Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О порядке регистрации (учета) внешнеэкономических контрактов (договоров) на осуществление экспортных операций с металлоломом

Министерство экономики Украины (3)
Приказ, Инструкция от 15.12.2005 № 505
Утратил силу

Про порядок реєстрації (обліку) зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на здійснення експортних операцій з металобрухтом

(назва у редакції наказу Міністерства
 економіки України від 17.07.2008 р. N 287)

Наказ Міністерства економіки України
від 15 грудня 2005 року N
505

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 січня 2006 р. за N 5/11879

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства економіки України
 від 17 липня 2008 року N 287
,
 від 13 листопада 2008 року N 678
,
 
наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 12 вересня 2011 року N 51
,
 від 23 березня 2012 року N 404
,
 від 26 травня 2015 року N 538

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 10 листопада 2017 року N 1626)

Згідно з частиною першою статті 9 Закону України "Про металобрухт" та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 N 155 "Про затвердження Порядку реєстрації зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на здійснення експортних операцій з металобрухтом" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

Інструкцію про порядок заповнення інформаційної картки реєстрації зовнішньоекономічного договору (контракту), що додається;

Інструкцію про порядок заповнення картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору (контракту), що додається.

2. Покласти функції щодо реєстрації (обліку) зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на здійснення експортних операцій з металобрухтом на відділ нетарифного регулювання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі України від 23.03.2012 р. N 404)

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економіки України від 29.06.2000 N 136 "Про порядок реєстрації та обліку зовнішньоекономічних договорів (контрактів)", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.07.2000 за N 420/4641.

4. Відділу нетарифного регулювання департаменту зовнішньоекономічної політики Міністерства економіки України:

разом з юридичним департаментом забезпечити реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України в установлений законодавством термін;

разом з адміністративним департаментом після державної реєстрації цього наказу довести його до відома Державної митної служби України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економіки України Березного А. В.

 

Міністр економіки України 

А. Яценюк 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. В. Дашкевич
 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок заповнення інформаційної картки реєстрації зовнішньоекономічного договору (контракту)

Ця Інструкція визначає єдиний порядок оформлення інформаційної картки реєстрації зовнішньоекономічного договору (контракту) (далі - інформаційна картка) і розрахована на суб'єктів підприємницької діяльності України.

1. Інформаційна картка оформляється за встановленою формою згідно з додатком до цієї Інструкції.

2. Інформаційна картка має бути виготовлена друкарським способом відповідно до форми документа. Скорочення слів повинно відповідати установленим вимогам.

3. Назви реквізитів та їх коди повинні відповідати класифікації валют, затвердженій наказом Державного комітету статистики України від 22 грудня 2010 року N 528 (далі - наказ Держкомстату України від 22 грудня 2010 року N 528), класифікації країн світу, затвердженій наказом Державного комітету статистики України від 22 грудня 2010 року N 527 (далі - наказ Держкомстату України від 22 грудня 2010 року N 527), та класифікатору характерів угод, затвердженому наказом Державної митної служби України від 09.07.97 N 307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.09.97 за N 443/2247 (із змінами) (далі - наказ Держмитслужби України від 09.07.97 N 307).

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі України від 23.03.2012 р. N 404)

4. Коди реквізитів, що підлягають обробленню засобами обчислювальної техніки, розміщуються праворуч від назви.

5. У реквізитах зазначаються:

реквізит 1 - повне найменування експортера, місцезнаходження (для юридичних осіб), місце проживання (для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності), телефон, телефакс, ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) (для юридичних осіб), ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб (ДРФО) (для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності), номери рахунків та повне найменування банку експортера, місцезнаходження, МФО;

реквізит 2 - найменування нерезидента, що є контрагентом згідно з контрактом, місцезнаходження, телефон, телефакс, номер рахунку та повне найменування банку імпортера, місцезнаходження, МФО/код;

реквізит 3 - десятизначний код експортного товару згідно з УКТЗЕД;

реквізит 4 - одиниця виміру експортного товару та її код;

реквізит 5 - загальна кількість експортного товару, зазначеного в контракті;

реквізит 6 - вартість експортного товару у валюті контракту;

реквізит 7 - вартість експортного товару в доларах США;

реквізит 8 - назва країни, куди буде доставлено товар, і цифровий код згідно з наказом Держкомстату України від 22 грудня 2010 року N 527;

(абзац дев'ятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.03.2012 р. N 404)

реквізит 9 - повна або коротка назва країни, на території якої знаходиться нерезидент-контрагент, і код країни згідно з наказом Держкомстату України від 22 грудня 2010 року N 527;

(абзац десятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.03.2012 р. N 404)

реквізит 10 - назва країни - виробника товару та її код згідно з наказом Держкомстату України від 22 грудня 2010 року N 527;

(абзац одинадцятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.03.2012 р. N 404)

реквізит 11 - валюта контракту та її код згідно з наказом Держкомстату України від 22 грудня 2010 року N 528;

(абзац дванадцятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.03.2012 р. N 404)

реквізит 12 - валюта розрахунку та її код згідно з наказом Держкомстату України від 22 грудня 2010 року N 528;

(абзац тринадцятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.03.2012 р. N 404)

реквізит 13 - базис експортних поставок відповідно до "ІНКОТЕРМС. Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати";

реквізит 14 - характер договору (код і його розшифрування) відповідно до наказу Держмитслужби України від 09.07.97 N 307;

реквізит 15 - прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої посадової особи експортера, його паспортні дані (серія, номер, дата видачі, ким видано), дата підпису та печатка (для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності за наявності);

реквізит 16 - найменування податкової інспекції експортера (її місцезнаходження, телефон);

реквізит 17 - особливі умови щодо митного оформлення експортного товару.

 

Заступник директора
департаменту зовнішньоекономічної
політики - начальник відділу
нетарифного регулювання
 

 
 
 
В. Богданов
 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
реєстрації зовнішньоекономічного договору (контракту)

Контракт N

від

1. Експортер:                                                                      код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб)
місцезнаходження (для юридичних осіб)                       номер за ДРФО (для фізичних
місце проживання (для фізичних осіб - суб'єктів           осіб - суб'єктів підприємницької 
підприємницької діяльності)                                            діяльності)

                             тел. (                   )                                                      телефакс (               )

п/р

В/р 

2. Імпортер, місцезнаходження

                              тел. (                  )                                                       телефакс (              )

п/р 

3. Код експортного товару (УКТЗЕД

4. Одиниця виміру 

5. Кількість 

6. Вартість у валюті контракту 

7. Вартість у доларах США 

 

8. Країна призначення 

 

9. Країна імпортера 

 

10. Країна-виробник 

 

11. Валюта контракту 

 

12. Валюта розрахунку 

 

13. Базис поставки 

14. Характер договору  

15. Прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої посадової особи експортера

Паспортні дані
(серія, номер, коли і ким виданий)

                                                                                   М. П.               Підпис
                                                                                                           Дата 

16. Податкова інспекція 

17. Особливі умови 

 

Заступник директора
департаменту зовнішньоекономічної
політики - начальник відділу
нетарифного регулювання

 
 
 
В. Богданов
 

Опрос