Идет загрузка документа (43 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о проведении экспертизы счетчиков газа, установленных у потребителей и предназначенных для учета природного газа в быту

Министерство топлива и энергетики
Положение, Приказ от 27.12.2005 № 619
действует с 08.02.2006

Про затвердження Положення про проведення експертизи лічильників газу, установлених у споживачів і призначених для обліку природного газу в побуті

Наказ Міністерства палива та енергетики України
від 27 грудня 2005 року N 619

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 січня 2006 р. за N 53/11927

Додатково див. наказ
 Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
 від 4 квітня 2017 року N 265

З метою впорядкування взаємовідносин між газопостачальними підприємствами і фізичними особами, які використовують лічильники газу для обліку природного газу в побуті, під час проведення експертизи лічильників газу та відповідно до Правил надання населенню послуг з газопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 року N 2246 "Про затвердження Правил надання населенню послуг з газопостачання", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про проведення експертизи лічильників газу, установлених у споживачів і призначених для обліку природного газу в побуті (далі - Положення), що додається.

2. Директору Департаменту нафтової, газової та нафтопереробної промисловості Зіневичу В. О. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту нафтової, газової та нафтопереробної промисловості Зіневича В. О.

 

Міністр 

І. Плачков 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. Дашкевич
 

Голова Національної комісії
регулювання електроенергетики
України
 

 
 
В. Кальченко
 

Державний комітет України з питань
технічного регулювання та споживчої
політики
 

 
 
М. Негрич
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення експертизи лічильників газу, установлених у споживачів і призначених для обліку природного газу в побуті

1. Загальні положення

Це Положення розроблено з метою впорядкування відносин між газопостачальними організаціями, газотранспортними організаціями і фізичними особами під час проведення експертизи лічильників газу, які використовуються для обліку природного газу в побуті, та відповідно до Правил надання населенню послуг з газопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 року N 2246 "Про затвердження Правил надання населенню послуг з газопостачання".

Постачання та транспортування природного газу може здійснювати одна організація.

Застосування цього Положення є обов'язковим для газопостачальних організацій, газотранспортних організацій незалежно від форм власності та фізичних осіб, які застосовують лічильники газу для обліку природного газу в побуті.

2. Терміни та визначення

2.1. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

газопостачальна організація - підприємство (організація), яке здійснює постачання газу споживачеві на підставі договору та відповідної ліцензії;

газотранспортна організація - підприємство (організація) з експлуатації споруд систем газопостачання і газопроводів, яке транспортує газ газопостачальної організації до споживача та надає йому послуги з технічного обслуговування та ремонту газопроводів і внутрішньобудинкових систем газопостачання на підставі відповідної ліцензії;

лічильник газу - прилад обліку газу, що встановлюється на внутрішньому газопроводі в окремій квартирі або іншому ізольованому житловому приміщенні, чи на відводі до газового приладу споживача, або на ввідних газопроводах у багатоквартирний будинок (або на групу будинків);

споживач - фізична особа, яка використовує природний газ у побуті відповідно до договору та застосовує лічильник газу для його обліку;

експертиза лічильника газу - комплекс дій, які проводяться з метою установлення придатності лічильника газу до застосування у разі сумніву в цьому споживача або постачальника газу.

3. Порядок проведення експертизи лічильників газу

3.1. Передумови проведення експертизи лічильників газу

Лічильники газу під час експлуатації підлягають експертизі в таких випадках:

3.1.1. У разі сумніву споживача щодо відповідності показів лічильника об'ємам газу, використаних газовими приладами та пристроями споживача за письмовим зверненням споживача.

3.1.2. У разі виявлення споживачем ознак порушення конструкції лічильника газу, у тому числі справності лічильного механізму, або порушень у роботі лічильника газу за письмовим зверненням споживача.

3.1.3. У разі виявлення представником газопостачальної (газотранспортної) організації:

невідповідності показів лічильника об'ємам газу, використаних газовими приладами та пристроями споживача;

ознак порушень конструкції лічильника газу, у тому числі справності лічильного механізму, або порушень у роботі лічильника;

ознак зняття мастичних пломб або порушення повірчого тавра;

зриву або пошкодження пломб газопостачальної (газотранспортної) організації на лічильнику газу або на патрубках лічильника;

пристроїв, які застосовані для навмисного заниження показів лічильника газу.

3.2. Демонтаж та відправлення лічильника газу на експертизу

3.2.1. У разі виявлення споживачем ознак порушень, зазначених у підпунктах 3.1.1 та 3.1.2 цього Положення, споживач може подати письмову заяву про проведення експертизи лічильника газу до газопостачальної (газотранспортної) організації.

Заява реєструється в журналі реєстрації заяв споживачів про проведення експертиз, демонтажу та експертизи лічильника газу, який веде газопостачальна (газотранспортна) організація. Журнал прошивається і скріплюється печаткою газопостачальної (газотранспортної) організації. Термін зберігання журналу - три роки від дати останнього запису.

Представник газопостачальної (газотранспортної) організації відповідає за ведення журналу.

3.2.2. У разі виявлення представником газопостачальної (газотранспортної) організації ознак порушень, зазначених у підпункті 3.1.3 цього Положення, складається акт про виявлені порушення. Акт про виявлені порушення складається у двох примірниках за формою, наведеною у додатку 1. Один примірник акта про виявлені порушення залишається у споживача, а другий - залишається у представника газопостачальної (газотранспортної) організації.

Акт про виявлені порушення підписується представником газопостачальної (газотранспортної) організації та споживачем, що є підставою для проведення експертизи лічильника газу та відшкодування збитків.

Відшкодування збитків здійснюється згідно з Порядком відшкодування збитків, завданих газопостачальній або газотранспортній організації внаслідок порушення споживачем природного газу Правил надання населенню послуг з газопостачання.

У разі відмови споживача від підпису в акті про виявлені порушення представником газопостачальної (газотранспортної) організації робиться відповідний запис.

Акт про виявлені порушення реєструється в журналі реєстрації актів про виявлені порушення, демонтаж та експертизу лічильника газу, який веде газопостачальна (газотранспортна) організація. Журнал прошивається і скріплюється печаткою газопостачальної (газотранспортної) організації. Термін зберігання журналу - три роки від дати останнього запису.

Представник газопостачальної (газотранспортної) організації відповідає за ведення журналу.

3.2.3. При наявності акта про виявлені порушення або заяви споживача про проведення експертизи лічильника газу газопостачальна (газотранспортна) організація зобов'язана протягом трьох робочих днів у містах та п'яти робочих днів у сільській місцевості від дати реєстрації заяви або акта про виявлені порушення у відповідних журналах реєстрації газопостачальної (газотранспортної) організації демонтувати та відправити лічильник газу на експертизу.

3.2.4. Демонтаж лічильника газу проводиться у присутності споживача представником газопостачальної (газотранспортної) організації, якому в установленому порядку надано право виконувати монтажні роботи.

На вхідний та вихідний патрубки демонтованого лічильника газу ставляться заглушки, які пломбуються представником газопостачальної (газотранспортної) організації.

Під час пломбування лічильника газу використовуються пломби газопостачальної (газотранспортної) організації. За необхідності пломба може додатково встановлюватись у місці, де міститься повірче тавро.

У присутності споживача лічильник пакується представником газопостачальної (газотранспортної) організації в пакет з поліетилену або з іншого цупкого матеріалу, який опломбовується пломбою газопостачальної (газотранспортної) організації.

Газопостачальна (газотранспортна) організація веде журнал обліку видачі пломб, що прошивається і скріплюється печаткою цієї організації. Термін зберігання журналу - три роки від дати останнього запису.

Представник газопостачальної (газотранспортної) організації відповідає за ведення журналу.

3.2.5. Представник газопостачальної (газотранспортної) організації спільно із споживачем складають та підписують акт про демонтаж лічильника газу для проведення експертизи (далі - акт про демонтаж лічильника газу). Акт про демонтаж лічильника газу складається у двох примірниках за формою, наведеною у додатку 2. Один примірник акта залишається у споживача, а другий - залишається у представника газопостачальної (газотранспортної) організації.

У разі відмови споживача від підпису в акті про демонтаж лічильника газу представником газопостачальної (газотранспортної) організації робиться відповідний запис.

Акт про демонтаж лічильника газу для проведення експертизи реєструється:

у журналі реєстрації заяв споживачів про проведення експертизи, демонтажу та експертизи лічильника газу, - якщо ініціатором експертизи є споживач;

у журналі реєстрації актів про виявлені порушення, демонтаж та експертизу лічильника газу, - якщо ініціатором експертизи є газопостачальне (газотранспортне) підприємство.

3.2.6. У разі демонтажу лічильника газу за заявою споживача на місце демонтованого лічильника газу газопостачальною (газотранспортною) організацією установлюється:

- лічильник газу з обмінного фонду газопостачальної (газотранспортної) організації;

- або інший придатний для застосування лічильник газу споживача;

- або перехідний патрубок (у разі відсутності лічильника газу у газопостачальної (газотранспортної) організації або у споживача).

При встановленні перехідного патрубка облік спожитого газу здійснюється за нормами споживання, установленими законодавством.

У цьому разі в акті про демонтаж лічильника газу для проведення експертизи робиться запис про тимчасове підключення газових приладів та пристроїв споживача до системи газопостачання без лічильника.

Інформація про встановлення іншого лічильника або перехідного патрубка фіксується в обліковій картці споживача.

3.2.7. У разі демонтажу лічильника газу на підставі акта про виявлені порушення на період проведення експертизи газопостачальна (газотранспортна) організація при демонтажі лічильника газу зобов'язана безкоштовно встановити на його місце лічильник газу з власного обмінного фонду.

Інформація про встановлення лічильника газу фіксується в обліковій картці споживача.

3.2.8. Демонтований лічильник газу доставляється на місце проведення експертизи представником газопостачальної (газотранспортної) організації або споживачем (на його бажання), про що робиться відповідний запис в акті про демонтаж лічильника газу.

3.2.9. Особа (споживач або представник газопостачальної (газотранспортної) організації), якій довірено транспортування лічильника до місця проведення експертизи, відповідає за цілісність пломб на лічильнику газу та на пакувальному пакеті та за цілісність самого пакета.

3.3. Експертиза лічильника газу

3.3.1. Експертизу лічильника газу проводить комісія, яка призначається наказом по газопостачальній (газотранспортній) організації. До складу комісії повинні входити представники газопостачальної (газотранспортної) організації та територіального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері метрології.

3.3.2. Споживач має право бути присутнім під час проведення експертизи лічильника газу.

При неможливості бути присутнім під час проведення експертизи споживач має право дати письмову згоду на проведення експертизи без його присутності або у присутності уповноваженої ним іншої особи.

У разі відсутності споживача або вповноваженої ним особи при проведенні експертизи (у визначених в акті про демонтаж лічильника газу місці, даті та часі) така експертиза проводиться без присутності споживача або вповноваженої ним особи.

3.3.3. Експертиза лічильника здійснюється у такій послідовності:

3.3.3.1. Комісія проводить зовнішній огляд лічильника газу на предмет відповідності фактичного стану лічильника ознакам, зазначеним в акті про демонтаж лічильника газу. Результати огляду заносять до акту експертизи лічильника газу. Форму акта експертизи лічильника газу наведено в додатку 3 (далі - акт експертизи).

Акт експертизи складається у трьох примірниках - по одному примірнику для споживача, газопостачальної (газотранспортної) організації та територіального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері метрології.

3.3.3.2. Після зовнішнього огляду комісією перевіряються:

відповідність місць фактичного розташування пломб місцям, зазначеним в акті про демонтаж лічильника газу;

цілісність та місцезнаходження пломб, а також ознак порушень, зазначених в акті про зняття лічильника газу;

цілісність заводського та повірчого тавра на лічильнику газу;

цілісність відлікового механізму та корпусу лічильника газу;

цілісність конструктивних елементів вихідного патрубка лічильника газу;

наявність сторонніх предметів у середині лічильника газу;

відповідність маркування лічильника газу нормативно-технічній документації.

3.3.3.3. Після виконання робіт, зазначених у п. п. 3.3.3.1 та 3.3.3.2 цього Положення, проводиться його позачергова повірка згідно з ДСТУ 2708-99 "Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення".

3.3.3.4. Результати огляду та позачергової повірки фіксуються в акті експертизи. Акт експертизи підписується всіма членами комісії, а також споживачем або його вповноваженою особою.

Якщо споживач (уповноважена особа) або член комісії мають окрему думку з приводу експертизи, вона має бути відображена в акті експертизи.

Залежно від результатів експертизи до акта експертизи додається довідка про непридатність засобу вимірювальної техніки або свідоцтво про повірку робочого засобу вимірювальної техніки згідно з ДСТУ 2708-99.

Акт експертизи реєструється:

у журналі реєстрації заяв споживачів про проведення експертизи, демонтажу та експертизи лічильника газу, - якщо ініціатором експертизи є споживач;

у журналі реєстрації актів про виявлені порушення, демонтаж та експертизу лічильника газу, - якщо ініціатором експертизи є газопостачальна (газотранспортна) організація.

У разі відмови від підпису будь-якого з членів комісії або споживача (вповноваженої особи) в акті експертизи про це робиться відповідний запис.

3.3.4. Після проведення експертизи на вхідний та вихідний патрубки лічильника газу ставляться заглушки, які пломбуються представником газопостачальної (газотранспортної) організації. Лічильник газу запаковується в поліетиленовий пакет, який пломбується пломбою газопостачальної (газотранспортної) організації і направляється:

на встановлення у споживача - у разі визнання комісією лічильника газу придатним до застосування;

на ремонт - у разі висновків комісії про непридатність лічильника газу до застосування та рекомендації щодо проведення ремонту лічильника газу.

У разі висновків комісії про непридатність лічильника газу до застосування та висновків щодо неможливості проведення ремонту, лічильник газу передається споживачеві.

Вирішення спірних питань

3.4. У разі незгоди будь-якої сторони з висновками комісії спірні питання вирішуються у судовому порядку.

 

Директор Департаменту
з питань нафтової, газової та
нафтопереробної промисловості 

 
 
В. Зіневич
 

 

____________________________________________________________
         (назва та місцезнаходження газопостачальної (газотранспортної) організації)
____________________________________________________________

Акт N __________
про виявлені порушення

__________________________________                                                         "___" ____________ 200_ р.
                    (назва населеного пункту)                                                                                                                (дата складання)

Споживач згідно із заявою від "___" ____________ 200_ р., N _______
або представник газопостачальної (газотранспортної) організації
                                (необхідне підкреслити)
______________________________________________________________________________________
                 (прізвище, ім'я, по батькові споживача або представника газопостачальної (газотранспортної) організації)
висловлює сумнів у правильній роботі встановленого за адресою
______________________________________________________________________________________
лічильника газу типу _______________, зав. N ______________, з показами ______________ м3, дата проведення повірки _________ з причини:
     невідповідності показів лічильника об'ємам газу, використаних газовими приладами  та пристроями споживача;
           унеможливлення виявлення дефекту лічильника шляхом зовнішнього огляду;
      ознак порушень конструкції лічильника, у тому числі справності лічильного механізму, або порушень у роботі лічильника;
          ознак зняття мастичних пломб або порушення повірчого тавра;
        зриву або пошкодження пломб газопостачальної (газотранспортної) організації на лічильнику газу або на патрубках лічильника;
          пристроїв, які застосовані для навмисного заниження показів лічильника газу.
_________________________________________________________
                                                                      (необхідне підкреслити та докладно розписати)

         Акт є підставою для відшкодування збитків згідно з Порядком відшкодування збитків, завданих газопостачальній або газотранспортній організації внаслідок порушення споживачем природного газу Правил надання населенню послуг з газопостачання.

      Відмова від підписання акта про виявлені порушення не є підставою для припинення робіт, пов'язаних з проведенням експертизи лічильника газу.
 

                Представник газопостачальної                                               Споживач
                 (газотранспортної) організації

______________       ____________________                   ______________        _____________________
          (підпис)                               (прізвище, ініціали)                                             (підпис)                                 (прізвище, ініціали)

тел. __________________                                                  тел. __________________ 

 

____________________________________________________________
        (назва та місцезнаходження газопостачальної (газотранспортної) організації)
____________________________________________________________

Акт N __________
про демонтаж лічильника газу для проведення експертизи

__________________________________                                                          "___" ____________ 200_ р.
                    (назва населеного пункту)                                                                                                                 (дата складання)

Згідно з актом про виявлені порушення від "___" ____________ 200_ р. N ________________________
лічильника газу типу _____________, зав. N ______________, з показами ________________ м3, дата проведення повірки _________, який встановлено за адресою _________________________________
споживач _____________________________________________________________________________
                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові споживача)

Лічильник газу направляється на експертизу в ______________________________________________
                                                                                                                                                      (назва організації)

1. Лічильник газу споживача демонтується представником газопостачальної (газотранспортної) організації, замість нього в присутності споживача встановлюється інший лічильник газу типу ______, зав. N _____, з показами ______ м3 згідно із завданням N ___________ на його встановлення

2. Для захисту лічильника від зовнішнього втручання до дня проведення експертизи представник газопостачальної (газотранспортної) організації додатково опломбував вхідний та вихідний патрубки цього лічильника та пакет пломбою газопостачальної (газотранспортної) організації (вхідний ________ вихідний ________ пакет ________)

Лічильник газу доставляється
_____________________________________________ на місце проведення експертизи: ____________
(представником газопостачальної (газотранспортної) організації або споживача)
______________________________________________________________________________________
                                                                                         (місцезнаходження організації)

3. Споживач _______________________________________ запрошується о ______________________
                                                              (прізвище, ініціали)                                                                                          (година, дата)
для проведення експертизи лічильника. Результати експертизи споживач зможе одержати не пізніше ніж за 3 робочі дні від дня її проведення.

4. З "___" ____________ 200_ р. на час проведення експертизи газові прилади та пристрої споживача підключені до системи газопостачання без лічильника.

5. Цей акт складено у двох примірниках: по одному для газопостачальної (газотранспортної) організації та споживача. Ці примірники мають однакову юридичну силу.
 

           Представник газопостачальної                                                         Споживач
            (газотранспортної) організації

______________       ____________________                  ______________         _____________________
           (підпис)                              (прізвище, ініціали)                                            (підпис)                                  (прізвище, ініціали)

тел. __________________                                                  тел. __________________ 

 

АКТ N _________
експертизи лічильника газу

від "___" ____________ 200_ р.

Комісія ___________________________________________ у складі:

1. ____________________________________________________________________________________
                                                                                            (посада, прізвище, ініціали)
2. ____________________________________________________________________________________
                                                                                            (посада, прізвище, ініціали)
3. ____________________________________________________________________________________
                                                                                            (посада, прізвище, ініціали)
у присутності споживача (або уповноваженої ним іншої особи) ________________________________,
                                                                                                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові)
що проживає __________________________________________________________________________,
                                                                                                                (місце проживання)
провела експертизу лічильника газу типу _______________, зав. N ___________, покази ________ м3,
який знято відповідно до акта від "___" ____________ 200_ р. N _______.

Цілісність пломби на упаковці ___________________________________________________________

Експертизою встановлено:

1. Результати зовнішнього огляду лічильника газу:

1.1. Цілісність заводської пломби та повірчого тавра __________________________________________
______________________________________________________________________________________

1.2. Цілісність відлікового механізму _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________

1.3. Механічні пошкодження та інше _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2. Результати позачергової повірки:

2.1. Втрата тиску ____________________

2.2. Герметичність ________________________________________________

2.3. Похибка лічильника за об'ємної витрати        Q min __________________
                                                                                   0,2 Qmax _______________
                                                                                   Qmax __________________

Покази лічильника газу після повірки _________________

Свідоцтво про повірку робочого засобу вимірювальної техніки або довідка про непридатність засобу вимірювальної техніки додається.

Висновки комісії:
__
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Члени комісії                     ____________________                 ____________________________________
                                                                             (підпис)                                                                          (прізвище, ініціали)
                                           ____________________                 ____________________________________
                                                                             (підпис)                                                                          (прізвище, ініціали)
                                           ____________________                 ____________________________________
                                                                             (підпис)                                                                          (прізвище, ініціали)
Споживач                         ____________________                 ____________________________________
                                                                             (підпис)                                                                          (прізвище, ініціали)

Окрема думка члена комісії або споживача (уповноваженої ним іншої особи)
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

____________

Опрос