Идет загрузка документа (848 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о надзоре за безопасностью полетов при организации воздушного движения

Государственная служба по надзору за обеспечением безопасности авиации
Положение, Приказ от 05.12.2005 № 917
Утратил силу

Про затвердження Положення про нагляд за безпекою польотів при організації повітряного руху

Наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації
від 5 грудня 2005 року N 917

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 грудня 2005 р. за N 1577/11857

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
 від 31 травня 2010 року N 320)

З метою якісного виконання завдань щодо державного нагляду за забезпеченням безпеки польотів цивільної авіації, визначених Положенням про Державну службу України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації, що затверджене Указом Президента України від 16.08.2004 N 912, а також з метою впровадження вимог Міжнародної організації цивільної авіації та Європейської організації за безпеку аеронавігації щодо забезпечення безпеки польотів при організації повітряного руху НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про нагляд за безпекою польотів при організації повітряного руху, яке набирає чинності з 01.01.2007 (далі - Положення, додається).

2. Департаменту аеронавігаційного забезпечення (Сімак В. М.):

2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

2.2. Організувати розроблення та затвердження плану заходів, направлених на реалізацію Положення.

2.3. Довести цей наказ до відома керівників підприємств, діяльність яких пов'язана із виконанням функцій з організації повітряного руху у повітряному просторі України.

3. Керівникам підприємств, діяльність яких пов'язана з виконанням функцій з організації повітряного руху у повітряному просторі України, ужити заходів, направлених на реалізацію вимог Положення.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державіаслужби Настасієнка В. М.

 

Голова Державіаслужби 

М. О. Марченко 

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯД ЗА БЕЗПЕКОЮ ПОЛЬОТІВ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОВІТРЯНОГО РУХУ

1. Загальні положення

1.1. Положення про нагляд за безпекою польотів при організації повітряного руху (далі - Положення) розроблено з метою уведення базових елементів і процедур за наглядом та управлінням безпекою польотів відповідно до міжнародних стандартів в системі організації повітряного руху України.

1.2. Це Положення застосовується структурними підрозділами Державіаслужби та підприємствами і організаціями, що виконують функції, пов'язані з організацією повітряного руху у повітряному просторі України.

1.3. Це Положення направлене на формування функціонального підходу до нагляду та управління безпекою польотів при організації повітряного руху (далі - нагляд за безпекою) в рамках системи управління безпекою польотів на авіаційному транспорті, яка створена згідно з Положенням про систему управління безпекою польотів на авіаційному транспорті (наказ Державіаслужби від 25.11.2005 року N 895, зареєстрований Міністерством юстиції України 14.12.2005 за N 1503/11783).

1.4. Нормативні посилання

При розробці цього Положення використовувались такі нормативно-правові акти та матеріали:

Повітряний кодекс України;

Положення про Державну службу України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації, затверджене Указом Президента України від 16.08.2004 N 912;

Порядок здійснення нагляду за забезпеченням безпеки руху на транспорті, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.97 N 204;

Положення про інспектора Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації, затверджене наказом Державіаслужби від 25.03.2005 N 218 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 03.06.2005 за N 615/10895 (далі - Положення про інспектора Державіаслужби);

Серія міжнародних нормативно-правових актів з безпеки польотів при організації повітряного руху:

"Нагляд за безпекою при організації повітряного руху (Safety Oversight in ATM (ESARR 1))", видання 1, 2004 рік;

"Система національного регулювання безпеки при організації повітряного руху (National ATM Safety Regulatory Framework (SRC POL DOC 3))", видання перше, 2002 рік;

"Дослідження мінімуму безпеки: перегляд існуючих стандартів та практики (Safety Minima Study: Review of Existing Standards and Practices)", видання перше, 2000 рік;

"Мінімум безпеки при організації повітряного руху Європейської конференції цивільної авіації (ECAC Safety Minima for ATM)", видання перше, 2001 рік;

"Доповіді та оцінка подій з безпеки польотів при організації повітряного руху (Reporting and Assessment of Safety Occurrences in ATM (ESARR 2))", видання друге, 2000 рік;

"Керівництво щодо доповідей та оцінки подій з безпеки польотів при організації повітряного руху для повноважних органів з регулювання безпеки при організації повітряного руху: схема класифікації серйозності подій з безпеки при організації повітряного руху (ESARR 2 Guidance to ATM Safety Regulators. Severity Classification Scheme for Safety Occurrences in ATM)", видання 1, 1999 рік;

"Директива Європарламенту та Ради щодо доповідей про події в цивільній авіації 2003/42/EC (Directive 2003/42/EC of European Parliament and of the Council on occurrence reporting in civil aviation)" від 13.06.2003;

"Застосування системи управління безпекою провайдерами організації повітряного руху (Use of Safety Management Systems by ATM Providers (ESARR 3))", видання перше, 2000 рік;

"Авіаційні події / інциденти з повітряними суднами та вплив організації повітряного руху: перегляд та аналіз історичних даних (Aircraft Accidents/Incidents and ATM Contribution: review and analyses of historical data)", видання перше, 2001 рік;

"Оцінка ризиків при організації повітряного руху та їх зменшення (Risk Assessment and Mitigation in ATM (ESARR 4))", видання перше, 2001 рік;

"Оцінка ризиків при організації повітряного руху, їх зменшення та нагляд за безпекою польотів (ESARR 4 and Related Safety Oversight (EAM 4/GUI 2))", видання друге, 2003 рік;

"Методи для держав щодо визначення національних мінімумів з безпеки при організації повітряного руху (A Methods for States to Determine National ATM Safety Minima (EAM 4/GUI 4))", видання 1, 2004 рік;

"Персонал з організації повітряного руху (ATM Services Personnel (ESARR 5))", видання друге, 2002 рік;

"Програмне забезпечення в системі організації повітряного руху (Software in ATM Systems (ESARR 6))", видання перше, 2003 рік;

Контрольні таблиці відповідності Євроконтролю в рамках програми аналізу та підтримки впровадження регулятивних вимог з безпеки при організації повітряного руху (EUROCONTROL Compliance Checklists within ESARR Implementation Monitoring and Support Programme (ESIMS));

"Методологія Євроконтролю щодо оцінки безпеки в рамках Європейської програми організації повітряного руху (EUROCONTROL EATMP Safety Assessment Methodology)", SAF.ET1.ST03.1000-MAN-01-00 чинного видання;

"Пояснювальний матеріал щодо впровадження вимог ESARR 1 (Explanatory material on ESARR 1 Requirements)", видання 1, 2005 рік;

"Гармонізація оцінки серйозності та ризику виникнення подій з безпеки (Harmonization of safety occurrence severity and risk assessment)", видання 1.0, 2005;

"Інструктивний матеріал щодо людського фактора для Керівництва по аудитам з безпеки (Human Factors Guidelines for Safety Audit Manual)", Doc ICAO 9806 чинного видання;

"Керівництво з підготовки щодо людських факторів (Human Factors Training Manual)", Doc ICAO 9683 чинного видання;

"Управління безпекою. Керівництво із розроблення системи управління безпекою для аеродромів та органів обслуговування повітряного руху (The Management of Safety. Guidance to Aerodromes and Air Traffic Service Units on the Development of Safety Management Systems)", CAP 728, чинного видання;

"Вимоги до обслуговування повітряного руху (Air Traffic Services Requirements)", CAP 670, друге видання із змінами від 22.07.2005;

"Системи управління безпекою для організації повітряного руху. Керівництво із впровадження (Safety Management Systems for Air Traffic Management. A Guide to Implementation)", CAP 730 в редакції від 12.09.2003;

"Керівництво Міжнародної організації цивільної авіації з питань управління безпекою (ICAO Safety Management Manual)", Doc. 9859 AN/460, draft, 2005 рік;

"Програма Міжнародної організації цивільної авіації ICAO щодо попередження авіаційних подій (Accident Prevention Programme)", видання 2005 року;

Конвенція про міжнародну організацію цивільної авіації (Чикаго, 1944);

Обслуговування повітряного руху. Додаток 11 до Конвенції про міжнародну організацію цивільної авіації (Чикаго, 1944);

Правила польотів. Додаток 2 до Конвенції про міжнародну організацію цивільної авіації (Чикаго, 1944);

Правила аеронавігаційного обслуговування. Організація повітряного руху. Doc 4444 ATM/501 ICAO чинного видання; 

Матеріали 11-ї Аеронавігаційної Конференції ICAO (AN-Conf/11-IP/9): "Керівництво по управлінню безпекою при обслуговуванні повітряного руху (Manual on Safety Management For Air Traffic Services (draft material))", версія 0.19, вересень 2003.

1.5. Визначення

У цьому Положенні терміни мають такі значення:

аеронавігаційна система (air navigation system) - сукупність організацій, персоналу, інфраструктури, технічного обладнання, процедур, правил та інформації, що застосовуються для забезпечення користувачів повітряного простору безпечним, регулярним та ефективним аеронавігаційним обслуговуванням;

аудит (audit) - перевірка об'єкта чи суб'єкта з метою визначення відповідності встановленим вимогам та адекватного забезпечення належного функціонування в визначеному середовищі безпеки;

авіаційна подія (accident) - подія, пов'язана із використанням повітряного судна, яка має місце з моменту, коли будь-яка особа підіймається на борт із наміром здійснити політ, до моменту, коли всі особи, що перебували на борту, покинули повітряне судно, та під час якої:

1) будь-яка особа отримує тілесні ушкодження із смертельним наслідком або серйозні тілесні ушкодження (окрім випадків, коли ушкодження носять природну причину, нанесені собі самою ж особою чи нанесені іншими особами або коли ушкодження нанесені сторонніми особами, що перебувають поза зонами, доступними для пасажирів та екіпажу):

під час перебування на повітряному судні;

у результаті безпосереднього зіткнення з будь-якою частиною повітряного судна, включаючи частини, що відокремились від цього повітряного судна;

у результаті безпосередньої дії струменя газів реактивного двигуна;

2) повітряне судно отримує пошкодження або має місце руйнування його конструкції, які:

негативно впливають на міцність конструкції повітряного судна, технічні та льотні характеристики повітряного судна;

вимагають значного ремонту та відновлення;

окрім випадків відмови або пошкодження двигуна, коли пошкоджений тільки сам двигун, його капоти чи допоміжні агрегати або коли пошкоджені тільки повітряні гвинти, закінцівки крила, антени, пневматики, гальмові пристрої, обтічники, або коли в обшивці є невеликі вм'ятини або пробоїни;

3) повітряне судно зникає безвісти чи потрапляє до такого місця, де доступ до нього абсолютно неможливий.

Авіаційні події, що належать до організації повітряного руху, включають в себе більш специфічні зіткнення між повітряними суднами, між повітряними суднами та перешкодами (транспортними засобами/людьми/тваринами/об'єктами);

безпека (safety) - стан, при якому ризик шкоди чи ушкодження обмежений до прийнятного рівня;

валідність вимог (requirements validity) - підтвердження за допомогою перевірки та забезпечення об'єктивних доказів того, що безпосередні вимоги для специфічного застосування є визначеними;

вимога програмного забезпечення (software requirement) - опис функцій, які мають бути реалізованими програмним забезпеченням, обумовлений певними витратами та обмеженнями і призводить до впевненості в тому, що програмне забезпечення організації повітряного руху функціонує безпечно та відповідно до операційних потреб;

верифікація (verification) - підтвердження за допомогою перевірки доказів того, що продукт, процес чи обслуговування відповідає встановленим вимогам;

відсутність впливу на безпеку польотів (no safety effect) - факти подій, які не впливали на безпеку польотів;

дані життєвого циклу програмного забезпечення (software life cycle data) - дані, отримані протягом життєвого циклу програмного забезпечення з метою планування, направлення, пояснення, визначення чи забезпечення доказів діяльності. Ці дані сприяють процесам життєвого циклу програмного забезпечення, системі або схваленню обладнання і модифікації програмного продукту;

рішення з безпеки (далі - директива) - документ, який видається Державіаслужбою з метою вжиття термінових заходів, направлених на попередження виникнення подій, які мають негативний вплив на безпеку виконання та обслуговування польотів повітряних суден; 

важливий інцидент (significant incident) - інцидент, обставини якого вказують на те, що авіаційна подія, серйозний чи крупний інцидент могли трапитись, якби інше повітряне судно з'явилось в зоні обслуговування чи якби ризик не був керованим в максимально допустимих межах;

індикатори характеристик безпеки (safety performance indicator) - одиниця виміру (або показники), що застосовується для вираження необхідного або досягнутого рівня характеристик безпеки польотів;

інцидент (incident) - подія, крім авіаційної події, асоційована з використанням повітряного судна, яка впливає чи могла вплинути на безпечне виконання польоту;

крупний інцидент (major incident) - інцидент, пов'язаний з керуванням повітряним судном, під час якого безпека повітряного судна могла бути піддана ризику, що призвело до зближення між повітряними суднами, з землею чи перешкодою (тобто рівень безпеки польотів не дотриманий, що не є результатом команди авіадиспетчера).

Крупні інциденти, що належать до організації повітряного руху, можуть включати більш специфічні зближення між повітряними суднами, загрозу зіткнення повітряних суден із перешкодами, небезпеку зіткнення справного повітряного судна із землею;

моніторинг стану безпеки польотів (safety monitoring) - систематичні дії, які виконуються з метою виявлення факторів/змін, що впливають на систему організації повітряного руху із специфічною задачею визначення того, що прийнятний стан безпеки може бути дотриманим;

нагляд за безпекою польотів (safety oversight) - функція, яка виконується відповідним повноважним органом з метою запевнення у тому, що цілі та вимоги, направлені на регулювання безпеки польотів, ефективно дотримуються;

небезпека (hazard) - будь-які умови, заходи чи обставини, які можуть стати причиною катастрофи, інциденту, аварії тощо;

невизначеність стосовно події з безпеки при організації повітряного руху - недостатність інформації для визначення ризику або незакінчене чи суперечливе повідомлення, що не дає змоги зробити відповідне визначення;

небезпечні зближення повітряних суден (mid - air collision) - особливі ситуації, при яких повітряні судна знаходяться на небезпечній відстані з іншими повітряними суднами / земною поверхнею / транспортними засобами / людьми / об'єктами;

непрямий вплив на систему організації повітряного руху - відсутність подій при організації повітряного руху, які визнані прямою причиною послідовності подій, що призвели до авіаційної події чи інциденту, але як мінімум одна подія мала місце, що призвела до збільшення рівня ризику чи відіграла роль у виникненні аварійної ситуації з повітряним судном;

організація повітряного руху (air traffic management) - сукупність бортових та наземних функцій (організація повітряного простору, обслуговування повітряного руху та організація потоків повітряного руху), необхідних для забезпечення безпечного руху повітряних суден на всіх етапах польоту;

оцінка (assessment) - висновки, основані на відповідних інженерних, операційних чи аналітичних методах оцінки;

передумови для потенціального зіткнення чи небезпечного зближення повітряних суден (near collision) - особливі ситуації, при яких існувала ймовірність зіткнення чи небезпечного зближення повітряних суден;

персонал з організації повітряного руху (Air Traffic Management Personnel) - особи, призначені для виконання обов'язків, пов'язаних із забезпеченням організації повітряного руху;

провайдер (provider) - підприємство (організація), яка здійснює діяльність з організації повітряного руху;

політика з безпеки (safety policy) - фундаментальний підхід, який має бути прийнятим для управління безпекою польотів та відповідності організації вимогам у сфері безпеки польотів;

події з безпеки при організації повітряного руху - події з повітряними суднами, пов'язані з операційними діями при обслуговуванні повітряного руху, а також функціонуванням систем та технічного обладнання;

прямий вплив на систему організації повітряного руху - як мінімум одна подія при організації повітряного руху, яка визнана прямою причиною послідовності подій, що призвели до авіаційної події чи інциденту;

програмне забезпечення організації повітряного руху (air traffic management software) - програмне забезпечення, яке застосовується для забезпечення організації повітряного руху, а саме:

комп'ютерні програми та відповідні конфігурації даних, включаючи неекспериментальне програмне забезпечення, але виключаючи електронні засоби такі, як застосування специфічних інтегрованих схем, програмованих масивів схем або монолітних логічних контролерів;

ризик (risk) - комбінація повної ймовірності або частоти події з негативним ефектом, що обумовлена небезпекою або серйозністю цього ефекту;

система управління безпекою (safety management system) - системний та чіткий підхід, який визначає діяльність організації, направлену на управління безпекою з метою досягнення її прийнятного рівня;

серйозність події (severity) - рівень ефекту / наслідків впливу небезпеки на безпечне виконання польотів;

серйозний інцидент (serious incident) - інцидент, обставини якого вказують на те, що майже не сталася авіаційна подія.

Різниця між авіаційною подією та серйозним інцидентом полягає лише в наслідках.

Серйозні інциденти, що належать до організації повітряного руху, включають в себе більш специфічні критичні небезпечні зближення між повітряними суднами, між повітряними суднами та перешкодами, коли ледве вдалось уникнути зіткнення справного повітряного судна із землею та втрати керування польотом через метеорологічні явища та завихрення (VORTEX);

специфічні події з організації повітряного руху (ATM - specific occurrences) - узагальнені ситуації, при яких порушується спроможність забезпечення безпечної організації повітряного руху, у тому числі і випадкові ситуації, при яких не мали місце факти безпосереднього впливу на обслуговування повітряних суден;

система організації повітряного руху (Air Traffic Management System) - частина аеронавігаційної системи, яка складається із наземних та повітряних компонентів організації повітряного руху.

Система організації повітряного руху включає також людські ресурси, процедури та обладнання (технічні засоби та програмне забезпечення), направлені на реалізацію задач з організації повітряного руху, а також передбачає наявність підтримки систем зв'язку, навігації та спостереження;

точність (accuracy) - необхідна точність розрахованих результатів;

управління безпекою (safety management) - систематичне управління ризиком, асоційованим із сферою організації повітряного руху з метою досягнення прийнятних рівнів характеристик безпеки польотів;

ціль характеристик безпеки (safety performance target) - поєднання одного чи декількох індикаторів характеристик безпеки разом з бажаними результатами, вираженими у цих індикаторах;

ціль безпеки (safety objective) - якісні та кількісні фактори, що визначають максимальну частоту чи ймовірність, при якій небезпека може бути очікуваною та трапитись;

характеристики безпеки (safety performance) - різновид подій, які спричиняють негативний вплив на безпечне виконання та обслуговування польотів повітряних суден.

1.6. У цьому Положенні скорочення мають такі значення:

ICAO 

- Міжнародна організація цивільної авіації; 

ОРПР 

- організація повітряного руху; 

ОПР 

- обслуговування повітряного руху; 

ПС 

- повітряне судно; 

ПЗ 

- програмне забезпечення; 

Євроконтроль 

- Європейська організація за безпеку аеронавігації; 

СУБ 

- система управління безпекою; 

СЗБПЗ 

- система забезпечення безпеки програмного забезпечення; 

ESARR 

- регулятивні вимоги Євроконтролю з безпеки при ОРПР; 

STCA 

- функція попередження про короткотерміновий конфлікт; 

MSAW 

- функція попередження про мінімальну безпечну висоту; 

APV 

- функція про наближення ПС до певної частини повітряного простору;

GPWG 

- функція попередження про наближення ПС до земної поверхні; 

ACAS 

- система попередження зіткнення між ПС; 

A-SMGCS 

- системи контролю та регулювання рухом на поверхні. 

2. Нагляд за безпекою польотів при організації повітряного руху

2.1. Загальні засади щодо здійснення нагляду за безпекою польотів при організації повітряного руху

2.1.1. Основною задачею нагляду за безпекою польотів при організації повітряного руху (ОРПР) є підтвердження відповідності з:

стандартами і рекомендованою практикою ICAO та Євроконтролю щодо ОРПР; 

національним законодавством, як взагалі, так і безпосередньо в сфері ОРПР;

позитивною національною і міжнародною практикою з питань ОРПР.

2.1.2. Нагляд за безпекою польотів включає постійний моніторинг стану безпеки польотів, а також систематичний перегляд вагомих подій, пов'язаних із безпекою.

2.1.3. Процедури нагляду за безпекою визначаються цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами, спрямованими на підтримання належного рівня безпеки польотів у повітряному просторі України.

2.1.4. Регуляторні функції з нагляду за безпекою визначаються положенням про відповідний підрозділ Державіаслужби (далі - відповідальний підрозділ), яке затверджується у порядку, визначеному чинним законодавством.

2.1.5. У разі, якщо ОРПР здійснюється у повітряному просторі поза межами державних кордонів України, де відповідно до міжнародних угод відповідальність за безпеку польотів та організацію ОПР покладена на Україну, Державіаслужба вживає заходів, направлених на чітке визначення відповідального щодо нагляду за безпекою в районах здійснення функцій з ОРПР. При необхідності, можуть укладатись відповідні договори із суміжними державами щодо забезпечення безпечного середовища для ОРПР.

2.1.6. Усі провайдери, які виконують діяльність, пов'язану з ОРПР за цивільними процедурами, у повітряному просторі, який знаходиться під відповідальністю України, підлягають постійному нагляду з безпеки з боку Державіаслужби.

2.1.7. Державіаслужба веде реєстр усіх провайдерів.

2.1.8. Провайдери зобов'язані виконувати всі директиви з безпеки, що видаються Державіаслужбою та направлені на попередження авіаційних подій, підтримання належного рівня безпеки польотів тощо.

2.1.9. У разі, якщо провайдер не виконує встановлених вимог стосовно ОРПР, Державіаслужба може вживати заходів, передбачених законодавством України щодо тимчасового припинення дії сертифікатів/свідоцтв:

аеродрому - якщо ОРПР на конкретному аеродромі не відповідає нормативно-правовим актам України, що регулюють ОРПР;

персоналу - якщо виявлені порушення / невідповідності стосовно виконання посадових обов'язків при ОРПР;

технічного обладнання - якщо є підтверджені факти стосовно технічного обладнання, які негативно впливають на безпеку при ОРПР.

2.1.10. Відновлення сертифікатів / свідоцтв здійснюється Державіаслужбою при наявності підтвердження фактів усунення виявлених недоліків / невідповідностей / суперечностей з нормативно-правовими актами, що регулюють ОРПР та впливають на безпеку.

2.1.11. Під час виконання посадових обов'язків персонал Державіаслужби в сфері ОРПР, що відповідає за здійснення нагляду за безпекою, повинен мати чинні посвідчення інспекторів з безпеки польотів встановленого зразка.

2.1.12. Вимоги до інспекторів з безпеки польотів Державіаслужби та їх права визначаються Положенням про інспектора Державіаслужби.

2.1.13. Для оцінки персоналу з ОРПР, який залучений до виконання обов'язків з нагляду за безпекою, наказом Голови Державіаслужби створюється кваліфікаційна комісія Державіаслужби.

2.1.14. Кваліфікаційна комісія кожні 2 роки здійснює оцінювання та уточнення стосовно людських ресурсів, необхідних для виконання функцій з нагляду за безпекою.

За результатами оцінки оформлюється відповідний протокол, який подається на затвердження Голові Державіаслужби для прийняття відповідних рішень.

2.1.15. Інспекторський склад з ОРПР, що здійснює нагляд за безпекою, з метою підтримання своєї кваліфікації 1 раз на 2 роки має проходити курси підвищення кваліфікації за відповідною програмою, яка затверджується Державіаслужбою (або на базі іноземного навчального закладу, який визнаний Державіаслужбою у встановленому порядку).

2.1.16. Програми з підвищення кваліфікації повинні бути орієнтовані на такі основні напрями:

принципи управління безпекою при ОРПР;

політика безпеки польотів в підприємствах та системи управління безпекою;

процедури, що формують систему управління безпекою;

роль та відповідальність персоналу, залученого до управління безпекою;

процедури розслідування подій з безпеки при ОРПР;

моніторинг характеристик безпеки;

оцінка з безпеки та методи її проведення;

процедури з проведення аудитів;

міжнародні стандарти в сфері безпеки та систем управління безпекою (новітні підходи, досягнення, зміна існуючих норм та правил тощо).

2.1.17. Загальні положення про регулювання безпеки та ризику при організації повітряного руху

2.1.17.1. Регулювання безпеки при ОРПР повинно включати:

збалансований розподіл відповідальності на рівні Державіаслужби та провайдера;

економічно вигідний підхід до наявних ресурсів;

можливість здійснення контролюючих функцій щодо провайдерів без перешкоджання їх ефективній роботі.

2.1.17.2. Управління безпекою полягає в чіткому, систематичному та профілактичному розумінні авіаційної діяльності:

а) чітке розуміння:

полягає в тому, що вся діяльність із управління безпекою повинна документуватись, бути очевидною та незалежною від іншої організаційної діяльності;

б) систематичне значення:

полягає в діяльності з управління безпекою відповідно до визначених планів згідно із функціями організації;

в) профілактичне розуміння:

означає підхід до ідентифікації ризику та вжиття заходів із його зменшення до виникнення авіаційних подій.

2.1.17.3. Ступені ризику і цілі характеристик безпеки

2.1.17.3.1. Ризик належить до відносних понять та розділяється на три основні категорії:

рівень ризику настільки високий, що ризик є неприйнятним;

рівень ризику настільки малий, що ризик є прийнятним;

рівень ризику, який знаходиться між двома вищезазначеними категоріями, є областю допустимого ризику.

2.1.17.3.2. Індикатори характеристик безпеки виражаються в показниках частоти подій, які спричиняють шкоду.

Звичайні одиниці виміру, які застосовуються у світовій практиці, такі:

кількість авіаційних подій, внаслідок яких загинули люди, за льотну годину;

кількість авіаційних подій, внаслідок яких загинули люди, за переліт;

кількість авіаційних подій, внаслідок яких загинули люди, за рік;

кількість серйозних інцидентів за льотну годину;

кількість загиблих через авіаційні події за рік.

Індикатори характеристик безпеки визначаються Державіаслужбою в залежності від специфіки регіону, обсягів польотів (потоків повітряного руху тощо). Наприклад, частота інцидентів при ОПР певного типу може надати кращий індикатор стану безпеки в системі ОПР, ніж аналіз кількості авіаційних подій.

2.1.17.3.3. Відповідний індикатор характеристик безпеки визначається для встановлення цілей характеристик безпеки.

Цілями характеристик безпеки в специфікації задач Програми безпеки світової авіації (GASP) є:

зменшення кількості катастроф і загиблих, незалежно від об'єму авіаційного руху;

досягнення значного зменшення кількості катастроф, з акцентом на ті регіони, де ця кількість все ще залишається високою.

2.1.17.4. Застосування адекватних процедур управління ризиком в системі ОРПР призводить до отримання таких переваг:

уникнення помилок та значних необґрунтованих фінансових витрат на етапах прийняття відповідних рішень;

запевнення в тому, що всі аспекти, пов'язані з ризиком, ідентифіковані та розглянуті на етапі прийняття рішень;

аспекти, пов'язані із гарантуванням законності інтересів залучених зацікавлених сторін, розглянуті;

забезпечення осіб, які приймають відповідні рішення, достатніми аргументами на етапах прийняття рішень;

процес прийняття рішень є доступнішим до зацікавлених сторін та спільноти;

забезпечення скорочення часових та фінансових витрат.

2.2. Механізми нагляду за безпекою польотів при організації повітряного руху

2.2.1. Нагляд за безпекою здійснюється відповідальним підрозділом Державіаслужби через проведення:

регулярних моніторингів прийнятного рівня безпеки польотів при ОРПР;

оцінки безпеки польотів при ОРПР та розробки відповідних рекомендацій, директив тощо;

регулярних аудитів з безпеки.

2.2.1.1. Мінімум з безпеки польотів при організації повітряного руху

2.2.1.2. На підставі статистичних даних стосовно подій з безпеки польотів при організації повітряного руху визначається мінімум з безпеки польотів при ОРПР (рівень безпеки).

2.2.1.3. Рівень безпеки є предметом постійного перегляду з метою забезпечення достовірності його значення.

2.2.1.4. Рівень безпеки визначається на підставі аналізу та кількості авіаційних подій з безпеки польотів за рік, які мали прямий вплив на систему ОРПР, і виражається в кількості подій на льотну годину (політ повітряного судна).

2.2.1.5. Процедура визначення рівнів безпеки здійснюється через порівняння національних показників у відношенні до рівня безпеки, прийнятого в регіоні ЕСАС - 1.55 х 10-8 авіаційних подій за льотний час або 2.31 х 10-8 авіаційних подій за політ повітряного судна.

2.2.1.6. Важливим елементом у системі нагляду за безпекою польотів є комплексний аналіз змін в системі ОРПР, які впливають на безпеку польотів та поділяються на 2 основні категорії:

важливі зміни;

другорядні зміни.

До важливих змін належать зміни, пов'язані із впровадженням нових систем, або такі зміни:

стосовно яких виконується оцінка потенціального впливу небезпеки у відношенні до безпечного виконання польотів, яка визначає ряд небезпечних факторів, що можуть призвести до катастроф чи серйозних інцидентів з ПС;

впровадження яких вимагає застосування нових правил/процедур стосовно виконання польотів та ОРПР.

2.2.1.6.1. Важливі зміни підлягають розгляду та затвердженню Державіаслужбою. Під час розгляду важливих змін в системі ОРПР відповідальний структурний підрозділ Державіаслужби повинен:

оцінити всі відомі аргументи/умови, що дають можливість безпечного впровадження змін;

застосовувати задокументовані процедури для уникнення всіх можливих несумісностей в майбутньому застосовуванні нових змін;

мати об'єктивну документацію для персоналу, що здійснює аудит, у разі необхідності виконання передімплементаційного аудиту стосовно впровадження змін;

оцінити результати проведеної оцінки ризику та визначених заходів, направлених на його зменшення при впровадженні змін;

забезпечити погодження із зацікавленими сторонами та логічне обґрунтування стосовно прийнятності чи неприйнятності запропонованих змін;

у разі необхідності, визначити додаткові умови, асоційовані з впровадженням змін;

на підставі комплексної оцінки безпеки польотів прийняти рішення про доцільність/недоцільність впровадження змін в системі ОРПР.

2.2.1.6.2. Прийняття рішення стосовно впровадження другорядних змін здійснюється провайдером. При цьому застосовуються процедури, які повинні бути предметом:

затвердження Державіаслужбою;

наявності в зазначених процедурах механізмів повідомлення Державіаслужби про хід та результати впровадження другорядних змін;

регулярних аудитів з безпеки, що виконуються Державіаслужбою, як частина верифікації поточної відповідності ОРПР у відношенні до вимог цього Положення та інших нормативно-правових актів в сфері безпеки польотів.

2.2.2. Оцінка безпеки польотів при організації повітряного руху

2.2.2.1. Оцінка безпеки здійснюється при впровадженні змін у системі ОРПР (наприклад, впровадження нових систем, реорганізація наземного технічного обладнання, впровадження нових правил, видів обслуговування і т. д.).

З метою забезпечення комплексної оцінки безпеки в системі ОРПР застосовуються такі категорії змін:

категорія 1 - важливі зміни, які могли б бути причиною відповідних небезпечних умов/ризиків та які раніше не оцінювались. Повна комплексна оцінка безпеки необхідна;

категорія 2 - важливі зміни, які могли б бути причиною відповідних небезпечних умов/ризиків. Однак, подібні зміни оцінювались раніше. Комплексна оцінка безпеки необхідна на основі результатів попередніх оцінок з метою визначення різниці між попередніми та фактичними результатами;

категорія 3 - будь-які зміни, що трапляються в результаті щоденного функціонування системи ОРПР. Комплексна оцінка безпеки необхідна тільки разово для кожного типу змін одноманітного характеру з метою попередження виникнення негативних наслідків в майбутньому для даного типу змін.

2.2.2.2. Оцінка безпеки складається з оцінки:

потенційного впливу змін на безпеку польотів ПС;

необхідності визначення переліку дій, направлених на реалізацію змін (наприклад: необхідність позапланових аудитів з безпеки, необхідність в передімплементаційному моделюванні нових процедур/правил, розробка додаткових вимог, процедур, стандартів, контроль на постімплеметаційній фазі тощо).

Повна комплексна оцінка безпеки визначеного елементу системи ОРПР здійснюється у такому порядку:

1) огляд системи (середовища), в якому буде функціонувати новий елемент системи ОРПР:

2) оцінка можливої загрози:

3) оцінка важливості події (як приклад, див. класифікаційну схему, додаток 1);

4) оцінка ймовірності виникнення події (як приклад, див. класифікаційну схему щодо ймовірності, додаток 2);

5) визначення ризику (як приклад, див. схему класифікації рівня ризику, додаток 3);

6) зменшення ризику:

7) оформлення документації з висновками.

З метою виконання якісної оцінки безпеки за етапами, переліченими вище, експерт, що здійснює таку оцінку, повинен мати відповідну підготовку та мати інструктивний матеріал щодо здійснення такої діяльності відповідно до вимог Євроконтролю.

2.2.2.3. Для розгляду та затвердження змін кожен провайдер виконує, в межах своєї компетенції, комплексну оцінку безпеки та подає результати такої оцінки до Державіаслужби. У разі, якщо планується впровадження нових систем, модернізація існуючих засобів технічного забезпечення аеронавігації, додатково надається техніко-економічне обґрунтування.

2.2.2.4. Кожен провайдер повинен систематично виконувати ідентифікацію та оцінку ризиків стосовно всіх змін, що мають місце в системі ОРПР.

Ідентифікація можливих загроз, оцінка ризику та процеси, пов'язані із його зменшенням, повинні включати, як мінімум:

1) визначення завдань, меж та інтерфейсу складових частин системи ОРПР, що розглядаються, враховуючи функції та середовище, у якому буде функціонувати оновлений компонент;

2) визначення цілей безпеки, включаючи:

а) ідентифікацію можливої загрози в сфері ОРПР, а також умов, які матимуть негативний вплив на систему;

б) оцінку ефектів, що впливатимуть на безпеку польотів повітряних суден при ОРПР з урахуванням класифікаційних схем в даному напрямку, які наведені у додатках 4 та 5 цього Положення;

в) визначення прийнятності з урахуванням максимальної ймовірності виникнення небезпечної події, отриманої згідно із встановленими схемами (додатки 4 та 5);

3) висновки, які:

а) визначають заходи, направлені на впровадження змін, з метою забезпечення безпечного середовища;

б) включають, при необхідності, розроблення вимог з безпеки стосовно потенційно небезпечних місць в системі ОРПР чи її компонентах / середовищі функціонування та представлять відповідність встановленим вимогам і критеріям ефективності;

4) підтвердження того, що визначені цілі та вимоги з безпеки дотримані:

а) перед впровадженням змін у системі ОРПР;

б) протягом фази впровадження змін в системі ОРПР;

в) у період функціонування системи ОРПР;

г) протягом будь-яких перехідних фаз до етапу завершення експлуатації системи.

Приклад етапів ідентифікації та оцінки ризику і його зменшення при будь-яких змінах в системах ОПР під контролем провайдера наведено в додатку 6 до цього Положення.

2.2.2.5. Результати проведеної роботи на етапах ідентифікації ризику чи небезпечних умов підлягають обов'язковому документуванню та зберіганню з метою підтвердження того, що всі умови та заходи з безпеки дотримані в установленому порядку.

2.2.2.6. З метою забезпечення ефективності процесів нагляду за безпечним функціонуванням системи ОРПР / її компонентів провайдери повинні здійснювати постійний моніторинг функціонування системи згідно з розробленими графіками перевірок у поєднанні з процесами оцінки ризику та застосуванням заходів для його зменшення.

У результаті даної роботи має бути досягнута впевненість у тому, що:

запропонована модель оцінки ризику, а також заходів для його зменшення, описана в документації системи управління безпекою провайдера, відповідає національним вимогам у цьому напрямі;

впроваджені методи оцінки ризику та механізми його зменшення сумісні з офіційно задокументованими процедурами провайдера;

аргументи (результати оцінки ризику та механізми його зменшення) дозволяють стверджувати, що запропоновані зміни в системі ОРПР відповідають мінімальним рівням безпеки;

система ОРПР / її елементи відповідають встановленим вимогам з безпеки, опублікованим стандартам, специфікаціям тощо.

2.2.2.7. Кожен етап змін, які впроваджуються в системі ОРПР, повинен бути детально описаним провайдером у плані їх імплементації.

План імплементації важливих змін підлягає поданню на розгляд та узгодження до Державіаслужби разом з основною документацією, що витікає з вимог пункту 2.2.2 цього Положення.

2.2.2.8. Процедури будь-якого провайдера стосовно оцінки ризику та механізмів його зменшення, які відображені в документації системи управління безпекою, повинні бути сумісними з ESARR 4 Євроконтролю.

2.2.2.9. Під час формування та впровадження змін в системі ОРПР провайдер повинен здійснити:

оцінку задокументованого ризику та засобів його зменшення, а також заходів, що мають бути виконаними в майбутньому для впровадження змін;

оцінку політики з безпеки;

оцінку плану впровадження змін / його еквівалента;

аудит у сфері прийнятих механізмів оцінки ризику та його зменшення;

оцінку аргументів, які підтверджують безпечність змін у системі;

перевірку документації стосовно впровадження змін;

перевірку системи ОРПР / її компонентів в умовах модифікації;

перевірку на факт встановлення відповідності модифікованої системи ОРПР / її компонентів встановленим вимогам;

моніторинг характеристик безпеки;

дії, направлені на отримання офіційного погодження впроваджуваних змін.

2.2.2.10. Процедури та процеси ідентифікації небезпеки та визначення її серйозності повинні враховувати вплив на динамічні елементи системи ОРПР, а саме:

вплив небезпечних факторів на екіпаж (його завантаженість, можливість виконувати свої функції і т. д.);

вплив небезпечних факторів на авіадиспетчера (його завантаженість, можливість виконувати свої функції і т. д.);

вплив небезпечних факторів на функціональне обладнання повітряного судна;

вплив небезпечних факторів на наземне функціональне обладнання системи ОРПР;

вплив небезпечних факторів на можливість забезпечення безпечної ОРПР.

2.2.2.11. Ідентифікація небезпеки є критичним етапом у процесах управління безпекою. Для ефективної ідентифікації небезпеки в системі ОРПР можуть застосовуватись інформація/аргументи/докази, отримані з таких джерел:

системи донесень про події з безпеки;

результатів розслідувань авіаційних подій;

аналізів стану безпеки польотів, прогнозів;

процедур зворотного зв'язку під час підготовки/перепідготовки персоналу;

аналізу польотних даних;

результатів нагляду за безпекою польотів, аудитів;

результатів моніторингу надання обслуговування в нормальних умовах;

результатів обміну інформацією про безпеку.

2.2.3. Аудити з безпеки

2.2.3.1. Основним інструментом визначення відповідності суб'єкта, який виконує функції з ОРПР, встановленим вимогам, правилам, процедурам у сфері ОРПР є аудити з безпеки.

2.2.3.2. Щорічно до 1 грудня Державіаслужба затверджує план аудитів на наступний рік.

2.2.3.3. Річний план аудитів формується таким чином, щоб забезпечити перевірку провайдера (його структурних підрозділів, що виконують функції з ОРПР) не менше ніж 1 раз на 2 роки.

Річний план аудитів повинен:

включати всі напрями, які безпосередньо належать до безпеки польотів при ОРПР;

бути сфокусованим на тих напрямах, де в результаті моніторингу характеристик безпеки були виявлені проблеми;

бути направленим на виконання аудитів стосовно всіх провайдерів, включаючи всі наявні різновиди обслуговування, які надаються від імені провайдера;

бути орієнтованим на хід усунення недоліків попередніх аудитів та враховувати їх результати.

2.2.3.4. Аудити виконуються представниками Державіаслужби незалежно від внутрішніх аудитів, які виконуються провайдером в рамках внутрішньої системи управління безпекою в підприємстві.

2.2.3.5. Для участі в аудитах Державіаслужба може залучати незалежних представників відповідних організацій (за згодою керівників цих організацій). Представники організацій, які залучаються до аудитів:

повинні бути компетентними;

не повинні бути залученими в процес нагляду з безпеки чи іншу діяльність з цим пов'язану, яка внутрішньо впроваджена провайдером в рамках його системи управління безпекою.

2.2.3.6. Кожен аудит має проводитись за окремо розробленою індивідуальною програмою, яка враховуватиме особливості ОРПР тим чи іншим провайдером (його підрозділом).

2.2.3.7. Програми аудитів з безпеки

2.2.3.7.1. Основною метою аудитів є визначення відповідності:

провайдера національному авіаційному законодавству;

якості ОРПР;

персоналу та його рівня підготовки встановленим вимогам;

технічного оснащення цілям з безпеки при ОРПР тощо.

2.2.3.7.2. Програма аудитів належить до основного інструменту контролю за виконанням функцій, процедур і т. д.

2.2.3.7.3. З метою забезпечення якості аудитів їх програми складаються за такими принципами:

отримання максимально необхідного обсягу корисної інформації;

забезпечення доступу до всієї необхідної документації та її аналіз (при необхідності);

об'єктивна перевірка фактів, що належать до виконуваних провайдером функцій;

наявність письмового звіту з аудиту, який вміщуватиме недоліки, рекомендації, терміни усунення недоліків (врахування рекомендацій);

забезпечення зворотного зв'язку після проведення аудитів;

визначення в звіті позитивних сторін об'єкта (предмета) перевірки.

2.2.3.8. Аудити можуть розподілятись на загальні та специфічні.

До загальних аудитів належать оглядові аудити, які включають загальний моніторинг системи або її підрозділів за встановленою схемою (додаток 7). Періодичність проведення таких аудитів визначається підпунктом 2.2.3.3 цього Положення.

Специфічні аудити направлені на перевірку окремих аспектів діяльності провайдера і організовуються для усунення конкретних проблем чи недоліків у функціональності.

Для кожного специфічного аудиту розробляється окремий поетапний деталізований план аудиту.

2.2.3.9. Персонал з проведення аудитів

Аудити можуть виконуватись як одним експертом, так і групою експертів, в залежності від масштабів аудиту. Персонал, який виконує аудит, повинен мати чинне посвідчення інспектора з безпеки польотів.

Персонал з проведення аудитів відповідає за адекватне визначення недоліків, які підлягають усуненню та впливають на безпеку польотів.

Поточне супроводження моніторингу стану виконання заходів, що витікають з проведених аудитів, здійснюється персоналом відповідального підрозділу Державіаслужби.

2.2.3.10. Планування та підготовка аудиту

Перед здійсненням аудиту Державіаслужба повідомляє провайдера, який буде об'єктом аудиту, про свої наміри. У повідомленні про аудит повинна бути включена детальна інформація щодо:

органу (структури), яка буде об'єктом аудиту;

підстави проведення аудиту;

проекту графіка роботи;

мети аудиту та переліку питань, які мають бути предметом дискусій;

кількості аудиторів (інспекторів);

переліку документації, яка має бути предметом перевірки.

За рішенням Голови Державіаслужби, у разі, якщо існує позапланова необхідність встановлення фактичних характеристик та поточного рівня надання послуг з ОРПР, специфічний аудит стосовно підрозділів провайдера, які здійснюють безпосередні заходи з ОРПР, може бути здійснений і без попереднього повідомлення провайдера. При цьому інспектор з безпеки польотів, що виконує специфічний аудит, повинен мати відповідні повноваження на проведення такого аудиту, оформлені наказом Голови Державіаслужби, та вручити копію цього наказу керівнику структурного підрозділу провайдера, який є предметом специфічного аудиту, безпосередньо перед початком аудиту.

2.2.3.11. Виконання аудиту

2.2.3.11.1. Як правило, аудит розпочинається із представлення Голови комісії (відповідального за аудит), а також її членів.

2.2.3.11.2. Безпосередній аудит включає огляд документації, яка є предметом аудиту, співбесіди з персоналом провайдера, а також огляд аспектів, що включені в план перевірки.

2.2.3.11.3. Результати виконання аудиту фіксуються у хронологічному порядку в стандартній формі (приклад наведено у додатку 8 до цього Положення).

2.2.3.11.4. Перелік основних функціональних напрямів з ОРПР, які підлягають перевірці в ході аудиту, викладено в додатку 9 до цього Положення.

Перевірка в ході аудитів процесів організації ідентифікації ризиків, їх аналіз та зменшення здійснюється за функціональними напрямами, наведеними в додатку 10 до цього Положення.

2.2.3.11.5. За результатами аудиту готуються відповідні висновки, рекомендації та план усунення недоліків (при необхідності). Рекомендована форма плану усунення недоліків наведена у додатку 11 до цього Положення.

Висновки аудиту доводяться до відома керівництва провайдера, який був предметом аудиту.

2.2.3.11.6. Висновки аудиту готуються у формі короткого звіту за такими основними принципами:

включається інформація про результати, рекомендації, попередній звіт;

зазначаються висновки з посиланнями;

зазначається висновок щодо розуміння провайдером рекомендацій (недоліків);

дотримується культура викладення інформації;

не допускається критика стосовно конкретних осіб;

не допускаються фрази загального та нечіткого характеру.

2.2.3.11.7. У разі необхідності, висновки аудиту можуть бути предметом додаткових консультацій, які організовуються представниками відповідального підрозділу Державіаслужби із залученням додаткових експертів - незалежних представників третьої сторони (міжнародних авіаційних організацій, авіаційних навчальних закладів, дослідних інститутів, відповідних організацій і т. д.).

У разі, якщо провайдер не погоджується з висновками аудиту, він може зазначати обґрунтовану особливу думку з цього приводу.

2.2.3.12. Провайдери, які є предметом аудиту, відповідають за якісну розробку плану з усунення недоліків, визначених під час аудиту.

Термін розробки плану з усунення недоліків визначається аудитором (головою комісії) під час аудиту. План уважається прийнятним для виконання після його перевірки (погодження) у відповідальному підрозділі Державіаслужби.

2.2.3.13. У разі, якщо провайдер не в змозі усунути недоліки, визначені в ході аудиту, Державіаслужбою вживаються заходи, зазначені в підпункті 2.1.9 цього Положення.

2.2.3.14. За результатами аудитів можуть видаватись окремі директиви з безпеки.

Директива з безпеки повинна включати, як мінімум, таку інформацію:

визначення небезпечних умов;

визначення неефективних систем;

дії, необхідні для усунення негативних умов/факторів;

термін усунення та дата уведення директиви в дію.

У разі, якщо під час аудиту виявляються небезпечні умови чи факти у відношенні до інших суб'єктів чи об'єктів, які впливають на безпеку польотів при ОРПР та мають певний сертифікат чи ліцензію, видану не Державіаслужбою, - Державіаслужба інформує про це організацію, яка видала даний сертифікат/ліцензію.

2.2.3.15. З метою забезпечення якісного процесу нагляду за безпекою усі процеси з цим пов'язані підлягають документуванню та архівуються у встановленому порядку.

2.2.3.16. З метою документування рекомендовано використовувати електронні засоби збереження інформації - як другорядний спосіб резервування та збереження даних. Основним джерелом інформації вважаються документи з оригіналами підписів причетних осіб, які завірені відповідними печатками.

2.3. Зворотній зв'язок в системі нагляду за безпекою при організації повітряного руху

2.3.1. З метою забезпечення зворотного зв'язку в системі нагляду за безпекою Державіаслужба складає річні звіти з безпеки при ОРПР, які доводяться до відома всіх провайдерів для аналізу та вжиття відповідних заходів.

При необхідності, можуть складатись проміжні звіти з безпеки, в залежності від обставин, які вимагають вжиття певних заходів з безпеки провайдерами на рівні стратегічного планування та розвитку.

2.3.2. Річний звіт повинен включати таку інформацію щодо:

провайдерів, що були предметом аудитів, та зони їх відповідальності;

моніторингу стану безпеки за звітний період;

відповідності провайдерів, що були предметом аудитів, до вимог з ОРПР;

програми аудитів, включаючи інформацію про виконані аудити та/або заплановані, їх мети;

аналізу змін у системі ОРПР за звітний період, включаючи інформацію про нові системи, уведені у дію у встановленому порядку;

наявного рівня ресурсів в організаціях;

аспектів безпеки, які визначені в процесі нагляду за безпекою;

директив з безпеки, які були видані протягом звітного періоду.

3. Моніторинги стану безпеки польотів при організації повітряного руху

3.1. Провайдери, які мали будь-яке відношення до подій, які негативно впливають на безпеку ОРПР, чи до подій, які сталися під час надання відповідних видів обслуговування, негайно доповідають про це до відповідального підрозділу Державіаслужби у встановленому порядку.

3.2. Зволікання чи будь-які приховування фактичних подій, які мали місце при ОРПР та спричинили негативний вплив на безпеку польотів, категорично забороняються.

3.3. Керівники провайдерів відповідають за негайне інформування Державіаслужби про будь-які випадки, які мали місце при ОРПР та спричинили негативний вплив на безпеку польотів.

3.4. Відповідальний підрозділ Державіаслужби при отриманні від провайдера повідомлення про факти подій, які мають негативний вплив на ОРПР, вживає заходів, передбачених положенням про цей підрозділ та нормативно-правовими актами, які регламентують порядок проведення розслідувань, аналізів порушень правил, процедур тощо.

3.5. Події з безпеки при ОРПР, які, як мінімум, підлягають обов'язковим доповідям та аналізу:

зіткнення між повітряними суднами в повітрі;

зіткнення повітряного судна, що виконує контрольований політ, із наземними перешкодами чи земною поверхнею;

зіткнення між повітряними суднами на землі;

зіткнення між повітряним судном, яке виконує зліт, та транспортними засобами / іншими повітряними суднами на земній поверхні;

зіткнення на земній поверхні між повітряними суднами та транспортними засобами/людьми/перешкодами; 

інші події, які виникли в результаті втрати контролю над повітряним судном в польоті, включаючи втрату контакту повітряного судна з навігаційними засобами, потрапляння повітряного судна в несприятливі метеорологічні умови;

небезпечні зближення повітряних суден, в результаті чого мали місце:

передумови для потенційного зіткнення чи небезпечного зближення ПС за таких обставин:

специфічні події з ОРПР, пов'язані з безпекою польотів:

а) неможливість забезпечити стандартні процедури з організації повітряного руху:

б) відмова функції радіозв'язку;

в) відмова функції спостереження;

г) відмова в обробці даних та їх розповсюдженні;

ґ) відмова навігаційної функції;

д) порушення режиму роботи в системах ОРПР (ситуації, коли має місце припинення/порушення ОРПР з причин непередбачуваних обставин (пожежа, дим, повінь, загроза вибуху, диверсія і т. д.)).

Схема класифікації специфічних подій, пов'язаних з ОРПР, в залежності від їх серйозності та впливу на здатність надання безпечних послуг з ОРПР наведена в додатку 12 до цього Положення.

3.6. До фактичних даних про подію, які підлягають обов'язковому збору та зберіганню, належать, як мінімум, такі дані:

реєстраційний номер ПС, залученого до події;

причетні транспортні засоби;

причетний персонал;

причетні тварини;

органи ОПР;

місяць та дата події;

кількість загиблих внаслідок події (екіпаж, пасажири, інші особи);

кількість серйозно постраждалих.

Дані, які належать до кожного ПС:

пошкодження ПС;

тип ПС;

тип польоту (з комерційною метою чи з метою авіації загального призначення);

тип обслуговування (загальний повітряний рух чи операційний повітряний рух);

фаза обслуговування (від руління ПС до його прибуття);

правила польотів (за приладами чи візуально);

тип обслуговування ОРПР, що було надано;

клас повітряного простору ОПР;

інші частини повітряного простору (зони обмеження польотів, заборонені чи небезпечні зони);

тип доповіді (AIRPROX, ACAS, інші);

тип системи попереджень (STCA, MSAW, GPWG, APW, ACAS, S-MGCS, інше).

3.7. Оцінка/розслідування подій, які сталися при ОРПР, направлені на визначення рівня серйозності події, а також її впливу на наземні компоненти системи ОРПР, з метою вжиття відповідних заходів, направлених на попередження виникнення подібних подій в майбутньому.

Під час аналізу подій/розслідування встановлюється належність події до таких факторів:

прямий вплив на систему ОРПР;

непрямий вплив на систему ОРПР;

відсутність факторів причетності впливу на ОРПР (для визначення ситуацій, коли наземні елементи системи ОРПР не впливали повністю на хід розвитку події).

3.8. Причини виникнення подій при ОРПР класифікуються за такими категоріями:

а) персонал з ОРПР:

фізичні, фізіологічні, психосоціальні;

робоче середовище;

претензії до виконання операційних задач;

б) операційні процедури та інструкції персоналу ОРПР:

операційні процедури ОПР;

інші операційні процедури з ОРПР;

інженерно-технічні процедури;

в) взаємовідносини між органами ОПР (інтерфейс);

г) інфраструктура ОРПР / засоби / технічні системи:

стаціонарне технічне обладнання;

програмне забезпечення;

інтеграційні питання;

розташування аеродрому (його планування) та інфраструктура;

ґ) структура повітряного простору:

структура маршрутів;

пропускна спроможність;

секторизація;

клас повітряного простору ОПР;

д) структура підрозділу провайдера та політика управління:

операційне управління;

система управління безпекою;

інституціональні взаємовідносини;

політика стосовно управління / персоналу;

е) регуляторна діяльність:

регулювання;

процеси погоджень, затверджень.

3.9. Розслідування, класифікація чи остаточна оцінка (експертизи) подій, які мали вплив на безпеку польотів чи забезпечення ОРПР, виконуються відповідальним підрозділом Державіаслужби в якомога найкоротші терміни з метою вжиття заходів, направлених на унеможливлення повторення таких подій.

Провайдер може здійснювати свої внутрішні розслідування чи оцінку (експертизи) подій, які мали вплив на безпеку польотів чи забезпечення ОРПР.

3.10. З метою підвищення рівнів безпеки в європейському регіоні Державіаслужба інформує Євроконтроль стосовно подій в сфері ОРПР, які мали місце в районах, де відповідальність за ОПР покладено на Україну у порядку, передбаченому відповідними регулятивними вимогами з безпеки при організації повітряного руху Євроконтролю.

Інформація стосовно подій у сфері ОРПР, яка має надаватись до Євроконтролю, повинна включати, як мінімум:

річну статистику повітряного руху;

загальну кількість авіаційних подій, включаючи ідентифікацію рівнів пошкоджень та кількість загиблих;

статистичну інформацію, класифіковану за фазами польоту, правилами польотів, типом обслуговування та класами повітряного простору, з відображенням кількості випадків, коли мав місце прямий або непрямий вплив ОРПР на авіаційні події;

загальну кількість інцидентів, класифіковану за рівнем серйозності, фазами польоту, правилами польотів, типом обслуговування та класами повітряного простору, з відображенням кількості випадків, коли мав місце прямий або непрямий вплив ОРПР на інциденти;

загальну кількість специфічних подій при ОРПР, класифіковану за рівнем серйозності.

Інформація повинна бути представленою для відповідних категорій подій, викладених у пункті 3.5 цього Положення.

3.11. Зразок форми обміну даними з Євроконтролем наведено в додатку 13 до цього Положення.

3.12. З метою забезпечення збереження інформації про події з безпеки та вжиті заходи Державіаслужбою ведеться база даних.

Провайдер може мати аналогічну базу даних з метою виконання відповідних функцій з нагляду за безпекою польотів в рамках системи управління безпекою.

3.13. Для забезпечення якості функцій з нагляду за безпекою польотів може застосовуватись організована провайдером система добровільних сповіщень про події, які мали (могли мати) негативний вплив на якісне надання послуг з ОРПР.

4. Система управління безпекою провайдера з організації повітряного руху

4.1. Загальні засади щодо створення та функціонування системи управління безпекою при організації повітряного руху

4.1.1. Провайдер, як інтегрована частина системи ОРПР, повинен мати систему управління безпекою (далі - СУБ).

4.1.2. Відповідальність і обов'язки відносно положень управління безпекою при ОРПР базуються на відповідних механізмах контролю в рамках створеної СУБ.

4.1.3. СУБ повинна чітко розмежовувати регуляторні функції, функції контролю та функції здійснення безпосередньої ОРПР.

4.1.4. Кожна СУБ базується на програмі управління безпекою при ОРПР, що в основному складається з компонентів регуляторної і контрольної функцій і активного управління безпекою, яке впроваджується через СУБ провайдерів.

Програма управління безпекою повинна включати, як мінімум:

а) моніторинг рівнів безпеки та виявлення будь-яких небажаних факторів, прогнозів:

б) аналіз стану безпеки польотів в органах ОПР:

в) оцінку з безпеки стосовно запланованого впровадження заходів із реорганізації повітряного простору, впровадження нових систем, засобів, процедур ОПР тощо;

г) механізми визначення необхідності застосування заходів, направлених на підвищення рівня безпеки польотів.

Прикладами основних показників, які визначають необхідність застосування заходів, направлених на підвищення рівня безпеки польотів, можуть бути:

неадекватні правила, процедури регулятивного рівня;

потенціальні конфлікти інтересів між користувачами повітряного простору та провайдером чи регулятивним рівнем;

неадекватна інфраструктура системи ОРПР;

неадекватне виконання функцій сертифікації, нагляду за безпекою польотів тощо;

неадекватні ресурси та організація заходів, направлених на виконання встановлених правил, процедур і т. д.;

відсутність формальних програм стосовно управління безпекою, нагляду за безпекою тощо;

відсутність процесів, направлених на удосконалення рівня безпеки польотів, впровадження позитивної практики з ОРПР;

неадекватна підготовка персоналу;

неадекватні програми підготовки персоналу;

нестабільне фінансове положення;

наявність великої кількості невирішених проблем;

низький рівень технічного операційного обладнання чи надання обслуговування;

інше.

4.1.5. Ефективна СУБ повинна використовувати профілактичний підхід, який включає такі процедури:

виявлення потенційних слабких місць системи до того, як відбулась катастрофа, інцидент тощо;

попередня оцінка ризику виникнення подій;

впровадження заходів для зменшення ризику в тих випадках, коли був виявлений неприйнятний рівень ризику.

4.1.6. З метою оцінки всіх можливих джерел ризику СУБ повинна базуватись на загальному системному підході, який включає весь персонал, процедури, технології управління, систему ОРПР, та забезпечувати контроль за процесами, які можуть мати негативний вплив на якість надання послуг з ОРПР.

4.1.7. Базові принципи щодо СУБ класифікуються за такими ознаками:

а) досягнення безпеки:

досягнення безпеки визначає напрями, за якими характеристики безпеки в межах організації відповідають цілям безпеки;

б) підтвердження безпеки:

підтвердження безпеки визначає напрями щодо підтвердження того, що ризик є керованим в допустимо визначених межах;

в) сприяння безпеці:

сприяння безпеці визначає напрями, за якими питання безпеки взаємопов'язані в межах організації з метою уникнення непотрібного ризику та повторення помилок чи фактів виникнення ризику.

4.1.8. СУБ повинна бути організованою та впорядкованою в межах структури ОРПР, як на вищому рівні, так і на рівні надання безпосередніх послуг з ОРПР. При цьому Державіаслужба, використовуючи визначені механізми, контролює функціонування СУБ в межах провайдера з метою постійної оцінки фактів дотримання вимог національного законодавства, вимог ICAO та Євроконтролю у цьому напрямку.

4.1.9. Процедури та практика, які лежать в основі СУБ, групуються за такими основними напрямами:

1) політика з безпеки провайдера;

2) мета діяльності щодо управління безпекою, а саме:

а) моніторинг безпеки;

б) оцінка безпеки;

в) перевірка безпеки;

г) сприяння безпеці та підтримка організаційних вимог, таких як:

4.1.9.1. Політика з безпеки провайдера повинна включати, як мінімум:

чітку декларацію зобов'язань провайдера та цілей безпеки польотів;

необхідні показники безпеки та регулярний моніторинг характеристик безпеки;

чітке ствердження відповідальності за забезпечення безпеки польотів на всіх функціональних рівнях;

чітко визначену підзвітність з питань безпеки;

способи досягнення відповідності з правилами та процедурами стосовно аспектів безпеки польотів;

способи запевнення адекватних знань та вмінь персоналу в сфері управління безпекою на всіх рівнях;

інтеграцію СУБ з іншими системами управління.

4.1.10. Мінімальні вимоги до СУБ:

а) управління безпекою:

забезпечення формалізованого, чіткого та дієвого підходу до систематичного управління безпекою згідно з відповідальністю, визначеною для забезпечення ОРПР;

управління всіма процесами в рамках ОРПР;

формування політики з безпеки в підприємстві;

б) визначення відповідальності з безпеки:

забезпечення чіткого розподілу відповідальності між усіма суб'єктами, які беруть участь в ОРПР в адміністративному та функціональному напрямах;

наявність відповідальних менеджерів провайдера з питань розвитку та функціонування СУБ, які є незалежними в структурі підприємства у відношенні до підпорядкованих підрозділів (структурних одиниць, які є елементами СУБ);

наявність механізмів звітності між відповідальними менеджерами провайдера та відповідальним підрозділом Державіаслужби;

в) пріоритетність аспектів безпеки у відношенні до питань комерційного, операційного, соціального та іншого характерів;

г) забезпечення мінімізації ризику при ОРПР;

ґ) забезпечення якісно підготовленого та мотивованого персоналу для виконання визначених посадових обов'язків;

д) оцінка ризику та його зменшення:

забезпечення комплексної оцінки ризику та вжиття заходів із його зменшення у відношенні до всіх елементів системи ОРПР;

забезпечення оцінки з безпеки всіх змін в системі ОРПР;

е) наявність механізму чіткого систематизованого документування, що забезпечить чітке поєднання з політикою з безпеки польотів в підприємстві та супроводження функціонування відповідних систем в підприємстві;

є) наявність адекватного та задовільного підтвердження того, що обслуговування, яке надається в міжнародному масштабі, є безпечним;

ж) наявність механізмів, направлених на безперешкодне та якісне розслідування причин, які спричинили негативний вплив на функціонування системи ОРПР чи окремих її елементів, а також методів їх попередження в майбутньому;

з) наявність та забезпечення постійного процесу у провайдера, направленого на удосконалення ОРПР.

4.1.11. З метою реалізації положень політики безпеки кожен провайдер розробляє та втілює в процес Керівництво із управління безпекою при організації повітряного руху на підприємстві (далі - Керівництво) за рекомендованою структурною схемою, наведеною в додатку 14 до цього Положення.

4.1.12. Керівництво має складатись таким чином, щоб було чітко відображено структурні позиції СУБ, її процеси тощо.

4.1.13. Керівництво повинно постійно супроводжуватись змінами, які спричиняються змінами у функціональних аспектах підприємства, його модернізаційними факторами і т. д.

4.1.14. У структурі провайдера повинен бути менеджер з безпеки польотів (еквівалент за посадою).

Основні обов'язки менеджера з безпеки, як мінімум, повинні включати:

забезпечення ефективного функціонування СУБ;

організацію взаємодії регіональних менеджерів з безпеки органів ОПР (у разі їх наявності);

організацію розроблення заходів, направлених на підвищення рівня безпеки польотів;

своєчасний аналіз та звітування про стан функціонування СУБ керівництву провайдера;

організацію підготовки персоналу провайдера в сфері безпеки польотів;

організацію моніторингу якості надання послуг з ОРПР підрозділами провайдера;

розробку та супроводження Керівництва;

супроводження імплементаційних процесів, направлених на модернізацію/удосконалення видів обслуговування, що надається користувачам повітряного простору, з метою контролю за дотриманням визначеного середовища безпеки.

4.1.15. Керівництво повинно включати чітко визначений аркуш розсилки, аркуш фіксації внесених змін та бути настільки коротким і лаконічним, наскільки це можливо. Занадто складний і великий за обсягом текст ускладнює читання та усвідомлення документа персоналом та керівниками.

4.1.16. Керівництво затверджується керівником провайдера за погодженням з Державіаслужбою.

4.1.17. З метою забезпечення адекватних процесів у рамках створених СУБ як провайдерами, так і Державіаслужбою використовується перелік основних напрямів та умов для ефективного функціонування СУБ, який визначається керівництвом для аудитів у СУБ (додаток 15).

4.1.18. Основні етапи, які, як мінімум, підлягають аналізу при впровадженні СУБ провайдером, такі:

визначення відповідальності з безпеки польотів на рівні керівництва провайдера;

формування політики з безпеки при ОРПР та принципів управління безпекою;

впровадження процедур з оцінки організаційних змін в підприємстві;

впровадження програм підготовки персоналу з управління безпекою при ОРПР;

впровадження процедур внутрішнього контролю та аудиту;

підготовка та впровадження керівництва з управління безпекою при ОРПР в рамках структури провайдера;

впровадження механізмів, направлених на врахування результатів розслідувань авіаційних подій з метою унеможливлення їх повторення в майбутньому;

впровадження процедур внутрішнього розслідування подій при ОРПР;

впровадження основних процедур з комплексної оцінки безпеки;

впровадження процедур з оцінки ризиків в системі ОРПР;

впровадження механізмів уведення в дію нових систем/процедур, враховуючи аспекти безпеки польотів;

визначення менеджера/менеджерів з безпеки;

забезпечення підготовки плану імплементації СУБ;

перегляд відповідальності персоналу;

встановлення процесу постійної модернізації надання послуг з ОРПР;

впровадження механізмів постійного підтримання компетентності персоналу;

забезпечення нагляду за поточною діяльністю, пов'язаною із функціонуванням СУБ;

отримання висновків Державіаслужби про якість функціонування СУБ та надання безпечних послуг з ОРПР.

4.1.19. У рамках СУБ кожен провайдер має визначити та впровадити систему забезпечення безпеки програмного забезпечення (далі - СЗБПЗ).

СЗБПЗ формується, визначається та впроваджується як система відповідних поглядів, підходів, вимог (критеріїв) та дій (виконання процесів) саме в аспекті безпеки програмного забезпечення (далі - ПЗ) системи ОРПР.

При цьому провайдер, принаймні в межах своєї СЗБПЗ, повинен гарантувати, що:

встановлені вимоги до програмного забезпечення підтверджуються даними (результатами) виконання процесів оцінки та зменшення ризиків;

забезпечується здатність до відслідковування (traceability) відповідності ПЗ до встановлених вимог;

впровадження ПЗ (реалізація нових функцій) не створює небезпечного впливу в системі ОРПР;

встановлені вимоги є чинними і діють на всіх стадіях життєвого циклу ПЗ.

4.1.19.1. Основні вимоги, які встановлюються до СЗБПЗ.

Провайдер повинен гарантувати, що СЗБПЗ:

супроводжується спеціально підготовленими (розробленими) документами, які складають частину загальної документації оцінювання та зменшення ризиків;

встановлює вимоги до ПЗ системи ОРПР щодо функціональності у номінальному і погіршеному режимах, працездатності за ненормальних виробничих умов, стійкості до перевантажень та використання ресурсів;

розподіляє системне ПЗ ОРПР за рівнями забезпечення безпеки ПЗ;

включає гарантії того, що ПЗ відповідає обґрунтованим вимогам, є перевіреним (верифікованим) шляхом досліджень, тестувань (або рівноцінними методами, узгодженими з відповідним органом), а верифікація є точною, завершеною і документально підтвердженою;

включає гарантії того, що ПЗ має керовану конфігурацію і здатне до відслідковування (traceability) на всіх стадіях життєвого циклу, а також забезпечене засобами (або дані засоби входять до складу ПЗ) реєстрації проблем (збоїв, порушень в роботі), джерел виникнення проблем та здійснення відновлювальних (коригуючих) дій;

визначає ступінь точності (неухильності) дотримання вимог, при цьому точність визначається рівнем забезпечення безпеки ПЗ, підвищується із збільшенням критичності ПЗ та передбачає (включає) такі критерії:

використовує інформацію зворотного зв'язку про досвід експлуатації ПЗ для підтвердження того, що СЗБПЗ і призначення рівнів забезпечення безпеки реалізовані належним чином.

5. Персонал з організації повітряного руху

5.1. Кваліфікація персоналу з ОРПР та, у разі застосування, його відповідність медичним вимогам, є одним із основних елементів досягнення рівня безпеки польотів та, як результат, організації забезпечення безпеки польотів при ОРПР.

5.2. Основними напрямами нагляду за безпекою польотів при ОРПР в частині, що стосується персоналу, посадові обов'язки якого пов'язані з виконанням функцій з ОРПР, є контроль:

за роботою місцевих кваліфікаційних комісій провайдера;

за дотриманням документаційних та адміністративних процесів, пов'язаних з діяльністю щодо супроводження свідоцтв (сертифікатів) персоналу, їх допусків, медичних сертифікатів;

відповідності та компетентності персоналу провайдера вимогам, які встановлені нормативно-правовими актами в сфері діяльності цивільної авіації;

компетентності персоналу, якому делеговані права прийому екзаменів та здійснення перевірок;

організації та здійснення провайдером в рамках СУБ внутрішніх перевірок стосовно відповідності персоналу сертифікаційним вимогам, підтримання рівня його кваліфікації, перепідготовки;

відповідності існуючих (задокументованих) процедур фактичному стану їх виконання провайдером;

виконання моніторингових програм Державіаслужби, направлених на аналіз інформації, отриманої від провайдерів, користувачів повітряного простору стосовно персоналу з ОРПР у світлі аспектів безпеки.

5.3. Основні вимоги до провайдера стосовно персоналу з організації повітряного руху

5.3.1. Провайдери повинні вживати всіх можливих заходів для того, щоб персонал, який бере участь у забезпеченні та ОРПР, мав необхідний рівень компетентності та відповідав встановленим вимогам щодо придатності за станом здоров'я.

5.3.2. Провайдери повинні застосовувати:

а) відповідні схеми компетентності персоналу, які включають:

б) процедури контролю на предмет вживання персоналом психоактивних речовин, а також надання консультацій фахівцям, що здійснюють ОРПР та приймають лікарняні засоби;

в) процедури усунення персоналу від виконання посадових обов'язків, у випадку наявності фактів чи подій, які ставлять під сумнів рівень його компетентності.

5.3.3. Провайдери повинні забезпечити:

а) наявність у персоналу:

чинного свідоцтва (сертифіката) встановленого зразка, яке відповідає виду діяльності (якщо таке передбачено відповідними нормативно-правовими актами);

чинного медичного сертифіката встановленого зразка (якщо таке передбачено відповідними нормативно-правовими актами);

б) наявність навчальних програм/планів;

в) повідомлення відповідального підрозділу Державіаслужби про:

сумнів щодо компетентності персоналу з метою прийняття рішення щодо обмеження/скасування прав власника свідоцтва/сертифіката;

факти виконання персоналом посадових обов'язків у разі наявності сумніву щодо компетентності;

перевищення максимально допустимих термінів у роботі та вжитих заходах;

проведені перевірки рівня компетентності з відображенням методу оцінки (іспити, перевірки тощо);

звільнення персоналу у встановленому порядку від виконання своїх службових обов'язків з метою своєчасного внесення відповідних корективів в базу даних Державіаслужби. Термін повідомлення - 14 робочих днів з дати звільнення.

5.3.4. Провайдери повинні:

вести облік годин, відпрацьованих власниками свідоцтв (сертифікатів) / іншим персоналом з ОРПР на секторах, робочих місцях, об'єктах, з метою застосування цих даних при сертифікації персоналу та надання їх до Державіаслужби за запитом;

забезпечувати внутрішній контроль з питань сертифікації персоналу;

мати процедуру зворотного зв'язку між персоналом та керівництвом провайдера з метою реагування на проблемні питання, що потребують вирішення чи удосконалення.

5.4. Людський фактор при обслуговуванні повітряного руху відіграє важливу роль в забезпеченні безпечного середовища та якісного надання видів обслуговування.

У процесах нагляду за забезпеченням безпеки при ОРПР заслуговує особливої уваги ряд аспектів, характерних для людського фактора, які можуть слугувати підґрунтям для виникнення загрози безпечному обслуговуванню повітряного руху, а саме:

а) фізіологічні обмеження:

б) психологічні складові:

в) фактори обладнання:

г) проблеми передачі інформації, включаючи:

ґ) робочі аспекти:

д) організаційні фактори:

 

Заступник Голови Державіаслужби 

В. М. Настасієнко 

 

СХЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ ВАЖЛИВОСТІ ПОДІЇ

  

Класифікація (Classification) 

Катастрофічна
(Catastrophic)
 

Небезпечна
(Hazardous)
 

Значна
(Major)
 

Менш значна
(Minor)
 

Незначна
(Negligible)
 

Наслідки в одному або більше випадках 

- вказівка органу ОПР або інформація, яка може стати причиною авіаційної події, втрати одного або більше ПС (немає значення, чи перевіряється екіпажем ПС інформація, чи вживаються заходи із зменшення небезпеки);
- продовжений безпечний політ або посадка попереджена. 

- забезпечено ешелонування для ПС, які здійснюють зліт або з'явились в зоні злітно-посадкової смуги в одному або більше секторах, але раптом упродовж певного проміжку часу ешелонування стає цілком недоступним;
- надання інструкцій або інформації, яка може бути ключовою при критичному зближенні ПС у повітрі чи зближенні ПС із землею;
- можливі інші порушення встановленого ешелонування. 

- забезпечено ешелонування для ПС, які здійснюють зліт або з'явились в зоні злітно-посадкової смуги в одному або більше секторах, але раптом упродовж певного проміжку часу ешелонування частково порушується чи компрометується
(наприклад, об'єм роботи диспетчера значно зріс таким чином, що ймовірність людських помилок зросла);
- забезпечено ешелонування у відношенні до ПС, які знаходяться на землі поза зоною злітно-посадкової смуги, але раптом упродовж певного проміжку часу ешелонування стає цілком недоступним;
- надання інструкцій або інформації, яка може бути ключовою при ешелонуванні між ПС або ПС і землею, має зменшені нижче норми стандарти;
- неможливі дії органу ОПР для допомоги ПС у аварійній ситуації.

- забезпечено ешелонування для ПС, які здійснюють зліт або з'явились в зоні злітно-посадкової смуги в одному або більше секторах, але раптом упродовж певного проміжку часу мали місце труднощі при ешелонуванні;
- забезпечено ешелонування у відношенні до ПС, які знаходяться на землі поза зоною злітно-посадкової смуги, але раптом упродовж певного проміжку часу мали місце значні труднощі при ешелонуванні;
- можливість органу ОПР підтримувати ПС в аварійній ситуації значно знижена. 

- немає наслідків для ешелонування ПС;
- забезпечено мінімальний ефект впливу на ешелонування ПС на землі поза зоною злітно-посадкової смуги;
- можливий мінімальний ефект для підтримки ПС органом ОПР у аварійній ситуації. 

 

Заступник Голови Державіаслужби 

В. М. Настасієнко 

 

СХЕМА ОЦІНКИ ЙМОВІРНОСТЕЙ ПОДІЇ

  

Визначення ймовірності події
(Probability of Occurrence Definitions) 

Вкрай неймовірна
(Extremely improbable) 

Можливо ймовірна
(Extremely Remote) 

Ймовірна
(Remote) 

Найбільш ймовірна
(Reasonably Probable) 

Повторювана
(Frequent) 

Якісне виявлення
(Qualitative definition) 

Фактично ніколи не трапиться протягом всього експлуатаційного періоду 

Малоймовірно, що трапиться при сукупності декількох систем різних типів, але все-таки вважається як можлива

Малоймовірно, що трапиться у період усього експлуатаційного періоду кожної системи, але може трапитись декілька раз, при сукупності декількох систем різних типів

Може трапитись один раз у період всього експлуатаційного періоду однієї системи 

Може трапитись один або декілька раз у експлуатаційний період 

Кількісне виявлення
(Quantitative definition) 

< 10-9 за політ 

10-7 до 10-9 за політ 

10-5 до 10-7 за політ 

10-3 до 10-5 за політ 

1 до 10-3 за політ 

 

Заступник Голови Державіаслужби 

В. М. Настасієнко 

 

КЛАСИФІКАЦІЙНА СХЕМА РІВНЯ РИЗИКУ

РИЗИК 

Ймовірність події
(Probability of Occurrence) 

Вкрай неймовірна
(Extremely improbable) 

Можливо ймовірна
(Extremely remote) 

Ймовірна
(Remote) 

Найбільш ймовірна
(Reasonably probable) 

Повторювана
(Frequent) 

Важливість
(Severity) 

Катастрофічна
(Catastrophic) 

Аналіз
(Review) 

Неприйнятний
Unacceptable 

Неприйнятний
Unacceptable 

Неприйнятний
Unacceptable 

Неприйнятний
Unacceptable 

Небезпечна
(Hazardous) 

Аналіз
(Review) 

Аналіз
(Review) 

Неприйнятний
Unacceptable 

Неприйнятний
Unacceptable 

Неприйнятний
Unacceptable 

Значна
(Major) 

Прийнятний
Acceptable 

Аналіз
(Review) 

Аналіз
(Review) 

Аналіз
(Review) 

Аналіз
(Review) 

Незначна
(Minor) 

Прийнятний
Acceptable 

Прийнятний
Acceptable 

Прийнятний
Acceptable 

Прийнятний
Acceptable 

Аналіз
(Review) 

Примітка. Ризики, які можуть бути прийнятними у разі, якщо це є практично можливо, визначені в категорії "Аналіз (Review)". Ці ризики не класифікуються автоматично як прийнятні. Кожен випадок повинен бути проаналізованим окремо для визначення переваг та недоліків, які можуть бути в результаті впровадження запропонованих змін та ризику при цьому.

 

Заступник Голови Державіаслужби 

В. М. Настасієнко 

 

КЛАСИФІКАЦІЙНА СХЕМА СЕРЙОЗНОСТІ ПОДІЙ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОВІТРЯНОГО РУХУ

Клас серйозності
(Severity Class) 

1 

2 

3 

4 

5
Відсутність впливу на безпеку польотів
 

Вплив на обслуговування 

АВІАЦІЙНІ ПОДІЇ
(Accidents)
 

СЕРЙОЗНІ ІНЦИДЕНТИ
(Serious incidents)
 

КРУПНІ ІНЦИДЕНТИ
(Major incidents)
 

ВАЖЛИВІ ІНЦИДЕНТИ
(Significant incidents)
 

НЕМАЄ РАПТОВОГО ВПЛИВУ НА БЕЗПЕКУ
(No immediate effect on safety)
 

Приклади впливу на обслуговування 

- одна або кілька катастрофічних подій;
- одне або кілька зіткнень ПС в повітрі;
- одне або кілька зіткнень повітряних суден на землі;
- одне або більше зіткнень ПС з поверхнею землі;
- повна втрата контролю за польотом 

- значне відхилення від норм ешелонування (ешелонування менше ніж половина від встановленого мінімуму) без контролю ситуації екіпажем чи органом ОПР або без сприяння відновленню ситуації, що склалася;
- одне або більше відхилення ПС від виданих дозволів, що призвело до вжиття заходів із уникнення зіткнення з іншим ПС чи поверхнею (чи такі заходи були б потрібні) 

- значне відхилення від норм ешелонування (ешелонування менше ніж половина від встановленого мінімуму) під контролем ситуації екіпажем чи органом ОПР або із заходами сприяння відновленню ситуації, що склалася;
- несуттєве відхилення (ешелонування більше ніж половина встановленого мінімуму) без контролю ситуації екіпажем чи органом ОПР з ризиком втрати можливості виправлення ситуації (без застосування маневрів уникнення зіткнення) 

- збільшення завантаженості диспетчера ОПР чи екіпажу або незначне відхилення функціонального обладнання систем зв'язку, навігації, спостереження;
- несуттєве зменшення норм ешелонування (ешелонування більше половини встановленого мінімуму) під контролем екіпажу чи органу ОПР та можливістю коригування ситуації 

небезпечні умови відсутні, негайні заходи не потрібні 

Примітка.

Класифікаційна схема серйозності подій при організації повітряного руху забезпечує рамки для оцінки серйозності ефектів небезпеки в специфічних умовах надання обслуговування. Це досягається забезпеченням якісної класифікаційної схеми для серйозності/важливості ефектів небезпеки стосовно управління, яке може витікати з різних режимів відмов елементів системи ОРПР.

Класифікація серйозності повинна залежати від специфічних аргументів, які демонструють найбільш ймовірний ефект небезпеки при найгіршому сценарії розгортання події.

Умови для небезпеки, яка призводить до катастроф/інцидентів, залежать від багатьох факторів. Не завжди є практична можливість визначити та оцінити серйозність детально без оцінки впливу ефектів небезпеки на різні складові частини системи ОРПР.

Мета ідентифікації небезпеки та оцінки серйозності впливу не обмежується компонентами системи, які, наприклад, підлягають змінам/модернізації, а повинна включати всі компоненти та системи, залучені до надання послуг в сфері ОРПР.

Оцінка серйозності повинна також включати розгляд:

різних динамічних аспектів, які впливають на небезпеку (наприклад, кількість повітряних суден, що може впливати на безпечність функціонування того чи іншого компонента системи, вплив географічного регіону тощо);

характеристик середовища, у якому здійснюється відповідний вид обслуговування.

 

Заступник Голови Державіаслужби 

В. М. Настасієнко 

 

СХЕМА
КЛАСИФІКАЦІЇ РИЗИКУ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОВІТРЯНОГО РУХУ

Схема класифікації ризику асоціюється з класом серйозності події, що визначається відповідно до класифікаційної схеми серйозності події при ОРПР, та прийнятною ймовірністю виникнення події (а саме: максимальною прийнятною ймовірністю прямого впливу ОРПР на подію) для індикації того, що більш суттєві ефекти небезпеки менші визначених.

Схема класифікації ризику посилається тільки на загальні характеристики з безпеки при ОРПР в регіоні ЕСАС та національні рівні і не може застосовуватись для прямої класифікації індивідуальних небезпек.

Клас серйозності 

1 

2 

3 

4 

5 

Максимально прийнятна ймовірність (прямого впливу ОРПР на події)

2.31 х 10-8 за політ

має бути включеним додатково, на основі даних відповідно до ESARR 2* 

має бути включеним додатково, на основі даних відповідно до ESARR 2* 

має бути включеним додатково, на основі даних відповідно до ESARR 2* 

має бути включеним додатково, на основі даних відповідно до ESARR 2* 

____________
* на національному рівні визначається на основі даних стосовно кількості авіаційних подій при ОРПР за минулі звітні періоди.

Примітка. Кількісне визначення цілей безпеки, асоційованих з максимальною прийнятною ймовірністю прямого впливу ОРПР на події класів серйозності 2 - 5 в регіоні ЕСАС, мають бути визначеними після того, як Євроконтроль матиме статистичні дані, сумісні з вимогами ESARR 2.

 

Заступник Голови Державіаслужби 

В. М.Настасієнко 

 

Ідентифікація та оцінка ризику і його зменшення при будь-яких змінах в системах ОПР під контролем провайдера

 

 

СХЕМА АУДИТУ З БЕЗПЕКИ

 

 

Заступник Голови Державіаслужби 

В. М. Настасієнко 

 

Стандартна форма фіксації результатів проведеного аудиту

ОГЛЯДОВИЙ ЛИСТ
(Observation sheet) 

Організація, що підлягає перевірці
(Organization audited) 

Поточний N
(Current number) 

Сфера аудиту:
(Area audited) 

Дата:
(Date of issue) 

Посилання на документи:
(Document References) 

Огляд та опис виконаних дій:
(Observation and description of actions conducted)

 

  

 

 

  

  

Підготовлено (виконавець)
Prepared by (Auditor) 

  

Підпис, що підтверджує (аудит)
(Acknowledgement signature) 

Дата
(Date) 

 

Заступник Голови Державіаслужби 

В. М. Настасієнко 

 

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ НАПРЯМІВ З ОРГАНІЗАЦІЇ ПОВІТРЯНОГО РУХУ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ПЕРЕВІРЦІ ПІД ЧАС АУДИТІВ З БЕЗПЕКИ

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ПЕРЕВІРКИ 

ПОМІТКИ ПЕРЕВІРНИКА 

СЛУЖБА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ (ОПР)

Організаційно-штатна структура служби ОПР, включаючи механізм підпорядкування 

  

Укомплектованість служби ОПР особовим складом:
стосовно нормативної чисельності
стосовно фактичної чисельності 

  

Укомплектованість керівним складом 

  

Розподіл особового складу за робочими змінами (стабільність складу робочих змін), графіки роботи 

  

Співвідношення особового складу за:
віковим критерієм (20 - 35 років, 35 - 45 років, старше 45 років)
рівнем володіння англійською мовою
досвідом роботи в сфері ОПР (до 5 років, 5 - 15 років, 15 - 20 років, більше 20 років)
кількістю інструкторського складу 

  

Наявність свідоцтв/сертифікатів та дотримання процедури їх супроводження 

  

Кадровий резерв 

  

Організація професійної підготовки особового складу:
технічні навчання, графіки підвищення кваліфікації, проходження підготовки при навчальних закладах (центрах підготовки), тренажерна підготовка тощо 

  

Вибіркова перевірка знань правил та процедур ОПР керівним та особовим складом служби 

  

Планування роботи служби (річне, квартальне) 

  

Планування роботи в робочих змінах
якість інструктажів та розборів
організація роботи на найбільш завантажених напрямах, секторах з особливими умовами виконання польотів та ОПР
робота в робочих змінах з виявлення правопорушень
використання засобів об'єктивного контролю та періодичність перевірок матеріалів та особового складу 

  

Організація проходження медичного контролю диспетчерів перед чергуванням 

  

Методична підготовка особового складу

  

Наявність контрольного екземпляра керівних документів, механізмів доведення їх до підпорядкованого особового складу 

  

Стан матеріально-технічного забезпечення служби ОПР 

  

Технологічна документація служби ОПР, якість її розробки 

  

Обладнання робочих місць 

  

Обсяг робіт, який виконується з метою надання пропозицій, направлених на удосконалення обслуговування 

  

Обсяг робіт, який виконується з регіональними інспекторами з безпеки польотів чи іншими структурами, які беруть участь в управлінні безпекою при організації повітряного руху 

  

Організація обслуговування повітряного руху при виконанні:
міжнародних польотів
внутрішніх польотів
літерних, підконтрольних тощо 

  

Структура повітряного простору в районі відповідальності, види обслуговування, відповідність рубежів прийому - передачі між органами ОПР, особливості і обмеження виконання польотів та ОПР 

  

Взаємодія із зацікавленими відомствами при використанні повітряного простору

  

Схеми взаємодії із службами аеродрому, що забезпечують польоти 

  

Інструкція з виконання польотів (використання повітряного простору) в районі аеродрому 

  

Аеронавігаційна інформація, наявність, джерела та механізми її доведення до відома особового складу 

  

Результати попередніх перевірок, якість усунення виявлених недоліків 

  

Інше 

  

СЛУЖБА РАДІОТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПР ТА НАВІГАЦІЇ

Організаційно-штатна структура підрозділу радіотехнічного забезпечення ОПР та авіаційного електрозв'язку 

  

Особовий склад, укомплектованість підрозділу радіотехнічного забезпечення ОПР та авіаційного електрозв'язку 

  

Автоматизовані системи керування повітряним рухом 

  

Радіолокатори, системи посадки, радіостанції, радіомаяки, радіопеленгатори, обладнання диспетчерських пунктів, радіоцентрів тощо 

  

Системи об'єктивного контролю 

  

Комплектність обладнання та експлуатаційно-технічна документація підрозділу радіотехнічного забезпечення ОПР та авіаційного електрозв'язку 

  

Експлуатаційно-технічна документація об'єктів радіотехнічного забезпечення ОПР та авіаційного електрозв'язку 

  

Стан матеріально-технічного забезпечення

  

Метрологічне забезпечення

  

МЕТЕОРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Організаційна структура метеооргану(ів), залучених до метеозабезпечення органів ОПР:
підпорядкованість
нормативно-правові документи, що регламентують виробничу діяльність
процедури метеозабезпечення органів ОПР (нормативні документи, інструкції з метеозабезпечення на а/д та РДЦ)
плани роботи 

  

Штатна структура метеооргану(ів):
укомплектованість керівним складом
укомплектованість особовим складом (відповідність фактичної чисельності нормативній чисельності для потреби забезпечення органів ОПР)
кадровий резерв
посадові інструкції
технології роботи персоналу 

  

Стан професійної підготовки особового складу:
підготовка на курсах підвищення кваліфікації
технічні навчання
допуск метеоперсоналу до виконання професійних обов'язків 

  

Медичний контроль за станом здоров'я метеоперсоналу (для техніків-спостерігачів) 

  

Методичне супроводження метеооргану:
відповідальний орган
методичні документи
методичні перевірки 

  

Стан метеозабезпечення аеродромних органів ОПР, РДЦ, органів польотно-інформаційного обслуговування (ПІО, ATIS, VOLMET)
перелік, обсяги метеоінформації, що доводяться на робочі місця органів ОПР (АДВ, ДОП, РДЦ, ПІО тощо)
засоби доведення та відображення метеоінформації
взаємодія метеооргану з органами ОПР 

  

Якість метеозабезпечення органів ОПР:
справджуваність прогнозів та попереджень
своєчасність та якість доведення авіаметеоданих до органів ОПР
відповідність метеоданих, що доводяться диспетчерам ОПР, нормативним вимогам 

  

Стан матеріально-технічного забезпечення метеооргану:
сертифікаційна, експлуатаційна, технічна документація на метеообладнання
метеообладнання для вимірювання, обробки, доведення метеоданих до робочих місць органів ОПР
облаштування робочих місць метеоперсоналу
обладнання засобів доведення метеоінформації на робочі місця органів ОПР
повірка технічних засобів вимірювання
підтримка працездатності обладнання для доведення метеоінформації до робочих місць органів ОПР
дотримання санітарно-технічних норм 

  

Плани робіт щодо удосконалення метеозабезпечення органів ОПР 

  

Результати попередніх перевірок: стан усунення виявлених недоліків 

  

СЛУЖБА АЕРОНАВІГАЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (АНІ) 

Організаційно-штатна структура служби АНІ, розподіл відповідальності між підпорядкованими підрозділами 

  

Джерела надходження АНІ, процедури їх фіксації 

  

Технології обробки аеронавігаційної інформації/даних 

  

Порядок збереження АНІ 

  

Автоматизовані процеси, пов'язані з обробкою АНІ:
забезпечення швидкості, точності та ефективності передавання інформації;
процеси, направлені на гарантування точності, цілісності, достовірності АНІ, надійності збереження даних та захисту їх від несанкціонованого доступу;
процедури, направлені на відповідність змісту аеронавігаційних документів до стандартів та рекомендацій міжнародних авіаційних організацій;
процедури обміну аеронавігаційними даними з міжнародними базами АНІ / іншими суб'єктами цивільної авіації 

 

Система управління якістю 

  

Процедури розсилання АНІ 

  

Організація процесів, пов'язаних з виданням повідомлень для пілотів (NOTAM):
технологічна документація;
порядок оброблення запитів на видання NOTAM, їх публікації та контролю за терміном дії, адекватністю опублікованої інформації;
канали зв'язку 

  

Застосування програмних продуктів, джерела їх отримання, процедури супроводження тощо 

  

Заходи, направлені на удосконалення функціонування служби АНІ 

  

Процедури супроводження об'єднаного пакета АНІ 

  

Кадровий резерв 

  

Організація професійної підготовки особового складу:
технічні навчання, графіки підвищення кваліфікації, проходження підготовки при навчальних закладах (центрах підготовки), тренажерна підготовка тощо 

  

Вибіркова перевірка знань правил та процедур щодо АНІ особовим складом служби 

  

Планування роботи служби (річне, квартальне) 

  

ПІДРОЗДІЛИ ПЕРЕДПОЛЬОТНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Організаційно-штатна структура підрозділу 

  

Підготовка персоналу, стажування, рівень володіння англійською мовою (для аеродромів, задіяних у міжнародному сполученні) 

  

Технологічна документація, включаючи наявність контрольних екземплярів регулятивних документів 

  

Наочна інформація для підготовки екіпажів повітряних суден 

 

Наявний обсяг аеронавігаційної інформації, процедури її поточного супроводження 

  

Порядок проведення передпольотних консультацій для користувачів повітряного простору 

  

Перелік та формат інформації, що надається під час передпольотного інформаційного обслуговування 

  

Функціонування програмного забезпечення, яке задіяне в процесі передпольотного інформаційного обслуговування

  

Канали зв'язку

  

Матеріально-технічне забезпечення підрозділів передпольотного інформаційного обслуговування 

  

Планування роботи підрозділу (річне, квартальне) 

  

Вибіркова перевірка знань правил та процедур щодо передпольотного інформаційного обслуговування особовим складом підрозділу 

  

 

Заступник Голови Державіаслужби 

В. М. Настасієнко 

 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ НАПРЯМИ
АУДИТІВ З БЕЗПЕКИ СТОСОВНО ПРОЦЕСІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ РИЗИКІВ, ЇХ АНАЛІЗУ ТА ЗМЕНШЕННЯ

  

Функціональні напрями 

Поточна практика провайдера аеронавігаційного обслуговування (включаючи посилання на відповідні нормативні документи провайдера) 

Відповідність 

Так 

Ні 

Частково 

1.1 

Провайдер повинен забезпечити, щоб ідентифікація небезпеки, а саме: оцінка ризику та його зменшення, здійснювалися систематично для будь-яких змін в системі ОРПР, а також відповідних видів обслуговування, які надаються від його імені, та: 

  

  

  

  

Чи здійснюються оцінка ризику та заходи із його зменшення? 

  

  

  

  

  

Чи здійснюються оцінка ризику та заходи із його зменшення систематично для будь-яких змін у системі ОРПР? 

  

  

  

  

  

Чи здійснюються оцінка ризику та заходи із його зменшення систематично для відповідних видів обслуговування, які надаються від імені провайдера? 

  

  

  

  

1.1.1а 

адресується повному життєвому циклу складових системи ОРПР, що розглядаються, починаючи з початкового планування і визначення і закінчуючи постімплементаційним застосуванням, технічним обслуговуванням та виводом із експлуатації;

  

  

  

  

Чи адресуються оцінка ризику та заходи із його зменшення на етапі початкового планування складових системи ОРПР? 

  

  

  

  

  

Чи адресуються оцінка ризику та заходи із його зменшення на етапі визначення складових системи ОРПР? 

  

  

  

  

  

Чи адресуються оцінка ризику та заходи із його зменшення на етапі використання складових системи ОРПР? 

  

  

  

  

  

Чи адресуються оцінка ризику та заходи із його зменшення на етапі постімплементаційного застосування складових системи ОРПР? 

 

  

  

  

  

Чи адресуються оцінка ризику та заходи із його зменшення на етапі технічного обслуговування складових системи ОРПР? 

  

  

  

  

  

Чи адресуються оцінка ризику та заходи із його зменшення на етапі виводу із експлуатації складових системи ОРПР? 

  

  

  

  

1.1.1б 

адресується бортовим і наземним компонентам системи ОРПР через кооперацію із зацікавленими сторонами: 

  

  

  

  

Чи адресуються оцінка ризику та заходи із його зменшення бортовим і наземним компонентам системи ОРПР? 

  

  

  

  

  

Чи здійснюється кооперація із зацікавленими сторонами на етапах оцінки ризику та його зменшення? 

  

  

  

  

1.1.1в 

адресується трьом основним типам елементів системи ОРПР (персонал, процедури, обладнання), взаємодії між цими елементами та взаємодії між складовими частинами, які розглядаються, та іншими складовими системи 

  

  

  

  

Чи адресуються оцінка ризику та заходи із його зменшення трьом основним типам елементів системи ОРПР: 

  

  

  

  

  

персоналу? 

  

  

  

  

  

процедурам? 

  

  

  

  

  

обладнанню? 

  

  

  

  

  

Чи адресуються оцінка ризику та заходи із його зменшення взаємодії між цими елементами?

  

  

  

  

  

Чи адресуються оцінка ризику та заходи із його зменшення взаємодії між складовими частинами, які розглядаються, та іншими складовими системи ОРПР? 

  

  

  

  

1.2 

Процеси ідентифікації небезпеки, оцінка ризику та його зменшення повинні включати: 

  

  

  

1.2а 

визначення мети, меж та інтерфейсу складових частин системи, які є предметом розгляду, а саме: ідентифікація функцій, які повинні виконуватись для забезпечення функціонування відповідної складової системи в операційному середовищі; 

  

  

  

  

Чи включають процеси ідентифікації небезпеки, оцінка ризику та його зменшення мету складової частини системи, що є предметом розгляду? 

  

  

  

  

  

Чи включають процеси ідентифікації небезпеки, оцінка ризику та його зменшення межі складової частини системи, що є предметом розгляду? 

  

  

  

  

  

Чи включають процеси ідентифікації небезпеки, оцінка ризику та його зменшення інтерфейс складової частини системи, що є предметом розгляду? 

 

  

  

  

  

Чи включають процеси ідентифікації небезпеки, оцінка ризику та його зменшення ідентифікацію функцій, необхідних для виконання складовою частиною системи, що є предметом розгляду? 

  

  

  

  

  

Чи включають процеси ідентифікації небезпеки, оцінка ризику та його зменшення операційне середовище, в якому складова частина системи має функціонувати? 

  

  

  

  

1.2б 

визначення цілей безпеки для відповідності складової системи ОРПР цим цілям, поєднуючи 

  

  

  

  

ідентифікацію умов можливої небезпеки та відмов у сфері ОРПР разом з їх комбінованими ефектами 

  

  

  

  

Чи включають процеси ідентифікації небезпеки, оцінка ризику та його зменшення визначення цілей безпеки? 

  

  

  

  

  

Чи впроваджуються визначені цілі безпеки в складових системи ОРПР? 

  

  

  

  

  

Чи поєднує визначення цілей безпеки ідентифікацію можливої небезпеки відносно ОРПР? 

  

  

  

  

  

Чи поєднує визначення цілей безпеки ідентифікацію можливих умов для відмов/збоїв в системі ОРПР? 

  

  

  

  

  

Чи поєднує визначення цілей безпеки ідентифікацію комбінованих ефектів умов можливої небезпеки та відмов в сфері ОРПР?

  

  

  

  

  

оцінка ефектів, які можуть впливати на безпеку польотів повітряних суден, а саме: оцінка серйозності цих ефектів із застосуванням класифікаційних схем 

  

  

  

  

Чи поєднує визначення цілей безпеки оцінку ефектів, які можуть впливати на безпеку польотів повітряних суден? 

  

  

  

  

  

Чи поєднує визначення цілей безпеки оцінку серйозності цих ефектів? 

  

  

  

  

  

Чи застосовуються класифікаційні схеми серйозності цих ефектів?

  

  

  

  

  

Чи сумісні класифікаційні схеми з ESARR 4? 

  

  

  

  

  

Процеси ідентифікації небезпеки, оцінка ризику та його зменшення повинні включати також визначення їх прийнятності, в показниках максимальної величини небезпечних подій, отриманої через оцінку серйозності ефекту небезпеки та максимальної величини небезпечних ефектів відповідно до класифікаційних схем

  

  

  

  

Чи поєднує визначення цілей безпеки визначення їх прийнятності? 

  

  

  

  

  

Чи відображується визначення прийнятності в показниках максимальної величини небезпечних подій? 

 

  

  

  

  

Чи враховує визначення прийнятності оцінку серйозності ефекту небезпеки та максимальну величину небезпечних ефектів відповідно до класифікаційних схем? 

  

  

  

  

  

Стратегія зменшення ризику повинна визначати заходи із захисту, які мають бути впровадженими проти небезпек, пов'язаних із ризиком

  

  

  

  

Чи включають процеси ідентифікації небезпеки, оцінки ризику та його зменшення розроблення стратегії зменшення ризику? 

  

  

  

  

  

Чи визначає стратегія зменшення ризику заходи із захисту, які мають бути впровадженими проти небезпек, пов'язаних із ризиком? 

  

  

  

  

  

Стратегія зменшення ризику повинна включати розробку вимог з безпеки, потенціально направлених на складові частини системи ОРПР та середовище, в якому вона функціонує 

  

  

  

  

Чи включає стратегія зменшення ризику розробку вимог з безпеки? 

  

  

  

  

  

Чи направлені розроблені вимоги з безпеки на складові частини системи ОРПР? 

  

  

  

  

  

Чи направлені розроблені вимоги з безпеки на інші частини, що мають відношення до системи ОРПР? 

  

  

  

  

  

Чи направлені розроблені вимоги з безпеки на середовище функціонування системи ОРПР? 

  

  

  

  

  

Стратегія зменшення ризику повинна включати контроль за виконанням та ефективністю

  

  

  

  

Чи включає стратегія зменшення ризику процедури з контролю за її виконанням? 

  

  

  

  

  

Чи включає стратегія зменшення ризику процедури з контролю за її ефективністю? 

  

  

  

  

  

Процеси ідентифікації небезпеки, оцінка ризику та його зменшення повинні включати верифікацію того, що всі визначені цілі безпеки та вимоги з безпеки дотримуються: 

  

  

  

  

перед впровадженням змін в системі ОРПР: 

  

  

  

  

Чи включають процеси ідентифікації небезпеки, оцінки ризику та його зменшення верифікацію того, що всі визначені цілі безпеки дотримані перед впровадженням змін в системі ОРПР? 

  

  

  

  

  

Чи включають процеси ідентифікації небезпеки, оцінки ризику та його зменшення верифікацію того, що всі визначені вимоги з безпеки дотримані перед впровадженням змін в системі ОРПР? 

  

  

  

  

  

протягом перехідних фаз впровадження в дію змін в системі ОРПР:

  

  

  

  

Чи включають процеси ідентифікації небезпеки, оцінки ризику та його зменшення верифікацію того, що всі визначені цілі безпеки дотримані протягом перехідних фаз впровадження в дію змін в системі ОРПР? 

  

  

  

  

  

Чи включають процеси ідентифікації небезпеки, оцінки ризику та його зменшення верифікацію того, що всі визначені вимоги з безпеки дотримані протягом перехідних фаз впровадження в дію змін в системі ОРПР? 

  

  

  

  

  

протягом експлуатації: 

  

  

  

  

Чи включають процеси ідентифікації небезпеки, оцінки ризику та його зменшення верифікацію того, що всі визначені цілі безпеки дотримані протягом експлуатації в системі ОРПР? 

  

  

  

  

  

Чи включають процеси ідентифікації небезпеки, оцінки ризику та його зменшення верифікацію того, що всі визначені вимоги з безпеки дотримані протягом експлуатації в системі ОРПР? 

  

  

  

  

  

протягом перехідних фаз до повного виводу із експлуатації: 

  

  

  

  

Чи включають процеси ідентифікації небезпеки, оцінки ризику та його зменшення верифікацію того, що всі визначені цілі безпеки дотримані протягом перехідних фаз до повного виводу із експлуатації? 

  

  

  

  

  

Чи включають процеси ідентифікації небезпеки, оцінки ризику та його зменшення верифікацію того, що всі визначені вимоги з безпеки дотримані протягом перехідних фаз до повного виводу із експлуатації? 

  

  

  

  

  

Перед тим, як ризик, асоційований з уведенням змін в системі ОРПР у визначеному середовищі, може бути оцінений, повинна бути виконаною системна ідентифікація небезпеки 

  

  

  

  

Чи виконана ідентифікація небезпеки перед тим, як ризик, асоційований з уведенням змін в системі ОРПР у визначеному середовищі, може бути оцінений? 

  

  

  

  

  

Чи є ця ідентифікація системною? 

  

  

  

  

  

Серйозність ефектів небезпеки в середовищі функціонування має бути виконана згідно з класифікаційною схемою

  

  

  

  

Чи виконується визначення серйозності ефектів небезпеки в середовищі функціонування згідно з класифікаційною схемою? 

  

  

  

  

  

Класифікація серйозності повинна залежати від специфічних аргументів, які демонструють найбільш імовірний ефект небезпеки при найгіршому сценарії розгортання події: 

  

  

  

  

Чи залежить класифікація серйозності від специфічних аргументів, які демонструють найбільш імовірний ефект небезпеки при найгіршому сценарії розгортання події? 

 

  

  

  

  

Чи демонструють аргументи найбільш імовірний ефект небезпеки? 

  

  

  

  

  

Чи дають аргументи можливість розглядати найгірший сценарій розгортання події? 

  

  

  

  

  

З метою формування висновків щодо ефекту небезпеки при функціонуванні певних елементів системи та визначенні його серйозності, системний підхід/процес повинен включати (не обмежувати) оцінку ефектів небезпеки на динамічні компоненти системи ОРПР, такі як ефект впливу небезпеки на екіпаж (завантаженість, можливість виконання своїх функцій і т. д.) 

  

  

  

  

Чи включає системний підхід/процес оцінку ефектів небезпеки на динамічні компоненти системи ОРПР, такі як ефект впливу небезпеки на екіпаж (завантаженість, можливість виконання своїх функцій і т. д.)? 

  

  

  

  

  

Чи включає системний підхід/процес оцінку ефектів небезпеки на динамічні компоненти системи ОРПР, такі як ефект впливу небезпеки на авіадиспетчера (завантаженість, можливість виконання своїх функцій і т. д.)? 

  

  

  

  

  

Чи включає системний підхід/процес оцінку ефектів небезпеки на динамічні компоненти системи ОРПР, такі як ефект впливу небезпеки на бортове функціональне обладнання? 

  

  

  

  

  

Чи включає системний підхід/процес оцінку ефектів небезпеки на динамічні компоненти системи ОРПР, такі як ефект впливу небезпеки на функціональне обладнання наземної частини системи ОРПР? 

  

  

  

  

  

Чи включає системний підхід/процес оцінку ефектів небезпеки на динамічні компоненти системи ОРПР, такі як ефект впливу небезпеки на можливість забезпечення безпечної ОРПР (наприклад: повна або часткова втрата функцій з ОРПР і т. д.)? 

  

  

  

  

  

Цілі безпеки, основані на ризику, повинні визначатись відповідно до максимально допустимої величини небезпеки стосовно події, отриманої згідно з класифікаційною схемою серйозності події та класифікаційною схемою ризику при ОРПР: 

  

  

  

  

Чи встановлені цілі безпеки, основані на ризику? 

  

  

  

  

  

Чи визначені встановлені цілі безпеки, основані на ризику, відповідно до максимально допустимої величини небезпеки стосовно події? 

  

  

  

  

  

Чи включає максимально допустима величина небезпеки події оцінку за класифікаційною схемою серйозності події та класифікаційною схемою ризику при ОРПР? 

 

  

  

  

  

Результати, асоційовані з процесами оцінки ризику та його зменшенням, включаючи ідентифікацію небезпеки, повинні бути систематизовані та задокументовані 

  

  

  

  

Чи систематизовані та задокументовані результати, асоційовані з процесами оцінки ризику та його зменшенням? 

  

  

  

  

  

Чи є логічне обґрунтування, асоційоване з систематизованими та задокументованими результатами щодо процесів оцінки ризику та його зменшення? 

  

  

  

  

  

Чи є докази, асоційовані з систематизованими та задокументованими результатами щодо процесів оцінки ризику та його зменшення? 

  

  

  

  

  

Чи систематизовані та задокументовані результати, асоційовані з процесами ідентифікації небезпеки? 

  

  

  

  

  

Чи є докази щодо систематизованих та задокументованих результатів, асоційованих з процесами ідентифікації небезпеки? 

  

  

  

  

  

Чи є логічне обґрунтування щодо систематизованих та задокументованих результатів, асоційованих з процесами ідентифікації небезпеки? 

  

  

  

  

  

Результати, асоційовані з процесами оцінки ризику та його зменшенням, включаючи ідентифікацію небезпеки, повинні бути систематизовані та задокументовані з метою впевненості в тому, що коректні та повні аргументи визначені з метою демонстрації того, що складові частини системи ОРПР, що є предметом розгляду, є та будуть на прийнятному рівні безпеки, включаючи застосування процедур щодо специфікації будь-яких прогнозів, моніторингів та інспектування 

  

  

  

  

Чи встановлені коректні та повні аргументи? 

  

  

  

  

  

Чи демонструють аргументи, що складові частини системи ОРПР, що є предметом розгляду, є та будуть на прийнятному рівні безпеки? 

  

  

  

  

  

Чи включають аргументи відповідні специфікації застосування процедур щодо прогнозів? 

  

  

  

  

  

Чи включають аргументи відповідні специфікації застосування процедур щодо моніторингів? 

  

  

  

  

  

Чи включають аргументи відповідні специфікації застосування процедур щодо інспектування? 

 

  

  

  

  

Результати, асоційовані з процесами оцінки ризику та його зменшенням, включаючи ідентифікацію небезпеки, повинні бути систематизовані та задокументовані з метою впевненості в тому, що всі вимоги з безпеки відносно впровадження змін в системі ОРПР є співвідносними з запланованим застосуванням/функціонуванням 

  

  

  

  

  

Чи є всі вимоги з безпеки відносно впровадження змін в системі ОРПР співвідносними з запланованим застосуванням/функціонуванням? 

  

  

  

  

 

Заступник Голови Державіаслужби 

В. М. Настасієнко 

 

ДІЇ З УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ
(Corrective action) 

Перелік дій з усунення недоліків N:
(Corrective Action Sheet no) 

Пов'язані з оглядовим листом N:
(Connected to Observation Sheet no) 

Дії необхідні до термінового виконання (опис):
(Identify immediate action needs (statement)) 

Ким виявлено (підпис)
(Identified by (signature)) 

Виконання перевірено (дата):
(Completion/ Verified due (date))

____________
* Дана позиція заповнюється представником підрозділу Державіаслужби (відповідальним за супроводження реалізації аудитних висновків) 

Виконані дії (підпис)
(Action performed (signature))

____________
* Дана позиція заповнюється провайдером (відповідальним за контроль реалізації аудитних висновків) 

Дата виконаних дій
(Action performed (date))

____________
* Дана позиція заповнюється провайдером (відповідальним за контроль реалізації аудитних висновків) 

Дії перевірено (підпис)
(Action verified (signature))

____________
* Дана позиція заповнюється заступником Голови Державіаслужби, в компетенцію якого входять обов'язки із організації нагляду за безпекою польотів при ОРПР 

Дата перевірки виконаних дій
(Action verified (date))

____________
* Дана позиція заповнюється заступником Голови Державіаслужби, у компетенцію якого входять обов'язки із організації нагляду за безпекою польотів при ОРПР 

Виявлення недоліків (опис):
stablish root cause (statement) 

Дії необхідні до виконання (опис):
(Identify preventive action needs (statement)) 

Ким виявлено (підпис)
(Identified by (signature)) 

Виконання перевірено (дата):
(Completion/ Verified due (date)) 

Виконані дії (підпис)
(Action performed (signature))

____________
* Дана позиція заповнюється провайдером (відповідальним за контроль реалізації аудитних висновків) 

Дата виконаних дій
(Action performed (date)) 

Дії перевірено (підпис)
(Action verified (signature))

____________
* Дана позиція заповнюється заступником Голови Державіаслужби, в компетенцію якого входять обов'язки із організації нагляду за безпекою польотів при ОРПР 

Дата перевірки виконаних дій
(Action verified (date))

____________
* Дана позиція заповнюється заступником Голови Державіаслужби, в компетенцію якого входять обов'язки із організації нагляду за безпекою польотів при ОРПР 

 

 

Заступник Голови Державіаслужби 

В. М. Настасієнко 

 

СХЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ СПЕЦИФІЧНИХ ПОДІЙ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ОРПР, В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЇХ СЕРЙОЗНОСТІ ТА ВПЛИВУ НА ЗДАТНІСТЬ НАДАННЯ БЕЗПЕЧНИХ ПОСЛУГ З ОРПР

Запропонована схема класифікації складається із категорій серйозності та частоти виникнення подій. Вони об'єднані в класифікаційну матрицю, колонки якої відповідають частоті категорій, а ряди - серйозності категорій подій.

Схема класифікації серйозності подій передбачає розгляд фактичної частоти кожної події* та рівень необхідного втручання з метою досягнення визначеного рівня безпеки.

Схема класифікації наведена в таблиці 1.

Таблиця 1

 

____________
* Еквівалент підрахунку кількості подій, пов'язаних з ОРПР.

ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСТОТИ ПОДІЙ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ОРПР

Схема класифікації серйозності подій визначає п'ять якісно-частотних категорій, що наведені в таблиці 2.

Таблиця 2

Частота 

Визначення 

Дуже рідко 

Події не траплялися протягом усього строку експлуатації наземних компонентів системи ОРПР 

Рідко 

Відсутність при розгляді конкретної частини чи елемента наземної частини системи ОРПР однотипних подій, оформлених документально 

Періодично 

Однотипні події були зафіксовані документально більше одного разу в одному і тому ж місці наземної частини системи ОРПР 

Часто 

Значна кількість однотипних зафіксованих подій мала місце багато разів в одному і тому ж місці наземної частини системи ОРПР 

Дуже часто 

Дуже велика кількість однотипних зафіксованих подій мала місце багато разів в одному і тому ж місці наземної частини системи ОРПР 

ВИЗНАЧЕННЯ СЕРЙОЗНОСТІ ПОДІЙ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ОРПР

Схема класифікації серйозності подій визначає шість категорій серйозності, які наведені в таблиці 3

Таблиця 3

Серйозність 

Визначення 

ПОВНА НЕМОЖЛИВІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧИТИ БЕЗПЕКУ ПОЛЬОТІВ ПРИ ОРПР 

Подія, пов'язана з повною нездатністю забезпечити відповідний вид обслуговування відповідно до визначених вимог у тому разі якщо:
виникає раптова втрата можливості надання обслуговування чи компетенції;
надається неадекватне обслуговування чи спотворюється інформація, призначена для персоналу ОРПР 

СЕРЙОЗНА НЕМОЖЛИВІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧИТИ БЕЗПЕКУ ПОЛЬОТІВ ПРИ ОРПР 

Подія, пов'язана з практично повною та раптовою нездатністю забезпечити відповідний вид обслуговування відповідно до встановлених вимог. Дане визначення обумовлює обставини, які відображають, що здатність забезпечення ОРПР перебуває під серйозною загрозою та відсутній потенційний вплив на безпеку експлуатації повітряних суден у відповідний період часу 

ЧАСТКОВА НЕМОЖЛИВІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧИТИ БЕЗПЕКУ ПОЛЬОТІВ ПРИ ОРПР 

Подія, пов'язана з частковою та раптовою нездатністю забезпечити відповідний вид обслуговування відповідно до встановлених вимог 

ЗДАТНІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧИТИ БЕЗПЕКУ ПОЛЬОТІВ, АЛЕ МАЄ МІСЦЕ ВІДХИЛЕННЯ У ФУНКЦІОНУВАННІ СИСТЕМИ ОРПР 

Події, обставини якої вказують на те, що могла виникнути повна, серйозна або часткова нездатність забезпечити безпеку відповідного виду обслуговування, якби персонал не вжив заходів для зниження ризику, навіть у тому разі, якщо подібні заходи призводять до зниження якості ОРПР 

Вплив на безпеку при ОРПР відсутній 

Події, які не впливають на здатність забезпечити безпечну або із зниженим рівнем якості ОРПР 

Невизначено 

Доступ до інформації, яка визначає наявність факторів ризику, відсутній або наявна інформація суперечить визначенню ступеня серйозності події 

ПРИКЛАДИ ПОДІЙ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ОРПР

СЕРЙОЗНІСТЬ 

ПРИКЛАДИ 

Повна неможливість забезпечити безпеку польотів при ОРПР (AA) 

Раптова нездатність забезпечити відповідний вид обслуговування у визначеній частині повітряного простору без попередження та протягом визначеного проміжку часу. Можливість застосувати відповідні заходи відсутня. Повна втрата контролю диспетчером над ситуацією. Існує велика ймовірність розвитку даної ситуації у велику кількість подій / серйозних інцидентів тощо 

Серйозна неможливість забезпечити безпеку польотів при ОРПР (A) 

Нездатність підтримання безпечного рівня ОРПР у рамках однієї чи декількох частин повітряного простору протягом визначеного проміжку часу. Високий ріст рівня навантаження на диспетчера - представлення спотвореної інформації "диспетчер-диспетчер" та повна втрата контролю над ситуацією. Існує велика ймовірність розвитку даної ситуації у велику кількість подій/серйозних інцидентів тощо 

Часткова неможливість забезпечити безпеку польотів при ОРПР (B) 

Нездатність підтримання безпечного рівня ОРПР у рамках однієї чи декількох частин повітряного простору без попередження та протягом визначеного проміжку часу.
Мав місце значний ріст навантаження на диспетчера, в результаті чого об'єм інформації, необхідної для нормального обслуговування, був обмежений. Безпечні мінімуми ешелонування були порушені 

Здатність забезпечити безпеку польотів, але має місце відхилення у функціонуванні системи ОРПР
(C) 

Нездатність підтримання відповідного рівня ОРПР в рамках однієї чи декількох частин повітряного простору без попередження та протягом визначеного проміжку часу. При цьому вимоги з управління безпекою були дотримані. Відповідні процедури ОРПР не були проаналізовані належним чином або була можливість компенсувати фактори ризику тим самим порушити функціональність системи, однак рівень навантаження диспетчера був високий і це відобразилось на можливостях системи ОРПР у цілому 

Вплив на безпеку при ОРПР відсутній (E) 

Події, які не впливають на здатність забезпечити ОРПР в рамках встановлених вимог 

Невизначено (D) 

Мала місце неякісна інформація для визначення ризику або неякісні/суперечливі докази/аргументи передували такому визначенню 

 

Заступник Голови Державіаслужби 

В. М. Настасієнко 

 

Авіаційні події 

A1 

  

A1 Авіаційні події 

  

A1.1 Прямий вплив ОРПР на авіаційні події 

  

A1.2 Непрямий вплив ОРПР на авіаційні події 

  

Загальна кількість авіаційних
подій 

  


  

Загальна кількість авіаційних подій, що є дотепер в
розслідуванні 

  


  

Загальна кількість 

Правила польотів 

Тип управління 

Тип польотів 

Етап польотів 

Клас повітряного простору 

IFR/IFR 

IFR/VFR 

VFR/VFR 

GAT/GAT 

GAT/OAT 

CA/CA 

CA/GA 

CA/ін. 

GA/GA 

GA/ін. 

інші 

рулювання 

відправлення 

маршрут 

прибуття 

Загальна кількість авіаційних подій 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Загальна кількість авіаційних подій з руйнуванням ПС або значними його пошкодженнями

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість авіаційних подій, де вплив ОРПР був визначений як прямий 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість авіаційних подій, де вплив ОРПР був визначений як непрямий 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Примітка. 

IFR - Instrument Flight Rules (Правила польотів за приладами)
VFR - Visual Flight Rules (Правила візуальних польотів) 

GAT - General Air Traffic (Загальний повітряний рух)
OAT - Operation Air Traffic (Операційний повітряний рух) 

GA - General Aviation (Авіація загального призначення)
CA - Commercial Aviation (Комерційна авіація) 

Загальна кількість авіаційних
подій із смертельним
результатом 

  


  

Загальна кількість авіаційних подій із смертельним
результатом, що є дотепер в розслідуванні
 

  


  

  

Правила польотів 

Тип управління 

Тип польотів 

Етап польотів 

Клас повітряного простору 

  

IFR/IFR 

IFR/VFR 

VFR/VFR 

GAT/GAT 

GAT/OAT 

CA/CA 

CA/GA 

CA 

GA/GA 

GA/ін. 

інші 

рулювання 

відправлення 

маршрут 

прибуття 

Кількість авіаційних подій із смертельним результатом

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Загальна кількість людей, що отримали тілесні пошкодження із смертельним результатом

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість членів екіпажу, що отримали тілесні пошкодження із смертельним результатом

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість пасажирів, що отримали тілесні пошкодження із смертельним результатом

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість третіх осіб, що отримали тілесні пошкодження із смертельним результатом

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість авіаційних подій із смертельним результатом і руйнуванням ПС або значними його пошкодженнями 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість авіаційних подій з смертельним результатом, де вплив ОРПР був визначений як прямий 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість авіаційних подій з смертельним результатом, де внесок АТМ був визначений як непрямий 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A2 Зіткнення в повітрі

Загальна кількість зіткнень в
повітрі 

  


  

Загальна кількість зіткнень в повітрі, що є дотепер в
розслідуванні 

  


  

Результат 

Правила польотів 

Тип управління 

Тип польотів 

Етап польотів 

Клас повітряного простору 

IFR/IFR 

IFR/VFR 

VFR/VFR 

GAT/GAT 

GAT/OAT 

CA/CA 

CA/GA 

CA/ 

GA/GA 

GA/ін. 

інші 

рулювання 

відправлення 

маршрут 

прибуття 

Загальна кількість зіткнень в повітрі

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Загальна кількість зіткнень в повітрі з руйнуванням ПС або значними його пошкодженнями

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість зіткнень в повітрі, де вплив ОРПР був визначений як прямий

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість зіткнення в повітрі, де вплив ОРПР був визначений як непрямий 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Загальна кількість зіткнень у
повітрі із смертельним
результатом 

  


  

Загальна кількість зіткнень у повітрі із смертельним
результатом, що є дотепер в розслідуванні
 

  


  

Результат 

Правила польотів 

Тип управління 

Тип польотів 

Етап польотів 

Клас повітряного простору 

  

IFR/IFR 

IFR/VFR 

VFR/VFR 

GAT/GAT 

GAT/OAT 

CA/CA 

CA/GA 

CA 

GA/GA 

GA/ін. 

інші 

рулювання 

відправлення 

маршрут 

прибуття 

Кількість зіткнень в повітрі із смертельним результатом

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Загальна кількість людей, що отримали тілесні пошкодження із смертельним результатом

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість членів екіпажу, що отримали тілесні пошкодження із смертельним результатом

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість пасажирів, що отримали тілесні пошкодження із смертельним результатом

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість третіх осіб, що отримали тілесні пошкодження із смертельним результатом

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість зіткнень в повітрі із смертельним результатом із руйнуванням ПС або значними його пошкодженнями 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість зіткнень в повітрі із смертельним результатом, де вплив ОРПР був визначений як прямий 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість зіткнень в повітрі із смертельним результатом, де вплив ОРПР був визначений як непрямий 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A3 Зіткнення справного повітряного судна із землею (CFIT) 

A3 

  

A1 Зіткнення справного повітряного судна із землею 

  

A3.1 Прямий вплив ОРПР в CFIT 

  

A3.2 Непрямий вплив ОРПР в CFIT 

  

Загальна кількість CFIT 

  


  

Загальна кількість CFIT, що є дотепер в розслідуванні 

  


  

Результат 

Правила польотів 

Тип управління 

Тип польотів 

Етап польотів 

Клас повітряного простору 

IFR/IFR 

IFR/VFR 

VFR/VFR 

GAT/GAT 

GAT/OAT 

CA/CA 

CA/GA 

CA 

GA/GA 

GA/ін. 

інші 

рулювання 

відправлення 

маршрут 

прибуття 

Загальна кількість зіткнень справного ПС із землею 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Загальна кількість CFIT з руйнуванням ПС або значними його пошкодженнями

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість CFIT, де вплив ОРПР був визначений як прямий

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість CFIT, де вплив ОРПР був визначений як непрямий 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Загальна кількість (CFIT) із
смертельним результатом 

  


  

Загальна кількість CFIT із смертельним результатом,
що є дотепер в розслідуванні 

  


  

Загальна кількість 

Правила польотів 

Тип управління 

Тип польотів 

Етап польотів 

Клас повітряного простору 

  

IFR/IFR 

IFR/VFR 

VFR/VFR 

GAT/GAT 

GAT/OAT 

CA/CA 

CA/GA 

CA/ін. 

GA/GA 

GA/ін. 

інші 

рулювання 

відправлення 

маршрут 

прибуття 

Кількість CFIT із смертельним результатом

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Загальна кількість людей, що отримали тілесні пошкодження з смертельним результатом

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість членів екіпажу, що отримали тілесні пошкодження з смертельним результатом

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість пасажирів, що отримали тілесні пошкодження з смертельним результатом

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість третіх осіб, що отримали тілесні пошкодження з смертельним результатом

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість CFIT із смертельним результатом із руйнуванням ПС або значними його пошкодженнями 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість CFIT із смертельним результатом, де вплив ОРПР був визначений як прямий

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість CFIT із смертельним результатом, де вплив ОРПР був визначений як непрямий 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A4 Зіткнення ПС на землі 

A4 

  

A4 Зіткнення ПС на землі 

  

A4.1 Прямий вплив ОРПР на зіткнення ПС на землі 

  

A4.2 Непрямий вплив ОРПР на зіткнення ПС на землі 

  

Загальна кількість зіткнень
ПС на землі 

  


  

Загальна кількість зіткнень ПС на землі, що є дотепер в
розслідуванні 

  


  

Результат 

Правила польотів 

Тип управління 

Тип польотів 

Етап польотів 

Клас повітряного простору 

IFR/IFR 

IFR/VFR 

VFR/VFR 

GAT/GAT 

GAT/OAT 

CA/CA 

CA/GA 

CA 

GA/GA 

GA/ін. 

інші 

рулювання 

відправлення 

маршрут 

прибуття 

Загальна кількість зіткнень ПС на землі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Загальна кількість зіткнень ПС на землі із руйнуванням ПС або значними його пошкодженнями

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість зіткнень ПС на землі, де вплив ОРПР був визначений як прямий

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість зіткнень ПС на землі, де вплив ОРПР був визначений як непрямий 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Загальна кількість зіткнень
ПС на землі із смертельним
результатом 

  


  

Загальна кількість зіткнень ПС на землі із смертельним
результатом, що є дотепер в розслідуванні
 

  


  

Результат 

Правила польотів 

Тип управління 

Тип польотів 

Етап польотів 

Клас повітряного простору 

  

IFR/IFR 

IFR/VFR 

VFR/VFR 

GAT/GAT 

GAT/OAT 

CA/CA 

CA/GA 

CA 

GA/GA 

GA/ін. 

інші 

рулювання 

відправлення 

маршрут 

прибуття 

Кількість зіткнень ПС на землі із смертельним результатом

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Загальна кількість людей, що отримали тілесні пошкодження із смертельним результатом

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість членів екіпажу, що отримали тілесні пошкодження із смертельним результатом

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість пасажирів, що отримали тілесні пошкодження із смертельним результатом

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість третіх осіб, що отримали тілесні пошкодження із смертельним результатом

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість зіткнень ПС на землі із смертельним результатом і руйнуванням ПС або значними його пошкодженнями 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість зіткнень ПС на землі із смертельним результатом, де вплив ОРПР був визначений як прямий 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість зіткнень ПС на землі із смертельним результатом, де вплив ОРПР був визначений як непрямий 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A5 Зіткнення між ПС, що знаходяться в повітрі, і транспортним засобом / іншим ПС на землі

A5 

  

A5 Зіткнення між ПС, що знаходяться в повітрі, і транспортним засобом / іншим ПС на землі 

  

A5.1 Прямий вплив ОРПР на зіткнення між ПС, що знаходиться в повітрі, і транспортним засобом / іншим ПС на землі

  

A5.2 Непрямий вплив ОРПР на зіткнення між ПС, що знаходиться в повітрі, і транспортним засобом / іншим ПС на землі

  

Загальна кількість зіткнень
між ПС, що знаходиться в
повітрі, і транспортним
засобом / іншим ПС на землі 

  


  

Загальна кількість зіткнень між ПС, що знаходиться в
повітрі, і транспортним засобом / іншим ПС на землі,
що є дотепер в розслідуванні
 

  


  

Результат 

Правила польотів 

Тип управління 

Тип польотів 

Етап польотів 

Клас повітряного простору 

IFR/IFR 

IFR/VFR 

VFR/VFR 

GAT/GAT 

GAT/OAT 

CA/CA 

CA/GA 

CA 

GA/GA 

GA/ін. 

інші 

рулювання 

відправлення 

маршрут 

прибуття 

Загальна кількість зіткнень між ПС, що знаходиться в повітрі, і транспортним засобом / іншим ПС на землі

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Загальна кількість зіткнень між ПС, що знаходиться в повітрі, і транспортним засобом / іншим ПС на землі із руйнуванням ПС або значними його пошкодженнями

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість зіткнень між ПС, що знаходиться в повітрі, і транспортним засобом / іншим ПС на землі, де вплив ОРПР був визначений як прямий

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість зіткнень між ПС, що знаходиться в повітрі, і транспортним засобом / іншим ПС на землі, де вплив ОРПР був визначений як непрямий 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Загальна кількість зіткнень
між ПС, що знаходиться в
повітрі, і транспортним
засобом / іншим ПС на землі
із смертельним результатом 

  


  

Загальна кількість зіткнень між ПС, що знаходиться в
повітрі, і транспортним засобом / іншим ПС на землі із
смертельним результатом, що є дотепер в розслідуванні
 
 

  


  

Загальна кількість 

Правила польотів 

Тип управління 

Тип польотів 

Етап польотів 

Клас повітряного простору 

  

IFR/IFR 

IFR/VFR 

VFR/VFR 

GAT/GAT 

GAT/OAT 

CA/CA 

CA/GA 

CA 

GA/GA 

GA/ін. 

інші 

рулювання 

відправлення 

маршрут 

прибуття 

Кількість зіткнень між ПС, що знаходиться в повітрі, і транспортним засобом / іншим ПС на землі із смертельним результатом

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Загальна кількість людей, що отримали тілесні пошкодження із смертельним результатом

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість членів екіпажу, що отримали тілесні пошкодження із смертельним результатом

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість пасажирів, що отримали тілесні пошкодження із смертельним результатом

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість третіх осіб, що отримали тілесні пошкодження із смертельним результатом

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість зіткнень між ПС, що знаходиться в повітрі, і транспортним засобом / іншим ПС на землі із смертельним результатом і руйнуванням ПС або значними його пошкодженнями 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість зіткнень між ПС, що знаходиться в повітрі, і транспортним засобом / іншим ПС на землі із смертельним результатом, де вплив ОРПР був визначений як прямий 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість зіткнень між ПС, що знаходиться в повітрі, і транспортним засобом / іншим ПС на землі із смертельним результатом, де вплив ОРПР був визначений як непрямий 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A6 Зіткнення на землі між ПС і транспортним засобом / людиною / перешкодою 

Загальна кількість зіткнень на
землі між ПС і транспортним
засобом / людиною /
перешкодою 

  


  

Загальна кількість зіткнень на землі між ПС і
транспортним засобом / людиною / перешкодою, що є
дотепер в розслідуванні
 

  


  

Результат 

Правила польотів 

Тип управління 

Тип польотів 

Етап польотів 

Клас повітряного простору 

IFR/IFR 

IFR/VFR 

VFR/VFR 

GAT/GAT 

GAT/OAT 

CA/CA 

CA/GA 

CA 

GA/GA 

GA/ін. 

інші 

рулювання 

відправлення 

маршрут 

прибуття 

Загальна кількість зіткнень на землі між ПС і транспортним засобом / людиною / перешкодою

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Загальна кількість зіткнень на землі між ПС і транспортним засобом / людиною / перешкодою із руйнуванням ПС або значними його пошкодженнями

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість зіткнень на землі між ПС і транспортним засобом / людиною / перешкодою де вплив ОРПР був визначений як прямий

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість зіткнень на землі між ПС і транспортним засобом / людиною / перешкодою, де вплив ОРПР був визначений як непрямий 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Загальна кількість зіткнень на
землі між ПС і транспортним
засобом / людиною /
перешкодою із смертельним
результатом 

  


  

Загальна кількість зіткнень на землі між ПС і
транспортним засобом / людиною / перешкодою із
смертельним результатом, що є дотепер в розслідуванні
 
 

  


  

Результат 

Правила польотів 

Тип управління 

Тип польотів 

Етап польотів 

Клас повітряного простору 

  

IFR/IFR 

IFR/VFR 

VFR/VFR 

GAT/GAT 

GAT/OAT 

CA/CA 

CA/GA 

CA 

GA/GA 

GA/ін. 

інші 

рулювання 

відправлення 

маршрут 

прибуття 

Кількість зіткнень на землі між ПС і транспортним засобом / людиною / перешкодою із смертельним результатом

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Загальна кількість людей, що отримали тілесні пошкодження із смертельним результатом

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість членів екіпажу, що отримали тілесні пошкодження із смертельним результатом

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість пасажирів, що отримали тілесні пошкодження із смертельним результатом

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість третіх осіб, що отримали тілесні пошкодження із смертельним результатом

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість зіткнень на землі між ПС і транспортним засобом / людиною / перешкодою із смертельним результатом і руйнуванням ПС або значними його пошкодженнями 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість зіткнень на землі між ПС і транспортним засобом / людиною / перешкодою із смертельним результатом, де вплив ОРПР був визначений як прямий 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість зіткнень на землі між ПС і транспортним засобом / людиною / перешкодою із смертельним результатом де вплив ОРПР був визначений як непрямий 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

B - Інциденти, пов'язані з ОРПР 

  

B1 Кількість доповідей 

  

Кількість доповідей 

Загальна кількість 

Правила польотів 

Тип управління 

IFR/IFR 

IFR/VFR 

VFR/VFR 

GAT/GAT 

GAT/OAT 

Загальна кількість доповідей

  

  

  

  

  

  

Доповідь AIRPROX 

  

  

  

  

  

  

Доповідь ACAS 

  

  

  

  

  

  

Доповіді персоналу ОПР 

  

  

  

  

  

  

Автомати-
зовані доповіді ОПР 

  

  

  

  

  

  

Інші типи доповідей - бажано за типом 

  

  

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Кількість доповідей за матеріалами розслідування 

Загальна кількість 

Правила польотів 

Тип управління 

  

  

IFR/IFR 

IFR/VFR 

VFR/VF 

GAT/GAT 

GAT/OAT 

Доповідь AIRPROX 

  

  

  

  

  

  

Доповідь ACAS 

  

  

  

  

  

  

ACAS/TCAS помилкова рекомендація з уникнення загрози зіткнення 

  

  

  

  

  

  

Доповіді персоналу ОПР 

  

  

  

  

  

  

Автомати-
зовані доповіді ОПР 

  

  

  

  

  

  

Інші типи докладів - бажано по типу 

  

  

  

  

  

  

… 

  

  

  

  

  

  

… 

  

  

  

  

  

  

… 

  

  

  

  

  

  


B2 Категорія інцидентів (пов'язаних з ОРПР) 

Тип інцидентів (пов'язаних з ОРПР) 

Загаль-
на кіль-
кість 

Загаль-
на кіль-
кість, що є доте-
пер в розслі-
дуванні 

Клас повітряного простору 

Етап польоту 

Правила польотів 

Тип управління 

Тип польоту 

Серйозність 

рулю-
вання 

відправ-
лення 

марш-
рут 

при-
буття 

IFR/IFR 

IFR/VFR 

VFR/VFR 

GAT/GAT 

GAT/OAT 

CA/CA 

CA/GA 

CA/ін. 

GA/GA 

GA/ін. 

ін./ін. 

Загальна кількість інцидентів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Порушення мінімумів ешелону-
вання

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Неадекватне ешелону-
вання 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Зіткнення справного ПС із землею 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Відхилення ПС від осі злітно-
посадкової смуги 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Відхилення ПС від регулювання ОРПР 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Відхилення ПС від опубліко-
ваних процедур 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Відхилення ПС від диспетчерсь-
кого дозволу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Несанкціо-
новане використо-
вування повітряного простору 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Відхилення у функціону-
ванні обладнання ПС, що застосо-
вується з метою ОРПР

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Зайнятість злітно-
посадкової смуги 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Зайняття злітно-
посадкової смуги, коли мали місце заходи із уникнення зіткнень 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Зайняття злітно-
посадкової смуги, коли не мали місце заходи із уникнення зіткнень 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Інші типі інцидентів (бажано за типами) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

C
Специфічні події, пов'язані з ОРПР 

  

Специфічні події, пов'язані з ОРПР 

  

Події, пов'язані з наданням ОРПР, а також відповідними функціями підтримки 

Загальна кількість 

Загальна кількість, що є зараз в розслідуванні 

Серйозність подій, пов'язаних із наданням ОРПР, а також відповідними функціями підтримки 

Повна неможливість забезпечувати безпеку при ОРПР
AA 

Серйозна неможливість забезпечувати безпеку при ОРПР

Часткова неможливість забезпечувати безпеку при ОРПР

Здатність забезпечувати безпеку при ОРПР, але має місце відхилення у функціонуванні системи ОРПР

Вплив на безпеку при ОРПР відсутній

Не визначено

Загальна кількість подій, пов'язаних з наданням ОРПР, а також відповідними функціями підтримки 

  

  

  

  

  

  

  

  

Неможливість забезпечити ОРПР 

  

  

  

  

  

  

  

  

Неможливість надання ОПР 

  

  

  

  

  

  

  

  

Неможливість забезпечити управління використанням повітряного простору

  

  

  

  

  

  

  

  

Неможливість забезпечити організацію потоків повітряного руху

  

  

  

  

  

  

  

  

Відмова функції радіозв'язку 

  

  

  

  

  

  

  

  

Відмова функції спостереження 

  

  

  

  

  

  

  

  

Відмова в обробці даних та їх розповсюдженні 

  

  

  

  

  

  

  

  

Відмова навігаційної функції 

  

  

  

  

  

  

  

  

Відмова функції засобів інформаційної підтримки 

  

  

  

  

  

  

  

  

Порушення режиму роботи в системах ОРПР 

  

  

  

  

  

  

  

  

Інші події

  

  

  

  

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Причини, що впливали на події з безпеки при ОРПР 

  

  

Причини, що впливали на події з безпеки при ОРПР 

  

Категорія причин 

Авіаційні події 

Інциденти 

Специфічні події, пов'язані з ОРПР 

Прямі 

Непрямі 

Немає впливу / не визначені / не пов'язані 

Прямі 

Непрямі 

Немає впливу / не визначені / не пов'язані 

Прямі 

Непрямі 

Немає впливу / не визначені / не пов'язані 

Персонал з ОРПР 

Фізичні
Фізіологічні
Психологічні
Психосоціальні 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Робоче середовище 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Претензії до виконання операційних задач 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Операційні процедури і інструкції персоналу з ОРПР 

Операційні процедури ОПР 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Інші операційні процедури ОРПР 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Інженерно-технічні процедури 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Взаємовідносини між органами ОПР (інтерфейс) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Інфраструктура ОРПР / засоби / технічні системи 

Стаціонарне технічне обладнання 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Програмне забезпечення 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Інтеграційні питання 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Розташування аеродрому (його планування) та інфраструктура 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Структура повітряного простору 

Структура маршрутів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Пропускна спроможність 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Секторизація 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Клас повітряного простору 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Інше 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Служба аеронавігаційної інформації 

Недотримання AIRAC 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Неузгодженість описів маршрутів ОПР 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Інше 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Структура провайдера та політика управління 

Система управління безпекою 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Управління/політика стосовно персоналу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Інституціональні взаємовідносини 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Операційна лінія управління 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Інше 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Регуляторна діяльність 

Регулювання 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Процес схвалення 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Інше 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Інші категорії причин (бажано за типами) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Причини, що впливали на події з безпеки при ОРПР
Інциденти в сфері ОРПР 

Прямі причини
 
 
 

 

Причина 1 

 

 

Причина 2 

 

 

Причина 3 

 

 

Причина 4 

 

 

Причина 5

 

 

Причина 6 

 

 

Причина 7 

 

 

Причина 8 

 

 

Причина 9 

 

 

Причина 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Непрямі причини
 
 
 

 

Причина 1 

 

 

Причина 2 

 

 

Причина 3 

 

 

Причина 4 

 

 

Причина 5 

 

 

Причина 6 

 

 

Причина 7 

 

 

Причина 8 

 

 

Причина 9

 

 

Причина 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Немає впливу ОРПР / Не відображені причини впливу ОРПР / причин, які не мають відношення 

 

Причина 1 

 

 

Причина 2 

 

 

Причина 3 

 

 

Причина 4 

 

 

Причина 5 

 

 

Причина 6 

 

 

Причина 7 

 

 

Причина 8 

 

 

Причина 9

 

 

Причина 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EAM 2 / COD 1 - Annual Summary Template

ACCIDENTS 

A1 

 

A1. Accidents 

 

A1.1. ATM DIRECT contribution to the Accidents 

 

A1.2. ATM INDIRECT contribution to the Accidents 

 

Total No of Accidents 

 


  

Total no of ACCIDENTS still under investigation 

 


 

TOTAL 

FLIGHT RULES 

TYPE OF OPERATIONS 

TYPE OF FLIGHT 

PHASE OF FLIGHT 

Class of Airspace 

IFR/IFR 

IFR/VFR 

VFR/VFR 

GAT/GAT 

GAT/OAT 

CA/CA 

CA/GA 

CA/Other 

GA/GA 

GA/Other 

Other/Other 

Taxi 

Departure 

En-route 

Arrival 

Total Number of ACCIDENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total number of ACCIDENTS with A/C destroyed or substantially damaged 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of ACCIDENTS where ATM was identified as having DIRECTLY contributed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of ACCIDENTS where ATM was identified as having INDIRECTLY contributed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total no of FATAL
ACCIDENTS 

 


  

Total no of FATAL ACCIDENTS stilt under investigation
 

 


 

TOTAL 

FLIGHT RULES 

TYPE OF OPERATIONS 

TYPE OF FLIGHT 

PHASE OF FLIGHT 

Class of Airspace 

 

 

IFR/IFR 

IFR/VFR 

VFR/VFR 

GAT/GAT 

GAT/OAT 

CA/CA 

CA/GA 

CA/Other 

GA/GA 

GA/Other 

Other/Other 

Taxi 

Departure 

En-route 

Arrival 

Number of FATAL ACCIDENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of TOTAL fatal injuries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of CREW fatal injuries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of PASSENGERS fatal injuries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of THIRD PARTIES fatal injuries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of FATAL ACCIDENTS with A/C destroyed or substantially damaged 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of FATAL ACCIDENTS where ATM was identified as having DIRECTLY contributed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of FATAL ACCIDENTS where ATM was identified as having INDIRECTLY contributed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EAM 2 / COD 1 - Annual Summary Template

A2 - MID-AIR Collisions 

A2 

 

A2. MID-AIR Collisions 

 

A2.1. ATM DIRECT contribution to the MID-AIR Collisions 

 

A2.2. ATM INDIRECT contribution to the MID-AIR Collisions 

 

Total No of MID-AIR
Collisions 

 


  

Total no of MID-AIR Collisions still under investigation
 

 


 

TOTAL 

FLIGHT RULES 

TYPE OF OPERATIONS 

TYPE OF FLIGHT 

PHASE OF FLIGHT 

Class of Airspace 

IFR/IFR 

IFR/VFR 

VFR/VFR 

GAT/GAT 

GAT/OAT 

CA/CA 

CA/GA 

CA/Other 

GA/GA 

GA/Other 

Other/Other 

Taxi 

Departure 

En-route 

Arrival 

Total Number of MID-AIR Collisions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total number of MID-AIR Collisions with A/C destroyed or substantially damaged 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of MID-AIR Collisions where ATM was identified as having DIRECTLY contributed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of MID-AIR Collisions where ATM was identified as having INDIRECTLY contributed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total no of FATAL
MID-AIR Collisions 

 


  

Total no of FATAL MID-AIR Collisions still under investigation
 

 


 

TOTAL 

FLIGHT RULES 

TYPE OF OPERATIONS 

TYPE OF FLIGHT 

PHASE OF FLIGHT 

Class of Airspace 

 

IFR/IFR 

IFR/VFR 

VFR/VFR 

GAT/GAT 

GAT/OAT 

CA/CA 

CA/GA 

CA/Other 

GA/GA 

GA/Other 

Other/Other 

Taxi 

Departure 

En-route 

Arrival 

Number of FATAL MID-AIR Collisions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of TOTAL fatal injuries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of CREW fatal injuries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of PASSENGERS fatal injuries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of THIRD PARTIES fatal injuries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of FATAL MID-AIR Collisions with A/C destroyed or substantially damaged 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of FATAL MID-AIR Collisions where ATM was identified as having DIRECTLY contributed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of FATAL MID-AIR Collisions where ATM was identified as having INDIRECTLY contributed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EAM 2 / COD 1 - Annual Summary Template

A3 - Controlled Flights Into Terrain 

A3 

 

A3. CFITs 

 

A3.1. ATM DIRECT contribution to the CFITs 

 

A3.2. ATM INDIRECT contribution to the CFITs 

 

Total No of CFITs 

 


  

Total no of CFITs still under investigation 

 


 

TOTAL 

FLIGHT RULES 

TYPE OF OPERATIONS 

TYPE OF FLIGHT 

PHASE OF FLIGHT 

Class of Airspace 

IFR/IFR 

IFR/VFR 

VFR/VFR 

GAT/GAT 

GAT/OAT 

CA/CA 

CA/GA 

CA/Other 

GA/GA 

GA/Other 

Other/Other 

Taxi 

Departure 

En-route 

Arrival 

Total Number of CFITs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total number of CFITs with A/C destroyed or substantially damaged 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of CFITs where ATM was identified as having DIRECTLY contributed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of CFITs where ATM was identified as having INDIRECTLY contributed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total no of FATAL
CFITs 

 


  

Total no of FATAL CFITs still under investigation
 

 


 

TOTAL 

FLIGHT RULES 

TYPE OF OPERATIONS 

TYPE OF FLIGHT 

PHASE OF FLIGHT 

Class of Airspace 

 

IFR/IFR 

IFR/VFR 

VFR/VFR 

GAT/GAT 

GAT/OAT 

CA/CA 

CA/GA 

CA/Other 

GA/GA 

GA/Other 

Other/Other 

Taxi 

Departure 

En-route 

Arrival 

Number of FATAL CFITs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of TOTAL fatal injuries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of CREW fatal injuries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of PASSENGERS fatal injuries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of THIRD PARTIES fatal injuries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of FATAL CFITs with A/C destroyed or substantially damaged 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of FATAL CFITs where ATM was identified as having DIRECTLY contributed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of FATAL CFITs where ATM was identified as having INDIRECTLY contributed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EAM 2 / COD 1 - Annual Summary Templatee

A4 - Collisions on the ground between aircraft 

A4 

 

A4. Collisions on the ground btn. aircraft 

 

A4.1. ATM DIRECT contribution to the Collisions on the ground btn. aircraft 

 

A4.2. ATM INDIRECT contribution to the Collisions on the ground btn. aircraft 

 

Total No of Collisions on
the ground btn. aircraft 

 


  

Total no of Collisions on the ground btn. aircraft still under
investigation 

 


 

TOTAL 

FLIGHT RULES 

TYPE OF OPERATIONS 

TYPE OF FLIGHT 

PHASE OF FLIGHT 

Class of Airspace 

IFR/IFR 

IFR/VFR 

VFR/VFR 

GAT/GAT 

GAT/OAT 

CA/CA 

CA/GA 

CA/Other 

GA/GA 

GA/Other 

Other/Other 

Taxi 

Departure 

En-route 

Arrival 

Total Number of Collisions on the ground btn. aircraft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total number of Collisions on the ground btn. aircraft with A/C destroyed or substantially damaged 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of Collisions on the ground btn. aircraft where ATM was identified as having DIRECTLY contributed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of Collisions on the ground btn. aircraft where ATM was identified as having INDIRECTLY contributed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total no of FATAL
Collisions on the ground
btn. aircraft 

 


  

Total no of FATAL Collisions on the ground btn. aircraft still
under investigation
 

 


 

TOTAL 

FLIGHT RULES 

TYPE OF OPERATIONS 

TYPE OF FLIGHT 

PHASE OF FLIGHT 

Class of Airspace 

 

IFR/IFR 

IFR/VFR 

VFR/VFR 

GAT/GAT 

GAT/OAT 

CA/CA 

CA/GA 

CA/Other 

GA/GA 

GA/Other 

Other/Other 

Taxi 

Departure 

En-route 

Arrival 

Number of FATAL Collisions on the ground btn. aircraft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of TOTAL fatal injuries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of CREW fatal injuries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of PASSENGERS fatal injuries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of THIRD PARTIES fatal injuries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of FATAL Collisions on the ground btn. aircraft with A/C destroyed or substantially damaged 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of FATAL Collisions on the ground btn. aircraft where ATM was identified as having DIRECTLY contributed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of FATAL Collisions on the ground btn. aircraft where ATM was identified as having INDIRECTLY contributed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EAM 2 / COD 1 - Annual Summary Template

A5 - Collisions btn. airborne 1 a/c and vehicle/another a/c on the ground 

A5 

 

A5. Collisions btn. airborne a/c and vehicle/another a/c on the ground 

 

A5.1. ATM DIRECT contribution to the Collisions btn. airborne a/c and vehicle/another a/c on the ground 

 

A5.2. ATM INDIRECT contribution to the Collisions btn. airborne a/c and vehicle/another a/c on the ground 

 

Total No of Collisions btn.
airborne a/c and
vehicle/another a/c on the
ground 

 


  

Total no of Collisions btn. airborne a/c and vehicle/another a/c on
the ground still under investigation
 
 

 


 

TOTAL 

FLIGHT RULES 

TYPE OF OPERATIONS 

TYPE OF FLIGHT 

PHASE OF FLIGHT 

Class of Airspace 

IFR/IFR 

IFR/VFR 

VFR/VFR 

GAT/GAT 

GAT/OAT 

CA/CA 

CA/GA 

CA/Other 

GA/GA 

GA/Other 

Other/Other 

Taxi 

Departure 

En-route 

Arrival 

Total Number of Collisions btn. airborne a/c and vehicle/another a/c on the ground 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total number of Collisions btn. airborne a/c and vehicle/another a/c on the ground with A/C destroyed or substantially damaged 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of Collisions btn. airborne a/c and vehicle/another a/c on the ground where ATM was identified as having DIRECTLY contributed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of Collisions btn. airborne a/c and vehicle/another a/c on the ground where ATM was identified as having INDIRECTLY contributed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total no of FATAL
Collisions btn. airborne a/c
and vehicle/another a/c on
the ground 

 


  

Total no of FATAL Collisions btn. airborne a/c and
vehicle/another a/c on the ground stiii under investigation
 
 

 


 

TOTAL 

FLIGHT RULES 

TYPE OF OPERATIONS 

TYPE OF FLIGHT 

PHASE OF FLIGHT 

Class of Airspace 

 

IFR/IFR 

IFR/VFR 

VFR/VFR 

GAT/GAT 

GAT/OAT 

CA/CA 

CA/GA 

CA/Other 

GA/GA 

GA/Other 

Other/Other 

Taxi 

Departure 

En-route 

Arrival 

Number of FATAL Collisions btn. airborne a/c and vehicle/another a/c on the ground 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of TOTAL fatal injuries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of CREW fatal injuries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of PASSENGERS fatal injuries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of THIRD PARTIES fatal injuries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of FATAL Collisions btn. airborne a/c and vehicle/another a/c on the ground with A/C destroyed or substantially damaged 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of FATAL Collisions btn. airborne a/c and vehicle/another a/c on the ground where ATM was identified as having DIRECTLY contributed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of FATAL Collisions btn. airborne a/c and vehicle/another a/c on the ground where ATM was identified as having INDIRECTLY contributed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EAM 2 / COD 1 - Annual Summary Template

A6 - Collisions on the ground between a/c and vehicle/person/obstruction(s) 

A6 

 

A6 Collisions on the ground between a/c and vehicle/person/obstruction(s) 

 

A6.1. ATM DIRECT contribution to the Collisions on the ground between a/c and vehicle/person/obstruction(s) 

 

A6.2 ATM INDIRECT contribution to the Collisions on the ground between a/c and vehicle/person/obstruction(s) 

 

Total No of Collisions on
the ground between a/c and
vehicle/person/obstruction(s) 

 


  

Total no of Collisions on the ground between a/c and
vehicle/person/obstruction(s) still under investigation
 

 


 

TOTAL 

FLIGHT RULES 

TYPE OF OPERATIONS 

TYPE OF FLIGHT 

PHASE OF FLIGHT 

Class of Airspace 

IFR/IFR 

IFR/VFR 

VFR/VFR 

GAT/GAT 

GAT/OAT 

CA/CA 

CA/GA 

CA/Other 

GA/GA 

GA/ Other 

Other/Other 

Taxi 

Departure 

En-route 

Arrival 

Total Number of Collisions on the ground between a/c and vehicle/person/
obstruction(s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total number of Collisions on the ground between a/c and vehicle/person/
obstruction(s) with A/C destroyed or substantially damaged 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of Collisions on the ground between a/c and vehicle/person/
obstruction(s) where ATM was identified as having DIRECTLY contributed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of Collisions on the ground between a/c and vehicle/person/
obstruction(s) where ATM was identified as having INDIRECTLY contributed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total no of FATAL
Collisions on the ground
between a/c and
vehicle/person/obstruction(s) 

 


  

Total no of FATAL Collisions on the ground between a/c and
vehicle/person/obstruction(s) still under investigation
 
 

 


 

TOTAL 

FLIGHT RULES 

TYPE OF OPERATIONS 

TYPE OF FLIGHT 

PHASE OF FLIGHT 

Class of Airspace 

 

IFR/IFR 

IFR/VFR 

VFR/VFR 

GAT/GAT 

GAT/OAT 

CA/CA 

CA/GA 

CA/Other 

GA/GA 

GA/Other 

Other/Other 

Taxi 

Departure 

En-route 

Arrival 

Number of FATAL Collisions on the ground between a/c and vehicle/person/
obstruction(s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of TOTAL fatal injuries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of CREW fatal injuries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of PASSENGERS fatal injuries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of THIRD PARTIES fatal injuries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of FATAL Collisions on the ground between a/c and vehicle/person/
obstruction(s) with A/C destroyed or substantially damaged 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of FATAL Collisions on the ground between a/c and vehicle/person/
obstruction(s) where ATM was identified as having DIRECTLY contributed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of FATAL Collisions on the ground between a/c and vehicle/person/
obstruction(s) where ATM was identified as having INDIRECTLY contributed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EAM 2 / COD 1 - Annual Summary Template

B - INCIDENTS ATM RELATED 

B 

 

Incidents ATM Related 

 

B1 - Number of reports 

Number of Reports 

TOTAL 

FLIGHT RULES 

TYPE OF OPERATIONS 

IFR/IFR 

IFR/VFR 

VFR/VFR 

GAT/GAT 

GAT/OAT 

Total Number of Reports 

 

 

 

 

 

 

AIRPROX Report 

 

 

 

 

 

 

ACAS Report 

 

 

 

 

 

 

Human ATC Reports 

 

 

 

 

 

 

Automated ATC Reports 

 

 

 

 

 

 

Others type of reports - please type in 

 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

 

 

Number of Reports Investigated 

TOTAL 

FLIGHT RULES 

TYPE OF OPERATIONS 

IFR/IFR 

IFR/VFR 

VFR/VFR 

GAT/GAT 

GAT/OAT 

Total Number of Reports Investigated 

 

 

 

 

 

 

AIRPROX Report 

 

 

 

 

 

 

ACAS Report 

 

 

 

 

 

 

ACAS/TCAS FALSE RAs 

 

 

 

 

 

 

Human ATC Reports 

 

 

 

 

 

 

Automated ATC Reports 

 

 

 

 

 

 

Others type of reports - please type in 

 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

 

 

EAM 2 / COD 1 - Annual Summary Template

B2 - Category of incident (ATM related) 

Type of Incident (ATM related) 

TOTAL 

Total Stil under investigation 

Class of Airspace 

PHASE OF FLIGHT 

FLIGHT RULES 

TYPE OF OPERATIONS 

TYPE OF FLIGHT 

Severity 

 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

Taxi 

DEP 

En-
route
 

ARR 

IFR/
IFR
 

IFR/
VFR
 

VFR/
VFR
 

GAT/
GAT
 

GAT/
OAT
 

CA/
CA
 

CA/
GA
 

CA/
Other
 

GA/
GA
 

GA/
Other
 

Other/
Other
 

A 

B 

C 

E 

D 

TOTAL NUMBER OF INCIDENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Separation minima infringement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inadequate separation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Near Controlled Flight Into Terrain (CFIT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Runway excursion by aircraft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aircraft deviation from applicable ATM regulation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aircraft deviations from applicable published ATM orocedures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aircraft deviation from ATC clearance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unauthorised penetration of airspace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deviations from aircraft ATM-related equipment carriage and operations, as mandated in applicable regulation(s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Runway Incursion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Runway Incursion where avoiding action was necessary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Runway Incursion where no avoiding action was necessary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Other type of incidents (please type in)... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EAM 2 / COD 1 - Annual Summary Template

C - ATM Specific Occurrences 

C 

 

ATM Specific Occurrences 

 

Occurrences Related to the provision of ATM services And the related support functions 

TOTAL 

TOTAL Still under investigation 

SEVERITY of OCCURRENCES related to the provision of ATM services and the related support functions 

AA Total Inability To Provide Safe ATM Service 

A Serious Inability To Provide Safe ATM Service 

B Partial Inability To Provide Safe ATM Service 

C Ability to Provide Safe but degraded ATM Service 

E No Effect on ATM Service 

D Not Determined 

Total Number of occurrences related to the provisions of ATM services and the related support functions 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inability to provide Air Traffic Management Services 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inability to provide Air Traffic Services 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inability to provide Airspace Management Services 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inability to provide Air Traffic Flow Management Services 

 

 

 

 

 

 

 

 

Failure of Communication function 

 

 

 

 

 

 

 

 

Failure of Surveillance function 

 

 

 

 

 

 

 

 

Failure of Data Processing and Distribution function 

 

 

 

 

 

 

 

 

Failure of Navigation function 

 

 

 

 

 

 

 

 

Failure of Support Information function 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATM system security 

 

 

 

 

 

 

 

 

Other occurrences (please type in)... 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

EAM 2 / COD 1 - Annual Summary Template

Causes having contributed to safety occurrences in ATM 

 

D 

 

Causes having contributed to safety occurrences in ATM 

 

Category of CAUSES 

ACCIDENTS 

INCIDENTS 

ATM Specific Occurrences 

Direct 

Indirect 

No contribution / Not indicated / Not related 

Direct 

Indirect 

No contribution / Not indicated / Not related 

Direct 

Indirect 

No contribution / Not indicated / Not related 

ATM
Services personnel 

Physical/Physiological/Psychological/Psychosocial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interface- working environment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operational tasks demand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Other 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATM Services personnel operating procedures and instructions 

Operational ATC procedures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Other operational ATM service procedures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engineering and maintenance procedures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Other 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interface between ATM service units 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATM
Services infrastructure Facilities/technical systems 

Hardware issues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Software issues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integration Issues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aerodrome layout and infrastructure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Other 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Airspace Structure 

Route structure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectorisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATS airspaces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Other 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIS 

AIRAC Non-Adherance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATS Route Description Inconsistencies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Other 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Company structure and Management Policy 

Safety Management System 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Management/personnel policy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutional arrangements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operational line management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Other 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulatory activity 

Regulation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approval process 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Other 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Other Categories of Causes (please type in)... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EAM 2 / COD 1 - Annual Summary Template

Causes having contributed to Safety Occurrences in ATM - Accidents 

DIRECT CAUSES
 
 
 

 

Cause 1 

 

 

Cause 2 

 

 

Cause 3 

 

 

Cause 4 

 

 

Cause 5 

 

 

Cause 6 

 

 

Cause 7 

 

 

Cause 8 

 

 

Cause 9 

 

 

Cause 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


INDIRECT CAUSES
 
 
 

 

Cause 1 

 

 

Cause 2 

 

 

Cause 3 

 

 

Cause 4 

 

 

Cause 5 

 

 

Cause 6 

 

 

Cause 7 

 

 

Cause 8 

 

 

Cause 9 

 

 

Cause 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


No ATM Contribution /
Not Indicated ATM
Contribution Causes /
Not related Causes
 

 

Cause 1 

 

 

Cause 2 

 

 

Cause 3 

 

 

Cause 4 

 

 

Cause 5 

 

 

Cause 6 

 

 

Cause 7 

 

 

Cause 8 

 

 

Cause 9 

 

 

Cause 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Заступник Голови Державіаслужби 

В. Настасієнко 

 

СТРУКТУРА
КЕРІВНИЦТВА З УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОВІТРЯНОГО РУХУ НА ПІДПРИЄМСТВІ (ОРГАНІЗАЦІЇ)

1. Назва документа та його юридичний статус

Документ, що описує систему управління безпекою, повинен мати назву та бути затвердженим відповідно.

2. Процедура контролю документа

Необхідно впровадити систему, яка б гарантувала встановлення статусу документа. Зазвичай це досягається шляхом нумерації версій/сторінок.

3. Сфера застосування системи управління безпекою

Сфера застосування системи управління безпекою має бути чітко визначеною. Необхідно подати список усіх складових системи організації повітряного руху, до яких застосовується система управління безпекою.

4. Політика безпеки

Керівництво з управління безпекою повинно відображати політику безпеки.

Контроль характеристик безпеки.

Необхідно описати кожну з чотирьох нижченаведених основних функцій з детальним поясненнями щодо:

а) задач контролю характеристик безпеки;

б) вимог до контролю характеристик безпеки;

в) відповідального за виконання вимог щодо контролю характеристик безпеки;

г) відповідних посилань на джерела, що містять детальний опис заходів з контролю характеристик безпеки.

Необхідно розглянути і включити в якості додатків до Керівництва з управління безпекою:

а) Цілі характеристик безпеки

Цей додаток повинен описувати процес, який веде до визначення показників характеристики безпеки і цілей характеристики безпеки, а також самі цілі.

б) Сповіщення про подію і встановлений процес розслідування

У цьому додатку необхідно подати порядок подання інформації про подію і процес її розслідування: процес інформування про подію, процес розслідування, схеми класифікацій ризику і причин авіаційних подій.

в) Контроль за безпекою

Необхідно розглянути процес і методи контролю за безпекою, які використовуються для виявлення відхилень у роботі (операції), а також додати рекомендації з використання результатів контролю за характеристикою безпеки для її покращення.

5. Оцінка стану безпеки

Нижченаведені підпункти "а" - "г" слід описати в деталях:

а) задачі оцінки стану безпеки;

б) вимоги до оцінки стану безпеки;

в) функції відповідального за виконання вимог до оцінки стану безпеки;

г) відповідні посилання на джерела, які містять детальний опис процедур оцінки стану безпеки.

У якості додатка до Керівництва з управління безпекою додається опис процесу оцінки стану безпеки із схемою класифікації ризику, а також детально описуються можливі шляхи оновлення документації з оцінки стану безпеки.

6. Заходи з перевірки стану безпеки

У цьому пункті описуються:

а) задачі перевірки стану безпеки;

б) вимоги до перевірки стану безпеки;

в) функції відповідального за виконання вимог до перевірки стану безпеки;

г) відповідні посилання на джерела, що містять докладний опис процесів перевірки стану безпеки.

У якості додатка до Керівництва з управління безпекою включається опис процесу перевірки стану безпеки із зазначенням вимог до кваліфікації і сфери діяльності відповідальних фахівців за виконання перевірки стану безпеки.

7. Заходи зі сприяння та підтримки безпеки

а) завдання заходів зі сприяння та підтримки безпеки;

б) вимоги до заходів зі сприяння та підтримки безпеки;

в) відповідальний за виконання вимог заходів зі сприяння та підтримки безпеки;

г) відповідні посилання на джерела, які містять детальний опис процесів заходів зі сприяння та підтримки безпеки.

У додаток до Керівництва з управління безпекою включається процес подання пропозицій у сфері безпеки. Також включається зворотний зв'язок керівництва з особою, яка подає пропозиції.

8. Організація безпеки

Організаційна структура повинна бути проілюстрована організаційною схемою, яка вказує місце менеджера з безпеки в організації і порядок звітності, який необхідно детально пояснити.

Вимоги до кваліфікації разом із зазначенням відповідальностей відносно характеристики безпеки повинні бути занесені в керівництво, бажано у додатки.

 

Заступник Голови Державіаслужби 

В. М. Настасієнко 

 

КЕРІВНИЦТВО
ДЛЯ АУДИТІВ В СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ

1. Підтвердження намірів провайдера щодо відповідності чи удосконалення поточних характеристик з безпеки

Напрями розгляду 

Поточна практика 

1. Чи є підтвердження того, що має місце визначена політика з безпеки? 

  

2. Чи відповідає визначена політика з безпеки (підтвердження) інтересам цивільної авіації? 

  

3. Чи визначає визначена політика з безпеки наміри провайдера щодо відповідності чи удосконалення поточних характеристик з безпеки? 

  

4. Чи розглядались підтвердження стосовно політики з безпеки провайдером? 

  

5. Чи затверджена політика з безпеки керівником провайдера? 

  

6. Чи переглядається політика у визначені та зручні інтервали часу? 

  

7. Чи доведена політика з безпеки провайдера до відома всього персоналу, який бере участь у забезпеченні безпеки, і чи ознайомлений він з нею? 

  

8. Чи підтверджує політика, що вона буде використана превентивно? 

  

2. Підтвердження намірів мінімізації ризиків виникнення подій

Напрями розгляду 

Поточна практика 

1. Чи мінімізує політика з безпеки виникнення ризиків настільки, наскільки це практично можливо? 

  

2. Чи визначені прийнятні рівні безпеки? 

  

3. СУБ контролює потенційні ризики при ОРПР? 

  

4. Як визначається термін "практично доцільно" у разі, якщо він застосовується? 

  

5. Яким чином відображуються необхідні рівні безпеки для охоплення всієї потенційно небезпечної діяльності? 

  

6. Як часто переглядаються прийнятні рівні безпеки з метою встановлення їх відповідності? 

  

3. Підтвердження намірів стосовно впровадження ефективної СУБ

Напрями розгляду 

Поточна практика 

1. Чи відображає політика з безпеки, що безпека буде керованою через застосування СУБ? 

  

2. Чи залучений персонал або вищий керівний склад до впровадження СУБ? 

  

3. Чи здійснюється перегляд СУБ, який дозволяє пояснити її структуру та підхід? 

  

4. Чи доступні аспекти перегляду СУБ до персоналу? 

  

5. Яким чином СУБ підтримується керівництвом? 

  

4. Підтвердження стосовно індивідуальної та суспільної відповідальності щодо характеристик безпеки

Напрями розгляду 

Поточна практика 

1. Чи підтверджує політика, що кожна особа має чітко визначену відповідальність стосовно виконуваних функцій? 

  

2. Чи підтверджує політика, що кожен менеджер є підзвітним за діяльність щодо характеристик з безпеки? 

  

3. Чи підтверджує політика, хто є головним відповідальним з безпеки в підприємстві? 

  

4. Чи є особа, яка на керівному рівні відповідає за безпеку в підприємстві? 

  

5. Чи організовано взаємодію між відповідальними особами в підприємстві? 

  

6. Чи визначена посада відповідального за підтвердження безпеки в підприємстві? 

  

7. Чи звітує визначена особа з безпеки безпосередньо керівництву? 

  

8. Чи є розділення стосовно управління і звітування між персоналом, який виконує функції із підтвердження безпеки, та персоналом, який виконує операційні функції? 

  

5. Підтвердження того, що пріоритетність надана безпеці польотів у відношенні до комерційного, операційного, практичного та інших впливів

Напрями розгляду 

Поточна практика 

1. Чи визначає політика пріоритетність питань безпеки в підприємстві? 

  

2. Чи є підтвердження стосовно того, як реалізується пріоритетність питань безпеки в підприємстві? 

  

3. Яким чином оцінюється пріоритетність питань безпеки в підприємстві? 

  

6. Підтвердження відповідності із стандартами з безпеки та регуляторними вимогами

Напрями розгляду 

Поточна практика 

1. Чи підтверджує політика, що організація буде відповідати відповідним стандартам з безпеки та вимогам? 

  

2. Хто відповідає за визначення відповідних стандартів з безпеки та вимог? 

  

3. Як і ким готуються внутрішні стандарти з безпеки, процедури та робочі інструкції? 

  

4. Яким чином загальні та внутрішні стандарти з безпеки та вимоги доводяться до відома персоналу, який виконує посадові обов'язки? 

  

5. Як часто переглядається перелік стандартів з безпеки з метою визначення його достовірності, відповідності і т. д.? 

  

6. Яким чином визначаються невідповідності встановлених внутрішніх стандартів з безпеки в підприємстві і як з ними працюють? 

  

7. Яким чином визначаються невідповідності встановлених державою стандартів з безпеки і як з ними працюють? 

  

8. Де і в кого зберігаються контрольні екземпляри (копії) відповідних стандартів і вимог? 

  

7. Підтвердження стосовно запевнення відповідності провайдера стандартам та вимогам з безпеки

Напрями розгляду 

Поточна практика 

1. Чи підтверджує політика, що провайдери (які співпрацюють з провайдером) повинні відповідати встановленим в межах підприємства вимогам та стандартам з безпеки? 

  

2. Як і ким визначаються вимоги з безпеки до інших суб'єктів, які співпрацюють з провайдером? 

  

3. Як і ким доводяться вимоги з безпеки до відома інших суб'єктів, які співпрацюють з провайдером? 

  

4. Як і ким вирішується, у разі, якщо суб'єкт має прийнятну СУБ, можливість підписання з ним контракту чи здійснення йому замовлення? 

  

5. Чи визначаються вимоги з безпеки в контрактах із субпідрядниками, які підписуються? 

  

6. Яким чином (процедури) перевіряються на відповідність вимогам з безпеки субпідрядники, з якими підписуються контракти? 

  

7. Як оцінюється компетенція субпідрядників / їх персналу, з якими підписуються контракти? 

  

8. Опублікована відповідальність з безпеки (де застосовується) стосовно менеджерів та головного персоналу / призначення на посаду

Напрями розгляду 

Поточна практика 

1. Чи визначена відповідальність з безпеки для відповідного персоналу? 

  

2.Чи визначена відповідальність за призначення ключових посад (менеджерів, спеціалістів тощо)? 

  

3. Чи переглядається відповідальність за аспекти безпеки після реструктуризаційних процесів у підприємстві? 

  

4. Чи є очевидні недоліки в розподіленні відповідальності? 

  

5. Чи є часткове або повне дублювання відповідальності, що спричиняє непорозуміння? 

  

6. Якщо підприємство є філіалом основної організації, чи є взаємозв'язок стосовно питань безпеки, відповідальності, звітності тощо? 

  

9. Організація виконання внутрішніх розслідувань порушень та вжиття термінових заходів з безпеки

Напрями розгляду 

Поточна практика 

1. Чи є чітко визначений процес розслідування важливих подій з безпеки? 

  

2. Чи визначено спектр важливих з точки зору безпеки подій, які вимагають особливої уваги? 

  

3. Чи враховує процес розслідування визначення недоліків в СУБ? 

  

4. Як і ким доповідаються факти стосовно важливих подій з безпеки, які сталися? 

  

5. Як і ким розслідуються важливі події з безпеки? 

  

6. Хто вирішує необхідність вжиття коригуючих дій у разі їх необхідності? 

  

7. Як здійснюється моніторинг коригуючих дій з метою запевнення, що вони виконані та направлені на вирішення ідентифікованих проблем? 

  

10. Організація фіксації (запису) та моніторингу стандартів з безпеки організації (зазвичай це фіксація важливих подій з безпеки), якщо застосовується

Напрями розгляду 

Поточна практика 

1. Які процедури застосовуються для фіксації та моніторингу важливих подій з безпеки? 

  

2. Хто встановлює вимоги стосовно фіксації та моніторингу важливих подій з безпеки? 

  

3. Як зберігаються дані про відповідність із стандартами з безпеки? 

  

4. Чи є процес моніторингу та оцінки зафіксованих важливих подій з безпеки? 

  

5. Як довго зберігаються записи? 

  

6. Чи визначено чіткий формат збереження даних про важливі події з безпеки? 

  

7. Чи переглядаються зафіксовані дані з визначеним інтервалом? 

  

8. Яким чином застосовуються зафіксовані дані для підтримання технологічної документації? 

  

11. Організація звітування (зовнішнього та внутрішнього) стосовно результатів розслідування важливих подій з безпеки та розповсюдження отриманих результатів

Напрями розгляду 

Поточна практика 

1. Чи є процес направлений на використання отриманих в результаті розслідувань результатів? 

  

2. Як і ким отримані результати розслідувань застосовуються у відношенні до небезпечних подій внутрішнього характеру? 

  

3. Як і ким отримані результати розслідувань застосовуються у відношенні до небезпечних подій зовнішнього характеру? 

  

4. Як і ким приймається рішення стосовно розповсюдження інформації? 

  

5. Як і ким здійснюється розповсюдження інформації? 

  

6. Як і ким здійснюється моніторинг ефективності розповсюдженої інформації? 

  

7. Яким чином інформації про "отримані уроки" інкорпоруються в СУБ на довгостроковий період? 

  

12. Організація виконання регулярних аудитів з безпеки, перегляд та нагляд в межах організації з метою впевненості, що визначені під час аудитів заходи реалізуються

Напрями розгляду 

Поточна практика 

1. Чи є детальні вимоги стосовно проведення регулярних аудитів, перегляду їх результатів та нагляду за їх реалізацією? 

  

2. Хто планує проведення регулярних аудитів, перегляд їх результатів та нагляд за їх реалізацією? 

  

3. Чи встановлено максимальний інтервал між проведенням регулярних аудитів, переглядом їх результатів та наглядом за їх реалізацією? 

  

4. Хто визначає мету проведення регулярних аудитів, перегляд їх результатів та нагляд за їх реалізацією? 

  

5. Як і ким контролюються аудити з боку Регулятора? 

  

6. Як приймається рішення стосовно проведення регулярних аудитів, перегляду їх результатів та нагляду за їх реалізацією? 

  

7. Хто визначає необхідність коригуючих дій, що витікають з результатів аудитів? 

  

8. Хто визначає терміни усунення недоліків? 

  

9. Яким чином результати аудитів доводяться до відома персоналу та керівництва? 

  

13. Підтвердження компетентності персоналу, його підготовки стосовно виконання посадових обов'язків

Напрями розгляду 

Поточна практика 

1. Чи є управління компетентністю персоналу, який виконує важливі з точки зору безпеки обов'язки? 

  

2. Чи передбачено ліцензування персоналу? 

  

3. Як і ким визначаються вимоги до компетентності персоналу, який виконує важливі з точки зору безпеки обов'язки? 

  

4. Де фіксуються вимоги до компетентності персоналу, який виконує важливі з точки зору безпеки обов'язки? 

  

5. Чи передбачена відповідна підготовка в концепції управління безпекою? 

  

6. Чи здійснюється моніторинг проведеної підготовки персоналу в концепції управління безпекою? 

  

7. Як і ким приймається рішення стосовно компетентності персоналу? 

  

8. Як, ким і скільки зберігаються докази стосовно компетентності персоналу? 

  

9. Як часто і ким переглядається компетентність персоналу? 

  

10. Які є встановлені процеси у разі виявлення некомпетентності персоналу? 

  

11. Чи встановлено процес постійного удосконалення рівня компетентності персоналу, враховуючи потреби в майбутньому? 

  

14. Завчасне виявлення недоліків, які можуть негативно впливати на роботу всієї системи

Напрями розгляду 

Поточна практика 

1. Як організаційні аспекти сприяють виявленню недоліків? 

  

2. Чи є визначені процедури та практика в цьому напрямі? 

  

3. Чи пропорційне організаційне забезпечення виявлення недоліків критиці практики та процедур? 

  

4. Чи здійснюється постійний моніторинг практики та процедур? 

  

5. Чи існують методи виявлення відхилень від практики і процедур, що мають вплив на безпеку, в різних напрямах? 

  

15. Роль обладнання в системі моніторингу безпеки

Напрями розгляду 

Поточна практика 

1. Чи існують методи виявлення відповідності обладнання встановленим вимогам? 

  

2. Хто визначає рівень придатності обладнання? 

  

3. Чи існує механізм фіксації характеристик стосовно обладнання, виявлення недоліків у практиці та процедурах? 

  

4. Чи здійснюється моніторинг відмов обладнання? 

  

5. Чи здійснюється аналіз важливості впливу відмов обладнання на забезпечення обслуговування? 

  

6. Чи існує механізм виявлення, коли погіршення роботи обладнання в одному напрямі спричиняє суттєвий вплив на інший? 

  

16. Організація взаємодії персоналу з відповідним регуляторним рівнем управління з питань безпеки

Напрями розгляду 

Поточна практика 

1. Чи існує процес удосконалення аспектів з безпеки в доповнення до механізму реалізації висновків стосовно аудитів чи подій, які мали місце? 

  

2. Чи встановлено процес, який дає змогу персоналу виносити питання безпеки на регуляторний рівень керівництва? 

  

3. Яким чином регуляторний рівень керівництва підприємством бере участь в програмах удосконалення безпеки? 

  

4. Як і кому персонал може запропонувати пропозиції стосовно аспектів удосконалення безпеки? 

  

5. Як і кому персонал може представити пропозиції стосовно аспектів удосконалення безпеки? 

  

6. Як і ким розглядаються пропозиції стосовно удосконалення безпеки польотів та ким приймаються рішення стосовно їх прийнятності? 

  

7. Яким чином організовано зворотний зв'язок з подавачем пропозицій стосовно удосконалення безпеки польотів? 

  

17. Організація ідентифікації ризиків, що витікають із змін в організації надання обслуговування, системах, процедурах, та персонал, пов'язаний із важливими з точки зору безпеки польотів функціями чи діяльністю

Напрями розгляду 

Поточна практика 

1. Як і ким здійснюється оцінка аспектів безпеки стосовно всіх запропонованих змін в системи, процедури тощо? 

  

2. Яким чином визначається відповідальність за якість проведених оцінок стосовно аспектів безпеки? 

  

3. Як і ким здійснюється обсяг робіт, пов'язаний із визначенням важливості події з точки зору безпеки? 

  

4. Чи визначає проведена оцінка важливість результатів загроз, їх ймовірностей виникнення та відповідність встановленим критеріям безпеки? 

  

5. Хто приймає рішення стосовно прийнятності ризику чи необхідності вжиття заходів, направлених на його зменшення? 

  

6. Як і ким здійснюються заходи, направлені на зменшення ризику? 

  

 

Заступник Голови Державіаслужби 

В. М. Настасієнко 

Опрос