітан порту повинен зареєструвати вихід у журналі.

4.2. Оформлення виходу в рейс суден з порту для каботажного плавання або для роботи на промислі в територіальних водах і винятковій економічній зоні України

4.2.1. Підпункт 4.2.1 пункту 4.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства аграрної політики
 та продовольства України від 16.01.2014 р. N 16,
у зв'язку з цим підпункти 4.2.2 - 4.2.14
 вважати відповідно підпунктами 4.2.1 - 4.2.13)

4.2.1. Судно, що в установленому порядку оформило вихід з морського рибного порту, має право на багаторазовий вихід на промисел і прихід до морського рибного порту для вивантаження улову, придбання суднових запасів і проведення ремонтних робіт без оформлення приходу/виходу судна за умови відсутності змін у судновій ролі та отримання дозволу капітана порту засобами радіозв'язку під час кожного виходу/приходу.

(підпункт 4.2.1 пункту 4.2 у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 16.01.2014 р. N 16)

4.2.2. Для оформлення виходу суден в каботажний рейс або для роботи на промислі в територіальних водах та у виключній (морській) економічній зоні України капітан судна не менше ніж за 6 годин до виходу в море повинен подати капітану порту (портопункту) такі документи:

заява про право виходу в рейс судна;

список пасажирів зі штампом санітарно-карантинного відділу, що дозволяє вихід (при необхідності);

сертифікати компетенції та підтвердження до них, кваліфікаційні свідоцтва;

(абзац четвертий підпункту 4.2.2 пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно
 з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 16.01.2014 р. N 16)

суднова роль зі штампом санітарно-карантинного відділу порту, що дозволяє вихід.

4.2.3. Оформлення виходу в рейс судна з порту здійснюється капітаном порту (портопункту). Для перевірки готовності до виходу в рейс судна з порту і оформлення виходу в рейс судна з порту (портопункту) капітан порту повинен прибути на судно не пізніше ніж за 2 години до часу, указаного в заяві про право виходу в рейс судна з порту.

4.2.4. Під час перевірки готовності до виходу судна, що виходить у каботажний рейс, або судна, зазначеного в п. 3.3, у рейс з порту капітан порту повинен дотримуватися чинних вимог щодо безпеки мореплавства, збереження людського життя на морі, запобігання забрудненню морського середовища, придатності суднових документів і належної укомплектованості судна кваліфікованим екіпажем.

(підпункт 4.2.4 пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 16.01.2014 р. N 16)

4.2.5. Якщо під час проведення перевірки судна будуть виявлені недоліки, які загрожують безпеці мореплавства, людського життя на морі та забрудненням морського середовища і які не можуть бути усунені до часу, указаного в заяві про право виходу в рейс судна, то вихід судна не оформляється, а судно не випускається в море до усунення недоліків.

4.2.6. Виявлені в ході перевірки судна капітаном порту недоліки вносяться ним до журналу зауважень і розпоряджень осіб, що інспектують, із зазначенням строків їх усунення.

4.2.7. За відсутності зауважень або після їх усунення капітан порту повинен провести перевірку усунень недоліків та оформити вихід в рейс судна з морського рибного порту.

4.2.8. Штамп капітана порту, який дозволяє судну вихід у море, ставиться на трьох примірниках суднової ролі, у тому числі на примірнику зі штампами санітарно-карантинного відділу порту.

4.2.9. Дозвіл на вихід у рейс судна з порту дійсний упродовж 12 годин.

4.2.10. Реєстрація оформлення виходу в рейс судна з порту здійснюється капітаном порту у журналі реєстрації виходу в рейс суден.

4.2.11. У заяві про право виходу в рейс судна з порту капітан порту повинен проставити дату і час оформлення виходу в рейс судна. Один примірник суднової ролі зі штампом капітана порту і штампом санітарно-карантинного відділу та оформлену заяву про право виходу в рейс судна з порту передати в архів служби капітана порту, завідувачу архіву.

4.2.12. Якщо судно виходить з порту за розпорядженням капітана порту через стихійне лихо або для надання допомоги людям і суднам, які зазнають лиха в морі, оформлення виходу в рейс судна з порту здійснюється після закінчення надзвичайної ситуації, при цьому перевірка готовності до виходу в рейс судна з порту не здійснюється. У такому разі капітан судна про свій вихід у рейс судна в море повинен оповістити службу капітана порту будь-якими доступними засобами зв'язку, капітан порту реєструє вихід в журналі.

4.2.13. Після завершення процедури оформлення виходу в рейс судна для каботажного плавання або зазначеного у п. 3.3 капітан порту повинен установити зв'язок з відповідним підрозділом Державної прикордонної служби України та подати такі дані: назву судна, яке виходить у рейс, пункт призначення, кількість членів екіпажу та пасажирів (за наявності), номер виходу за журналом реєстрації виходу в рейс суден з порту, дату і час його оформлення капітаном порту.

4.3. Оформлення виходу в рейс суден, зазначених у п. 3.3, суден портового флоту та суден портового плавання

Оформлення виходу в рейс суден, зазначених у п. 3.3, суден портового флоту та суден портового плавання здійснюється капітанами порту (портопунктів) у відповідності до п. 4.2, з урахуванням типу та призначення судна.

5. Оформлення суднових ролей на членів екіпажів суден флоту рибної промисловості України, що перебувають в іноземних портах

5.1. Оформлення суднових ролей на членів екіпажів суден флоту рибної промисловості України, що виходять з іноземних портів

5.1.1. Для оформлення в капітана порту суднових ролей на членів екіпажів суден флоту рибної промисловості України, що перебувають в іноземних портах або частини екіпажу на судно флоту рибної промисловості України, яке перебуває в іноземному порту, капітан (або старший групи) екіпажу, що відбуває, не пізніше ніж за три доби до від'їзду повинен подати такі документи:

договір-доручення компанії на комплектування екіпажу;

заяву про оформлення суднової ролі на членів екіпажів суден флоту рибної промисловості України, що перебувають в іноземних портах, завірену підписом уповноваженої особи і печаткою компанії (додаток 12);

кваліфікаційні книжки підготовки моряка для всіх членів екіпажу;

копію свідоцтва про включення судна в систему дистанційного контролю для риболовних суден;

рейсове завдання, підписане капітаном судна, керівництвом компанії та завірене печаткою компанії;

риболовний квиток капітана (для риболовних суден);

свідоцтво про право власності на судно (копія);

свідоцтво про мінімальний склад екіпажу (копія);

сертифікати міжнародного зразка для рядових членів екіпажу, які несуть ходову вахту;

(абзац десятий підпункту 5.1.1 пункту 5.1 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 16.01.2014 р. N 16)

сертифікати компетенції з підтвердженнями до них та кваліфікаційні свідоцтва членів екіпажу;

(абзац одинадцятий підпункту 5.1.1 пункту 5.1 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 16.01.2014 р. N 16)

суднову роль (три примірники), завірену керівництвом компанії або круїнгової компанії з дозволом санітарно-карантинного відділу порту на від'їзд.

5.1.2. Після розгляду вказаних вище документів і за відсутності зауважень до них капітан порту ставить штамп виходу капітаном порту на всіх примірниках суднових ролей, оформляє від імені капітана морського рибного порту дозвіл на вихід, повертає капітану судна (старшому групи) особисті документи екіпажу, рейсове завдання і два примірники суднової ролі зі штампом виходу (оригінали).

5.1.3. Оформлену та зареєстровану капітаном порту суднову роль екіпажу судна й один примірник оформленої суднової ролі зі штампом санітарно-карантинного відділу порту капітан порту передає в архів рибного порту на зберігання.

5.1.4. Реєстрація оформлення суднової ролі екіпажу (частини екіпажу) судна з порту здійснюється капітаном порту у журналі реєстрації виходу в рейс суден.

5.2. Оформлення суднових ролей екіпажів суден, що знаходяться в іноземних портах

5.2.1. Для оформлення в капітана порту суднової ролі екіпажу або частини екіпажу судна флоту рибної промисловості України в разі зміни в іноземному порту капітан судна (старший групи) прибулого екіпажу не пізніше ніж через три доби після прибуття в порт приписки судна повинен подати капітану порту такі документи:

виписку із суднового журналу про початок і закінчення рейсу, завірені підписом капітана судна та судновою печаткою;

зміни в кількісному складі екіпажу (списання, приймання на борт) за період рейсу, завірені керівництвом компанії або круінгового агентства, за наявності договору-доручення;

копії наказів по судну та по компанії про посадові переміщення членів екіпажу за період рейсу;

інформація капітана про здачу суднової ролі екіпажу судна, завірена підписом і печаткою уповноваженої особи компанії, в архів (додаток 13);

список пасажирів (два примірники) та спеціального персоналу, який прибув разом з екіпажем судна, завірений керівництвом компанії (у разі необхідності);

суднову роль (два примірника) на прибулих членів екіпажу, завірену керівництвом компанії із записом про дату прибуття судна в іноземний порт, з якого прибув екіпаж.

5.2.2. Після розгляду вказаних вище документів та за відсутності до них зауважень капітаном порту ставить штамп приходу на судновій ролі і списку пасажирів.

5.2.3. По одному примірнику суднової ролі та списку пасажирів зі штампом приходу капітан порту повертає капітану судна (старшому групи прибулого екіпажу) для передачі компанії.

5.2.4. Решту документів зі штампом приходу капітан порту передає на зберігання в архів морського рибного порту.

5.2.5. Реєстрація суднової ролі екіпажу (частини екіпажу) у порту приписки судна здійснюється капітаном порту у журналі реєстрації приходу з рейсу суден.

 

Начальник відділу безпеки
мореплавства Укрдержрибгоспу
 

 
А. М. Кожухов
 

 

General declaration
 Загальна декларація

  

 

Прихід N _____________________________________________________________________________
                _____________________________________________________________________________
                                                                                             (морський рибний порт /назва/) 

Час приходу ___________________________________________________________________________
                                                                                             (заповнюється капітаном судна) 

Інформація капітана судна про прихід у порт

1. Назва судна _________________________________________________________________________
2. Номер ІМО або бортовий номер ________________________________________________________
3. Порт приписки ______________________________________________________________________
4. Національна належність судна (прапор) __________________________________________________
5. Судновласник _______________________________________________________________________
6. Компанія ___________________________________________________________________________
7. Довжина судна:
    максимальна _______________________________________________________________________ м
    розрахункова за вантажною маркою ___________________________________________________ м
8. Ширина судна ___________________________________________ м
9. Висота борту ____________________________________________ м
10. Осадка судна на прихід:
      носом _____________________ м кормою ___________________ м середня _________________ м
11. Кількість членів екіпажу ______________ чол. і пасажирів _______________________ чол.
12. Назва порту, звідки прибуло судно _____________________________________________________
13. Район промислу _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                            (тільки для риболовних суден)
14. Час перебування в рейсі ______________________________________________________________
                                                                                                          (місяці, дні)
15. Мета приходу в порт _________________________________________________________________
16. Дата останньої перевірки судна адміністрацією держави порту або прапора
       "___" ____________ 200_ р.
17. Район плавання судна згідно з класифікаційним свідоцтвом
______________________________________________________________________________________
18. Термін дії документів адміністрації "___" ____________ 200_ року
19. Термін дії класифікаційного свідоцтва "___" ____________ 200_ року
20. Аварійні випадки, які мали місце під час рейсу, і їх наслідки
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

Капітан судна 

_____________
(підпис) 

____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

М. П. 

"___" ____________ 200_ року 

 

Passenger list
Список пасажирів

Arrival
Прихід

  

Departure
Вихід

  

Page N
Стор. N

  

1. Name of the ship
1. Назва судна

  

2. Port arrival/departure
2. Порт
приходу/виходу

3. Date-time arrival/departure
3. Дата і час
приходу/виходу

4. Nationality ship
4. Національна належність судна (прапор) 

  

5. Family, name, given names
5. Прізвище, ім'я, по батькові

6. Nationality
6. Громадянство 

7. Date and place of birth
7. Дата і місце народження 

8. Port embarkation
8. Порт посадки на борт 

9. Port of abandon
9. Порт висадки 

N
з/п 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10. Date and master's signature, authorized agent or officer
10. Дата і підпис капітана або агентської організації

  

 

Crew list
Суднова роль

Arrival
Прихід

  

Departure
Вихід 

Page N
Стор. N

1. Name of ship ship
1. Назва судна  

2. Port arrival/ departure
2. Порт приходу/виходу

3. Data-time arrival/ departure
3. Дата і час приходу/виходу

  

4. Nationality ship
4. Національна належність судна (прапор)

  

5. Port arrival from
5. З якого порту прибув 

6. Nature and No. identity document (seaman's passport)
6. Тип і N документа, який засвідчує особу (паспорт моряка / посвідчення особи моряка) 

7. N
8. Family, name, given names
7. N
8. Прізвище, ім'я, по батькові 

9. Rank/capa-city or rating
9. Посада 

10. Nationality
10. Громадянство 

11. N Certificate arrival/departure
11. N диплома приходу/виходу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12. Date and master's signature master, authorized agent or officer
12. Дата і підпис капітана, агентської організації або офіцера

  

 

_____________________________________________________________
(морський рибний порт /назва/)

Журнал реєстрації приходу з рейсу суден

Прихід з рейсу суден за ____________ місяць 200_ р.

N
з/п 

Прихід 

Назва судна і номер ІМО 

Судно-
власник, компанія 

Порт приписки і національна належність судна 

Прізвище капітана 

Судно 

Вантаж 

Порт або район, з якого прибуло судно 

Прізвище, підпис капітана порту, який оформляв прихід судна 

Примітка 

дата 

час 

валова місткість 

екіпаж, чол. 

паса-
жири, чол. 

наймену-
вання 

кількість,
тонн 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

СУДНОВА РОЛЬ

1. Назва судна __________________________

2. Порт, N реєстрації ____________________ 

  

3. Тип і призначення судна _________________ 

4. Компанія ______________________________ 

N
з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Громадянство 

Посада 

Рік народження 

N диплома 

N паспорта (цивільний або моряка) 

Дата приходу на судно 

Дата звільнення з судна 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Капітан судна 

_____________
(підпис) 

_______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

М. П. 

  

"___" ____________ 200_ р. 

  

Судновласник або компанія 

____________
(підпис) 

_______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові керівника компанії) 

 

М. П. 

  

"___" ____________ 200_ р. 

  

 

Вихід N 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(морський рибний порт /назва/) 

Час виходу 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(заповнюється капітаном судна) 

Заява
про право виходу в рейс судна

1. Назва судна _________________________________________________________________________
2. Номер ІМО або бортовий номер ________________________________________________________
3. Порт приписки ______________________________________________________________________
4. Національна належність судна _________________________________________________________
5. Класифікаційне свідоцтво _____________________________________________________________
6. Судновласник _______________________________________________________________________
7. Компанія ___________________________________________________________________________
8. Валова місткість _____________________________________________________________________
9. Потужність і кількість головних двигунів ____________________________________________ Квт.
10. Назва порту призначення судна _______________________________________________________
11. Район промислу ____________________________________________________________________
                                                                                                (тільки для риболовних суден)
12. Кількість членів екіпажу _____________________ чол. та пасажирів ____________________ чол.
13. Найменування і кількість вантажу (у тоннах) ____________________________________________
14. Довжина судна:
        максимальна _________________ м розрахункова за вантажною маркою _________________ м
15. Ширина судна __________________________________ м
16. Висота борту ___________________________________ м
17. Осадка судна на момент відходу:
        носом ______________________ м кормою _________________ м середня ________________ м
18. Термін закінчення рейсу ______________________________________________________________
19. Термін дії документів адміністрації "___" ____________ 200_ р.
20. Термін дії класифікаційного свідоцтва "___" ____________ 200_ р.
21. Дата проведення останньої перевірки судна адміністрацією держави порту або прапора "___" ____________ 200_ р.
22. Район плавання судна згідно з класифікаційним свідоцтвом
______________________________________________________________________________________
23. Висновок капітана порту про готовність судна до виходу в рейс 

Капітан судна 

______________
(підпис) 

____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

М. П. 

  

  

Судновласник або компанія 

______________
(підпис) 

_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові керівника компанії) 

 

М. П. 

 

Вихід дозволив 

___________
(підпис) 

_______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові капітана порту

М. П. 

 

час _____ год. ______ хвил. 

"___" ____________ 200_ р. 

 

ПЕРЕЛІК
суднових документів, що підлягають перевірці капітаном порту під час оформлення виходу в рейс судна

1. Сертифікати компетентності та підтвердження до них.

2. Свідоцтво про право плавання під Державним Прапором України (судновий патент).

3. Свідоцтво про право власності на судно.

4. Класифікаційне свідоцтво.

5. Обмірне свідоцтво.

6. Свідоцтво про мінімальний склад екіпажу.

7. Свідоцтво про вантажну марку.

8. Міжнародне свідоцтво про запобігання забруднення нафтою.

9. Міжнародне свідоцтво про вилучення для риболовного судна.

10. Свідоцтво про придатність до плавання.

11. Свідоцтво про управління безпекою.

12. Суднове санітарне свідоцтво.

13. Список осіб суднового екіпажу (суднова роль).

14. Свідоцтво про включення судна в систему моніторингу.

15. Чек-лист Держрибагентства.

16. Копія дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах).

17. Копія документа про відповідність або тимчасового документа про відповідність.

18. Список пасажирів, що перебувають на судні.

19. Інформація про остійність судна.

20. Журнал зауважень і розпоряджень осіб, що інспектують.

21. Журнал нафтових операцій.

22. Судновий журнал.

23. Санітарний журнал.

24. Машинний журнал (для суден з механічним двигуном).

25. Промисловий журнал.

26. План управління ліквідацією сміття.

27. Судновий план надзвичайних заходів щодо боротьби із забрудненням нафтою.

28. Схема протипожежного захисту.

29. Рейсове завдання.

30. Наявність на борту судна правил риболовства районів промислу згідно з рейсовим завданням.

____________
Примітка. 
Судна флоту рибної промисловості, що підлягають нагляду класифікаційного товариства, повинні мати також суднові документи, передбачені міжнародними договорами України з питань безпеки мореплавства, які видані класифікаційним товариством.

(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 16.01.2014 р. N 16
,
у редакції наказу Міністерства аграрної політики
 та продовольства України від 03.04.2017 р. N 170)

 

_____________________________________________________________
(морський рибний порт (назва)

АКТ
про затримання судна в порту

1. Назва судна _________________________________________________________________________
2. Номер ІМО або бортовий номер ________________________________________________________
3. Порт приписки ______________________________________________________________________
4. Національна належність судна _________________________________________________________
5. Кваліфікаційне свідоцтво ______________________________________________________________
6. Судновласник _______________________________________________________________________
7. Компанія ___________________________________________________________________________
8. Валова місткість _____________________________________________________________________
9. Дата і час виходу, які вказані в заяві про право виходу в рейс судна
    "___" ____________ 200_ р. час ________ год. ____ хв.

10. Причина затримання судна ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

11. Вимоги капітана порту _________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

12. Дата і час виконання вимог капітана порту і видачі дозволу на вихід у
      рейс судна з порту
      "___" ____________ 200_ р. час ________ год. ______ хв.
13. Час простою ________ доба час ________ год. ______ хв. 

Капітан порту
 

___________
(підпис) 

_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

  

М. П. 

  

"___" ____________ 200_ р. 

  

З актом ознайомлений: капітан 

___________
(підпис) 

_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

М.П. 

"___" ____________ 200_ р. 

 

_____________________________________________________________
(морський рибний порт (назва)

Журнал реєстрації виходу в рейс суден

Вихід у рейс суден за ____________ місяць 200_ р.

N
з/п 

Вихід 

Назва судна і номер ІМО 

Судно-
власник, компанія 

Порт приписки і націо-
нальна належність судна 

Прізвище капітана 

Судно 

Вантаж 

Порт або район призна-
чення судна 

Прізвище, підпис капітана порту, який оформляв вихід судна 

Примітка 

дата 

час 

валова місткість 

екіпаж, чол. 

пасажири, чол. 

наймену-
вання 

кількість,
тонн 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Port clearance certificate
(Дозвіл на вихід в рейс)

Port clearance cert. No. ___________________________________________________________________
Дозвіл на вихід N

Name of the ship ________________________________________________________________________
Назва судна

Nationality (Flag) ________________________________________________________________________
Національна належність судна (прапор)

Gross tonnage __________________________________________________________________________
Валова місткість (довжина - для риболовного судна)

Master's name __________________________________________________________________________
Прізвище капітана

Cargo _________________________________________________________________________________
Вантаж

Next port call ___________________________________________________________________________
Наступний порт заходження (райони промислу)

Date-time departure ______________________________________________________________________
Дата і час виходу

Date-time issued ________________________________________________________________________
Дата і час видачі
дозволу на вихід з порту

Remarks:
Примітки

Stamp
Печатка 

  

______________________________
Harbour master
(Капітан порту) 

 

Виїзд (виліт) N 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(морський рибний порт /назва/) 

Заява капітану порту про оформлення суднової ролі екіпажу судна, що знаходиться за кордоном України

1. Назва судна, на яке виїжджає (вилітає) екіпаж
______________________________________________________________________________________

2. Номер ІМО або бортовий номер ________________________________________________________
3. Національна належність судна __________________________________________________________
4. Судновласник або компанія ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

5. Кількість членів екіпажу (групи) _________________________________________________________
                                                                                                                               (цифрами і словами)
6. Порт призначення ____________________________________________________________________

7. Висновок капітана (старшого групи) про готовність екіпажу (групи) до виїзду (вильоту)
______________________________________________________________________________________ 

Капітан (старший групи) 

_________
(підпис) 

__________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

М. П. 

  

  

"___" ____________ 200_ р. 

  

Судновласник або компанія 

___________
(підпис) 

___________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові керівника компанії) 

М. П. 

  

  

час _____ год. ______ хв. 

"___" ____________ 200_ р. 

Виїзд (виліт) дозволив 

___________
(підпис) 

_____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові капітана порту

М. П. 

  

  

час _____ год. ______ хв. 

"___" ____________ 200_ р. 

 

Приїзд (приліт) N 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(морський рибний порт /назва/) 

Заява капітану порту про оформлення суднової ролі екіпажу судна, що знаходиться за кордоном України

1. Назва судна, з якого приїхав (прилетів) екіпаж ____________________________________________
2. Номер ІМО або бортовий номер судна __________________________________________________
3. Судновласник _______________________________________________________________________
4. Компанія ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

5. Кількість членів екіпажу (групи) ________________________________________________________
                                                                                                                                  (цифрами і словами)
6. Порт, з якого прибув екіпаж, або група членів екіпажу ______________________________________
______________________________________________________________________________________

7. Дата списання екіпажу (групи) з судна "___" ____________ 200_ р.

8. Час перебування екіпажу (групи) в далекому плаванні / каботажному плаванні
______________________________________________________________________________________
                                                                                                       (місяці, дні) 

Капітан (старший групи) 

___________
(підпис) 

____________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

М. П. 

  

  

"___" ____________ 200_ р. 

  

Судновласник або компанія 

___________
(підпис) 

____________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові керівника компанії) 

М. П. 

  

  

час _____ год. ______ хв. 

"___" ____________ 200_ р. 

____________

Опрос