Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о порядке отмены регистрации выпуска (выпусков) инвестиционных сертификатов инвестиционного фонда (инвестиционной компании)

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 17.01.2006 № 6
действует с 17.02.2006

Про затвердження Змін до Положення про порядок скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду (інвестиційної компанії)

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 17 січня 2006 року N 6

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 лютого 2006 р. за N 99/11973

Відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Указу Президента України від 01.06.2005 N 901 "Про деякі заходи щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду (інвестиційної компанії), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05.11.99 N 229, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.12.99 за N 881/4174 (додаються).

2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку забезпечити:

подання на державну реєстрацію цього рішення до Міністерства юстиції України;

опублікування цього рішення відповідно до законодавства України.

3. Це рішення набирає чинності відповідно до законодавства України.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Непрана.

 

Голова Комісії 

А. Балюк 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. В. Дашкевич
 

 

 

Зміни до Положення про порядок скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду (інвестиційної компанії)

1. В абзаці першому пункту 1.1 розділу 1 слова "або перетворення закритого інвестиційного фонду (закритого взаємного фонду інвестиційної компанії) у відкритий інвестиційний фонд (відкритий взаємний фонд інвестиційної компанії)" виключити.

2. Абзац четвертий підпункту "а" пункту 1.3 розділу 1 виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятий та шостий уважати відповідно четвертим та п'ятим.

3. Абзац четвертий підпункту "а" пункту 1.4 розділу 1 виключити.

4. Пункт 1.11 розділу 1 викласти в такій редакції:

"1.11. Реорганізація інвестиційного фонду шляхом злиття або приєднання здійснюється відповідно до законодавства України".

5. Підпункт "з" пункту 2.1 розділу 2 після слів "(взаємного фонду інвестиційної компанії)" доповнити словами та цифрою "згідно з додатком 2".

6. Абзац перший пункту 2.2 розділу 2 викласти в такій редакції:

"2.2. Для скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду (інвестиційної компанії), у разі їх реорганізації шляхом злиття або приєднання, інвестиційний фонд (інвестиційна компанія) подає до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку такі документи".

7. У підпункті "б" пункту 2.2 розділу 2 слова "або перетворення товариства (філії - взаємного фонду)" виключити.

8. У підпункті "г" пункту 2.2 розділу 2 слова "(перетворення) або перетворення його філії (взаємного фонду)" виключити.

9. У підпункті "д" пункту 2.2 розділу 2 слова "або перетворення" виключити.

10. У підпункті "е" пункту 2.2 розділу 2 слово "(перетворення)" виключити.

11. Підпункт "ж" пункту 2.2 розділу 2 після слів "(взаємного фонду інвестиційної компанії)" доповнити словами та цифрою "згідно з додатком 2".

12. У підпункті "в" пункту 2.3 розділу 2 слова "(або в разі перетворення закритого фонду у відкритий)" виключити.

13. Доповнити Положення додатком 2 такого змісту:

Звіт про здійснені розрахунки з кредиторами та учасниками фонду

1. Дата та місце складання звіту _________________.

2. Відомості про розрахунки з кредиторами фонду __________________.

3. Відомості про випуск інвестиційних сертифікатів _________________.

4. Кількість розміщених інвестиційних сертифікатів серед юридичних осіб _______________________.

5. Кількість розміщених інвестиційних сертифікатів серед фізичних осіб _____________________________.

6. Кількість викуплених інвестиційних сертифікатів _____________.

7. Ціна та спосіб розрахунків з учасниками фонду _______________.

8. Реквізити документів, що підтверджують перехід прав власності на цінні папери _____________.

9. Кількість інвестиційних сертифікатів, що залишились невикупленими __________________.

10. Сума задепонованих коштів, що належать учасникам фонду за не пред'явленими до викупу інвестиційними сертифікатами ___________. 

У разі реорганізації: 

 

 

__________________________________
           (уповноважена посадова особа) 

___________
(підпис) 

_______________
(П. І. Б.) 

       Печатка товариства 

 

 

___ ____________ 20__ року 

 

 

У разі ліквідації: 

 

 

___________________________________
         (голова та члени ліквідаційної комісії) 

___________
(підпис) 

_______________
(П. І. Б.) 

Печатка товариства 

 

 

___ ____________ 20__ року 

 

 

__________________________________
    (уповноважена посадова особа зберігача) 

___________
(підпис) 

_______________
(П. І. Б.) 

Печатка зберігача

 

 

___ ____________ 20__ року". 

 

 

 

Начальник управління
спільного інвестування
 

 
Є. Іванов
 

Опрос