Идет загрузка документа (326 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об упорядочении условий оплаты труда работников общих (сквозных) профессий и должностей бюджетных воинских частей, заведений, учреждений и организаций Вооруженных Сил Украины

Минобороны
Условия, Приказ от 24.01.2006 № 28
редакция действует с 13.06.2017

Про впорядкування умов оплати праці працівників загальних (наскрізних) професій і посад бюджетних військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України

Наказ Міністра оборони України
від 24 січня 2006 року N 28

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 лютого 2006 р. за N 107/11981

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністра оборони України
 від 18 травня 2006 року N 277
,
 від 27 квітня 2007 року N 206
,
 від 29 червня 2007 року N 380
,
 від 1 жовтня 2008 року N 470
,
 від 23 грудня 2008 року N 633
,
 від 17 червня 2010 року N 315
,
 від 25 серпня 2010 року N 446
,
 від 2 листопада 2010 року N 557
,
 від 21 грудня 2010 року N 673
,
 від 24 лютого 2011 року N 106
,
 від 23 травня 2011 року N 268
,
 від 29 червня 2011 року N 356
,
 
наказами Міністерства оборони України
від 11 квітня 2012 року N 225
,
 від 12 червня 2013 року N 390
,
 від 19 серпня 2014 року N 544
,
 від 1 грудня 2015 року N 668
,
 від 22 лютого 2016 року N 84
,
 від 7 липня 2016 року N 352
,
 від 23 січня 2017 року N 44
,
 від 25 квітня 2017 року N 239

З метою впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України та на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами) та від 22 серпня 2005 року N 790 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

Умови оплати праці працівників загальних (наскрізних) професій і посад бюджетних військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України, що додаються;

Показники та порядок віднесення військових частин та їх структурних підрозділів до груп за оплатою праці керівників.

2. Командирам військових частин, начальникам закладів, керівникам установ та організацій Збройних Сил України:

витрати, пов'язані із запровадженням умов оплати праці працівників бюджетних військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України, здійснювати за рахунок та в межах фонду оплати праці, затвердженого в кошторисі доходів і видатків;

у разі, якщо посадові оклади окремих категорій працівників за Єдиною тарифною сіткою розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери збільшуються порівняно з посадовими окладами цих категорій працівників (визначеними без урахування підвищень, передбачених умовами оплати праці), що діяли до 1 вересня 2005 року, менше ніж на відсоток підвищення мінімальної заробітної плати з 1 вересня 2005 року чи в разі, якщо вони зменшуються, таким категоріям працівників установлюється попередній посадовий оклад (без урахування підвищень, передбачених умовами оплати праці), підвищений на 7,1 відсотка.

3. Наказ Міністра оборони України від 25 червня 2001 року N 216 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 липня 2001 року за N 584/5775 (зі змінами та доповненнями), уважати таким, що втратив чинність.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту фінансів Міністерства оборони України.

5. Наказ розіслати до окремої військової частини.

 

Міністр оборони України 

А. С. Гриценко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра праці
та соціальної політики України
 

 
В. Тьоткін
 

Заступник Міністра фінансів
України
 

 
В. Матвійчук
 

 

УМОВИ
оплати праці працівників загальних (наскрізних) професій і посад бюджетних військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України

1. Ці Умови, розроблені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), застосовуються з 1 вересня 2005 року при обчисленні заробітної плати керівників, фахівців, технічних службовців та робітників загальних (наскрізних) професій і посад для всіх військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України (далі - військові частини).

2. Посадові оклади (ставки заробітної плати) установлюються відповідно до схем тарифних розрядів і коефіцієнтів Єдиної тарифної сітки з оплати праці керівників, фахівців, технічних службовців та робітників військових частин (додатки 1 - 5 до цих Умов) з урахуванням кваліфікаційних вимог та характеристик робіт залежно від складності та обсягу виконуваних робіт, рівня кваліфікації працівників, їх досвіду і знань.

Годинні тарифні ставки робітників визначаються шляхом ділення суми місячного окладу (ставки заробітної плати) на середньомісячну норму робочого часу.

3. Посадові оклади заступників керівників військових частин, заступників керівників структурних підрозділів цих військових частин установлюються на 5 - 15 відсотків, головних бухгалтерів - на 10 - 30 відсотків, помічників керівників - на 30 - 40 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів згідно з додатком 1.

Конкретний розмір посадового окладу заступника (помічника) керівника та головного бухгалтера встановлюється шляхом зниження посадового окладу відповідного керівника на будь-який відсоток у зазначених межах.

4. Командири військових частин у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах, мають право:

4.1. Установлювати:

1) надбавки працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. Таке обмеження не поширюється на працівників національних закладів (установ).

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР "народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

в) за спортивні звання "заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" - у розмірі 20 відсотків, "майстер спорту міжнародного класу" - 15 відсотків, "майстер спорту" - 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, закладу або організації;

г) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

2) доплати працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Доплати установлюються працівникам, які виконують у тій самій військовій частині поряд із своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором (контрактом), додаткову роботу за іншою професією (посадою) або обов'язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам бюджетних установ, закладів та організацій, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій та їх заступникам;

б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку;

в) за вчене звання:

професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу (ставки заробітної плати);

доцента, старшого наукового співробітника - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним ученим званням. За наявності в зазначених працівників двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;

г) за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності в працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність ученого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, закладу або організації.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого звання, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;

ґ) за використання в роботі дезінфекційних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу;

3) водіям автотранспортних засобів:

надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям I класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час.

Надбавка за класність водіям виплачується з дня затвердження класної кваліфікації наказом командира військової частини за результатами роботи кваліфікаційної комісії.

Підставою для присвоєння кваліфікації II класу має бути наявність у посвідченні водія позначок про право керування транспортними засобами категорій "В", "С", "Е" або лише "Д" ("Д" і "Е"), а I класу - "В", "С", "Д", "Е". При цьому кваліфікація II класу може бути присвоєна, якщо стаж роботи водієм автомобіля не менше трьох років, а кваліфікація I класу - якщо стаж роботи водієм автомобіля II класу не менше двох років.

За результатами роботи кваліфікаційної комісії і за наказом командира військової частини водію видається посвідчення про присвоєння класу.

У разі наявності порушень правил дорожнього руху клас кваліфікації водію зменшується або скасовується, про що оголошується у наказі командира військової частини із зазначенням причин;

доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

4.2. Надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

4.3. Преміювати працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах коштів на оплату праці.

Порядок і умови преміювання (категорії працівників, які підлягають преміюванню, періодичність виплати премій, показники преміювання, умови, за яких працівники не подаються для преміювання, та розміри премій) установлюються положенням про преміювання, затвердженим командиром військової частини за погодженням з профспілковим органом.

Преміювання керівників військових частин, їх заступників, установлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.

5. За командирами військових частин зберігається право:

5.1. Установлювати:

1) підвищені місячні оклади робітникам залежно від умов праці в тих випадках, коли вони не менше 50 відсотків робочого часу за розрахунковий період зайняті на роботах, передбачених Переліками робіт з важкими та шкідливими, особливо важкими та особливо шкідливими умовами праці (далі - Переліки):

на роботах з важкими та шкідливими умовами праці - на 12 відсотків;

на роботах з особливо важкими та особливо шкідливими умовами праці - на 24 відсотки.

Фахівцям та технічним службовцям у разі їх безпосередньої зайнятості (не менше 50 відсотків робочого часу) на роботах, передбачених Переліками, установлюються доплати за умови праці у відсотках до посадових окладів у розмірах:

12 відсотків - на роботах із шкідливими умовами праці;

24 відсотки - на роботах із особливо шкідливими умовами праці.

Керівникам, фахівцям та технічним службовцям, які не виконують роботи, передбачені Переліками, у разі їх безпосередньої зайнятості (не менше 50 відсотків робочого часу) у структурних підрозділах, де понад половини працівників отримують підвищені місячні оклади або доплати за роботу із шкідливими або особливо шкідливими умовами праці, установлюються доплати за умови праці в розмірі відповідно 12 або 24 відсотки посадового окладу.

Керівникам, фахівцям, технічним службовцям та робітникам, яким на підставі спеціальних рішень Кабінету Міністрів України за роботу в шкідливих та особливо шкідливих умовах праці виплачуються підвищені місячні оклади або доплати в таких самих або більших розмірах, посадові (місячні) оклади за роботу в аналогічних умовах згідно з Переліками не підвищуються і доплати за умови праці не встановлюються;

2) доплати:

а) робітникам, не звільненим від основної роботи, за керівництво бригадою чисельністю до 10 осіб включно - 15 відсотків, понад 10 осіб - 25 відсотків та понад 25 осіб - 35 відсотків місячного окладу (ставки).

Ланковим доплати за керівництво ланкою чисельністю понад 5 осіб установлюються у розмірі 50 відсотків відповідної доплати бригадиру.

Якщо бригаду очолює фахівець (майстер або начальник дільниці), то доплата за керівництво бригадою не встановлюється;

б) одному з пекарів хлібопекарень з добовим випіканням хліба до 3 тонн за виконання обов'язків завідувача хлібопекарні - до 15 відсотків місячного окладу;

в) працівникам, для яких робочий день за їх згодою встановлюється з розподілом зміни на частини (з перервою в роботі понад дві години, які не включаються до робочого часу), - до 30 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) за фактично відпрацьований в ці дні час;

3) надбавки:

робітникам за високу професійну майстерність згідно з кваліфікаційними розрядами у розмірах: 3-й розряд - 12 відсотків; 4-й розряд - 16 відсотків; 5-й розряд - 20 відсотків; 6-й і вищі розряди - 24 відсотки місячного окладу (ставки заробітної плати).

Надбавки не виплачуються за той період, у якому виявлені випадки браку або зниження якості продукції (робіт).

У разі випуску неякісної продукції або низької якості робіт, невиконання планових (нормованих завдань), установлених норм трудових затрат надбавки за високу професійну майстерність скасовуються повністю;

технічним службовцям сфери зв'язку (телеграфістам, радіотелефоністам, телефоністам усіх найменувань, операторам електрозв'язку, операторам поштового зв'язку, сортувальникам поштових відправлень та виробів друку), які мають II клас, - до 16 відсотків; I клас - до 20 відсотків посадового окладу.

5.2. Підвищувати місячні оклади (ставки) водіям автомобілів за час роботи:

на автомобілях під землею - до 50 відсотків;

на автомобілях з причепами (для водіїв-почасовиків) - до 20 відсотків;

на санітарних автомобілях - на 20 відсотків.

6. Конкретні розміри підвищень, надбавок, доплат установлюються в колективному договорі та оголошуються наказом командира військової частини. Якщо колективний договір у військовій частині не укладений, то командир має погодити ці питання з профспілковим органом.

7. Оплата праці працівників здійснюється пропорційно до відпрацьованого часу, виходячи з посадового окладу або залежно від виробітку й відрядних розцінок з урахуванням підвищень, доплат, надбавок, премій та інших заохочувальних виплат, передбачених чинним законодавством.

8. Обчислення посадових окладів (ставок заробітної плати) з урахуванням підвищень здійснюється у такому порядку:

працівникам, які мають право на підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) у відсотках, посадові оклади (ставки заробітної плати) збільшуються на відсоток підвищення, тобто встановлюється новий посадовий оклад (ставка);

у тих випадках, коли працівники мають право на підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за декількома підставами, передбаченими умовами оплати праці, абсолютний розмір кожного підвищення визначається, виходячи з розміру посадового окладу (ставки заробітної плати), без урахування іншого підвищення.

До посадового окладу (ставки заробітної плати) працівника, визначеного з урахуванням загальної суми підвищень, установлюються доплати і надбавки, передбачені цими Умовами, крім надбавки за тривалість безперервної роботи у протичумних закладах та підрозділах для боротьби з особливо небезпечними інфекціями.

9. Оплата праці працівників, прийнятих за строковими трудовими договорами для тимчасового заміщення посад, що комплектуються жінками з числа військовослужбовців, на період відпусток у зв'язку з вагітністю та пологами та для догляду за дитиною, здійснюється на умовах, передбачених для відповідної категорії працівників за рахунок асигнувань, виділених на грошове забезпечення (КЕКВ 1112).

У такому самому порядку і на тих самих умовах здійснюється оплата праці працівників, які мають право згідно з чинним законодавством заміщати вакантні посади військовослужбовців.

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
директора Департаменту фінансів
Міністерства оборони України
 

 
 
В. В. Гагурін
 

 

РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників загальних (наскрізних) професій і посад бюджетних військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України

Примітки:

1. Посадові оклади (тарифні ставки) з 01 січня 2014 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду - 852 гривні, з 01 вересня 2015 року - 1012 гривень, з 01 грудня 2015 року - 1113 гривень, з 01 травня 2016 року - 1185 гривень, з 01 грудня 2016 року - 1335 гривень.

Посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 01 січня 2017 року розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року.

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, якщо посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

 

Заступник Міністра
оборони України
 

 
І. Л. Монтрезор
 

(додаток 1 у редакції наказів Міністра
 оборони України від 18.05.2006 р. N 277
,
 від 27.04.2007 р. N 206
,
 від 29.06.2007 р. N 380
,
 від 01.10.2008 р. N 470
,
 із змінами, внесеними згідно з
наказами
 Міністра оборони України від 23.12.2008 р. N 633,
 від 17.06.2010 р. N 315
,
 від 25.08.2010 р. N 446
,
  від 02.11.2010 р. N 557
,
 від 21.12.2010 р. N 673
,
 від 24.02.2011 р. N 106
,
 від 23.05.2011 р. N 268
,
 від 29.06.2011 р. N 356
,
 
наказами Міністерства оборони
 України від 11.04.2012 р. N 225
,
 від 12.06.2013 р. N 390
,
 від 19.08.2014 р. N 544
,
 від 01.12.2015 р. N 668
,
від 22.02.2016 р. N 84
,
 від 07.07.2016 р. N 352
,
 від 23.01.2017 р. N 44
,
 від 25.04.2017 р. N 239)

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівників

Найменування посад 

Тарифні розряди керівників відповідно до груп за оплатою праці 

II 

III 

IV 

Начальник (директор): автотранспортного підприємства (організації), організації зв'язку, арсеналу, судноверфі (що утримуються за самостійним штатом)*
____________
* Зазначені розміри посадових окладів застосовуються також під час оплати праці начальників (завідувачів) дослідних (експериментальних) майстерень, що утримуються в складі військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України. 

17 

16 

15 

14 

Начальник: бази, складу (що утримуються за самостійним штатом) 

16 

15 

14 

13 

Начальник (директор): хлібопекарні, дорожньо-експлуатаційної дільниці (що утримуються за самостійним штатом); начальник району електричних мереж 

16 

15 

14 

13 

Начальник (завідувач) майстерні з ремонту та виготовлення: військової техніки, озброєння, навчальних та наочних посібників, приладів, устаткування та іншого військового майна; майстерні підприємств і організацій автомобільного транспорту, станції технічного обслуговування 

15 

14 

13 

12 

Начальник (завідувач): друкарні, комбінату побутового обслуговування, лазне-прального комбінату 

14 

13 

13 

12 

Начальник нормативно-дослідного бюро та станції (що утримуються за самостійним штатом) 

14 

13 

Начальник (завідувач): майстерні з ремонту речового та шкіперського майна, майстерні культурно-освітньої установи 

14 

13 

12 

11 

Головний інженер: автотранспортного підприємства (організації), організації зв'язку, арсеналу, судноверфі (що утримуються за самостійним штатом) 

14 

13 

13 

12 

Головний інженер: хлібопекарні, дорожньо-експлуатаційної дільниці 

14 

13 

12 

12 

Головні: механік, енергетик, технолог, економіст; начальник виробництва, технічний керівник хлібопекарні, головний інженер району електричних мереж та інші головні фахівці 

14 

13 

12 

12 

Начальник доку (докмейстер) 

13 

12 

Головний інженер: комбінату побутового обслуговування, лазне-прального комбінату; лісничий 

13 

12 

12 

11 

Завідувач: виробництва комбінату побутового обслуговування, лазне-прального комбінату 

12 

11 

11 

11 

Начальник: лабораторії (крім медичної), елінгу, холодильника; начальник цеху (дільниці) комплектування 

13 

12 

11 

11 

Помічник начальника квартирно-експлуатаційної частини районів (гарнізонів) 

12 

11 

Начальник фінансового відділу (відділення, служби, частини на правах відділу); начальник фінансового відділу (відділення) - головний бухгалтер; головний бухгалтер редакції 

14 

13 

13 

12 

Начальники відділів: конструкторського, технологічного, проектного, експериментального, технічного контролю 

14 

13 

12 

12 

Начальники інших виробничих відділів*; начальник сектору в складі конструкторського, технологічного або проектного відділів

____________
* До інших виробничих відділів належать відділи: технічний, енергомеханічний, планово-виробничий, автоматизації і механізації, автоматизованих систем керування, підготовки виробництва, наукової організації праці та керування виробництвом, планово-економічний, організації праці та заробітної плати, виробничо-технічний, організації постачання та збуту продукції, транспортно-диспетчерський, договірно-правовий, обліково-операційний, перевезень, приймання, збереження, експлуатації, безпеки руху. 

13 

12 

11 

11 

Начальники інших відділів (крім господарського); начальник конструкторського (проектного, проектно-обчислювального) бюро 

13 

12 

11 

11 

Начальники: самостійних служб, відділень, секторів, груп і частин (що не входять до складу відділів); груп праці та заробітної плати 

12 

11 

11 

10 

Начальники: інших відділень, секторів, груп, частин, бюро та інших структурних підрозділів (що входять до складу відділів) 

12 

11 

10 

10 

Начальник зміни організації зв'язку 

12 

11 

11 

10 

Начальник: бази, складу (у тому числі КЕВ, КЕЧ районів); начальник штабу цивільної оборони 

12 

11 

11 

10 

Начальник господарського відділу 

10 

10 

Начальник господарського відділення (частини) 

Начальник загону воєнізованої та пожежної охорони 

12 

11 

10 

Начальник окремої команди (частини), помічник начальника загону з матеріально-технічного забезпечення воєнізованої та пожежної охорони 

11 

10 

Начальник команди (частини) у складі загону 

10 

Начальники: пожежного нагляду (частини), групи (варти), команди службового собаківництва, бюро перепусток; командир відділення, старшина, старшина-моторист (капітан-механік) патрульно-сторожового катера, майстер (з ремонту пожежних рукавів, газодимозахисної служби, зброяр), диспетчер воєнізованої та пожежної охорони 

Начальники: підрозділу охорони об'єкта, охорони дільниці, зміни сторожової охорони 

Незалежно від груп військових частин 

Головний фахівець у військовому представництві*:

____________
* Віднесення військових представництв до категорій здійснюється Генеральним штабом Збройних Сил України залежно від складності та обсягу продукції, що приймається, її важливості для Збройних Сил України. 

  

     I категорії 

14 

     II категорії 

13 

     III категорії 

12 

Начальник адміністративно-господарської частини військового представництва 

10 

Начальник обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру 

14 

Начальник відділу обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру 

13 

Завідувач редакційно-видавничого відділу (групи)**, начальник зміни обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру

____________
** Керівництво редакційно-видавничими відділами з річним обсягом друкованої продукції, меншим за 300 обліково-видавничих аркушів, покладається на одного з редакторів. 

12 

Начальник картографічного відділення редакційно-видавничого відділу (групи) 

11 

Завідувач: редакційно-коректорського бюро, поліграфічного бюро редакційно-видавничого відділу (групи) 

11 

Начальник: будинкоуправління, житлово-комунального відділу: 

  

     I групи 

14 

     II групи 

13 

     III групи 

13 

     IV групи 

12 

     V групи 

12 

     VI групи 

11 

Головний інженер: будинкоуправління, житлово-комунального відділу: 

  

     I групи 

13 

     II групи 

12 

     III групи 

12 

     IV групи 

11 

     V групи 

11 

Керуючий готелем: 

  

     I групи 

13 

     II групи 

12 

     III групи 

11 

Завідувач філіалу готелю 

11 

Завідувач гуртожитку: 

  

     I групи 

12 

     II групи 

11 

     III групи 

10 

     IV групи 

Начальник автоматичної телефонної станції з кількістю номерів: 

  

     понад 1000 

13 

     понад 300 до 1000 включно 

12 

     понад 100 до 300 включно 

11 

Начальники станцій: телеграфної, радіотелеграфної, телефонної (крім автоматичної телефонної станції), радіотехнічної 

11 

Керуючий фермою 

12 

Завідувач розплідника тварин 

11 

Завідувач відділення розплідника тварин 

10 

Начальник електрогосподарства: 

  

     I групи 

12 

     II групи 

11 

Начальник електростанції потужністю: 

  

     понад 4000 кВт 

14 

     понад 2000 до 4000 кВт 

13 

     понад 500 до 2000 кВт 

12 

     понад 100 до 500 кВт 

11 

     до 100 кВт 

10 

Начальник електропідстанції з потужністю агрегатів: 

  

     понад 2000 кВт 

13 

     понад 750 до 2000 кВт 

12 

     понад 350 до 750 кВт 

11 

     понад 175 до 350 кВт 

10 

Начальник очисної станції: 

  

     I групи 

11 

     II групи 

10 

Начальник господарства: теплового, вентиляційного, газового, водопровідно-каналізаційного; начальник котельні: 

  

     I групи 

14 

     II групи 

14 

     III групи 

14 

     IV групи 

13 

     V групи 

12 

     VI групи 

11 

     VII групи 

10 

Начальник водопом'якшувальної станції з виробництва пом'якшеної води на добу: 

  

     понад 300 т 

12 

     понад 100 до 300 т 

11 

Начальники станцій: зарядної акумуляторної, компресорної, насосної, підводного судноремонту, ацетиленової, заправної; начальники установок: кисневої, вуглекислотної, газодобувної, регенераційної; начальники пунктів: дезактиваційного, контрольно-технічного, технічного обслуговування 

10 

Завідувач хлібопекарні з добовим випіканням хліба: 

  

     понад 5 т 

11 

     понад 3 до 5 т 

10 

Начальник цеху 

  

     I групи 

13 

     II групи 

12 

     III групи 

11 

Начальник дільниці (зміни, дослідної станції), начальник зміни цеху: 

  

     I групи 

12 

     II групи 

11 

Начальник колони автотранспортного підприємства при кількості автомобілів, шляхових машин тощо: 

  

     понад 50 одиниць 

12 

     понад 25 до 50 одиниць 

11 

Начальник гаража при кількості автомобілів, шляхових машин тощо*:

____________
* У гаражах з рухомим складом від 15 до 25 одиниць автомобілів, тракторів, шляхових та інших машин начальнику гаража (цеху) установлюється 9 тарифний розряд, механіку - 6, а керівництво гаражем (цехом) з рухомим складом до 15 одиниць здійснюється механіком, якому встановлюється 6 тарифний розряд. 

  

     понад 50 одиниць 

11 

     понад 25 до 50 одиниць 

10 

Майстер лісу 

10 

Старший виконавець робіт: 

  

     I групи 

12 

     II групи 

11 

Виконавець робіт: 

  

     I групи 

11 

     II групи 

10 

Старші: майстер, контрольний майстер 

10 

Майстер, контрольний майстер 

Завідувач їдальні 

  

     I групи 

14 

     II групи 

13 

     III групи 

13 

     IV групи 

13 

     V групи 

12 

     VI групи 

11 

     VII групи 

10 

Завідувач: приймального пункту комбінату побутового обслуговування, лазне-прального комбінату з річним прийманням сухої маси білизни: 

  

     понад 300 т 

10 

     понад 100 до 300 т 

Завідувач лазні: 

  

     I групи 

11 

     II групи 

10 

     III групи 

     IV групи 

Завідувачі: 

  

     архіву 

     бюро перепусток 

     віварію 

     господарства 

     експедиції 

     звалища 

     камери схову 

     канцелярії 

     каси 

     кімнати відпочинку водіїв автомобілів 

     кінного двору 

     копіювально-розмножувального бюро 

     креслярсько-копіювального бюро 

     кухні для тварин 

     майстерні 

     машинописного бюро 

     пункту прокату 

     складу 

     спортивної бази (станції, залу) 

     станції зливної 

     сховища 

     фотографії, перукарні 

     фотолабораторії 

     центрального складу (сховища) 

     інших структурних підрозділів 

1. Посадові оклади керівників військових частин установлюються відповідно до Показників та порядку віднесення військових частин та їх структурних підрозділів до груп за оплатою праці керівників, затверджених цим наказом.

2. За посадами керівників військових частин, віднесених за показниками нижче IV групи, тарифні розряди встановлюються на розряд нижче за відповідними посадами керівників військових частин, що належать до IV групи.

 

Директор Департаменту фінансів
Міністерства оборони України
 

 
І. Ю. Марко
 

(додаток 2 у редакції наказу Міністра
 оборони України від 18.05.2006 р. N 277)

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад фахівців

Найменування посад 

Тарифні розряди 

фахівці, які не мають категорії 

фахівці, які мають 

за посадою 

III категорію 

II категорію 

I категорію 

старшого 

провідного 

Агролісомеліоратор 

Агроном 

10 

Аеролог 

10 

Аерофотогеодезист 

10 

Архітектор 

10 

Бактеріолог 

10 

Бухгалтер 

10 

Бухгалтер-ревізор 

10 

Виконавець художньо-оформлювальних робіт 

Випусковий редакційно-видавничого відділу (групи) 

Геодезист 

10 

Геолог 

Геофізик 

10 

Гідролог 

10 

Диспетчер 

Документознавець 

10 

Економіст (усіх спеціальностей і найменувань) 

10 

Експерт 

10 

Електромеханік 

Енергетик 

Енергетик цеху* 

____________
* У разі безцехової структури управління - енергетик дільниці. 

Зоотехнік 

10 

Інженер-електронік 

10 

Інженер-конструктор 

10 

Інженер-програміст 

10 

Інженер-технолог 

10 

Інженер (інших спеціальностей і найменувань) 

10 

Інспектор 

Інспектор-ревізор 

Інструктор 

Картограф 

10 

Конструктор 

10 

Кресляр 

Лаборант 

Лаборант (з вищою освітою) 

Лісник, який має: 

  

  

  

  

  

  

        загальну середню освіту 

        базову вищу освіту 

        повну вищу освіту 

Математик 

10 

Метеоролог 

10 

Механік 

Механік автомобільної колони (гаража) 

Механік з технічних видів спорту 

Механік цеху* 

10 

____________
* В умовах безцехової структури управління - механік дільниці або механік з ремонту устаткування. 

Мисливствознавець 

10 

Мікробіолог 

10 

Океанолог 

10 

Перекладач 

Перекладач-дактилолог 

Програміст 

10 

Психолог 

Радіотелеграфіст 

Редактор карт 

10 

Редактор книжкової редакції; редактор: науковий, художній редакційно-видавничого відділу (групи) 

Редактор технічний 

Референт 

Синоптик 

10 

Соціолог 

Технік (усіх спеціальностей і найменувань) 

Технолог 

10 

Товарознавець 

Топограф 

Фізіолог 

Фототехнік 

Художник 

Художник-конструктор (дизайнер) 

10 

Художник-оформлювач 

Черговий з польотів 

Черговий оперативний загону 

Юрисконсульт 

1. Посада провідного установлюється за умови введення цієї посади до штату, коли на одного з фахівців покладаються функції відповідального виконавця робіт за одним із напрямів діяльності установи, організації або їх структурних підрозділів.

2. Посада старшого вводиться до штату за умови, якщо працівник поряд з виконанням обов'язків, передбачених за посадою, виконує керівництво підлеглими йому виконавцями або якщо на нього покладаються функції керівництва самостійною ділянкою роботи (у разі недоцільності створення окремого структурного підрозділу).

3. Посадові оклади фахівців, які зайняті на роботах із рентгенівською, радіологічною, радіаційною, радіометричною, дозиметричною, радіохімічною, лазерною, плазмовою, компресорною, вакуумною, електронною, телеметричною, ультразвуковою апаратурою, приладами, препаратами та обладнанням, підвищуються на 10 відсотків.

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
директора Департаменту фінансів
Міністерства оборони України
 

 
 
В. В. Гагурін
 

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад технічних службовців

Найменування посад 

Тарифні розряди 

особи, які не мають категорії 

особи, які мають 

за посадою старшого 

II категорію 

I категорію 

Агент з постачання 

Адміністратор 

Архіваріус 

Відеотекар 

Гідрометеоспостерігач 

Діловод 

Друкарка 

Друкарка, що працює з іноземним текстом 

Евакуатор 

Експедитор 

Інкасатор 

Калькулятор 

Касир 

Касир квитковий 

Кодифікатор 

Кодувальник 

Комендант 

Контролер квитків 

Контролер на контрольно-пропускному пункті 

Контролер фільмів кінопрокату 

Коректор (коригування текстів) 

Макетник театрально-постановочних макетів 

Макетник художніх макетів 

Монтажник експозиції та художньо-оформлювальних робіт 

Монтажник негатива 

Монтажник позитива 

Нарядник 

Обліковець 

Оброблювач інформаційного матеріалу 

Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на автомобільному (морському, річковому) транспорті 

Оператор диспетчерської служби 

Оператор електрозв'язку 

Оператор з диспетчерського обслуговування ліфтів 

Оператор з оброблення перевізних документів 

Оператор комп'ютерного набору 

Оператор копіювальних та розмножувальних машин: 

  

  

  

  

        у разі виконання копіювальних робіт на копіювальних та розмножувальних електрографічних апаратах і машинах різних систем і конструкцій 

        у разі виконання копіювальних робіт на кольоровому копіювальному суперкомплексі 

Оператор механізованого розрахунку в готелі 

Оператор поштового зв'язку 

Освітлювач 

Оформлювач діапозитивних фільмів 

Паспортист 

Пломбувальник вагонів та контейнерів 

Приймальник замовлень 

Приймальник золота стоматологічних установ (підрозділів) 

Приймальник поїздів 

Приймальник пункту прокату 

Провідник із супроводження вантажів 

Радіооператор 

Радіотелефоніст 

Рахівник 

Реквізитор 

Реставратор фільмокопій 

Секретар 

Секретар навчальної частини (диспетчер) 

Секретар-друкарка 

Секретар-стенографістка 

Сортувальник поштових відправлень та виробів друку 

Статистик 

Стенографістка 

Табельник 

Таксувальник 

Таксувальник перевізних документів 

Тарифікатор 

Телеграфіст 

Телефоніст довідкової служби міської телефонної мережі 

Телефоніст: міжміського телефонного зв'язку, місцевого телефонного зв'язку 

Фельд'єгер 

Фільмоперевіряльник 

Фільмотекар 

Фотолаборант 

Фотооператор 

Чергові: 

  

  

  

  

        бюро перепусток 

        відповідальний за обмін пошти 

        з видавання довідок (бюро довідок) 

        залу ігрових автоматів, атракціонів і тирів 

        пульта керування 

        у залі більярдному 

Посада старшого вводиться до штату за умови, якщо працівник поряд з виконанням обов'язків, передбачених за посадою, виконує керівництво підлеглими йому виконавцями або якщо на нього покладаються функції керівництва самостійною ділянкою роботи (у разі недоцільності створення окремого структурного підрозділу).

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
директора Департаменту фінансів
Міністерства оборони України
 

 
 
В. В. Гагурін
 

 

СХЕМИ
тарифних розрядів професій робітників

Таблиця 1

Схема
тарифних розрядів професій робітників наскрізних професій

Найменування професій 

Тарифні розряди 

за професією робітника 

за професією "старшого" робітника 

Береговий боцман 

Береговий матрос 

Береговий робітник 

Бригадир (звільнений) підприємств залізничного транспорту 

Вагар 

Викликач локомотивних та поїзних бригад 

Виконавець доручень бюро побутових послуг 

Візник 

Водій автобуса габаритною довжиною:  

  

  

        до 7 м 

        понад 7 до 12 м 

        понад 12 м 

Водій автомобіля (вантажного - загального призначення) вантажопідйомністю:  

  

  

        до 3 т 

        понад 3 до 7 т 

        понад 7 т 

Водій автомобіля (вантажного - спеціального та спеціалізованого призначення*) вантажопідйомністю:  

  

  

____________
* До вантажних автомобілів спеціального та спеціалізованого призначення належать: самоскиди, цистерни, фургони, рефрижератори, контейнеровози, пожежні, технічної допомоги, снігоочисні, поливально-мийні, підмітально-прибиральні, автокрани, автонавантажувачі та інші; сідельні тягачі з напівпричепами та баластні тягачі з причепами; автомобілі для перевезення цементу, отрутохімікатів, трупів, безводного аміаку, аміачної води, сміття, що гниє, асенізаційних вантажів. 

        до 3 т 

        понад 3 до 7 т 

        понад 7 т 

Водій автомобіля (легкового) 

Водій автомобіля швидкої допомоги або оперативного автомобіля зі спеціальним звуковим та світловим сигналами, а також санітарного автомобіля 

Водій електро- та автовізка 

Водій мототранспортних засобів 

Водій самохідних механізмів 

Водій транспортно-прибиральної машини 

Возій 

Гардеробник 

Двірник 

Дезінфектор, який проводить дезінсекцію, дератизацію і дезодорацію отруйними хімічними речовинами: 

  

  

        уручну 

        за допомогою спеціальних машин і устаткування 

Демонстратор одягу 

Електроосвітлювач 

Єгер 

Заправник поливально-мийних машин 

Зоолаборант серпентарію 

Кастелянка 

Комірник 

Комплектувальник товарів 

Контролер водопровідного господарства 

Контролер газового господарства 

Контролер технічного стану автомототранспортних засобів 

Контролер-приймальник 

Конюх 

Копіювальник 

Косметик 

Кочегар паровозів у депо 

Кубівник 

Кур'єр 

Ліфтер, який керує ліфтами зі швидкістю руху:  

  

  

        до 1 м/с 

        понад 1 м/с 

Манікюрниця 

Маркувальник 

Машиніст вантажного причалу 

Машиніст із прання та ремонту спецодягу 

Машиніст локомотива 

Машиніст телескопічних трапів 

Машиніст сцени:  

  

  

        5-го розряду 

        4-го розряду 

        3-го розряду 

Монтувальник сцени 

Моторист (машиніст) 

Натирач підлоги:  

  

  

        у разі натирання підлоги електричним натирачем або ножною щіткою 

        у разі натирання підлоги з цінних порід дерева, уручну, із застосуванням спеціальних мастик 

Носій 

Об'їжджувач 

Оглядач гідротехнічних об'єктів 

Опалювач 

Оператор автоматичного газового захисту 

Оператор апаратів мікрофільмування та копіювання: 

  

  

        у разі знімання текстових, штрихових, півтонових та багатокольорових документів 

        у разі знімання документів, книжок, журналів, газет, карт тощо із згасаючим текстом (застосовуючи світофільтри) 

Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин 

Оператор розмінних автоматів 

Педикюрниця 

Перукар 

Перукар-модельєр 

Підсобний робітник 

Пожежник 

Покоївка 

Помічник вихователя 

Помічник машиніста локомотива 

Постачальник поїзних документів 

Прибиральник виробничих приміщень 

Прибиральник службових приміщень:  

  

  

        на роботах з прибирання службових приміщень адміністративних будівель, коридорів, сходів, квартир 

        у разі виконання робіт з прибирання туалетів та санвузлів 

Прибиральник сміттєпроводів 

Прибиральник територій:  

  

  

        на роботах з прибирання проїжджої частини доріг і тротуарів вулиць 

        у разі виконання робіт з прибирання територій у центрах населених пунктів, місцях інтенсивного руху транспорту та людей 

Прийомоздавальник вантажу та багажу 

Провідник (вожатий) службових собак 

Провідник із супроводження локомотивів і пасажирських вагонів у неробочому стані 

Провідник пасажирського вагона 

Провідник службово-технічного вагона 

Ремонтувальник висотних частин будинків 

Ремонтувальник площинних спортивних споруд 

Реставратор художніх виробів та декоративних предметів 

Робітник виробничих лазень 

Робітник з благоустрою: 

  

  

        на роботах з видалення нечистот уручну 

        на роботах з приймання асенізаційних машин та обозів на зливній станції (пункті) 

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків 

Робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями 

Робітник з обслуговування лазні 

Роздавальник нафтопродуктів 

Садівник 

Сатураторник 

Світлокопіювальник 

Склографіст (ротаторник) 

Склопротиральник:  

  

  

        на роботах з очищення скла та рами від бруду 

        на роботах з очищення скла на висоті понад 15 м 

Собаківник 

Сторож 

Стрілець 

Точильник 

Уніформіст 

Фотограф 

Черговий біля ескалатора 

Черговий по гуртожитку 

Черговий по кімнаті відпочинку водіїв автомобілів 

Черговий по поверху (готелю, кемпінгу, пансіонату) 

Чистильник взуття 

Швачка з пошиття та ремонту літакового інвентарю 

Швейцар 

Таблиця 2

СХЕМА
тарифних розрядів окремих професій робітників, зайнятих на роботах із нормальними умовами праці, залежно від присвоєних кваліфікаційних розрядів

Найменування професій робітників 

Діапазон кваліфікаційних розрядів 

Діапазон розрядів за Єдиною тарифною сіткою 

А 

Авіаційний механік (технік): з планера та двигунів, з приладів та електроустаткування, з радіоустаткування 

2 - 6 

3 - 7 

Аеродромний робітник 

2 - 3 

2 - 3 

Акумуляторник 

1 - 5 

1 - 5 

Антенник-щогловик 

3 - 6 

3 - 6 

Апаратник білизняних сушильних установок 

2 - 3 

2 - 3 

Апаратник повітроподілу, зайнятий обслуговуванням кисневої установки (агрегата) продуктивністю: 

  

  

        до 100 м3/год 

        понад 100 до 800 м3/год 

        понад 800 до 12000 м3/год 

        понад 12000 м3/год 

Апаратник приготування хімічних розчинів 

2 - 3 

2 - 3 

Апаратник хімводоочищення, зайнятий веденням процесу хімічного очищення води на установці (агрегаті) продуктивністю: 

  

  

        до 70 м3/год 

        понад 70 до 300 м3/год 

        понад 300 м3/год 

Апаратник хімічного чищення 

Арматурник 

2 - 6 

2 - 6 

Асфальтобетонник 

2 - 5 

2 - 5 

Б 

Бетоняр 

2 - 5 

2 - 5 

Бляхар 

2 - 5 

2 - 5 

Брошурувальник 

Бутафор 

1 - 5 

1 - 5 

Буфетник 

3 - 5 

3 - 5 

В 

Вантажник, зайнятий вантаженням, вивантаженням та внутрішньоскладським переробленням вантажів: 

  

  

        уручну 

        із застосуванням засобів транспортування 

Варник асфальтової маси 

3 - 4 

3 - 4 

Верстатник деревообробних верстатів 

2 - 3 

2 - 3 

Взуттьовик з індивідуального пошиття взуття 

Взуттьовик з ремонту взуття 

2 - 3 

2 - 3 

Випробувач двигунів, зайнятий випробуванням двигунів внутрішнього згоряння потужністю: 

  

  

        до 73,5 кВт (до 100 к. с.) 

        понад 73,5 до 735 кВт (понад 100 до 1000 к. с.) 

        понад 735 кВт (понад 1000 к. с.) 

Виробник харчових напівфабрикатів 

2 - 5 

3 - 6 

Віджимач білизни на центрифугах 

1 - 2 

1 - 2 

Відливальник 

3 - 6 

2 - 5 

Відпарювач-пресувальник 

3 - 4 

3 - 4 

Водій дрезини 

3 - 4 

3 - 4 

Водій навантажувача, зайнятий керуванням: 

  

  

        акумуляторними навантажувачами 

        тракторними навантажувачами потужністю: 

  

  

        до 73,5 кВт (до 100 к. с.) 

        понад 73,5 до 147 кВт (понад 100 до 200 к. с.) 

        понад 147 кВт (понад 200 к. с.) 

Водій-випробувач 

4 - 6 

4 - 6 

Вулканізаторник 

3 - 4 

3 - 4 

Г 

Газозварник 

2 - 6 

2 - 6 

Газорізальник 

1 - 5 

1 - 5 

Гальванік 

Генераторник ацетиленової установки, зайнятий обслуговуванням і ремонтом ацетиленових генераторів, установок або станцій продуктивністю: 

  

  

        до 15 м3/год 

        понад 15 до 50 м3/год 

        понад 50 м3/год 

Готувач білизни для прасування 

1 - 2 

1 - 2 

Готувач пральних розчинів 

Гравер 

3 - 4 

3 - 4 

Гример-пастижер 

2 - 5 

3 - 6 

Д 

Довбальник 

2 - 3 

2 - 3 

Дорожній робітник 

1 - 5 

1 - 5 

Друкар високого друку 

3 - 6 

2 - 5 

Друкар естампа 

4 - 6 

3 - 5 

Друкар плоского друку 

3 - 6 

2 - 5 

Е 

Екіпірувальник 

Електрогазозварник 

3 - 6 

2 - 5 

Електрозварник ручного зварювання 

2 - 6 

1 - 5 

Електрокопіювальник 

3 - 4 

3 - 4 

Електромеханік з випробувань та ремонту електроустаткування 

4 - 6 

3 - 5 

Електромеханік з ліфтів 

1 - 6 

1 - 6 

Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин 

4 - 6 

4 - 6 

Електромеханік з ремонту та обслуговування медичного устаткування 

3 - 6 

3 - 6 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

2 - 6 

3 - 7 

Електромонтер зв'язку 

3 - 5 

3 - 5 

Електромонтер контактної мережі 

1 - 6 

3 - 8 

Електромонтер лінійних споруд телефонного зв'язку та радіофікації 

3 - 5 

3 - 5 

Електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування 

4 - 5 

4 - 5 

Електромонтер станційного радіоустаткування 

3 - 6 

3 - 6 

Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 

3 - 6 

3 - 6 

Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 

3 - 6 

3 - 6 

Електромонтер-релейник 

2 - 6 

3 - 7 

З 

Закрійник 

4 - 5 

4 - 5 

Зливальник-розливальник 

2 - 4 

2 - 4 

Зуборізальник 

3 - 5 

3 - 5 

Зубошліфувальник 

3 - 5 

3 - 5 

І 

Ізолювальник 

1 - 5 

1 - 5 

К 

Кабельник-спаювальник 

3 - 4 

3 - 4 

Картонажник 

2 - 3 

2 - 3 

Кіномеханік 

2 - 6 

2 - 6 

Клепальник 

3 - 4 

3 - 4 

Коваль ручного кування 

2 - 5 

2 - 5 

Коваль-штампувальник 

2 - 5 

2 - 5 

Комплектувальник білизни 

Комплектувальник виробів та інструменту 

2 - 3 

2 - 3 

Комплектувальник фільмокопій 

Кондитер 

3 - 5 

3 - 5 

Консервувальник устаткування та металовиробів 

1 - 3 

1 - 3 

Контролер верстатних і слюсарних робіт 

2 - 6 

3 - 7 

Контролер матеріалів, металів, напівфабрикатів та виробів 

2 - 4 

2 - 4 

Контролер плівки, розчинів і фільмових матеріалів 

3 - 5 

3 - 5 

Контролер якості оброблення одягу та білизни 

Копрівник 

2 - 6 

1 - 5 

Коректор, зайнятий у поліграфічному виробництві 

3 - 6 

3 - 6 

Костюмер 

2 - 5 

2 - 5 

Котлочистильник 

1 - 6 

1 - 6 

Кравець: 

  

  

        з пошиття речового майна 

3 - 4 

3 - 4 

        з ремонту речового майна 

        з ремонту парашутів 

Кухар 

3 - 6 

2 - 5 

Кухонний робітник 

Л 

Лаборант з фізико-механічних випробувань 

2 - 6 

3 - 7 

Лаборант хімічного аналізу 

2 - 5 

3 - 6 

Лебідник, зайнятий керуванням та обслуговуванням барабанних лебідок з приводом від електродвигунів потужністю: 

  

  

        до 100 кВт 

        понад 100 кВт 

Ливарник металів та сплавів 

3 - 5 

3 - 5 

Лудильник гарячим способом 

2 - 3 

2 - 3 

М 

Маляр 

1 - 6 

1 - 6 

Мастильник 

1 - 3 

1 - 3 

Матрос-рятівник 

Машиніст (кочегар) котельні: 

  

  

        у разі обслуговування водогрійних та парових котлів, що працюють на твердому паливі, із сумарною теплопродуктивністю: 

  

  

        до 12,6 ГДж/год (до 3 Гкал/год) 

        понад 12,6 до 42 ГДж/год (понад 3 до 10 Гкал/год) 

        понад 42 до 84 ГДж/год (понад 10 до 20 Гкал/год) 

        понад 84 до 273 ГДж/год (понад 20 до 65 Гкал/год) 

        понад 273 ГДж/год (понад 65 Гкал/год) 

        у разі обслуговування окремих водогрійних або парових котлів, що працюють на твердому паливі, з теплопродуктивністю котла: 

  

  

        до 21 ГДж/год (до 5 Гкал/год) 

        понад 21 до 84 ГДж/год (понад 5 до 20 Гкал/год) 

        понад 84 до 273 ГДж/год (понад 20 до 65 Гкал/год) 

        понад 273 до 546 ГДж/год (понад 65 до 130 Гкал/год) 

        понад 546 ГДж/год (понад 130 Гкал/год) 

        у разі обслуговування тепломережних бойлерних установок або станцій м'ятої пари, що розташовані в зоні обслуговування основних агрегатів, із сумарним тепловим навантаженням: 

  

  

        до 42 ГДж/год (до 10 Гкал/год) 

        понад 42 до 84 ГДж/год (понад 10 до 20 Гкал/год) 

        понад 84 ГДж/год (понад 20 Гкал/год) 

Машиніст автокомпресора, зайнятий керуванням автокомпресора продуктивністю: 

  

  

        до 3 м3/хв 

        понад 3 м3/хв 

Машиніст автомотриси, зайнятий керуванням та обслуговуванням автомотрис з двигуном: 

  

  

        бензиновим 

        дизельним 

Машиніст бульдозера, зайнятий керуванням бульдозера з двигуном потужністю: 

  

  

        до 44,2 кВт (до 60 к. с.) 

        понад 44,2 до 73,5 кВт (понад 60 до 100 к. с.) 

        понад 73,5 до 147 кВт (понад 100 до 200 к. с.) 

        понад 147 кВт (понад 200 к. с.) 

Машиніст бурової установки 

4 - 6 

4 - 6 

Машиніст висікально-штампувальної машини 

2 - 3 

2 - 3 

Машиніст газогенераторної станції 

2 - 4 

2 - 4 

Машиніст двигунів внутрішнього згоряння: 

  

  

        у разі обслуговування двигунів внутрішнього згорання потужністю: 

  

  

        до 73,5 кВт (до 100 к. с.) 

        понад 73,5 до 147 кВт (понад 100 до 200 к. с.) 

        понад 147 до 551,2 кВт (понад 200 до 750 к. с.) 

        понад 551,2 кВт (понад 750 к. с.) 

        у разі обслуговування установок (станцій), обладнаних кількома двигунами внутрішнього згоряння сумарною потужністю: 

  

  

        до 147 кВт (до 200 к. с.) 

        понад 147 до 735 кВт (понад 200 до 1000 к. с.) 

        понад 735 до 2205 кВт (понад 1000 до 3000 к. с.) 

        понад 2205 кВт (понад 3000 к. с.) 

Машиніст дорожньо-транспортних машин: 

  

  

        у разі керування причіпним грейдером 

        у разі керування автогрейдером з двигуном потужністю: 

  

  

        до 44,2 кВт (до 60 к. с.) 

        понад 44,2 до 73,5 кВт (понад 60 до 100 к. с.) 

        понад 73,5 до 147 кВт (понад 100 до 200 к. с.) 

        понад 147 кВт (понад 200 к. с.) 

        у разі керування моторним котком вагою: 

  

  

        до 5 т 

        понад 5 т 

Машиніст екскаватора, зайнятий керуванням екскаватора з ковшем місткістю: 

  

  

        до 0,25 м3 

        понад 0,25 до 0,40 м3 

        понад 0,40 до 1,6 м3 

Машиніст з моторних випробувань палива 

3 - 4 

3 - 4 

Машиніст зшивальної машини 

2 - 3 

2 - 3 

Машиніст компресора пересувного: 

  

  

        у разі керування компресором пересувним з двигуном внутрішнього згоряння продуктивністю: 

  

  

        до 10 м3/хв 

        понад 10 до 50 м3/хв 

        понад 50 м3/хв 

        у разі керування компресором пересувним з електродвигуном продуктивністю: 

  

  

        до 10 м3/хв 

        понад 10 м3/хв 

Машиніст компресорних установок, зайнятий обслуговуванням стаціонарних компресорів продуктивністю: 

  

  

        до 5 м3/хв 

        понад 5 до 100 м3/хв 

        понад 100 до 500 м3/хв 

        понад 500 м3/хв 

Машиніст крана (кранівник): 

  

  

        у разі керування мостовими і шлюзовими кранами вантажопідйомністю: 

  

  

        до 3 т 

        понад 3 до 15 т 

        понад 15 до 25 т 

        понад 25 т до 100 т 

        понад 100 т 

        у разі керування баштовими самохідними, самопідіймальними, портально-стріловими кранами вантажопідйомністю: 

  

  

        до 3 т 

        понад 3 до 15 т 

        понад 15 т 

        понад 15 т - на роботах з вантажами, які потребують підвищеної обережності, а також з монтажу устаткування 

        у разі керування баштовими стаціонарними та козловими кранами вантажопідйомністю: 

  

  

        до 5 т 

        понад 5 до 25 т 

        понад 25 т 

        понад 25 т - на роботах з вантажами, які потребують підвищеної обережності, а також з монтажу устаткування 

        у разі керування стелажними кранами-штабелерами вантажопідйомністю: 

  

  

        до 1 т 

        понад 1 т 

        у разі керування кабельними кранами вантажопідйомністю: 

  

  

        до 3 т 

        понад 3 до 10 т 

        понад 10 т 

        у разі керування самохідними залізничними кранами вантажопідйомністю: 

  

  

        до 25 т 

        понад 25 т 

Машиніст мийних машин 

1 - 4 

2 - 5 

Машиніст мотовоза 

4 - 6 

3 - 5 

Машиніст навантажувальної машини, зайнятий керуванням навантажувальної машини продуктивністю: 

  

  

        до 60 м3/год 

        понад 60 м3/год 

Машиніст насосних установок: 

  

  

        у разі обслуговування насосних установок із сумарним подаванням нев'язких рідин (води, кислот, лугів тощо): 

  

  

        до 1000 м3/год 

        понад 1000 до 3000 м3/год 

        понад 3000 до 10000 м3/год 

        понад 10000 м3/год 

        у разі обслуговування насосних установок із сумарним подаванням в'язких рідин (нафти, мазуту, смоли тощо): 

  

  

        до 50 т/год 

        понад 50 т/год 

Машиніст парової машини і локомобіля, зайнятий обслуговуванням парової машини і локомобіля потужністю: 

  

  

        до 30 кВт 

        понад 30 кВт 

Машиніст подавання палива, зайнятий обслуговуванням усього устаткування з подаванням палива: 

  

  

        до 100 т/год 

        понад 100 т/год 

Машиніст різальних машин 

2 - 3 

2 - 3 

Машиніст скрепера (скреперист), зайнятий керуванням та обслуговуванням скреперного перевантажувача з об'ємом ковша: 

  

  

        до 2,25 м3 

        понад 2,25 м3 

Машиніст холодильних установок, зайнятий обслуговуванням холодильних установок сумарною холодопродуктивністю: 

  

  

        до 2,1 млн. кДж/год (до 500 тис. ккал/год) 

        понад 2,1 до 6,3 млн. кДж/год (понад 500 тис. до 1500 тис. ккал/год) 

        понад 6,3 до 12,6 млн. кДж/год (понад 1500 тис. до 3000 тис. ккал/год) 

        понад 12,6 млн. кДж/год (понад 3000 тис. ккал/год) 

Машиніст швацьких машин та автоматів 

2 - 3 

2 - 3 

Механік з обслуговування звукової техніки 

3 - 6 

2 - 5 

Механік з обслуговування знімальної апаратури 

3 - 6 

2 - 5 

Мийник посуду 

1 - 2 

1 - 2 

Мідник 

3 - 4 

3 - 4 

Модельник виплавних моделей 

2 - 4 

2 - 4 

Модельник дерев'яних моделей 

4 - 6 

4 - 6 

Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування 

2 - 6 

2 - 6 

Монтер колій 

2 - 6 

2 - 6 

Моторист електродвигунів, зайнятий обслуговуванням електродвигунів із сумарною потужністю: 

  

  

        до 100 кВт 

        понад 100 кВт 

Муляжист 

1 - 3 

2 - 4 

Муляр 

2 - 6 

2 - 6 

Н 

Набирач на машинах 

3 - 5 

3 - 5 

Набирач на складально-рядковідливних машинах 

4 - 6 

3 - 5 

Накладальник на друкарських машинах 

1 - 3 

1 - 3 

Налагоджувальник деревообробного устаткування 

Налагоджувальник поліграфічного устаткування 

4 - 6 

4 - 6 

Наплавник пластмаси 

2 - 3 

2 - 3 

Наповнювач балонів 

2 - 3 

2 - 3 

Настроювач музичних інструментів 

5 - 6 

4 - 5 

О 

Оббивальник 

1 - 5 

1 - 5 

Обробник кінофотоматеріалів 

2 - 5 

2 - 5 

Обхідник колій та штучних споруд 

2 - 4 

2 - 4 

Обхідник лінійний 

3 - 4 

3 - 4 

Оглядач вагонів 

3 - 5 

3 - 5 

Оглядач-ремонтник вагонів 

4 - 6 

3 - 5 

Оператор (кочегар) виробничих печей 

2 - 4 

2 - 4 

Оператор водомаслостанції 

2 - 3 

2 - 3 

Оператор дистанційного пульта керування у водопровідно-каналізаційному господарстві 

2 - 5 

2 - 5 

Оператор друкарського устаткування 

Оператор заправних станцій 

2 - 5 

2 - 5 

Оператор котельні: 

  

  

        у разі обслуговування водогрійних та парових котлів, що працюють на рідкому та газоподібному паливі або електронагріванні, із сумарною теплопродуктивністю: 

  

  

        до 12,6 ГДж/год (до 3 Гкал/год) 

        понад 12,6 до 42 ГДж/год (понад 3 до 10 Гкал/год) 

        понад 42 до 84 ГДж/год (понад 10 до 20 Гкал/год) 

        понад 84 до 273 ГДж/год (понад 20 до 65 Гкал/год) 

        понад 273 ГДж/год (понад 65 Гкал/год) 

        у разі обслуговування окремих водогрійних або парових котлів, що працюють на рідкому та газоподібному паливі або електронагріванні, із теплопродуктивністю котла: 

  

  

        до 21 ГДж/год (до 5 Гкал/год) 

        понад 21 до 84 ГДж/год (понад 5 до 20 Гкал/год) 

        понад 84 до 273 ГДж/год (понад 20 до 65 Гкал/год) 

        понад 273 до 546 ГДж/год (понад 65 до 130 Гкал/год) 

        понад 546 ГДж/год (понад 130 Гкал/год) 

        у разі обслуговування тепломережних бойлерних установок або станцій м'ятої пари, що розташовані в зоні обслуговування основних агрегатів, із сумарним тепловим навантаженням: 

  

  

        до 42 ГДж/год (до 10 Гкал/год) 

        понад 42 до 84 ГДж/год (понад 10 до 20 Гкал/год) 

        понад 84 ГДж/год (понад 20 Гкал/год) 

Оператор на аеротенках 

2 - 5 

2 - 5 

Оператор на біофільтрах 

Оператор на відстійниках 

2 - 5 

2 - 5 

Оператор на емшерах 

Оператор на метантенках 

2 - 5 

2 - 5 

Оператор на мулових майданчиках 

2 - 4 

1 - 3 

Оператор на решітці 

2 - 4 

1 - 3 

Оператор на фільтрах, зайнятий обслуговуванням фільтрів продуктивністю: 

  

  

        до 15 тис. м3 на добу 

        понад 15 до 60 тис. м3 на добу 

        понад 60 до 300 тис. м3 на добу 

        понад 300 тис. м3 на добу 

Оператор очисних споруд, зайнятий обслуговуванням комплексу очисних споруд потужністю: 

  

  

        до 5 тис. м3 на добу (уручну) 

        до 5 тис. м3 на добу (за допомогою механізмів) 

        понад 5 тис. м3 на добу 

Оператор поста централізації 

2 - 4 

2 - 4 

Оператор пральних машин, зайнятий пранням білизни: 

  

  

        уручну 

        на неавтоматизованих пральних машинах 

        на автоматизованих пральних машинах 

        на автоматизованих прально-віджимальних машинах з програмним керуванням 

Оператор пульта керування кіноустановкою 

4 - 5 

4 - 5 

Оператор пункту технічного обслуговування вагонів 

3 - 4 

3 - 4 

Оператор сортувальної гірки 

4 - 6 

3 - 5 

Оператор теплового пункту, зайнятий обслуговуванням тепломережних бойлерних установок, станцій м'ятої пари, сонячних та геотермальних установок продуктивністю: 

  

  

        до 42 ГДж/год (до 10 Гкал/год) 

        понад 42 до 84 ГДж/год (понад 10 до 20 Гкал/год) 

        понад 84 ГДж/год (понад 20 Гкал/год) 

Оператор хлораторної установки 

2 - 5 

2 - 5 

Офіціант 

3 - 5 

3 - 5 

Оцинковувач-хромувальник дифузійним способом 

2 - 3 

2 - 3 

П 

Палітурник документів: 

  

  

        на роботах з переплітання документів уручну 

        на роботах з переплітання вручну старовинних книжок, рукописів та документів 

        на більш складних палітурно-реставраційних роботах 

Паркетник 

2 - 6 

2 - 6 

Паяльщик 

2 - 3 

2 - 3 

Пекар 

Перфораторник 

Пірометрист 

2 - 4 

2 - 4 

Пічник 

2 - 5 

2 - 5 

Плавильник металу та сплавів 

2 - 3 

2 - 3 

Плямознищувач 

2 - 3 

2 - 3 

Покрівельник 

2 - 5 

2 - 5 

Полірувальник 

3 - 4 

3 - 4 

Пошивник лимарно-сідельних виробів 

2 - 3 

2 - 3 

Прасувальник, зайнятий прасуванням білизни: 

  

  

        електропраскою 

        на каландрах, парових, електричних та вакуумних котках і пресах 

        на автоматизованих вакуумних котках і манекенних пресах 

Препаратор (старший) 

2 - 3 

2 - 3 

Препаратор 

Пресувальник виробів з пластмас 

2 - 3 

2 - 3 

Приймальник балонів, зайнятий прийманням, обліком та зовнішнім оглядом: 

  

  

        порожніх балонів 

        наповнених балонів 

Приймальник на машинах та агрегатах 

Пробіст плоского друку 

3 - 4 

3 - 4 

Пробовідбірник 

1 - 3 

1 - 3 

Проявляч кіноплівки 

Р 

Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури 

3 - 6 

3 - 6 

Радіомеханік з ремонту радіоелектронного устаткування 

3 - 6 

3 - 6 

Рамник 

3 - 4 

3 - 4 

Регенераторник відпрацьованого масла 

1 - 3 

1 - 3 

Ремонтувальник респіраторів та протигазів 

Реставратор духових інструментів 

Реставратор музичних інструментів 

4 - 5 

4 - 5 

Реставратор фільмових матеріалів 

3 - 5 

3 - 5 

Рихтувальник кузовів 

3 - 4 

3 - 4 

Різальник паперу, картону та целюлози 

1 - 2 

2 - 3 

Різальник по каменю 

Різьбонарізувач на спеціальних верстатах 

2 - 3 

2 - 3 

Робітник з догляду за тваринами 

Робітник плодоовочевого сховища 

Розмітник 

3 - 4 

3 - 4 

Розподілювач робіт 

2 - 4 

2 - 4 

С 

Свердлувальник 

3 - 4 

2 - 3 

Сигналіст 

3 - 4 

3 - 4 

Складач поїздів 

3 - 6 

2 - 5 

Складач ручним способом 

3 - 5 

3 - 5 

Склодув 

3 - 4 

3 - 4 

Скляр 

2 - 5 

2 - 5 

Слюсар аварійно-відбудовних робіт 

1 - 6 

1 - 6 

Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 

3 - 5 

3 - 5 

Слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 

3 - 5 

3 - 5 

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 

4 - 6 

4 - 6 

Слюсар з механоскладальних робіт 

2 - 6 

2 - 6 

Слюсар з обслуговування теплових мереж 

4 - 5 

4 - 5 

Слюсар з паливної апаратури 

2 - 4 

2 - 4 

Слюсар з ремонту автомобілів 

3 - 6 

3 - 6 

Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 

3 - 6 

3 - 6 

Слюсар з ремонту колійних машин та механізмів 

3 - 6 

3 - 6 

Слюсар з ремонту літальних апаратів 

4 - 6 

4 - 6 

Слюсар з ремонту рухомого складу 

3 - 6 

3 - 6 

Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання 

3 - 5 

3 - 5 

Слюсар із збирання металевих конструкцій 

3 - 6 

2 - 5 

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 

3 - 6 

2 - 5 

Слюсар-електромонтажник 

3 - 6 

3 - 6 

Слюсар-інструментальник 

3 - 6 

3 - 6 

Слюсар-ремонтник 

3 - 6 

3 - 6 

Слюсар-сантехнік 

4 - 6 

3 - 5 

Станційний робітник 

2 - 3 

1 - 2 

Стереотипер 

3 - 4 

3 - 4 

Столяр 

2 - 6 

2 - 6 

Стропальник 

2 - 6 

2 - 6 

Стругальник 

3 - 5 

3 - 5 

Т 

Такелажник 

2 - 5 

2 - 5 

Таксидерміст 

3 - 5 

3 - 5 

Терміст 

3 - 4 

3 - 4 

Тесляр 

2 - 6 

2 - 6 

Тістороб 

2 - 3 

2 - 3 

Токар 

3 - 6 

2 - 5 

Тракторист, зайнятий керуванням трактором з двигуном потужністю: 

  

  

        до 25,7 кВт (до 35 к. с.) 

        понад 25,7 до 44,1 кВт (понад 35 до 60 к. с.) 

        понад 44,1 до 73,5 кВт (понад 60 до 100 к. с.) 

        понад 73,5 кВт (понад 100 к. с.) 

У 

Укладальник виробів 

3 - 4 

3 - 4 

Укладальник-пакувальник 

1 - 4 

1 - 4 

Установник кольору та світла 

4 - 6 

3 - 5 

Ф 

Фарбувальник 

3 - 4 

3 - 4 

Фотоцинкограф 

Фрезерувальник 

3 - 5 

3 - 5 

Ч 

Черговий по переїзду 

2 - 4 

2 - 4 

Черговий стрілочного поста 

2 - 4 

2 - 4 

Чистильник 

1 - 4 

2 - 5 

Чистильник металу, відливок, виробів та деталей 

1 - 3 

1 - 3 

Ш 

Швачка 

1 - 3 

2 - 4 

Шліфувальник 

3 - 4 

3 - 4 

Штампувальник 

Штукатур 

2 - 6 

2 - 6 

1. Конкретні кваліфікаційні розряди, що передбачені цією таблицею, установлюються командирами військових частин згідно з кваліфікаційними характеристиками професій працівників залежно від складності виконуваної роботи, а також з урахуванням напруженості нормованих завдань, норм обслуговування та нормативів чисельності.

2. Тарифні розряди встановлюються командирами військових частин відповідно до визначених кваліфікаційних розрядів від мінімального до максимального за кожною посадою згідно з цією таблицею.

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
директора Департаменту фінансів
Міністерства оборони України
 

 
 
В. В. Гагурін
 

Опрос