Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в Инструкцию по применению Классификации запасов и ресурсов полезных ископаемых государственного фонда недр к месторождениям питьевых и технических подземных вод

Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых
Приказ от 05.12.2005 № 296
действует с 03.02.2006

Про внесення змін та доповнень до Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ питних і технічних підземних вод

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин
при Міністерстві охорони навколишнього природного середовища України
від 5 грудня 2005 року N 296

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 січня 2006 р. за N 57/11931

Відповідно до Положення про Державну комісію України по запасах корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.2000 N 1689, з метою визначення вимог до ресурсної частини підземних вод згідно з Класифікацією запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 05.05.97 N 432, зі змінами від 05.07.2004 N 850, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни та доповнення до Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ питних і технічних підземних вод, затвердженої наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин від 04.02.2000 N 23 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.02.2000 за N 109/4330 (додаються).

2. Відділу підземних вод, гідромінеральної сировини та лікувальних грязей (Бакаржієва О. О.):

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

2.2. У десятиденний термін після державної реєстрації довести зміни та доповнення до відома зацікавлених органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Голова ДКЗ  

Г. І. Рудько 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. В. Дашкевич
 

Заступник Міністра
аграрної політики України
 

 
С. І. Мельник
 

Голова Державного комітету України
по водному господарству
 

 
В. А. Сташук
 

Міністр будівництва,
архітектури та житлово-комунального
господарства України
 

 
 
П. С. Качур
 

Перший заступник Міністра охорони
здоров'я України - головний
державний санітарний лікар України
 

 
 
С. П. Бережнов
 

Перший заступник Міністра
охорони навколишнього природного
середовища України
 

 
 
С. О. Лизун
 

 

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ питних і технічних підземних вод

1. У розділі 1:

у п'ятому абзаці пункту 1.1 слова "прогнозних ресурсів" замінити словами "перспективних та прогнозних ресурсів";

підпункт 1.5.6 пункту 1.5 викласти в такій редакції: "Ресурси підземних вод (тут і далі за текстом під ресурсами розуміють перспективні та прогнозні ресурси) - оцінені за даними геологічного вивчення надр обсяги підземних вод, що характеризують потенційні можливості їх видобування з надр на відповідній території з визначеною забезпеченістю витрат (рівнів) підземних вод";

у пункті 1.6 слова "прогнозні ресурси" замінити словом "ресурси";

у пункті 1.8 слова "Прогнозні ресурси" замінити словом "Ресурси";

у пункті 1.9 слова "прогнозних ресурсів" замінити словом "ресурсів";

у пункті 2.5 слова "прогнозні ресурси" замінити словами "перспективні або прогнозні ресурси".

2. У розділі 4:

у другому реченні другого абзацу пункту 4.2 слова "прогнозних ресурсів" замінити словами "перспективних або прогнозних ресурсів";

у пункті 4.3, у таблиці, у графі 3 "Ступінь геологічного вивчення" в останньому рядку слова "прогнозні ресурси" замінити словом "ресурси".

3. У розділі 6:

у назві розділу 6 виключити слово "прогнозних";

підпункт 6.3 викласти в такій редакції:

"Перспективні ресурси (категорія P1) - це оцінена кількість підземних вод певної якості і цільового призначення у межах артезіанських басейнів, гідрогеологічних масивів, областей, районів, площ та ділянок поширення водоносних горизонтів (комплексів), перспективних для подальшого промислово-господарського освоєння, обсяги, якість, геологічні, гідрогеологічні, водогосподарські та інші умови формування яких вивчені на рівні, достатньому для визначення доцільності проведення пошукових та пошуково-оцінювальних робіт.

Перспективні ресурси є основою для проведення пошуково-оцінювальних робіт з метою виявлення нових родовищ підземних вод. При подальшому геолого-гідрогеологічному вивченні перспективні ресурси переводяться в експлуатаційні запаси за категоріями, що відповідають рівню їхнього вивчення. Перспективні ресурси враховуються при складанні схем комплексного використання й охорони надр.

Перспективні ресурси є найбільш вивченою частиною прогнозних ресурсів.

Прогнозні ресурси (категорія P2) віддзеркалюють реальні можливості відбору підземних вод при раціональній схемі розміщення водозаборів і стабільних умовах їхньої експлуатації.

Прогнозні ресурси можуть враховуватись при складанні схем комплексного використання підземних вод з метою удосконалення схеми розташування водозаборів підземних вод і раціонального використання водних ресурсів".

4. У розділі 7:

у назві розділу 7 виключити слово "прогнозних";

у першому реченні першого абзацу замінити слова "прогнозні ресурси" словом "ресурси";

у третьому реченні першого абзацу замінити слова "8 класів" словами "9 класів" та слова "прогнозних ресурсів" словом "ресурсів";

у таблиці, у графі 3 "Ступінь геологічного вивчення запасів", в останній клітинці графи після слів "попередньо розвідані запаси (..2)" з нового рядка додати слова "перспективні ресурси (..3)";

у таблиці, у графі 4 "Код класу", в останній клітинці після цифр "332" додати з нового рядка цифри "333".

5. У розділі 9:

у назві розділу 9 виключити слово "прогнозних";

у пункті 9.5 слова "Прогнозні ресурси" замінити словом "Ресурси";

підпункт 9.12.5 пункту 9.12 викласти в такій редакції:

"Перспективні ресурси (категорія P1) оцінюються за розрахунковою кількістю підземних вод, яка віддзеркалює можливості використання підземних вод стосовно проектної, а незадіяної частини - стосовно умовної схеми розташування водоспоживачів, з урахуванням природоохоронних обмежень та 85-відсоткової забезпеченості витрат (рівнів) підземних вод.

Розрахунки базуються на результатах різномасштабного геологічного й гідрогеологічного картування, гідрогеологічних, воднобалансових, геофізичних та гідрохімічних досліджень.

Прогнозні ресурси (категорія P2) оцінюються за розрахунковою кількістю підземних вод, яка може бути отримана на території, що вивчається, на всій площі розповсюдження продуктивних водоносних горизонтів при відстанях між водозабірними спорудами, що забезпечують відносно повне використання всіх джерел формування підземних вод, при максимально можливих зниженнях рівня й розрахункових термінах експлуатації при дебітах проектних свердловин, які забезпечують потреби водоспоживачів на території, що оцінюється.

Розрахунки базуються на результатах різномасштабного геологічного й гідрогеологічного картування, гідрогеологічних, воднобалансових, геофізичних та гідрохімічних досліджень з урахуванням природоохоронних обмежень та обґрунтованої для відповідних природних умов забезпеченості витрат (рівнів) підземних вод".

 

Заступник голови
ДКЗ України
 

 
О. П. Мітько
 

Опрос